Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова ВРУ № 77 від 04.02.1998 Про Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України

 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про Консультативну раду з питань розвитку інформаційного
суспільства при Верховній Раді України
 

 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }

 
{ У назві та тексті Постанови слова "Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України" замінено словами "Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України" згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
1. Створити Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України.
 
2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України (додається).

 
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 лютого 1998 року
N 77/98-ВР
Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 4 лютого 1998 року N 77/98-ВР
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань розвитку інформаційного
суспільства при Верховній Раді України
 
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }
 
{ У тексті Положення слова "Комітет Верховної Ради України з питань науки та народної освіти" в усіх відмінках замінено словами "Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку" у відповідному відмінку згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }

 
1. Консультативна рада з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України (далі - Консультативна рада) є дорадчо-консультативним органом, який функціонує на громадських засадах.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }
 
2. Головною метою Консультативної ради є сприяння Верховній Раді України у виробленні політики в сферах розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, електронних комунікацій, високих технологій, при підготовці та затвердженні завдань Національної програми інформатизації, а також при підготовці та прийнятті законів України у цих сферах з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень.
{ Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }
 
3. До складу Консультативної ради входять за згодою вчені у галузі інформатики та суміжних галузях, представники підприємств, установ, організацій, які працюють у сфері інформаційних послуг, народні депутати України, представники органів виконавчої влади.
Склад Консультативної ради включає не менше 15 осіб.
 
4. Консультативну раду очолює голова, а за його відсутності - заступник голови.
 
5. Склад Консультативної ради, голова та його заступник затверджуються Головою Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.
 
6. Зміни до складу Консультативної ради вносяться Головою Верховної Ради України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.
 
Склад Консультативної ради протягом одного календарного року може бути змінено не більш як на одну третину.
 
7. Консультативна рада збирається на засідання в разі потреби, визначеної Головою Верховної Ради України або Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку, або ж із власної ініціативи голови Консультативної ради, його заступника, трьох членів Консультативної ради.
 
8. Рішення, які приймає Консультативна рада, є обов'язковими для розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку або ж іншими комітетами Верховної Ради України.
 
Рішення Консультативної ради доводяться до відома Голови Верховної Ради України.
 
Комітети Верховної Ради України, яким направляються рішення Консультативної ради, зобов'язані подати мотивовані висновки з цих питань і довести їх до відома Голови Верховної Ради України.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 178-VIII від 11.02.2015 }
 
9. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу Консультативної ради.
 
10. Консультативна рада розглядає питання щодо інформатизації, визначені Законом України "Про Національну програму інформатизації".
 
11. Члени Консультативної ради працюють на громадських засадах. Окремі роботи з питань інформатизації можуть оплачуватись у встановленому порядку за розпорядженням Голови Верховної Ради України або його заступників.
 
12. Організаційне забезпечення роботи Консультативної ради покладається на секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.


Інші НПА

Розпорядження Президент №151 від 10.02.2015 Про призначення М. Цепенди головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №150 від 10.02.2015 Про призначення І. Свистуна головою Сколівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №149 від 10.02.2015 Про призначення Н. Шостак головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №148 від 10.02.2015 Про призначення В. Недзельського головою Золочівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №147 від 10.02.2015 Про призначення О. Пітули головою Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №146 від 10.02.2015 Про призначення В. Габурака головою Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №145 від 10.02.2015 Про призначення Н. Бабій головою Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №144 від 10.02.2015 Про звільнення В. Гримайла з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області Розпорядження Президент №143 від 10.02.2015 Про звільнення С. Лук\'яненка з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області Розпорядження Президент №135 від 10.02.2015 Про звільнення О. Звіздай з посади голови Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської області