Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 523 від 24.07.1996 Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
 N 523 від 24.07.96                   Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      27 вересня 1996 р. 
                                      за N 556/1581 
Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
 
     Відповідно до Законів України "Про державний захист працівників суду у правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ), Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві (додається).
     2. Начальникам ГУВ та МТЗ, Господарчого управління, ГУАСМ, Штабу, ГУК МВС України, головних управлінь в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі: ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.1. Забезпечити вивчення та неухильне виконання зазначеного Положення.
     2.2. Організувати спеціальні курси підготовки працівників судів і правооохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, стосовно яких прийнято рішення про видачу вогнепальної зброї та спеціальних засобів щодо вивчення вимог відповідних законодавчих та нормативних актів з питань застосування зброї та спецзасобів, їх матеріальної частини, а також проведення з такими особами практичних стрільб та прийняття від них заліків.
     3. При виділенні цільових коштів Головному управлінню військового та матеріально-технічного забезпечення (Кучеру А.П.) та Господарчому управлінню (Подзігуну В.А.) МВС України забезпечити ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі необхідною кількістю вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту, кобур та інших пристосувань для їх носіння, а також бланками службової документації, передбаченими цим Положенням. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра внутрішніх справ генерал-лейтенанта міліції Терещука О.В., Головне управління військового та матеріально-технічного забезпечення (Кучера А.П.), Господарче управління (Подзігуна В.А.), ГУАСМ (Білоконя М.В.) та Штаб МВС України (Зубчука В.А.).
     Наказ оголосити керівному складу органів та підрозділів внутрішніх справ України.
 В.о.Міністра генерал-майор                             Ю.О.Вандін 
Затверджено
Наказом МВС України
від 24 липня 1996 р.
N 523
Положення
про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
спеціальних засобів індивідуального захисту
працівниками судів і правоохоронних органів, а також
особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві
1. Загальні положення
     1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) і поширюється на працівників суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів, а також на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
     1.2. Положення визначає порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів індивідуального захисту, що видаються органами внутрішніх справ особам, відносно яких здійснюються заходи безпеки.
     1.3. В залежності від ступеня загрози життю чи здоров'ю, працівнику суду чи правоохоронного органу та їх близьким родичам, згідно з Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", можуть видаватися вогнепальна зброя, а також спеціальні засоби індивідуального захисту. У тимчасове користування кожній такій особі може видаватися один пістолет, боєкомплект патронів до нього та кобура для їх носіння або один газовий пістолет (револьвер) та комплект патронів до нього, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
     Особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, згідно з Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" видаються тільки спеціальні засоби індивідуального захисту. Кожній такій особі може видаватися один газовий пістолет (револьвер) та комплект патронів до нього, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
     Для прийняття такого рішення на підставі заяви особи, яка потребує захисту, та відповідної перевірки такої заяви компетентним органом виноситься мотивована постанова із зазначенням конкретних заходів щодо забезпечення безпеки таких осіб та строків їх здійснення.
     У необхідних випадках, особам, відносно яких здійснюються заходи безпеки, можуть видаватись бронежелети.
     Видача вогнепальної зброї та спеціальних засобів працівникам правоохоронних органів, яким, у зв'язку з їх професійною діяльністю, чинним законодавством вже надано право користуватися вогнепальною зброєю, здійснюється у порядку, встановленому наказом МВС України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077, із змінами та доповненнями)". ( Абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     1.4. Згідно з вимогами спільного наказу Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 11 січня 1996 р. N 5/25/21/33/20 ( z0028-96 ) "Про затвердження Порядку фінансування безпеки осіб, взятих під державний захист" фінансування заходів, які повинні здійснюватися з метою забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійснюється органом, що прийняв рішення про застосування таких заходів безпеки.
  2. Придбання, зберігання, облік та видача вогнепальної зброї, 
  боєприпасів  до  неї,  спеціальних   засобів  індивідуального 
  захисту  працівникам судів і правоохоронних органів, а  також 
      особам, які беруть участь у  кримінальному судочинстві 
     2.1. Придбання органами внутрішніх справ вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту здійснюється централізовано через Головне управління військового і матеріально-технічного забезпечення МВС України за заявками Господарчого управління МВС України, управлінь матеріально-технічного і тилового забезпечення та господарчих управлінь, відділів ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві і Київській області, УМВС в областях і м.Севастополі після перерахування до МВС, ГУМВС та УМВС відповідних коштів на придбання зброї та боєприпасів до неї, спецзасобів індивідуального захисту та пристосувань для їх носіння органом, що прийняв рішення щодо здійснення заходів безпеки. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.2. Видача зброї, боєприпасів до неї, а також засобів індивідуального захисту працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійснюється працівниками служб озброєння управлінь матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчих управлінь, відділів ГУМВС, УМВС за накладною Ф N 26, затвердженою наказом МВС України N 233 від 15 квітня 1995 р. "Про затвердження Настанови по службі озброєння в органах внутрішніх справ та вищих навчальних закладах МВС України".
     Зброя та спецзасоби видаються на підставі мотивованої постанови компетентного органу про здійснення заходів безпеки відносно осіб, які потребують відповідного захисту, медичної довідки про стан їх здоров'я та після проведення з ними спеціальних занять згідно з учбовим та тематичним планами (додаток N 1 до цього Положення) з вивчення вимог відповідних законодавчих і нормативних актів, а також наявності умов для зберігання зброї за місцем проживання таких осіб, за результатами обстеження яких складається акт (додаток N 2 до цього Положення). Для проведення практичних стрільб та здачі заліків з них передбачається 120 патронів на один пістолет на рік.
     2.3. Вогнепальна зброя, боєприпаси та спеціальні засоби, що видані у тимчасове користування працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, повинні зберігатися в металевих сейфах або ящиках, прикріплених до стіни чи підлоги, за місцем постійного проживання таких осіб. До зброї не повинні мати доступ сторонні особи. Передача іншим особам вказаної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів забороняється. За відсутності потреби в зберіганні вогнепальної зброї вона підлягає здачі до чергової частини органу внутрішніх справ, що видав зброю. У разі відсутності умов для надійного зберігання такої зброї та боєприпасів до неї за місцем тимчасового перебування працівника суду і правоохоронних органів, а також особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, зброя підлягає здачі до чергової частини органу внутрішніх справ за місцем проживання або тимчасового перебування таких осіб, про що робиться відповідний запис у книзі видачі озброєння та спеціальних засобів (Ф N 5, затвердженій наказом МВС України N 233 від 15 квітня 1995 р.) органу внутрішніх справ, до якого здано зброю, боєприпаси та спеціальні засоби на тимчасове зберігання.
     Зберігання вказаної вогнепальної зброї в органах внутрішніх справ здійснюється у порядку, передбаченому для зберігання табельної зброї органів і підрозділів МВС України.
     У всіх випадках перевезення чи носіння вказаних предметів, їх користувачі повинні мати дозволи органів внутрішніх справ на право їх зберігання і носіння.
     2.4. Про втрату чи крадіжку вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту особа, якій вони були видані, негайно письмово повідомляє керівництво органу внутрішніх справ за місцем скоєння події та орган внутрішніх справ, що видав зброю і спеціальні засоби. Порушення кримінальних справ та проведення службових розслідувань у таких випадках здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.
     2.5. У випадку втрати чи псування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту, кобур для їх носіння працівники судів і правоохоронних органів, а також особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, відшкодовують їх вартість у десятикратному розмірі. Продаж, застава чи передача іншим особам вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих в особисте користування особі, відносно якої здійснюються заходи безпеки, забороняється і тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
     2.6. ГУМВС, УМВС узагальнені відомості про видачу, а також випадки втрати чи крадіжки виданих у тимчасове користування працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві вогнепальної зброї або спеціальних засобів індивідуального захисту, непридатність їх до подальшого користування доповідають до ГУВ і МТЗ МВС України щоквартально до 5 числа, наступного за звітним періодом місяця.
     2.7. У разі прийняття органом, що виніс мотивовану постанову про застосування заходів безпеки, рішення про їх скасування, вогнепальна зброя та спеціальні засоби індивідуального захисту у десятиденний термін повертаються особами, яким вони були видані, до органу внутрішніх справ, що їх видав.
3. Облік вогнепальної зброї та спеціальних засобів
індивідуального захисту, що видані у тимчасове
користування працівникам судів і правоохоронних
органів, а також особам, які беруть участь у
кримінальному судочинстві
     3.1. Облік вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих у тимчасове користування працівникам судів і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійснюється у службах озброєння управлінь матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчих управлінь, відділів ГУМВС, УМВС та органах внутрішніх справ у книзі обліку Ф п.1 (окремою графою) та картках обліку Ф п.9, затверджених наказом МВС України N 233 від 15 квітня 1995 р. На таку зброю та спецзасоби у службі дозвільної системи заводиться також окрема облікова справа, яка повинна містити матеріали, що стали підставою для видачі вказаних предметів, контролю за станом їх зберігання, скасування заходів безпеки та повернення зброї і спецзасобів до органу внутрішніх справ.
     3.2. На право зберігання і носіння вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, виданих особам, відносно яких здійснюються заходи безпеки працівниками служби дозвільної системи органів внутрішніх справ видаються спеціальні дозволи (додаток N 3 до цього Положення). Облік таких дозволів здійснюється у книзі обліку (додаток N 4 до цього Положення).
     3.3. Облікові справи на вказані вогнепальну зброю і спеціальні засоби індивідуального захисту та журнал обліку таких предметів і картотека зберігаються у порядку, встановленому для документів службового користування.
4. Порядок застосування вогнепальної зброї та спеціальних
засобів індивідуального захисту працівниками судів і
правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь
у кримінальному судочинстві
     4.1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3925-12 ) (пункт 4) працівники суду і правоохоронних органів мають право застосовувати спеціальні засоби і зброю в порядку, встановленому для працівників міліції Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
     4.2. Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, застосовують спеціальні засоби індивідуального захисту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії".
     5. Контроль за станом зберігання, обліком та наявністю
     вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів індивідуального захисту
     5.1. Контроль за станом зберігання, обліку та наявністю вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів індивідуального захисту, що видані у тимчасове користування працівникам суду і правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, здійснюється працівниками органів внутрішніх справ та посадовими особами, що прийняли рішення про застосування заходів безпеки, та працівниками служб озброєння управлінь матеріально-технічного і тилового забезпечення, господарчих управлінь і відділів служби дозвільної системи та дільничими інспекторами міліції ГУМВС, УМВС і міськрайвідділів внутрішніх справ.
     Щоквартально працівники судів і правоохоронних органів, а також особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, яким видана вказана зброя, боєприпаси та спецзасоби, повинні пред'являти їх органу внутрішніх справ, що їх видав, для перевірки наявності зброї, боєприпасів і спецзасобів та їх технічного стану.
Додаток N 1
до Положення про порядок придбання,
видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, засобів
індивідуального захисту працівникам
судів і правоохоронних органів, а
також особам, які беруть участь у
кримінальному судочинстві
Учбовий план
занять з вогневої підготовки посадових осіб, яким дозволено
користування вогнепальною службово-штатною зброєю
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN |     Найменування тем    |Усього|        В тому числі       |
|п/п|                         |годин |———————————————————————————|
|   |                         |      |класно-гру-|практичні|залі-|
|   |                         |      |пові занят.|занят.   |ки   |
|———+—————————————————————————+——————+———————————+—————————+—————|
| 1 |           2             |  3   |     4     |    5    |  6  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  1. Призначення, бойові 
     властивості, будова 9 мм 
     пістолета Макарова           4         2         2 
  2. Заходи безпеки в повод- 
     женні зі зброєю              4         2         2 
  3. Порядок застосування і 
     використання вогнепаль- 
     ної зброї (Постанова Ка- 
     бінету Міністрів України 
     від 12.10.92 N 575)          4         2                2 
  4. Прийоми та правила 
     стрільби з пістолета Ма- 
     карова                       2         2 
  5. Долікарська допомога при 
     травмах, пораненнях та 
     кровотечах                   2         2 
  6. Стрільба з пістолета Ма- 
     карова (курс стрільб, 
     вправи NN 1, 2)              8                   8 
 
     Залік                        2                          2
     Усього годин                26        10        12      4
     Учбових днів                12 
Додаток N 2
до Положення про порядок придбання,
видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, засобів
індивідуального захисту працівникам
судів і правоохоронних органів, а
також особам, які беруть участь у
кримінальному судочинстві
Акт
перевірки наявності умов для зберігання зброї за місцем
проживання
   ___________________________________________________________ 
   (прізвище, ініціали судді, працівника суду, правоохоронного 
   органу,  або  особи,  яка  бере   участь   у  кримінальному 
                           судочинстві) 
 
                                    "____" _______________ 199_ р. 
 
     Мною, _______________________________________________________ 
                   (посада, орган внутрішніх справ, звання,
_________________________________________________________________, 
                       прізвище, ініціали)
здійснена перевірка  наявності  умов  для  зберігання  зброї,  яка 
видається у тимчасове користування _______________________________ 
                                     (прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________, 
  судді, працівника суду, правоохоронного органу, або особи, яка
_________________________________________________________________, 
             бере участь у кримінальному судочинстві)
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
__________________________________________________________________ 
     Під час перевірки встановлено _______________________________ 
                                       (коротка характеристика
__________________________________________________________________ 
      технічного стану приміщення де буде зберігатися зброя,
__________________________________________________________________ 
 обладнання охоронно-пожежною сигналізацією, наявність металевих
__________________________________________________________________ 
                        сейфа, шафи тощо)
     На підставі викладеного _____________________________________ 
                                   (висновок про наявність чи
__________________________________________________________________ 
 відсутність умов для зберігання зброї, пропозиції щодо створення
__________________________________________________________________ 
                           таких умов) 
 
                                     _____________________________ 
                                     (прізвище, ініціали та підпис 
                                     особи, яка склала акт) 
 
 З актом ознайомлений(а):   ______________________________________ 
 "____" _________ 199_ р.   (прізвище, ініціали судді, працівника 
                            суду, правоохоронного органу, або 
                            особи, яка бере участь у кримінальному 
                            судочинстві) 
Тематичний план
Тема N 1. Призначення, бойові властивості,
будова 9 мм пістолета Макарова
     Призначення і бойові властивості пістолета Макарова. Загальна будова та робота частин пістолета.
     Порядок неповного розбирання пістолета і збирання після неповного розбирання. Чищення та змащення пістолета. Відпрацювання нормативів вогневої підготовки NN 1-4 згідно з КС-92.
Тема N 2. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю
     Загальні правила. Огляд і перевірка зброї. Зарядження, розрядження, носіння зброї, проїзд зі зброєю у транспорті. Зберігання зброї і набоїв.
     Затримки при стрільбі з пістолета Макарова та способи їх усунення. Правила поведінки в тирі, на стрільбищі.
Тема N 3. Порядок застосування і використання
вогнепальної зброї (Постанова Кабінету Міністрів
України від 12.10.1992 р. N 575)
     В яких випадках дозволено застосування вогнепальної зброї. При яких обставинах заборонено застосування зброї. Порядок застосування вогнепальної зброї.
Тема N 4. Прийоми та правила стрільби з пістолета Макарова
     Основні положення. Підготовка до стрільби (прийняття положення для стрільби, зарядження зброї), виконання пострілу (прицілювання та спуск курка). Закінчення стрільби. Режим вогню. Положення для стрільби стоячи, з коліна, лежачи, із-за укриття.
Тема N 5. Долікарська допомога при травмах, пораненнях
та кровотечі
     Загальні поняття долікарської допомоги, її значення. Поняття тілесного пошкодження. Травматичний шок, його причини, основні ознаки, протишокові заходи.
Тема N 6. Стрільба з пістолета Макарова.
Виконання вправ N 1, 2 КС-92 р.
Додаток N 3
до Положення про порядок придбання,
видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, засобів
індивідуального захисту працівникам
судів і правоохоронних органів, а
також особам, які беруть участь у
кримінальному судочинстві
Посвідчення
на право зберігання і носіння вогнепальної зброї
 ______________________              На право зберігання і носіння 
    МВС, ГУМВС, УМВС                 _____________________________ 
                                     (найменування та номер зброї) 
 Посвідчення N ________              _____________________________ 
 
            Видано ________________  Міністр (начальник) _________ 
 Місце для  _______________________  _____________________________ 
 фотокартки Адреса ________________  М.П. ________________________
            _______________________ 
            "___" _________ 199_ р.  "___" _______________ 199_ р. 
            (строк дії посвідчення)          (дата видачі) 
Додаток N 4
до Положення про порядок придбання,
видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, засобів
індивідуального захисту працівникам
судів і правоохоронних органів, а
також особам, які беруть участь у
кримінальному судочинстві
Книга
обліку вогнепальної зброї та спецзасобів, що видані у
тимчасове користування суддям, працівникам правоохоронних
органів, та особам, які беруть участь у кримінальному
судочинстві
                                            ______________________ 
                                              (МВС, ГУМВС, УМВС) 
                                            Почата _______________ 
                                            Закінчена ____________
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN |Прізвище,|Адреса,|Місце   |Кількість, |Підпис  |Підпис поса-|
|п/п|ім'я, по |місце  |роботи, |вид, сис-  |посадо- |дової особи |
|   |батькові |прожи- |посада, |тема, номер|вої осо-|органу внут-|
|   |особи,   |вання, |N служ- |вогнепаль- |би в от-|рішніх справ|
|   |якій ви- |N дома-|бового  |ної зброї  |риманні |про прийман-|
|   |дана вог-|шнього |телефону|та боєпри- |зброї та|ня зброї та |
|   |непальна |телефо-|        |пасів, що  |боєпри- |боєприпасів |
|   |зброя    |ну     |        |видані     |пасів   |            |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 


Інші НПА

Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"