Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 195-91-п від 13.09.1991 Про директиви делегації України на 46-у сесію Генеральної Асамблеї ООН

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 вересня 1991 р. N 195
Київ
Про директиви делегації України на
46-у сесію Генеральної Асамблеї ООН

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити директиви делегації України на 46-у сесію
Генеральної Асамблеї ООН (додаються).
Делегації керуватися у своїй роботі цими директивами,
виходячи з необхідності використання можливостей ООН для
гарантування суверенітету і зміцнення незалежності України як
повноправного суб"єкта міжнародного права, інтеграції України в
міжнародні відносини.

Прем"єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 1991 р. N 195
ДИРЕКТИВИ
делегації України на 46-у сесію
Генеральної Асамблеї ООН

Делегації України у своїй роботі на 46-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН керуватися положеннями Акта про незалежність України
( 1427-12 ), Декларації про державний суверенітет України
( 55-12 ) та цими директивами, забезпечуючи рівноправну участь
республіки в міжнародному співробітництві.
Виходити з того, що головними політичними завданнями
делегації є використання можливостей ООН для гарантування
незалежності України, зміцнення її позицій на міжнародній арені,
поглиблення двосторонніх відносин з пріоритетними для українських
державних інтересів країнами; сприяння утвердженню нових
партнерських відносин між країнами, зміцненню загального миру та
міжнародної безпеки, розвитку міжнародного співробітництва і
підвищенню ролі ООН як всесвітнього центру узгодження дій держав.
Діяти в тісному контакті з делегаціями дружніх країн, сприяти
розв"язанню основних питань, що розглядаються 46-ю сесією
Генеральної Асамблеї ООН, на засадах консенсусу й міжнародного
партнерства.
Провести підготовчу роботу по організації перебування Голови
Верховної Ради України Л.М. Кравчука в Нью-Йорку, зокрема його
участі в загальній дискусії на сесії Генеральної Асамблеї,
переговорів з Головою сесії, Генеральним секретарем ООН та
керівниками держав і урядів.
Використати сесію для обговорення питань двосторонніх
відносин і міжнародних проблем на зустрічах з главами делегацій
країн НБСЄ, а також Австралії, Бразілії, Ізраїлю, КНДР, Республіки
Корея та Ради Європи. Йти на контакт з усіма делегаціями, які
виявлятимуть інтерес до встановлення дружніх відносин з Україною.
Проводити роботу з країнами НБСЄ з метою розв"язання проблеми
безпосередньої участі України в загальноєвропейському процесі та
його структурах, дипломатичного визнання незалежної України іншими
країнами і встановлення дипломатичних відносин. У разі виникнення
питання щодо членства союзних республік в Організації Об"єднаних
Націй, виходити з того, що всі союзні республіки мають право бути
її членами.
Особливу увагу приділити підготовці та проведенню Конференції
по оголошенню внесків до Цільового фонду ООН для Чорнобиля, а
також консенсусному прийняттю резолюцій з проблем гуманітарного
співробітництва, прав людини та пом"якшення наслідків катастрофи
на ЧАЕС, проекти яких вносяться Україною на розгляд сесії.
Вести справу до прийняття рішень, які сприяли б здійсненню
демократичних перетворень у суспільстві та переходу до ринкових
відносин на Україні.
Підтримати позитивні зміни на міжнародній арені,
започаткування багатостороннього переговорного процесу з участю
ООН для вирішення всіх гострих регіональних конфліктів.
Наголосити, що висновком з припинення на основі резолюцій ООН
агресії проти Кувейту має стати загальне визнання неприйнятності
агресії та необхідності подальшої гуманізації світової політики на
засадах беззастережного верховенства міжнародного права й мирних
засобів урегулювання міжнародних конфліктів і зміцнення
міжнародної безпеки в усіх її складових частинах
(воєнно-політичній, економічній, екологічній, науково-технічній,
гуманітарній сферах та в сфері прав людини). Припинення кризи у
Перській затоці продемонструвало також необхідність для ООН
зосередитися на проблемах профілактики міжнародних конфліктів,
зміцнення практики репрезентації регіональних груп при ухваленні
рішень, удосконалення механізму керівництва збройними акціями ООН,
що здійснюються на виконання резолюцій Ради Безпеки. Заявити про
підтримку операцій по збереженню миру, відзначаючи при цьому
необхідність скорочувати витрати на їх проведення і надання
можливості країнам, які мають труднощі з фінансуванням цих
операцій, брати в них участь шляхом надання військових формувань і
послуг.
Висловитися за раціоналізацію роботи всіх ланок системи ООН,
зосередження зусиль на провідних політично вагомих напрямах
діяльності Організації.
Використати сесію для опрацювання питань асоціації та
членства України в МВФ, МБРР, ЄвБРР, підключення до європейських
субрегіональних структур.
Підтримати конструктивні пропозиції щодо реорганізації ООН у
напрямі демократизації та підвищення ефективності її діяльності,
вилучення із Статуту ООН ( 995_010 ) положень про ворожі держави,
зваженого реформування її головних органів та процедури їхньої
роботи, якщо такі пропозиції знаходитимуть загальну підтримку і
вимагатимуть лише незначних "технічних" поправок до Статуту. Разом
з тим рішуче протидіяти спробам піддати Статут Організації
докорінному перегляду.
За погодженням з регіональною групою країн Східної Європи
висунути кандидатуру України на посаду віце-голови 46-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН.
Проблеми роззброєння
Підтримати домовленості останнього часу в сфері роззброєння
та скорочення озброєнь, висловитися за необхідність подальших
заходів щодо скорочення ядерних і звичайних видів зброї. Заявити
про відсутність і невиробництво хімічної зброї на території
України та про її намір стати однією з перших країн, які
підтримують Конвенцію про заборону і ліквідацію хімічної зброї.
Добиватися виконання вимоги про повну заборону ядерних
випробувань, заходи щодо зміцнення і надання універсального
характеру режиму нерозповсюдження ядерної зброї, заявити про
бажання України як неядерної держави приєднатися до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), виступити за
пропозиції про вжиття додаткових заходів для зміцнення гарантій
безпеки неядерних держав. Наголосити на необхідності залучення
всіх ядерних держав до процесу ядерного роззброєння.
Закликати до міжнародної регламентації продажу і постачання
зброї, розробки конкретної програми обмеження торгівлі нею,
встановлення критеріїв розумної військової достатності. Підтримати
тенденцію до глобалізації процесу роззброєння з включенням до
нього всіх держав і охоплення цим процесом усіх видів зброї та
озброєнь.
Виступити за посилення превентивних функцій ООН у
профілактиці міжнародних ускладнень, за вироблення чіткої
регламентації міжнародних засобів стримання потенційного агресора,
детальну міжнародно-правову розробку процедури й механізму
спільного реагування на акти агресії, використання збройних сил і
процедури надання країнами військових контингентів, командування
ними, ролі військово-штабного комітету. Добиватися підготовки
декларації щодо проведення операцій по підтриманню миру, заявити
про готовність України брати участь не лише у фінансуванні, а й у
безпосередньому проведенні таких операцій. Запропонувати, щоб у
тих випадках, коли протягом декількох років конфліктуючі сторони
не роблять належних зусиль для їх врегулювання, певна, прогресивно
зростаюча частка витрат на фінансування операцій по підтриманню
миру перекладалася б на учасників конфлікту. Висловитися за
розробку механізму гарантування безпеки малих та інших бажаючих
держав - членів ООН із застосуванням можливостей Організації, в
тому числі й шляхом використання операцій по підтриманню миру.
Виступити за пропозиції про перехід від надозброєності до
мінімальних рівнів озброєнь, охоплення воєнно-морських сил
процесом роззброєння, встановлення без"ядерних зон, конверсію
воєнного виробництва, скорочення воєнних витрат, ліквідацію
іноземної воєнної присутності та баз на чужих територіях тощо.
Заявити про готовність України до запровадження при необхідності
широких мір довір"я та безпеки на взаємних засадах з метою
зміцнення відносин з сусідніми державами.
Наголошувати на необхідності суттєвих обмежень створення
нових систем зброї, з тим щоб виключити можливість дестабілізуючих
технічних проривів, займати позицію на користь формування в ООН
міжнародного механізму по запобіганню розповсюдженню новітніх
видів зброї та технології її виробництва.
Політичні питання
Використовувати активну участь України в діяльності
Спецкомітету проти апартеїду, Комітету по здійсненню невід"ємних
прав палестинського народу та співавторство у відповідних
резолюціях для зміцнення співробітництва з делегаціями
африканських та арабських країн.
Підтримати вступ до Організації Об"єднаних Націй КНДР,
Республіки Корея, Мікронезії та Маршалових островів.
Підтримати зусилля ООН щодо врегулювання конфліктних
ситуацій, створення атмосфери довір"я між державами, активного
підключення ООН до пошуків прийнятних розв"язок в Афганістані,
Камбоджі, на Півдні Африки, в Західній Сахарі, на Кіпрі, в інших
гарячих точках.
Проводити лінію на використання можливостей ООН для
забезпечення скликання й успішного проведення міжнародної мирної
конференції по Близькому Сходу, на ухвалення загальноприйнятних
рішень, що створюють сприятливі умови для всеосяжного
справедливого врегулювання на Близькому Сході. Добиватися
прийняття консенсусної резолюції по Афганістану, яка сприяла б
прискоренню мирного врегулювання з участю ООН.
Надалі підтримувати процес остаточної ліквідації режиму
апартеїду політичними засобами і створення демократичної нерасової
держави на Півдні Африки.
Виступити за підключення ООН до мирного врегулювання спорів,
контролю за проведенням незфальсифікованих виборів, а також за
додержанням міжнародно визнаних стандартів прав людини. Звертати
увагу на доцільність використання європейського досвіду зміцнення
безпеки в інших регіонах.
Економічні та екологічні питання
Використовувати участь представників України у роботі Другого
комітету сесії для виявлення та залучення можливостей економічних
органів ООН для розв"язання складних завдань по докорінній
перебудові господарського механізм України, інтеграції його в
європейську та світову економіку. При цьому максимально
використати позитивні результати 18-ї спеціальної та 45-ї сесій
Генеральної Асамблеї, на яких проголошено і підтверджено новий
глобальний консенсус щодо шляхів розвитку міжнародного
економічного співробітництва в інтересах усіх держав, а також
підтримано зусилля країн Східної Європи у здійсненні радикальних
економічних реформ, спрямованих на більш активне підключення
їхнього народного господарства до міжнародного розподілу праці.
У цьому зв"язку дати в цілому позитивну оцінку роботи
спеціального засідання ЕКОСОР в липні 1991 р., яке стало важливим
етапом нового глобального економічного консенсусу. Зазначити, що
для України вирішальним підсумком засідання є підтримка зусиль
східноєвропейських держав по здійсненню радикальних економічних
перетворень та їх підключенню до світової господарської системи, в
тому числі приєднанню до міжнародних торговельно-економічних і
валютно-фінансових установ. Підкреслити, що у зв"язку з прийняттям
Акта про незалежність Україна ( 1427-12 ) ставить питання про свою
безпосередню участь у ЄБРР, МВФ, МБРР та інших аналогічних
міжнародних установах.
У виступах у загальній дискусії, при обговоренні окремих
питань порядку денного, а також під час неофіційних консультацій
роз"яснювати зміст Акта про незалежність України, Декларації про
державний суверенітет України ( 55-12 ), статей законів про
економічну самостійність, зовнішньоекономічну діяльність,
підприємництво, власність, банки і банківську діяльність,
інвестиційну політику, митну справу тощо. Підкреслити, що
прийняття парламентом України цих основоположних актів закладає
нові за своїм змістом законодавчі підвалини економічної
незалежності республіки, становлення її як реального суб"єкта
міжнародних відносин, у тому числі економічних.
Характеризуючи розвиток народного господарства України у
міжсесійний період, відзначити, що соціально-економічне становище
республіки залишається складним і напруженим. Підкреслити, що за
цих умов головним напрямом економічної політики України є перехід
народного господарства на ринкові відносини. Юридичну основу
функціонування ринкової економіки в республіці мають забезпечити
гарантовані законом рівний правовий захист усіх форм власності,
сприяння підприємницькій діяльності, створення можливостей для
розвитку спільних підприємств з участю іноземного капіталу. На
основі державного суверенітету Україна проводить самостійний курс
на розширення та зміцнення зовнішньоекономічних зв"язків,
формування системи співробітництва із зарубіжними країнами
виходячи з принципів заінтересованості, рівноправності та взаємної
поваги.
Обговорення екологічної проблематики використати для
подальшого просування в ООН ідей концепції міжнародної екологічної
безпеки (МЕкБ). Зазначити, що розробці та реалізації цієї
концепції має сприяти успішне проведення в 1992 році у Бразілії
Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (КНСР-92).
Висловитися за прискорення процесу узгодження проектів основних
документів КНСР-92, зокрема таких, як стратегія природоохоронного
співробітництва держав на наступні десятиріччя (Порядок денний XXI
століття), кодекс екологічної етики (Хартія Землі), конвенції по
клімату, біологічній різноманітності тощо.
Повідомити про заходи, що вживаються у республіці на
виконання резолюції 44/224 Генеральної Асамблеї ООН про міжнародне
співробітництво в галузі моніторингу, оцінки та прогнозування
загрози навколишньому середовищу та надання допомоги у
надзвичайних екологічних обставинах, яку було прийнято за
ініціативою України та Чехословаччини, зокрема про розробку
методів і технічних засобів оперативного екологічного моніторингу,
створення експериментального комплексу спеціалізованої апаратури
радіаційного та хімічного моніторингу. Зазначити, що міцну правову
базу для екологічної безпеки на території України створює новий
закон про охорону навколишнього природного середовища.
Висловитися на підтримку рішення 16-ї сесії Ради керуючих
ЮНЕП про створення Центру термінової екологічної допомоги.
Підкреслити, що воно має стати одним з практичних кроків
міжнародного співтовариства на шляху здійснення ідеї МЕкБ.
При розгляді питання міжнародного співробітництва у справі
подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС делегації
України, використовуючи позитивний досвід консенсусного прийняття
резолюції 45/190 Генеральної Асамблеї ООН, резолюцій ЕКОСОР, інших
органів і спецустанов ООН з цього приводу, добиватися закріплення
та розвитку чорнобильської проблематики в діяльності
соціально-економічного сектора Організації.
На фактичному матеріалі розкривати гостроту чорнобильської
проблеми та можливі негативні транскордонні наслідки аварії,
зокрема загрозу радіоактивного забруднення басейну
Середземномор"я. Піддати аргументованій критиці доповідь
міжнародних експертів про радіаційні наслідки аварії на ЧАЕС.
Зазначити, що, на думку вчених і фахівців республіки, деякі
висновки експертів, перш за все ті, що стосуються оцінки
довгострокового впливу підвищеної радіації на здоров"я людей, є
надто оптимістичними і не можуть бути прийняті як остаточні.
Підкреслити, що на Україні вони сприймаються як намагання
заспокоїти міжнародну громадськість щодо масштабів чорнобильської
катастрофи.
Дати позитивну оцінку діяльності спеціальної робочої групи на
чолі з координатором ООН по чорнобильській програмі М. Енсті.
Відзначити, що ряд організацій та спецустанов системи ООН вже
зробив вклад у реалізацію положень резолюції 45/190 Генеральної
Асамблеї ООН. У цьому зв"язку позитивно оцінити програму ВООЗ по
зменшенню впливу наслідків аварії на ЧАЕС на здоров"я населення,
яка передбачає створення в республіках міжнародного Центру з
радіаційно-медичних проблем, програму "ЮНЕСКО-Чорнобиль" тощо.
Висловити подяку України усім державам, міжнародним
організаціям і світовій громадськості за підтримку й допомогу, яку
було надано республіці для пом"якшення наслідків чорнобильської
трагедії. Дати високу оцінку результатам Конференції ООН по
оголошенню внесків до чорнобильського фонду, що відбудеться
20 вересня ц. р. у Нью-Йорку. Відзначити, що одностайне схвалення
ідеї широкого, не пов"язаного ідеологічними обмеженнями
міжнародного співробітництва в цій справі, свідчить про значні
зрушення в міжнародних відносинах, про утвердження в них нового
політичного мислення. Ще раз закликати міжнародне співтовариство
до розширення співробітництва у розв"язанні чорнобильської
проблеми, підкреслити, що ця проблема має глобальний,
загальнолюдський характер.
Разом з делегаціями БРСР і СРСР доопрацювати і висунути
проект резолюції про міжнародне співробітництво в справі
пом"якшення й подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
добиватися її прийняття. Бути готовими внести зміни до проекту, що
не суперечать його основному змісту, з урахуванням зауважень інших
делегацій.
Соціальні та гуманітарні питання
Проводити тезу про невід"ємну єдність безпеки, соціальної і
правової захищеності особи із завданнями забезпечення національної
та міжнародної безпеки в цілому.
Розвивати й надалі тенденцію деідеологізації обговорення
проблем прав людини в ООН, зосереджувати роботу на розробці
заходів для підвищення ефективності міжнародних інструментів та
органів, удосконалення контрольних механізмів, закріплення
універсального підходу до захисту прав людини, підвищення
ефективності міжнародних стандартів у цій сфері, врахування в
практиці ООН досвіду відповідних механізмів НБСЄ. Виступати за те,
щоб підготовка до Всесвітньої конференції з прав людини (1993 р.)
орієнтувалася не на зниження, а на конкретизацію та подальший
розвиток міжнародного співробітництва в справі захисту прав
людини.
Виходячи з потреб закріплення України на позиціях правового
демократичного суспільства, запропонувати за сприятливих умов на
розгляд Генеральної Асамблеї проекти резолюцій з таких питань, як
роль демократичних інститутів у зміцненні загальної поваги до прав
людини та основних свобод, обов"язок держав визнавати і захищати
права людини, права меншостей, досягнення соціальної
справедливості. Виступити за розвиток взаємодії в рамках ООН з
питань виконання програми 10-ліття ООН по боротьбі з наркоманією,
проголошеної з ініціативи України. Заявити про необхідність
відповідно до міжнародного права й гуманних принципів
загальнолюдської моралі звільнити радянських військовополонених,
що потрапили до рук опозиції під час військових дій в цій країні.
Вести конкретну роботу в цьому напрямі.
Питання міжнародного права
Підтримати заходи в рамках програми 10-ліття ООН з
міжнародного права для закріплення верховенства такого права у
відносинах між державами, приборкання міжнародного тероризму,
закріплення добросусідських відносин між державами, для
прогресивного розвитку інших принципів і норм цивілізованого
поводження країн, юридичного забезпечення міждержавних відносин,
партнерства і співробітництва у постконфронтаційний період.
Протидіяти спробам окремих членів ООН під приводом
необхідності пристосування Організації до вимог сучасності піддати
ревізії Статут ООН. Відзначити, що головний ресурс підвищення
ефективності діяльності ООН полягає у повному використанні
можливостей, закладених в її Статуті. При розгляді проблем
морського права підтримувати рішення, які сприяли б
універсалізації співробітництва в ООН щодо використання ресурсів
морського дна. З проблем Антарктики обстоювати необхідність
прийняття консенсусного рішення, якщо ж питання буде доведено до
голосування утримуватися по проектах резолюцій.
Адміністративно-бюджетні питання
Проводити лінію на продовження процесу оздоровлення
адміністративно-бюджетної основи ООН, усунення непродуктивних
витрат і бюджетних надмірностей, скорочення штатів Секретаріату
ООН.
Виходити з необхідності стримання зростання бюджету ООН без
зашкодження виконанню Організацією своїх функцій в галузі розвитку
багатостороннього співробітництва. Наполягати на тому, щоб
граничний рівень витрат Організації, затверджений 45-ю сесією
Генеральної Асамблеї ООН, став межею, яка не може бути перевищеною
в самому бюджеті ООН на 1992-1993 роки. Під час розгляду шкали
внесків проводити роботу, спрямовану на зменшення внеску України
до бюджету ООН.
Висловитися на підтримку платіжної спроможності - основного
принципу розподілу витрат Організації між її членами, максимально
захищати шкалу внесків ООН від впливу другорядних елементів
методики, прийнятої в ООН.
Підкреслити важливість ефективної координації в рамках
системи ООН. Наголосити на необхідності відмови від застарілих
програм, усунення паралелізму та дублювання, переключення
звільнених коштів на нові пріоритети.
Висловити підтримку діяльності Генерального секретаря ООН по
вдосконаленню координації роботи між установами системи ООН.
Підкреслити важливу роль спільних засідань комітетів з питань
координації діяльності в системі ООН.
При розгляді кадрових питань сприяти розв"язанню проблеми
відряджень українських спеціалістів для роботи в секретаріатах
міжнародних організацій. Підкреслити, що Україна дотримуватиметься
принципу "секондмента" у цьому важливому питанні. Наголосити на
необхідності забезпечення відповідного балансу між "постійними" й
"фіксованими" контрактами в секретаріатах міжнародних організацій.
Взяти активну участь в обговоренні й прийнятті на сесії резолюції
про "секондмент".
* * *
Використати перебування в Нью-Йорку для контактів з
представниками американської громадськості - вихідцями з України,
представниками бізнесу та інтелігенції з метою підтримки
незалежного державного статусу України, допомоги у подоланні
наслідків чорнобильської катастрофи, сприяння задоволенню
культурних і духовних потреб вихідців з України.
При виникненні складних питань з пунктів порядку денного 46-ї
Генеральної Асамблеї ООН визначати позицію делегації України за
погодженням з Центром, регулярно інформувати Президію Верховної
Ради та Кабінет Міністрів про перебіг сесії і роботу делегації.


Інші НПА

Постанова КМУ №190-91-п від 12.09.1991 Про призначення т. Костицького В.В. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України Постанова КМУ №192-91-п від 10.09.1991 Про заходи у зв"язку з 50-річчям трагедії Бабиного Яру Постанова КМУ №194-91-п від 10.09.1991 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення" Постанова КМУ №193-91-п від 10.09.1991 Про створення Чернігівського технологічного інституту Постанова КМУ №189-91-п від 09.09.1991 Про оголошення подяки голові Державного комітету України по легкій промисловості т. Никитенку Г.Г. Постанова КМУ №191-91-п від 07.09.1991 Про відтворення Успенського собору в м. Києві Постанова КМУ №187-91-п від 06.09.1991 Про призначення т. Будзана Б.П. завідуючим Відділом з питань власності і підприємництва Секретаріату Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №188-91-п від 06.09.1991 Про підвищення заробітної плати працівників культури та архівів Постанова КМУ №186-91-п від 06.09.1991 Про часткову зміну структури Секретаріату Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №185-91-п від 03.09.1991 Про начальників відділів і керуючого справами Міністерства економіки України