Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 669 від 26.11.2014 Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 669
Київ


Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 669


ПОРЯДОК
отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця (далі - документи).

2. Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до Реєстру у разі оформлення документів:

за письмовою згодою особи віком від шістнадцяти років;

за письмовою згодою батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники) - для осіб від 12 до 16 років, осіб, над якими встановлено опіку або піклування.

3. До Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук особи. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого графічного зображення відцифрованого відбитку (відбитків) пальця (пальців) рук (руки) особи ідентифікувати її беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки, про що зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру, яка подається у зв’язку з оформленням документа.

4. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримує посадова особа територіального органу/підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи (у разі оформлення документів особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном).

5. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи здійснюється шляхом їх автоматичного сканування за допомогою спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих станцій) відомчих інформаційних систем, установлених у територіальних органах/підрозділах ДМС або закордонних дипломатичних установах.

У разі оформлення документів іншими уповноваженими суб’єктами отримання відцифрованих відбитків пальців рук здійснюється за допомогою спеціального мобільного обладнання уповноваженими посадовими особами територіальних органів/підрозділів ДМС за місцем оформлення документів.

6. Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи передаються захищеними каналами зв’язку до Головного обчислювального центру Реєстру.

7. Головний обчислювальний центр Реєстру формує набори даних, які вносяться до документа, та передає їх до Державного центру персоналізації документів, який здійснює персоналізацію бланків відповідних документів і вносить відцифровані відбитки пальців рук до безконтактного електронного носія.

У Реєстрі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук особи вносяться до безконтактного електронного носія.

8. Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи з інформуванням про це Головного обчислювального центру Реєстру, який вилучає та знищує такі відбитки з Реєстру.

9. Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації документів, Головного обчислювального центру Реєстру та відомчих інформаційних систем складають електронні акти вилучення відповідно з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та відомчих інформаційних систем, а також електронні акти знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.

10. Форма та формат електронних актів вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи визначаються МВС.Інші НПА

Постанова КМУ №668 від 26.11.2014 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті Постанова КМУ №667 від 26.11.2014 Про затвердження Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян Постанова КМУ №666 від 26.11.2014 Про ліквідацію Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку Постанова КМУ №665 від 26.11.2014 ро затвердження Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні Постанова КМУ №664 від 26.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №663 від 26.11.2014 Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 Постанова КМУ №662 від 26.11.2014 Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів Постанова КМУ №661 від 26.11.2014 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 Постанова КМУ №660 від 26.11.2014 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 Постанова КМУ №659 від 26.11.2014 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі карантину рослин