Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 532 від 14.10.2014 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2014  № 532

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2014 р.
за № 1387/26164


Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

Відповідно до статей 6, 8 і 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 17 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

2. Директору Департаменту технічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В.П. Звєрєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
14.10.2014  № 532

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2014 р.
за № 1387/26164


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про державну таємницю", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", постанов Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від 18 травня 2011 року № 517 "Про затвердження переліку послуг у галузі технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню" (далі - Постанова № 517).

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми їх власності, які провадять господарську діяльність або звернулися із заявою про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі ТЗІ (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - господарська діяльність у галузі ТЗІ).

Суб’єкт господарювання може провадити господарську діяльність у галузі ТЗІ з усіх або з окремих видів послуг, визначених Постановою № 517.

Якщо суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність у галузі ТЗІ з окремих видів послуг, Ліцензійні умови поширюються на нього виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження обраного ним виду послуг.

1.4. Надання послуг у галузі ТЗІ, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню, без відповідної ліцензії, після визнання ліцензії недійсною або її анулювання не допускається.

1.5. За наявності у суб’єкта господарювання, який має ліцензію Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв’язку), філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ на підставі отриманої ним ліцензії, за дотримання ними вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, відповідає зазначений суб’єкт господарювання.

ІІ. Терміни та визначення

2.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

атестація комплексу ТЗІ - оцінка відповідності комплексу ТЗІ та показників захищеності інформації (у тому числі їх визначення) від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки) вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ;

експертні оцінювання у сфері ТЗІ - організація та проведення експертних робіт та/або експертних випробувань з метою перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів системи ТЗІ;

засоби ТЗІ - технічні та програмні засоби, основним функціональним призначенням яких є захист інформації від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічні засоби, в яких додатково до основного призначення передбачено функції захисту інформації; засоби, що призначені, спеціально розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв або контролю захищеності захисту інформації;

закладний пристрій - технічний засіб негласного отримання інформації, розміщений на об’єкті інформаційної діяльності з приховуванням від виявлення особою, яка не має відношення до застосування технічного засобу, факту його наявності та/або застосування, внаслідок чого створюється загроза витоку інформації з об’єкта інформаційної діяльності;

комплекс (система) захисту інформації - сукупність заходів і засобів, призначених для реалізації ТЗІ в інформаційній системі або на об'єкті;

послуги з виявлення закладних пристроїв - проведення пошукових дій щодо виявлення технічних каналів витоку інформації, що утворюються за рахунок використання закладних пристроїв;

послуги з оцінювання захищеності інформації, що підлягають ліцензуванню, - атестація комплексів ТЗІ та експертні оцінювання у сфері ТЗІ.

2.2. Терміни "електронний документ", "інформаційна (автоматизована) система", "комплекс технічного захисту інформації", "комплексна система захисту інформації", "об'єкт інформаційної діяльності", "суб'єкт системи ТЗІ", "технічний захист інформації" вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положенням про технічний захист інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229.

ІІІ. Види послуг, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню

3.1. Оцінювання захищеності інформації.

3.2. Виявлення закладних пристроїв.

ІV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. Суб’єкт господарювання повинен мати штатних або найманих за договором спеціалістів, що відповідають заявленому виду діяльності та обсягу послуг за чисельністю та освітою.

Усі спеціалісти суб’єкта господарювання, які залучаються (передбачено їх залучення) до надання послуг у галузі ТЗІ, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у цьому розділі.

4.2. Провадження господарської діяльності з надання послуг, визначених цими Ліцензійними умовами, суб'єкт господарювання здійснює за умови наявності спеціалістів з повною чи базовою вищою освітою за напрямом підготовки "Інформаційна безпека" або повною чи базовою вищою інженерно-технічною освітою фахового спрямування відповідно до обраного виду послуг з додатковою підготовкою на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ за напрямами підготовки відповідно до обраного виду послуг.

4.3. Спеціалісти відповідно до своїх функціональних обов’язків повинні знати:

положення нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ, що регламентують надання обраних видів послуг;

принципи роботи і технічні характеристики засобів ТЗІ, засобів вимірювальної техніки, контролю, допоміжних засобів і обладнання (далі - обладнання), що забезпечують виконання обраних видів послуг.

4.4. Спеціалісти відповідно до своїх функціональних обов’язків повинні вміти:

користуватися наявним обладнанням, що забезпечує виконання обраного виду послуг;

здійснювати обробку результатів наданих за ліцензією послуг та оформляти звітні (підсумкові) документи.

V. Організаційні вимоги

5.1. Примірники звітних (підсумкових) документів, розроблених під час надання за ліцензією послуг, у тому числі примірники протоколів з результатами вимірювань, а також розрахунками, які виконувались при визначенні показників захищеності інформації від витоку технічними каналами, повинні зберігатися ліцензіатом у вигляді паперових носіїв або електронних документів протягом строку, визначеного в угоді між ним і замовником послуг, але не менше ніж п'ять років.

5.2. Прийняття та оформлення на роботу громадян, яких передбачається залучати для провадження діяльності за ліцензією у галузі ТЗІ, необхідно здійснювати з дотриманням установленого чинним законодавством порядку відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України.

VI. Технологічні вимоги

6.1. Суб’єкт господарювання повинен мати:

нормативно-правову базу (нормативно-правові акти та нормативні документи з питань ТЗІ в електронному або паперовому вигляді (акти та документи, що мають гриф обмеження доступу, лише у вигляді паперових носіїв));

власне або орендоване згідно з довгостроковими договорами (на строк не менше ніж один рік) обладнання, в тому числі повірені засоби вимірювальної техніки (для виду послуг, визначеного пунктами 3.1 (у разі одержання ліцензії з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю) та 3.2 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов). Склад обладнання повинен забезпечувати надання обраного виду послуг. Договір про оренду, якщо інше не встановлено законодавством, повинен містити відомості про переліки: орендованого обладнання (заводський номер, найменування, тип (марка)); експлуатаційної документації до обладнання (найменування, позначення документа); документів, що засвідчують повірку засобів вимірювальної техніки;

приміщення для роботи із замовниками послуг, зберігання обладнання, що забезпечує надання обраного виду послуг, обробки та зберігання документів, розроблених під час надання послуг за ліцензією;

розроблену з урахуванням наявного апаратурного забезпечення та погоджену Адміністрацією Держспецзв’язку методику виявлення закладних пристроїв (для виду послуг, визначеного пунктом 3.2 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов).

6.2. Суб’єкт господарювання при провадженні діяльності за ліцензією повинен виконувати вимоги нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ, що регламентують надання обраних видів послуг.

VII. Особливі умови провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ

7.1. Залежно від правового режиму доступу до інформації встановлюються особливі умови надання послуг у галузі ТЗІ:

з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю;

з правом надання послуг з ТЗІ, що не становить державної таємниці.

7.2. Для провадження господарської діяльності з надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю, суб’єкт господарювання, його філії, інші відокремлені підрозділи повинні мати:

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Зазначена в спеціальному дозволі категорія режиму секретності повинна відповідати ступеню секретності відомостей, використання яких передбачено за обраними видами послуг;

допуски до державної таємниці на спеціалістів, які залучаються (передбачено їх залучення) до надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю. Форма допуску повинна відповідати ступеню секретності відомостей, до яких ці спеціалісти допускаються (передбачено їх допущення);

приміщення для проведення секретних нарад, обговорень і надання послуг у галузі ТЗІ зі створеними та атестованими на відповідність вимогам нормативних документів з ТЗІ комплексами ТЗІ від витоку технічними каналами (за потреби);

інформаційні (автоматизовані) системи та/або технічні засоби обробки секретної інформації, в яких створено систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю (атестований комплекс). При цьому категорія об'єкта електронно-обчислювальної техніки, де розташовані інформаційні (автоматизовані) системи та/або технічні засоби обробки інформації, повинна відповідати ступеню секретності (обмеження доступу) відомостей, використання яких передбачено за обраним видом послуг у галузі ТЗІ (для виду послуг, визначеного пунктом 3.1 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов, - обов’язково, а для виду послуг, визначеного пунктом 3.2 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов, - за потреби).

7.3. Послуги з ТЗІ, що становить державну таємницю, дозволяється надавати в межах строку дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та за наявності у спеціалістів, що залучаються до надання цих послуг, відповідних допусків до державної таємниці.

7.4. Одержання суб’єктом господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ з надання виду послуг, визначеного у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов, з правом надання послуг з ТЗІ усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю, дозволяє йому проводити роботи з атестації комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки) та експертних оцінювань у сфері ТЗІ об'єктів експертизи, які призначаються для захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю.

Одержання суб’єктом господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності у галузі ТЗІ з надання виду послуг, визначеного у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов, з правом надання послуг з ТЗІ, що не становить державної таємниці, дозволяє йому проводити тільки роботи з експертних оцінювань у сфері ТЗІ об'єктів експертизи, які призначаються для захисту інформації, що не становить державної таємниці.

7.5. При наданні послуг згідно з пунктом 3.2 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов ліцензіат у разі виявлення закладних пристроїв зобов’язаний діяти в установленому законодавством порядку.

VIII. Особливості ліцензування у галузі ТЗІ

8.1. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність у галузі ТЗІ та відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, подає до Адміністрації Держспецзв’язку заяву про видачу ліцензії, форма якої наведена у додатку 1 до цих Ліцензійних умов.

За наявності у суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ на підставі отриманої ним ліцензії та відповідають вимогам цих Ліцензійних умов, у заяві про видачу ліцензії зазначається про необхідність видачі їм копії ліцензії.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається (надсилається) заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону про ліцензування та постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", які оформлюються за формами, наведеними у додатках 2-5 до цих Ліцензійних умов.

Для отримання права надання послуг у галузі ТЗІ, що становить державну таємницю, до заяви додаються відомості про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, за формою, наведеною у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

Якщо за отриманою ліцензією провадитимуть господарську діяльність філії та інші відокремлені підрозділи заявника, додатки 2-6 до цих Ліцензійних умов заповнюються з урахуванням кожної філії та відокремленого підрозділу.

8.2. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність у галузі ТЗІ згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до Адміністрації Держспецзв’язку заяву про видачу копії ліцензії, форма якої наведена у додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

До заяви додаються документи, визначені у пункті 8.1 цього розділу.

У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу чи з дати припинення подати до Адміністрації Держспецзв'язку відповідне повідомлення в письмовій формі.

8.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, що визначені у статті 16 Закону про ліцензування, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Адміністрації Держспецзв'язку заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною в додатку 8 до цих Ліцензійних умов, або заяву про переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами, що пов'язані з провадженням господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, за формою, наведеною в додатку 9 до цих Ліцензійних умов (залежно від підстав переоформлення), разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни. У разі переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з ТЗІ, що становить державну таємницю, до заяви про переоформлення ліцензії додаються відомості про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, форма яких наведена у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

8.4. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до Адміністрації Держспецзв’язку із заявою про видачу дубліката ліцензії, форма якої наведена у додатку 10 до цих Ліцензійних умов. До такої заяви додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі її пошкодження (бланк ліцензії непридатний для користування) - непридатна для користування ліцензія.

8.5. Плата за видачу та переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії вноситься суб’єктом господарювання на рахунок територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації. Розмір плати за видачу ліцензії, порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу". Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Ліцензія (копія, дублікат) оформляється та видається Адміністрацією Держспецзв’язку після надходження від заявника (ліцензіата) документа, що підтверджує внесення плати за її видачу.

8.6. Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов’язаний письмово повідомляти Адміністрацію Держспецзв’язку протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

8.7. Відомості про зміст наданих протягом року послуг з технічного захисту інформації за ліцензією, форма яких наведена у додатку 11 до цих Ліцензійних умов, подаються ліцензіатом до Адміністрації Держспецзв’язку щороку до 01 лютого наступного року.

Директор Департаменту
технічного захисту інформації
Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України


П.І. Ковальов


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ЗАЯВА
про видачу ліцензії
Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ВІДОМОСТІ
про наявність спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації
Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ВІДОМОСТІ
про наявність засобів вимірювальної техніки, контролю, допоміжних засобів та обладнання, що забезпечують надання відповідних видів послуг


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ВІДОМОСТІ
про наявність нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ВІДОМОСТІ
про наявність атестованих приміщень та/або об’єктів електронно-обчислювальної техніки
Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.1)


ВІДОМОСТІ
про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.2)


ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії
Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.3)


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії
Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.3)


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії у зв’язку зі змінами, що пов'язані з провадженням господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації


Додаток 10
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.4)


ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
Додаток 11
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 8.7)


ВІДОМОСТІ
про зміст наданих протягом _____ року послуг з технічного захисту інформації


Інші НПА

Наказ СБУ №674 від 20.10.2014 Про внесення змін до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 12 червня 2014 року № 320 Розпорядження Голова ВРУ №713 від 10.11.2014 Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади” Розпорядження Голова ВРУ №694 від 27.10.2014 Про порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Наказ Мін'юст №1745/6 від 12.11.2014 Про внесення змін до складу Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України Наказ Мін'юст №1743/6 від 11.11.2014 Про затвердження складу Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України Наказ Мін'юст №1742/6 від 11.11.2014 Про призначення Соболєва Є.В. Постанова Центрвиборчком №1831 від 16.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ \"БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1830 від 16.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Радикальної Партії Олега Ляшка в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова КМУ №752 від 28.08.2013 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)