Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 1037-2012-п від 14.11.2012 Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1037
Київ

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Відповідно до частин другої, третьої статті 113 та частини другої статті 114 Повітряного кодексу України, Указу Президента України від 2 вересня 1997 р. № 937 “Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” з метою організації та забезпечення проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, що додається.

2. Визначити суб’єктами єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі - авіаційна система) Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Державну авіаційну службу, Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті.

3. Міністерству надзвичайних ситуацій:

розробити та затвердити Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні та організовувати проведення авіаційного пошуку і рятування із залученням сил і засобів авіаційної системи, єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та Національної системи пошуку і рятування на морі відповідно до зазначених Правил;

організовувати проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування силами і засобами авіаційної системи;

здійснювати залучення авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів суб’єктів авіаційної системи, визначених пунктом 2 цієї постанови, до несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування на підставі укладених в установленому порядку договорів з авіаційними військовими частинами Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, авіаційними підрозділами сил цивільного захисту;

передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1643 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1554).

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1037

ПОРЯДОК
залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає:

функції суб’єктів єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

основні засади взаємодії органів управління та сил під час проведення робіт з пошуку і рятування;

процедуру виділення пошуково-рятувальних сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування;

процедуру залучення пошуково-рятувальних сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування;

організацію управління та зв’язку під час проведення робіт з пошуку і рятування;

механізм відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням робіт з пошуку і рятування.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) авіаційний пошук і рятування - комплекс заходів, спрямованих на виявлення повітряних суден, які зазнали або зазнають лиха, та надання своєчасної допомоги потерпілим внаслідок авіаційної події;

2) авіаційні роботи з пошуку і рятування - польоти, під час здійснення яких пошуково-рятувальне повітряне судно використовується для визначення місцезнаходження об’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування та надання допомоги особам, які постраждали;

3) авіаційний район пошуку і рятування України - зона, яка включає територію України та акваторію Чорного і Азовського морів, у межах якої Україна забезпечує авіаційний пошук і рятування;

4) експлуатант повітряного судна - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден;

5) єдина система проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі - авіаційна система) - сукупність органів управління, сил і засобів суб’єктів авіаційної системи, на яких покладається виконання функцій з проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

6) органи управління авіаційної системи - центральні органи виконавчої влади, що є суб’єктами авіаційної системи, їх структурні підрозділи, визначені для виконання функцій з організації та керівництва проведенням авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України, в межах їх повноважень;

7) органи управління - органи управління єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, Національної системи пошуку і рятування на морі, авіаційної системи та їх структурні підрозділи, визначені для виконання функцій з організації та керівництва проведенням робіт з пошуку і рятування у межах їх повноважень;

8) пошуково-рятувальні засоби - пошуково-рятувальні повітряні судна, наземні, водні та інші транспортні засоби з відповідним рятувальним обладнанням, засоби зв’язку, радіотехнічного, навігаційного забезпечення, обладнання та спорядження, призначені для проведення робіт з пошуку і рятування;

9) пошуково-рятувальні сили - штатні та позаштатні пошукові та аварійно-рятувальні підрозділи та органи управління ними;

10) роботи з пошуку і рятування - роботи, під час проведення яких використовуються пошуково-рятувальні сили і засоби для визначення місцезнаходження об’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування осіб, які постраждали, надання їм невідкладної медичної допомоги та доставки у безпечне місце.

3. Метою цього Порядку є забезпечення організації та проведення робіт з пошуку і рятування пошуково-рятувальними силами і засобами шляхом створення угруповання пошуково-рятувальних сил і засобів та зосередження їх зусиль для проведення пошуку і рятування, ефективного та раціонального їх використання у разі настання авіаційних подій та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, для проведення пошуку об’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування та надання допомоги особам, які постраждали.

4. Авіаційний район пошуку і рятування України розподіляється на підрайони пошуку і рятування, які збігаються з відповідними районами польотної інформації.

МНС утворює Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України; авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування - у підрайонах пошуку і рятування, які несуть відповідальність за координацію авіаційних робіт з пошуку і рятування та сприяння аварійно-рятувальним (пошуково-рятувальним) силам єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та Національної системи пошуку і рятування на морі в ефективному проведенні авіаційного пошуку і рятування.

Авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування безпосередньо підпорядковуються Головному авіаційному координаційному центру пошуку і рятування та розміщуються разом з органами обслуговування повітряного руху.

Міноборони утворює Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил, який у авіаційній системі є допоміжним для Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування з питань проведення авіаційного пошуку і рятування силами і засобами Міноборони.

Державіаслужба утворює Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації, який у авіаційній системі є допоміжним для Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування з питань проведення авіаційного пошуку і рятування силами і засобами цивільної авіації.

Функції суб’єктів авіаційної системи

5. МНС:

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення робіт з пошуку і рятування, а також контроль за їх проведенням;

координує проведення робіт з пошуку і рятування авіаційними силами і засобами МНС, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

управляє діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування авіаційної системи;

організовує пошук і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха;

контролює готовність авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення пошуку і рятування, організацію пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

вносить відповідним органам пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

затверджує порядок організації використання авіаційних сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування на території України.

6. Державіаслужба:

розробляє та впроваджує правила з пошуку та рятування у цивільній авіації України;

розробляє та впроваджує порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

забезпечує цілодобове функціонування Координаційного центру пошуку і рятування цивільної авіації;

організовує сповіщення про лихо з повітряними суднами цивільної авіації;

забезпечує використання повітряного простору України, що надається користувачам згідно з державними пріоритетами на польоти повітряних суден для проведення всіх видів рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров"я людей та надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

7. Міноборони:

здійснює нормативно-правове регулювання з питань пошуку і рятування в державній авіації;

здійснює негайне реагування на надзвичайні ситуації з повітряними суднами, організовує та проводить пошук і рятування у визначених районах відповідальності;

забезпечує цілодобове функціонування Координаційного центру пошуку і рятування Збройних Сил;

організовує сповіщення про лихо з повітряними суднами Збройних Сил;

організовує за єдиним планом чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил, засобів Збройних Сил та органів управління ними;

забезпечує залучення до дій пошуково-рятувальних повітряних суден Збройних Сил, які несуть чергування за договором з МНС за рішенням Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування;

підтримує в оперативній готовності до дій чергові авіаційні пошуково-рятувальні сили, засоби Збройних Сил та органи управління ними;

організовує проведення спеціальної підготовки екіпажів повітряних суден, особового складу аварійно-рятувальних команд, рятувальних парашутно-десантних груп та органів управління ними, а також посадових осіб, які залучаються до авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування;

контролює готовність до дій пошуково-рятувальних сил, засобів Збройних Сил та органів управління ними, що залучаються до робіт з пошуку і рятування;

готує пропозиції та рекомендації з організаційних і методичних питань пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден державної авіації.

Основні засади взаємодії органів управління та сил під час проведення робіт з пошуку і рятування

8. Взаємодія органів управління здійснюється для ефективного проведення робіт з пошуку і рятування та передбачає:

визначення органів управління, складу та кількості пошуково-рятувальних сил і засобів, необхідних для проведення робіт з пошуку і рятування;

погодження порядку спільних дій пошуково-рятувальних сил і засобів та визначення для них основних завдань, місця, часу і способів проведення робіт з пошуку і рятування;

вирішення питань щодо порядку використання аеродромів (аеропортів) в інтересах авіаційних сил і засобів та їх всебічного забезпечення;

встановлення ступенів готовності пошуково-рятувальних сил і засобів та порядку управління спільними діями під час проведення робіт з пошуку і рятування.

9. МНС організовує взаємодію органів управління та сил під час проведення робіт з пошуку і рятування:

на загальнодержавному рівні - між оперативно-черговою службою МНС (Головним авіаційним координаційним центром пошуку і рятування) та черговою зміною Головного командного центру Збройних Сил (Координаційним центром пошуку і рятування Збройних Сил), оперативно-черговою службою Координаційного центру пошуку і рятування цивільної авіації, оперативним черговим стаціонарного командного пункту управління авіації Головного управління внутрішніх військ МВС, головним центром управління службою Держприкордонслужби, черговою службою Украероцентру, черговою зміною Державного морського рятувально-координаційного центру Мінінфраструктури;

на регіональному рівні - між авіаційними допоміжними центрами пошуку і рятування та оперативно-координаційними центрами головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, пунктами управління авіаційних сил і засобів військових частин (авіаційних формувань, авіапідприємств та установ), диспетчерськими службами підприємств, установ та організацій, регіональними структурними підрозділами Державного підприємства обслуговування повітряного руху, морськими рятувально-координаційними підцентрами Мінінфраструктури;

на об’єктовому рівні - між наземними (морськими, річковими) аварійно-рятувальними підрозділами та повітряними суднами під час проведення робіт з пошуку і рятування.

Суб’єкти авіаційної системи організовують взаємодію підпорядкованих органів управління та сил.

Процедура виділення пошуково-рятувальних сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування

10. Розрахунок взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі - розрахунок) включає сили та засоби постійної готовності, сили і засоби нарощування та органи управління ними (додаток).

11. МНС забезпечує укладення з експлуатантами повітряних суден, зазначеними у розрахунку, договорів на виконання чергування пошуково-рятувальних повітряних суден та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

12. МНС організовує за єдиним планом чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів та органів управління ними.

13. Суб’єкти авіаційної системи призначають на чергування авіаційні пошуково-рятувальні сили і засоби та подають інформацію Головному авіаційному координаційному центру пошуку і рятування про їх склад та ступені готовності.

14. Зведений план чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів складає Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування та доводить його до взаємодіючих органів управління відповідно до розрахунку. Форма зведеного плану розробляється Головним авіаційним координаційним центром пошуку і рятування.

15. Виділення сил і засобів єдиної державної системи цивільного захисту населення та територій для проведення робіт з пошуку і рятування здійснюється відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії органів управління і сил, що залучаються до пошуку та рятування.

16. Виділення сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування на морі здійснюється Національною системою пошуку і рятування на морі відповідно до планів пошуку і рятування та планів взаємодії органів управління і сил, що залучаються до пошуку та рятування на морі.

Процедура залучення пошуково-рятувальних сил і засобів для проведення робіт з пошуку і рятування

17. Повітряні судна, які несуть чергування в авіаційній системі за договорами з МНС, можуть залучатися до проведення робіт з пошуку і рятування у разі настання авіаційної події за рішенням начальника чергової зміни Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування.

18. Повітряні судна, які несуть чергування в авіаційній системі за договорами з МНС, можуть залучатися до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, не пов"язаних з авіаційною подією, за рішенням Міністра надзвичайних ситуацій або його заступника та погодженням з відповідними суб’єктами авіаційної системи.

19. Повітряні судна, які передбачено розрахунком для нарощування зусиль, у разі виникнення надзвичайної ситуації можуть залучатися у порядку, передбаченому статтею 24 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

20. Організація та проведення пошуку і рятування повітряних суден на аеродромі та в районі відповідальності аеродрому (злітно-посадкового майданчика) за пошук і рятування здійснюється експлуатантом аеродрому (злітно-посадкового майданчика) із залученням аварійно-рятувальних служб і їх ресурсів авіаційної системи, єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та Національної системи пошуку і рятування на морі відповідно до плану заходів на випадок виникнення аварійної ситуації з повітряним судном на аеродромі (злітно-посадковому майданчику) та планів взаємодії органів управління та сил.

21. Залучення авіаційних сил і засобів авіаційної системи для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування за межами території України здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних угод України.

22. Залучення сил і засобів єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій для проведення авіаційного пошуку і рятування здійснюється відповідно до плану реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з авіаційною подією, та планів взаємодії органів управління і сил.

23. Залучення сил і засобів Національної системи пошуку і рятування на морі для проведення авіаційного пошуку і рятування на морі здійснюється установою, що забезпечує функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі, в установленому порядку.

24. Мінінфраструктури залучає авіаційні сили і засоби суб’єктів авіаційної системи для участі у морських пошуково-рятувальних операціях у морському пошуково-рятувальному районі України через установу, що забезпечує функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі, в установленому порядку.

Організація управління та зв’язку під час проведення робіт з пошуку і рятування

25. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил під час проведення робіт з пошуку і рятування здійснюється уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, який призначається залежно від рівня надзвичайної ситуації відповідно до законодавства. Уповноважений керівник утворює робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

26. МНС для безпосереднього управління авіаційними силами і засобами на період проведення робіт з пошуку і рятування призначає координатора авіаційних сил і засобів, а у разі необхідності утворює робочу групу з фахівців авіаційного пошуку і рятування суб’єктів авіаційної системи.

27. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил і засобів на місці проведення робіт здійснює керівник з ліквідації надзвичайної ситуації на місці проведення робіт, який призначається уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

28. МНС для безпосереднього управління авіаційними силами і засобами на місці проведення робіт, якщо в одній і тій же самій операції з пошуку і рятування залучено два або більше авіаційних засобів пошуку і рятування, призначає координатора авіаційних сил і засобів на місці проведення робіт.

29. Органи обслуговування повітряного руху Державного підприємства обслуговування повітряного руху на підставі звернення відповідних центрів пошуку і рятування вживають невідкладних заходів з метою забезпечення створення умов для використання повітряного простору пошуково-рятувальними повітряними суднами.

30. Пункти управління, які здійснюють обслуговування повітряного руху пошуково-рятувального повітряного судна, забезпечують надання інформації відповідним центрам пошуку і рятування про результати пошуку у разі надходженні такої інформації від екіпажу пошуково-рятувального повітряного судна та екіпажу пошуково-рятувального повітряного судна про зміни умов пошуку.

31. Державний морський рятувальний координаційний центр Мінінфраструктури здійснює управління морськими пошуково-рятувальними силами і засобами у разі виникнення надзвичайної ситуації з повітряним судном в акваторії Чорного та Азовського морів.

32. Для забезпечення управління та оповіщення використовуються існуючі або спеціально створені мережі зв’язку за напрямами:

уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру - керівник з ліквідації надзвичайної ситуації на місці проведення робіт (операцій);

керівник з ліквідації надзвичайної ситуації на місці проведення робіт (операцій) - наземні рятувальні команди (групи);

координатор авіаційних сил і засобів на місці проведення робіт (операцій) - авіаційні сили і засоби;

пошуково-рятувальні повітряні судна - пукти управління повітряного руху;

пошуково-рятувальні повітряні судна - наземні (морські, річкові) рятувальні команди (групи).

Механізм відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням пошуково-рятувальних робіт

33. Відшкодування експлуатантам повітряних суден витрат за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю, авіаційні сили і засоби яких залучаються МНС до несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, здійснюється МНС на підставі укладених договорів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до кошторису витрат.

34. Кошторис витрат за договорами включає:

проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

виконання польотів для підтримання необхідного рівня підготовки чергових екіпажів пошуково-рятувальних повітряних суден, участі у навчаннях (тренуваннях) з пошуку і рятування, перебазування до місць чергування (проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування) та повернення до місць постійної дислокації, контролю готовності чергових сил;

забезпечення підготовки пошуково-рятувальних повітряних суден до чергування та виконання польотів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

преміювання авіаційного персоналу, що залучається до чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

амортизаційні відрахування для пошуково-рятувальних повітряних суден, що здійснюють чергування та виконання польотів під час проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, пошуково-рятувального майна та спорядження;

аеропортові збори (за винятком польотів повітряних суден державної авіації, що здійснюються з аеродромів постійної дислокації);

усі види страхування;

відрядження авіаційного персоналу, що бере участь у чергуванні та проведенні авіаційних робіт з пошуку і рятування поза межами місць постійної дислокації експлуатанта авіаційної техніки.

35. Відшкодування витрат експлуатантам авіаційної техніки, авіаційні сили і засоби нарощування яких залучаються до проведення робіт з пошуку і рятування, здійснюється залежно від рівня надзвичайної ситуації.


Додаток
до Порядку

РОЗРАХУНОК
взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи оперативного реагування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

Взаємодіючі органи управління оперативного реагування на надзвичайні ситуації єдиної державної системи цивільного захисту

взаємодіючі пункти управління авіаційними пошуково-рятувальними силами та засобами

взаємодіючі сили і засоби

аеродроми базування з пунктами управління (авіаційні комендатури, полігони, ремонтні заводи, пункти наведення), належність

чергові пошуково-рятувальні сили і засоби, їх кількість та час чергування

сили нарощування, їх кількість та час готовності

державного рівня

регіонального рівня

повітряні

наземні

повітряні

наземні

цілодобово

під час роботи аеродрому

цілодобово

під час роботи аеродрому

Західний підрайон

МНС
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування,
м. Київ

Авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування, м. Львів

Ужгород, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145, Мі-2)

 

 

 

 

 

головні територіальні управління (територіальні управління) МНС в областях:
Вінницькій,
Волинській,
Житомирській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Тернопільській,
Рівненській,
Хмельницькій,
Чернівецькій

Львів, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)

 

 

 

 

 Івано-Франківськ, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)

 

 

 

 

 


Головний координаційний центр
Збройних Сил,
м. Київ
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил, м. Вінниця

 

Броди, військова частина А2595, армійська авіація сухопутних військ Збройних Сил

1 Мі-8

 

аварійно-рятувальна команда

 

1 Мі-8, 4 год.

 Калинів, військова частина А3913, армійська авіація сухопутних військ Збройних Сил

 

1 Мі-8

 

аварійно-рятувальна команда

- " -

аварійно-рятувальна команда, 5 год.
Старокостянтинів, військова частина А2502 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

- " -Івано-Франківськ, військова частина А1349 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

- " -
авіаційне підприємство "Повурськ", військова частина А1547 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

 авіаційна комендатура, Львів, військова частина А2602 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

 
авіаційна комендатура, Луцьк, військова частина А3186 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 авіаційна комендатура, Дубно, військова частина А4077 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

 
авіаційна комендатура, Коломия, військова частина А0792 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

 Львівський авіаційний ремонтний завод, державне підприємство Міноборони

 

 

 

- " -

 

 


Адміністрація Держприкордонслужби, Головний центр управління службою, м. Київ

центр управління службою, військова частина 9997

Ужгород, військова частина 9997

 

 

 

 

1 Мі-8
(за домовленістю)

 

Державіаслужба Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації Украероцентр,
м. Київ

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Львів

Івано-Франківськ

 

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 


Хмельницький

 

 

 

- " -

 

 

Чернівці

 

 

 

- " -

 

 


Рівне

 

 

 

- " -

 

 

Львів

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 

 


Ужгород

 

 

 

- " -

 

 

Центральний підрайон

МНС
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування, м. Київ

Авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Бориспіль

Ніжин, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145)
1 Ан-32П

 

аварійно-рятувальна команда

 

1 Ан-32П, 4 год.
1 Мі-8, 4 год.

 

головні територіальні управління (територіальні управління) МНС в областях:
Вінницькій, Житомирській,
Київській,
Кіровоградській,
Полтавській,
Сумській,
Черкаській,
Чернігівській
Головне територіальне управління МНС в м. Києві

Гавришівка, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (Мі-2)
(за розпорядженням)

 

 

 

 

 

Київ (Жуляни), спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145)
1 Ан-32П
(за розпорядженням)

 

 

 

 

 


Головний координаційний центр Збройних Сил, м. Київ
Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил, м. Вінниця

 

Бориспіль, військова частина А2215 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

аварійно-рятувальна команда, 5 год.Озерне, військова частина А2038 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

- " -
Васильків, військова частина А1789 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

- " -Миргород, військова частина А1356 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

- " -
авіаційна комендатура, Полтава, військова частина А2673 Повітряних Сил Збройних Сил

 

 

 

- " -

 

 Конотопський авіаційний ремонтний завод "Авіакон", державне підприємство Міноборони

 

 

 

- " -

 

 
Гавришівка, військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил

 

1 Мі-8

 

- " -

1 Мі-8, 4 год.

аварійно-рятувальна команда, 5 год.

Головне управління внутрішніх військ МВС, м. Київ

 

Олександрія, військова частина 2269 внутрішніх військ МВС

1 Мі-8
(за домовленістю)

 

 

- " -

2 Мі-8, 4 год.
(за домовленістю)

 


Адміністрація Держприкордон- служби
Головний центр управління службою, м. Київ

центр управління службою, військова частина 1467

Київ (Жуляни), військова частина 1467

 

 

 

 

1 Мі-8
(за домовленістю)

 

Державіаслужба Координаційний центр пошуку і рятування цивільної авіації,
Украероцентр, м. Київ

районний диспетчерський центр обслуговування повітряного руху,
м. Бориспіль

Київ (Жуляни)

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 

 
Вінниця

 

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 Бориспіль

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 

 
Кіровоград

 

 

 

аварійно-рятувальна команда

 

 
Черкаси

 

 

 

- " -

 

 


Східний підрайон

МНС
Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування, м. Київ

Авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування,
м. Харків

Харків, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145, Мі-2)

 

 

 

 

 

головні територіальні управління (територіальні управління) МНС в областях:
Вінницькій,
Волинській,
Житомирській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Тернопільській,
Рівненській,
Хмельницькій,
Чернівецькій,
Дніпропетровській,
Донецькій,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Луганській,
Полтавській,
Сумській,
Харківській
морський рятувально-координаційний центр Мінінфраструктури в м. МаріуполіДонецьк (Маріуполь), спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8 (ЕС-145, Мі-2)
(за розпорядженням)

 

 

 

 

 Луганськ, спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

1 Мі-8
(заІнші НПА

Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади