Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОЗ № 263 від 23.09.1994 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
Н А К А З
 
 N 263/121 від 23.09.94               Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      25 січня 1995 р. 
                                      за N 18/554 
 
Про затвердження Переліку робіт,
де є потреба у професійному доборі
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 102/85 ( z0202-95 ) від 06.06.95 )
 
 
     На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2697-12 ) та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р. N 25684/45, Н А К А З У Ю:
 
     Затвердити Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, що додається.
 
 Міністр охорони здоров'я України             В.О.Бобров 
 
 Голова Держнаглядохоронпраці                 С.П.Ткачук 
Затверджено
наказом Міністерства
охорони здоров'я України
та Держнаглядохоронпраці
від 23.09.1994 р.
 
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
       Види  робіт           |   Психофізіологічні показники для
                             |          професійного добору
 ————————————————————————————+————————————————————————————————————
              1              |                    2
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Усі види підземних робіт  1. Сенсомоторні реакції 
                              2. Увага 
                              3. Пам'ять зорова та слухова 
                              4. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              5. Стійкість до впливу стресів 
                              6. Орієнтація у замкнутому просторі 
                              7. Недбалість 
                              8. Реакція на об'єкт, який рухається 
 
 2. Робота в кесонах,         1. Сенсомоторні реакції 
    барокамерах, замкнутих    2. Увага 
    просторах                 3. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              4. Швидкість переключення уваги 
                              5. Орієнтація у замкнутому просторі
6. Втома
7. Здатність до адаптації
 
 3. Водолазні роботи          1. Сенсомоторні реакції 
                              2. Увага 
                              3. Реакція на об'єкт, який рухається 
                              4. Швидкість переключення уваги 
                              5. Пам'ять зорова та слухова 
                              6. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              7. Орієнтація у замкнутому просторі 
                              8. Втома 
 
 4. Роботи на висоті,         1. Сенсомоторні реакції 
    верхолазні роботи,        2. Увага 
    роботи пов'язані з        3. Пам'ять зорова та слухова 
    підйомом на висоту        4. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              5. Стійкість до впливу стресів 
                              6. Орієнтація у просторі 
                              7. Здатність до адаптації 
                              8. Втома 
 
 5. Роботи по обслуговуванню  1. Сенсомоторні реакції 
    діючої електроустановки   2. Увага 
    напругою до і вище 1000 В 3. Швидкість переключення уваги 
    та виконання в них опера- 4. Пам'ять зорова та слухова 
    тивних переключень,  на-  5. Емоційна стійкість та почуття 
    лагоджувальних, монтажних    тривоги 
    робіт та високовольтних   6. Втома 
    випробувань, роботи під   7. Недбалість 
    напругою в електроустано- 
    вках до і вище 1000 В, 
    роботи пов'язані з діючим 
    енергетичним обладнанням 
 
 6. Роботи, пов'язані із      1. Сенсомоторні реакції 
    застосуванням вибухових   2. Увага 
    матеріалів, роботи у      3. Швидкість переключення уваги 
    вибухо- та вогненебез-    4. Пам'ять зорова та слухова 
    печних виробництвах       5. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              6. Втома 
                              7. Недбалість 
 
 7. Роботи, виконання яких    1. Сенсомоторні реакції 
    передбачає носіння        2. Реакція на об'єкт, який рухається
    вогнепальної зброї        3. Увага 
                              4. Швидкість переключення уваги 
                              5. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              6. Агресивність 
                              7. Втома 
 
 8. Аварійно-рятувальні       1. Сенсомоторні реакції 
    роботи та роботи по       2. Реакція на об'єкт, який рухається
    гасінню пожеж             3. Увага 
                              4. Швидкість переключення уваги 
                              5. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              6. Стійкість до впливу стресів 
                              7. Оріентація у просторі 
                              8. Втома 
                              9. Здатність приймати рішення та 
                                 дії в екстремальних умовах 
 
 9. Роботи, пов'язані з       1. Сенсомоторні реакції 
    управлінням наземним,     2. Реакція на об'єкт, який рухається
    підземним, повітряним     3. Увага
    та водним транспортом     4. Швидкість переключення уваги 
                              5. Пам'ять зорова та слухова 
                              6. Емоційна стійкість та почуття 
                                 тривоги 
                              7. Стійкість до впливу стресів 
                              8. Орієнтація у просторі 
                              9. Втома 
                             10. Здатність приймати рішення та 
                                 дії в екстремальних умовах 
                             11. Стійкість до монотонії 
 
10. Роботи, пов'язані з       1. Сенсомоторні реакції 
    нервово-емоційним         2. Увага 
    напруженням               3. Швидкість переключення уваги 
    (авіадиспетчери,          4. Пам'ять зорова та слухова 
    диспетчери по             5. Стійкість до впливу стресів 
    управлінню рухом          6. Втома 
    залізничного транспорту,  7. Здатність приймати рішення 
    оператори енергетичних       та дії в екстремальних умовах 
    систем) 
 
11. Роботи по технічному      1. Сенсомоторні реакції 
    обслуговуванню і          2. Увага 
    експлуатації              3. Пам'ять зорова та слухова 
    компресорних              4. Втома 
    нафтонасосних та          5. Здатність приймати рішення 
    газорегуляторних             та дії в екстремальних умовах 
    станцій, лінійних         6. Недбалість 
    систем магістральних 
    нафто- і газопроводів 
 
12. Роботи, пов'язані з       1. Сенсомоторні реакції 
    бурінням, видобутком та   2. Увага 
    переробкою нафти, газу,   3. Втома 
    конденсату та підготовкою 4. Стійкість до впливу стресів 
    їх до транспортування та  5. Здатність приймати рішення 
    зберігання                   та дії в екстремальних умовах 
 
13. Роботи, які безпосередньо 1. Сенсомоторні реакції 
    пов'язані з виробництвом  2. Увага 
    чорних та кольорових      3. Стійкість до впливу стресів 
    металів                   4. Пам'ять зорова та слухова 
                              5. Емоційна стійкість 
                              6. Орієнтація у просторі 
                              7. Стійкість до монотонії 
                              8. Урівноваженість нервових 
                                 процесів 
  Примітка: Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій, де є потреба у професійному доборі.
 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 102/88 ( z0202-95 ) від 06.06.95 )


Інші НПА

Наказ Мінприроди №417 від 29.10.2015 Про внесення змін до Положення про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України Наказ Мінприроди №387 від 12.09.2013 Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Державної служби геології та надр України Наказ Мінекономрозвитку №1388 від 02.11.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 року № 789/414/709 Наказ Мінінфраструктури №437 від 02.11.2015 Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Наказ Мінкультури №838 від 22.10.2015 Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини Наказ Мінкультури №158 від 11.03.2013 Про затвердження Порядку обліку об\'єктів культурної спадщини Наказ Міноборони №472 від 09.09.2015 Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Наказ Мін'юст №2310/5 від 19.11.2015 Про внесення змін до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу Наказ МФУ №912 від 21.10.2015 Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення Наказ МФУ №950 від 27.10.2015 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення