Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 442 від 19.08.2013 Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013 № 442

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1553/24085


Про затвердження Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

Відповідно до пункту 10.5 розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, з метою нормативного врегулювання порядку акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков


ПОГОДЖЕНО:

В.о.  Голови Державної
казначейської служби України

О.С. Даневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
19.08.2013  № 442

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2013 р.
за № 1553/24085


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України коштів спеціального фонду та їх перерозподіл

1. Це Положення встановлює порядок акумулювання в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв’язку) коштів спеціального фонду регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку, які отримуються як надходження від плати за послуги, що надаються ними згідно із законодавством (далі - кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку), та їх перерозподіл.

2. З метою ефективного використання в Адміністрації Держспецзв’язку бюджетних коштів і створення дієвого механізму реалізації регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Держспецзв’язку (далі - бюджетні установи Держспецзв’язку) програм та заходів щодо забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації, що проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджетні установи Держспецзв’язку перераховують Адміністрації Держспецзв’язку обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ.

3. Акумулювання в Адміністрації Держспецзв’язку коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку та їх перерозподіл здійснюються з метою спрямування в першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ Держспецзв’язку, які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

Якщо такої заборгованості немає, 50 відсотків коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, які акумулюються в Адміністрації Держспецзв’язку, спрямовуються на заходи, що проводяться за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків цих коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

4. Кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, які акумулюються в Адміністрації Держспецзв’язку, зараховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, відкритий у Державній казначейській службі України.

5. Після сплати податку на додану вартість або/та обов’язкових платежів установлений розмір коштів спеціального фонду з коштів, які надійшли за послуги, що надаються бюджетними установами Держспецзв’язку згідно із законодавством, щомісячно перераховується цими установами на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, до досягнення встановленого граничного обсягу перерахувань.

6. Розмір коштів спеціального фонду та граничний обсяг перерахування коштів спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку, що перераховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, щорічно встановлюються наказом Адміністрації Держспецзв’язку на кожний бюджетний період.

7. Кошти спеціального фонду бюджетних установ Держспецзв’язку перераховуються на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

8. Повноту та своєчасність перерахування бюджетними установами Держспецзв’язку коштів спеціального фонду на рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Адміністрації Держспецзв’язку, забезпечують їх керівники.

9. У разі наявної потреби у погашенні заборгованості та реалізації пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням бюджетними установами Держспецзв’язку основних функцій, акумульовані кошти спеціального фонду розподіляються і перераховуються бюджетним установам Держспецзв’язку на підставі рішення Голови Держспецзв’язку.

10. Пропозиції бюджетних установ Держспецзв’язку щодо додаткової потреби в коштах розглядаються Адміністрацією Держспецзв’язку виключно за наявності фінансово-економічних обґрунтувань і детальних розрахунків.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України


В.В. Коберник


Інші НПА

Наказ Міноборони №14 від 10.01.2014 Про затвердження Положення про регулювання діяльності державної авіації України Постанова КМУ №647 від 26.11.2014 Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами Розпорядження КМУ №1138 від 26.11.2014 Про передачу майна Міністерству оборони Постанова КМУ №648 від 12.11.2014 Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 950 Розпорядження КМУ №1118 від 22.10.2014 Питання реформування органів внутрішніх справ України Наказ Міненерговугілля №754 від 24.10.2014 Про затвердження Правил безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку Постанова Центрвиборчком №2004 від 22.10.2014 Про надання дозволу на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року безпосередньо дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць № 000003 - 000030, 000032, 000034 - 000039 одномандатного виборчого округу № 143, утворених на суднах, які в день голосування перебуватимуть у плаванні під Державним Прапором України Постанова Центрвиборчком №2003 від 22.10.2014 Про реєстрацію довірених осіб кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №2002 від 22.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Богдана Д.І., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 222 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №2001 від 22.10.2014 Про скасування реєстрації довірених осіб кандидата у народні депутати України Матюші В.М., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 197 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року