Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 604 від 18.11.2008 Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
18.11.2008 N 604
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2009 р.
за N 266/16282

 
Про впорядкування умов оплати праці керівних
працівників, спеціалістів та службовців органів
внутрішніх справ, які не мають спеціальних
звань рядового і начальницького складу
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 208 від 18.05.2011 }

 
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 06.02.2008 N 34 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити:
 
1.1. Схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, згідно з додатками 1-10.
 
1.2. Розміри надбавок за ранги державних службовців згідно з додатком 11.
 
1.3. Розмір надбавки за вислугу років керівних працівників, спеціалістів та службовців апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті згідно з додатком 12.
 
2. Скасувати наказ МВС від 10.02.2008 N 78 "Про встановлення посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам та службовцям органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу".
 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Хоменка В.П.
 
4. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.
 
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України Л.А.Кирилюк
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук

Додаток 1
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Міністерства

айменування посад              |   Місячний посадовий оклад,   |

|                                |            гривень            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Директор Департаменту, начальник|           3103-3321           |

|Головного управління, керівник  |                               |

|Служби Міністра                 |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Перші заступники: директора     |           2948-3221           |

|(начальника) Департаменту,      |                               |

|начальника Головного управління |                               |

|Головного штабу, керівника      |                               |

|Служби Міністра                 |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступники: директора           |           2886-3155           |

|(начальника) Департаменту,      |                               |

|начальника Головного управління |                               |

|Головного штабу, керівника      |                               |

|Служби Міністра                 |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник самостійного          |           2793-2948           |

|управління                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника            |           2653-2816           |

|самостійного управління         |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Дипломатичний радник            |              2793             |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник самостійного відділу  |           2638-2793           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника            |           2506-2709           |

|самостійного відділу            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник управління у складі   |                               |

|Департаменту, Головного         |           2482-2638           |

|управління, Головного штабу     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника управління |           2358-2559           |

|у складі Департаменту, Головного|                               |

|управління, Головного штабу     |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділу у складі      |           2327-2482           |

|Департаменту, Головного         |                               |

|управління, управління, помічник|                               |

|Міністра                        |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника відділу у  |           2211-2374           |

|складі Департаменту, Головного  |                               |

|управління, управління          |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Завідувач самостійного сектору; |           2095-2172           |

|помічник: першого заступника    |                               |

|Міністра, заступника Міністра   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Завідувач сектору у складі      |           1940-2095           |

|Департаменту, управління,       |                               |

|відділу                         |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Головний спеціаліст, консультант|           1707-1785           |

|радник Міністра                 |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Провідний спеціаліст            |           1357-1396           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст I категорії          |           1202-1241           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст II категорії         |           1063-1102           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст                      |            970-1009           |

------------------------------------------------------------------

 

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011 }
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 2
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих апарату МВС України,
що займаються розслідуванням кримінальних
справ, посади яких належать до відповідних
категорій посад державних службовців

 

------------------------------------------------------------------

|       Найменування посад       |   Місячний посадовий оклад,   |

|                                |            гривень            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Перший заступник, заступник     |           3103-3321           |

|начальника Головного слідчого   |                               |

|управління                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник управління Головного  |           2793-2948           |

|слідчого управління             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника управління |           2653-2860           |

|Головного слідчого управління   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділу Головного     |           2638-2793           |

|слідчого управління             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника відділу    |           2506-2709           |

|Головного слідчого управління   |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділення Головного  |           2482-2561           |

|слідчого управління             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Старший слідчий в особливо      |           2327-2482           |

|важливих справах                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Слідчий в особливо важливих     |           2172-2327           |

|справах                         |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Старший слідчий                 |           2017-2133           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Слідчий                         |           1901-1940           |

------------------------------------------------------------------

 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011 }
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 3
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату урядового органу
державного управління

 

------------------------------------------------------------------

|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |

|                                |            гривень            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Керівник урядового органу       |              3568             |

|державного управління           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Перший заступник керівника      |              3367             |

|урядового органу державного     |                               |

|управління                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник керівника урядового   |              3258             |

|органу державного управління    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник управління            |           2561-2638           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника управління |           2433-2559           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділу в складі      |           2406-2482           |

|урядового органу державного     |                               |

|управління                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника відділу в  |           2286-2407           |

|складі урядового органу         |                               |

|державного управління           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділу в складі      |           2327-2366           |

|управління; помічник керівника  |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника відділу в  |           2211-2295           |

|складі управління               |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Завідувач сектору в складі      |           2017-2056           |

|урядового органу державного     |                               |

|управління                      |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Завідувач сектору в складі      |           1862-1901           |

|управління, відділу             |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Головний спеціаліст, консультант|           1498-1536           |

|радник керівника                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Провідний спеціаліст            |           1288-1327           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст I категорії          |           1156-1195           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст II категорії         |           1016-1056           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціаліст                      |            924-961            |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 4
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апаратів головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізничному транспорті

 

------------------------------------------------------------------

|  Найменування   |           Місячний посадовий оклад           |

|      посад      |         за групами областей, гривень         |

|                 |----------------------------------------------|

|                 |поза групою, |    I     |          II         |

|                 |   м. Київ   |          |    м. Севастополь   |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Начальник ГУМВС, |    2793     |   2638   |        2482         |

|УМВС             |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Заступник        |    2709     |   2559   |        2408         |

|начальника ГУМВС,|             |          |                     |

|УМВС             |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Керівник         |  2482-2638  |2327-2482 |      2172-2327      |

|самостійного     |             |          |                     |

|управління,      |             |          |                     |

|відділу, іншого  |             |          |                     |

|структурного     |             |          |                     |

|підрозділу, який |             |          |                     |

|є юридичною      |             |          |                     |

|особою           |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Начальник        |  1595-1755  |1515-1675 |      1436-1595      |

|управління,      |             |          |                     |

|самостійного     |             |          |                     |

|відділу          |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Заступник        |  1515-1667  |1439-1591 |      1364-1515      |

|начальника       |             |          |                     |

|управління,      |             |          |                     |

|самостійного     |             |          |                     |

|відділу          |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Начальник відділу|  1404-1451  |1340-1436 |      1324-1420      |

|у складі         |             |          |                     |

|управління,      |             |          |                     |

|помічник         |             |          |                     |

|начальника ГУМВС,|             |          |                     |

|УМВС             |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Заступник        |  1334-1380  |1273-1364 |      1258-1349      |

|начальника       |             |          |                     |

|відділу у        |             |          |                     |

|складі управління|             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Завідувач        |  1108-1151  |1041-1083 |      1015-1057      |

|самостійного     |             |          |                     |

|сектору          |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Завідувач сектору|  1050-1092  |1032-1074 |      999-1050       |

|у складі         |             |          |                     |

|управління,      |             |          |                     |

|відділу          |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Головний         |  1006-1050  | 973-1015 |      940-982        |

|спеціаліст,      |             |          |                     |

|радник начальника|             |          |                     |

|ГУМВС, УМВС      |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Провідний        |   871-914   | 838-880  |      803-847        |

|спеціаліст       |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Спеціаліст       |   770-812   | 770-812  |      737-779        |

|I категорії      |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Спеціаліст       |     744     |   737    |        737          |

|II категорії     |             |          |                     |

|-----------------+-------------+----------+---------------------|

|Спеціаліст       |     693     |   677    |        677          |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 5
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті, що займаються розслідуванням
кримінальних справ, посади яких належать
до відповідних категорій посад державних службовців

 

------------------------------------------------------------------

|Найменування посад |      Місячний посадовий оклад, гривень     |

|                   |--------------------------------------------|

|                   |     Автономна     |  за групами областей   |

|                   |  Республіка Крим, |                        |

|                   |   поза групою,    |------------------------|

|                   |      УМВС на      |    I    |      II      |

|                   |   залізничному    |         |м. Севастополь|

|                   |    транспорті,    |         |              |

|                   |      м. Київ      |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Начальник слідчого |        2723       |  2584   |     2482     |

|управління,        |                   |         |              |

|слідчого відділу - |                   |         |              |

|заступник          |                   |         |              |

|начальника ГУМВС,  |                   |         |              |

|УМВС               |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Перший заступник,  |     2536-2638     |2397-2506|  2311-2406   |

|заступник          |                   |         |              |

|начальника слідчого|                   |         |              |

|управління,        |                   |         |              |

|слідчого відділу   |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Начальник відділу, |     2327-2482     |2172-2250|  2095-2172   |

|начальник слідчої  |                   |         |              |

|частини (на правах |                   |         |              |

|відділу) слідчого  |                   |         |              |

|управління         |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Начальник          |     2095-2172     |1940-2017|  1785-1862   |

|відділення,        |                   |         |              |

|начальник слідчої  |                   |         |              |

|частини (на правах |                   |         |              |

|відділення)        |                   |         |              |

|слідчого управління|                   |         |              |

|слідчого відділу   |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Старший слідчий в  |     1588-1627     |1579-1611|  1563-1595   |

|особливо важливих  |                   |         |              |

|справах            |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Слідчий в особливо |     1524-1563     |1524-1563|  1524-1563   |

|важливих справах   |                   |         |              |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Старший слідчий    |     1460-1499     |1460-1499|  1460-1499   |

|-------------------+-------------------+---------+--------------|

|Слідчий            |     1396-1436     |1396-1436|  1396-1436   |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 6
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів міських управлінь, лінійних
управлінь на залізницях УМВС
на залізничному транспорті

 

------------------------------------------------------------------

|Найменування|         Місячний посадовий оклад, гривень         |

|   посад    |---------------------------------------------------|

|            |у містах з |            за групами міст            |

|            |чисельністю|---------------------------------------|

|            | населення |  поза   |    I    |    II   |   III   |

|            |понад      | групою  |         |         |         |

|            |1 млн.чол.,|  міст   |         |         |         |

|            |лінійних   |         |         |         |         |

|            |управлінь  |         |         |         |         |

|            |на         |         |         |         |         |

|            |залізницях |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Начальник   | 1467-1508 |1460-1499|1436-1476|1428-1467|1420-1460|

|міського,   |           |         |         |         |         |

|лінійного   |           |         |         |         |         |

|управління  |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Заступник   | 1394-1433 |1388-1424|1364-1404|1357-1396|1349-1388|

|начальника  |           |         |         |         |         |

|міського,   |           |         |         |         |         |

|лінійного   |           |         |         |         |         |

|управління  |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Начальник   | 1180-1221 |1173-1212|1164-1205|1157-1196| 957-998 |

|відділу     |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Заступник   | 1121-1160 |1114-1151|1106-1145|1099-1136| 909-948 |

|начальника  |           |         |         |         |         |

|відділу     |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Завідувач   | 1015-1057 |999-1041 |982-1024 |964-1006 | 930-973 |

|самостійного|           |         |         |         |         |

|сектору     |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Завідувач   |  928-961  | 912-953 | 895-937 | 879-919 | 853-895 |

|сектору в   |           |         |         |         |         |

|складі      |           |         |         |         |         |

|відділу     |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Головний    |  914-956  | 905-948 | 863-905 | 838-880 | 770-812 |

|спеціаліст  |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Провідний   |  821-863  | 803-847 | 787-829 | 770-812 | 719-761 |

|спеціаліст  |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Спеціаліст I|  753-795  | 737-779 | 728-770 | 711-744 | 693-737 |

|категорії   |           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Спеціаліст  |    719    |   719   |   711   |   677   |   677   |

|II категорії|           |         |         |         |         |

|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

|Спеціаліст  |    693    |   693   |   677   |   642   |   642   |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 7
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих міських управлінь головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, лінійних управлінь
на залізницях Управління МВС на залізничному
транспорті, що займаються розслідуванням
кримінальних справ, посади яких належать
до відповідних категорій посад державних службовців

 

------------------------------------------------------------------

|  Найменування посади   |   Місячний посадовий оклад, гривень   |

|                        |---------------------------------------|

|                        |  у містах з      |  в інших містах з  |

|                        |  чисельністю     |  районним поділом  |

|                        |населення понад   |                    |

|                        |1 млн. чоловік (*)|                    |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Начальник слідчого      |      2374        |     2095-2350      |

|відділу - заступник     |                  |                    |

|начальника міського,    |                  |                    |

|лінійного управління    |                  |                    |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Заступник начальника    |      2250        |     1947-2281      |

|слідчого відділу        |                  |                    |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Начальник відділення    |   1862-2017      |     1630-1785      |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Старший слідчий в       |   1556-1595      |     1499-1547      |

|особливо важливих       |                  |                    |

|справах                 |                  |                    |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Слідчий в особливо      |   1508-1547      |     1460-1499      |

|важливих справах        |                  |                    |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Старший слідчий         |   1444-1483      |     1349-1388      |

|------------------------+------------------+--------------------|

|Слідчий                 |   1349-1388      |     1317-1356      |

------------------------------------------------------------------
 

_______________
     (*) У тому числі лінійних управлінь  на  залізницях  УМВС  на
залізничному транспорті.
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 8
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних управлінь, міських
та районних відділів, лінійних підрозділів
на залізничному транспорті та відділів,
відділень міліції

 

------------------------------------------------------------------

|        Найменування посад        |  Місячний посадовий оклад,  |

|                                  |           гривень           |

|                                  |-----------------------------|

|                                  |районні в|    інші органи    |

|                                  |м. Києві |  внутрішніх справ |

|                                  |         |підпорядкованих МВС|

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Начальник відділу у складі органу |1108-1151|     1041-1083     |

|внутрішніх справ                  |         |                   |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Заступник начальника відділу у    |1053-1116|      989-1051     |

|складі органу внутрішніх справ    |         |                   |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Завідувач сектору                 |973-1015 |      905-948      |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Провідний спеціаліст              | 803-847 |      770-812      |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Спеціаліст I категорії            | 737-779 |      719-744      |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Спеціаліст II категорії           |   719   |        711        |

|----------------------------------+---------+-------------------|

|Спеціаліст                        |   677   |        677        |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 9
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих міських, районних, лінійних органів
головних управлінь, управлінь МВС України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
що займаються розслідуванням кримінальних справ,
посади яких належать до відповідних
категорій посад державних службовців

 

------------------------------------------------------------------

|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |

|                                |            гривень            |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник слідчого відділу,     |           1900-2234           |

|слідчого відділення - заступник |                               |

|начальника міського, районного, |                               |

|лінійного органу                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Заступник начальника слідчого   |           1769-2165           |

|відділу, слідчого відділення    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальник відділення у складі   |           1552-1630           |

|слідчого відділу                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Старший слідчий                 |           1396-1436           |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Слідчий                         |           1333-1372           |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 10
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

СХЕМА
посадових окладів службовців органів
внутрішніх справ

 

------------------------------------------------------------------

|     Найменування посад     | Місячний посадовий оклад, гривень |

|                            |-----------------------------------|

|                            |  МВС України, |    інші органи    |

|                            |    головні    |  внутрішніх справ |

|                            |  управління,  |підпорядкованих МВС|

|                            |управління МВС |                   |

|                            |   України в   |                   |

|                            |  Автономній   |                   |

|                            |Республіці Крим|                   |

|                            |   областях,   |                   |

|                            |  містах Києві |                   |

|                            |та Севастополі,|                   |

|                            |      на       |                   |

|                            |  залізничному |                   |

|                            |  транспорті   |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Відповідальний черговий     |    803-880    |      668-711      |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Завідувачі: канцелярії      |    803-847    |      737-779      |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Старші: інспектор, касир,   |    770-812    |      668-711      |

|статистик, інструктор,      |               |                   |

|архівіст, паспортист,       |               |                   |

|картотекар, регістратор;    |               |                   |

|завідувачі: друкарського    |               |                   |

|бюро, копіювально-          |               |                   |

|розмножувального бюро       |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Інспектор, статистик,       |    635-677    |      635-677      |

|інструктор, архівіст,       |               |                   |

|паспортист, касир, кресляр, |               |                   |

|ветеринарний фельдшер;      |               |                   |

|завідувачі: господарства,   |               |                   |

|складу,                     |               |                   |

|фотолабораторії; картотекар,|               |                   |

|регістратор                 |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Секретар керівника          |    635-677    |      635-677      |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Комендант, диспетчер,       |    635-677    |      635-677      |

|доглядач будинку, старший   |               |                   |

|діловод                     |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Стенографістка I категорії, |    668-711    |      668-711      |

|оператор комп'ютерного      |               |                   |

|набору, оператор            |               |                   |

|копіювальних та             |               |                   |

|розмножувальних машин       |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Стенографістка II категорії,|    635-677    |      635-677      |

|секретар-стенографістка,    |               |                   |

|друкарка I категорії,       |               |                   |

|друкарка диктофонної групи  |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Друкарка II категорії,      |    626-642    |      626-642      |

|секретар-друкарка           |               |                   |

|----------------------------+---------------+-------------------|

|Діловод, експедитор         |      609      |        609        |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 11
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

РОЗМІР
надбавок за ранги державних службовців

 

------------------------------------------------------------------

|    Ранг державного службовця   |    Розмір надбавки, гривень   |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                1               |              160              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                2               |              150              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                3               |              145              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                4               |              140              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                5               |              130              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                6               |              120              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                7               |              110              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                8               |              100              |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                9               |              90               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               10               |              80               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               11               |              70               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               12               |              60               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               13               |              55               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               14               |              50               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|               15               |              45               |

------------------------------------------------------------------
 

 Директор ДФЗБО
 МВС України                                           С.М.Копитов
 

 

Додаток 12
до наказу МВС
18.11.2008 N 604

 

РОЗМІР
надбавки за вислугу років керівних працівників,
спеціалістів та службовців апаратів головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізничному транспорті

 

------------------------------------------------------------------

|         Вислуга років          |       Розмір надбавки         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|          Понад 3 роки          |         10 відсотків          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|         Понад 5 років          |         15 відсотків          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|        Понад 10 років          |         20 відсотків          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|        Понад 15 років          |         25 відсотків          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|        Понад 20 років          |         30 відсотків          |

|--------------------------------+-------------------------------|

|        Понад 25 років          |         40 відсотків          |

------------------------------------------------------------------

 

Директор ДФЗБО
МВС України С.М.КопитовІнші НПА

Постанова КМУ №120 від 25.04.2014 Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Постанова КМУ №828 від 13.11.2013 Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників Розпорядження КМУ №326-р від 22.05.2013 Про утворення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Постанова КМУ №175 від 15.02.2002 Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Наказ Міноборони №370 від 22.10.2001 Про затвердження Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги Указ Президент №406/2011 від 06.04.2011 Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України Розпорядження КМУ №1067-р від 07.11.2014 Про збільшення у 2014 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування Наказ Мінкультури №870 від 17.10.2014 Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам’яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови Наказ Мінрегіон №285 від 20.10.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2011 року № 43 Наказ Мінрегіон №279 від 13.10.2014 Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25 квітня 2005 року № 60