Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 1116 від 16.12.2015 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1530

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1116
Київ


Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1530

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1794; 2014 р., № 64, ст. 1769, № 78, ст. 2234, № 93, ст. 2681, № 97, ст. 2781; 2015 р., № 31, ст. 901, № 42, ст. 1309) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1530 “Про грошову компенсацію за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 44, ст. 2954).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1116


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450

1. У постанові:

1) назву та пункт 1 постанови після слів “Служби зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.”.

2. У Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “Служби зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”;

2) у пункті 1:

абзац перший після слів “Служби зовнішньої розвідки” доповнити словом “, Держспецзв’язку”;

абзац другий після слів “військова частина” доповнити словами “, Адміністрація Держспецзв’язку, її територіальний орган, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділ урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальний підрозділ, заклад, установа чи організація Держспецзв’язку (далі - військова частина)”;

3) пункт 3 після слів “Службі зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Адміністрації Держспецзв’язку”;

4) абзац сьомий пункту 5 після слів “Служби зовнішньої розвідки” доповнити словом “, Держспецзв’язку”;

5) абзац третій пункту 7 після слів “військової частини” доповнити словом “, Держспецзв’язку”.Інші НПА

Розпорядження КМУ №1116 від 28.10.2015 Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 883 Розпорядження КМУ №883 від 07.09.2011 Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств та військових радгоспів до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства Постанова КМУ №870 від 21.10.2015 Про затвердження Положення про Державну архівну службу України Постанова КМУ №856 від 21.10.2015 Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики Наказ Фонд державного майна України №1465 від 01.10.2015 Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357 Наказ Фонд державного майна України №513 від 27.03.2006 Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб\'єктів оціночної діяльності - суб\'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання Наказ Фонд державного майна України №2357 від 19.12.2001 Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів Наказ МОЗ №638 від 01.10.2015 Про внесення Змін до Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві охорони здоров’я України Наказ МОЗ №253 від 09.04.2014 Про організацію виконання Закону України \"Про звернення громадян\" у Міністерстві охорони здоров’я України Наказ Міноборони №488 від 17.09.2015 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні