Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 794/151 від 12.07.2004 Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об\'єктів

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
12.07.2004 N 794/151
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2004 р.
за N 975/9574

 
Про затвердження Інструкції про порядок
взаємодії підрозділів Державної служби
охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації
централізованої охорони об'єктів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 303/358 від 12.03.2015 }
 
Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" , та з метою визначення порядку взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій при організації централізованої охорони об'єктів Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів (далі - Інструкція), що додається.
 
2. Вважати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства внутрішніх справ і Державного комітету зв'язку України від 20 жовтня 1998 року N 750/145 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами зв'язку всіх форм власності при організації централізованої охорони об'єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 листопада 1998 року за N 701/3141.
 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й. та першого заступника Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України Нетудихату Л.І.
 
Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь
Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України О.В.Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
12.07.2004 N 794/151
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2004 р.
за N 975/9574

 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії підрозділів Державної
служби охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації
централізованої охорони об'єктів
 
{ У тексті Інструкції слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації України" замінено словами "Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації України Міністерства транспорту та зв'язку України" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 303/358 від 17.04.2006 }
 
1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій під час використання споруд місцевих телефонних мереж для організації централізованої охорони об'єктів усіх форм власності, у тому числі квартир громадян (далі - об'єкти). Вона є обов'язковою для виконання підрозділами Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО) і підприємствами (операторами телекомунікацій), які здійснюють господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг (далі - підприємство).
 
2. ДСО з метою організації централізованої охорони об'єктів і квартир громадян використовує канали телекомунікацій, які надаються операторами телекомунікацій і діють у галузі телекомунікацій відповідно до Закону України "Про телекомунікації" .
 
3. Канали електрозв’язку, що надаються в користування операторами телекомунікацій, повинні відповідати вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 258/130 від 12.03.2015 }
 
4. У місцевих телефонних мережах дозволяється використовувати апаратуру системи тривожної сигналізації (далі – СТС), яка має документ про підтвердження відповідності та внесена до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 258/130 від 12.03.2015 }
 
5. До складу апаратури СТС входять:
а) системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС);
б) пристрої високочастотного ущільнення (далі - ПВЧУ) абонентських, з'єднувальних ліній електрозв'язку та ліній безпосереднього електрозв'язку.
СПТС складаєтеся з:
- кінцевих пристроїв (далі - КП) або групових концентраторів (далі - ГК), встановлених на об'єктах, що охороняються;
- ретрансляторів, встановлених у приміщеннях АТС;
- пультів централізованого спостереження (далі - ПЦС), розміщених у приміщеннях ДСО.
 
6. З'єднання між КП чи ГК і ретрансляторами здійснюється діючими абонентськими лініями, які під час охорони перемикаються (підключаються) до СПТС або ущільнюються за допомогою приладів високочастотного ущільнення (далі - ПВЧУ).
Забороняється встановлювати ПВЧУ на абонентських лініях, до яких підключено апаратуру ущільнення абонентських ліній. Підключення СПТС до повітряних ліній електрозв'язку та ліній таксофонів здійснюється в разі відсутності діючої кабельної абонентської лінії до об'єкта охорони.
Підключення ПВЧУ до діючих абонентських ліній здійснюється за згодою абонентів та підприємства.
Для з'єднання ретрансляторів із ПЦС у розподільних, магістральних та з'єднувальних кабелях виділяються фізичні лінії або ущільнюються діючі за допомогою ПВЧУ, а також можуть бути надані низькочастотні канали.
 
7. При проектуванні приміщень АТС ємністю більше ніж 5 тисяч номерів необхідно передбачити поруч з кросом окреме приміщення для розміщення апаратури СТС. Розмір площі цього приміщення визначити з розрахунку 1 кв. м на 1000 номерів ємності АТС. Крім того, у кросі АТС слід резервувати площу для встановлення станційних розподільних рамок СПТС з розрахунку збільшення необхідної для кроса площі на 15%.
Питання про оренду приміщення для розміщення апаратури СТС на АТС вирішується на підставі окремого договору оренди.
Електроживлення апаратури СТС здійснюється від установок електроживлення АТС з обов'язковим обліком спожитої електроенергії.
 
8. Усі роботи, пов'язані з монтажем апаратури СТС на АТС, виконують підрозділи ДСО або спеціалізовані монтажні організації з дозволу підприємства і під контролем його працівників.
 
9. Підключення КП до телефонних розеток абонентських ліній на об'єктах, що охороняються, здійснюється працівниками ДСО. Обладнання, яке підключається ДСО, не повинно впливати на параметри абонентських ліній.
 
10. Під час підключення об'єктів до СПТС кросування абонентських ліній у крос АТС здійснюється лише працівниками підприємства в триденний строк після одержання письмової заявки від ДСО без урахування вихідних та святкових днів.
Кросирування від захисних смуг і станційних рамок кроса до рамок СТС обслуговуються працівниками кроса АТС.
 
11. У разі функціонування на об'єкті або квартирі апаратури високочастотного ущільнення (далі - АВУ) для цілей охорони надається низькочастотний канал.
 
12. До ухвалення рішення про підключення об'єкта до СПТС працівниками підприємства та ДСО проводиться вимірювання параметрів абонентської телефонної лінії на відповідність технічним нормам.
 
13. Працівникам ДСО, які займаються експлуатаційним обслуговуванням апаратури СТС, керівництво підприємства видає спеціальні перепустки або дозвіл на вхід до приміщення АТС, де встановлена апаратура СПТС.
Для виконання ремонтних робіт у вечірній та нічний час, святкові та вихідні дні працівники ДСО допускаються в зазначені приміщення (на АТС, які обслуговуються цілодобово) диспетчером підприємства згідно зі списком, затвердженим керівництвом підприємства.
Працівники підприємства забезпечують контроль за виконанням робіт працівниками ДСО. Прибуття та вибуття працівників ДСО та всі роботи, які ними виконуються, повинні фіксуватися в журналі обліку роботи електромонтера Державної служби охорони в кросі АТС (додається), який зберігається в приміщенні кроса АТС.
 
14. На картках абонентів, телефонні лінії яких використовуються з метою охорони, робиться помітка у вигляді діагональної лінії, вказуються номери рамок і штифтів сигналізації.
 
15. Працівники підприємства маркують червоною фарбою клеми проводу "а" боксів, розподільних шаф, коробок і штифти захисних смуг, до яких підключена СТС.
 
16. Перевірка електричних параметрів абонентських ліній об'єктів, що охороняються, виконується з кроса після попереднього повідомлення ДСО.
 
17. Працівники підприємства та ДСО не рідше одного разу на півріччя виконують перевірку відповідності облікових даних абонентських ліній об'єктів, що перебувають під охороною, та вносять відповідні зміни в абонентські картки і маркування.
 
18. Взаємодія між ДСО та підприємством здійснюється на підставі договору про встановлення, спільне використання ліній зв'язку та організацію обслуговування апаратури СТС на місцевих телекомунікаційних мережах.
 
19. Працівники підприємства обов'язково попереджують ДСО про проведення профілактичних робіт на телефонних лініях, які використовуються для СТС, за три дні до початку робіт, не враховуючи вихідних і святкових днів, а при проведенні термінових робіт - безпосередньо перед їх виконанням.
 
20. Під час проведення ремонтних і профілактичних робіт у кросах АТС і на телефонних лініях при перепаюванні та перемиканні кабелів працівникам підприємства забороняється робити переполюсовування маркованих проводів телефонних ліній, а також використовувати їх для службового електрозв'язку.
 
21. У разі пошкодження або ремонту кабелів, у яких є лінії безпосереднього електрозв'язку, що з'єднують ПЦС і АТС, підприємством за наявності технічної можливості протягом двох годин надається обхідний безпосередній зв'язок. У разі відсутності такої можливості пошкодження усуваються в терміни, визначені Інструкцією про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах, затвердженою наказом Держкомзв'язку від 10.10.1997 N 155 , зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.10.1997 за N 498/2302, з попереднім повідомленням ДСО.
Пошкодження абонентських телефонних ліній, що використовуються для СТС, усуваються працівниками підприємства в першу чергу.
 
22. Підприємство за заявками ДСО виконує вимірювання параметрів телефонних ліній, забезпечує приведення їх у відповідність до встановлених норм або здійснює їх заміну. При потребі у вимірюваннях беруть участь працівники ДСО.
 
23. У разі порушення дії телефонного зв'язку з вини СТС працівники підприємства повідомляють про це ДСО і спільно з її працівниками впродовж двох годин визначають причину пошкодження та вживають заходів щодо його усунення. Якщо за цей час пошкодження не буде усунуто, працівники підприємства мають право відключити СТС від телефонної лінії.
 
24. За підприємством зберігається право на переключення абонентських телефонних ліній, включення телефонів для роботи за спареною схемою і перестановлення телефонів з припиненням дії СТС з письмовим повідомленням ДСО не пізніше ніж за 10 днів. ДСО в триденний термін після одержання повідомлення дає дозвіл на виконання зазначених робіт. Вартість робіт за нове підключення СТС не стягується.
 
25. У разі відключення телефону або розірвання договору про надання послуг телефонного зв’язку за порушення абонентом Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 , підприємство попереджає про це ДСО не пізніше ніж за 3 дні, не враховуючи вихідних і святкових днів. У разі неможливості своєчасного повідомлення ДСО про відключення телефону здійснюється закриття абонентської лінії зі станційного боку, що дає можливість продовжувати охорону об’єктів.
{ Пункт 25 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 303/358 від 12.03.2015 }
 
Начальник Департаменту Державної
служби охорони при МВС України О.П.Угровецький
Перший заступник Голови
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України Л.І.Нетудихата

Додаток
до п.13 Інструкції
про порядок взаємодії
підрозділів Державної служби
охорони при МВС України
з операторами
телекомунікацій
в організації
централізованої охорони
об'єктів

 
ЖУРНАЛ
обліку роботи електромонтера Державної
служби охорони в кросі АТС
 
------------------------------------------------------------------ |N |Дата |Час |Вид |П.І.Б. / |Підпис | |з/п|виконання|виконання|виконаної|підпис |працівника | | |робіт |робіт з |роботи |електромонтера|підприємства - | | | |...до... | |охорони |оператора | | | | | | |телекомунікацій| |---+---------+---------+---------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+---------+---------+--------------+---------------| | | | | | | | |---+---------+---------+---------+--------------+---------------| | | | | | | | |---+---------+---------+---------+--------------+---------------| | | | | | | | |---+---------+---------+---------+--------------+---------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------


Інші НПА

Наказ Мінприроди №78 від 16.03.2015 Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування Наказ Мінекономрозвитку №283 від 23.03.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації Наказ Мінкультури №155 від 25.03.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220 Наказ МОЗ №148-a від 17.03.2015 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 108-о «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом Наказ МОЗ №148 від 17.03.2015 Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків Наказ МОЗ №955 від 05.11.2013 Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків Постанова Центрвиборчком №30 від 07.04.2015 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6 Наказ Мін'юст №419/5 від 24.03.2015 Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта Наказ Мін'юст №529/5 від 10.04.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 Наказ Мін'юст №3178/5 від 14.10.2011 Про затвердження форм реєстраційних карток