Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 283 від 23.05.2013 Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2013 № 283

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2013 р.
за № 929/23461


Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Юридичному управлінню Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
23.05.2013 № 283

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2013 р.
за № 929/23461


ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення на посади керівників юридичних служб територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку), Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку (далі - підрозділ Держспецзв’язку), а також юрисконсультів відповідної категорії, які в підрозділах Держспецзв’язку виконують функції юридичної служби.

Керівник юридичної служби Адміністрації Держспецзв’язку призначається на посаду на підставі висновку Міністерства юстиції України з урахуванням вимог Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 червня 2011 року № 1615/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2011 року за № 731/19469 (із змінами).

2. Для погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби керівник підрозділу Держспецзв’язку вносить подання до юридичної служби Адміністрації Держспецзв’язку.

3. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити виконання функцій на дорученій ділянці роботи, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншої процедури, визначеної для прийняття на посаду.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних, засвідчені кадровою службою підрозділу Держспецзв’язку, що вносить подання.

За бажанням претендента до подання додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

4. Юридична служба Адміністрації Держспецзв’язку попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і за потреби не пізніше ніж на третій робочий день з моменту їх отримання запрошує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою з’ясування рівня знань чинного законодавства України, в тому числі Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

5. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається юридичною службою Адміністрації Держспецзв’язку, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках, один примірник якого протягом семи робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

6. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, юридична служба Адміністрації Держспецзв’язку протягом п’яти робочих днів з моменту їх отримання повертає їх без розгляду.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є підставою для повернення матеріалів і відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби повертаються підрозділу Держспецзв’язку.

В.о. начальника
Юридичного управління
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

А.А. Качуровська


Додаток
до Порядку погодження
кандидатур претендентів
на посади керівників юридичних служб
у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України


ВИСНОВОК
юридичної служби Адміністрації Держспецзв’язку щодо погодження (відмови у погодженні) призначення претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку

За поданням _____________________________________________________________
     (найменування підрозділу Держспецзв’язку)

Прізвище, ім’я, по батькові претендента ______________________________________

Дата народження _________________________________________________________

Громадянство ____________________________________________________________

Освіта __________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом _____________________________________________________

Найменування підрозділу Держспецзв’язку (територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку), на посаду керівника юридичної служби якого погоджується кандидатура ________________________________

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року)
____________________________________________________________________________

Висновки ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________
(П.І.Б. керівника юридичної служби Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який погодив кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)

________
(підпис)

_________
(дата)Інші НПА

Постанова ВРУ №268 від 19.03.2015 Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих правових аспектів поліпшення позицій України у рейтингу Doing Business Постанова ВРУ №270 від 19.03.2015 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках Закон України ВРУ №272 від 19.03.2015 Про внесення змін до Закону України Про акціонерні товариства Постанова ВРУ №262 від 18.03.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку Постанова ВРУ №264 від 18.03.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій Постанова ВРУ №266 від 19.03.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу Закон України ВРУ №245 від 05.03.2015 ро внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб Постанова ВРУ №261 від 18.03.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників Розпорядження Голова ВРУ №453 від 24.03.2015 Про склад Української частини Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща Закон України ВРУ №233 від 04.03.2015 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення у відповідність законодавства до норм Кримінального кодексу України стосовно продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру