Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 77 від 26.02.2009 Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 

Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ 
        N 242 ( z0500-09 ) від 02.06.2009 N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011 N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 N 604 ( z1085-11 ) від 22.08.2011 } 
     Відповідно до    Кодексу    України    про    адміністративні 
правопорушення   (   80731-10,  80732-10  ),  Закону  України  від 
24 вересня 2008 року N 586 ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" Н А К А З У Ю: 
     1. Затвердити   Інструкцію    з    оформлення    працівниками 
Державтоінспекції  МВС  матеріалів про адміністративні порушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі - Інструкція), що 
додається. 
     2. Начальникам  головних  управлінь,  управлінь МВС України в 
Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі 
(далі - ГУМВС, УМВС): 
     2.1. Організувати  вивчення  Закону  України  від  24 вересня 
2008 року ( 586-17 ) "Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих 
актів  України  щодо  вдосконалення  регулювання  відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху" та Інструкції,  затвердженої 
цим наказом, усіма працівниками Державтоінспекції МВС. 
     2.2. Забезпечити   здійснення   провадження   в  справах  про 
адміністративні  правопорушення  у  сфері   забезпечення   безпеки 
дорожнього руху відповідно до чинного законодавства,  у тому числі 
вимог  Інструкції,   а   також   неухильно   дотримуватись   вимог 
законодавства при розгляді таких справ. 
     2.3. З  метою  роз'яснення  законодавства  щодо  забезпечення 
безпеки дорожнього  руху  організувати  виступи  особового  складу 
управлінь (відділів,  відділень) ДАІ ГУМВС (УМВС) та представників 
громадськості  на  автотранспортних  підприємствах,  у  навчальних 
закладах,  трудових  колективах,  висвітлення  в  засобах  масової 
інформації питань, що стосуються змін у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 
     3. Департаменту  фінансового  забезпечення та бухгалтерського 
обліку  (Копитов  С.М.),  Департаменту   Державної   автомобільної 
інспекції      (Коломієць     С.Г.)     забезпечити     підрозділи 
Державтоінспекції   МВС   працюючими   в   автоматичному    режимі 
спеціальними   технічними  засобами,  що  мають  функції  фото-  і 
кінозйомки,  відеозапису,  чи   засобами   фото-   і   кінозйомки, 
відеозапису. 
     4. Департаменту   ресурсного  забезпечення  (Матвійчук  П.А.) 
забезпечити виготовлення необхідної кількості бланкової  продукції 
відповідно до замовлень Департаменту Державтоінспекції МВС. 
     5. Департаменту     Державтоінспекції     (Коломієць    С.Г.) 
організувати  проведення  занять  з   керівниками   (начальниками, 
командирами)   підрозділів   Державтоінспекції   та   інспекторами 
адміністративної  практики  ГУМВС,  УМВС  з  питань  удосконалення 
правозастосувальної діяльності, зміцнення законності, забезпечення 
охорони прав і свобод громадян. 
     6. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ   МВС   від 
22 жовтня  2003  року  N  1217  ( z0974-03 ) "Про виконання Закону 
України від 5 квітня 2001  року  "Про  внесення  змін  до  Кодексу 
України  про  адміністративні правопорушення щодо відповідальності 
за   порушення   правил   дорожнього   руху",   зареєстрований   у 
Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295. 
     7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника 
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І. 
     8. Наказ оголосити особовому складу  органів  та  підрозділів 
внутрішніх справ. 
     9. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування. 
 
 Міністр                                               Ю.В.Луценко 
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      внутрішніх справ України 
                                      26.02.2009  N 77 
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      24 квітня 2009 р. 
                                      за N 374/16390 
 
 

                            ІНСТРУКЦІЯ 

           з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

                      I. Загальні положення 

     1.1. Ця Інструкція визначає процедуру оформлення працівниками 
Державної автомобільної інспекції МВС  (далі  -  Державтоінспекція 
МВС) матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення 
безпеки  дорожнього  руху,  тимчасового  затримання  транспортного 
засобу, здійснення тимчасового вилучення посвідчення водія, талона 
про проходження державного технічного огляду,  ліцензійної  картки 
на  транспортний  засіб  та  організацію діловодства в підрозділах 
Державтоінспекції МВС з  питань  забезпечення  безпеки  дорожнього 
руху. 
     1.2. Інструкція  розроблена відповідно до Кодексу України про 
адміністративні  правопорушення  (  80731-10,  80732-10  ) (далі - 
КУпАП), Законів  України  "Про  дорожній  рух"  ( 3353-12 ),  "Про 
міліцію" ( 565-12 ),  "Про внесення змін  до  деяких  законодавчих 
актів  України  щодо  вдосконалення  регулювання  відносин у сфері 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху"  (  586-17  ),   постанов 
Кабінету Міністрів   України  від  17  грудня  2008  року  N  1086 
( 1086-2008-п ) "Про затвердження  Порядку  тимчасового  вилучення 
посвідчення  водія,  талона  про проходження державного технічного 
огляду  і  ліцензійної  картки  на  транспортний   засіб   та   їх 
повернення", від  17  грудня 2008 року N 1102 ( 1102-2008-п ) "Про 
затвердження  Порядку   тимчасового   затримання   та   зберігання 
транспортних  засобів на спеціальних майданчиках і стоянках",  від 
17 грудня 2008 року N  1103  (  1103-2008-п  )  "Про  затвердження 
Порядку  направлення  водіїв  транспортних  засобів для проведення 
огляду з  метою  виявлення  стану  алкогольного,  наркотичного  чи 
іншого   сп'яніння   або   перебування   під   впливом  лікарських 
препаратів,  що знижують увагу та швидкість реакції,  і проведення 
такого огляду". 
     1.3. Основні  терміни,  що використовуються в цій Інструкції, 
мають таке значення:
     схема місця  дорожньо-транспортної пригоди - зображення місця 
пригоди у вигляді схеми, яка оформляється з дотриманням вимог цієї 
Інструкції  на  місці  пригоди  і підписується її учасниками та на 
якій  графічно  відображаються  й  фіксуються   всі   об'єкти   та 
обставини,  що  стосуються  події  та  можуть  мати  значення  для 
об'єктивного визначення її причин;
     повторність правопорушення   -   повторне  вчинення  протягом 
календарного      року      адміністративного      правопорушення, 
відповідальність  за  яке  передбачена частинами третьою та шостою 
статті 121, частиною другою статті 128, частиною другою статті 130 
КУпАП ( 80731-10 ) та визначається за фактами винесених постанов у 
справах про адміністративні правопорушення,  які набрали  законної 
сили  (крім  правопорушень,  відповідальність  за  які передбачена 
частиною третьою статті 130 КУпАП);
     посадова особа   -   начальник   або   заступник   начальника 
відділення  (відділу,  управління,  Департаменту),  командир   або 
заступник  командира  окремого  підрозділу  Державтоінспекції МВС, 
начальник відділу внутрішніх справ або  особа,  яка  виконує  його 
обов'язки,  а  також  працівники Державтоінспекції МВС,  які мають 
спеціальні звання;
     сталий орієнтир   -   стаціонарно  встановлений  об'єкт  (кут 
будівлі або павільйону зупинки  маршрутних  транспортних  засобів, 
дорожній знак  5.60  "Кілометровий  знак",  опора  електропередач, 
об'єкт   дорожнього   сервісу,   порядковий   елемент   інженерної 
конструкції дороги тощо),  який має свою назву,  порядковий номер, 
іншу видиму відмінність серед подібних  об'єктів  та  розташований 
вздовж вулиці або смуги відведення дороги.  Сталим орієнтиром не є 
дерева,  кущі,  транспортні засоби,  які стоять, тимчасові споруди 
або    конструкції,   пересувні   торговельні   споруди,   огорожі 
будівельних майданчиків або місць проведення дорожніх робіт,  інші 
об'єкти,  розташування  яких  на місцевості в подальшому неможливо 
об'єктивно визначити, чи геометрія, розміри або місце розташування 
яких можуть з часом змінюватися. 

                        II. Розгляд справ 

                про адміністративні правопорушення 

     2.1. Справа про адміністративне правопорушення  розглядається 
за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП) ( 80732-10 ).
     Справи про   адміністративні   правопорушення,    передбачені 
статтями  80,  81,  121-126,  127-1  -  129,  частинами  першою  - 
четвертою статті 130 і статтею 139  (коли  правопорушення  вчинено 
водієм)  КУпАП  ( 80731-10 ),  можуть також розглядатися за місцем 
обліку транспортних засобів або за  місцем  проживання  порушників 
(частина друга статті 276 КУпАП) ( 80732-10 ). 
     2.2. Судді   районних,   районних   у   місті,   міських   чи 
міськрайонних  судів  розглядають   справи   про   адміністративні 
правопорушення  у  сфері  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху, 
передбачені  частинами  четвертою  та сьомою статті 121, частинами 
третьою  та  четвертою  статті  122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, 
частиною  третьою  статті  123,  статтею  124,  частиною четвертою 
статті  127,  статтею 127-1, статтями 130, 139, частиною четвертою 
статті  140, статтею 188-28 КУпАП ( 80731-10 ), а також справи про 
адміністративні   правопорушення,   учинені   особами   віком  від 
шістнадцяти до вісімнадцяти років.
{  Пункт  2.2  розділу  II  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     2.3. Розглядати  від  імені  органів  Державтоінспекції   МВС 
справи    про    адміністративні    правопорушення   і   накладати 
адміністративні стягнення мають право:
     2.3.1.   За   адміністративні   правопорушення,   передбачені 
частинами  першою,  другою,  третьою,  п'ятою і шостою статті 121, 
статтями  121-1,  121-2,  частинами  першою  і  другою статті 122, 
частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою 
статті  126,  частинами  першою  і  другою  статті  127, частинами 
третьою,  восьмою  і  дев'ятою  статті 133-1 КУпАП ( 80731-10 ), - 
працівники Державтоінспекції МВС, які мають спеціальні звання.
{  Підпункт  2.3.1  пункту  2.3  розділу  II із змінами, внесеними 
згідно   з   з   Наказом   Міністерства  внутрішніх  справ  N  594 
( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
     2.3.2. За   адміністративні    правопорушення,    передбачені 
статтями   80  і  81  (у  частині  перевищення  нормативів  вмісту 
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), 
статтею  124-1,  частинами  другою і третьою статті 126,  частиною 
третьою  статті  127,  статтями  128-129,  статтею 132-1, частиною 
шостою  статті  133-1, частинами першою - третьою статті 140 КУпАП 
(  80731-10  ),  -  начальник  або заступник начальника відділення 
(відділу,   управління,   Департаменту),  командир  або  заступник 
командира  окремого  підрозділу  Державтоінспекції  МВС, начальник 
відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов'язки.
{  Підпункт  2.3.2  пункту  2.3  розділу  II із змінами, внесеними 
згідно   з   з   Наказом   Міністерства  внутрішніх  справ  N  594 
( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     2.4. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які 
вчинили  адміністративні  правопорушення,  застосовуються  заходи, 
передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ).
     Особи віком  від  шістнадцяти  до  вісімнадцяти  років у разі 
вчинення  адміністративних  правопорушень,  передбачених  статтями 
121-127,  частинами  першою  -  третьою  статті 130,  статтею 139, 
підлягають   адміністративній   відповідальності   на    загальних 
підставах.  З  урахуванням  характеру  вчиненого правопорушення та 
особи порушника  щодо  зазначених  осіб  можуть  бути  застосовані 
заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ). 
     2.5. Справи  про адміністративні правопорушення,  передбачені 
частинами  четвертою  та  сьомою  статті  121,  частинами  другою, 
третьою статті 130 КУпАП ( 80731-10 ), розглядають судді районних, 
районних   у   місті,  міських  чи  міськрайонних  судів.  У  разі 
встановлення  повторності  правопорушення до протоколу долучається 
довідка  за  підписом посадової особи, зазначеної в частині другій 
статті  222  КУпАП  (  80732-10 ), у якій міститься інформація про 
дату   вчинення   попереднього  адміністративного  правопорушення, 
прийняте в справі рішення.
{  Пункт  2.5  розділу II із змінами, внесеними згідно з з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     2.6. Постанова  про  оплатне  вилучення транспортного засобу, 
який  став   знаряддям   вчинення   або   безпосереднім   об'єктом 
адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем 
(частина перша статті 311 КУпАП) ( 80732-10 ). 
     2.7. Під  час  вчинення  однією  особою   двох   або   більше 
адміністративних     правопорушень    адміністративне    стягнення 
накладається за кожне правопорушення окремо (частина перша  статті 
36  КУпАП)  ( 80731-10 ).  У цьому випадку посадова особа накладає 
стягнення тільки за ті адміністративні  правопорушення,  які  вона 
має право розглядати.
     Якщо особа  вчинила  кілька  адміністративних  правопорушень, 
справи  про  які  одночасно  розглядаються  одним і тим же органом 
(посадовою  особою),  стягнення  накладається  в  межах   санкції, 
встановленої  за  більш  серйозне  правопорушення з числа вчинених 
(частина друга статті 36 КУпАП) ( 80731-10 ). 
     2.8. Справи про адміністративні правопорушення  розглядаються 
в   присутності   особи,   яка  притягається  до  адміністративної 
відповідальності,  крім  випадків   фіксації   правопорушення   за 
допомогою  працюючих  в автоматичному режимі спеціальних технічних 
засобів,  що мають функції фото-  і  кінозйомки,  відеозапису,  чи 
засобів фото-   і   кінозйомки,  відеозапису  (стаття  258  КУпАП) 
( 80732-10 ).  Під час відсутності цієї  особи  справу  може  бути 
розглянуто  лише у випадках,  якщо є дані про своєчасне сповіщення 
про місце і час  розгляду  справи  і  якщо  від  неї  не  надійшло 
клопотання про відкладення розгляду справи (стаття 268 КУпАП).
     Якщо при складанні протоколу порушника  не  було  повідомлено 
про  місце  і  час  розгляду  справи,  йому  за  місцем проживання 
(роботи)  надсилається  рекомендованим  листом  повідомлення   про 
запрошення до підрозділу Державтоінспекції МВС (додаток 1). 
     2.9. Особа,     яка    притягається    до    адміністративної 
відповідальності,  має право  знайомитися  з  матеріалами  справи, 
давати пояснення,  подавати докази,  заявляти клопотання;  під час 
розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого 
фахівця  в  галузі  права,  який  за  законом має право на надання 
правової допомоги  особисто  чи  за  дорученням  юридичної  особи, 
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо 
не  володіє  мовою,  якою  здійснюється  провадження;  оскаржувати 
постанову в справі.
     Потерпілий має  право  знайомитися  з   матеріалами   справи, 
заявляти   клопотання,   оскаржувати   постанову   по  справі  про 
адміністративне правопорушення.
     Законні представники  мають  право  знайомитися з матеріалами 
справи;  заявляти клопотання;  від імені особи, інтереси якої вони 
представляють,   подавати  скарги  на  рішення  органу  (посадової 
особи), який розглядає справу.
     Адвокат, інший  фахівець у галузі права,  який за законом має 
право на надання  правової  допомоги  особисто  чи  за  дорученням 
юридичної  особи,  мають  право  знайомитися з матеріалами справи; 
заявляти клопотання;  за дорученням особи, яка його запросила, від 
її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який 
розглядає справу,  а також мають інші права,  передбачені законами 
України. 
     2.10. Відповідно до статті 247 КУпАП ( 80732-10 ) провадження 
в  справі  про  адміністративне  правопорушення   не   може   бути 
розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:
     2.10.1. Відсутність   події   і   складу    адміністративного 
правопорушення.
     2.10.2. Недосягнення    особою     на     момент     учинення 
адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
     2.10.3. Неосудність особи,  яка вчинила  протиправну  дію  чи 
бездіяльність.
     2.10.4. Вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або 
необхідної оборони.
     2.10.5. Видання акта амністії,  якщо він усуває  застосування 
адміністративного стягнення.
     2.10.6. Скасування  акта,  який  установлює   адміністративну 
відповідальність.
     2.10.7. Закінчення   на   момент    розгляду    справи    про 
адміністративне  правопорушення  строків,  передбачених статтею 38 
КУпАП ( 80731-10 ).
     2.10.8. Наявність   за  тим  самим  фактом  щодо  особи,  яка 
притягається  до  адміністративної   відповідальності,   постанови 
компетентного    органу    (посадової    особи)   про   накладення 
адміністративного  стягнення  або   нескасованої   постанови   про 
закриття   справи  про  адміністративне  правопорушення,  а  також 
порушення за даним фактом кримінальної справи.
     2.10.9. Смерть    особи,   стосовно   якої   було   розпочато 
провадження в справі. 
     2.11. Відповідно до статті  278  КУпАП  (  80732-10  )  орган 
(посадова  особа)  під  час  підготовки  до  розгляду  справи  про 
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
     2.11.1. Чи належить до його компетенції розгляд даної справи.
     2.11.2. Чи правильно  складено  протокол  та  інші  матеріали 
справи про адміністративне правопорушення.
     2.11.3. Чи сповіщено  осіб,  які  беруть  участь  у  розгляді 
справи, про час і місце її розгляду.
     2.11.4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали.
     2.11.5. Чи   підлягають  задоволенню  клопотання  особи,  яка 
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх 
законних представників і адвоката. 
     2.12. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової 
особи,  яка  розглядає дану справу.  Посадова особа,  що розглядає 
справу,  оголошує,  яка справа підлягає розгляду, хто притягається 
до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть 
участь у розгляді  справи,  їх  права  й  обов'язки.  Після  цього 
оголошується    протокол   про   адміністративне   правопорушення, 
заслуховуються  особи,  які  беруть  участь  у  розгляді   справи, 
досліджуються  докази  і  вирішуються клопотання.  У разі участі в 
розгляді справи прокурора заслуховується його висновок (стаття 279 
КУпАП) ( 80732-10 ). 
     2.13. Посадова особа,  яка виносить постанову,  оцінює докази 
за  своїм  внутрішнім переконанням,  що ґрунтується на всебічному, 
повному і об'єктивному  дослідженні  всіх  обставин  справи  в  їх 
сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП) 
( 80732-10 ).
     Якщо під   час  розгляду  справи  посадова  особа  прийде  до 
висновку,  що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали 
прокурору,  органу  досудового  слідства  або дізнання (стаття 253 
КУпАП) ( 80732-10 ). 
     2.14. Стягнення     за     адміністративне     правопорушення 
накладається в межах, установлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та 
іншими законами України.  При  накладенні  стягнення  враховуються 
характер учиненого правопорушення,  особа порушника,  ступінь його 
вини,  майновий  стан,  обставини,  що  пом'якшують  і   обтяжують 
відповідальність (стаття 33 КУпАП). 
     2.15. Особа,   яка  вчинила  адміністративне  правопорушення, 
звільняється від  адміністративної  відповідальності  з  передачею 
матеріалів   на  розгляд  громадської  організації  або  трудового 
колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і 
особи,  яка притягається до адміністративної відповідальності,  до 
неї доцільно застосувати  захід  громадського  впливу  (стаття  21 
КУпАП) ( 80731-10 ). 
     2.16. Розглянувши  справу про адміністративне правопорушення, 
посадова особа виносить постанову  в  справі  про  адміністративне 
правопорушення (додаток 2).
     Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна 
містити:   найменування   органу  (посадової  особи),  який  виніс 
постанову,  дату розгляду справи;  відомості про особу,  щодо якої 
розглядається справа,  та транспортний засіб,  його номерний знак; 
опис  обставин,  установлених  при  розгляді  справи;   зазначення 
нормативно-правового  акта,  який  передбачає  відповідальність за 
вчинене адміністративне правопорушення; прийняте в справі рішення.
     Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна 
містити вирішення питання про вилучені речі і документи,  а  також 
інформацію про порядок і строк її оскарження. 
     2.17. Відповідно  до  статті  284 КУпАП ( 80732-10 ) у справі 
про  адміністративне  правопорушення  виноситься  одна   з   таких 
постанов:
     про накладення адміністративного стягнення;
     про застосування  заходів  впливу,  передбачених статтею 24-1 
КУпАП ( 80731-10 );
     про закриття справи.
     Постанова про закриття справи виноситься під  час  оголошення 
усного  зауваження,  передачі  матеріалів  на  розгляд громадської 
організації чи трудового  колективу  або  передачі  їх  прокурору, 
органу  досудового  слідства  чи  дізнання,  а  також за наявності 
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ).
     Постанова оголошується   негайно  після  закінчення  розгляду 
справи.  Копія  постанови  протягом  трьох  днів  вручається   або 
висилається  поштою рекомендованим листом особі,  стосовно якої її 
винесено.  Копія  постанови  в  той  же   строк   вручається   або 
висилається   потерпілому   на   його  прохання.  Копія  постанови 
вручається під розписку.  У разі якщо копія постанови висилається, 
про це робиться відповідна відмітка у справі.
     У випадках,  передбачених статтею 258  КУпАП  (  80732-10  ), 
копія   постанови  уповноваженої  посадової  особи  в  справі  про 
адміністративні правопорушення  вручається  особі,  щодо  якої  її 
винесено, на місці вчинення правопорушення (частини перша - третя, 
п'ята статті 285 КУпАП).
     Посадова особа  Державтоінспекції МВС,  яка розглядає справу, 
встановивши   причини    та    умови,    що    сприяли    вчиненню 
адміністративного правопорушення,  вносить у відповідний державний 
орган чи орган місцевого  самоврядування,  громадську  організацію 
або  посадовій  особі  пропозиції про вжиття заходів щодо усунення 
цих причин та  умов.  Про  вжиті  заходи  протягом  місяця  з  дня 
надходження  пропозиції  повинно  бути повідомлено орган (посадову 
особу), який вніс пропозицію (стаття 282 КУпАП) ( 80732-10 ). 
     2.20. Винесення  постанови   щодо   керування   транспортними 
засобами особами,  які не мають права керування таким транспортним 
засобом (відсутня  необхідна  категорія),  так  само,  як  і  щодо 
передачі  керування  транспортним засобом особі,  яка не має права 
керування таким транспортним засобом,  здійснюється відповідно  до 
частини другої статті 126 КУпАП ( 80731-10 ).
     Положення частин  першої   та   другої   статті   126   КУпАП 
( 80731-10  )  не  застосовуються  до  осіб,  які  в установленому 
порядку навчаються водінню транспортного засобу.
     Винесення постанови  щодо  керування  транспортними  засобами 
особами,  позбавленими права керування транспортним засобом,  слід 
провадити за частиною третьою статті 126 КУпАП ( 80731-10 ). 
     2.21.   Винесення   постанови   за  вчинення  правопорушення, 
передбаченого частинами  першою,   другою,   третьою   та   шостою 
статті 121, може здійснюватися за місцем скоєння правопорушення за 
наявності відомостей про  те,  що  це  порушення  не  є  повторним 
протягом   року.   У   разі  неможливості  встановити  повторність 
постанова в справі про  адміністративне  правопорушення  на  місці 
його  вчинення  не  виноситься,  а складається тільки протокол про 
адміністративне   правопорушення,   який   у   п'ятиденний   строк 
надсилається  до підрозділу Державтоінспекції за місцем проживання 
правопорушника  з  метою   здійснення   перевірки   на   наявність 
повторності  правопорушення  та  вжиття  заходів  щодо  подальшого 
розгляду.  Після перевірки правопорушник повідомляється про  місце 
розгляду справи про адміністративне правопорушення. { Абзац перший 
пункту  2.21  розділу  II  із змінами, внесеними згідно із Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011; в 
редакції  Наказу  Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) 
від 18.08.2011 }
     Дані про   вчинення   особою    повторних    адміністративних 
правопорушень  заносяться  інспектором з адміністративної практики 
Державтоінспекції  МВС  до  Алфавітної  книги  (додаток  3)  після 
набрання  законної  сили  постанови  в  справі про адміністративне 
правопорушення.
     Посадова особа,   яка  готує  матеріали  до  розгляду,  готує 
довідку про  відсутність  повторності  вчинення  адміністративного 
правопорушення  із  зазначенням посади і прізвища посадової особи, 
яка надала необхідні відомості. 
     2.22. У   разі   скасування   постанови    в    справі    про 
адміністративне   правопорушення   внаслідок   її   неправомірного 
винесення за даним фактом проводиться службова перевірка. Стосовно 
винної посадової  особи відповідно до положень Закону України "Про 
Дисциплінарний статут   органів    внутрішніх    справ    України" 
( 3460-15  )  вживаються заходи дисциплінарного впливу,  відомості 
про які додаються до матеріалів перевірки. 

                III. Виконання постанов в справах 

                про адміністративні правопорушення 

     3.1. Постанова  в  справі  про адміністративне правопорушення 
виконується уповноваженим на те органом у  порядку,  установленому 
КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України.
     У разі   винесення   кількох   постанов   у    справах    про 
адміністративні  правопорушення  щодо однієї особи кожна постанова 
виконується окремо (стаття 300 КУпАП) ( 80732-10 ). 
     3.2. Відстрочка   виконання    постанови    про    накладення 
адміністративного   стягнення   у   вигляді  штрафу  (за  винятком 
стягнення   штрафу    на    місці    вчинення    адміністративного 
правопорушення)  здійснюється  в  порядку,  встановленому  законом 
(стаття 301 КУпАП) ( 80732-10 ). 
     3.3. За наявності обставин,  зазначених у  пунктах  5,  6,  9 
статті 247 КУпАП ( 80732-10 ),  орган (посадова особа), який виніс 
постанову в справі про адміністративне правопорушення, припиняє її 
виконання (стаття 302 КУпАП).
     Давність виконання постанов про  накладення  адміністративних 
стягнень визначено статтею 303 КУпАП ( 80732-10 ). 
     3.4. Постанова  в  справі про адміністративне правопорушення, 
за яке накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження, 
виконується органом (посадовою особою), який виніс таку постанову.
     Якщо постанова в справі про адміністративне правопорушення  у 
вигляді  попередження  виноситься  за відсутності порушника,  йому 
вручається копія такої постанови в порядку і  строки,  передбачені 
статтею 285 КУпАП ( 80732-10 ). 
     3.5. Штраф  має  бути сплачений порушником не пізніш як через 
п'ятнадцять днів з  дня  вручення  йому  постанови  в  справі  про 
адміністративне   правопорушення,   а   в   разі   оскарження  або 
опротестування такої постанови - не пізніш  як  через  п'ятнадцять 
днів  з  дня  повідомлення  про  залишення скарги або протесту без 
задоволення.
     У разі  відсутності  самостійного  заробітку в осіб віком від 
шістнадцяти до вісімнадцяти  років,  які  вчинили  адміністративне 
правопорушення,  штраф  стягується  з  батьків  або  осіб,  які їх 
замінюють.
     Штраф, накладений      за      вчинення     адміністративного 
правопорушення,  вноситься порушником  в  установу  банку  України 
(стаття 307 КУпАП) ( 80732-10 ).
     У разі несплати правопорушником штрафу в строк,  установлений 
частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ),  постанова в справі 
про адміністративне правопорушення супровідним листом (додаток  4) 
надсилається   для  примусового  виконання  до  відділу  державної 
виконавчої служби за місцем проживання порушника,  роботи  або  за 
місцезнаходженням  його  майна  в порядку,  установленому законом. 
Відповідно до статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" 
(  606-14  )  постанова,  що  направляється  до  органу  державної 
виконавчої служби,  повинна бути  скріплена  печаткою  підрозділу, 
який його надіслав.
     Копії постанови,  супровідного листа про надсилання постанови 
для  примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи копія 
платіжного доручення долучаються до матеріалів справи. 
     3.7. Постанова в справі про  адміністративне  правопорушення, 
за  якою  стягнуто  штраф,  з відміткою про виконання повертається 
органові (посадовій особі), який виніс таку постанову. 
     3.8. У разі винесення постанови суду  про  позбавлення  права 
керування  транспортним  засобом  тимчасово  вилучене  посвідчення 
водія   особі,   стосовно   якої   застосовано   вказаний    захід 
адміністративного стягнення, не повертається на термін позбавлення 
права керування транспортним засобом. 
     3.9. Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято  рішення 
про    скасування   постанови   в   справі   про   адміністративне 
правопорушення і закриття справи або про заміну позбавлення  права 
керування  транспортним  засобом іншим адміністративним стягненням 
(пункти 3 і 4 частини першої  статті  293  КУпАП)  (  80732-10  ), 
вилучене  посвідчення  водія повертається особі,  у якої його було 
вилучено. 
     3.10. Водії  транспортних  засобів  вважаються   позбавленими 
права  керування  транспортним  засобом  з  дня  набрання чинності 
постановою про позбавлення цього права. Якщо особи, які позбавлені 
спеціального права,  ухиляються від здачі документа,  що посвідчує 
це право,  то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється 
з дня здачі або вилучення такого документа.
     Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального 
права  особі,  стосовно  якої  застосовано вказане адміністративне 
стягнення,  повертаються вилучені в неї  документи  відповідно  до 
чинного  законодавства.  Вилучене  посвідчення водія транспортного 
засобу повертається особі,  яку було  позбавлено  права  керування 
транспортними   засобами,   після   успішного   складання   нею  в 
Державтоінспекції МВС іспитів для отримання права керування. 
     3.11. Посвідчення водія,  вилучене в  порядку,  передбаченому 
статтями 317 та 318 КУпАП ( 80732-10 ), зберігаються в підрозділах 
реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання порушника. 

           IV. Оформлення матеріалів про правопорушення 

           у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

     4.1. У  разі  виявлення  правопорушення  у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху працівник Державтоінспекції МВС відповідно 
до   статті   255   КУпАП   (  80732-10  )  складає  протокол  про 
адміністративне правопорушення (додаток 5)  (  za374-09  ),  копія 
якого   під   підпис   вручається   особі,   яка  притягається  до 
адміністративної  відповідальності,  роз'яснює  порушникові   його 
права і  обов'язки  відповідно  до  статті  63 Конституції України 
( 254к/96-ВР ) та статті 268 КУпАП.
     У разі     складення     протоколу     про    адміністративні 
правопорушення,  передбачені статтями  80,  81,  124-1,  частинами 
другою  та  третьою  статті  126,  частиною  третьою  статті  127, 
статтями  128-129,  132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами 
першою  -  третьою  статті  140  КУпАП ( 80731-10 ), начальник або 
заступник  начальника  Державтоінспекції  МВС,  командир  окремого 
підрозділу  дорожньо-патрульної  служби  Державтоінспекції  МВС чи 
його  заступник  виносить  постанову  в справі про адміністративне 
правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ).
     За   адміністративні  правопорушення,  передбачені  частинами 
першою,  другою,  третьою,  п'ятою  та шостою статті 121, статтями 
121-1,  121-2,  частинами  першою,  другою  статті  122, частинами 
першою,  другою  статті  123,  статтею 125, частиною першою статті 
126,  частинами  першою,  другою  статті 127 та частинами третьою, 
восьмою,  дев'ятою  статті  133-1  КУпАП  (  80731-10 ) працівники 
Державтоінспекції  МВС, які мають спеціальні звання, відповідно до 
своїх  функціональних  обов'язків  самостійно виносять постанови в 
справах про адміністративні правопорушення.
{  Пункт  4.1  розділу  IV  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     4.2. До    протоколу   про   адміністративне   правопорушення 
долучаються:
     письмові пояснення   свідків   правопорушення,   у   разі  їх 
наявності.  У  разі  оформлення  протоколу   про   адміністративне 
правопорушення,   передбаченого  частиною  четвертою  статті  122, 
частиною третьою статті 123,  частинами першою - четвертою  статті 
130 КУпАП ( 80731-10 ), наявність свідків є обов'язковою);
     акт перевірки технічного стану транспортного засобу;
     акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.
     У  разі тимчасового вилучення посвідчення водія (стаття 265-1 
КУпАП)  ( 80732-10 ), або ліцензійної картки на транспортний засіб 
(стаття  265-3  КУпАП)  робиться відповідний запис у протоколі про 
адміністративне  правопорушення. { Абзац п'ятий пункту 4.2 розділу 
IV  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх 
справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
     Протокол підписується особою,  яка його склала, і особою, яка 
вчинила адміністративне правопорушення;  за  наявності  свідків  і 
потерпілих  протокол  про адміністративне правопорушення може бути 
підписаний також  цими  особами.  У  разі  відмови  порушника  від 
підписання   протоколу   про   адміністративне   правопорушення  в 
протоколі робиться  запис  про  це,  який  засвідчується  підписом 
свідків.  Особа,  яка вчинила адміністративне правопорушення,  має 
право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також 
викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які долучаються 
до протоколу. 
     4.3. При вчиненні особою будь-якого з порушень,  передбачених 
частинами першою - сьомою статті  121,  частинами  першою,  другою 
статті 128   та  частинами  першою  -  третьою  статті  130  КУпАП 
( 80731-10 ),  за кожне порушення складається окремий протокол про 
адміністративне правопорушення.
{  Пункт  4.3  розділу  IV  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     4.4. Військовослужбовці     і     призвані      на      збори 
військовозобов'язані,  а  також  особи  рядового  і начальницького 
складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність відповідно 
до статті 15 КУпАП ( 80731-10 ).
     При порушенні правил  дорожнього  руху  водіями  транспортних 
засобів  Збройних  Сил  України  або інших утворених відповідно до 
законів  України  військових  формувань   -   військовослужбовцями 
строкової  служби  штраф  як  адміністративне  стягнення до них не 
застосовується.  У  випадках,  зазначених  у  цій  статті,  органи 
(посадові  особи),  яким  надано  право  накладати адміністративні 
стягнення,  передають  матеріали  про  правопорушення  відповідним 
органам   для   вирішення   питання   про  притягнення  винних  до 
дисциплінарної відповідальності (частина третя  статті  15  КУпАП) 
( 80731-10 ).
     Під час документування таких порушень особа, на яку покладено 
обов'язки інспектора з адміністративної практики Державтоінспекції 
МВС,  в обов'язковому  порядку  повідомляє  військову  комендатуру 
гарнізону за місцем учинення порушення. 
     4.5. При     складанні    протоколу    про    адміністративні 
правопорушення,  передбачені статтями 139, 140 КУпАП ( 80731-10 ), 
до  нього  може додаватись акт обстеження ділянки вулично-шляхової 
мережі (додаток 6) з відповідними замірами та схемою про:
     пошкодження шляхів,  залізничних  переїздів,  інших  шляхових 
споруд,  трамвайних  колій  чи   технічних   засобів   регулювання 
дорожнього руху;
     самовільне знімання,  закриття  чи   встановлення   технічних 
засобів регулювання дорожнього руху;
     перешкоду для  дорожнього  руху,  у  тому  числі  забруднення 
шляхового покриття;
     пошкодження асфальтобетонного покриття доріг  унаслідок  руху 
машин на гусеничному ходу;
     умови та стан шляху, які загрожують безпеці дорожнього руху;
     порушення нормативів   щодо   обладнання   на  дорогах  місць 
проведення ремонтних робіт,  залишення дорожніх машин, будівельних 
матеріалів, конструкцій тощо;
     порушення або  невиконання   правил   на   підприємствах,   в 
установах  та  організаціях  під  час  розроблення та виготовлення 
транспортних засобів і деталей  до  них  або  інших  предметів  їх 
додаткового  обладнання,  під  час проектування,  реконструкції та 
ремонту шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд.
     Під час     складання     протоколу    про    адміністративне 
правопорушення,  передбаченого статтею 188-28 КУпАП ( 80731-10  ), 
щодо  невиконання  законних вимог посадових осіб Державтоінспекції 
МВС  щодо  усунення  порушень  правил,  норм  і   стандартів,   що 
стосуються  забезпечення  безпеки  дорожнього руху,  додається акт 
обстеження  ділянки  вулично-шляхової  мережі  та   копія   раніше 
надісланого (врученого) листа. 

               V. Особливості оформлення матеріалів щодо адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП ( 80731-10 ) 

   

 5.1. Водії та інші особи, які керують транспортними засобами, 

стосовно  яких є достатні підстави вважати,  що вони перебувають у 
стані алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння  або  під 
впливом  лікарських препаратів,  що знижують їх увагу та швидкість 
реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними 
засобами  та  огляду на стан алкогольного,  наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування під впливом  лікарських  препаратів,  що 
знижують  їх  увагу та швидкість реакції (частина перша статті 266 
КУпАП) ( 80732-10 ). 
     5.2. Процедура направлення водіїв  транспортних  засобів  для 
проведення   огляду   з   метою   виявлення   стану  алкогольного, 
наркотичного чи  іншого  сп'яніння  або  перебування  під  впливом 
лікарських препаратів,  що знижують увагу та швидкість реакції,  і 
проведення  такого  огляду  здійснюються  відповідно  до   Порядку 
направлення  водіїв  транспортних  засобів для проведення огляду з 
метою  виявлення  стану  алкогольного,  наркотичного   чи   іншого 
сп'яніння  або  перебування під впливом лікарських препаратів,  що 
знижують увагу та швидкість реакції,  і проведення такого  огляду, 
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 
2008 року N 1103 ( 1103-2008-п ). 
     5.3. Результати  огляду,  проведеного  в   присутності   двох 
свідків   працівником   Державтоінспекції   МВС   з  використанням 
спеціальних технічних засобів,  дозволених до застосування  МОЗ  і 
Держспоживстандартом, зазначаються в протоколі про адміністративне 
правопорушення.
     У разі проведення огляду в закладах охорони здоров'я висновок 
про його результати долучається до протоколу  про  адміністративне 
правопорушення. 
     5.4. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення 
огляду в закладі охорони здоров'я посадова особа Державтоінспекції 
МВС    в   присутності   двох   свідків   складає   протокол   про 
адміністративне правопорушення,  у якому зазначає ознаки сп'яніння 
і дії водія щодо ухилення від огляду. 

              VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП ( 80731-10 ) 

     6.1. У  разі  порушення  учасниками  дорожнього  руху  правил 
дорожнього  руху,  що спричинило пошкодження транспортних засобів, 
вантажу,  автомобільних  доріг,  вулиць,  залізничних   переїздів, 
дорожніх споруд чи іншого майна, на місці ДТП складається протокол 
про адміністративне правопорушення стосовно  цих  осіб,  до  якого 
додаються:
     схема місця ДТП (додаток 7) (  za374-09  ),  що  підписується 
особами,    які    брали   участь   в   огляді,   та   працівником 
Державтоінспекції МВС;
     пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх наявності);
     показання технічних   приладів    та    засобів    фото-    і 
відеоспостереження;
     інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення в справі.
     У випадках,  коли учасникам ДТП заподіяно тілесних ушкоджень, 
викликається слідчий для проведення огляду місця події  відповідно 
до  вимог  Кримінально-процесуального  кодексу  України ( 1001-05, 
1002-05, 1003-05 ).
     Одночасно на  місці  оформлення  відповідних  документів  про 
адміністративні  правопорушення  водіям  видаються   довідки   про 
пошкодження  транспортних  засобів  (додаток  8).  Копія схеми або 
фотографії з місця ДТП надаються учасникам пригоди за їх письмовою 
заявою   в  підрозділі  Державтоінспекції  МВС,  працівники  якого 
оформили зазначене ДТП.
     На схемі   місця  ДТП  повинні  бути  графічно  зображені  та 
зафіксовані такі об'єкти:
     ділянка дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода;
     сталі орієнтири,  до  яких  на  схемі   здійснена   прив'язка 
об'єктів та слідів;
     транспортні засоби, причетні до ДТП, координати їх розміщення 
відносно елементів проїзної частини та сталих орієнтирів;
     сліди гальмового  шляху  коліс   транспортних   засобів:   їх 
розміщення  відносно  елементів  проїзної частини;  довжина від їх 
початку до кожного  колеса  транспортного  засобу  із  зображенням 
місць розривів; довжина слідів на ділянках з різним покриттям;
     інші сліди та предмети,  що  стосуються  пригоди:  розміщення 
частин  та об'єктів (уламки кузова,  частинки фарби,  уламки скла, 
осипання ґрунту,  сліди  рідини  та  ін.),  що  відокремилися  від 
транспортного   засобу,   відносно   елементів  проїзної  частини, 
транспортних засобів;  площа розсіювання  уламків  скла,  осипання 
ґрунту тощо;
     координати місця  зіткнення,  наїзду  тощо  відносно   сталих 
орієнтирів;
     ширина проїзної частини разом з роздільними смугами;
     ширина тротуарів, узбіччя;
     розміри ділянок з різним станом дорожнього покриття;
     розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття;
     розташування дорожньої розмітки;
     розташування світлофорів,  дорожніх  знаків  та інших засобів 
технічного регулювання дорожнього руху;
     розташування шлагбаума, засобів сигналізації, дорожніх знаків 
на підході до залізничного переїзду.
     В обов'язковому   порядку  в  схемі  місця  ДТП  заповнюється 
таблиця дорожніх умов та зазначаються назви  об'єктів,  зображених 
на схемі.
     На зворотному боці схеми місця ДТП зазначаються:
     марка (модель) пошкодженого транспортного засобу;
     номерний знак транспортного засобу;
     власник транспортного засобу;
     перелік видимих (зовнішніх) пошкоджень транспортного  засобу, 
які сталися внаслідок ДТП.
     Зазначена інформація   підтверджується    підписами    водіїв 
транспортних засобів. 
     6.2. Складена на місці пригоди схема місця ДТП долучається до 
матеріалів справи. Зазначена схема підписується особами, які брали 
участь у ДТП,  а також працівником Державтоінспекції МВС,  який її 
склав. 
     6.3. Якщо на місці ДТП  працівник  Державтоінспекції  МВС  не 
може   об'єктивно  визначити  особу,  яка  скоїла  адміністративне 
правопорушення,  передбачене статтею 124 КУпАП ( 80731-10  ),  або 
відсутні  прямі  докази  її вини,  оформлені матеріли ДТП протягом 
доби передаються для подальшого  розгляду  інспектору  з  дізнання 
підрозділу  Державтоінспекції  МВС,  на  території  обслуговування 
якого сталася пригода, або особі, яка виконує його обов'язки.
6.4. Інспектор з дізнання  підрозділу  Державтоінспекції  МВС 
або особа, яка виконує його обов'язки, під час розгляду матеріалів 
ДТП повинен в найкоротший,  але не більше одного місяця з  моменту 
скоєння ДТП,  термін,  установити всі обставини її скоєння,  ужити 
інших заходів щодо об'єктивного визначення особи (осіб), яка (які) 
скоїли  адміністративне  правопорушення,  передбачене  статтею 124 
КУпАП ( 80731-10 ),  скласти відносно такої особи (осіб)  протокол 
(и)  про  адміністративне  правопорушення  та в п'ятиденний термін 
надіслати його до відповідного суду. 
     6.5. Якщо для об'єктивного розгляду матеріалів ДТП  необхідне 
залучення    експерта,    інспектором    з   дізнання   підрозділу 
Державтоінспекції МВС або особою,  яка виконує його  обов'язки,  у 
триденний  термін з моменту скоєння ДТП готується відповідний лист 
до       регіонального        підрозділу        Науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру при МВС з переліком питань, які 
треба з'ясувати для прийняття об'єктивного рішення в справі. 
     6.6. Якщо  внаслідок  ДТП  немає  потерпілих  та  не  завдано 
матеріальної  шкоди  третім  особам,  а  транспортні засоби можуть 
безпечно рухатися,  водії (за наявності взаємної  згоди  в  оцінці 
обставин   скоєного)  можуть  прибути  до  найближчого  підрозділу 
Державтоінспекції  МВС  або  в  орган  чи  підрозділ  міліції,  на 
території  обслуговування  якого  сталася пригода,  для оформлення 
відповідних матеріалів,  попередньо склавши самостійно схему місця 
ДТП та підписавши її особисто.
     Працівник Державтоінспекції МВС здійснює  огляд  транспортних 
засобів  та  діє відповідно до вимог цієї Інструкції.  Схема місця 
ДТП,  складена  водіями  транспортних  засобів,   долучається   до 
матеріалів справи. 
     6.7. При складанні схеми місця ДТП рекомендується:
     застосовувати спеціальні   креслярські   приладдя   (лінійки, 
лекала тощо);
     користуватися загальноприйнятими   графічними    зображеннями 
об'єктів та умовними позначками;
     не порушувати масштабу зображення;
     деталізувати ту чи іншу ділянку схеми пригоди;
     використовувати винесення фрагментів за схему. 

               VII. Порядок здійснення тимчасового вилучення посвідчення водія 

     7.1. У  разі вчинення водієм порушення,  за яке відповідно до 
статті  265-1   КУпАП   (   80732-10   )   може   бути   накладено 
адміністративне  стягнення  у  вигляді позбавлення права керування 
транспортними засобами,  працівник Державтоінспекції МВС тимчасово 
вилучає  посвідчення  водія  до набрання законної сили постанови в 
справі  про  адміністративне  правопорушення  і  видає  тимчасовий 
дозвіл  на  право  керування  транспортними  засобами  (додаток 9) 
терміном дії три місяці. Про тимчасове вилучення посвідчення водія 
робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
     У тимчасовому дозволі на право керування транспортним засобом 
з лицьового боку гасяться (перекреслюються) категорії транспортних 
засобів,  право на керування якими водій  не  має,  проставляються 
дата  тимчасового  вилучення посвідчення водія,  посада,  прізвище 
працівника Державтоінспекції МВС, а також робляться такі записи: 
{  Пункт  7.1  розділу  VII із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
     7.2.1. У   графі  "Дата  складання"  вказується  дата  (день, 
місяць, рік) вчинення правопорушення (наприклад, 06.05.2009).
     7.2.2. У  графі  "Стаття  КУпАП"  вказується  стаття  Кодексу 
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,  80732-10 ) 
та  частина  цієї  статті,  якою  передбачена  відповідальність за 
порушення (наприклад, частина перша статті 130 КУпАП).
     7.2.3. У  графі  "Серія,  номер  нагрудного знака" вказуються 
серія та номер нагрудного знака працівника Державтоінспекції  МВС, 
який склав протокол про адміністративне правопорушення.
     7.2.4. У графі "Серія,  номер протоколу  про  адміністративне 
правопорушення"   вказуються   серія   та   номер   протоколу  про 
адміністративне     правопорушення,     складеного     працівником 
Державтоінспекції МВС. 
     7.3. У разі скоєння адміністративного правопорушення,  за яке 
може   бути   накладено   адміністративне   стягнення   у  вигляді 
позбавлення права керування транспортними засобами, особою, у якої 
посвідчення  водія  тимчасово  вилучено  за  попереднє (попередні) 
адміністративне  правопорушення,  тимчасовий   дозвіл   на   право 
керування  транспортним  засобом,  виданий  у першому випадку,  не 
поновлюється.  У відповідних графах тимчасового дозволу  на  право 
керування  транспортним  засобом працівником Державтоінспекції МВС 
робляться відмітки за фактом виявленого правопорушення. 
     7.4. Втрачений  тимчасовий  дозвіл  поновлюється в підрозділі 
Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративної  території 
міста  або  району  за  місцем  проживання  власника дозволу після 
документального  підтвердження  інформації  про   його   попередню 
видачу. 
     7.5. У  разі  вчинення  особою,  якій  уже  видано тимчасовий 
дозвіл  на  право  керування  транспортним   засобом,   повторного 
адміністративного  правопорушення,  за яке передбачено позбавлення 
такого  права,  цій  особі  новий  дозвіл  видається  лише   після 
закінчення  терміну  дії  попереднього  дозволу,  але на термін не 
більше трьох місяців з моменту скоєння такого правопорушення. 
     7.6. Повторні   тимчасові   дозволи   на   право    керування 
транспортним  засобом  видаються  інспектором  з  адміністративної 
практики  підрозділу  Державтоінспекції   МВС   з   обслуговування 
адміністративної  території  міста або району за місцем проживання 
правопорушника або особою, яка виконує його обов'язки. 
     7.7. Облік видачі  та  використання  тимчасових  дозволів  на 
право  керування  транспортним  засобом  ведеться в Журналі обліку 
надходжень  та  витрати  бланків  суворого  обліку  (додаток  10). 
Зіпсовані,  повернуті або такі,  що мають друкарський брак, бланки 
дозволів знищуються та списуються з обліку відповідно  до  чинного 
законодавства. 
     7.8. Після   закінчення   тримісячного   строку   тимчасового 
вилучення посвідчення водія у випадках,  якщо  судом  не  прийнято 
рішення   щодо  позбавлення  водія  права  керування  транспортним 
засобом або якщо  справа  про  адміністративне  правопорушення  не 
розглянута   у   встановлений   законом  строк,  особа  має  право 
звернутися за  отриманням  вилученого  документа.  Таке  звернення 
особи  є  обов'язковим  для  його  виконання  незалежно від стадії 
вирішення справи про адміністративне правопорушення.
     За подання  такого  звернення  та  повернення особі тимчасово 
вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата. 

         VIII. Тимчасове затримання транспортних засобів 

     8.1. Тимчасове  затримання  транспортного  засобу   посадовою 
особою Державтоінспекції МВС проводиться у випадках,  передбачених 
статтею 265-2 Кодексу України про  адміністративні  правопорушення 
( 80732-10  ),  зокрема  у  разі,  коли  неможливо усунути причину 
затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення,  і 
передбачає  примусове припинення використання такого транспортного 
засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або 
доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транспортний 
засіб створює значні перешкоди дорожньому руху - робить неможливим 
рух  транспортних  засобів проїзною частиною відповідно до Порядку 
тимчасового  затримання  та  зберігання  транспортних  засобів  на 
спеціальних   майданчиках  і  стоянках,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 N 1102 ( 1102-2008-п ).
     Функціонування спеціальних      майданчиків     і     стоянок 
Державтоінспекції  МВС   для   зберігання   тимчасово   затриманих 
транспортних засобів забезпечується МВС.
     Органи місцевого  самоврядування  можуть  виділяти  у   межах 
населених   пунктів  підрозділам  Державтоінспекції  МВС  земельні 
ділянки  для  створення  спеціальних  майданчиків  і  стоянок  для 
зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. 
     8.2. Про    тимчасове    затримання    транспортного   засобу 
(блокування)   працівником    Державтоінспекції    МВС    робиться 
відповідний  запис у протоколі про адміністративне правопорушення, 
і  в  присутності  свідків  та   працівника,   якому   передається 
транспортний  засіб для транспортування,  складаються протокол про 
адміністративне  правопорушення  та  акт  огляду  та   тимчасового 
затримання транспортного засобу (додаток 11).  У разі застосування 
блокування    транспортного    засобу     уповноваженою     особою 
Державтоінспекції МВС, яка прийняла таке рішення, на лобовому склі 
автомобіля у видному місці залишається повідомлення про  тимчасове 
затримання транспортного засобу (додаток 12). 
     8.3. Транспортний  засіб  може  бути  тимчасово затриманий на 
строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення,  але 
не   більше   трьох   днів   з   моменту   такого  затримання.  За 
транспортування і зберігання транспортного засобу на  спеціальному 
майданчику  чи  стоянці  Державтоінспекції  МВС справляється плата 
відповідно до наказу МВС,  Мінфіну та Мінекономіки від  05.10.2007 
N 369/1105/336  (  z1235-07  ) "Про затвердження Розмірів плати за 
надання послуг органами та  підрозділами  Міністерства  внутрішніх 
справ  та  Порядку їх справляння",  зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 31.10.2007 за N 1235/14502.
     Після закінчення  триденного  строку  тимчасового  затримання 
транспортного   засобу   особа    має    право    звернутися    до 
Державтоінспекції  МВС  зі зверненням щодо повернення їй тимчасово 
затриманого транспортного засобу.
     Подання особою  такого  звернення  є  обов'язковим  для  його 
виконання   незалежно   від   стадії    вирішення    справи    про 
адміністративне правопорушення.
     У черговій частині підрозділу або в разі відсутності чергової 
частини   у   відділенні   Державтоінспекції   МВС  інспектором  з 
адміністративної  практики  або  особою,  на  яку  покладені  такі 
обов'язки,    ведеться    Журнал   обліку   тимчасово   затриманих 
(заблокованих або доставлених на спеціальний майданчик чи стоянку) 
транспортних засобів (додаток 13).
     Посадові особи,  зазначені в частинах другій та третій статті 
222 КУпАП ( 80732-10 ),  після здійснення відповідних перевірок за 
наявними інформаційними базами  Державтоінспекції  МВС  повертають 
транспортний  засіб його власнику (співвласнику) або уповноваженій 
ним особі,  про що робиться відмітка в  Журналі  обліку  тимчасово 
затриманих  (заблокованих або доставлених на спеціальний майданчик 
чи стоянку) транспортних засобів. 
 
     {   Розділ  IX  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства 
внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 

                IX. Порядок здійснення тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб 

     9.1.   У  разі  експлуатації  транспортного  засобу  під  час 
надання  послуг  з  перевезення пасажирів або небезпечних вантажів 
без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в 
рейс одного   водія   на   автобусний  маршрут  протяжністю  понад 
п'ятсот кілометрів   при   здійсненні   пасажирських    перевезень 
працівник  Державної  автомобільної  інспекції  тимчасово  вилучає 
ліцензійну картку на транспортний засіб.
{  Пункт  9.1 розділу IX в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     9.2.  Порядок  тимчасового  вилучення  посвідчення  водія,  і 
ліцензійної   картки   на  транспортний  засіб  та  їх  повернення 
затверджено  постановою  Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 
N 1086 ( 1086-2008-п ).
{  Пункт  9.2  розділу  IX  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     9.3.  За  фактом  виявлення порушення, передбаченого частиною 
другою    статті    265-3    КУпАП   (   80732-10   ),   працівник 
Державтоінспекції  МВС  складає   протокол   про   адміністративне 
правопорушення,    тимчасово    вилучає   ліцензійну   картку   на 
транспортний  засіб  і  складає  акт   про   тимчасове   вилучення 
ліцензійної  картки  на  транспортний  засіб  (додаток 16) у трьох 
примірниках, один з яких видається під розписку водієві. 
     9.4.  У  разі  наявності  достатніх підстав вважати, що виїзд 
транспортного засобу без ліцензійної картки на транспортний засіб, 
належно оформлених документів,  а також направлення в рейс  одного 
водія  допущено  з  вини  відповідальної  посадової особи суб'єкта 
господарювання водій може давати  пояснення,  які  долучаються  до 
складеного протоколу про адміністративне правопорушення.
     Після реєстрації матеріалів адміністративного  правопорушення 
в  підрозділі  Державтоінспекції МВС за місцем реєстрації суб'єкта 
господарювання пояснення водія передаються під підпис працівникові 
Державтоінспекції     МВС,     відповідальному    за    проведення 
профілактичної    роботи     в     автогосподарствах     суб'єктів 
господарювання, для   реагування   згідно  зі  статтею  128  КУпАП 
( 80731-10 ). 
     9.5.  Складений  протокол про адміністративне правопорушення, 
постанова   в   справі  про  адміністративне  правопорушення,  акт 
тимчасового вилучення ліцензійної картки та сама ліцензійна картка 
на  транспортний  засіб  (за  наявності) протягом доби передаються 
працівником  Державтоінспекції   МВС,   який   оформив   матеріали 
правопорушення, до підрозділу Державтоінспекції МВС інспекторові з 
адміністративної практики або посадовій  особі,  що  виконує  його 
обов'язки. 
     9.6.  Протокол  про  адміністративне  правопорушення  разом з 
актом про тимчасове вилучення ліцензійної картки  на  транспортний 
засіб та ліцензійною карткою транспортного засобу, зареєстрованого 
за межами території  обслуговування  підрозділу  Державтоінспекції 
МВС,    у   п'ятиденний   термін   направляються   до   підрозділу 
Державтоінспекції МВС за місцем реєстрації  транспортного  засобу, 
про  що  робиться  відповідна відмітка в Журналі обліку матеріалів 
про порушення правил,  норм  і  стандартів  у  сфері  забезпечення 
безпеки    дорожнього   руху,   який   ведеться   інспекторами   з 
адміністративної практики або посадовою особою,  що  виконує  його 
обов'язки. 
     9.7.  Акт  про  тимчасове  вилучення  ліцензійної  картки  на 
транспортний засіб та сама ліцензійна картка транспортного  засобу 
після  реєстрації  інспектором  з  адміністративної  практики  або 
посадовою особою,  що виконує його обов'язки,  у триденний  термін 
надсилаються   рекомендованим   листом   до   відповідного  органу 
ліцензування  господарської  діяльності  щодо  надання  послуг   з 
перевезення  пасажирів  і  вантажів  автомобільним  транспортом за 
місцем  реєстрації  транспортного  засобу   для   вжиття   заходів 
реагування. 

             X. Діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

     10.1. Бланки  протоколів  про адміністративні правопорушення, 
постанов у справах про адміністративне правопорушення,  тимчасових 
дозволів  на  право керування транспортними засобами є документами 
суворого обліку.  Бланки документів суворого обліку у справах  про 
адміністративне   правопорушення   виготовляються   відповідно  до 
технічного опису бланка тимчасового  дозволу  на  право  керування 
транспортними  засобами  (додаток  17),  технічного  опису  бланка 
постанови в справі  про  адміністративне  правопорушення  (додаток 
18),   технічного   опису  бланка  протоколу  про  адміністративне 
правопорушення  (додаток  19)   і   направляються   в   підрозділи 
Державтоінспекції  МВС  централізовано за надісланими заявками про 
їх потребу.
     Бланки  документів  суворого  обліку  (постанова в справі про 
адміністративне  правопорушення  та  протокол  про адміністративне 
правопорушення)  повинні  мати нумерацію яка складається із серії, 
що  містить  літери і цифру, та шестизначного цифрового показника. 
Бланки  документів  суворого  обліку  (тимчасовий  дозвіл на право 
керування  транспортними  засобами)  повинні  мати єдину наскрізну 
нумерацію  в  межах  Автономної  Республіки  Крим,  міст  Києва та 
Севастополя,  що  складається  з двох літер та шести цифр. { Абзац 
другий    пункту    розділу   в   редакції   Наказу   Міністерства 
внутрішніх  справ  N  242 ( z0500-09 ) від 02.06.2009; із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства внутрішніх справ N 185 
( z0631-11 ) від 12.05.2011 }
     Кількісний облік надходження,  видачі та використання бланків 
документів  суворого  обліку  ведеться  особою,  на  яку покладено 
обов'язки  інспектора  з  адміністративної   практики   підрозділу 
Державтоінспекції  МВС,  у  Журналі  обліку надходження та витрати 
бланків суворого обліку. 
     10.2.  Особа,  яка здійснює контроль за використанням бланків 
протоколів  про  адміністративне  правопорушення  та  постанов про 
адміністративне  правопорушення  в  підрозділах  Державтоінспекції 
МВС,  заповнює  корінці  до  складених  протоколів  та  постанов і 
одночасно     здійснює    перевірку    правомірності    оформлення 
адміністративних матеріалів.
{   Пункт   розділу  в  редакції  Наказу  Міністерства  внутрішніх 
справ N 242 ( z0500-09 ) від 02.06.2009 } 
     10.3. Корінець до  тимчасового  дозволу  на  право  керування 
транспортним  засобом  заповнюється  працівником Державтоінспекції 
МВС, який його видав. 
     10.4. Облік використання бланків документів  суворого  обліку 
здійснюється  відповідно  до  наявних  корінців  і  Журналу обліку 
надходження та витрати бланків суворого обліку.  Заповнені корінці 
зберігаються та знищуються відповідно до чинного законодавства. 
     10.5.    Про   виявлення   зіпсованих   документів   суворого 
обліку  (механічні  пошкодження,  друкарський  брак) доповідається 
керівнику   підрозділу  Державтоінспекції  МВС.  Зазначені  бланки 
повертаються  відповідальній  за їх отримання та видачу особі, про 
що  робиться  відповідний  запис  у  Журналі обліку надходження та 
витрати бланків суворого обліку.
{  Пункт  10.5  розділу  X  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     10.6. Складені протоколи про адміністративні  правопорушення, 
а  також  долучені  до  них тимчасово вилучені посвідчення водіїв, 
ліцензійні картки на транспортний засіб та інші документи протягом 
доби  реєструються  в  Журналі  обліку  матеріалів  про  порушення 
правил,  норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху.    Окремо   реєструються   протоколи   про   адміністративні 
правопорушення,  що надійшли з інших підрозділів Державтоінспекції 
МВС.
{  Пункт  10.6  розділу  X  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     10.7. У   разі  надходження  протоколів  про  адміністративне 
правопорушення,  до яких долучено тимчасово  вилучені  посвідчення 
водія  або  ліцензійні  картки  на транспортний засіб, складається 
картка  обліку  адміністративного  правопорушення  (додаток 20) за 
номером   реєстрації   справи.   Картки   обліку  адміністративних 
правопорушень   разом   із  тимчасово  вилученими  документами  за 
алфавітним  порядком зберігаються протягом трьох років у металевій 
шафі   (сейфі)   приміщення  підрозділу  Державтоінспекції  МВС  з 
обслуговування адміністративної території міста або району.
{  Пункт  10.7  розділу  X  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
     10.8. За наявності підстав для повернення тимчасово вилучених 
документів   (постанова   суду,  довідка  посадової  особи  органу 
кримінально-виконавчої інспекції,  відповідний  акт  із  відміткою 
посадової  особи  про  усунення  виявлених  порушень  та наявність 
документів,  які підтверджують сплату штрафу)  тимчасово  вилучені 
документи  повертаються  власникові,  про  що  робиться відмітка в 
картці обліку адміністративного правопорушення.
     Документи, які є підставою для повернення тимчасово вилучених 
посвідчень  водія  або ліцензійних карток на транспортний засіб, а 
також  тимчасові дозволи на право керування транспортними засобами 
долучаються до картки обліку адміністративного правопорушення.
{  Абзац  другий  пункту  10.8  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Наказом  Міністерства  внутрішніх  справ  N  594  ( z1079-11 ) від 
18.08.2011 }
     Невитребуване посвідчення  водія  зберігається  в  підрозділі 
Державтоінспекції МВС протягом двох років.  Після закінчення цього 
строку посвідчення  водія  в  триденний  термін  направляється  до 
підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи за територіальністю. 
     10.9. Матеріали   щодо   порушень   правил  дорожнього  руху, 
зафіксованих  за  допомогою  працюючих  в   автоматичному   режимі 
спеціальних   технічних   засобів,   що   мають  функції  фото-  і 
кінозйомки,  відеозапису,   чи   засобів   фото-   і   кінозйомки, 
відеозапису,   та   постанови   у   справі   про   адміністративне 
правопорушення,  винесені   стосовно   власників   (співвласників) 
транспортних засобів, реєструються в Журналі обліку матеріалів про 
порушення  правил,  норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього  руху,  протягом  однієї  доби.  У журналі реєструються 
матеріали  щодо  адміністративних  правопорушень правил дорожнього 
руху,  зафіксованих  за допомогою працюючих в автоматичному режимі 
спеціальних   технічних   засобів,   що   мають  функції  фото-  і 
кінозйомки,   відеозапису,   чи   засобів   фото-   і  кінозйомки, 
відеозапису,  та  постанови  про  адміністративні  правопорушення, 
винесені  стосовно власників (співвласників) транспортних засобів, 
що надійшли з інших підрозділів.
{   Пункт   розділу   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011 } 
     10.10. Постанови  суду про позбавлення водіїв права керування 
транспортними засобами реєструються протягом  доби  з  моменту  їх 
надходження  в Журналі обліку постанов суду про позбавлення водіїв 
права керування транспортними засобами (додаток 22). 
     10.11. Зазначені    журнали    ведуться    інспекторами     з 
адміністративної  практики  підрозділів  Державтоінспекції МВС.  У 
підрозділах Державтоінспекції МВС, де не введена посада інспектора 
з адміністративної практики,  ведення документації покладається на 
окремого працівника. 
     10.12. У  підрозділі  Державтоінспекції  МВС  матеріали   про 
адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
забезпечення безпеки дорожнього руху, переходять від працівника до 
працівника   під   підпис   у  відповідній  графі  Журналу  обліку 
матеріалів  про  порушення  правил,  норм  і  стандартів  у  сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху. 
     10.13. У   підрозділи  Державтоінспекції  МВС  матеріали  про 
адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
забезпечення  безпеки дорожнього руху,  долучаються,  надсилаються 
або передаються в п'ятиденний строк,  про що робиться  відмітка  в 
графі  6  Журналу  обліку матеріалів про порушення правил,  норм і 
стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (у  містах 
обмін  матеріалами може здійснюватися один раз на тиждень).  У цей 
же   термін   протоколи   про    адміністративні    правопорушення 
спрямовуються до судів для розгляду. 
     10.14. Матеріали про адміністративні порушення правил, норм і 
стандартів,  що стосуються забезпечення безпеки  дорожнього  руху, 
надсилаються   поштою   рекомендованими   листами  виключно  через 
підрозділи  Державтоінспекції  МВС,  а  постанови  в  справах  про 
адміністративні    правопорушення    надсилаються    безпосередньо 
порушникам поштою листом з повідомленням. 
     10.15. Справи  про  адміністративне  правопорушення  у  сфері 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  розглядаються  за  місцем 
проживання  правопорушника.  У  разі  розгляду  справи  за  місцем 
учинення правопорушення матеріали справи та постанова в справі про 
адміністративне  правопорушення  протягом  десяти   днів   з   дня 
винесення  вищезазначеної  постанови  надсилаються  до  підрозділу 
Державтоінспекції МВС за місцем проживання порушника. 
     10.16. Алфавітна книга,  журнали  мають  бути  пронумеровані, 
прошнуровані,  скріплені  печаткою  й  зареєстровані  в канцелярії 
підрозділу Державтоінспекції МВС. 
     10.17. Записи    в     протоколах     про     адміністративні 
правопорушення,  тимчасових  дозволах, журналах робляться чорнилом 
(пастою)  темного (чорного або синього) кольору. Вони заповнюються 
розбірливим  почерком,  а  прізвище,  ім'я, по батькові порушника, 
його  місце  проживання,  а  також  посада,  місце  роботи, звання 
працівника Державтоінспекції МВС записуються друкованими літерами. 
За  фактами  виправлення,  підчисток тощо керівництвом підрозділів 
Державтоінспекції  МВС  у  п'ятиденний термін проводяться службові 
перевірки.
{  Пункт  10.17  розділу  X із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 604 ( z1085-11 ) від 22.08.2011 } 
     10.18. У разі  встановлення  факту  безпідставного  складання 
протоколу про адміністративне правопорушення, винесення постанов у 
справах про адміністративні правопорушення або надання тимчасового 
дозволу   на  право  керування  транспортним  засобом  у  висновку 
службової перевірки обов'язково вказується необхідність  зняття  з 
обліку  бланка  вищезазначених  протоколу,  постанови або дозволу. 
Списані  бланки  долучаються  до  матеріалів  перевірки,  про   що 
робиться відповідний запис у Журналі обліку надходження та витрати 
бланків суворого обліку, які в подальшому знищуються відповідно до 
чинного законодавства. 
     10.19. Матеріали про адміністративні порушення правил, норм і 
стандартів,  що стосуються забезпечення безпеки  дорожнього  руху, 
підшиваються  до  справи  згідно  з порядковими номерами в Журналі 
обліку матеріалів про порушення правил,  норм і стандартів у сфері 
забезпечення  безпеки дорожнього руху і зберігаються в підрозділах 
Державтоінспекції МВС за місцем прийняття рішення щодо  накладення 
стягнення.  Підшиті  до  справи аркуші нумеруються.  На останньому 
аркуші  працівник  канцелярії  підрозділу  Державтоінспекції   МВС 
засвідчує кількість пронумерованих аркушів своїм підписом. 
     10.20. Справи про порушення правил, норм і стандартів у сфері 
забезпечення  безпеки  дорожнього   руху   підлягають   зберіганню 
протягом  трьох  років.  Матеріали про порушення правил дорожнього 
руху,  зафіксовані за допомогою працюючих в  автоматичному  режимі 
спеціальних   технічних   засобів,   що   мають  функції  фото-  і 
кінозйомки,  відеозапису,   чи   засобів   фото-   і   кінозйомки, 
відеозапису,  зберігаються  в  підрозділі  в  електронному вигляді 
протягом трьох місяців з  моменту  фіксації  порушення.  Видалення 
електронних  матеріалів  у  зв'язку  із  закінченням установленого 
терміну зберігання здійснюється в першій  декаді  кожного  місяця, 
про що складається акт знищення. 
     10.21. Зіпсовані   бланки   суворого   обліку,   справи   про 
адміністративні  правопорушення,  строк  зберігання  яких   минув, 
знищуються  під  час  проведення внутрішніх перевірок підрозділу з 
адміністративної практики Державтоінспекції МВС.  Знищення бланків 
суворого обліку здійснюється за відповідним актом знищення. 
     10.22. Посвідчення  водія особи,  позбавленої права керування 
транспортними засобами,  з копією постанови суду та карткою обліку 
адміністративного   правопорушення  у  триденний  термін  від  дня 
надходження  постанови  суду   надсилаються   до   територіального 
підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання 
порушника для зберігання.  Якщо посвідчення водія не було вилучене 
під  час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, 
до зазначеного підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи також 
у  триденний  термін  надсилаються  копія постанови суду та картка 
обліку адміністративного правопорушення. 
     10.23. Начальник   підрозділу   Державтоінспекції    МВС    з 
обслуговування  адміністративної території міста або району вживає 
заходів  щодо   обов'язкового   виконання   постанови   суду   про 
позбавлення особи права керувати транспортними засобами. 
     10.24. Облік  видачі  та  списання  бланків  суворого обліку, 
облік виявлених порушень у сфері забезпечення  безпеки  дорожнього 
руху  та  ведення  відповідних  журналів  додатково здійснюється з 
використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем.
{  Пункт  10.24  розділу  X із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 

              XI. Особливості провадження у справах про правопорушення, яке зафіксовано за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису 

     11.1. Фіксація  правопорушення  учасниками дорожнього руху за 
допомогою працюючих в автоматичному режимі  спеціальних  технічних 
засобів,  що  мають  функції фото- і кінозйомки,  відеозапису,  чи 
засобів фото- і кінозйомки,  відеозапису,  є фіксацією порушення у 
сфері   забезпечення   безпеки   дорожнього   руху   за  допомогою 
спеціальних   технічних   засобів   на   електронний   носій    чи 
світлочутливу   плівку,   що   може  забезпечити  визначення  суті 
порушення та чітке  зображення  транспортного  засобу,  яким  було 
вчинено правопорушення (його марку,  колір,  номерний знак) та, по 
можливості, водія, що знаходився за кермом. 
 
     {    Пункт    розділу    виключено    на    підставі   Наказу 
Міністерства внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011 } 
 
     11.2. Оформлення матеріалів адміністративного правопорушення, 
зафіксованого   за  допомогою  працюючих  в  автоматичному  режимі 
спеціальних  технічних  засобів,  що   мають   функції   фото-   і 
кінозйомки,   відеозапису,   чи   засобів   фото-   і  кінозйомки, 
відеозапису, проводиться після обробки інформації, що міститься на 
електронних  носіях,  особою,  яка  відповідальна  за роботу цього 
технічного засобу.  Зазначена особа робить роздруківки  матеріалів 
фото-,  кінозйомки чи відеозапису, перевіряє транспортний засіб по 
автоматизованій інформаційно-пошуковій системі   "Автомобіль"  для 
встановлення  власників  або  співвласників  транспортних засобів, 
фотокартку передає до підрозділу з адміністративної  практики  для 
реєстрації. 
     11.3. Інспектори       з       адміністративної      практики 
Державтоінспекції МВС  або  особи,  які  виконують  їх  обов'язки, 
складають   картку   обліку  про  адміністративне  правопорушення, 
розглядають матеріали адміністративної справи згідно  із  статтями 
258,  276,  278  КУпАП ( 80732-10 ) та виносять постанову в справі 
про адміністративне правопорушення. 
     11.4. Якщо  під  час  складання  постанови   у   справі   про 
адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і 
адміністративне стягнення,  що на неї  накладається,  то  посадова 
особа  Державтоінспекції  МВС  зобов'язана  скласти  протокол  про 
адміністративне правопорушення  відповідно  до  вимог  статті  256 
КУпАП ( 80732-10 ).  Цей протокол є додатком до постанови у справі 
про адміністративне правопорушення. 
     11.5. Підставою  для  винесення  постанови   в   справі   про 
адміністративне  правопорушення є матеріали щодо адміністративного 
правопорушення,   зафіксованого   за   допомогою    працюючих    в 
автоматичному  режимі  спеціальних  технічних  засобів,  що  мають 
функції фото-  і  кінозйомки,  відеозапису,  чи  засобів  фото-  і 
кінозйомки, відеозапису. 
     11.6. Постанова  в  справі про адміністративне правопорушення 
виноситься   уповноваженою   особою   Державтоінспекції   МВС    з 
урахуванням  положень  статей  34,  35  КУпАП ( 80731-10 ) з метою 
прийняття об'єктивного рішення в справі. 
     11.7. Постанова в справі про  адміністративне  правопорушення 
не   виноситься,   якщо   матеріали   фіксації   адміністративного 
правопорушення  мають  нечітке  зображення  номерного   знака   на 
транспортному   засобі,   відомості   про  транспортний  засіб  не 
відповідають наявним даним реєстрації. 
     11.8. У  випадку  фіксації  спеціальним   технічним   засобом 
протягом  десяти  діб більше 10%  фото-,  відеозображень,  на яких 
неможливо   визначити   номерний   знак   транспортного    засобу, 
складається  акт  про  технічні недоліки в роботі цього технічного 
засобу,  до  якого  долучаються  відповідні  матеріали.  Про  факт 
виявлення  недоліків  інформується  Департамент  Державтоінспекції 
МВС. 
     11.9.   Копії   постанови   у   справі   про  адміністративне 
правопорушення та матеріалів,  зафіксованих за допомогою працюючих 
в автоматичному режимі спеціальних  технічних  засобів,  що  мають 
функції  фото-  і  кінозйомки,  відеозапису  чи  засобів  фото-  і 
кінозйомки,  відеозапису,  надсилаються особі, яка притягається до 
адміністративної  відповідальності,  протягом  трьох  днів  з  дня 
винесення такої постанови. 
     11.10. За  наявності  обставин,  які  свідчать  про  вчинення 
адміністративного    правопорушення    іншою    особою,    власник 
(співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня 
вручення  йому постанови про накладення на нього штрафу повідомити 
про відповідні обставини  (наприклад,  транспортний  засіб  був  у 
володінні  чи  користуванні  іншої  особи;  вибув з його володіння 
внаслідок  протиправних  дій  інших  осіб  тощо)  орган  (посадову 
особу),   що  виніс  постанову  про  накладення  адміністративного 
стягнення.  На  період  з'ясування  та  перевірки   цих   обставин 
виконання  постанови  про  накладення  адміністративного стягнення 
зупиняється   до   моменту   встановлення   особи,   яка   вчинила 
адміністративне правопорушення. 
     11.11. У  разі  якщо в результаті вжитих заходів у визначений 
статтею 38 КУпАП ( 80731-10 ) строк особу встановити  не  вдалося, 
уповноваженою  особою Державтоінспекції МВС,  у якої в провадженні 
знаходяться вказані матеріали,  виноситься мотивований висновок, а 
провадження у справі закривається. 

             XII. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства 

     12.1. Іноземці  і особи без громадянства,  які перебувають на 
території України, підлягають адміністративній відповідальності на 
загальних   підставах   з   громадянами   України.   Питання   про 
відповідальність за  адміністративні  правопорушення,  вчинені  на 
території  України  іноземцями,  які  згідно з чинними законами та 
міжнародними  договорами  України  користуються   імунітетом   від 
адміністративної  юрисдикції  України,  вирішуються  дипломатичним 
шляхом (стаття 16 КУпАП) ( 80731-10 ). 
     12.2. Відповідно до  Віденської  конвенції  про  дипломатичні 
зносини  (  995_048  )  від 18.04.61 члени дипломатичного корпусу, 
адміністративно-технічні  працівники  та  обслуговуючий   персонал 
посольств мають дипломатичний імунітет.
     Члени дипломатичного  корпусу  мають  дипломатичний  імунітет 
постійно,   а  адміністративно-технічний  та  допоміжний  персонал 
тільки під час виконання своїх службових обов'язків. 
     12.3. Транспортні  засоби  дипломатичного  та   консульського 
корпусу також мають імунітет від обшуку, арешту. 
     12.4. При  порушенні  правил дорожнього руху особою,  яка має 
імунітет,  після перевірки документів,  що посвідчують її особу  і 
підтверджують статус (дипломатичний паспорт,  дипломатична картка, 
консульська картка),  уповноваженою особою  Державтоінспекції  МВС 
складається    рапорт,    а   документи   повертаються   власнику. 
Забороняється  здійснювати  стосовно  зазначеної  особи   будь-які 
заходи  затримання  або інші примусові дії,  за винятком випадків, 
коли надання свободи сприятиме продовженню правопорушення. 
     12.5. Якщо  особа,  яка  має  дипломатичний  імунітет,  керує 
транспортним засобом в стані сп'яніння,  їй пропонується припинити 
керування. Огляд на стан сп'яніння в медичних закладах проводиться 
в разі її згоди.  У цьому випадку посадова особа Державтоінспекції 
МВС повідомляє чергового підрозділу Державтоінспекції МВС. У таких 
випадках    рекомендується    запрошувати   на   місце   виявлення 
правопорушення  представника  дипломатичного  представництва,  при 
якому вказана особа акредитована.
     При відмові  від  проходження  медичного  огляду  і   спробах 
продовжити   керування   транспортним   засобом  особою,  яка  має 
дипломатичний  імунітет,  подальший  рух   цього   автомобіля   не 
допускається,   у   зв'язку  з  чим  у  присутності  двох  свідків 
складається рапорт із зазначенням вичерпних відомостей  про  особу 
правопорушника.  У  рапорті  обов'язково вказується,  що зазначена 
особа керувала транспортним засобом у стані сп'яніння  (указуються 
ознаки    сп'яніння),    відмовилася   на   прохання   працівників 
Державтоінспекції МВС вийти з автомобіля,  пояснити свою поведінку 
і  пройти  медичний  огляд.  Після складення рапорту забороняється 
вживати будь-яких заходів щодо  затримання  цієї  особи  або  інші 
примусові дії. Цій особі пропонується скористатися послугами таксі 
або  попутного  транспорту,  надається  можливість  викликати   по 
телефону   інший   автомобіль   або  водія.  Про  факт  затримання 
автомобіля під керуванням особи,  яка має дипломатичний  імунітет, 
негайно  інформується чергова частина підрозділу Державтоінспекції 
МВС і Департамент  Державтоінспекції  МВС.  До  рапорту  додаються 
пояснення свідків. 
     12.6. Рапорт   та   інші   матеріали  щодо  порушення  правил 
дорожнього руху  особами,  які  мають  дипломатичний  імунітет,  у 
п'ятиденний  строк  надсилаються до Департаменту Державтоінспекції 
МВС з подальшою передачею їх  до  Міністерства  закордонних  справ 
України,   про   що   особа,   яка   має  дипломатичний  імунітет, 
попереджається на місці вчинення адміністративного правопорушення. 
     12.7. Оформлення матеріалів порушень правил  дорожнього  руху 
іноземцями   та   особами   без   громадянства,   які   не   мають 
дипломатичного  імунітету,  здійснюється  відповідно  до   чинного 
законодавства.
     Під час  оформлення  матеріалів  про  вчинене  іноземцем  або 
особою   без   громадянства   правопорушення  йому  рекомендується 
вирішити всі питання щодо провадження в адміністративній справі за 
місцем учинення цього порушення.  Працівники Державтоінспекції МВС 
повинні використати всі передбачені законодавством можливості щодо 
розгляду  та  виконання  постанови  у  справі  про адміністративне 
правопорушення в найкоротші терміни. 
     12.8. Справи про порушення правил дорожнього руху  іноземцями 
та   особами   без   громадянства,  які  не  мають  дипломатичного 
імунітету,  розглядаються  за  місцем  скоєння   адміністративного 
правопорушення. 
     12.9. Під  час  оформлення  матеріалів  дорожньо-транспортної 
пригоди за участю транспортних засобів  під  керуванням  іноземців 
або   осіб   без  громадянства  у  протоколі  про  адміністративне 
правопорушення в рядку "Номерний  знак"  зазначаються  національні 
реєстраційні  номери  транспортного  засобу іноземця або особи без 
громадянства (літерні і цифрові символи). 
     12.10. Після  закінчення  тримісячного  строку  незатребувані 
посвідчення   водія   іноземців   надсилаються   до   Департаменту 
Державтоінспекції МВС для подальшого направлення  до  Департаменту 
консульської  служби  Міністерства  закордонних  справ  України  і 
повернення власникам. 

            XIII. Контроль за організацією провадження та діловодства в адміністративних справах у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

     13.1. Контроль     за     дотриманням     законодавства     в 
правозастосувальній  діяльності,  станом  діловодства  та  обліком 
виявлених правопорушень здійснюється щодня керівниками підрозділів 
Державтоінспекції МВС. 
     13.2. Перевірки   дотримання  законодавства  при  організації 
провадження та діловодства у справах про адміністративні порушення 
правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху,  у підрозділах Державтоінспекції МВС здійснюються 
такими органами в такі строки: 
     13.3. Міністерством  внутрішніх  справ  України  -  не  менше 
одного разу на п'ять років у Головних управліннях МВС, управліннях 
МВС  в  Автономній  Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві та 
Севастополі. 
     13.4. Головними  управліннями   МВС,   управліннями   МВС   в 
Автономній Республіці    Крим,    областях,    містах   Києві   та 
Севастополі - не менше одного разу на два роки  в  підпорядкованих 
органах  і  підрозділах  Державтоінспекції МВС,  включаючи ревізію 
матеріалів про адміністративні правопорушення. 
     13.5. Керівниками   підрозділів   Державтоінспекції   МВС   - 
внутрішні перевірки не менше двох разів на рік,  включаючи ревізію 
бланків документів суворого обліку. 
     13.6. Ревізія бланків документів суворого обліку здійснюється 
комісією   щомісяця.   Акти   ревізії   затверджуються  керівником 
підрозділу Державтоінспекції МВС. 
 
 Начальник Департаменту 
 ДАІ МВС України 
 генерал-майор міліції                               С.Г.Коломієць 
 
 
                                      Додаток 1 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 Штамп підрозділу 
 Державтоінспекції МВС 
 (місцезнаходження, 
 номер телефону) 
 
 
                           ПОВІДОМЛЕННЯ 
                   про запрошення до підрозділу 
                      Державтоінспекції МВС 
 
 
 Гр. _____________________________________________________________ 
                 (прізвище, ім'я та по батькові) 
 
 Для розгляду  вчиненого  Вами  адміністративного   правопорушення 
правил Вам  необхідно  з'явитись  ____  ___________  20  ___  року 
о _______ год.______ хв. 
 за місцезнаходженням: ___________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 
 кімната _______________ до ______________________________________ 
         (номер кімнати)   (прізвище та ініціали посадової особи) 
 
 При собі мати документ, що посвідчує особу. 
 У разі   неприбуття   розгляд    справи    про    адміністративне 
правопорушення, учинене Вами, розглядатиметься відповідно до вимог 
статті 268 КУпАП. 
 
 _________________________________________________________________ 
                   (посада, прізвище, ініціали) 
 
 "____" __________20___ року ____________________ 
                                  (підпис) 
 
 Повідомлення одержав: 
 
 "____" __________20___ року ____________________ 
                                 (підпис) 
 
     Примітка. Копія повідомлення додається до матеріалів справи. 
 
 
                                      Додаток 2 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 Корінець до постанови в справі про адміністративне правопорушення 
 
                                      Серія АА 
                                      N 000000 
 
 ______________________________________   _________ _________ 
 Прийняв та перевірив (П.І.Б., посада)     підпис     дата 
 
  - - - - - - - - - - - перша лінія перфорації - - - - - - - - - 
  - - - - - - - - - - - друга лінія перфорації - - - - - - - - - 
 
                            ПОСТАНОВА 
           в справі про адміністративне правопорушення 
 
                                      Серія АА 
                                      N 000000 
 
 ____ __________ 20__ року _______________________________________ 
                                        (місце розгляду)
 ________________________________________________________________, 
     (посада, П.І.Б. посадової особи, яка виносить постанову) 
 
 розглянувши матеріали    про    адміністративне   правопорушення, 
УСТАНОВИВ:
 _________________________________________________________________ 
           (викласти суть та обставини правопорушення,
 _________________________________________________________________ 
                 установлені при розгляді справи) 
 
 Ураховуючи, що гр._____скоїв(ла) адміністративне  правопорушення, 
передбачене ч.___ ст._____ КУпАП,  та керуючись положеннями статті 
14-1,  частин п'ятої,  шостої статті  258  та  статті  283  КУпАП, 
ПОСТАНОВИВ: 
 
     1. Притягнути      гр.     ___________________________     до 
адміністративної  відповідальності  і  накласти  на  нього   (неї) 
адміністративне стягнення у вигляді ______________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
    (указується вид адміністративного стягнення /попередження
     або штраф (сума штрафу зазначається цифрами та словами)) 
 
     2. На  підставі  частини  другої  статті  308  КУпАП  у  разі 
несплати гр. _____________________________________ штрафу протягом 
15 днів,  з  метою  примусового  виконання цієї постанови органами 
державної виконавчої служби стягнути  з  правопорушника  подвійний 
 
розмір штрафу ____________________________________________________ 
              (указується сума штрафу цифрами і словами в дужках) 
 
 Примірник постанови отримав ___ __________20___ р. ______________ 
               (дата отримання постанови та підпис правопорушника) 
 
 М.П. 
 
 ________________________ 
 (підпис посадової особи) 
 
     Постанова може  бути  оскаржена  згідно зі ст.  287-289 КУпАП 
протягом 10 днів від дня її винесення.
     Відповідно до  ст.  291 КУпАП постанова набирає законної сили 
після закінчення строку її оскарження.
     До постанови додаються ______________________________________ 
 
     Копію постанови    про    притягнення   до   адміністративної 
відповідальності надіслано рекомендованим листом
     за вих. N ________ від ______ ___________ 20___ року 
 
{  Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 242 
( z0500-09 ) від 02.06.2009 }
Додаток 3 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                         АЛФАВІТНА КНИГА 
 
           ____________________________________________ 
         (найменування підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 
 Почато: ____ ___________ 20____ року 
 Закінчено: ____ ________ 20____ року 
 
                       Розділ букви "____" 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    П.І.Б.         |  Дата вчинення  |      Суть       |Ст. КУпАП та її |  Номер і  |  Дата і  |
|з/п|право-          |адміністративного|адміністративного|  частина, якою |    дата   |   суть   |
|      |порушника |  правопорушення |  правопорушення |  передбачена   |надходження|прийнятого|
|      |                      |                 |                 |відповідальність|протоколу, | в справі |
|      |                      |                 |                 |                |  ким його |  рішення |
|      |                      |                 |                 |                |  складено |          |
|----+----------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------|
|  1  |      2              |        3        |        4        |        5       |     6     |    7     |
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                                      Додаток 4 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 Штамп підрозділу                     _________________________ 
 Державтоінспекції МВС                (найменування підрозділу 
                                         відділу державної 
                                         виконавчої служби 
                                        районного управління 
                                              юстиції) 
 
                                      _________________________ 
                                          (місцезнаходження: 
                                         вул., N буд., назва 
                                      населеного пункту, індекс) 
 
 
     У   зв'язку  з   несплатою   у  визначений   законом   термін 
громадянином(кою) ________________________________________________ 
                          (прізвище, ім'я та по батькові, 
 
__________________________________________________________________ 
                        місце проживання) 
 
штрафу в розмірі ____________________________________________ грн. 
                           (сума штрафу словами)
надсилається постанова    в     справі     про     адміністративне 
правопорушення. 
 
Додаток: постанова  в справі  про  адміністративне  правопорушення 
від N______ 
 
 Посада керівника 
 підрозділу Державтоінспекції     ________________________________ 
                                  (П.І.Б. посадової особи, підпис) 
 
 
                                      Додаток 5 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                           ( za500-09 ) 
 
{  Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 242 
( z0500-09 ) від 02.06.2009 } 
 
 
                                      Додаток 6 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                               АКТ 
            обстеження ділянки вулично-шляхової мережі 
 
 
 ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв. на _______________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
  (вказуються протяжність ділянки обстеження, кілометр (+ метри) 
    автодороги, перехрестя, назва вулиці, номер будинку, інше)
 _________________________________________________________________ 
 
 Обстеження розпочато ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв. 
 у присутності: __________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
    (посада, звання, П.І.Б.  працівника Державтоінспекції МВС, 
       який виявив недоліки в утриманні зазначеної ділянки) 
 
 _________________________________________________________________ 
             (посада, П.І.Б. представника підрозділу 
          з експлуатації доріг (вулиць), який відповідає 
             за належне утримання зазначеної ділянки) 
 
 Під час обстеження встановлено таке: 
 
     1. Забезпечення  безпечного  експлуатаційного  стану  ділянки 
дороги (вулиці) покладено на:
 _________________________________________________________________ 
     (назва підприємства, місцезнаходження, П.І.Б. керівника) 
 
     2. Експлуатаційний  стан  обстеженої  ділянки  не  відповідає 
вимогам  ДСТУ  3587-97  "Безпека  дорожнього  руху.   Автомобільні 
дороги,  вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного 
стану" за такими показниками:
     покриття проїзної частини має: ______________________________
 _________________________________________________________________ 
            (наявність та розміри забруднень, осідань, 
                  ям, вибоїн, тріщин, напливів) 
 
 коефіцієнт зчеплення проїзної частини:  _____  визначено  методом
______________________  і  складає  _____ %,  наявність ожеледиці, 
ковзання _________________________________________________________ 
відсутність огородження місць проведення дорожніх робіт __________ 
 
 _________________________________________________________________ 
             (вид робіт, кількість місць, протяжність 
         кожного місця, наявність будівельних матеріалів 
                 на проїзній частині чи узбіччі) 
 
     3. Експлуатаційний   стан   технічних   засобів   організації 
дорожнього  руху  не  відповідає вимогам ДСТУ 2586 та ДСТУ 3308 за 
такими показниками:
     наявність та стан дорожніх знаків ___________________________
     наявність та стан дорожньої розмітки ________________________ 
 
     4. Останні   заходи   щодо   прибирання   проїзної    частини 
здійснювалися   ___   ______20__   року  о  ___  год.  ___  хв.  з 
використанням ____________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
              (кількість одиниць спеціальної техніки 
         та назва застосованих протиковзаних матеріалів) 
 
     5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки:
 _________________________________________________________________ 
 
 Обстеження закінчено ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв. 
 За результатами обстеження ділянку визнано: _____________________
 _________________________________________________________________ 
 
 Підписи осіб, які здійснили обстеження:  ________    ____________ 
                                          (підпис)      (підпис) 
 
 Свідок 1 ________________________________________________________ 
             (П.І.Б., рік народження, місце проживання, підпис) 
 
 Свідок 2 ________________________________________________________ 
            (П.І.Б., рік народження, місце проживання, підпис) 
 
 
                                      Додаток 7 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                           ( za374-09 ) 
 
 
                                      Додаток 8 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 Штамп підрозділу                     ЗРАЗОК 
 Державтоінспекції МВС 
 
 
                             ДОВІДКА 
 
 
 Видана гр. ______________________________________________________ 
                    (прізвище, ім'я та по батькові) 
 
 в тому, що ___ ________ 20___р. о ____________ год.__________хв. 
 
 на ______________________________________________________________ 
          (вказати точне місце: вулиця, населений пункт, 
                          км автодороги) 
 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб 
 марка (тип) ________________________, номерний знак _____________ 
 двигун  ____________________, кузов (рама, шасі) ________________ 
 
 отримав механічні пошкодження: __________________________________ 
                                        (характер пошкоджень, 
 
 _________________________________________________________________ 
        виявлених під час зовнішнього огляду транспортного 
                засобу, та місце їх розташування) 
 
 _________________________________________________________________ 
           (посада, звання, прізвище та ініціали особи, 
                       яка видала довідку) 
 
 _______________ 
   (підпис) 
 
 
                                      Додаток 9 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
 Лицьовий бік 
 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
                 Корінець до тимчасового дозволу 
 Серія АА N 000000 
 Підстава видачі: серія___ та номер _______ адміністративного 
 протоколу 
 Коли і ким виданий ______________________________________________ 
 
 ----------------------лінія перфорації--------------------------- 
 
 АА N 000000 
 
                        ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ 
                 на право керування транспортними 
                        засобами категорії 
 
               А1 А В1 В ВЕ С1 С C1E CE D1 D D1E DE 
                     (непотрібне закреслити) 
 
 замість посвідчення водія 
 серії _____ N _____________, виданого ___________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 Прізвище ________________________________________________________ 
 Ім'я ____________________________________________________________ 
 По батькові _____________________________________________________ 
 
 Виданий "___" __________20__ року 
 
 _________________________________________________________________ 
                             (посада,
 _________________________________________________________________ 
                             звання,
 _________________________________________________________________ 
                            прізвище,
 _________________________________________________________________ 
                        ім'я, по батькові
 _________________________________________________________________ 
               та підпис особи, яка видала дозвіл) 
 
 М.П. 
 
                          Зворотний бік 
 
 Складені протоколи: 
 
------------------------------------------------------------------
|Серія, номер  |Дата       |Стаття     |Серія, номер нагрудного  |
|протоколу     |складання  |КУпАП      |знака працівника         |
|              |           |           |Державтоінспекції        |
|--------------+-----------+-----------+-------------------------|
|              |           |           |                         |
|--------------+-----------+-----------+-------------------------|
|              |           |           |                         |
|--------------+-----------+-----------+-------------------------|
|              |           |           |                         |
------------------------------------------------------------------ 
 
     Примітка. Термін дії тимчасового дозволу відповідно до  вимог 
статті  265-1  КУпАП  не  перевищує  тримісячного  терміну  з часу 
тимчасового вилучення посвідчення водія. 
 
{  Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 242 
( z0500-09 ) від 02.06.2009 } 
 
 
                                      Додаток 10 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                              ЖУРНАЛ 
                  обліку надходження та витрати 
                     бланків суворого обліку 
 
           ____________________________________________ 
         (найменування підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 
 Почато: ____ ____________ 20____ року 
 Закінчено: ____ _________ 20____ року 
 
                  Розділ I. Надходження бланків 
 
--------------------------------------------------------------------------
| N |    Дата   |    Звідки   |Найменування|Кількість|Серія ____| Бланки |
|з/п|надходження|  надійшли   |   бланка   |         |N ________|отримав |
|   |           |    бланки   |            |         |    до    |(посада,|
|   |           |(найменування|            |         |N ________|прізвище|
|   |           |органу) і на |            |         |          |   та   |
|   |           |якій підставі|            |         |          |підпис) |
|   |           |  (накладна, |            |         |          |        |
|   |           |  доручення  |            |         |          |        |
|   |           |   та.ін.)   |            |         |          |        |
|---+-----------+-------------+------------+---------+----------+--------|
|  1|     2     |      3      |      4     |    5    |    6     |    7   |
|---+-----------+-------------+------------+---------+----------+--------|
|   |           |             |            |         |          |        |
-------------------------------------------------------------------------- 
 
                    Розділ II. Витрата бланків 
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Найменування|Кількість|Серія ____| Бланки | Відмітка про |
|з/п|видачі|  бланків   |         |N ________|отримав |  прийняття   |
|   |      |            |         |    до    |(посада,|  пошкоджених |
|   |      |            |         |N ________|прізвище|    бланків   |
|   |      |            |         |          |   та   |(найменування,|
|   |      |            |         |          |підпис) |  серія, N),  |
|   |      |            |         |          |        |дата, посада, |
|   |      |            |         |          |        |  прізвище,   |
|   |      |            |         |          |        |підпис особи, |
|   |      |            |         |          |        | яка прийняла |
|   |      |            |         |          |        |  пошкоджені  |
|   |      |            |         |          |        |    бланки    |
|---+------+------------+---------+----------+--------+--------------|
|  1|  2   |      3     |    4    |    5     |    6   |      7       |
|---+------+------------+---------+----------+--------+--------------|
|   |      |            |         |          |        |              |
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                      Додаток 11 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                               АКТ 
                 огляду та тимчасового затримання 
                       транспортного засобу 
 
 
 ____ __________20___  ___________________________________________ 
                                 (місце складання протоколу) 
 
 Я,______________________________________________________________, 
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи 
                працівника Державтоінспекції МВС) 
 
 відповідно до ст. 265-2 КУпАП 
 на вул. (км автодороги) _______ о__год. ___хв ___ ________20 року 
 в присутності свідків 
 
 1. ______________________________________________________________ 
                    (П.І.Б., місце проживання) 
 
 2. ______________________________________________________________ 
                    (П.І.Б., місце проживання) 
 здійснив огляд  та  тимчасове  затримання  транспортного   засобу 
(марка, номерний знак ___________________________________________) 
шляхом блокування або доставлення для  зберігання  на  спеціальний 
майданчик чи стоянку (непотрібне закреслити), місцезнаходження: 
 
 _________________________________________________________________ 
         (вулиця, назва населеного пункту, км автодороги) 
 
 Огляд та тимчасове затримання транспортного  засобу  здійснено  у 
 
зв'язку з ________________________________________________________ 
                 (зазначити підстави тимчасового затримання 
             транспортного засобу, визначені статтею 265-2 КУпАП) 
 Власник транспортного засобу: ___________________________________
 _________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) 
 
 Зовнішній вигляд транспортного засобу ___________________________ 
                 (зазначається перелік деталей та агрегатів, яких 
 
 _________________________________________________________________ 
       не вистачає, стан лакофарбового покриття, наявність 
            механічних пошкоджень, наявність вантажу, 
                     інших речей та їх стан) 
 
 Транспортний засіб для його примусового переміщення прийняв: 
 
 _________________________________________________________________ 
          (посада, прізвище, ініціали, підпис, телефон) 
 
 Відстань переміщення   транспортного   засобу   на    спеціальний 
майданчик  чи  стоянку  становить ________км (зазначається особою, 
яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу). 
 
 Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв: 
 
 _________________________________________________________________ 
                     (посада, П.І.Б., підпис) 
 
 Підпис особи, яка склала             Підписи свідків 
 протокол про адміністративне         1. _____________ 
 правопорушення __________________    2. _____________ 
 
 
                                      Додаток 12 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                           ПОВІДОМЛЕННЯ 
          про тимчасове затримання транспортного засобу 
 
 
     Ваш  автомобіль  (мотоцикл) залишено з порушенням Вами Правил 
дорожнього  руху. Відповідно до вимог статті 265-2 Кодексу України 
про   адміністративні  правопорушення  Ваш  автомобіль  (мотоцикл) 
заблоковано    до    оформлення    відповідних    документів   про 
адміністративне  правопорушення.  Оформлення може бути здійснено в 
підрозділі Державтоінспекції МВС: 
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
   (зазначається місцезнаходження підрозділу Державтоінспекції 
             МВС, місцеперебування або номер телефону 
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
        працівника міліції, який може оперативно оформити 
            матеріали адміністративного правопорушення 
                і розблокувати транспортний засіб) 
 
 _________________________________________________________________ 
       (посада, звання, прізвище, ініціали службової особи) 
 
 ____ год. ____ хв. ____ ____________20 року        ______________ 
       (час, дата затримання)                          (підпис) 
 
 
                                      Додаток 13 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                              ЖУРНАЛ 
            обліку тимчасово затриманих (заблокованих 
             або доставлених на спеціальний майданчик 
                 чи стоянку) транспортних засобів 
 
 
           ___________________________________________ 
         (найменування підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 Почато: ____ ____________ 20____ року 
 Закінчено: ____ _________ 20____ року 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата та час  |Місце     |Марка,       |Підстави для |П.І.Б.       |Вид         |Місцезнаходження|Дата та час  |Посада,     |Примітка|
|з/п|затримання   |затримання|номерний     |затримання   |посадової    |затримання  |спеціального    |видачі       |П.І.Б.      |        |
|   |транспортного|          |знак         |транспортного|особи, яка   |(блокування |майданчика чи   |(повернення) |особи, яка  |        |
|   |засобу       |          |транспортного|засобу згідно|прийняла     |або         |стоянки, куди   |транспортного|видала      |        |
|   |             |          |засобу       |зі статтею   |рішення щодо |доставляння |доставлено      |засобу       |транспортний|        |
|   |             |          |             |265-2 КУпАП  |тимчасового  |до          |транспортний    |             |засіб       |        |
|   |             |          |             |             |затримання   |спеціального|засіб           |             |            |        |
|   |             |          |             |             |транспортного|майданчика) |                |             |            |        |
|   |             |          |             |             |засобу       |            |                |             |            |        |
|---+-------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------------+-------------+------------+--------|
| 1 |      2      |    3     |      4      |      5      |      6      |      7     |        8       |      9      |     10     |   11   |
|---+-------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------------+-------------+------------+--------|
|   |             |          |             |             |             |            |                |             |            |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
     {  Додаток  14  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства 
внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } 
 
 
                                      Додаток 14 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                              ЖУРНАЛ 
             обліку матеріалів про порушення правил, 
              норм і стандартів у сфері забезпечення 
                     безпеки дорожнього руху 
 
 
         _______________________________________________ 
         (найменування підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 Почато: ____ _____________ 20____ року 
 Закінчено: ____ __________ 20____ року 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата та  |Місце    |Серія та   |Прізвище  |Дата      |N справи, де|Марка (тип)  |Примітка|
|з/п|ім'я, по |короткий |роботи   |номер      |та        |розгляду  |зберігаються|транспортного|        |
|   |батькові |опис     |порушника|складеного |ініціали  |матеріалів|матеріали   |засобу,      |        |
|   |особи,   |порушення|         |протоколу, |особи, яка|і прийняте|після       |номерний     |        |
|   |стосовно |         |         |посвідчення|одержала  |рішення   |виконання   |знак         |        |
|   |якої     |         |         |водія,     |матеріали |          |постанови   |             |        |
|   |складено |         |         |інших      |для       |          |або куди    |             |        |
|   |протокол |         |         |документів |виконання.|          |вони        |             |        |
|   |         |         |         |           |Дата і    |          |направлені. |             |        |
|   |         |         |         |           |підпис    |          |Дата,       |             |        |
|   |         |         |         |           |          |          |найменування|             |        |
|   |         |         |         |           |          |          |органу      |             |        |
|   |         |         |         |           |          |          |            |             |        |
|---+---------+---------+---------+-----------+----------+----------+------------+-------------+--------|
|  1|    2    |    3    |    4    |     5     |    6     |    7     |      8     |      9      |   10   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                      Додаток 15 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                               АКТ 
               про тимчасове вилучення ліцензійної 
                   картки на транспортний засіб 
 
 
 "_____"__________________20___р.  _______________________________ 
                                          (місце складання) 
 
 _________________________________________________________________ 
  (посада, звання, повна назва підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 _________________________________________________________________ 
                (прізвище та ініціали працівника) 
 
 у присутності водія автомобіля _________________________________, 
                                    (прізвище та ініціали) 
 на підставі статті 52 Закону України "Про дорожній рух" та статті 
265-3 КУпАП   вилучив    ліцензійну    картку    серії    ________ 
N ____________   до   ліцензії   серії  _____  N  ____________  на 
автомобіль (автобус)   марки   ________________,   номерний   знак
____________________,   що   належить  згідно  із  свідоцтвом  про 
 
реєстрацію серії _______ N ____________ ліцензіату ____________, у 
                                                     (назва)
зв'язку з порушенням вимог зазначеної статті КУпАП, у формі 
 
 _________________________________________________________________ 
       (керування транспортним засобом водієм, який не має 
       при собі або не пред'явив чи не надав для перевірки
 _________________________________________________________________ 
         посвідчення водія відповідної категорії, належно 
          оформлений дорожній лист, документи на вантаж. 
 
 Направлення в рейс одного водія під час  здійснення  пасажирських 
перевезень на автобусному маршруті _______________________________ 
протяжністю між початковим  і  кінцевим  пунктами  понад  500  км, 
відсутності в дорожньому листі відміток про проходження щозмінного 
передрейсового  медичного  огляду,  перевірки   технічного   стану 
транспортного засобу). 
 
 Працівник Державтоінспекції МВС 
 
 ________   _______________________ 
 (підпис)   (прізвище та ініціали) 
 
 Ліцензійна картка буде направлена до підрозділу Державтоінспекції 
МВС _____________________________________________________ області. 
 
 Копію акта   отримав   та   поінформований  про  місце  отримання 
ліцензійної картки: 
 
 __________ ________________________ 
 (підпис)    (прізвище та ініціали) 
 
 
                                      Додаток 16 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                          ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
               бланка тимчасового дозволу на право 
                 керування транспортними засобами 
 
 
     1. Бланк тимчасового дозволу на право керування транспортними 
засобами є бланком документів суворого обліку, надрукований з двох 
сторін (5+4 фарби). 
 
     2.   На   бланку   тимчасового  дозволу  на  право  керування 
транспортними засобами нанесена лінія перфорації на відстані 30 мм 
від верхнього краю. 
 
     3. Формат бланка - 135 х 75 мм. 
 
     4. Папір  масою  200  г/кв.м  без  оптичного  відбілювача  із 
захисними волокнами не менше як двох видів. 
 
     5. Нумерація єдина наскрізна,  що складається з двох літер та 
шести цифр і є однаковою на талоні та корінці. 
 
     6. Друковані елементи захисту: 
 
     6.1. Ірисний (райдужний) друк. 
 
     6.2. Невидимі в денному світлі зображення. 
 
     6.3. Мікрошрифт. 
 
     6.4. Нерегулярна фонова комп'ютерна сітка. 
 
     7. Бланки комплектуються по  25  примірників  і  скріплюються 
скобою. 
 
{  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
внутрішніх справ N 242 ( z0500-09 ) від 02.06.2009 } 
 
 
                                      Додаток 17 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                          ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
                    бланка постанови в справі 
                про адміністративне правопорушення 
 
 
     1. Бланк   постанови    в    справі    про    адміністративне 
правопорушення  є бланком документів суворого обліку,  являє собою 
комплект із двох аркушів паперу розміром 210 х 297 мм (+-0,5  мм), 
масою  80  г/кв.м і складається з постанови та копії.  Постанова і 
копія надруковані на самокопіювальному  папері  з  лицьового  боку 
трьома фарбами способом офсетного друку. 
 
     2.   На   бланку   постанови  в  справі  про  адміністративне 
правопорушення  нанесена  перша лінія перфорації на відстані 25 мм 
від  верхнього краю і друга лінія перфорації на відстані 35 мм від 
верхнього краю. 
 
     3.  Серія постанов складається із літеросполук і цифри. Номер 
зазначається   шестизначним  цифровим  показником  та  виконується 
високим  способом  друку. Серія і номер є однаковими для постанови 
та корінця. 
 
     4. Для захисту бланка використані такі елементи захисту: 
 
     4.1. Мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії 
бланка. 
 
     4.2. Невидиме в денному світлі зображення. 
 
     4.3. Нерегулярна   комп'ютерна  фонова  сітка  для  постанови 
виконана рожевим кольором, для копії - жовтим кольором. 
 
     5. Найменування виробника,  номер,  рік та квартал  виконання 
замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії. 
 
     6. Кількість комплектів у блоці - 20. 
 
     7.  Після  останнього  комплекту  блок  комплектувати  чистою 
картонною сторінкою. 
 
     8. Бланки скріплено між лініями перфорації (по ширині 210 мм) 
двома скобами. 
 
{  Додаток  із  змінами,  внесеними згідно з Наказами Міністерства 
внутрішніх  справ  N  242  (  z0500-09  )  від  02.06.2009,  N 185 
( z0631-11 ) від 12.05.2011 } 
 
 
                                      Додаток 18 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                          ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
       бланка протоколу про адміністративне правопорушення 
 
 
     1. Бланк   протоколу  про  адміністративне  правопорушення  є 
бланком документів суворого обліку,  являє собою комплект із  двох 
аркушів паперу розміром 297 х 210 мм (+-0,5 мм), масою 80 г/кв.м і 
складається з протоколу та копії.  Протокол і копія надруковані на 
самокопіювальному  папері з лицьового боку трьома фарбами способом 
офсетного друку. 
 
     2.  На  бланку  протоколу  про адміністративне правопорушення 
нанесена  перша лінія перфорації на відстані 25 мм від лівого краю 
і друга лінія перфорації на відстані 35 мм від лівого краю. 
 
     3.  Серія  протоколів  складається  із  літеросполук і цифри. 
Номер зазначається шестизначним цифровим показником та виконується 
високим  способом  друку. Серія і номер є однаковими для протоколу 
та корінця. 
 
     4. Текстова частина надрукована фарбою синього кольору. 
 
     5. Для захисту бланка використані малі елементи захисту: 
 
     5.1. Мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії 
бланка. 
 
     5.2. Невидиме в денному світлі зображення. 
 
     5.3. Нерегулярна  комп'ютерна  фонова  сітка  для   протоколу 
виконана рожевим кольором, для копії - жовтим кольором. 
 
     6. Найменування  виробника,  номер,  рік та квартал виконання 
замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії. 
 
     7. Кількість комплектів у блоці - 20. 
 
     8.  Після  останнього  комплекту  блок  комплектувати  чистою 
картонною сторінкою. 
 
     9. Бланки скріплено між лініями перфорації (по ширині 210 мм) 
двома скобами.
{  Додаток  із  змінами,  внесеними згідно з Наказами Міністерства 
внутрішніх  справ  N  242  (  z0500-09  )  від  02.06.2009,  N 185 
( z0631-11 ) від 12.05.2011 } 
 
 
                                      Додаток 19 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 Штамп підрозділу 
 Державтоінспекції МВС 
 
 
                              КАРТКА 
             обліку адміністративного правопорушення 
 
 
 ____ _____________20 ___ року  __________________________________ 
                                        (місце порушення) 
 Громадянин ______________________________________________________ 
                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
 
 Вид транспортного засобу ______________ номерний знак ___________ 
                           (марка, тип) 
 Місце обліку транспортного засобу _______________________________ 
 
 Учинив порушення ________________________________________________ 
                              (дата, час, місце
 _________________________________________________________________ 
        вчинення і суть адміністративного правопорушення) 
 
 В адміністративній справі ____________ прийнято рішення _________ 
                          (номер справи)                   (ким, 
 
 _________________________________________________________________ 
       коли, на підставі якої статті КУпАП стягнуто штраф, 
 
 _________________________________________________________________ 
         позбавлено права керування транспортним засобом, 
                     із зазначенням терміну,
 _________________________________________________________________ 
              на який припинено справу провадженням) 
 
 Посвідчення водія _______________________________________________ 
                       (здано, не здано - із зазначенням часу) 
 
 Відомості про особу, яка вчинила порушення 
 1. Рік, число і місяць народження _______________________________ 
 2. Місце проживання _____________________________________________ 
 3. Місце роботи або служби ______________________________________ 
 4. Категорії транспортних засобів, на керування якими було видане 
посвідчення ______________________________________________________ 
                   (із зазначенням дати видачі та органу, 
                           який видав посвідчення) 
 
 ____ __________20__року. Картку склав ___________________________ 
                                        (посада, прізвище, підпис) 
 
     {   Додаток   виключено   на   підставі  Наказу  Міністерства 
внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011 } 
 
 
                                      Додаток 20 
                                      до Інструкції з оформлення 
                                      працівниками 
                                      Державтоінспекції МВС 
                                      матеріалів 
                                      про адміністративні 
                                      порушення у сфері 
                                      забезпечення безпеки 
                                      дорожнього руху 
 
 
                              ЖУРНАЛ 
           обліку постанов суду про позбавлення водіїв 
              права керування транспортними засобами 
 
 
          ______________________________________________ 
         (найменування підрозділу Державтоінспекції МВС) 
 
 Почато: ____ ____________ 20____ року 
 Закінчено: ____ _________ 20____ року 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата       |Прізвище, ім'я, |Дата      |Дата     |Стаття КУпАП, |Термін         |Місце      |Дата,      |
|з/п|надходження|  по батькові   |народження|прийняття|суть скоєного |позбавлення    |зберігання |підпис та  |
|   |           |   особи, яка   |          |рішення, |правопорушення|з _____________|вилученого |прізвище   |
|   |           |  притягнута до |          |орган    |              |по ___ ____    |посвідчення|особи, яка |
|   |           |адміністративної|          |(посадова|              |20___р         |водія      |прийняла на|
|   |           |відповідальності|          |особа),  |              |               |           |зберігання |
|   |           |                |          |який     |              |               |           |посвідчення|
|   |           |                |          |виніс    |              |               |           |водія      |
|   |           |                |          |постанову|              |               |           |           |
|---+-----------+----------------+----------+---------+--------------+---------------+-----------+-----------|
|  1|     2     |        3       |    4     |    5    |      6       |        7      |     8     |     9     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Інші НПА

Лист Мін'юст №18447-0-26 від 28.11.2011 Щодо результатів безвиїзної перевірки Лист МОНмолодьспорт №1/9-66 від 30.01.2012 Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» Лист МОНмолодьспорт №1/9-61 від 27.01.2012 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році Лист МОНмолодьспорт №1/9-53 від 25.01.2012 Про сприяння проведенню вело-марафону молоді з вадами зору Лист МОНмолодьспорт №1/9-45 від 23.01.2012 Щодо відпусток керівників вищих навчальних закладів Лист МОНмолодьспорт №1/9-46 від 23.01.2012 Щодо міжнародної конференції Going Global Лист МОНмолодьспорт №1/9-42 від 20.01.2012 Про організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Лист МОНмолодьспорт №1/9-39 від 19.01.2012 Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації Лист МОНмолодьспорт №1/9-28 від 16.01.2012 Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році Лист МОНмолодьспорт №1/9-31 від 16.01.2012 Про проведення семінару для працівників кадрових служб