Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 278 від 28.07.2007 Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України та членам їх сімей житлових приміщень

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
28.07.2007 N 278
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 942/14209

 
Про затвердження Інструкції з організації
забезпечення, надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС України та членам
їх сімей житлових приміщень
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 240 від 13.03.2013 }
 
Відповідно до вимог житлового законодавства, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Інструкцію з організації забезпечення, надання військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України та членам їх сімей житлових приміщень, що додається.
 
2. Відповідальність за організацію та ведення обліку, забезпечення та надання військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України та членам їх сімей житлових приміщень покласти на начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ МВС України.
 
3. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх військ МВС України генерал-полковникові Кіхтенку О.Т. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх військ МВС України.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
Т.в.о. Міністра М.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.07.2007 N 278
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 942/14209

 
ІНСТРУКЦІЯ
з організації забезпечення, надання
військовослужбовцям внутрішніх військ
МВС України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
1. Загальні положення
 
1.1. Ця Інструкція визначає організацію забезпечення і надання житлових приміщень особам офіцерського складу, старшинського, сержантського і рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які проходять службу у військових частинах, закладах та установах внутрішніх військ МВС України (далі - військові частини), а також особам, звільненим у запас або відставку, що залишилися перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у військових частинах (далі - військовослужбовці), та членам їх сімей, уключаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зникли безвісти під час проходження військової служби за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - члени їх сімей). Державні службовці та службовці, які проходять службу у військових частинах, закладах та установах внутрішніх військ МВС України, забезпечуються житловими приміщеннями відповідно до вимог чинного законодавства.
 
1.2. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою в кожній військовій частині формується фонд службового житла.
У разі відсутності службового житлового приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в зазначених казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.
Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або, на бажання військовослужбовця, виплачувати йому грошову компенсацію за піднаймання (наймання) житлового приміщення у встановленому порядку.
 
1.3. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. { Абзац перший підпункту 1.3 пункту 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 240 від 13.03.2013 }
Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року N 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", забезпечуються житловими приміщення відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.
 
1.4. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб житла, надання кредиту для спорудження (купівлі) житла.
Житлові приміщення надаються військовослужбовцям у межах норм, установлених законодавством.
Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до одержання житлового приміщення зареєструватися за місцем розташування військової частини.
Визначена тривалість часу реєстрації для зарахування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, не поширюється на військовослужбовців у зв'язку з особливостями військової служби, пов'язаними з частими змінами місця проживання.
 
1.5. Питання, пов'язані із забезпеченням житлом військовослужбовців, вирішуються за місцем перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або в судовому порядку. Перелік військових частин, які ведуть квартирний облік, затверджується Головним управлінням внутрішніх військ МВС України (далі - ГУВВ МВС України) щороку.
 
1.6. Уся житлова площа, яка надходить до внутрішніх військ МВС України для забезпечення військовослужбовців, розподіляється рішенням ГУВВ МВС України між військовими частинами, виходячи з часу перебування військовослужбовців на квартирному обліку та з урахуванням існуючих у військовослужбовців пільг, а для надання службових житлових приміщень - пропорційно кількості військовослужбовців, які потребують службових житлових приміщень, рапорти яких зареєстровані у військовій частині в Книзі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових приміщень (додаток 1).
 
2. Надання службових житлових приміщень
 
2.1. Військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності в них за місцем проходження служби житла надаються службові житлові приміщення. Службове житлове приміщення надається на час виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби.
При наданні службового житлового приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем служби, не знімаються.
 
2.2. У внутрішніх військах МВС України всі рішення щодо включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового приймаються ГУВВ МВС України.
Надалі житлове приміщення включається (виключається) до числа службового за рішенням виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради за клопотанням командувача внутрішніх військ МВС України.
 
2.3. До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.
Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки за призначенням.
 
2.4. Оперативний облік службових житлових приміщень здійснюється в Книзі обліку службових житлових приміщень (додаток 2), яка ведеться в кожній військовій частині.
 
2.5. Факт проживання в службових житлових приміщеннях осіб, які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.
Про виключення житлового приміщення з числа службових у Книзі обліку службових житлових приміщень робиться відповідна відмітка.
Житлові приміщення, виключені з числа службових, розподіляються в установленому порядку серед військовослужбовців, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
 
2.6. Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за клопотанням командира військової частини та рішенням житлово-побутової комісії частини, яке погоджується центральною житлово-побутовою комісією ГУВВ МВС України.
На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган районної, міської ради видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове житлове приміщення.
Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.
Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я якого він виданий. При одержанні цього ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, уключених до спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби.
Спеціальний ордер на службове житлове приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, установленому законодавством.
 
2.7. Службові житлові приміщення повинні бути впорядковані згідно з умовами даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
 
2.8. Службове житлове приміщення надається військовослужбовцеві на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті). Члени сім'ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.
При наданні службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї.
Службові житлові приміщення надаються в межах не менше розміру середньої забезпеченості громадян житловою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу.
Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням зазначеного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).
Військовослужбовець та повнолітні члени його сім'ї беруть письмове зобов'язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.
 
2.9. Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених при забезпеченні громадян житлом.
 
2.10. Пільги з оплати службового житлового приміщення та комунальних послуг установлюються чинним законодавством.
 
2.11. До користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, бронювання житлового приміщення.
 
2.12. За військовослужбовцями, направленими в складі підрозділів для участі в міжнародних миротворчих операціях з виключенням зі списків військових частин, залишається службове житло за місцем попередньої служби.
 
2.13. У разі переміщення військовослужбовців по службі, а також пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню у двомісячний термін з дня видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, крім випадків, передбачених пунктом 2.12 Інструкції.
Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані негайно звільнити займане ними службове житлове приміщення в разі одержання або придбання житла для постійного проживання.
Військовослужбовець зобов'язаний здати службове житлове приміщення військовій частині та надати довідку про сплату квартирної плати та комунальних послуг. Після цього військовослужбовцеві видається довідка про здачу службового житлового приміщення.
 
2.14. Особа, яка звільнена з військової служби в запас або у відставку і має вислугу менше ніж 20 років, підлягає виселенню зі службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Підлягає також виселенню зі службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї без надання іншого службового житлового приміщення особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку:
через службову невідповідність;
у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
за власним бажанням;
у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;
у разі, якщо особа не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у внутрішніх військах МВС України.
Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого службового житлового приміщення колишні члени сім'ї військовослужбовця, які проживають при ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний термін з дня розірвання шлюбу.
Виселення провадиться в судовому порядку за позовом командування військової частини, на обліку якої перебуває службове житлове приміщення.
 
2.15. Наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають у службовому житловому приміщенні, можуть бути виселені без надання іншого службового житлового приміщення також у разі, якщо вони систематично руйнують або пошкоджують службове житлове приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або організаціям), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.
 
2.16. Особи, які самочинно зайняли службове житлове приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого службового житлового приміщення.
 
3. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов
 
3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до законодавства.
 
3.2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, зберігається право на житлову площу, яку вони займали до вступу на військову службу, відповідно до статті 71 Житлового кодексу Української РСР . Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення умов, за попереднім місцем проживання.
 
3.3. З метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу та використання житлової площі у військових частинах утворюються житлово-побутові комісії.
Житлово-побутова комісія створюється за наказом командира військової частини в складі 5-9 осіб. Головою житлово-побутової комісії призначається заступник командира з тилу. Крім того, за наказом командира визначаються заступник голови житлово-побутової комісії військової частини та технічний секретар. Засідання житлово-побутової комісії проводиться не менш як один раз на місяць.
 
3.4. На житлово-побутові комісії покладаються:
3.4.1. Розгляд питань щодо зарахування або зняття військовослужбовців з квартирного обліку.
3.4.2. Унесення змін до облікових справ військовослужбовців.
3.4.3. Розподіл житлової площі, яка надійшла від ГУВВ МВС України, між військовослужбовцям, що перебувають на квартирному обліку у військовій частині.
3.4.4. Надання пропозицій командирові військової частини щодо надання службової житлової площі військовослужбовцям військової частини.
3.4.5. Розгляд клопотань військовослужбовців військової частини щодо приватизації житлової площі.
3.4.6. Надання пропозицій до ГУВВ МВС України щодо включення (виключення) житлових приміщень із числа службових.
 
3.5. Житлово-побутова комісія у разі потреби має право запитувати через командира військової частини додаткові документи, необхідні для взяття військовослужбовців на облік.
 
3.6. У ГУВВ МВС України наказом командувача внутрішніх військ МВС України створюється центральна житлово-побутова комісія, яка здійснює контроль за обліком і розподілом житлової площі у військових частинах внутрішніх військ МВС України, а також веде власний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та надає дозвіл на переведення житлової площі з державного житлового фонду в комунальну власність.
 
3.7. Крім завдань та повноважень, передбачених пунктом 3.4 цієї Інструкції, на центральну житлово-побутову комісію покладаються:
3.7.1. Затвердження рішення житлово-побутових комісій військових частин про надання дозволу на переведення житлової площі з державного житлового фонду в комунальну власність.
3.7.2. Затвердження рішення житлово-побутових комісій військових частин про надання житлових приміщень.
3.7.3. Розгляд пропозицій командування військових частин та прийняття рішення щодо включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового.
 
3.8. Військовослужбовці беруться на квартирний облік за рішенням житлово-побутової комісії військової частини, затвердженим командиром військової частини.
На засіданні комісії має право бути присутнім військовослужбовець, щодо якого вирішується питання зарахування на облік.
У рішенні вказуються дата взяття на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списку осіб, які користуються правом першочергового отримання житлових приміщень (додаток 3), або до списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житлових приміщень (додаток 4), а в разі відмови у взятті на облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми житлового законодавства. Датою зарахування на облік уважається день, коли житлово-побутовою комісією військової частини винесено рішення про зарахування військовослужбовця на облік.
Військовослужбовці, зараховані на квартирний облік, заносяться до Книги обліку осіб, що перебувають на черзі для одержання житлового приміщення (додаток 5).
Книга обліку осіб, що перебувають на черзі для одержання житлового приміщення, повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою військової частини та підписана секретарем житлово-побутової комісії. Ця Книга зберігається як документ суворої звітності.
 
3.9. Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт, зразок якого наведено у додатку 6 на ім'я безпосереднього командира (начальника) про взяття на квартирний облік, який підписується членами сім'ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним стати на квартирний облік.
До рапорту додаються:
довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф.3) (додаток 7);
витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;
довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи;
документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.
Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, а також у громадян.
 
3.10. Підписаний командиром військової частини рапорт заявника про взяття його (із сім'єю) на квартирний облік реєструється в квартирно-експлуатаційній службі (далі - КЕС) у Книзі реєстрації рапортів військовослужбовців про зарахування на квартирний облік (додаток 8), яка зберігається і реєструється в нетаємному діловодстві. Зазначені в рапорті житлові умови заявника перевіряються, що відображається в акті перевірки житлових умов (додаток 9), який подається на розгляд житлово-побутової комісії.
 
3.11. У місячний термін зареєстрований рапорт розглядається на засіданні житлово-побутової комісії військової частини.
 
3.12. Після затвердження рішення командиром військової частини технічний секретар житлово-побутової комісії військової частини подає список військовослужбовців військової частини, узятих на облік за місцем служби для одержання житлової площі (додаток 10), до квартирного відділу виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради, за місцем дислокації військової частини.
 
3.13. На кожного військовослужбовця, узятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, яка є документом суворої звітності. Обліковій справі надається номер, відповідний номеру книги обліку осіб, що перебувають на черзі для одержання житлового приміщення.
Ця книга є документом суворої звітності. Облікові справи зберігаються як документи суворої звітності за місцем квартирного обліку. Після надання військовослужбовцям житла для постійного проживання облікові справи зберігаються не менше 5 років у виконавчому органі районної, міської, районної в місті ради. Після закінчення зазначеного строку справа знищується в установленому порядку.
 
3.14. Щороку у військових частинах, де самостійно провадиться квартирний облік, у період з 1 жовтня до 31 грудня відбувається перереєстрація осіб, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни вносяться в облікові справи військовослужбовців.
 
3.15. Військовослужбовці знімаються з квартирного обліку в разі:
поліпшення житлових умов, унаслідок чого потреба в наданні житла минула;
подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік;
засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк понад шість місяців, крім умовного засудження;
звільнення з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
в інших випадках, передбачених законодавством.
 
3.16. Зняття з квартирного обліку та виведення з пільгових списків осіб, які були необґрунтовано внесені до цих списків або втратили вказане право, проводиться житлово-побутовими комісіями військових частин у тому самому порядку, що й взяття на облік.
При розгляді цих питань на засідання житлово-побутової комісії запрошуються зацікавлені особи, які про зняття з обліку (вилучення з пільгової черги) повідомляються у 15-денний термін у письмовій формі.
 
3.17. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом до іншого гарнізону (до іншої місцевості), беруться на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла. (Рапорт про взяття на квартирний облік за новим місцем служби надається в місячний термін).
 
3.18. У разі відсутності документів, які підтверджують попереднє перебування на квартирному обліку, військовослужбовці беруться на квартирний облік за новим місцем служби з дати прийняття відповідного рішення житлово-побутової комісії військової частини.
 
3.19. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, звільняють займане службове житло і на час навчання забезпечуються житлом у гуртожитках навчального закладу.
За такими військовослужбовцями на весь період навчання зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.
 
3.20. Військовослужбовці, направлені в складі підрозділів до участі в міжнародних миротворчих операціях з виключенням зі списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.
 
3.21. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду та користуються правом позачергового одержання житла.
Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає для проживання після звільнення з військової служби, з урахуванням існуючого порядку реєстрації, інший населений пункт, відповідний командир військової частини на прохання військовослужбовця за 6 місяців до звільнення в запас або у відставку за віком подає до управління територіального командування внутрішніх військ МВС України (далі - УТрК) або до іншої військової частини необхідні документи для взяття військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до одержання житла, на підставі отриманого повідомлення з військової частини про поставлення такого військовослужбовця на чергу для отримання житла в УТрК або до іншої військової частини, після чого він знімається з квартирного обліку за останнім місцем служби. Він також може скористатися правом отримати житлове приміщення після звільнення з військової служби від виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.
 
4. Забезпечення житловими приміщеннями для постійного проживання
 
4.1. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям, що перебувають на квартирному обліку, згідно з чергою, яка визначається часом узяття на облік або занесенням до списків на пільгове одержання житлової площі.
Винятком можуть бути випадки, передбачені чинним законодавством.
 
4.2. На бажання військовослужбовців командування внутрішніх військ МВС України має право надавати житлову площу військовослужбовцям не за місцем проходження служби, а за місцем наявної можливості надання цього житла.
 
4.3. Надання житлових приміщень військовослужбовцям проводиться після фактичної здачі ними службової житлової площі (у тому числі виписки всіх членів родини, на яких надається службове житлове приміщення), яку вони займали за попереднім місцем служби, з поданням довідки про здачу або інше використання житла за попереднім місцем служби (додаток 11).
 
4.4. Уся житлова площа, яка надходить до внутрішніх військ МВС України для забезпечення військовослужбовців, розподіляється рішенням ГУВВ МВС України між військовими частинами, виходячи з часу перебування військовослужбовців на квартирному обліку.
Розподіл житлової площі проводиться житлово-побутовою комісією зазначеної частини серед військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.
Черговість розподілу житлової площі визначається пропорційно до кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, у відсотковому відношенні до видів черги, у межах календарного року поставлення на квартирний облік, з урахуванням попереднього забезпечення. Рішення житлово-побутової комісії військової частини розглядається і затверджується центральною житлово-побутовою комісією ГУВВ МВС України.
 
4.5. Перевагою в одержанні житлових приміщень у межах календарного року взяття на квартирний облік користується категорія осіб, які перебувають на квартирному обліку в списках позачергового одержання житлових приміщень, потім ті, хто стоять на черзі на першочергове одержання житлових приміщень, а далі ті, хто перебувають на квартирному обліку на загальних підставах.
 
4.6. Правом позачергового одержання житлового приміщення, крім осіб, зазначених у статті 46 Житлового кодексу Української РСР , користуються:
особи, звільнені з військової служби і визнані інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби. Житлові приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням установленого порядку, надаються позачергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, у яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорій I та II.
Військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку, при звільненні з військової служби в запас чи відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або організаційними заходами в разі неможливості використання на службі залишаються на квартирному обліку до одержання житла у військових частинах.
У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються житлові приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
За рішенням Зборів офіцерів військової частини, закладу або установи внутрішніх військ МВС України, прийнятого не менш як двома третинами присутніх, порушується клопотання перед житлово-побутовою комісією щодо виділення житла військовослужбовцям поза чергою.
Правом першочергового одержання житлового приміщення користуються особи, зазначені у статті 45 Житлового кодексу Української РСР .
 
4.7. Правом на додаткову житлову площу в розмірі десяти квадратних метрів або у вигляді кімнати, крім осіб, зазначених у житловому законодавстві, користуються:
особи, які були вражені променевою хворобою будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують особливого догляду. Їм надається додаткова площа у вигляді окремої кімнати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року N 1589 "Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника, з числа осіб, віднесених до категорії 1".
 
4.8. Якщо декілька осіб перебувають на квартирному обліку одночасно і мають однаковий строк узяття на облік та пільги, то при розподілі житлової площі до уваги беруться дата подачі рапорту про взяття на квартирний облік.
 
4.9. Якщо військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку, без підстав відмовився від виділеної житлової площі, що відповідає встановленим вимогам та розміру, черговість надання йому житлових приміщень може бути перенесена на рік. Рішення про це ухвалює житлово-побутова комісія військової частини, про що в 15-денний термін зацікавлену особу повідомляють у письмовій формі.
 
4.10. Житлово-побутова комісія може переглянути своє рішення про надання житлових приміщень до видачі ордерів, якщо з'ясуються обставини, які не були раніше відомі і могли вплинути на зазначене рішення.
Якщо ж такі обставини стають відомими після видачі ордера, то рішення про надання житлового приміщення переглядається в судовому порядку.
 
4.11. Житлове приміщення, що надається військовослужбовцеві для постійного проживання, повинно бути впорядкованим та відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам даного населеного пункту.
 
5. Ордер на житлове приміщення
 
5.1. На підставі рішення про надання житла виконавчий орган районної, міської, районної в місті ради видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.
 
5.2. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцеві, на ім'я якого цей ордер виданий, або, за його дорученням, іншій особі.
 
5.3. Ордер на житлове приміщення може бути визнаний недійсним у судовому порядку.
Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.
 
6. Облік житлової площі
 
6.1. ГУВВ МВС України організовує та здійснює належний облік житлової площі, яка: надійшла від власного будівництва або придбання збудованого житла з будь-яких інших джерел; одержана від районної, міської, районної в місті ради та центральних органів виконавчої влади; надійшла в результаті перебудови нежитлових приміщень; надана військовослужбовцям та членам їх сімей у будинках, які передані в установленому порядку на баланс житлових організацій виконавчих органів районної, міської, районної в місті ради; побудована за кошти інвесторів, а також житлова площа, яка передається при реприватизації приватизованої площі військовослужбовцям, які потребують поліпшення житлових умов.
 
6.2. Уся житлова площа обліковується в КЕС військової частини в Книзі обліку житлової площі, яка підлягає заселенню (додаток 12).
 
6.3. ГУВВ МВС України періодично проводиться перевірка стану обліку та використання житлової площі, закріпленої за військовими частинами.
 
Заступник командувача
внутрішніх військ МВС
України з логістики Е.С.Дегтярьов

Додаток 1
до пункту 1.6 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
Лицьовий бік

 
КНИГА
реєстрації рапортів військовослужбовців
щодо надання службових приміщень

 
____________________________
(найменування військової
частини і населеного пункту)
Розпочата ____________________ __________ р.
Закінчена _________________ _____________ р.
Зворотний бік
 
------------------------------------------------------------------ | N | Дата подання | Військове |Зміст, дата і|Дата і номер | | з/п | рапорту на | звання, |номер рішення| листа | | | реєстрацію | прізвище, | гарнізонної | заявника | | | | ім'я та по | житлової | | | | | батькові; | комісії | | | | | місце | військової | | | | | проживання | частини | | | | | заявника | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 2
до пункту 2.4 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
КНИГА
обліку службових житлових приміщень у
 
__________________________
(назва населеного пункту)

------------------------------------------------------------------------ | N |Місцезнаходження| Характеристика службового житлового приміщення | |з/п| службового |-------------------------------------------------| | | житлового |поверх|кількість| площа | площа |упорядкування| | | приміщення | | кімнат |загальна,|житлова,| приміщення | | | (населений | | | кв.м | кв.м | | | |пункт, вулиця, N| | | | | | | | будинку і | | | | | | | | квартири) | | | | | | |---+----------------+------+---------+---------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------------+------+---------+---------+--------+-------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Спеціальне| Дата | Дата | Дата | Відмітка про |Примітка| | і N | звання, | і N | і N | і N |переоформлення| | |рішення органу| П.І.Б. | рішення |спеціального| рішення | спеціального | | | місцевого | наймача | ГУВВ МВС |ордера, ким | органу | ордера | | |самоврядування| і членів | України | виданий | місцевого | | | |про включення |його сім'ї| про | |самоврядування| | | | житлового | | надання | |про виключення| | | |приміщення до | |службового| | житлового | | | | складу | |житлового | | приміщення | | | | службового | |приміщення| | з числа | | | | | | | | службового | | | |--------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------------+----------+----------+------------+--------------+--------------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 3
до пункту 3.8 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового
отримання житлових приміщень
 
________________________________________
(найменування населеного пункту,
військової частини)

-------------------------------------------------------------------- | N |Військове | Місце |Підстава | Дата | Дата |Примітка| | з/п | звання, |роботи | для | та N | та N | | | | П.І.Б., | та |занесення| рішення | рішення | | | | рік |посада |до списку| про | місцевих | | | |народження| | |занесення | органів | | | | заявника | | |до списку |виконавчої | | | | | | |військової|влади щодо | | | | | | | частини |зарахування| | | | | | | | на | | | | | | | |квартирний | | | | | | | | облік | | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Командир військової частини _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Голова житлово-побутової
комісії _________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 4
до пункту 3.8 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ
МВС України та членам
їх сімей житлових приміщень

 
СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового
отримання житлових приміщень
 
________________________________________
(найменування населеного пункту,
військової частини)

-------------------------------------------------------------------- | N |Військове | Місце |Підстава | Дата | Дата |Примітка| | з/п | звання, |роботи | для | і N |і N рішення| | | | П.І.Б., | і |занесення| рішення | місцевих | | | | рік |посада |до списку| про | органів | | | |народження| | |занесення |виконавчої | | | | заявника | | |до списку |влади щодо | | | | | | |військової|зарахування| | | | | | | частини | на | | | | | | | |квартирний | | | | | | | | облік | | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | | |-----+----------+-------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Командир військової частини _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Голова житлово-побутової
комісії _________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 5
до пункту 3.8 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
Лицьовий бік

 
КНИГА
обліку осіб, що перебувають на черзі
для одержання житлового приміщення
 
______________________________________
(найменування військової частини)

Розпочата _____________ _____ р.
Закінчена ______________ _____ р.
Зворотний бік
 
-------------------------------------------------------------------------------- | N | П.І.Б., |Військове | Місце |Місцезнаходжен- | Від якого | Дата і | | з/п | рік | звання, | роботи | ня, коротка | часу | номер | | |народження| місце | членів | характеристика |проживають і | рішення | | | заявника | служби | сім'ї | займаного |зареєстровані| житлово- | | |та членів |заявника, |заявника| житлового | в даному |побутової | | |його сім'ї| його | | приміщення та | населеному | комісії | | | |посада у | | його відомча | пункті |військової| | | |військовій| | належність | | частини | | | | частині | | | |про взяття| | | | | | | | на облік | |-----+----------+----------+--------+----------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- | Дата і |Підстава| Дата і номер | Відмітка про | Дата і |Рішення про|Примітка| | номер | для | рішення |перереєстрацію| номер | зняття з | | | рішення | взяття | житлово- | |рішення про| обліку | | | місцевих |на облік| побутової | | надання |(виведення | | | органів | | комісії про | | житлового | з числа | | |виконавчої| | занесення | |приміщення,| осіб, які | | |влади щодо| |першочерговиків| | кількість |перебувають| | |взяття на | |до відповідного| | кімнат, |на обліку) | | |квартирний| | списку | | розмір | | | | облік | | | | житлової | | | | | | | | площі, | | | | | | | | місце- | | | | | | | |знаходження| | | |----------+--------+---------------+--------------+-----------+-----------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------------
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 6
до пункту 3.9 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
Номер облікової справи ___________________
Голові житлової комісії ____________________________ ____________________________
(військове звання, прізвище)

РАПОРТ

 
Прошу взяти мене на облік для одержання житлової площі (поліпшення житлових умов)
Мої дані:
 
1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
2. Підрозділ даного місця служби ________________________________
3. Посада _______________________________________________________
4. Військове звання _____________________________________________
5. Дата і місце народження ______________________________________
6. Сімейний стан ________________________________________________
7. Рік початку служби ___________________________________________
8. Місяць, рік початку служби (у даній частині) _________________
9. Категорія житлової площі, яку займаю _________________________
_________________________________________________________________
(приватна квартира, гуртожиток, житлова площа в загальній
квартирі, окрема державна квартира, кооперативна квартира, будинок
у приватній власності, проживання на заброньованій житловій площі)
10. Місце проживання на даний час _______________________________
11. Метраж займаної житлової площі ______________ кв.м,
кількість кімнат _________________
12. Житлова площа за старим місцем служби _______________________
(назва міста) (для тих,
які прибули нещодавно) ___________________________________________
місцезнаходження, характеристика квартири, хто залишається у
квартирі для подальшого проживання (конкретно) ___________________
13. Наявність довідки про здачу квартири за старим місцем служби _________________________________________________________________
14. Право на пільги
_________________________________________________________________
(для заявника та членів його сім'ї)
15. Кількість членів сім'ї ______________________________________
16. Склад сім'ї (за особами) ___________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Родинні стосунки |Рік народження | Прізвище, ім'я, по | | з/п | | | батькові | |-------+-----------------+---------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
17. Дані про використання житлових чеків ________________________
_____________________ "____" ____________ _____ р.
(підпис, прізвище
та ініціали заявника)
Думка старшого начальника _______________________________________
Дата взяття на облік ____________________________________________
Протокол житлово-побутової комісії N ____________________________
Причина залишення на обліку _____________________________________
Дата і причина зняття з обліку __________________________________
Одержав житлову площу _________
Характеристика одержаної житлової площі _________________________ _________________________________________________________________
Особа, відповідальна за облік ___________________________________
(підпис, прізвище)
____ _____________ _____ року
(Формат А3 (420х297)
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Штамп Додаток 7
до пункту 3.9 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень
Ф. 3

 
ДОВІДКА
з місця проживання про реєстрацію
і склад сім'ї
 
Дана гр. ________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) проживає і ________________________________
(постійно, тимчасово)
зареєстрований(на) в ____________________________________________
(назва населеного пункту)
на вул. _______
будинок N ________, кв. N ______________________________________,
(ізольована, комунальна)
яка складається з __ кімнат житловою площею ___ кв.м
на _________ поверсі _______ поверхового будинку,
що належить _____________________________________________________
Особовий рахунок відкрито на ім'я гр. ___________________________
Упорядкованість будинку _________________________________________
(водопровід, каналізація, центральне
опалення, ванна або душ, газ, ліфт тощо)
Технічний стан будинку і характеристика житлового приміщення _________________________________________________________________
У цьому житловому приміщенні проживають ___________ членів сім'ї:
--------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.|Родинні | Рік | Дата реєстрації |Відмітки про| | з/п | |стосунки|народження| | виписку | | | | з | | | тимчасово | | | |особою, | |---------------------|відсутнього | | | |на ім'я | | у даному | у даному |члена сім'ї,| | | | якої | |приміщенні|населеному| за яким | | | |відкрито| | | пункті |зберігається| | | |особовий| | | | житлове | | | |рахунок | | | | приміщення | |-----+------+--------+----------+----------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------
Керівник організації, яка здійснює експлуатацію
житлового будинку _______________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Паспортист ______________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Бухгалтер _______________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Примітка 1. Особі, яка проживає в будинку, що належить громадянинові на праві особистої власності, довідка видається і підписується власником будинку та засвідчується в порядку, установленому місцевою райдержадміністрацією.
Примітка 2. У довідці відображати - приватизована квартира чи ні.
 
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 8
до пункту 3.10 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
Лицьовий бік

 
КНИГА
реєстрації рапортів військовослужбовців
про зарахування на квартирний облік
 
_________________________________________
(найменування військової частини
і населеного пункту)

Розпочата ____________________ __________ р.
Закінчена _________________ _____________ р.
Зворотний бік
 
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Військове | Зміст, дата | Дата | | з/п | подання | звання, | та номер | та номер | | | рапорту на | прізвище, | рішення | листа | | | реєстрацію | ім'я та по | гарнізонної | заявника | | | | батькові, | житлової | | | | | місця | комісії | | | | | проживання | військової | | | | | заявника | частини | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 9
до пункту 3.10 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
АКТ
перевірки житлових умов

 
Комісія у складі ________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище)
перевірила житлові умови ________________________________________ _________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ військовослужбовця військової частини _____________ у посаді _________________, що проживає в місті _____________________ на вул. (у провулку) _________________, будинок N ___________,
кв. ______________,
та постановила таке:
1. Будинок належить _____________________________________________
(КЕЧ, військова частина, міському органу самоврядування)
2. Склад сім'ї
------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б. |Родинні стосунки |Рік народження| З якого часу в | | з/п | | | | даному | | | | | | населеному | | | | | | пункті | |------+-------+-----------------+--------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------+-----------------+--------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Якщо сім'я проживає окремо, зазначити, де саме проживає та яку площу займає.
_________________________________________________________________
3. Розмір займаної площі (зазначити окремо розмір кожної кімнати) _________________________________________________________________
4. На кого відкрито особовий рахунок, від якого часу та на
підставі яких документів _________________________________________
5. Скільки кімнат у квартирі, скільки квартиронаймачів та членів
їх сімей у них проживає __________________________________________
6. Упорядкування будинку та даної квартири: газ, водогін,
каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон
тощо _____________________ (відсутнє закреслити)
7. Висновок комісії: ____________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи: _________________________ _________________________
_____ ____________ ____ року
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 10
до пункту 3.12 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової
частини ____________________ ____ ____________ _____ року

СПИСОК
військовослужбовців військової
частини _______, узятих на облік за місцем
служби для одержання житлової площі
в __________________________
(назва населеного пункту)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Військове | Місце |Місцезнаходження,|Підстави|Підстави| Рішення | Розпорядження |Тримає житло в|Примітка| |з/п| звання, | служби | характеристика | для | взяття | житлово- |райдержадміністрації|іншому місці, | | | | П.І.Б., | заявника, | житлової площі |надання |на облік|побутової | |характеристика| | | | рік | його | та її відомча | пільг | | комісії | | житла | | | |народження| посада, | належність | | |військової| | | | | | заявника | стаж | | | | частини | | | | | |та родинні| служби в | | | |про взяття| | | | | | зв'язки | даній | | | | на | | | | | | членів | установі, | | | |квартирний| | | | | |сім'ї, рік|організації| | | | облік | | | | | |народження| | | | | | | | | | |кожного з | | | | | | | | | | | них | | | | | | | | | |---+----------+-----------+-----------------+--------+--------+----------+--------------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова житлово-побутової
комісії військової частини ______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Штамп Додаток 11
до пункту 4.3 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

ДОВІДКА
про здачу або інше використання житла
за попереднім місцем служби

 
Видана __________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) займану житлову площу _____________________ _________________________________________________________________
(окрема, не окрема, кількість кімнат, площа (кв.м)
на вул. _____________________, буд. N ______________,
кв. N _____________________
здав(ла) ________________________________________________________
(повністю або частково, число, місяць, рік)
квартирному відділу місцевого органу самоврядування (військової
частини) _________________________________________________________
Печатка
Начальник ЖЕК (командир
військової частини) району __________________________
(підпис, прізвище)
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко

Додаток 12
до пункту 6.2 Інструкції
з організації забезпечення,
надання військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС
України та членам їх сімей
житлових приміщень

 
КНИГА ОБЛІКУ
житлової площі, яка підлягає заселенню
У _______________________________________________________________
(військовій частині і населеному пункті)

На розвороті
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| N | Характеристика житлової площі | Джерело |Кому передається житлова площа | | вулиці або |квартири|---------------------------------|надходження|-------------------------------| | містечка, | |кількість|упорядкована, |окрема, | житлової | П.І.Б., | у |безквартирних,| |N будинку та| | кімнат |невпорядкована|не окре-| площі |військове|складі|на поліпшення | | кому | | | | ма | | звання |сім'ї |житлових умов,| | належить | | | | | | | | переселених | | будинок | | | | | | | | з інших | | | | | | | | | | житлових | | | | | | | | | | приміщень | |------------+--------+---------+--------------+--------+-----------+---------+------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Виданий ордер|N ордера| Підпис в отриманні | N справи та куди | | | | ордера | підшито документи | |-------------+--------+--------------------+--------------------| | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------
(Формат А3 (420х297))
 
Командувач внутрішніх
військ МВС України О.Т.Кіхтенко


Інші НПА

Наказ МНС №1327 від 16.12.2011 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів МНС України Наказ Міноборони №158 від 08.04.2009 Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків \"Ветеран війни - учасник бойових дій\" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України Наказ МОЗ №809 від 22.11.2011 Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України Закон України ВРУ №1186-VII від 08.04.2014 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів Наказ Мін'юст №222/5 від 08.02.2012 Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі Наказ Мін'юст №847/5 від 08.06.2012 Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Наказ Мін'юст №1304/5 від 02.07.2013 Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Наказ Мінпраці №390/851/457 від 25.11.2005 Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об\'єднань державних підприємств Постанова КМУ №510 від 03.09.2014 Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України Указ Президент №921 від 05.12.2014 Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів