Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 60 від 25.01.1995 Про затвердження Інструкції про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 60 від 25.01.95 м.Київ

 

  Про затвердження Інструкції про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції

 

З метою підвищення ефективності виконання оперативно-службових завдань, забезпечення особистої безпеки громадян і працівників міліції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції (додається).

2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь і відділів міністерства, начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті, їх міських, районних і лінійних відділів (управлінь):

2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції з працівниками міліції і в місячний термін прийняти від них заліки.

2.2. Посилити контроль за додержанням особовим складом підпорядкованих органів і підрозділів вимог щодо видачі, зберігання, носіння, застосування табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та їх здачею в установленому порядку.

2.3. Протягом місяця провести перевірку умов зберігання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у кожного працівника, якому вони видані для постійного зберігання і носіння, та вжити заходів до їх приведення у відповідність з вимогами цієї Інструкції.

2.4. Надавати допомогу працівникам міліції, яким дозволено постійне зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї, у придбанні сейфів (металевих ящиків) для їх зберігання в домашніх умовах.

3. ГУВ і МТЗ (А.П.Кучеру), ГУАСМ (М.В.Корнієнку), ГУК (З.І.Скавуляку), Штабу (О.Ф.Штаньку) МВС України до 1 лютого 1995 р. підготувати та подати на затвердження проект Настанови по роботі служби озброєння в органах внутрішніх справ.

4. Вважати такими, що втратили чинність п.п.2.3.,2.4. та абзаци 1 і 3 п.2.5. Інструкції про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування газових пістолетів і балончиків, затвердженої наказом МВС України від 30.12.92 р. N 751.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністра, ГУАСМ, ГУКР, ГУБОЗ, ГУДСБЕЗ, ГУК, ГУВ і МТЗ, Штаб МВС України.

6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

Міністр генерал-лейтенант В.І.Радченко

Затверджена

наказом МВС України від

25 січня 1995 р. N 60

Інструкція про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок видачі, постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції (далі - працівники) у відповідності з чинним законодавством, а також порядок їх здачі та вилучення.

1.2. Застосування табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів для забезпечення захисту громадян і особистої безпеки працівників здійснюється у відповідності із Законом України "Про міліцію", Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. N 49, цією Інструкцією, а також іншими нормативними актами МВС України.

1.3. Постійне зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками допускається з дозволу міністра внутрішніх справ України та його заступників, начальників головних управлінь, самостійних управлінь і відділів міністерства, ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті, їх заступників, начальників міськрайлінорганів внутрішніх справ, начальників відділів дорожньої міліції, командирів самостійних стройових підрозділів міліції.

1.4. До табельної вогнепальної зброї, яка видається для постійного зберігання та носіння працівникам, відносяться пістолети, які закріпляються за ними згідно з табелями належності в порядку, встановленому МВС України.

1.5. До спеціальних засобів, які видаються для постійного зберігання та носіння працівникам, відносяться наявні на озброєнні органів внутрішніх справ України газові пістолети (револьвери) та упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії.

1.6. Одночасно з видачею табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів працівнику видається відповідне спорядження для їх відкритого чи прихованого носіння, а також приладдя для догляду за матеріальною частиною.

1.7. Носіння табельної вогнепальної зброї без використання відповідного спорядження забороняється.

2. Умови видачі табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів для постійного зберігання та носіння

2.1. Видача табельної вогнепальної зброї та боєприпасів працівникам здійснюється після перевірки знань ними вимог відповідних законодавчих і нормативних актів, цієї Інструкції, матеріальної частини зброї, виконання курсу стрільб, передбаченого програмою навчання, складання заліків з цих питань, а також за наявності акту обстеження умов зберігання зброї за місцем проживання, який разом з першим примірником наказу зберігається в канцелярії підрозділу.

Видача спеціальних засобів працівникам проводиться після перевірки умов зберігання та знання ними вимог відповідних нормативних актів, цієї Інструкції та складання заліків.

2.2. Перевірка знань вимог відповідних законодавчих і нормативних актів, цієї Інструкції та матеріальної частини зброї, виконання курсу стрільб, а також прийняття заліків проводиться комісією, яка призначається наказами керівників, зазначених у п.1.3. цієї Інструкції.

Головою комісії, як правило, затверджується один із заступників начальника (командира). До складу комісії включаються керівники служб, працівники служби озброєння, кадрів, які відповідають за бойову підготовку, дозвільної системи.

2.3. Забороняється видача табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів для постійного зберігання та носіння працівникам, які не склали заліків або не мають належних умов для їх зберігання за місцем служби та проживання.

Відмова у видачі працівнику табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів оформляється рішенням комісії та відповідною резолюцією начальника на рапорті працівника з обов'язковим зазначенням мотивів відмови.

3. Порядок оформлення дозволу на видачу табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів

3.1. Постійне зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів дозволяється керівниками, зазначеними в п.1.3. цієї Інструкції, на підставі рапортів працівників і оформляється наказом. На рапорті голова комісії робить відмітку про складання працівником заліку із знання законодавчих і нормативних актів щодо застосування зброї та спеціальних засобів, їх матеріальної частини, заходів безпеки, володіння прийомами та правилами стрільби.

3.2. Рапорт з дозволом на видачу табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, а також витяг з наказу направляються в службу озброєння або відповідальному за озброєння підрозділу і є підставою для їх видачі. У книзі видачі озброєння та спеціальних засобів Ф.5 робиться запис про їх видачу (картка-замісник Ф.18 не видається).

3.3. В обов'язковому порядку здійснюється видача вогнепальної зброї на постійне зберігання та носіння працівникам підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, кримінальної міліції та дільничним інспекторам, з дотриманням при цьому вимог п.п.2.1.- 2.3., 3.1. і 3.2 цієї Інструкції.

3.4. Працівникам, відрядженим до відповідних органів державної влади або державного управління із залишенням у кадрах МВС України, табельна вогнепальна зброя, боєприпаси та спеціальні засоби можуть видаватись у випадках, якщо це необхідно для виконання покладених на них обов'язків за займаними посадами і забезпечення особистої безпеки, з урахуванням вимог цієї Інструкції та при наявності клопотання керівника відповідного органу, до якого відряджені працівники. Клопотання надсилаються до органу внутрішніх справ, у кадрах якого знаходиться цей працівник.

На вимогу керівника, що дав дозвіл на видачу табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, відряджені працівники зобов'язані пред'являти їх для перевірки, а також не менше двох разів на рік брати участь у контрольних стрільбах.

4. Порядок носіння та зберігання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів

4.1. Працівник, який отримав табельну вогнепальну зброю, боєприпаси та спеціальні засоби для постійного зберігання і носіння, зобов'язаний забезпечити їх збереження та постійно підтримувати у технічно справному стані.

Під час перебування працівника на службі видана йому табельна вогнепальна зброя, боєприпаси та спеціальні засоби повинні знаходитись при ньому.

Табельна вогнепальна зброя, боєприпаси та спеціальні засоби працівника можуть зберігатись за місцем його постійного проживання у разі наявності прикріпленого до стінки або підлоги металевого ящика з внутрішнім замком. До вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів не повинні мати доступу інші особи.

4.2. Табельна вогнепальна зброя, боєприпаси і спеціальні засоби у разі носіння їх працівниками, одягненими в цивільний одяг, повинні бути прихованими від оточуючих і виключати можливість їх крадіжки чи насильного вилучення.

4.3. Демонстрування працівником табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів оточуючим (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством), а також передача їх іншим особам категорично забороняється.

4.4. При необхідності виїзду працівника у відрядження з табельною вогнепальною зброєю дозвіл на це дає начальник органу (підрозділу) внутрішніх справ, про що робиться відмітка у посвідченні про відрядження, яка завіряється підписом начальника і печаткою органу (підрозділу).

При відсутності можливості надійного зберігання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів за місцем тимчасового проживання відряджені працівники здають їх до чергової частини найближчого органу внутрішніх справ на тимчасове збереження, про що робиться відповідний запис у книзі видачі озброєння та спеціальних засобів (Ф.5).

4.5. Перевірка наявності у працівників табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів проводиться:

- безпосередніми начальниками - щотижня під час перебування працівника на службі;

- начальниками головних управлінь, самостійних управлінь і відділів МВС України, головних управлінь МВС України в Криму, м.Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті, міськрайлінорганів внутрішніх справ, командирами стройових підрозділів - один раз на місяць, про що робиться відмітка в книзі видачі озброєння та спеціальних засобів Ф.5.;

- службами озброєння МВС України, головних управлінь МВС України в Криму, м.Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті - не менше двох разів на рік;

- працівниками МВС України, головних управлінь МВС України в Криму, м.Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті - за відповідними планами-завданнями при виїздах в підпорядковані органи (підрозділи) внутрішніх справ з поданням актів перевірок порядку видачі зброї та виконання цієї Інструкції до відповідних служб озброєння.

4.6. У разі переміщення по службі в інший орган (підрозділ) внутрішніх справ, звільненні зі служби працівники зобов'язані здати табельну вогнепальну зброю, боєприпаси та спеціальні засоби, а також спорядження до служби озброєння або відповідальному за озброєння в органі внутрішніх справ.

4.7. При направленні працівника на стаціонарне лікування, на навчання, виїзді його за межі України, перебуванні у відпустці, а також при відсутності потреби в табельній вогнепальній зброї, боєприпасах та спеціальних засобах, які були видані для постійного зберігання і носіння, вони підлягають здачі на тимчасове зберігання до чергової частини або відповідальному за озброєння в органі внутрішніх справ.

4.8. Вилучення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів проводиться за вказівкою особи, яка дозволила їх видачу, прямим начальником (командиром) у випадках:

- неправомірного їх застосування;

- невиконання вимог цієї Інструкції;

- проведення службового розслідування по факту порушення законності;

- усунення з посади;

- звільнення;

- знаходження на тривалому стаціонарному лікуванні;

- смерті.

Вилучення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів дозволяється також працівникам інспекції по особовому складу, внутрішньої безпеки та посадовим особам інших служб (у випадках отримання ними відповідних повноважень), які під час проведення службових розслідувань або профілактичних заходів виявили з боку працівника грубі порушення законодавчих та нормативних актів, що регламентують порядок використання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, а також у разі вчинення працівником діяння, що містить ознаки злочину.

Вилучена табельна вогнепальна зброя, боєприпаси і спеціальні засоби здаються на зберігання до чергової частини органу внутрішніх справ за місцем служби працівника, про що робиться відмітка в книзі видачі озброєння та спеціальних засобів Ф.5.

4.8.1. При знаходженні працівників, які мають табельну вогнепальну зброю, у службових відрядженнях, у випадку скоєння ними злочину, адміністративного правопорушення або дисциплінарного проступку, а також хвороби табельна вогнепальна зброя та боєприпаси вилучаються у них керівником бригади (старшим групи), начальником територіального або лінійного органу внутрішніх справ, як у дорозі, так і за місцем прибуття.

Вилучення табельної вогнепальної зброї оформляється актом з подальшим повідомленням керівника (командира), який дав дозвіл на видачу зброї. Вилучена зброя здається для тимчасового зберігання до чергової частини органу внутрішніх справ за місцем вилучення. 

4.9. У випадку застосування, псування, недбалого зберігання або втрати табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів начальник (командир), який дав дозвіл на їх отримання, призначає проведення в строк до 10 діб службове розслідування, за результатами якого встановлюється винність чи невинність працівника і в залежності від цього приймається рішення про притягнення винного до відповідальності згідно з чинним законодавством - дисциплінарної, матеріальної або кримінальної.

4.10. Списання боєприпасів та їх поповнення проводиться у встановленому порядку за письмовим розпорядженням начальника (командира), який дав дозвіл на їх отримання.

 Інші НПА

Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"