Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Ухвала КСУ № 94 від 11.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту \"а\" частини першої статті 16 Закону України \"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб\" у системному зв\'язку з положеннями його частини першої, пункту \"а\" частини четвертої та частини шостої статті 30

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ


про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30

м. Київ
11 листопада 2014 року
№ 94-у/2014

Справа № 2-83/2014


Конституційний Суд України у складі суддів:

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399), з наступними змінами, у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30.

Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне звернення громадянин Буряк В.М. - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30 в аспекті питання, чи належать студенти навчальних закладів віком від 18 до 23 років до непрацездатних членів сім'ї.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Закону автор клопотання обґрунтовує неоднаковим, на його думку, їх застосуванням судами України при вирішенні спорів щодо виплати надбавки до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї - дітей, студентів віком від 18 до 23 років. Він вважає, що це призвело до порушення його конституційного права, гарантованого статтею 24 Основного Закону України.

До конституційного звернення долучено копії постанови Деснянського районного суду міста Чернігова від 31 жовтня 2011 року, ухвал Київського апеляційного адміністративного суду від 4 грудня 2012 року, Вищого адміністративного суду України від 26 квітня 2012 року, від 23 травня 2012 року, від 31 жовтня 2013 року, від 21 листопада 2013 року.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 28 жовтня 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначаються статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України, та обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункти 3, 4 частини другої статті 42). Ці вимоги обумовлюють визначення предмета офіційного тлумачення.

З аналізу змісту конституційного звернення вбачається, що громадянин Буряк В.М., звернувшись з клопотанням щодо офіційного тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30, не визначив предмет тлумачення, зокрема не вказав, що саме у цих нормах є незрозумілим і потребує роз'яснення.

Крім того, у частині четвертій статті 30 Закону встановлено перелік членів сім'ї, які вважаються непрацездатними і на утримання яких, відповідно до пункту "а" частини першої статті 16 Закону, може нараховуватися надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам, а у частині шостій статті 30 Закону передбачено право на отримання пенсії в разі втрати годувальника безпосередньо утриманцями, зокрема студентами до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку. Вказані норми Закону стосуються різних питань правового регулювання: в одному випадку - нарахування надбавки до пенсії, а в іншому - отримання пенсії в разі втрати годувальника.

Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації положень Конституції України та законів України (ухвали від 2 вересня 2009 року № 47-у/2009, від 4 червня 2014 року № 68-у/2014, від 23 вересня 2014 року № 82-у/2014).

Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам пунктів 3, 4 частини другої статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за пунктом 2 статті 45 цього Закону.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-XII, з наступними змінами, у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30 на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ


Інші НПА

Ухвала КСУ №16 від 04.02.2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рудова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Закон України ВРУ №1065-VI від 05.03.2009 Про Загальнодержавну програму \"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини\" на період до 2016 року Закон України ВРУ №104/98 від 10.02.1998 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів Указ Президент №936 від 16.12.2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року Розпорядження Президент №1286 від 16.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області Розпорядження Президент №1285 від 16.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області Розпорядження Президент №1284 від 16.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Слов\'янської районної державної адміністрації Донецької області Розпорядження Президент №1283 від 16.12.2014 Про звільнення В. Балабанова з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області Указ Президент №937 від 16.12.2014 Про звільнення О. Мозгового з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Розпорядження Президент №1282 від 16.12.2014 Про звільнення І. Пітака з посади голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області