Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Голова ВРУ № 462 від 24.05.2001 Про затвердження Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
м. Київ N 462 24 травня 2001 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }

 
З метою забезпечення прозорості законотворчої діяльності Верховної Ради України, громадського обговорення законопроектів, а також з врахуванням звернень народних депутатів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів щодо доступу до інформаційних ресурсів Верховної Ради України:
 
1. Затвердити Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі - мережа Інтернет) (додається).
 
2. Управлінню комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України забезпечити розміщення інформації про діяльність Верховної Ради України у мережі Інтернет відповідно до цього Положення.
 
3. Управлінню справами Верховної Ради України розглянути протягом II-го кварталу 2001 року пропозиції Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України щодо фінансового забезпечення функціонування вузла мережі Інтернет у Верховній Раді України на 2001-2002 роки.
 
4. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Міщенка М. М.

 
І.ПЛЮЩ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови
Верховної Ради України
від 24 травня 2001 р. N 462
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Веб-сайт Верховної Ради України
у глобальній інформаційній мережі Інтернет

 
1. Це Положення відповідно до Конституції України визначає статус Веб-сайту Верховної Ради України як інформаційного ресурсу про діяльність Верховної Ради України у мережі Інтернет та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.
 
2. Веб-сайт Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України, який утворюється для висвітлення діяльності Верховної Ради України, її органів та Апарату, взаємообміну інформацією з органами державної влади України та органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України, інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями країн світового співтовариства, громадськістю.
 
Забороняється використовувати Веб-сайт Верховної Ради України в цілях, не пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її органів, з метою отримання прибутку, а також на порушення законодавства України.
 
3. Інформація, розміщена на Веб-сайті Верховної Ради України, включає:
 
- базу даних законів України, постанов Верховної Ради України, міжнародних договорів;
 
- базу даних законопроектів, інформацію щодо стану їх проходження у Верховній Раді України та порівняльні таблиці до них;
 
- інформацію про пленарні засідання Верховної Ради України: розклад засідань Верховної Ради України, інформацію про хід пленарних засідань, результати розгляду та результати поіменних голосувань народних депутатів України з питань порядку денного, стенограми пленарних засідань;
 
- інформацію про роботу комітетів Верховної Ради України: { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
проект розкладу засідань комітету, складений головою відповідного комітету (розміщується упродовж одного робочого дня після його складення); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
затверджений на засіданні комітету розклад його засідань на двотижневий термін (розміщується упродовж одного робочого дня після його затвердження); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
зміни до розкладу засідань комітету (розміщуються не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
протокол і стенограма, а також аудіозапис засідання комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання, у разі розгляду проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
прийняті комітетом акти (розміщуються упродовж трьох робочих днів з дня їх підписання); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
протокол та стенограма слухання в комітеті (розміщуються упродовж, як правило, десяти, але не пізніше двадцяти днів з дня проведення слухання); { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Голови ВР N 77 від 29.01.2015 }
 
- інформацію про депутатський корпус, відомості про народних депутатів України, депутатські фракції і групи, комітети Верховної Ради України;
 
- інформаційні повідомлення про перебіг пленарних засідань Верховної Ради України, поточну діяльність комітетів Верховної Ради України, здійснення парламентських зв'язків;
 
- інформацію про Апарат Верховної Ради України;
 
- посилання на Веб-сайти органів державної влади України та органів влади інших держав, місцевого самоврядування, політичних партій, джерела інформації тощо.
 
4. Депутатські фракції (групи), комітети, тимчасові комісії Верховної Ради України, структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України можуть поширювати інформацію про свою діяльність через свої Веб-сторінки на Веб-сайті Верховної Ради України.
 
5. Веб-сторінка депутатської фракції (групи), комітету, тимчасової комісії Верховної Ради України, структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України відкривається за поданням керівника відповідної депутатської фракції (групи), комітету, тимчасової комісії Верховної Ради України, а Веб-сторінка відповідного структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України - за поданням Керівника Апарату Верховної Ради України.
 
6. Подання на відкриття Веб-сторінки вноситься на ім'я Голови Верховної Ради України. До подання додається текст підготовленої інформації для розміщення на Веб-сторінці в паперовому та електронному вигляді, зразок Веб-сторінки на Веб-сайті Верховної Ради України, оформлення якої має відповідати загальному оформленню Веб-сайту Верховної Ради України.
 
На підставі рішення Голови Верховної Ради України Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України забезпечує підключення Веб-сторінки до Веб-сайту Верховної Ради України.
 
7. Підготовка інформації, в т.ч. її оновлення, на своїх Веб-сторінках здійснюється відповідно депутатською фракцією (групою), комітетом, тимчасовою комісією Верховної Ради України, структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України. Інформація, підготовлена для розміщення на своїй Веб-сторінці, подається до Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України в електронному вигляді.
 
Депутатські фракції (групи), комітети, тимчасові комісії Верховної Ради України, структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України несуть відповідальність за зміст інформації на своїх Веб-сторінках та своєчасність її оновлення.
 
8. Розміщення інформації на Веб-сторінках депутатських фракцій (груп), комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України, структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України здійснюється за принципом рівності обсягу такої інформації, але не більше 2 МГб.
 
9. За розпорядженням Голови Верховної Ради доступ до відповідної Веб-сторінки на Веб-сайті Верховної Ради України може бути обмежено:
 
- за поданням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України - до Веб-сторінки депутатської фракції (групи), комітету та тимчасової комісії Верховної Ради України;
 
- за поданням керівника Апарату Верховної Ради України - до Веб-сторінки структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.


Інші НПА

Наказ Мінрегіон №390 від 30.07.2012 Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад Наказ Мін'юст №232/5 від 10.02.2012 Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації Закон України ВРУ №132-VIII від 27.01.2015 Про внесення зміни до Закону України \"Про очищення влади\" щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави Закон України ВРУ №126-VIII від 15.01.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів Закон України ВРУ №118-VIII від 15.01.2015 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства Закон України ВРУ №123-VIII від 15.01.2015 Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації Закон України ВРУ №121-VIII від 15.01.2015 Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки" Закон України ВРУ №120-VIII від 15.01.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики Закон України ВРУ №119-VIII від 15.01.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції Закон України ВРУ №92-VIII від 13.01.2015 Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт