Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Голова ВРУ № 11 від 09.01.2007 Про Порядок роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах апарату Верховної Ради України

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
м. Київ N 11 9 січня 2007 року
Про Порядок роботи із зверненнями
громадян у структурних підрозділах
апарату Верховної Ради України

З метою удосконалення організації роботи із зверненнями громадян в апараті Верховної Ради України:
 
1. Затвердити Порядок роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах апарату Верховної Ради України (додається).
 
2. Керівникам секретаріатів комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій у Верховній Раді України, а також керівникам інших структурних підрозділів апарату Верховної Ради України забезпечити виконання цього Розпорядження.

 
Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови Верховної Ради України
від 9 січня 2007 року N 11
 
ПОРЯДОК
роботи із зверненнями громадян
у структурних підрозділах апарату
Верховної Ради України

 
1. Працівники структурних підрозділів апарату Верховної Ради України при розгляді звернень громадян та організації їх особистого прийому керуються Конституцією України , іншими нормативно-правовими актами з питань роботи із зверненнями громадян та цим Порядком.
 
2. Діловодство за зверненнями громадян в апараті Верховної Ради України ведеться окремо від загального діловодства і покладається на Відділ з питань звернень громадян апарату Верховної Ради України (далі - Відділ з питань звернень громадян). У структурних підрозділах апарату Верховної Ради України діловодство за зверненнями громадян покладається на спеціально визначених для цього працівників.
 
3. Відповідальність за організацію прийому громадян і розгляд їхніх письмових звернень, стан діловодства за зверненнями громадян несуть керівники структурних підрозділів апарату Верховної Ради України.
 
4. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги громадян (далі - звернення громадян), надіслані на адресу Верховної Ради України, приймаються відділом службової кореспонденції управління діловодства Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України (далі - відділ службової кореспонденції) і передаються без реєстрації нерозконвертованими до Відділу з питань звернень громадян.
 
5. Звернення громадян, адресовані народним депутатам України, не реєструються і розкладаються відділом службової кореспонденції у нерозкритих конвертах по персональних поштових скриньках народних депутатів України.
 
6. Розконвертування та реєстрація звернень громадян здійснюється Відділом з питань звернень громадян.
 
У разі надходження звернень громадян безпосередньо до структурних підрозділів апарату Верховної Ради України вони повинні бути передані для реєтрації до Відділу з питань звернень громадян.
 
7. У разі якщо після розконвертування звернення, на якому адресатом є Верховна Рада України, в ньому виявиться звернення громадянина, адресоване народному депутату України, воно реєструється у встановленому порядку Відділом з питань звернень громадян та передається народному депутату України через відділ службової кореспонденції.
 
У разі якщо після розконвертування кореспонденція з позначкою "Особисто" виявиться зверненням громадянина до Верховної Ради України, вона розглядається Відділом з питань звернень громадян згідно з цим Порядком.
 
8. У разі якщо після розконвертування звернення, на якому адресатом є Верховна Рада України, в ньому виявиться лист юридичної особи, він повертається до відділу службової кореспонденції без реєстрації.
 
9. У разі якщо після розконвертування звернення громадянина виявиться, що звернення є інформаційним запитом громадянина до Верховної Ради України, то така кореспонденція реєструється у встановленому порядку Відділом з питань звернень громадян і передається до структурного підрозділу апарату Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено порушене питання.
 
10. Звернення може бути усним (викладеним громадянином та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим (переданим громадянином безпосередньо на особистому прийомі чи надісланим поштою). Усі звернення, що надійшли до Верховної Ради України поштою або отримані на особистому прийомі, реєструються за допомогою відповідної бази даних автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України.
 
Кожне звернення громадян реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає індекс структурного підрозділу апарату Верховної Ради України та, за необхідності, інші позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку звернень.
 
Реєстраційний індекс звернення громадян та дата його надходження зазначаються на реєстраційно-контрольній картці та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша звернення праворуч або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для підшивки звернення до справи.
 
11. Під час реєстрації звернень громадян Відділом з питань звернень громадян до реєстраційно-контрольної картки обов'язково вводяться: дата надходження звернення громадян; прізвище, ім'я, по батькові заявника; тип звернення - пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга, подано окремою особою (індивідуальне) чи групою осіб (колективне), надійшло повторно, надійшло поштою чи отримане на особистому прийомі; категорія (соціальний стан) заявника; звідки надійшло звернення; короткий зміст та індекси порушених питань (згідно з класифікатором); зміст і дата резолюції, виконавець, термін виконання; дата надсилання для розгляду, відмітка про взяття на контроль, наслідки вирішення та дата зняття з контролю; номер справи за номенклатурою.
 
12. У разі передачі звернення громадян для розгляду в структурні підрозділи апарату Верховної Ради України Відділом з питань звернень громадян до відповідного структурного підрозділу апарату Верховної Ради України з реєстраційно-контрольної картки в установленому порядку передається відповідна інформація, до якої працівником структурного підрозділу апарату Верховної Ради України, відповідальним за діловодство, заносяться додаткові відомості щодо розгляду звернення громадян у структурному підрозділі.
 
13. Звернення громадян, в яких не вказані прізвище, ім'я, по батькові заявника, адреса його проживання, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними, реєструються та передаються до справи Відділом з питань звернень громадян і подальша робота з ними не проводиться.
 
14. Звернення громадян, адресовані комітетам Верховної Ради України, депутатським фракціям у Верховній Раді України та їх керівництву, після реєстрації у Відділі з питань звернень громадян передаються секретаріатам відповідних комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій через відділ службової кореспонденції.
 
Звернення громадян, адресовані Верховній Раді України, керівництву Верховної Ради України, розглядаються у Відділі з питань звернень громадян або, залежно від характеру порушених питань і зазначених у них адресатів, передаються ним у встановленому порядку відповідним структурним підрозділам апарату Верховної Ради України або надсилаються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям, до компетенції яких належить вирішення порушених громадянами питань.
 
15. Звернення громадян, надіслані на адресу Верховної Ради України, які містять пропозиції щодо внесення змін до законодавства, передаються секретаріатам комітетів Верховної Ради України, до предмету відання яких належить порушене питання, крім тих звернень громадян, що містять пропозиції, врегульовані чинним законодавством.
 
16. Звернення громадян, в яких порушуються питання, що стосуються народних депутатів України, зокрема, перевірки повноважень новообраних народних депутатів України, діяльності народних депутатів України, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень, доповідаються керівництву Верховної Ради України, а стосовно працівників структурних підрозділів апарату Верховної Ради України - Керівнику апарату Верховної Ради України.
 
17. Звернення громадян, які вимагають негайного реагування (попередження про загрозу життю автора листа чи інших осіб, небезпечну для суспільства акцію тощо), невідкладно доводяться до відома керівників структурних підрозділів апарату Верховної Ради України і за їх рішенням - до керівництва Верховної Ради України.
 
18. Передача звернень громадян з одного структурного підрозділу апарату Верховної Ради України до іншого здійснюється у встановленому порядку лише через Відділ з питань звернень громадян. У повідомленні про передачу таких звернень зазначається від кого одержано звернення, дата передачі, назва відповідного структурного підрозділу апарату Верховної Ради України, прізвище керівника. Повідомлення про проходження звернень громадян в апараті Верховної Ради України громадянину не надсилаються.
 
19. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
 
На обґрунтовану письмову вимогу заявника термін розгляду звернення може бути скорочено.
 
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
 
20. У разі якщо питання, порушені в одержаному структурним підрозділом апарату Верховної Ради України зверненні громадянина, не належать до його повноважень, звернення в термін не більше п'яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
 
21. У разі виникнення необхідності мати інформацію щодо результатів розгляду заяви або скарги громадянина у Відділі з питань звернень громадян, інших структурних підрозділах апарату Верховної Ради України формується контрольна справа, яка містить копії звернення громадянина і додатків до нього, копію супровідного листа про направлення звернення на розгляд та інші матеріали.
 
Відповіді органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, до яких були надіслані на розгляд звернення громадян, реєструються відділом службової кореспонденції у встановленому порядку і передаються відповідно до Відділу з питань звернень громадян та інших структурних підрозділів апарату Верховної Ради України для долучення до контрольної справи.
 
22. Ознайомлення із зверненнями громадян осіб, які їх безпосередньо не стосуються, а також розголошення відомостей із звернень громадян стороннім особам не дозволяється.
 
23. 3 метою вивчення громадської думки, виявлення і усунення причин, що породжують заяви і скарги громадян, врахування пропозицій у законотворчій роботі Відділ з питань звернень громадян систематично аналізує і узагальнює інформацію, що міститься, у зверненнях громадян до Верховної Ради України.
 
24. Працівники структурних підрозділів апарату Верховної Ради України які здійснюють діловодство за зверненнями громадян, щоквартально, не пізніше п'ятого числа наступного місяця, готують матеріали у формі статистичних довідок за минулий квартал та подають цю інформацію Відділу з питань звернень громадян.
 
Зразки статистичних довідок розробляються Відділом з питань звернень громадян за погодженням з Керівником апарату Верховної Ради України.


Інші НПА

Постанова КМУ №205 від 15.04.2015 Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків Постанова КМУ №206 від 15.04.2015 Про внесення зміни у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення Розпорядження КМУ №372 від 17.04.2015 Питання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту Друга позика на політику розвитку Розпорядження КМУ №374 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 27 березня 2015 р. № 442 Постанова КМУ №198 від 15.04.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №201 від 15.04.2015 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №239 від 28.02.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх Розпорядження КМУ №367 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015 р. № 497 Розпорядження КМУ №368 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015 р. № 498 Розпорядження КМУ №373 від 15.04.2015 Про надання дозволу Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації проводити перевірки стану криптографічного захисту інформації