Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Голова ВРУ № 393 від 11.05.2011 Про забезпечення виконання Закону України Про доступ до публічної інформації в Апараті Верховної Ради України

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
м. Київ N 393 11 травня 2011 року
Про забезпечення виконання Закону України
"Про доступ до публічної інформації"
в Апараті Верховної Ради України

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України розпорядником публічної інформації є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації:
 
- що була отримана або створена в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України;
 
- що була отримана або створена Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів, та яка знаходиться у володінні Апарату Верховної Ради України.
 
Апарат Верховної Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
 
- адресованими безпосередньо до народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України;
 
- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
 
Апарат Верховної Ради України не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.
 
2. Визначити Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України структурним підрозділом з питань запитів на інформацію розпорядника інформації, Держателем Єдиної бази запитів на інформацію Верховної Ради України (далі - Єдина база), у тому числі в частині ведення єдиної системи обліку і контролю запитів на інформацію.
 
Інформаційне управління забезпечує створення та підтримку в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту Верховної Ради України "Запити на інформацію" відповідно до Закону .
 
3. Визначити Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Адміністратором Єдиної бази, який здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Єдиної бази та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ній.
 
Управлінню комп'ютеризованих систем невідкладно забезпечити відповідно до затвердженого технічного завдання створення та технічне і технологічне супроводження програмного забезпечення Єдиної бази, збереження та захист даних, що містяться у ній, передбачивши, зокрема:
 
- доступ Керівника Апарату Верховної Ради України до Єдиної бази;
 
- під'єднання структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України до Єдиної бази;
 
- створення єдиної електронної адреси для запитів на інформацію.
 
4. Встановити, що існуючий порядок документообігу в Апараті Верховної Ради України здійснюється з урахуванням такого:
 
- систематичного інформування Керівника Апарату Верховної Ради України про кількість та характер запитів на інформацію;
 
- Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за розгляд запитів на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію;
 
- відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу;
 
- у разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, визначена керівником такого структурного підрозділу, негайно повідомляє його про це та за дорученням керівника негайно надсилає відповідний запит до Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України;
 
- у разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України Керівником Апарату Верховної Ради України (або особами, що виконують їх обов'язки);
 
- у разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону , структурні підрозділи самостійно реєструють її в Єдиній базі;
 
- у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом ;
 
- у разі надходження запиту на інформацію, яка може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел (офіційний сайт Верховної Ради України, офіційні друковані видання тощо), але яка відповідно до статті 22 Закону , структурним підрозділом з питань запитів на інформацію є секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації;
 
- відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.
 
5. Головному управлінню документального забезпечення, Головному організаційному управлінню, Відділу з питань звернень громадян подати Керівнику Апарату Верховної Ради України проект положення про Єдину базу, яка, зокрема, має передбачати порядок реєстрації документів розпорядника інформації відповідно до статті 18 Закону .
 
6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України невідкладно забезпечити:
 
- розрахунок та фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією Закону в Апараті Верховної Ради України;
 
- Інформаційне управління окремим пристосованим приміщенням та необхідною оргтехнікою для роботи запитувачів з документами, надання запитувачам можливостей робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації;
 
- функціонування єдиного багатоканального телефонного та факсового номера;
 
- на період до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію затвердити розмір фактичних витрат на ці цілі та порядок проведення розрахунків з запитувачами;
 
- складання переліку і службових номерів засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Верховної Ради України, та їх керівників.
 
7. Керівникам структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України відповідно до функціональних обов'язків очолюваних ними підрозділів та предметів відання комітетів Верховної Ради України невідкладно подати пропозиції щодо:
 
- внесення змін до положень про структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України, посадові інструкції;
 
- внесення змін до нормативних актів з питань документообігу, у тому числі стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, а також функціонування електронних баз даних;
 
- оприлюднення на веб-сайті Верховної Ради України інформації щодо реалізації положень статті 15 Закону , зокрема:
 
основних функцій структурних підрозділів;
 
вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 
переліку та умов надання послуг, форм і зразків документів, необхідних для надання послуг, правил їх оформлення;
 
системи обліку, видів інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень.
 
8. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України.

 
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН


Інші НПА

Розпорядження Голова ВРУ №11 від 09.01.2007 Про Порядок роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах апарату Верховної Ради України Постанова КМУ №205 від 15.04.2015 Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків Постанова КМУ №206 від 15.04.2015 Про внесення зміни у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення Розпорядження КМУ №372 від 17.04.2015 Питання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту Друга позика на політику розвитку Розпорядження КМУ №374 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 27 березня 2015 р. № 442 Постанова КМУ №198 від 15.04.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №201 від 15.04.2015 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №239 від 28.02.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх Розпорядження КМУ №367 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015 р. № 497 Розпорядження КМУ №368 від 15.04.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015 р. № 498