Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 175-91-п від 31.08.1991 Про стипендіальне забезпечення окремих категорій учнівської молоді

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1991 р. N 175
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про стипендіальне забезпечення
окремих категорій учнівської молоді

З метою дальшого розширення соціальних гарантій учнівської
молоді Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити встигаючим студентам, які навчаються за
спеціальностями математика, механіка, прикладна математика,
програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих
систем, атомні електростанції і установки, стипендії у розмірі 150
крб. на місяць, тим, які мають тільки добрі або тільки добрі та
відмінні оцінки, - 170 крб., а тільки відмінні оцінки - 190 крб.
на місяць.
Надбавки до стипендії студентам, які проходять військову
підготовку у вищих навчальних закладах за програмою офіцерів
запасу, виплачуються виходячи з розмірів стипендій, встановлених
постановою Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1990 р. N 229
( 229-90-п ).
2. Іноземним громадянам, які навчаються або проходять
науково-педагогічне стажування у вищих, середніх спеціальних і
професійно-технічних навчальних закладах і науково-дослідних
установах і отримують стипендію за рахунок державного бюджету,
підвищити діючі розміри стипендії:
студентам, аспірантам і стажистам вищих навчальних закладів і
науково-дослідних установ - на 65 крб. на місяць;
учням середніх спеціальних навчальних закладів - на 60 крб.
на місяць;
учням професійно-технічних навчальних закладів - на 55 крб.
на місяць, а при перебуванні на інтернатному утриманні - на 45
крб. на місяць.
3. Витрати пов"язані з підвищенням розміру стипендії вказаним
категоріям студентів вузів та учнів середніх спеціальних і
професійно-технічних навчальних закладів провести за рахунок
коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів відповідних
міністерств і відомств України та виконкомів місцевих Рад народних
депутатів.

Перший
віце-прем"єр-міністр України К.МАСИК
Заст. Державного секретаря Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд. 28


Інші НПА

Постанова КМУ №178-91-п від 31.08.1991 Про затвердження т. Макаревича М.П. головою Комісії України у справах ЮНЕСКО Постанова КМУ №177-91-п від 31.08.1991 Про призначення т. Лозицького В.С. заступником начальника головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Постанова КМУ №180-91-п від 31.08.1991 Про режим енергозабезпечення народного господарства і населення республіки в умовах дефіциту палива Постанова КМУ №179-91-п від 31.08.1991 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань перебування іноземних громадян на території республіки Постанова ПВС №10 від 06.11.2009 Про судову практику у справах про злочини проти власності Постанова ПВС №9 від 06.11.2009 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними Постанова ПВС №5 від 26.04.2002 Про судову практику у справах про хабарництво Постанова ПВС №13 від 23.12.2005 Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями Постанова ПВС №1 від 27.02.2009 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи Постанова ПВС №4 від 31.03.1995 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди