Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Держфінпослуг № 118 від 13.11.2003 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.11.2003  № 118

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2004 р.
за № 25/8624


Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та вимог пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаються).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії

В.Суслов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
13.11.2003  № 118
(у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
09.01.2014 № 25

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2004 р.
за № 25/8624


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) (далі - Положення про Реєстр), Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року № 3617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за № 336/10616 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2365) (далі - Положення про реєстр адміністраторів), та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди).

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

виявлення недостовірності даних (інформації) у документах, поданих заявником, - встановлення невідповідності даних (інформації), наведених у документах, що складаються та подаються заявником до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), відповідно до цих Ліцензійних умов, фактам на дату подачі таких документів;

відокремлений підрозділ, що здійснює адміністрування, - відокремлений підрозділ юридичної особи - заявника (ліцензіата) (за винятком відокремленого підрозділу, який надає виключно представницькі та (або) рекламні послуги), що розташований поза місцезнаходженням цієї юридичної особи, визначений заявником (ліцензіатом) для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

заявник - юридична особа, яка подає документи для одержання, переоформлення, анулювання або видачі дубліката ліцензії;

інформаційна система персоніфікованого обліку - система, що забезпечує ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду відповідно до вимог Закону та Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року № 1101, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 2004 року за № 855/9454 (далі - Технічні вимоги);

кваліфікований працівник - працівник заявника (ліцензіата), який відповідає кваліфікаційним вимогам до фахівців з питань адміністрування пенсійних фондів, встановленим Кваліфікаційними вимогами до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року № 137, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1164/8485 (далі - Кваліфікаційні вимоги);

компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності;

ліцензіат - юридична особа (одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, професійний адміністратор або компанія з управління активами), яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - ліцензія) - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів за умови виконання цих Ліцензійних умов;

ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення дії, анулювання ліцензій, поновлення дії ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами цих Ліцензійних умов;

окреме приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, призначена для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

професійний адміністратор - юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування пенсійних фондів та відповідає вимогам статті 22 Закону;

разове порушення - діяння (дія чи бездіяльність), яке вчиняється ліцензіатом один раз і утворює закінчений склад конкретного порушення вимог цих Ліцензійних умов;

структурний підрозділ - самостійний підрозділ, розташований за місцезнаходженням юридичної особи, що відповідно до затвердженої структури юридичної особи - одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду чи компанії з управління активами, що отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, підпорядковується безпосередньо керівнику такої юридичної особи та здійснює діяльність з адміністрування пенсійних фондів на підставі положення;

триваюче порушення - діяння (дія чи бездіяльність), поєднане з подальшим тривалим невиконанням ліцензіатом вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених у Законі, Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положенні про Реєстр.

1.3. Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

1.4. У випадку, якщо на дату подання заяви про видачу ліцензії професійним адміністратором або компанією з управління активами інформація про таку юридичну особу не внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) відповідно до Положення про реєстр адміністраторів, подання документів на отримання ліценції на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів може здійснюватися одночасно з поданням документів, передбачених Положенням про реєстр адміністраторів.

1.5. Ліцензія дає право ліцензіату здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів на всій території України.

1.6. У разі провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів через відокремлений підрозділ, що здійснює адміністрування, ліцензіата або структурний підрозділ одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду (далі - структурний підрозділ) такі підрозділи повинні здійснювати діяльність відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.7. Ліцензія є безстроковою.

1.8. Ліцензія втрачає чинність після її анулювання.

1.9. Здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів після анулювання ліцензії не дозволяється (з урахуванням вимог частини п’ятої статті 28 Закону).

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов’язаний виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

1.11. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії справляється плата, розмір та порядок унесення якої встановлюються відповідно до законодавства.

1.12. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій особі для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

1.13. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування.

1.14. Разом з копією ліцензії у структурному підрозділі чи відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування, має бути розміщена інформація про ліцензіата: місцезнаходження, номери контактних телефонів, посада керівника та його прізвище, ім’я, по батькові.

II. Вимоги до заявника при отриманні ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів

2.1. Заявник (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону) повинен мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів для отримання ліцензії до Нацкомфінпослуг.

2.2. Для здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів заявник - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду чи компанія з управління активами повинен утворити відповідний структурний підрозділ.

2.3. Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів заявника, та керівники структурних підрозділів чи відокремлених підрозділів, що здійснюють адміністрування, повинні відповідати вимогам частини другої статті 24 Закону.

2.4. Головний бухгалтер заявника (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону) має відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554.

2.5. Заявник повинен мати не менше трьох кваліфікованих працівників (у тому числі керівника структурного підрозділу, на якого покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників фонду) та по два кваліфікованих працівники в кожному відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування (у тому числі керівника відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування).

2.6. Для здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів заявник повинен мати в користуванні інформаційну систему персоніфікованого обліку, що забезпечує можливості обліку загальної суми пенсійних коштів, ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденного розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів, а також відповідати Технічним вимогам.

2.7. Заявник повинен мати фахівця на умовах трудового або цивільно-правового договору, що здійснює технічний супровід (обслуговування) програмно-технічних засобів, які використовуються заявником для забезпечення безперебійної роботи інформаційної системи персоніфікованого обліку та захисту даних персоніфікованого обліку.

2.8. Заявник повинен мати у користуванні окреме приміщення, телефонний номер, поштову адресу та адресу електронної пошти, які забезпечують можливість спілкування з ним протягом робочого дня.

2.9. Вимоги до окремого приміщення заявника:

1) для провадження діяльності з адміністрування заявник (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону, та компанії з управління активами) повинен мати у власності чи користуванні окреме приміщення загальною площею не менше ніж 30 м-2;

2) для провадження діяльності з адміністрування у структурному підрозділі чи відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування, заявник повинен мати у власності чи користуванні за місцезнаходженням такого підрозділу окреме приміщення загальною площею не менше ніж 20 м-2;

3) окреме приміщення заявника (структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування) має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною.

2.10. Заявник повинен мати власний веб-сайт, на якому оприлюднюється інформація про діяльність заявника та адреса електронної пошти, яка зазначається в реєстраційній картці юридичної особи згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр.

Інформація щодо власного веб-сайту одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду та щодо адреси його електронної пошти подається до Нацкомфінпослуг у довільній формі.

2.11. Заявник (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону, чи компанії з управління активами) повинен мати найменування, яке відображає його організаційно-правову форму (акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю), містить слова "адміністратор пенсійного фонду" та відрізняється від найменувань будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.

III. Документи, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів

3.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Нацкомфінпослуг заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - заява про видачу ліцензії) згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) інформація про кваліфікованих працівників заявника згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов;

2) аудиторський висновок, що підтверджує формування і розмір сплаченого статутного капіталу заявника (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону), станом на останню звітну дату, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії, складений аудиторською фірмою або аудитором, яка (який) має право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ, нагляд та регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг;

3) відомості про наявність спеціального технічного обладнання (комп'ютерної техніки, телефону, факсу) та інформаційної системи персоніфікованого обліку, а також про їх відповідність Технічним вимогам;

4) копія документа, який підтверджує, що заявник має у власності чи користуванні приміщення, яке відповідає вимогам пункту 2.9 розділу II цих Ліцензійних умов.

3.2. Для отримання ліцензії одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду також подає до Нацкомфінпослуг копію документа уповноваженого органу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування фонду та інформацію щодо власного веб-сайту та адреси електронної пошти відповідно до пункту 2.10 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.

3.3. Для отримання ліцензії компанія з управління активами також подає до Нацкомфінпослуг копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

3.4. Документи, що подаються заявником до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути викладеними державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, мають додаватись їх переклади державною мовою, вірність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

2) містити достовірну та повну інформацію на дату подання заяви про видачу ліцензії;

3) бути засвідченими печаткою та підписом керівника заявника;

4) містити дату їх складання;

5) у разі якщо документи підписані не керівником заявника, то заявник повинен надати копію документа, засвідчену належним чином, що підтверджує повноваження цієї особи.

3.5. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, разом з описом (переліком) поданих документів повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і повинні подаватися у швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.

3.6. Заявник відповідає за повноту та достовірність інформації, вказаної у заяві про видачу ліцензії та документах, що додаються до неї.

IV. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

4.1. Документи для отримання ліцензії подаються до Нацкомфінпослуг представником заявника, який пред’являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника.

Датою подання документів вважається дата прийняття таких документів у Нацкомфінпослуг.

4.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

4.3. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти календарних днів з дати подання документів приймає рішення про видачу ліцензії, рішення про відмову у видачі ліцензії або рішення про залишення заяви без розгляду.

4.4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

2) документи оформлені з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.4 та 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов (за винятком вимоги щодо достовірності даних);

3) прийнято рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру або про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду у разі, якщо подання таких документів здійснювалося відповідно до пункту 1.4 розділу І цих Ліцензійних умов.

4.5. Повідомлення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду надсилається (видається) заявникові в письмовій формі із зазначенням підстав залишення цієї заяви без розгляду в строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.

4.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначається повний і вичерпний перелік зауважень, що стали підставою для такої відмови.

4.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного пунктом 4.3 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для отримання ліцензії.

4.8. У разі відмови у видачі ліцензії заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

4.9. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в суді.

4.10. У разі якщо на дату подання заяви про видачу ліцензії інформація про заявника не внесена до Реєстру, рішення про видачу ліцензії приймається Нацкомфінпослуг після внесення інформації про такого заявника до Реєстру.

Оформлення ліцензії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

4.11. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, надається представником заявника відповідальній особі Нацкомфінпослуг, яка робить відмітку про дату прийняття такого документа на копії супровідного листа, з яким подається документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

4.12. Представник заявника, який пред’являє паспорт або інший документ, що дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника, звертається до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, починаючи з шостого робочого дня з дня надання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

4.13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії протягом тридцяти календарних днів з дня надання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, Нацкомфінпослуг може скасувати рішення про видачу ліцензії.

4.14. Нацкомфінпослуг зобов’язана внести інформацію про видану заявнику, зареєстрованому як фінансова установа, ліцензію до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.

V. Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з виділом, а також припиненням юридичної особи - ліцензіата з правонаступництвом шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення);

2) зміна місцезнаходження юридичної особи.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів після реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців таких змін подати до Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - заява про переоформлення ліцензії) згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.

5.3. До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі документи:

1) оригінали та/або засвідчені печаткою та підписом керівника чи уповноваженої особи заявника копії відповідних документів, що засвідчують зміни, які є підставами для переоформлення ліцензії;

2) копія документа про внесення плати за переоформлення ліцензії;

3) оригінал (дублікат) ліцензії.

5.4. Документи для переоформлення ліцензії подаються до Нацкомфінпослуг представником ліцензіата, який пред’являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника.

5.5. Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається представнику ліцензіата з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі цієї копії опису.

5.6. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язана прийняти рішення про видачу ліцензіату переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

5.7. Нацкомфінпослуг зобов’язана внести інформацію щодо переоформлення ліцензії, виданої ліцензіату, зареєстрованому як фінансова установа, до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії.

5.8. Заява про переоформлення ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про переоформлення ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.4 та 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов (за винятком вимоги щодо достовірності даних).

5.9. Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії є недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

5.10. Повідомлення про прийняття рішення щодо переоформлення ліцензії чи залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду або відмови в переоформленні ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав залишення цієї заяви без розгляду чи відмови у переоформленні ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення щодо залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду або відмови у переоформленні ліцензії, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії.

5.11. Отримання в Нацкомфінпослуг переоформленої ліцензії здійснюється представником заявника, який пред’являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника.

5.12. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена.

VI. Видача дубліката ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження бланка ліцензії.

6.2. Для отримання дубліката ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - заява про видачу дубліката ліцензії) згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

До заяви про видачу дубліката ліцензії додаються такі документи:

1) копія документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

2) оригінал ліцензії (у разі наявності пошкодженого бланка ліцензії) або примірник друкованого засобу масової інформації, у якому опубліковано повідомлення про втрату бланка ліцензії.

6.3. Документи для видачі дубліката ліцензії подаються до Нацкомфінпослуг представником ліцензіата, який пред’являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника.

6.4. Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається представнику ліцензіата з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг. Ліцензіат, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі цієї копії опису.

6.5. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до заяви, зобов’язана прийняти рішення про видачу ліцензіату дубліката ліцензії.

6.6. Заява про видачу дубліката ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу дубліката ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.4 та 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов (за винятком вимоги щодо достовірності даних).

6.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дубліката ліцензії є недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дубліката ліцензії.

6.8. Повідомлення про прийняття рішення щодо видачі дубліката ліцензії чи залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду або відмови у видачі дубліката ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав залишення цієї заяви без розгляду чи відмови у видачі дубліката ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення щодо залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду або відмови у видачі дубліката ліцензії, заявник може повторно подати заяву про видачу дубліката ліцензії.

6.9. Отримання в Нацкомфінпослуг дубліката ліцензії здійснюється представником заявника, який пред’являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний керівником чи уповноваженою особою заявника.

6.10. У разі видачі дубліката ліцензії Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був утрачений або пошкоджений.

6.11. Нацкомфінпослуг зобов’язана внести інформацію щодо видачі ліцензіату, зареєстрованому як фінансова установа, дубліката ліцензії до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії.

VII. Тимчасове зупинення та/або анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

7.1. Тимчасове зупинення ліцензії - тимчасове позбавлення ліцензіата права укладати нові договори про адміністрування пенсійних фондів.

7.2. Підставами для тимчасового зупинення ліцензії можуть бути:

1) повторне разове порушення ліцензіатом протягом року вимог цих Ліцензійних умов;

2) неусунення ліцензіатом триваючого порушення, що було підставою для попереднього застосування заходів впливу, в терміни, встановлені відповідним розпорядженням Нацкомфінпослуг;

3) недопущення інспекційної групи Нацкомфінпослуг до проведення перевірки (інспекції) ліцензіата та/або ненадання у визначений Нацкомфінпослуг строк документів та інформації для проведення перевірки (інспекції);

4) порушення вимог цих Ліцензійних умов щодо оприлюднення інформації про тимчасову зміну місцезнаходження ліцензіата та/або структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування;

5) порушення вимог, встановлених Законом у частині ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів;

6) недотримання ліцензіатом вимог, встановлених абзацом другим частини першої статті 22 Закону.

7.3. Дія тимчасово зупиненої ліцензії поновлюється за рішенням Нацкомфінпослуг у разі усунення порушень, що стали підставою для її тимчасового зупинення, та відсутності в ліцензіата порушень вимог цих Ліцензійних умов на дату подання звернення про поновлення ліцензії.

Повідомлення про прийняття рішення Нацкомфінпослуг щодо поновлення дії ліцензії надсилається (видається) ліцензіату в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.4. У разі тимчасового зупинення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дати зупинення ліцензії повідомити всім радам пенсійних фондів, з якими таким ліцензіатом укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, про тимчасове зупинення ліцензії та продовжувати виконувати у повному обсязі всі існуючі зобов’язання з адміністрування пенсійних фондів.

7.5. Строк тимчасового зупинення ліцензії не може перевищувати трьох місяців.

7.6. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - заява про анулювання ліцензії) згідно з додатком 5 до цих Ліцензійних умов;

2) виявлення недостовірних даних та інформації у документах, поданих для отримання ліцензії заявником (ліцензіатом) відповідно до цих Ліцензійних умов;

3) встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі;

4) вчинення ліцензіатом порушення вимог цих Ліцензійних умов протягом строку тимчасового зупинення ліцензії;

5) неусунення ліцензіатом протягом строку тимчасового зупинення ліцензії триваючого порушення, що стало підставою для застосування цього заходу впливу;

6) вчинення ліцензіатом протягом одного року з дати поновлення дії ліцензії порушення, передбаченого пунктом 7.2 цього розділу;

7) встановлення перевіркою (інспекцією) Нацкомфінпослуг факту відсутності ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та/або його структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування, за місцезнаходженням, зазначеним на веб-сайті ліцензіата;

8) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або відомостей про державну реєстрацію припинення такої юридичної особи;

9) неукладання ліцензіатом жодного договору про адміністрування пенсійного фонду протягом дванадцяти місяців з дати видачі ліцензії;

10) недотримання ліцензіатом обмежень щодо поєднання видів діяльності, встановлених частиною другою статті 21 Закону (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону);

11) нецільове використання пенсійних активів.

7.7. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії ліцензіат повинен подати до Нацкомфінпослуг заяву про анулювання ліцензії.

До заяви про анулювання ліцензії додаються такі документи:

1) копія рішення відповідного органу управління ліцензіата щодо звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії, засвідчена печаткою ліцензіата та підписом його керівника;

2) оригінал (дублікат) ліцензії.

7.8. Заява про анулювання ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.4 та 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов (за винятком вимоги щодо достовірності даних).

7.9. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення підстав для анулювання ліцензії приймає рішення про анулювання ліцензії, яке видається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.10. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в суді.

7.11. У разі анулювання ліцензії з підстав, зазначених у підпунктах 3-11 пункту 7.6 цього розділу, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

7.12. Нацкомфінпослуг зобов’язана внести інформацію про анулювання ліцензії, виданої ліцензіату, зареєстрованому як фінансова установа, до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

VIII. Вимоги до ліцензіата під час провадження ним діяльності з адміністрування пенсійних фондів

8.1. Під час провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів ліцензіат (у тому числі структурний підрозділ чи відокремлений підрозділ, що здійснює адміністрування, ліцензіата) зобов’язаний протягом усього строку дії ліцензії відповідати всім вимогам цих Ліцензійних умов, у тому числі вимогам, установленим розділом II цих Ліцензійних умов для заявника, та Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995.

Вимоги, які встановлені Законом та Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повинні виконуватися ліцензіатом протягом усього строку дії ліцензії.

8.2. Вимоги до розміщення:

1) для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів ліцензіат - професійний адміністратор повинен мати у власності чи користуванні окреме приміщення загальною площею не менше ніж 30 м-2;

2) для провадження діяльності з адміністрування у структурному підрозділі чи відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування, ліцензіат - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду чи компанія з управління активами повинен(на) мати у власності чи користуванні за місцезнаходженням такого підрозділу окреме приміщення загальною площею не менше ніж 20 м-2;

3) ліцензіат повинен здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів за місцезнаходженням, зазначеним у документі про державну реєстрацію заявника;

4) за місцезнаходженням структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснює адміністрування, повинна бути розміщена у загальнодоступному місці вивіска із зазначенням його найменування та розміщення, у тому числі номерів поверху та кімнат приміщення;

5) приміщення ліцензіата (структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування) має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною.

8.3. У разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) ліцензіат повинен мати у власності чи користуванні інше приміщення, яке відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами. Строк тимчасової зміни місцезнаходження не може перевищувати дванадцяти місяців.

8.4. У разі тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата та/або його структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування, ліцензіат зобов’язаний:

1) не пізніше ніж за 5 робочих днів до зміни місцезнаходження у письмовій формі повідомити про це Нацкомфінпослуг та ради пенсійних фондів, з якими укладено договори про адміністрування пенсійного фонду;

2) протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни:

опублікувати на власному веб-сайті інформацію про тимчасову зміну свого місцезнаходження (із зазначенням строку тимчасової зміни місцезнаходження та нового місцезнаходження);

надати до Нацкомфінпослуг копію документа, що підтверджує право власності або користування тимчасовим приміщенням, засвідченого печаткою ліцензіата та підписом його керівника.

У разі неповідомлення Нацкомфінпослуг про тимчасову зміну свого місцезнаходження в строки, передбачені підпунктом 1 цього пункту, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі, передбаченому в статті 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

8.5. У разі виникнення змін у складі кваліфікованих працівників ліцензіата ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення, до якого додається інформація про кваліфікованих працівників згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов.

8.6. У разі анулювання, визнання недійсною, переоформлення, видачі дубліката або отримання нової ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати анулювання, визнання недійсною, переоформлення, видачі дубліката або отримання нової ліцензії подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення, до якого додається копія бланка такої ліцензії або копія повідомлення щодо анулювання ліцензії або визнання такої ліцензії недійсною.

8.7. У разі прийняття рішення про заміну інформаційної системи персоніфікованого обліку ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття такого рішення подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про нову інформаційну систему персоніфікованого обліку та її відповідність Технічним вимогам. Нову інформаційну систему дозволяється використовувати для ведення персоніфікованого обліку ліцензіатом, якщо протягом 30 днів з дати подання такого повідомлення не надійшло обґрунтованого заперечення Нацкомфінпослуг.

8.8. Ліцензіат зобов’язаний:

1) підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж 2,5 мільйона гривень, а також забезпечити формування резервного фонду відповідно до порядку та вимог, встановлених законодавством (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону);

2) вести персоніфікований облік пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів;

3) укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду та забезпечувати їх виконання;

4) забезпечувати своєчасне здійснення пенсійних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених Законом;

5) надавати зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;

6) надавати пенсійному фонду агентські та рекламні послуги, пов’язані з його діяльністю;

7) підтримувати власний веб-сайт, на якому оприлюднюється актуальна інформація про діяльність ліцензіата та пенсійних фондів, що ним обслуговуються;

8) складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду;

9) здійснювати на власному веб-сайті щоденне (до кінця робочого дня) оприлюднення інформації про чисту вартість активів пенсійного фонду, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації по кожному пенсійному фонду, з яким укладено договір про адміністрування пенсійного фонду. Зазначена інформація повинна бути відкритою та доступною для загального користування;

10) здійснювати контроль за дотриманням граничного розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів пенсійного фонду, а у разі його перевищення інформувати раду пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів після подання до Нацкомфінпослуг річної звітності;

11) забезпечувати безперешкодний доступ до приміщення за місцезнаходженням ліцензіата та/або його структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування, а також надавати необхідні документи та інформацію уповноваженим особам Нацкомфінпослуг, що здійснюють планову чи позапланову перевірку (інспекцію) діяльності ліцензіата;

12) дотримуватись обмежень щодо поєднання видів діяльності, встановлених частиною другою статті 21 Закону, а також вимог, встановлених абзацом другим частини першої статті 22 Закону;

13) виконувати інші обов’язки, встановлені Законом.

8.9. У разі виникнення у ліцензіата будь-яких змін (крім зменшення розміру власного капіталу ліцензіата), які призводять до невідповідності ліцензіата вимогам цих Ліцензійних умов, на строк більше 30 календарних днів ліцензіат зобов’язаний на наступний робочий день після виникнення таких обставин подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про невідповідність цим Ліцензійним умовам, яке містить пояснення щодо виникнення таких змін, та привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати виникнення таких обставин.

IX. Вимоги до провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів структурними підрозділами чи відокремленими підрозділами, що здійснюють адміністрування

9.1. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів через свої структурні підрозділи чи відокремлені підрозділи, що здійснюють адміністрування, за умови виконання таких вимог:

1) інформація про відокремлений підрозділ, що здійснює адміністрування, має бути внесена до Реєстру (крім юридичної особи, зазначеної у частині п’ятій статті 27 Закону);

2) повноваження щодо здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів мають бути передбачені в Положенні про структурний підрозділ чи відокремлений підрозділ, що здійснює адміністрування, затвердженому наказом ліцензіата;

3) наявність не менше двох кваліфікованих працівників (у тому числі керівника відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування);

4) наявність телефонного номера, поштової адреси та адреси електронної пошти, які забезпечують можливість спілкування з ним протягом робочого дня, комп’ютерної техніки та інформаційної системи персоніфікованого обліку, а також їх відповідність Технічним вимогам;

5) розміщення у приміщенні, яке знаходиться у власності чи користуванні ліцензіата та відповідає вимогам пункту 8.2 розділу VIII цих Ліцензійних умов.

9.2. У разі припинення провадження діяльності відокремленим підрозділом, що здійснює адміністрування, ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про припинення діяльності відокремленим підрозділом, що здійснює адміністрування, подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі та вжити заходів щодо виключення інформації про відокремлений підрозділ з Реєстру згідно з Положенням про реєстр адміністраторів.

X. Державний контроль

10.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

10.2. Ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів після накладання іншими органами державної влади санкцій, пов’язаних із здійсненням діяльності з адміністрування пенсійних фондів, письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтверджувальних документів.

10.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Член Комісії - Директор департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондамиА.Рибальченко


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів
(пункт 3.1 розділу IIІ)


ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів
(пункт 3.1 розділу IIІ)


___ __________________ 20__ року
     (дата складання)ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівників
_______________________________________________________
(повне найменування заявника (ліцензіата) або повне найменування заявника (ліцензіата)
та його структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування)

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Освіта, спеціальність

Загальний стаж роботи

Телефон

Кваліфікаційне свідоцтво: номер, дата видачі, строк дії

Чи має особа непогашену, не зняту в установленому порядку судимість за умисні злочини*

Чи працювала особа протягом останніх семи років керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування такої особи на керівній посаді*

Документ (назва, номер, дата), яким призначено (звільнено) посадову особу, із зазначенням дати її призначення
__________
* Зазначається інформація тільки для членів виконавчих і контролюючих органів заявника (ліцензіата) та керівника структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування, заявника (ліцензіата)


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів
(пункт 5.2 розділу V)


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів
(пункт 6.2 розділу VI)


ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів
(пункт 7.6 розділу VII)


ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів


Інші НПА

Розпорядження Нацкомфінпослуг №4400 від 03.12.2013 Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду Розпорядження Нацкомфінпослуг №432 від 05.03.2015 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження Держфінпослуг №41 від 28.08.2003 Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ Розпорядження Держфінпослуг №3617 від 22.02.2005 Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів Постанова ВРУ №252 від 17.03.2015 Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Указ Президент №195 від 03.04.2015 Про призначення Р. Чубарова головою Ради представників кримськотатарського народу Указ Президент №198 від 03.04.2015 Питання стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв\'язку з виконанням службових обов\'язків Указ Президент №132 від 06.03.2015 Про призначення стипендії Президента України Веремію М.В. Указ Президент №428 від 30.04.2002 Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв\'язку з виконанням службових обов\'язків Указ Президент №201 від 06.04.2015 Про призначення Г. Самардака головою Запорізької обласної державної адміністрації