Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 1069-97-п від 26.09.1997 Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 1997 р. N 1069
Київ
Про затвердження Порядку ведення
Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99
N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004
N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006
N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011
N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 26 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру
України і Суднової книги України, що додається.
2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку покласти на
Міністерство інфраструктури. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006, N 157 ( 157-2012-п ) від
29.02.2012 }

Прем"єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069
ПОРЯДОК
ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України
{ У тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках
замінено словом "Мінтрансзв"язку" згідно з Постановою КМ
N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
{ У тексті Порядку слово "Укрдержрибгосп" у всіх відмінках
замінено словом "Держкомрибгосп" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
{ У тексті Порядку слова "Мінсім"ямолодьспорт" і "Держкомрибгосп"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "МОНмолодьспорт"
і "Держрибагентство" у відповідному відмінку, а слова
"Мінтрансзв"язку" і "Мінекономіки" - відповідно словами
"Мінінфраструктури" і "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ
N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Інспекція" у всіх відмінках замінено
словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку
торговельних суден в Україні.
2. Дія цього Порядку не поширюється на:
військові кораблі та судна;
катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому
судну;
спортивні судна, перелік видів яких затверджує
МОНмолодьспорт за погодженням з Мінінфраструктури; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від
22.10.2008 }
веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до
2,5 метра. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України.
4. Загальне керівництво та контроль за проведенням державної
реєстрації суден (крім риболовних) здійснює Мінінфраструктури.
{ Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

{ Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку
риболовних суден здійснюється Держрибагентством. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
28.07.2004 }
5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:
морських суден - капітани морських портів;
річкових суден та суден, що не підлягають нагляду
класифікаційним товариством, - Укрморрічінспекція;
риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним
товариством, - територіальний орган Держрибагентства з питань
державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного
господарства. { Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ
N 1221 ( 1221-2011-п ) від 30.11.2011 }
Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах,
перелік яких визначається Мінінфраструктури. Реєстрація риболовних
суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством,
здійснюється в будь-якому морському рибному порту. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461
( 461-99-п ) від 25.03.99; в редакції Постанов КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей
про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за
формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що
ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
7. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних
про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через
неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе
власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних
підставах (судновласник, фрахтувальник).
8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому
реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом
державної реєстрації.
Орган державної реєстрації судна може бути змінено за
бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього
пункту.
З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до
Державного суднового реєстру України або Суднової книги України
всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах
інших держав Україною не визнаються.
Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно
зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо
судно не виключене з Державного суднового реєстру України або
Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом
IV цього Порядку.
9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України
або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у
них записів, а також за видачу суднових документів справляються
збори, порядок та розмір яких встановлюється Мінінфраструктури за
погодженням з Мінекономрозвитку.
10. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій
книзі України, суднових та реєстраційних документах ведуться
українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, -
англійською мовами.
II. Реєстрація суден у Державному судновому
реєстрі України
11. Включення морських торговельних суден до Державного
суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами
морських портів за погодженням з Укрморрічінспекцією, а риболовних
суден - за погодженням з Держрибагентством та Укрморрічінспекцією.
{ Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру
України здійснюється безпосередньо Укрморрічінспекцією. { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
Порядок погодження реєстрації торговельних та риболовних
суден визначається Мінінфраструктури разом з Мінагрополітики.
Укрморрічінспекція веде Державний судновий реєстр України,
Держрибагентство - Реєстр риболовних суден, який є складовою
частиною Державного суднового реєстру України. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
28.07.2004 }
12. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України
підлягають:
а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для
перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від
потужності головних двигунів і валової місткості;
б) самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені в
підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт
і більше; ( Підпункт "б" пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту,
валовою місткістю 80 одиниць і більше.
13. Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в
Укрморрічінспекції, а для риболовних суден - Держрибагентстві та
Укрморрічінспекції письмової заяви судновласника, зразок якої
затверджується Мінінфраструктури, що подається до органу державної
реєстрації. { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
До заяви додаються такі документи:
а) заповнена судновласником анкета Державного суднового
реєстру України, зразок якої затверджується Мінінфраструктури;
б) копія документа, що підтверджує право власності на судно;
в) копія обмірного свідоцтва;
г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або
документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду,
зразок яких затверджується Мінінфраструктури, а для риболовних
суден - Держрибагентством; { Підпункт "г" пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна);
е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;
є) копія страхового полісу або іншого документа із
зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності
судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених
міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна;
ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним
прапором України, якщо воно видавалося;
з) документи, що підтверджують наявність або відсутність
заставних зобов"язань; { Підпункт "з" пункту 13 в редакції
Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
й) копія документа, що підтверджує особу власника та його
громадянство (у разі належності судна фізичній особі); { Підпункт "й" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006, N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011; в редакції Постанови КМ N 233
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру
попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було
зареєстроване). { Пункт 13 доповнено підпунктом "к" згідно з
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
Додатково подається документально підтверджена інформація про
призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та
знімки судна (вигляд з правого та лівого борту). { Пункт 13
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
Для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів
подаються документально підтверджена інформація про його
призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову
тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки
судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про
попереднього власника. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у
Державному судновому реєстрі України тимчасово, на термін, що не
перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент
реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої
держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої
держави, але запис про нього припинено, про що судновласник
повинен подати відповідний сертифікат.
У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до
кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про
припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не
виконуватися.
15. Для реєстрації іноземного судна, отриманого
судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру,
додатково до документів, зазначених у пункті 13, крім копій
документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:
а) копія договору фрахтування;
б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;
в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
держави іноземної реєстрації судна;
г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.
16. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені
нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які
здійснювали їх оформлення та видачу. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
17. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації
(постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації
зазначається термін дії договору фрахтування.
18. В анкеті Державного суднового реєстру України, зразок
якої затверджується Мінінфраструктури, зазначається:
а) ідентифікаційний номер згідно з Порядком про присвоєння
судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції
супутникового зв"язку, що визначається Мінінфраструктури;
б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним
кодексом щодо управління безпечною експлуатацією суден та
запобіганням забрудненню, а саме:
пасажирське судно:
пасажирське високошвидкісне судно;
вантажне високошвидкісне судно;
навалочне судно;
нафтовий танкер;
танкер-хімовоз;
пересувна морська бурова споруда;
газовоз;
інше вантажне судно;
риболовне судно. ( Підпункт "б" пункту 18 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що
свідчать про проходження таким судном технічного нагляду; { Пункт
18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п )
від 07.03.2006 }
в) юридична адреса судновласника, а для судновласників -
фізичних осіб - зареєстроване місце проживання. { Підпункт "в" пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006, N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233 ( 233-2013-п ) від
08.04.2013 }
19. Визнається чинною також копія страхового полісу або
іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної
відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою,
передбачених Міжнародною конвенцією про цивільну відповідальність
за шкоду від забруднення нафтою 1992 року ( 995_839 ).
20. Мінімальний склад екіпажу, що забезпечує безпеку
морського торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, або
судна, що здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах,
встановлюється Мінінфраструктури (Держрибагентством) відповідно до
вимог законодавства України. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
21. На підставі поданих документів Укрморрічінспекція, а для
риболовних суден - Держрибагентство та Укрморрічінспекція готує
висновок про реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі
України або відмову у його реєстрації з обгрунтуванням причин.
Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його
реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня одержання
заяви і необхідних документів. { Абзац другий пункту 21 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 } ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
22. Державний судновий реєстр України повинен бути
прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом
Голови Укрморрічінспекції і гербовою печаткою Укрморрічінспекції.
{ Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }
23. Записи у Державному судновому реєстрі України повинні
бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих
судновласником документах.
Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні
підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися
підписом працівника, відповідального за ведення Державного
суднового реєстру України.
24. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому
реєстрі України відводиться окрема сторінка. У разі виключення
судна із реєстру його номер для реєстрації нового судна не
використовується.
25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних
документів судновласник подає копії платіжних документів, що
свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі.
Орган державної реєстрації після надходження висновку
Укрморрічінспекції, а для риболовних суден - Держрибагентству та
Укрморрічінспекції у триденний строк видає судновласнику такі
реєстраційні документи: { Абзац перший пункту 25 в редакції
Постанови КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
свідоцтво на право плавання під Державним прапором України;
свідоцтво про право власності на судно. У разі тимчасової
реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не
видається.
Річковим суднам, зазначеним у пункті 12 Порядку, свідоцтво
про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про
право власності на судно видаються безпосередньо
Укрморрічінспекцією. { Пункт 25 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
Капітан морського рибного порту видає власнику риболовного
судна: ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; ( Пункт 25 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від
28.07.2004 )
свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
суднового реєстру України; ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
України. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
Укрморрічінспекція, а для риболовних суден - Держрибагентство
та Укрморрічінспекція видає судновласнику:
а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;
б) свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення
цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;
в) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного
суднового реєстру України;
г) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового
реєстру України. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
26. У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах
бербоут-чартеру, свідоцтво на право плавання під Державним
прапором України (судновий патент) видається незалежно від того,
переходить до судновласника України право власності на судно чи
судно після закінчення терміну договору підлягає поверненню
власникові. Свідоцтво про право власності на судно видається
тільки після переходу цього права на законних підставах до
судновласника України і постійної реєстрації судна.
До цього моменту на судні зберігаються документи на право
власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином
засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу
судновласнику України права на користування судном.
27. Судно набуває права плавання під Державним прапором
України після його реєстрації та одержання документів,
передбачених пунктом 25 цього Порядку.
28. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній
або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття
Державного прапора України з моменту видачі консулом України
тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором
України.
Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у
Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.
29. З отриманням суднових реєстраційних документів на судно
наносяться назва судна та найменування порту реєстрації, а на
риболовне судно - відповідні знаки маркування. ( Абзац перший
пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
У разі виникнення змін, що викликають необхідність
виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру,
орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на
підставі письмового погодження Укрморрічінспекції, а для
риболовних суден - Держрибагентству та Укрморрічінспекції видає
нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового
реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається
органу державної реєстрації. { Абзац другий пункту 29 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 } { Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 }
30. Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних
документів здійснюється після розгляду заяви про їх втрату до
Укрморрічінспекції, а для риболовних суден - Держрибагентству та
Укрморрічінспекції та опублікування за рахунок судновласника в
газеті "Урядовий кур"єр" оголошення про втрату цих документів та
визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених
документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня
опублікування зазначеного оголошення. { Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 }
31. Відповідальність за збереження та ведення Державного
суднового реєстру України покладається на капітана морського
порту.
III. Реєстрація суден у Судновій книзі України
32. Реєстрація торговельних суден у Судновій книзі України
здійснюється капітанами морських портів, Укрморрічінспекцією, а
риболовних суден - Держрибагентством та капітанами морських рибних
портів. { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461
( 461-99-п ) від 25.03.99; в редакції Постанови КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
33. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, не
зазначені в пункті 12 цього Порядку.
34. Реєстрація у Судновій книзі України здійснюється на
підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується
Мінінфраструктури, а для риболовних суден - Держрибагентством, що
подається до органу державної реєстрації суден. ( Абзац перший
пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
До заяви додаються такі документи:
а) копія документа, що підтверджує право власності на судно,
а для суден, придбаних через торговельні установи або від
суб"єктів підприємницької діяльності, - документ про
купівлю-продаж; ( Підпункт "а" пункту 34 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004 )
б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за
наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією; { Підпункт
"б" пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006; в редакції Постанови КМ N 933
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
в) копія договору іпотеки або довідка про відсутність
заставних зобов"язань на судно;
г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна
у Судновій книзі України та видачу суднових документів;
д) копія документа, що підтверджує особу власника та його
громадянство (у разі належності судна фізичній особі); { Пункт 34 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011; в редакції
Постанови КМ N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних
документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли
судно було раніше зареєстроване). { Пункт 34 доповнено підпунктом
"е" згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
35. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на
підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у
Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує
терміну дії такого договору, якщо на момент реєстрації воно не
було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно
внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього
припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення
компетентного органу цієї держави.
36. У разі реєстрації іноземного судна, отриманого
судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру,
додатково до документів, зазначених у пункті 34 цього Порядку,
крім копій документів, що підтверджують право власності на судно,
додаються:
а) копія договору фрахтування;
б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;
в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу
іноземної держави реєстрації судна;
г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.
37. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені
нотаріусом за місцем реєстрації судна або органом, який здійснив
їх оформлення та видачу. { Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
38. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації:
постійний чи тимчасовий. У разі тимчасової реєстрації судна
зазначається термін дії договору фрахтування.
39. На підставі поданих документів відповідний орган
державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про
судновласника та судно, що реєструється (додаток N 2).
Зареєстрованому в Судновій книзі України судну присвоюється
реєстраційний номер, визначений Укрморрічінспекцією, з літерою К
(наприклад 14-К). У разі виключення судна із Суднової книги
України його номер для реєстрації нового судна не
використовується. Риболовному судну присвоюється реєстраційний
номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких
є літера "Я", а дві наступні - дві перші літери найменування
області (регіону) за місцем реєстрації. { Абзац другий пункту 39
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 ( 963-2004-п )
від 28.07.2004, N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006, N 933
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
40. Суднова книга України повинна бути прошнурована,
пронумерована, записи в ній скріплюються підписом Голови
Укрморрічінспекції та печаткою Укрморрічінспекції. { Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963
( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933 ( 933-2008-п ) від
22.10.2008, N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }
41. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними,
достовірними і відповідати записам у поданих судновласником
документах.
Записи виконуються ручкою. Виправлення у записах повинні
підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися
підписом працівника, відповідального за ведення Суднової книги
України.
Дані про судна повинні вноситися до Суднової книги України
послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації.
42. За наявності документа, що підтверджує сплату зборів за
реєстрацію судна у Судновій книзі України та за видачу суднових
документів, після державної реєстрації у п"ятиденний термін з
моменту прийняття заяви судновласникові видаються такі суднові
документи:
а) судновий білет, зразок якого затверджується
Мінінфраструктури; { Підпункт "а" пункту 42 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
б) довідка про зареєстровані іпотеки за наявності звернення
про це судновласника, заставодавця або заставодержателя.
У разі реєстрації судна, отриманого на умовах, визначених
пунктом 35 цього Порядку, судновий білет видається судну незалежно
від того, переходить до судновласника України право власності на
судно чи судно після закінчення терміну дії договору підлягає
поверненню власникові, але у судновому білеті зазначається термін
дії договору фрахтування. Після того як право власності на
законних підставах переходить до судновласника України, судно
підлягає постійній реєстрації із заміною суднового білета.
До цього моменту на судні зберігається документ на право
власності, виданий компетентним органом іноземної держави і
належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують
передачу судновласнику України права на користування судном.
43. Судно набуває права плавання під Державним прапором
України після його реєстрації у Судновій книзі України та після
одержання суднового білета.
44. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане
юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі
цього права за кордоном, може набувати права підняття Державного
прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.
Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій
книзі України, але не більше одного року.
45. У разі виникнення змін, що викликають необхідність
виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, орган
державної реєстрації судна за місцем його реєстрації видає нові
документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України.
При цьому документ, що підлягає заміні, здається до відповідного
органу державної реєстрації судна.
Дублікати втрачених суднових реєстраційних документів
видаються після розгляду заяви про їх втрату відповідним органом
державної реєстрації судна та опублікування за рахунок
судновласника в газеті "Урядовий кур"єр" оголошення про втрату цих
документів та визнання їх недійсними. Заява на видачу дублікатів
втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від
дня опублікування зазначеного оголошення.
46. Відповідальність за збереження та ведення Суднової книги
України покладається на керівника відповідного органу державної
реєстрації суден.
IV. Виключення суден з Державного суднового
реєстру України та Суднової книги України
47. Виключення судна з Державного суднового реєстру України
чи Суднової книги України здійснюється шляхом припинення записів
про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів,
передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку.
Виключення може бути постійним або тимчасовим.
48. Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру
України або Суднової книги України здійснюється:
а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором
України;
б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно;
в) у разі визнання судна непридатним для подальшої
експлуатації;
г) у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного
судна;
д) у разі зміни зареєстрованого власника судна, судновласника
або фрахтувальника за бербоут-чартером. { Пункт 48 доповнено
підпунктом "д" згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
У разі постійного виключення судна, за бажанням
судновласника, орган реєстрації у п"ятиденний термін видає
свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру
України чи Суднової книги України, зразок якого затверджується
Мінінфраструктури. { Абзац пункту 48 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 963 ( 963-2004-п ) від 28.07.2004, N 933
( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
49. Підставою для постійного виключення судна є письмова
заява, яку судновласник чи фрахтувальник зареєстрованого судна
подає до відповідного органу державної реєстрації суден, яким воно
було зареєстроване. { Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
Заява подається за довільною формою із зазначенням причини,
яка викликає необхідність виключення судна з Державного суднового
реєстру України чи Суднової книги України. При цьому до заяви
додаються суднові реєстраційні документи, передбачені пунктами 25
і 42 цього Порядку, документи, що підтверджують наявність або
відсутність заставних зобов"язань, та документ, що підтверджує
сплату встановлених зборів. { Абзац другий пункту 49 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від
07.03.2006 }
50. У разі постійного виключення з Державного суднового
реєстру України чи Суднової книги України іноземного судна орган
державної реєстрації, що його виключає, повідомляє про це
компетентний орган іноземної держави реєстрації судна.
51. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру
України або Суднової книги України здійснюється в разі його
передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи
використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а
також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного
прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що:
а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна
прапора;
б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;
в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на
тимчасову заміну прапора.
У разі тимчасового виключення судна з Державного суднового
реєстру України чи Суднової книги України Укрморрічінспекція видає
свідоцтво про тимчасове виключення судна із Державного суднового
реєстру або Суднової книги України, зразок якого затверджується
Мінінфраструктури. { Абзац п"ятий пункту 51 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 250 ( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
52. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру
України або Суднової книги України проводиться на підставі:
а) письмової заяви судновласника до відповідного органу
державної реєстрації із зазначенням причин, які викликають
необхідність тимчасового виключення судна із Державного суднового
реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї
суднових документів, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку
(за винятком свідоцтва про право власності на судно);
б) письмового дозволу компетентного органу іноземної держави
нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових
реєстрах та на заміну на ньому прапора;
в) копії договору фрахтування;
г) письмового дозволу заставодержателя на тимчасове
виключення судна з Державного суднового реєстру України або
Суднової книги України;
д) документа, що підтверджує сплату встановлених зборів.
53. У разі зміни органу державної реєстрації судна в межах
України судновласник одночасно подає до відповідного органу
державної реєстрації судна за місцем його реєстрації, погоджену
Укрморрічінспекцією в установленому порядку, заяву про
перереєстрацію судна із зазначенням органу державної реєстрації, в
якому він має намір зареєструвати судно, та заяву до органу
державної реєстрації судна, в якому має намір перереєструвати
його, з додаванням документів, передбачених пунктами 13 або 34
цього Порядку. Після видачі нових документів, які засвідчують факт
державної реєстрації судна, орган державної реєстрації судна, в
якому судно перереєстровано, повідомляє у триденний термін орган
попередньої реєстрації судна. { Пункт 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250
( 250-2006-п ) від 07.03.2006 }
54. Після


Інші НПА

Постанова КМУ №1072-97-п від 26.09.1997 Про орієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України на IV квартал 1997 року Постанова КМУ №1065-97-п від 25.09.1997 Про внесення зміни до складу Ради з питань координації діяльності в галузі реклами Постанова КМУ №1053-97-п від 24.09.1997 Про виділення коштів для усунення наслідків стихійного лиха на об"єктах державного науково-виробничого підприємства "Орбіта" (м. Дніпропетровськ) Постанова КМУ №1054-97-п від 24.09.1997 Про виділення Київській міській державній адміністрації коштів на ліквідацію наслідків зсуву у Шевченківському районі м. Києва Постанова КМУ №1055-97-п від 24.09.1997 Питання Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики Постанова КМУ №1056-97-п від 24.09.1997 Про безкоштовну передачу рухомого складу залізничного транспорту Постанова КМУ №1057-97-п від 24.09.1997 Про відкриття торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Литовській Республіці Постанова КМУ №1058-97-п від 24.09.1997 Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №1059-97-п від 24.09.1997 Про призначення Чекальського Ю.Л. заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України" Постанова КМУ №1060-97-п від 24.09.1997 Про призначення Шацького В.І. віце-президентом Української державної будівельної корпорації