Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Лист МОНмолодьспорт № 1/9-28 від 16.01.2012 Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році

 

 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
Від  16.01. 2012       № 1/9-28
На № ___________від _________    
Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації
 
 
Про організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році
 
 
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2012 рік.
Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх  до Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03035, м. Київ,               вул. Урицького, 36, відділ організації наукової та творчої роботи студентів.
 
Додаток: План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2012 рік     на 69 стор. 
 
Перший заступник  Міністра
                      Є.М. Суліма
 
 
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 
  Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
                   Є. М. Суліма
 
 
16 січня     2012 р.
П Л А Н
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів
молодих учених і студентів у 2012 році
 
п/п Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу
(адреса, телефон) Термін
проведення Кіль-кість учас-ників Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
1 2 3 4 5 6
Міжнародні конференції
1 Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах Бердянський університет менеджменту і бізнесу
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Свободи, 117-А,  
т./факс: (06153) 6-44-01 Січень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація,  Польща, Італія, Грузія, Латвія
2 Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпропетровськ,  пр. Гагаріна, 72,
т.:(056) 760-93-54, (067) 75-85-447,
е-mail: [email protected] Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа  Мітвайда , Університет
прикладних наук ( Німеччина)
Російська Федерація, Німеччина, Франція, Грузія, Болгарія
3 Дитинство. Освіта. Соціум. Психологічна та соціально-правова підтримка дитинства Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
01601, м. Київ вул. Автозаводська, 47,
т.: (044) 463-92-10, 426-96-07 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Московський міський педагогічний університет, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Вільнюський педагогічний університет
Російська Федерація,  Литва, Республіка Білорусь
 
 
1 2 3 4 5 6
4 Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом Донецький державний університет управління
83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,
т.: (062) 300-27-68 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Ізраїль, Канада
5 Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення Харківський національний економічний університет
61001,  м. Харків, пр. Леніна, 9 а,
т.: (057) 702-18-31дод. 3-47, 758-77-10
дод. 4-38,e-mail: [email protected] Лютий
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Представництво «Microsoft Україна», Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ-директорів України, 
АТ«СПАЕРОплюс», Університет ЛІОН 2 ім. Люмُ єоа
Франція, США, Австрія
6 Актуальні проблеми реформування економіки України в умовах євроінтеграції Чернівецький торговельно-економічний інститут 
58002,  м. Чернівці, пл. Центральна, 7,
т.: (0372) 52-24-24, 52-21-22 Лютий
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Київський національний торговельно-економічний університет,  Інститут регіональних досліджень НАН України, Волинський інститут економіки і менеджменту, Вища школа регіональної економіки та туризму (Польща), Школа економіки та менеджменту у сфері громадського адміністрування (Словацька Республіка), Красноярський державний торговельно-економічний інститут (Російська Федерація)
7 Інтернет-конференція 
«Тенденції розвитку сучасної системи міжнарод¬них відносин та світового політичного процесу» Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129,
т.: (0629) 52-99-47
Лютий
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Російська Федерація, Польща, Болгарія
8 Пріоритети сучасної філології: теорія і практика Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
т.: (05322) 2-08-54 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний універ¬си¬тет ім. В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет,  Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, Егейський університет
Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина
9 Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації Тернопільський національний економічний університет
46020,  м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348 Лютий
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет,  Азербайджанський державний економічний університет
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Німеччина,  Азербайджан, Вірменія, США, Велика Британія, Іспанія
10 Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії Національний університет «Львівська політехніка»
79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 258-25-55, 258-23-88, 258-25-19 Лютий
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Варшавський технологічний університет, Вроцлавський технічний університет, Військова технічна академія
 Польща, Російська Федерація, Чехія, Німеччина, США 
 
 
1 2 3 4 5 6
11 Лінгвістичні студії молодих дослідників пам’яті  академіка К.Ф.Шульжука Рівненський державний гуманітарний університет
33028,  м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,
т.: (0362) 26-17-79, 050-6655294,
  сайт: www.rshu.edu.ua Лютий
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Університет ім. Ф. Галацького (Чеська Республіка), Бельський державний університет ім.. Алеку Руссо(Молдова), Будапешський університет ім.. Етвеша Лорана (Угорщина), Ягелонський університет (Польща), Мінський державний лінгвістичний університет (Республіка Білорусь) 
12 Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод-ного права та його вплив на становлення сучасного світу Київський  університет права Національної академії наук України
03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,
т.: (044) 424-91-37 Лютий
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебрецен¬ський університет (Угорська Республіка), Нішський універси¬тет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин, Академічне товариство 
ім.М. Балудянського (Словацька  Республіка)
13 Динаміка популяції птахів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
32300,  м. Кам’янець-Подільський,
 вул. Татарська, 1, 
т.: (03849) 2-54-42,097-6955946 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Державний природознавчий музей НАН України, Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Саратовський державний університет, Орнітологічне товариство Республіки Білорусь
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща
14 Молоді науковці- аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25,
т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,
е-mail: [email protected] Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь
15 Європейська модель розвитку держави: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення Донецький державний університет управління
83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 157,
т.: (062) 305-01-80 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ростовський державний будівельний університет, Самарський державний університет,  Хельсинська школа економіки, Академія економічних наук Республіки Молдова, Луганський національний аграрний університет, Донецький інститут залізничного транспорту, Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Російська Федерація, Латвія, Республіка Молдова, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія
16 Посткризовий розвиток світової економіки Тернопільський національний економічний університет
46020,  м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім.  Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)
Російська Федерація, Казахстан, Греція, Болгарія, Італія
 
 
1 2 3 4 5 6
17 Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129а
т.: (0629) 52-82-43,
e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міжнародна юридична асоціація
Російська Федерація, Вірменія, Кіпр, Республіка Білорусь, Греція, Казахстан
 18 Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
 вул. ім. Ворошилова, 25, 
т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь
19 Інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми славістики» Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129а
т.: (0629) 52-86-74 Березень
125 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Російська Федерація, Польща, Болгарія
20 Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем Луцький національний технічний університет, 
 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
т.: (0332) 78-55-66, 78-99-53 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНУ, Вітебський державний  технологічний університет (Республіка Білорусь), Вища школа готельного господарства і громадського харчування(Польща), Вища школа Східно Вестфалія-Ліппе (Німеччина), Вища школа логістики (Чехія),  Вища школа менеджменту (Іспанія), Вроцлавський економічний університет (Польща), Інститут регіональних досліджень НАН України, Університет банківської справи Національного банку України, Рівненський державний  гуманітарний університет
 21 Теоретичні та практичні підходи у вирішенні проб¬лем ветеринарної мед謬цини та якості і безпеки продукції тваринництва Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-82-31 Березень
 
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Агроходинг «Мрія»
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Російська Федерація, Голландія
22 Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
т.: (0532) 56-36-01 Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Бєлгородський державний університет, Мінський державний університет, Гарвардський університет (США), Університет інформатики, комп’ютерного дизайну(Німеччина),
Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь
23 Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
84626, м. Горлівка, Донецька обл.,
 вул. Рудакова, 25,
т.: (06242) 4-69-80, 095-774-10-70,
e-mail: resh.iryna @yandex.ru Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь, Казахстан
 
 
1 2 3 4 5 6
24 Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ столітті Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
84626, м. Горлівка, Донецька обл.,
 вул. Рудакова, 25,
т.: 050-289-56-03,
e-mail: kaf.perevoda @gmail.com Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Латвія, Грузія, Республіка Білорусь, Казахстан
25 Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку Національний університет державної податкової служби  України
08201  м. Ірпінь, Київської обл., 
вул. Карла Маркса, 31, 
т.: (04597) 5-75-71, 6-27-88
e-mail: [email protected] Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія фінансів м Варшави, Університет Анже, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Економічний університет Варна
Російська Федерація, Польща, Франція, Республіка Білорусь
26 Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
 58000,  м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,
т.: (0372) 55-38-03 Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Чернівецький національний університет ім. Юрія  Федько¬вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія),  Могильовський державний  університет продовольства (Республіка Білорусь), Вища школа соціальних та технічних наук (Польща), Інститут Еврика (Болгарія)
27 Світ соціальних комунікацій Київський міжнародний університет
 03179,  м. Київ, вул. Львівська, 49,
т.: (044) 424-64-88 Березень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет,  Інститут мовознавства Російської академії наук, Силезька політехніка, Силезький університет, Нішський університет
Російська Федерація,  Польща, Сербія, Німеччина, Італія, Казахстан
28 Молода спортивна наука України Львівський державний університет
фізичної культури
79000,  м. Львів, вул. Костюшка, 11,
т.: (032) 272-68-00, 
e-mail:[email protected] Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща
29 Методологія досліджень молодіжного медійного контенту Методологія досліджень молодіжного медійного контенту Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,
тел.: 481-44-01, 483-19-59, 481-44-45,
е-mаіl: [email protected]).
Березень 
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Польща, Литва
30 Філософія: нове покоління.  Взаємозв’язок і взаємо¬впливи філософії та освіти Національний університет „Києво-Могилян-ська академія”
04070,  м. Київ, вул. Волоська, 10,
 т.: (044) 425-60-11 Березень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Канада, Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
31 Здоров’я, освіта, наука, здоров’я  та самореалізація молоді Волинський національний університет імені Лесі Українки  43025, м. Луцьк, 
пр. Волі, 13,
т.: (0332)24-90-01, 24-89-57, 067-648-53-11 Березень
70 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Рівненський інститут Вищого навчального закладу «ВМУРоЛ Україна»
Польща, Республіка Білорусь, США
32 Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
58012,  м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,
т.:(0372) 50-20-53, (050) 602-08-91 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Науково-дослідний інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень
Російська Федерація, Румунія, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Литва
33 Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді Харківський національний автомобільно-дорожній університет
61002,  м. Харків, вул. Петровського, 25,
т.: (057) 738-77-87
Березень
170 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Бєлгородський державний технологічний університет 
ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан
34 Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,
т.: (0562) 31-20-44 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата
 Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь
35 Практична психологія у сучасному вимірі Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,
т.: (056) 31-24-74 Березень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Товариство незалежних експертів, Севастопольський міський гуманітарний університет 
Російська Федерація , Литва, Велика Британія, Республіка Білорусь
36 Між культурна комунікація та нова сутність глобального світу Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
61002,  м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
т.: (057) 707-69-70, 
e-mail:[email protected] Березень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна, Національний університет цивільного захисту України
Російська Федерація, Німеччина, США,  Велика Британія, Польща
37
Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського
95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,
т.: (0652) 60-25-75, e-mail:[email protected] Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
38 Шевченківська весна. Сучасний розвиток науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 14А,
тел.: 239-32-20, (095) 081-73-60,
е-mail: [email protected]).
Березень 400 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь , Молдова , Вірменія , Грузія
39 Інформаційні технології в поліграфічній галузі Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Березень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
40 Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи  в умовах хаотично структурованої економіки Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,
т.: (056) 778-32-17 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Гродненський державний університет імені Янки Купали, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет» 
Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Грузія, Литва
41 Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі Академія митної служби України
49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Дзержинського, 2/4,
т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Шанхайський митний коледж, Міністерство фінансів Грузії, Російська  митна академія, Державний митний комітет Азербайджанської Республіки, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі
Російська Федерація, Китай, Німеччина, Грузія, Польща, Азербайджан
42 Регіональні екологічні проблеми, науково- методичні і прикладні аспекти їх вирішення Одеський державний екологічний університет
65016,  м. Одеса, вул. Львівська, 15
т.: (0482) 35-73-71, 785-27-16   Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство екології і природних ресурсів України, Південний науковий центр НАН України, Одеська філія Інституту біології південних морів НАН України, Український науковий центр екології моря Міністерства екології і природних ресурсів України, Білоруський державний університет , Брянський державний університет, Міжнародний державний екологічний університет м. А.Д. Сахарова
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Румунія, Російська Федерація, Угорщина
43 Соціологія і (пост) сучасність Харківський національний університет
імені В.Н.  Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-52-37, факс: (057) 714-14-08,
e-mail: kafedra91r@ mail.ru Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
44 Технічний прогрес в аграрно-промисловому комплексі Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський, 45,
т.: (057) 732-86-40 Березень
325 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет біоресурсів та природокористування України
Російська Федерація, Ірак, Молдова, Естонія,  Казахстан, Республіка Білорусь, Латвія, Литва, Польща
45 Технічне забезпечення інноваційних технологій в аграрно-промисловому комплексі Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський, 45,
т.: (057) 732-79-22 Березень
125 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Молдова,  Республіка Білорусь 
 
 
1 2 3 4 5 6
46 Інтернет-конференція 
«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкуренто-спроможності підприємств» Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18
т.: (056) 778-13-50 Березень
345 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Російський економічний університет імені Г.В.Плеханова, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпро-петровський регіональ¬ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата, Ганноверський університет імені Г.В.Лейбница, Бухарестський економічний університет
Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Румунія
47 Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
39600,  м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 
т.: (05366) 3-11-47, 3-60-00,
e-mail:[email protected] Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго-менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Дніпродзержинський  державний  технічний університет, Білоруський національний технічний університет,  Брестський національний технічний університет,  Сілезький технічний університет, Технічний університет Кошице
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Словенія, Чехія, Словаччина
48 Стан, досягнення, перспективи розвитку збагачення корисних копалин Криворізький технічний університет
50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,
 т.: (0564) 409-78-31 Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний  технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ – ФГУП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Індія, Польща, Німеччина, Туреччина, Чехія
49 Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
т.: (0642) 47-70-51, 41-71-73,
e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
Луганська обласна державна  адміні-страція, ПАТ   НВЦ    «Трансмаш»
Російська Федерація, Польща, Болгарія, Кувейт, Татарстан
50 Біомедична інженерія і технологія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
03056,  м. Київ, вул. Янгеля, 16/2, корп. № 24
ауд. 402 - 410, т.: (044) 406-85-74 Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукраїнська асоціація молодих науковців
Швейцарія, Чехія, Російська Федерація
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
51 Інтернет-конференція 
«Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів» Буковинська державна фінансова академія
 58000,  м. Чернівці, вул. М. Штерна, 1,
т.: (0372) 52-36-97, 55-38-26,
e-mail: [email protected] Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка,Університет імені Григола Робакідзе, Університет Рієки, Університет чел Маре, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління»
Грузія,  Румунія, Хорватія, Молдова,  Польща
52 Географічні дослідження: історія, тенденції, перспективи Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61077,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-53-60, 707-55-60, 068601-41-06
e-mail: [email protected] Квітень
160 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан
53 Молодь і поступ біології Львівський національний університет
імені Івана Франка
79000,  м. Львів, вул. Грушевського, 4,
т.: (032) 239-41-53 Квітень
350 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Польща, Молдова, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Угорщина, Латвія, Литва
 
54 Транспортні системи, автомобілі та дорожнє будівництво: інновації та їх впровадження Харківський національний автомобільно-дорожній університет
61002,  м. Харків, вул. Петровського, 25,
т.: (057) 707-37-21 Квітень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Бєлгородський державний технологічний університет 
ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет
Російська Федерація, Італія,  Німеччина, Молдова
55 Проблеми енергозбере¬ження і механізації в гірничо-металургійному комплексі Криворізький технічний університет
50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, 
т.: (0564) 409-06-33 Квітень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний  технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ – ФГУП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Російська Федерація, Марокко, Республіка Білорусь, Казахстан
56 Політ. Сучасні проблеми науки Національний авіаційний університет
03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,
т.: (044)406-76-03,
 e-mail: [email protected],
http://polit.nau.edu.ua Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Державна вища школа професіоналів у Хелмі (Польща), Нанчангський авіаційний університет,Пекінський технологічний університет (Китай), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» (Казахстан)
57 Квалілогія книги. Проблеми забезпечення якості друкова-них видань і паковань Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
58 Інноваційні процеси економічного і соціально - культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід Тернопільський національний економічний університет
46020,  м. Тернопіль, вул. Шевченка, 9,
т.: (0352) 43-52-41 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет McGill (Канада), Університет прикладних наук (Австрія), Вищий інститут міжнародної комерції (Франція), Університет INHOLLAND (Нідерланди), Орхуська  школа бізнесу (Данія)
Польща, Данія, Нідерланди, Канада, США, Австрія, Індія, Франція
59 Регіон - 2012:суспільно-географічні аспекти Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-52-74,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
60 Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки і природокористування
Національний університет водного господарства та природокористування
33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11,
 т.: (0362) 22-34-85 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Вища школа підприємництва та управління( Польща), Технічний університет, Фірма «Євроексперт» (Болгарія), Державна академія водного транспорту (Російська Федерація), Рівненська міська молодіжна громадська організація «Маркетинг-центр «Менеджер»
61 Закарпатські правові читан-ня. Теорія  та історія держа¬ви і права Закарпатський державний університет
88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,
т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України, Дебреценський університет(Угорщина), Академічне товариство імені М. Балудянського (Словаччина), Ліга студентів Асоціації правників України
Угорщина, Словаччина, Російська Федерація, Угорщина, Румунія, Республіка Білорусь, Польща
62 Економіко-математичне мо-де¬лювання і його застосува-ння в науці та промисловості Криворізький технічний університет
50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 409-08-36 Квітень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький економічний інститут КНЕУ, ГЗК «Укрмеханобр», «Укрексімбанк», 
ВАТ «Марганецький збагачувальний комбінат», ВАТ «ІнГЗК»
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Польща, Туреччина, Чехія
63 Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
98635, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,
т.:  (0654) 32-30-13, 
Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ»,  вул. Халтуріна 14, т.:  050677999 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Лінк Кампус Університету Мальти, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти «Барановичський державний університет» (Республіка Білорусь)
64 Молодь та олімпійський рух Національний університет фізичного виховання і спорту України, 
03680,  м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
 т.: (044) 287-64-05
Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Українська академія наук,  Олімпійська академія України, Міжнародна асоціація університетів фізичної культури і спорту
Російська Федерація, Молдова,  Узбекистан, Республіка Білорусь, Ірак, Йорданія,  Казахстан
 
 
1 2 3 4 5 6
65 Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології і фармації Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
83003, м. Донецьк, пр Ілліча, 16,
т.: (062) 295-91-43
Квітень
500 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Вармінсько - Мазурський університет в Ольштині,  Люблінський медичний університет,  Варшавський медичний університет, Віденський медичний університет
Польща, Австрія, Індія
66 Фінансові ринки та корпоративні структури: глобалізація в умовах кризи ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
40030,  м. Суми, вул. Петропавловська, 57,
т.: (0542) 61-99-42 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Університет Пассау (Німеччина), Школа економіки та політичних наук (Великобританія), Університет економіки (Чехія) 
67 Україна і світ:гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
61002,  м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,
 факс:707-63-71
е-mail: romanovskiy_khpi@ mail.ru Квітень
500 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Академія педагогічних  наук України, Белгородський державний університет, Білоруський державний університет, Петрошанський університет, Варненський, Ченстоховська вища педагогічна школа,  Лионська вища технічна школа
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Румунія, Болгарія, Іспанія, Польща, Франція
68 Людина і космос Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,
т.: (056) 760-94-62, 760-93-54,
е-mail: [email protected] Квітень
450 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”, Інститут технічної механіки НАН України, Євразійський національний університет ім. Л. Гумільова
Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь, Туреччина, Бразилія
69 Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,
т.: (056) 744-32-24, 760-93-54,
е-mail: [email protected] Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Ташкенський  державний економічний університет, Білоруський
державний економічний університет, Дніпропетровська облдержадміністрація, Альянс Франсез 
Російська Федерація, Таджикистан, Казахстан, Республіка Білорусь, Франція
70 Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття ДВНЗ «Запорізький національний університет»
69600, м. Запоріжжя, МСП-41,
вул. Жуковського, 66, 
т.: (061) 228-7-13 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Запорізька облдержадміністрація, Запорізька державна податкова адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Бєлгородський державний університет, Білоруський державний університет споживчої кооперації, Вармінсько-Мазурський університет,Економічний університет у Катовіцах,
Російська Федерація, Латвія, Молдова, Польща, Республіка Білорусь
 
 
1 2 3 4 5 6
71 Викладач- студент: нові форми взаємодії, сучасні принципи взаємовідносин Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
61000,  м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,
т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88,
 e-mail: [email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Головне управління освіти і науки  Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського регіону, Інститут вищої освіти Нацыональноъ академыъ педагогічних наук України, Фатих університет (Туреччина), Крістіанштадський університет (Швеція), Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів, Краківська академія ім. Анджея Моджевського 
Швеція, Туреччина, Казахстан,Туркменістан,  Чехія,  США, Естонія, Російська Федерація
72 Наукові дослідження молоді-вирішенню проблем європейської інтеграції Харківський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
61024, м. Харків, пр. Перемоги, 55,
т.: (059) 338-59-01, (044)425-96-11,
e-mail: samorodov @khibs.edu.ua Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний банк України, Поліський державний університет,  Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, Міжнародна Балтійська  академія, Краківський економічний університет, Міжнародний банківський інститут, Вища школа Бундесбанку 
Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь, Латвія 
73
Освіта та економіка: у пошуках діалогу Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського
65020,  м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26, 
т.:(097) 732-09-52 Квітень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Одеський  державний економічний університет, Посольство Литовської Республіки
Російська Федерація, Молдова,Чехія, Республіка Білорусь, Китай, Татарстан
74 Журналістика і глобальний розвиток соціальних комунікацій ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»
43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,
т.: (0332) 72-94-49 Квітень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна спілка журналістів України
Волинська обласна державна телерадіокомпанія, Товариство польської культури імені Єви Фелінської, Люблінський університет Марії Складовської-Кюрі, Луцька міська рада, Ягеллонський університет
Республіка Білорусь , Російська Федерація, Польща, США 
75 Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві Донбаська національна академія будівництва та архітектури,
86123,  м. Макіївка, вул. Державіна, 2,
т.: (062) 300-29-38 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Донецька облдержадміністрація, Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України,   Технічний університет Брно (Чехія), Азербайджанський університет архітектури та будівництва, Ростовський державний будівельний університет, Державна академія житлово-комунального господарства, Громадська організація «Агенція розвитку бізнесу», 
Громадська організація «Співвласник»
 Російська Федерація,  Чехія, Азербайджан, Німеччина, США, Франція, Словацька Республіка,Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
76 Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»
43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,
т.: (0332) 72-94-49 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Волинська торгово-промислова палата, Волинська спілка економістів, Луцька міська рада, Корпус Миру (США)
Республіка Білорусь , Російська Федерація, Польща, США 
77 Сучасні проблеми водного господарства і гідромеліорацій Національний університет водного господарства та природокористування
33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11,
 т.: (0362) 22-34-85 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Московський державний  університет природооблаштування, Волгоградська державна сільськогосподарська академія,  Новочеркаська державна міліоративна академія,  Білоруська державна сільськогосподарська академія,   Бреський державний технічний університет , Дніпропет¬ровський державний  аграрний університет, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Херсонський державний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури
78 Національне та інтернаціональне в
 політкультурному просторі Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis [email protected] Квітень 120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Департамент з гуманітарних питань  та управління освіти Харківської міської ради, Російське національно-культурне товариство
Російська Федерація, Молдова, Азербайджан, Китай, Туркменістан, Марокко
79 Наука і вища освіта Класичний приватний університет
 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б,   
т./факс: (061) 701-90-08
Квітень
1500 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Інститут підприємницької діяльності, університет Хазарського, Тбіліський університет імені Д. Агмашенебелі, Гуманітарна академія ім.О. Гештора
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Грузія
80 Будівлі та конструкції
із застосуванням нових матеріалів та технологій Донбаська національна академія будівництва та архітектури,
86123,  м. Макіївка, вул. Державіна, 2,
т.: (062) 300-29-38 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, 
Вільнюський технічний університет Гедемінаса (Литва), Ростовський державний будівельний університет (Російська Федерація), Московський державний будівельний універ¬ситет, Празький технічний університет (Чехія)
Російська Федерація,  Чехія, Литва, Республіка Білорусь, Польща
81 Молодь- медицині майбутнього Одеський національний медичний університет
65026,  м. Одеса, Валіховський пров., 2,
т.: (048)723-54-58   Квітень
450 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Молдова, Грузія, Єгипет
 
 
1 2 3 4 5 6
82 Проблеми формування і розвитку громадського суспільства: погляд молоді Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 03680, м. Київ, Велика окружна дорога, 3,
т.: (044) 522-49-40, 526-24-52, 526-11-34 Квітень
180 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Федерація професійних спілок України і Міжнародної асоціації навчальних та наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери 
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина
83 Студентська наука – колійному господарству України Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
 імені академіка В. Лазаряна
49010,  м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,
т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Варшавська політехніка , Сілезький технологічний університет транспорту, Університет транспортної інфраструктури (Німеччина),  Технологічний університет (Чехія), Східний науковий центр транспортної академії України
Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Російська Федерація
84 Актуальні проблеми сучасної психології Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського
65020,  м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 4, 
т.:(048) 723-40-98 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної  співпраці
Російська Федерація, Молдова, Латвія, Республіка Білорусь
85 Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-09-23, [email protected], [email protected]
 Національний технічний університет України «Київський політехнічний  інститут»
м.Київ, вул. Борщагівська, 115,
т.:  (044) 406- 82- 28, 454 -91- 77,
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
ДКХ «Спецшахтобуріння», ШСК «Донецькшахтопрохідка»
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина, Словенія, Естонія, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Польща
86 Планета - наш дім Донбаський державний технічний університет
94204, м. Алчевськ, Луганської обл., пр-т Леніна, 16, 
т.: (06442) 2-68-87, 2-31-23 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Луганське обласне управління охорони природи, НДПКІ «Параметр», Алчевський міський центр моніторингу навколишнього середовища
Польща, Російська Федерація, Швейцарія,  США, Німеччина, Ангола, Ізраїль, Іран, Вірменія, Казахстан
87 Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 289-60-00 Квітень
750 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Одеська національна академія харчових технологій
Польща, Російська Федерація, Молдова,  Республіка Білорусь
88 Автоматизація технологічних об’єктів  та процесів. Пошук молодих ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-07-95 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
Російська Федерація, Італія, Німеччина, Чехія, Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
89 Україна - Європейський Союз: нові можливості для економічного зростання Київський університет ринкових відносин 02152,  м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б,
т.: (044) 553-66-07, 553-65-79 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Український союз промисловців і підприємців, Московський університет економіки, статистики та інформатики, Феодосійська фінансово-економічна академія
Російська Федерація,  Велика Британія Німеччина, Франція, Республіка Білорусь
90 Сучасний менеджмент в соціально-економічних системах та освіті Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
18036, м. Черкаси, вул. Н.Левицького, 1,
т.: (0472) 4-72-00
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Кемеровський державний університет, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Університет Кентуккі, Вармінсько—Мазурський університет, Католицький університет, Польська вища школа підприємництва і соціальних наук    
Російська Федерація,  Польща, Франція, США, Республіка Білорусь
91 Технологія -2012. Технологія органічних речовин та палива
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету  імені  Володимира Даля
93400, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Радянський,  59-а,
т.: (06452) 4-40-97, факс: 4-03-42,
email: [email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
ЗАТ «Азот», Білоруський політехнічний  інститут,  
Московський хіміко-технологічний інститут
ім. Д.І. Менделєєва, Новочеркаський  політехнічний інститут
Російська Федерація, Польща, Узбекистан, Республіка Білорусь
92 Сучасні аспекти медицини і фармації Запорізький державний медичний університет»
69035, м. Запоріжжя, 
пр-т. Маяковського, 26, 
т.: (061) 224-64-70, (0612) 34-27-41 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство охорони здоров’я  України
Російська Федерація, Казахстан, Польща, Республіка Білорусь
93 Управління, автоматизація і довколишнє середовище Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь, 
вул. Університетська, 33,
т.:.(0692) 43-51-30
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України, Технічний Університет-Варна (Болгарія), Академія Подляська в Седліцах (Польща), Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф.Устінова (Російська Федерація), Догус університет (Туреччина), Інститут проблем управління  
ім. В.А.Трапезнікова РАН (Російська Федерація), Інститут проблем інформатики РАН (Російська Федерація)
94 Сучасні проблеми гумані-тарної науки і практики: філософський, психологіч¬ний та соціальний виміри Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
т.: (0642) 50-05-61 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка Національної академії  педагогічних  наук України, Луганська обласна державна  адміністрація 
Російська Федерація, Китай, Польща, Чехія
95 Тенденції формування якісно нових параметрів міжнародних економічних відносин Чернівецький національний університет
імені Юрія  Федьковича
58012,  м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,
т.:(0372) 58-47-20, (050) 602-08-91 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Буковинський центр економічної освіти підприємництва, 
Студентське наукове товариство 
Російська Федерація, Румунія, Польща, Республіка Білорусь, 
Молдова
 
 
1 2 3 4 5 6
96 Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку фінансової системи країн Європейського простору Харківський інститут фінансів УДУФМТ
61003,  м. Харків, пров. Плетньовський., 5,
т./факс.: (057) 731-26-87 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Коледж імені Короля Сигізмунда, Курський інститут менеджменту економікиі бізнесу, мінський інститут управління Вища школа фінансів та бізнесу. Каунаський технологічний університет, Полоцький державний університет  
Російська Федерація, Республіка Білорусь,Угорщина, Литва Польща, Латвія
 
97
Математичні методи в  
 механіці, економіці, екології Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь,  вул. Університетська, 33,
т.:.(0692) 43-50-01
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Донецький національний технічний університет, Національний  тех-нічний університет  України «КПІ», Одеський національний універ-ситет ім. І.І. Мечнікова , Білоруський національний технічний  університет, Інститут механіки і сейсмостійкості  споруд 
 ім. М.Т. В.Уразбаєва  (Узбекистан ), Вільнюський університет
 ім. Р. Гедімінаса (Литва),Московський державний університет шляхів сполучення (Російська Федерація),Державний архітектурно-будівельний університет (Російська Федерація)
98 Проблеми розвитку соціально-економічних  систем в контексті глобалізаційних викликів Хмельницький національний університет, 
29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська 11, 
т.: (03822) 2-51-57,
е:mail  [email protected] Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Поволжський державний університет сервісу (Російська Федерація), ДОЗ ВПО Московської області “Корольовський інститут управління, економіки і соціології”
Російська Федерація, Вірменія,  Грузія, Німеччина, Республіка Білорусь
99 Актуальні проблеми комп’ютерних технологій Хмельницький національний університет
29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11,
 т. /факс: (03822) 251-08,
Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшки (Польща), Західно-Чеський університет (Чехія), Пензенський державний університет архітектури і будівництва (Російська Федерація),Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Класичний приватний університет 
Російська Федерація, Польща, Чехія
100 Героїчні сторінки подвигів молодогвардійців Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
т.: 050-367-37-22,  e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Луганська обласна державна адміністрація, Краснодонський 
музей «Молода гвардія»
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
 
101 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
тел.: (044) 239-31-64,
 e-mail: [email protected])
Квітень 
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація,  Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Швеція
 
 
1 2 3 4 5 6
102 Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації та безпеки продовольства Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-80-86 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, ВМУРЛ
 «Україна», Люблінська політехніка, Білостоцька політехніка
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Китай, В’єтнам, Узбекистан,Німеччина, Казахстан
 103 Актуальні питання державотворення в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01033, м. Київ, вул. Володимирська 60,
тел.: 239-31-86, 239-34-94,
Квітень 300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Польща, Сербія, Хорватія 
104 Астрономія та фізика космосу Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2, корп. 1, т.: (044) 526-44-57, факс: (044) 526-45-07,
Квітень
120 Польща, Франція, Єгипет, Латвія, Фінляндія, Німеччина, Швеція, Японія, Румунія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, США, Російська Федерація, Лівія, Китай, Словаччина, Хорватія, Італія, Велика Британія 
105 Сучасний світ: нові можливості та перспективи Чернігівська філія Київського  славістичного університету 
м. Чернігів вул. Гагаріна, 24,
т.: (0462) 62-49-44 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Чехія
106 Інтернет - конференція 
«Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі» Вінницький  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
т.: (0432) 27-63-75, 
e-mail:[email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південно-східний Міссурійський університет, Гомельський  державний університет імені Ф. Скорини, Міжнародна школа бізнесу, Бєлгородський державний університет
Голландія, США, Російська Федерація, Республіка Білорусь
107 Інтернет- конференція «Національні культури: унікальне місце в світовій інтеграції» Хмельницький національний університет
29016, м. Хмельницький вул.Інститутська,11,
т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,
Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація, Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, США, Японія, Ізраїль
108 Середньовічні старожитності Центрально- Східної Європи Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,   
т.: (0462) 77-42-96 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут археології Національної академії наук України, Гомельсь-кий державний університет ім. Ф.Скорини, Брянський державний університет, Славістичне відділення Торонського університету
Російська Федерація, Велика Британія,  Республіка Білорусь, Польща, Канада
109 Україна в етнокультурному вимірі століть Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
01601, м. Київ вул. Освіти, 6,
т.: (044) 245-41-66 Квітень
115 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Московський міський педагогічний університет, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Вільнюський педагогічний університет
 Польща,  Литва, Словаччина, Болгарія
 
 
1 2 3 4 5 6
110 Інформатика-2012.
Інформаційні процеси і технології Севастопольський національний технічний університет
99053, м. Севастополь, Університетська, 33, 
т.: (0692) 43-51-00, (067) 1594399 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний  інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Донецький національний технічний  університет, Луцький державний технічний університет, Національний   університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський національний політехнічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки,  Вінницький національний технічний університет Сумський державний університет, Запорізький національний технічний університет, Московський державний технологічний університет,  Іжевський державний технічний університет, Азербайджанська державна нафтова академія , Інститут технічної інформатики, Грузинський університет імені Святого Андрія Первозванного
Російська Федерація,  Азербайджан, Швейцарія, Грузія
111 Аналітика міжнародних відносин Київський міжнародний університет
 03179,  м. Київ, вул. Львівська, 49,
т.: (044) 424-64-88 Квітень
240 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Ужгородський національний університет, Хмельницький національний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом
Російська Федерація,  Південна Корея, Республіка Білорусь, Азербайджан, Нігерія, Німеччина, Узбекистан
112 Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації Кіровоградський національний технічний університет
25006,  м. Кіровоград, пр. Університетський, 8, 
 т.: (0522) 39-04-95, 55-50-18 Квітень
180 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут економіки промисловості НАН України, Головне управління економіки Кіровоградської облдержадміністрації, Ліможський університет, Університет Оснабрюк, Товариство європейських студій, Благодійна організація «Happy Days Service», Компанія   GS Obstplantage Sche¬mmel, Міжнародна організація  VIA Vrijwillige      Internationalle Aktie
Російська Федерація, Франція, Польща, Німеччина
113 Новітні технології в медицині Буковинський державний медичний університет
 58002,  м. Чернівці, Театральна площа, 2,
т.: (0372) 52-53-42 Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація,  Румунія, Республіка Білорусь, Молдова, Німеччина, Польща
114 Теоретична та експериментальна фізика „ЕВРИКА-2012” Львівський національний університет
імені Івана Франка
79005,  м. Львів, вул. Драгоманова, 50,
т.: (032) 239-41-12 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Румунія, Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща
 
 
1 2 3 4 5 6
115 Розвиток економіки України в умовах активізації євро інтеграційних процесів Львівський національний університет
імені Івана Франка
79005,  м. Львів, проспект Свободи, 18,
т.: (032) 239-41-69, 272-36-55 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Румунія, Словаччина, США, Республіка Білорусь, Польща
116 Прогресивні напрями  розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту Севастопольський національний технічний  університет
99053,  м. Севастополь, Університетська, 33,
т.:(0692) 55-00-77 Квітень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Донецький національний технічний університет, Політехніка Люблінськая (Польща, Силезький технічний університет (Польща), Державний інженерний університет Вірменії, Технічний університет (Болгарія), Самарський технічний університет (Росія), Волгоградський політехнічний університет, Білоруський державний технічний університет (Білорусія)
117 Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
39614,  м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, т.: (05366) 3-62-17, 3-60-00,
e-mail:[email protected] Квітень
510 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Кременчуцька міська рада, Вітебський державний університет імені П.М. Машерова, Муромський інститут, Університет імені Матея Бела, Народна академія імені Яна Гуса, Технічний державний університет шляхів сполучення (Китай)
Російська Федерація, Китай, Республіка Білорусь, Чехія, Словаччина
118 Актуальні проблеми сучасної медичної психології Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація,  Латвія, Литва, Польща, Республіка Білорусь
119 Економіка для екології Сумський державний університет
40007,  м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
т.: (0542) 68-77-39, 095-588-13-81 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація,  Чехія, Танзанія, Польща, Республіка Білорусь, Туркменістан, Канада, Нігерія, Болгарія
120 Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,
т.: (03322) 4-98-57 Травень
400 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Волинська облдержадміністрація,  Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації
Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація
121 Земельна реформа та формування ринку землі в Україні Луганський національний аграрний університет 
91008, м. Луганськ, 
 т.: (0642)96-71-90, 96-71-07,
e-mail: [email protected],ua Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Луганська, Донецька облдержадміністрації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Академія економічних наук України, Санкт - Петербурзький державний університет,  Кубанський державний аграрний університет
Йорданія, Словакія, Російська Федерація,  Польща, Республіка Білорусь
122 Захист інформації і безпека інформаційних систем Національний університет «Львівська політехніка»
79013,  м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 235-74-77,  (067) 3408955 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України
Польща, Російська Федерація, Німеччина, Словаччина, Чехія
 
 
1 2 3 4 5 6
123 Кирило - Мефодіївська спадщина. Матеріальна та духовна культура болгар України Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова
65082,  м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, т.: (048) 725-24-88 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Всеукраїнський центр болгарської культури
Російська Федерація,  Болгарія, Польща
 
124 Інженер ІІІ тисячоліття Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,
т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Східний науковий центр Транспортної академії України, Університет Ланьчжоу (Китай), Будапештський університет технології і економіки (Угорщина), Політехнічний університет у Валенсії, Університет Гумбольта
Російська Федерація, Іордан, Туркменістан, Китай, Конго
125 Наука, освіта, суспільство очима молодих Рівненський державний гуманітарний університет
33028,  м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,
т.: (0362) 26-65-94, 067-362-64-28,
 e-mail: [email protected]   Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Чеська Республіка
126 Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво Волинський національний університет імені Лесі Українки
 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, 
т.: (0332) 24-92-72,  72-01-24 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волинська облдержадміністрація, Консульство Республіки Польщі
Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Молдова, Грузія, Таіланд
127 Екологічний інтелект Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,   
т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровське відділення Національного екологічного центру України, Університет Ланьчжоу (Китай), Гомельський інститут інжене¬рів транспорту (Республіка Білорусь), Дрезденський  технічний університет (Німеччина), Йорданський університет 
Російська Федерація
128 Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи Львівський національний університет
імені Івана Франка
79002,  м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14,
т.: (032) 274-00-80 Травень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Угорщина, Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Латвія
129 Слов’янська культура та писемність: минуле та сучасність Закарпатська  філія Київського  славістичного університету 
88000,  м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1,
т.: (03122) 66-06-99 Травень
  100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації
Російська Федерація, Польща, Словапччина, Болгарія, Чехія
130 Маркшейдерське забезпечення геотехнологій ДВНЗ «Національний гірничий університет»
49005, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса ,19, т.: (0562) 46-90-14 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Болгарія, Польща, Російська Федерація, Казахстан
131 Соціально-психологічні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві Південнослов’янський інститут Київського  славістичного університету 
54008, м. Миколаїв вул. Логовенка, 2,
т.: (0512) 24-70-23, 
e-mail: [email protected] Травень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоеко-но¬мічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації
Російська Федерація, Польща, США, Болгарія, Сербія 
1 2 3 4 5 6
132 Маркетинг у третьому тисячолітті Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,
т.: (0622) 95-34-86 Травень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Економічний університет Варни (Болгарія), Українська асоціація  маркетингу
Палестина, Йорданія, США, Туреччина, Сирія, Бахрейн, Венесуела, Мексика, Бразилія, Нова Зеландія, Індонезія, Словаччина, Болгарія, Російська Федерація
133 Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України Одеський національний  політехнічний університет
65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,
т.: (048)734-84-31, 
e-mail: kafedra- [email protected] Травень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукраїнська бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік»
Російська Федерація, Польща, Молдова
 
134 Прикладна фізика. Наукові досягнення та прикладні розробки у галузях прикладної фізики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 4г,
факс: (044) 521-35-90, 
Травень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Франція, Німеччина, Австрія 
135 Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір Мелітопольський інститут державного
та муніципального управління Класичного приватного університету
72311, Запорізька обл., м. Мелітополь,
Каховське шосе, 8/2,  
т./факс: (0619) 43-04-09,
 е-mail: nauka_migmu @ukr.net Травень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Республіка Білорусь), Класичний приватний університет, Жешувський університет, Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича (Польща), Саранський кооперативний інститут РУК  (Російська Федерація), Регіональний університет (Королівство Норвегія)
136 Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський, 45,
т.: (057) 732-98-16 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Російська Федерація, США,  Республіка Білорусь 
137 Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне Донецький державний університет управління
83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,
т.: (062) 304-80-96, 337-66-09 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина
138 Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-09-25 Травень
200 Міністерство освіти і науки , молоді та спорту Україна,
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Польща
139 Рекультивація складних техноекосистем в новому тисячолітті: ноосфер ний аспект Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25, т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: [email protected] Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Російська Федерація, Німеччина, Іспанія
 
 
1 2 3 4 5 6
140 Прогресивна техніка і технологія - 2012 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 
03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37
т.: (044) ) 406-82-54, 406- 84 -64,
Червень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців
Республіка Білорусь, Польща, Німеччина
141 Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл:проблеми, досвід, перспективи Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,     
т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42 Червень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
Російська Федерація, Республіка Білорусь,Чехія
142 Інтернет - конференція
«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» Тернопільський національний економічний університет
46020,  м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
т.: (0352) 47-50-50  вн. 11-348
www.iconf.org.ua Червень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Донецький національний університет, Національний університет податкової служби України, Сумський національний аграрний університет, Російський університет Дружби народів (Росія), Університет імені М. Складовської – Кюрі (Польща), Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь), Ризький технічний університет (Латвія)
Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Азербайджан, Латвія, Болгарія, Вірменія, Словаччина, США
143 Інженерія програмного забезпечення Національний авіаційний університет,
03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,
т.: (044)406-73-96,
http: //www.se2011.org.ua Липень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Компанія «Microsoft Україна», Асоціація «ІТ Україна», Університет Крайова, Москов¬ський державний університет, Технічний університет Кошице 
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Румунія ,Чехія, Словацька Республіка
144 Проблеми сучасної прикладної математики Одеський національний  політехнічний університет
65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,
т.: (048)734-84-53
Вересень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет  України «КПІ». Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут». Московський фізико-технічний університет, Московсь¬кий державний університет  ім. М.В. Ломоносова, Університет штату Міннессота, Університет штату Джорджия, Кембридж¬ський університет, паризький університет, Прінстонський університет, Аутсбургський університет, Інститут Фраунгофера
Російська Федерація, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, США,Іспанія
145 Перспективна техніка і технології Миколаївський державний  аграрний університет
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,   т.: (0512) 34-10-82, факс: (0512) 34-31-46,
 e-mail: [email protected] Вересень 170 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України Російська Федерація, Польща, Литва, Чехія, Республіка Білорусь
1 2 3 4 5 6
146 Діалог культур. Теорія та практика викладання мов Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського
95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,
т.: (0652)60-80-60, (052) 31-85-90, 
 e-mail:[email protected] Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Китай, Польща, Туреччина
147 Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні Одеський національний  політехнічний університет
65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,
т.: (048)734-85-55 
Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Асоціація технологів-машинобудівників України, Інженерна академія України (Одеське відділення), Польська академія наук  
Російська Федерація, Польща, Молдова, Узбекистан, Республіка Білорусь
148 Автоматизація і комп’ютерні технології ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
87500,м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, т.: (0629)44-63-54 Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
 НПП «Азов-Черметавтоматика»
Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Узбекистан
149 Мова і соціум: етнокультурний аспект Бердянський державний педагогічний університет 
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Шмідта, 4,  т.: (06153) 7-07-53 Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки Болгарії, Шуменський університет імені єпископа Костянтина Преславського
 Російська Федерація,  Польща, Болгарія, Сербія, Естонія,Словенія, Молдова
150
Актуальні проблеми між культурної комунікації, перекладу та порівняльних студій Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129а
т.: (0629) 52-86-14, 52-70-16, 52-86-74
Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Фонд «Руский мир», Фонд «Анастасіос Г. Левандис», Центр грецької мови Міністерство освіти, релігії і навчання протягом життя Греції, Фонд «Pomoc Polakom na Wschodzie», Солоницький університет Аристотеля, Іонійський університет, Італійський інститут культури, Спілка «Данте Алігُ єрі»
Російська Федерація, Польща, Італія, Кіпр, Греція, Велика Британія 
151 Штучний інтелект. 
Інтелектуальні системи Інститут проблем штучного інтелекту
83048, Донецьк, вул. Артема, 118 б,
т.: (062) 311-34-24, 311-72-01 Вересень 100 Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Південний феде¬ральний університет (м. Таганрог), Науково-дослідний інститут прикладних проблем математики і інформатики 
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Казахстан, Азербай¬джан, Іспанія, США
152 Шляхи формування конкуре-нтно-спроможного виробни-ц¬¬тва та переробки продукції вівчарства та козівництва Національний університет  біоресурсів і природокористування України
Закарпатська обл., м. Рахів
т.: (044) 527-82-58, 527-88-59 Вересень 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства  України Молдова, Польща, Словаччина, Російська Федерація, 
Узбекистан, Німеччина, Угорщина
153 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
49094, м. Дніпропетровськ,
ї вул. Набережна Перемоги,10
т.: (0562) 46-05-52 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Українська академія наук, Управління у справах сімُ ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, Комітет з фізичної культури і спорту Дніпропетровської міської ради
Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Литва, Російська Федерація
1 2 3 4 5 6
154 Адаптаційні можливості дітей та молоді Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського
65020,  м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26, 
т.:(048) 722-90-80, 722-06-16 Вересень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Управління у справах культури та спорту Одеської облдержадміністрації, Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Литовська академія фізичної культури і спорту, Удмуртський державний університет, Щецинський університет
Російська Федерація, Молдова, Литва, Республіка Білорусь,
Польща,Казахстан, Туреччина, Болгарія
155 Технології управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті: проблеми та перспективи Харківський інститут управління
61013,  м. Харків, вул. Шевченка, 24,
т.: (057) 714-23-41, 720-21-91 Жовтень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Конфедерація недержавних ВНЗ України, Московська державна академія комунального господарства та будівництва, Харківська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів, національний фармацевтичний університет, Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут, Асоціація вчених штату Массачусетс, Фірма «Elektrowasser»
Російська Федерація, Німеччина, США
156 Студентська практика – ключ до майбутньої професії: професійне зростання майбутнього фахівця РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
9863, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2,
т.:  (0654) 32-30-13 Жовтень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти „Барановичський державний університет”( Білорусь)
157
Науково – технічна творчість студентів з процесів  і обладнання харчових виробництв Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган -Барановського
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,
т.:(062) 304- 50 - 46
Жовтень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
ЗАТ “Інтертехніка”,ВАТ “Теплічний”,ЗАТ “Птахофабрика  Пролетарська”,Transylvania University of Brasov, Faculty of Food  and  Tourism, Brasov,Romania, College of Nyiregyhaza, Agricyltural end Molecular Research  Institute,Hungary, Университет  по  хранителни технологии ( Болгарія), Тульський державний університет
Російська Федерація, Молдова, Болгарія, Румунія,  Угорщина, Республіка Білорусь
158
Інтернет-конференція
«Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,
т.:(062) 342- 98 - 15 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Державна податкова адміністрація та Контрольно-ревізійне управління у Донецькій області, Українська  асоціація сертифікованих бухгалтерів  та аудиторів, Житомирський державний технологічний університет
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Узбекистан, Китай
159 Аграрна політика України в умовах реформування земельних відносин Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-85-40 Жовтень
150 Міністерство аграрної політики та продовольства  України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Варшавський аграрний університет, Словацький аграрний університет,  Краківський аграрний університет
Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Польща, США, Франція
 
 
1 2 3 4 5 6
160 Студенти та молодь – для розвитку регіонів Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
84500, Донецька обл.,  м. Артемівськ, 
вул. Носакова, 9,
т.:(06274) 3-15-30, 099-0310439
Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Виконавчий комітет Артемівської міської ради,  Московський державний агроінженерний університет ім. В.П. Горячкіна, Білоруський національний технічний університет, Східно-Казахстанський державний технічний університет, Державний аграрний університет Республіки Молдова, Технічний  університет Болгарії
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Болгарія, Казахстан
161 Стан і перспективи розвитку бджільництва Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-82-58, 527-80-71 Жовтень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства  України 
Польща, Словакія, Російська Федерація, Республіка Білорусь,
Чехія, Австрія
 
162 Проблема збереження якості чорноземів України Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-80-30 Жовтень
150 Міністерство аграрної політики та продовольства  України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Китай, В’єтнам, Узбекистан, Бельгія, Казахстан
163 Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні Національний університет  біоресурсів і природокористування України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
Києво - Святошинський район, с.м.т. Чабани, вул. Машинобудівників,7
т.: (044) 527-89-54, 527-88-54 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства  України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Нідерланди, Бельгія, Казахстан, Франція, США, Німеччина
164 Студентське самоврядування та інтеграційні процеси у світі та Україні Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-88-96 Жовтень
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація
165
Сучасні держава і право: теорія та практика Національний університет державної податкової служби  України
08201  м. Ірпінь, Київської обл., 
вул. Карла Маркса, 31, 
т.: (04597) 6-34-64,
e-mail: [email protected] Жовтень
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія фінансів м Варшави, Російський університет Дружби народів
Російська Федерація, Польща, Молдова, США, Республіка Білорусь
166 Стан, досягнення і перспективи сучасної металургії Національна металургійна академія України
49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,
т.: (066) 77-99-537 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 Російська Федерація, Польща, Молдова, Республіка Білорусь
167 Актуальні проблем наук про життя та природокористування Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-85-69 Жовтень
200 Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Агроходинг «Мрія»
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація
 
 
1 2 3 4 5 6
168 Актуальні проблеми міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 Інститут міжнародних відносин,
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, 
т.: (044) 481-44-14,факс: (044) 484-69-03,
Жовтень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Польща, Німеччина
169 Актуальні задачі сучасних технологій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46001,  м. Тернопіль, вул. Руська, 56,
т.: (0352) 25-36-74, 
e-mail: rmus @tu.edu.te.ua Жовтень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Тернопільський обласний фонд ім.. професора Олександра Смакули, Ягелонський університет (Польща),Технологічний університет (Таджикистан), Могилівський державний університет продовольства (Республіка Білорусь), Петербурзький державний електротехнічний університет
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Таджикистан, Польща 
170 Екологізація поліграфічного виробництва Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоска, 19,
т.: (032) 242-23-40 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща
171 Сучасні інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-08-29, 305-23-01 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Норвегія, Польща
172 Європейська юридична освіта і наука Закарпатський державний університет
88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,
т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35 Жовтень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет права НАН України, міжнародна вища школа підприємництва і права, , Дебреценський університет(Угорщина)
Угорщина, Словаччина, Російська Федерація, Румунія, Польща
 
173 Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25,
т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,
е-mail: [email protected] Жовтень
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь
174 Методологія та технологія сучасного філософського пізнання Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського
65020,  м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26, 
т.:(048) 732-09-52 Жовтень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки Російської Федерації, Міністерство освіти і науки Китаю, Міністерство освіти і науки Туреччини, Міністерство освіти Республіки Білорусь
 
175 Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, вул. Артема 44,
т.: (057) 712-52-45 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, США, Молдова, Ізраїль, Республіка Білорусь
 
 
1 2 3 4 5 6
176 Оптика та матеріалознавство високих технологій Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2, 
т.: (044) 526-22-96, e-mail: [email protected]).
Жовтень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Узбекистан, Молдова, Польща, Німеччина, Румунія, Франція, Данія, Ірландія, Великобританія, Італія, Угорщина, Греція, Китай,США, Японія, Алжир, Австралія
177 Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології Одеський державний екологічний університет
65016,  м. Одеса, вул. Львівська, 15
т.: (0482) 35-73-71, 42-7-17   Жовтень
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Державна гідрометеорологічна служба МНС України, Український гідрометцентр, Український науковий центр екології моря Міністерства екології і природних ресурсів України, Санкт- Петербурзький гідрометеорологічний університет, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Білоруський державний університет 
Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Румунія, Російська Федерація, Словакія,  Болгарія
   178             Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, вул. Артема 44,
т.: (057) 716-41-54 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
179 Сучасні проблеми правової системи України Київський  університет права Національної академії наук України
03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,
т.: (044) 424-91-37 Жовтень, листопад
 
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Дебрецен-ський університет (Угорська Республіка), Варненський вільний університет (Болгарія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин                   
180 Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір Київський  університет права Національної академії наук України
03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,
т.: (044) 424-91-37 Жовтень,
листопад
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Союз юристів України, Академічне товариство ім.М. Балудянського (Словацька  Республіка), Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Московський державний інститут міжнародних відносин  Дебреценський університет (Угорська Республіка), Нішський університет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет 
181 Євромови - 2012: інновації та  розвиток ДВНЗ «Національний гірничий університет»
49005, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса ,19, 
 т.: (0562) 46-99-64 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Німеччина, Російська Федерація, Велика Британія
 182 Соціологія та сучасні соціальні трансформації Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
т.: (044) 239-32-68, факс: 239-31-35,
Жовтень, листопад 130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Польща, Австрія 
1 2 3 4 5 6
183 Управління навчальними закладами: досвід проблеми та перспективи Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського,
65020,  м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 71,
 т.: (048) 738-47-71 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Посольство Республіки Ірак в Україні
Китай, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Туреччина, Молдова, Ірак
184 Юридична осінь2012 року Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
т.: (057) 704-92-07 Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Молдова, Вірменія
185 Перспективи розвитку  фінансових систем європейських країн в сучасних умовах Львівська державна фінансова академія
79000,  м. Львів, вул. Коперника, 3,
т.: (032) 240-34-96 Листопад 
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Лодзька політехніка, Жешівський університет, Державна вища технічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича, ДОЗВПО «Санкт-Петербурзький торгово-економічний інститут», Шауляйський університет 
Російська Федерація, Польща, Литва
186 Молоді науковці – географiчній науці Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2,
т.: (044) 521-32-24, факс: (044)521-32-70,
Листопад 120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Угорщина
187 Фінансовий і банківський менеджмент: досвід і проблеми Донецький національний університет
83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а
т.: (062) 338-41-17; 381-39-20, 
факс: (062)338-42-42, e-mail: [email protected] Листопад
180 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Фінансова академія при Уряді Російської Федерації, Академія економічних наук України, Донецьке обласне управління НБУ, Управління державного казначейств та Головне фінансове управ-лін¬ня Донецької обл., Молодіжний центр наукових досліджень
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Узбекистан, Грузія
188 Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
76019, м. Івано-Франківськ,
 вул. Карпатська, 15,  т.: (03422) 4-51-14 Листопад
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
НАК «Нафтогаз України»
Російська Федерація, Польща, Румунія, Туркменістан
189 Актуальні проблеми розвит-ку альтернативної енерге¬ти-ки. Новітні електро¬технології та інтелектуаль¬ні управляючі системи в АПК Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 12,
т.: (044) 527-87-35 Листопад
100 Міністерство аграрної політики та продовольства  України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВАТ«Комбінат тепличний», ПАТ«Київенерго»
Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь Німеччина
190 Проблеми  і перспективи розвитку підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет
61002,  м. Харків, вул. Петровського, 25,
т.: (057) 738-77-87 Листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Бєлгородський державний технологічний університет 
ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет
Російська Федерація, Китай,  Туркменістан, Грузія, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина
 
 
1 2 3 4 5 6
191 Правова система України: проблеми теорії та практики Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
т.: (057) 704-92-07 Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Молдова, Вірменія
192 Інтернет–конференція 
«Нові виміри сучасного світу» Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Леніна, 20, 
т.: (0619) 44-03-63 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Волгоградський державний педагогічний університет (Російська Федерація), Інститут літератури Академії наук Болгарії, Гімназія у м. Унічеві (Чехія), Центр етики та вивчення бідності (Австрія)
193 Актуальні проблеми  організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів підприємництва Львівський інститут  банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
79005, м. Львів, пр. Шевченка , 9, 
т.: (032) 297-72-20, 297-72-26, 
(044) 425-96-11 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Національний банк України, ЗО «Поліський державний університет» Національного банку Республіки Білорусь, Економічна академія імені Короля Адаміцкого та Вища школа управління і туризму (Польща), Молдавська еконо¬мічна академія, Вільнюський  економічний університет (Литва)
194 Професійна традиція й новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua,  nis [email protected] Листопад 200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Бєлгородський державний технологічний університет 
ім.. В.Г. Шухова, Головне управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, Національна спілка архітекторів України
 Російська Федерація, Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Італія
195 Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 
03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37
т.: (044)  406-85-77, 
е-mail: с[email protected]
Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців
Російська Федерація, Болгарія, Туреччина, Іран, Конго
196 Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua.,   nis [email protected] Листопад
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харківська облдержадміністрація, Інститут економіки Російської академії наук
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туркменістан, Об’єднані Арабські Емірати, Марокко
197 Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 4д,
Листопад
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Латвія, Словаччина, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Литва, Туреччина, Румунія
 
 
1 2 3 4 5 6
198 Міжнародний молодіжний фестиваль науки
 «Litteris Et Artibus»
 ( в рамках фестивалю 7 науково-практичних конференцій) Національний університет «Львівська політехніка»
79013,  м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 258-26-01, 237-49-93 (067) 369-80-34 Листопад
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний студентський союз»,  Осередок Ради студентів-політехніків Європи в м. Львові
Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Румунія, Вірменія, Індія, Німеччина, Сербія, Італія, Словаччина, США, Іран, Бангладеш, Бразилія, Велика Британія, Казахстан, Литва, Латвія, Малайзія, Мексика, Угорщина, Норвегія, Корея, Канада, Грузія Бельгія, Туреччина, Нідерланди
199 Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки Луцький національний технічний університет, 
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
т.: (0332) 78-99-52 Грудень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Київський національний університет технологій і дизайну, Дніпропетровський  державний аграрний університет, Івано-Франк-івський інститут менеджменту,  Кіровоградський національ¬ний  технічний університет,  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Миколаївський державний аграрний універ-ситет,  Одеський державний економічний університет,  Полтавська держа¬в¬на аграрна академія, Севастопольський національний  технічний університет,  Сибірський державний технологічний університет,  Брянський державний технічний університет, Могильовський  державний університет продовольства
Російська Федерація, Республіка Білорусь,  Польща,  Болгарія,  Чехія, Молдова, Румунія
200 Управління розвитком соціально – економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання Донецький національний університет
83055, м. Донецьк, вул.. Челюскінців, 186, 
моб.т.: 095-426-78-77,
e-mail: [email protected] Грудень
750 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Тбіліський державний університет, Єреванський державний університет, Ростовський державний  економічний університет, Російський університет Дружби народів, Волгоградський державний університет, Фінансовий університет при уряді  Російської Федерації, Інноваційно-технологічний центр Бєлгородського державного технічного університету 
ім. В.Г. Шухова,  Донецька облдержадміністрація
Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Вірменія, Грузія
201 Сучасні тенденції розвитку світової економіки Харківський національний автомобільно-дорожній університет
61002,  м. Харків, вул. Петровського, 25,
т.: (057) 738-77-86 Грудень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Бєлгородський державний технологічний університет 
ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет
Російська Федерація, Китай,  Туркменістан, Ірак, Туреччина
202 Інтернет –конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
61002,  м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
т.: (057) 700-15-64, 707-68-56
е-mail:hpikonf.orgkomitet@g mail.com Грудень
180 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Університет Франкфурт-на-Майне, Мішкольцський університет, Петрошанський університет, Московський державний технологічний університет
Російська Федерація, Німеччина, Угорщина, Румунія, Фінляндія
Форуми 
1 2 3 4 5 6
1 Молодь і сільського сподар-ська техніка у ХХІ столітті Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський,45
т.: (057) 732-79-22 Квітень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Франція, Польща, Казахстан
2 Соціально-економічний розвиток регіонів Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
т.: (0642) 47-10-86,
Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукраїнська асоціація економічної кібернетики України,
Міжнародна громадська організація “Міжнародний інститут розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца” (м. Київ),
Міжнародна організація спеціалістів інновацій (Польща), Платформа бізнес інтеграції (Польща)
Російська Федерація, Польща, Молдова, Республіка Білорусь
3 Радіоелектроніка
та молодь у XXI столітті 
(в рамках форуму 10 тематичних конференцій) Харківській національний університет радіоелектроніки
61166, м. Харків, пр. Леніна, 14
т.: (057) 702-13-97; факс: (057) 702-15-15,
e-mail: [email protected] Квітень
500 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Польща, Німеччина, Республіка Білорусь,  Грузія, Нігерія, Азербайджан, Російська Федерація, Фінляндія, Саудівська Аравія, Швеція, Узбекистан
4 Теоретична, експериментальна та практична медицина Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
46001,  м. Тернопіль, майдан Волі, 1,
т.: (0352) 52-45-54 Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
5 Актуальні питання наномедицини та нанобіотехнологій Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я  України
Російська Федерація,  Німеччина, Литва, Польща, Швеція, Республіка Білорусь
6 Студентська молодь і науковий прогрес в аграрно-промисловому комплексі Львівський національний аграрний університет 
80381, Львівська обл., Жовківський р-н,
 м. Дубляни, вул. В.Великого, 1,
т.: (032) 224-25-03,  факс: (032) 224-29-19, 
e-mail:[email protected] Вересень 250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики  та продовольства України, Державний аграрний університет  Молдови, Словацький сільськогосподарський університет, Вроцлавський природничий університет, Білоруська  державна сільськогосподарська академія, Варшавський університет природничих наук
Російська Федерація,  Молдова, Польща, Чехія, Словаччина, Республіка Білорусь, Угорщина
7 Актуальні проблеми сучасної медицини Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Жовтень
550 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я  України
Російська Федерація,  Латвія, Литва, Польща, Сербія, Швеція, Казахстан, Республіка Білорусь, Іран, Болгарія
 
 
Всеукраїнські  конференції
1 2 3 4 5 6
1 Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації Національний університет «Острозька академія»
35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2,
т.: (03654)3-02-58 Лютий
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
2 Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,     
 т.: (0412) 37-27-63,  37-40-42, 37-14-04 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
3 Бухгалтерський облік. Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В.Малишева Житомирський державний технологічний університет ,
10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,
т.: (0412) 24-09-91 Лютий
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет 
Імені Альфреда Нобеля,  Донецький національний університет 
 Економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Національний університет «Острозька академія», Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ
4 Актуальні проблеми науково-дослідної роботи студентів Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Лютий
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я  України
 
5 Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108,  т.:(062) 304-54-89 Лютий
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Донецьке обласне управління фізичного виховання та спорту
6 Інтегральна роль науки та освіти у міжнародному розподілі праці Харківський торговельно - економічний інститут КНТЕУ
61045,  м. Харків, пр. О. Яроша, 8,
т.: (057) 340-45-87
Лютий
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Белгород¬ський державний  технологічний університет  
імені В.Г.Шухова, Белгородський університет кооперації, економіки і права  
Російська Федерація
7 Європейський Союз: економіка і політика в глобальному і регіональному вимірах Одеський державний економічний університет
65082,  м. Одеса, вул. Преобреженська, 8, т.: (048) 723-64-89,  723-05-89 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут соціальних наук Одеського національного університету
імені І.І.Мечникова
 
 
8 Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 289-62-00, 287-94-09 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Запорізький національний університет, Житомирський
державний технологічний університет 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
9 Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України ВП НУБіП «Ніжинський  агротехнічний інститут»
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка,10,
 т.: (04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55,
 e-mail: [email protected] Лютий 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Департамент аграрної освіти, науки, та дорадництва при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Інститут відновлювальної енергетики Національної академії наук України
10 Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання Черкаський національний університет 
Імені Богдана Хмельницького
18031 , м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,
т.: (0472) 37-11-03,
 e-mail: [email protected]. Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Всесоюзна спілка вчених-економістів
 
11 Проблеми реалізації творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи Національна металургійна академія України
49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,
т.: (0562) 374-83-84 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровська облдержадміністрація, Павлоградська міська рада, ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління», Львівський університет бізнесу та права, Донецький інститут психології та підприємництва,  харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 
12 Актуальні питання модерної історії та історіографії.  Україна і світ Національний університет «Острозька академія»
35800, м. Острог, вул. Семінарська,2,
т.: (03654)3-08-32 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
13 Взаємозв’язок грецької та української культур від Візантії до сучасності Київський  славістичний університет 
03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9,
т.: (044) 528-94-07 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Маріупольський гуманітарний університет, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
14 Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку Київський  університет права Національної академії наук країни
03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,
т.: (044) 424-91-37 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Союз юристів України 
15 Спеціальні питання діагностики та лікування захворювання ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я  України
 
16 Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон підприємство Бердянський університет менеджменту і бізнесу
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Свободи, 101,  т./факс: (06153) 6-49-45 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
17 Інтернет - конференція «Особливості розвитку регіонів України у нових економічних умовах» Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського
95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,
т.: (0652)63-75-66, (050) 943-98-35, 
 e-mail:[email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
18 Інтернет-конференція «Експертна діяльність  в митній справі: проблеми та перспективи» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,
т.:(0622) 95-34-84 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької облдержадміні¬страції, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.Н.Литвиненка Національної академії наук України України, Академія митної служби України, Східна митниця
19 Новітні технології в рослинництві Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1
т./факс: (0443) 5-12-88 Березень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
20 Сучасні технології виробництва продукції тваринництва Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1
т./факс: (0443) 5-12-88
Березень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
21 Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1,
т./факс: (0443) 5-12-88 Березень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
22 Проблеми економічного розвитку агропромислового комплексу Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1
т./факс: (0443) 5-12-88 Березень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
23 Сучасні проблеми ветеринарної медицини Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1
т./факс: (0443) 5-12-88 Березень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
24 Професійна діяльність педагога початкової ланки освіти: проблеми та перспективи Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського,
65020, м. Одеса, вул.О. Невського, 39
 т.: (048) 734-78-97 Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південний науковий центр Національної академії педагогічних наук України
 
25 Географічна освіта
і національна самосві¬домість: актуальні проблеми їх формування ПВНЗ ”Донецький інститут соціальної освіти”
83056, м. Донецьк, вул. Миру,56
т./факс: (062) 386-95-93 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Донецьке відділення українського географічного товариства
 
 
1 2 3 4 5 6
26 Хімічні проблеми сьогодення Донецький національний університет
83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 17-А,
т.: (062) 302-92-30 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М.Литвиненка Національної академії наук України
27 Сучасний університет очима студентів Київський університет імені Бориса Грінченка
04053,  м. Київ, вул. Воровського, 18/2,
т./факс:акс: (044) 272-19-02,
 e-mail: [email protected] Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
28
Актуальні проблеми молоді у сучасному світі Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського СЕГІ
99038, м. Сімферополь, вул. А. Кесаєва, 14-ж, т.: (0692) 93-03-52, 0990257721 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, США
29 Інформаційно-аналітичні аспекти розвитку економіки України в контексті світових тенденцій Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
76019, м. Івано-Франківськ,
 вул. Карпатська, 15,  т.: (03422) 2-35-57, (0342) 50-76-23, 50-76-22 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 Тернопільський національний економічний університет, Дніпропетровський державний аграрний університет,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
30 Інновації у фінансовій сфері: світовий досвід та перспективи України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ,
т.456-36-35, 455-69-06 Березень
  100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
31 Актуальні проблеми фінансового контролю: теорія, практика, сучасні рішення Харківський національний економічний університет
61001,  м. Харків, пр. Леніна, 9 а,
т.: (057) 702-04-05 дод. 3-53, 
e-mail: hneu [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Контрольно-ревізійне управління в Харківській обл., Територіальне управління Рахункової палати України по Харківській, Полтавській та Сумській областях, Українська асоціація бухгалтерів і аудиторів
32 Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку Українсько – Американський гуманітарний інститут «Вісконський університет США в Україні»
01030,  м. Київ, вул. Пирогова, 9,
 т./факс: (044) 486-06-66 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Європейський університет 
 
33 Сучасні проблеми екології та геотехнологій Житомирський державний технологічний університет ,
10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,
т.: (0412) 24-68-09 Березень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Житомирська обласна організація Українського товариства охорони природи, Поліський філіал УкрНДІЛГА, Управління освіти Житомирської облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області
34 Економіка і управління: погляд молоді Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,
т.:(062) 295-14-67 Березень
250 Міністерство  освіти і науки  України, Красноярський  державний торгово-економічний інститут, Пермський інститут (філіал) Російського державного торгово-економічного університету, Білоруський торгово – економічний університет споживчої кооперації
1 2 3 4 5 6
35 Інтернет- конференція «Проблеми наступності  дошкільної та початкової освіти» Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка
40002,  м. Суми, вул. Роменська, 87,
т.: (0542) 68-59-69 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Харківський національний педагогічний університет
 ім. Г.С.Сковороди, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
36 Творчий пошук молоді – курс на ефективність Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3,  т./ факс: (0382) 79-55-68, 
e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Центральна спілка споживчих товариств України,  Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації,  Гданська вища школа туризму та готельного менеджменту, Вроцлавський політехнічний інститут
37 Актуальні проблеми розвитку готельно-ресто¬ран¬ного, туристич¬ного та виставкового бізнесу Київський національний торговельно-економічний університет
02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19,
т.: (044) 513-74-18 Березень
450 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 
38 Правове життя: стан та перспективи розвитку Волинський національний університет імені Лесі Українки  43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,
т.: (0332) 24-82-18, 24-04-11, 24-33-87 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Волинська облдержадміністрація
Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь
39 Інтернет- конференція «Українська освіта в європейському інформаційному просторі» Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,     
 т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 37-21-85 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогіки НАН, Національний університет «Острозька академія»
  Російська Федерація, Республіка Білорусь
 
40 Дидактико-методичні аспекти фізичної культури Херсонський державний університет
73000,  м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,
т.: (0552) 32-67-65 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харківська державна академія фізичної культури
41 Економіка підприємства: теорія та практика Луцький національний технічний університет, 
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
т.: (0332) 25-40-13 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України, Харківська національна академія міського господарства, Чернігівський  державний інститут економіки і управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Севастопольський національний  технічний університет 
42 Сучасні проблеми управління  інвестиційною та інноваційною діяльністю ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-03-26 Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна бюджетна установа «Східний регіональний центр інноваційного розвитку», ДП «Артемвугілля»
43 Правова Україна очима майбутніх фахівців Тернопільський національний економічний університет
46020, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 
46-а, т.: (0352) 25-15-85 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Юридичний інститут Національного  авіаційного університету 
44 Сучасні тенденції розвитку менеджменту 
 
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55-а, т.: (061)228-75-55 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Запорізька облдержадміністрація ,Запорізька  міська рада, Запорізька обласна торгово-промислова палата
 
 
 1 2 3 4 5 6
45 Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток Подільський державний аграрно-технічний університет
 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, 
т.: ( 03849) 6-83-91 Березень 200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
46 Харчові технології Одеська національна  академія харчових технологій
65039,  м. Одеса, вул. Канатна, 112,
т.: (048)712-41-30, т/факс: 724-86-72, 
e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Управління освіти  і наукової діяльності  Одеської облдержадміністрації, Одеська державна академія холоду 
47 Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Леніна, 20, 
т.: (06192) 6-91-90 Березень
90 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Запорізький національний університет, Національний педагогічний університеті мені М, П. Драгоманова, Таврійський державний агротехнологічний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
48 Перший крок у науку Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,
 т.: (0642)53-35-83,
e-mail: [email protected] Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
49 Геологічна наука і практика очима студентів і молодих фахівців Криворізький технічний університет
50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 409-61-13 Березень 80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
ДВНЗ «Національний гірничий університет», Донецький національний технічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
50 Мова й література у проекції різних наукових парадигм Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,
 т.: (0642)53-35-83,
e-mail: [email protected] Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Херсонський державний університет,  Бердянський державний педагогічний університет 
51 Комп’ютерні  інтелектуальні системи та мережі Криворізький технічний університет
50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду,11,
т.: (0564) 409-17-20 Березень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки, 
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
52 Перекладацькі інновації. Переклад та міжкультурна комунікація Сумський державний університет
40007,  м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  т.: (0542) 33-70-35 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
53 Інформаційні технології. Безпека та зв’язок ДВНЗ «Національний гірничий університет»
49005, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса , 19, 
т.: (0562) 47-22-09 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 
54 Наукова весна – 2012 ДВНЗ «Національний гірничий університет»
49005, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса , 19, 
т.: (056) 744-62-14 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Рада по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру Національної академії наук України
55 Сучасні проблеми природничих наук Ніжинський державний університет
 імені Миколи Гоголя
16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-983 Березень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 Міністерство навколишнього середовища України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл., Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району
56 Сучасні проблеми фізико-математичних наук Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2,  т.: (04631) 7-19-79 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський національний педагогічний університет
 імені Т.Г.Шевченка
57 Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур Донецький національний університет
83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24
т.: (062) 335-03-98,
 e-mail: [email protected] Березень
240 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Німецька служба академічних обмінів «ДААД» (м. Київ) 
58 Молодь та права споживачів
Київський національний торговельно-економічний університет
02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19,
т.: (044) 513-77-63 Березень
400 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Всеукраїнська федерація «ПУЛЬС», Державна інспекція України у справах захисту прав споживачів
59 Аналіз та перспективи розвитку технічного забезпечення сталого розвитку агропромислових підприємств та виробництва біопаливка Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 12в,
т.: (044) 527-82-15 Березень
160 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифі-кації сільського господарства» НААН України, Український науково - дослідний інститут прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого
60 Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
79000, м. Львів, пр. Шевченка, 9,
т.: (032) 297-72-26, (044)425-96-11, 
e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Національний банк України,
Львівський національний університет імені Івана Франка, Феодосійська фінансово-економічна академія 
61 Наукові проблеми техніки, технології, енергетики та екології, менеджмент та облік Національний  технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
61002,  м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
т.: (057) 707-65-49, 050-138-63-79,
e-mail: [email protected] Березень 350 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»
 
 
1 2 3 4 5 6
62 Пріоритети інноваційного розвитку аграрно-промислового комплексу України: досвід, можливості , технології ВП НУБіП «Ніжинський  агротехнічний інститут»
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка,10,
 т.: (04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55
  Березень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Департамент аграрної освіти, науки, та дорадництва при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Національний університет  біоресурсів і природокористування України, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, Харківська філія Українського науково - дослідний інституту прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого
63 Мова й література у проекції різних наукових парадигм Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 41400,  м. Глухів, Сумської обл.,
 вул. Києво-Московська 24,
 т.: (05444) 2-33-06, 3-25-03,
 факс: (05444) 2-34-74, 
e-mail: [email protected] Березень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Бердянський державний педагогічний університет,
 Луганський обласний коледж культури і мистецтв
64 Маркетингове управління конкурентоспроможністю Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,
т.: (0562) 31-20-38 Березень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 Українська асоціація маркетингу, Представництво Microsoftв Україні,  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Національний  гірничий університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
65 Науково-технічний прогрес на транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,
т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72 Березень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Східний науковий центр транспортної академії України
66 Промислова, техногенна та екологічна безпека Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» 
03056, м.Київ, НК «Експоцентр України»
т.: (044)  406-86-43, 456-96-89,
Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ»,
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 
67 Наукові дослідження студентів у агропромисловому комплексі Таврійський державний агротехнологічний університет 
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
пр. Б.Хмельницького, 18, т.: (0619) 42-24-11 Березень
730 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
ВСП «Ногайський коледж», ВСП «Мелітопольський коледж», ВСП «Бердянський коледж», ВСП «Запорізький коледж», ВСП «Новокаховський коледж», ВСП «Василівський коледж»
68 Актуальні проблеми лінгвістики та  лінгводидактики Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28,  т.: (04744) 3-78-96,
0975253023, e-mail: [email protected] Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Житомирський державний педагогічний університет І.Я. Франка
 
 
1 2 3 4 5 6
69 Запобігти, врятувати, допомогти Національний університет цивільного захисту України
61023,  м. Харків, вул. Чернишевського, 94,
т.: (057) 707-34-90 Березень
170 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорно¬биля, Львівський державний університет безпеки життедіяльності
70 Кооперативний маркетинг в агро бізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні Житомирський національний     
  агроекологічний університет 
10008, м. Житомир, бульвар Старий , 7, 
т.: (0412) 22-27-24 Березень
22-23 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз сіль¬сь-когосподарських кооперативів, Житомирська обласна асоціація фермерів Луганський, Харківський національні аграрні універси-тети, Миколаївський, Таврійський державні аграрні університети
71 Від громадянського суспільства до правової держави Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-54-85 Березень,
квітень 150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація
72 Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико-еволюцій-на, економічна, правова Закарпатський державний університет
88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,
т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35 Березень,
квітень 150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
73 Вектори психології Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-50-48, 707-51-28, 707-51-37 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація
74 Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-53-43,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Китай
75
Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика Національний  технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
61000,  м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корп. У5
т.: (057) 707-63-60
e-mail: [email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Донецький національний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Український інформаційно-мовний фонд Національної академії наук України 
76 Проблеми управління соціально-економічним розвитком України Харківський національний економічний університет
61001,  м. Харків, пр. Леніна, 9 а,
т.: (057) 702-11-86 дод. 3-00, 
e-mail: [email protected] Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Уфимський державний авіаційний технічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет державної податкової служби України, Спілка економістів України, Спілка підприємців Харківської обл., Харківський союз страховиків
1 2 3 4 5 6
77 Постаті в історії релігії Національний університет «Острозька академія»
35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2,
т.: (03654)3-05-97 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
78 Студентські філологічні студії початку XXI століття ПВНЗ ”Донецький інститут соціальної освіти”
83056, м. Донецьк, вул. Миру,.56,
т./факс:(062) 386-95-93 Квітень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 
79 Біосфера XXI століття. Проблеми техногенно-екологічної безпеки Севастопольський національний технічний  університет
99053, м. Севастополь, Університетська, 33,
т.:(0692) 54-49-49 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет  ім. В.І. Вернадського, Кіровоградський національний технічний університет, Східноукраїнський університет ім. В. Даля, Національний технічний університет України «КПІ», Національна академія природного та  курортного  будівництва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький  технічний  університет 
80 Молода наука. Технологія машинобудування Донбаська державна машинобудівна академія
84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72,
т.: (0626)41-47-70 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 ЗАТ «НКМЗ»
81 Сучасна філологія: теорія та практика
Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського,
65020, м. Одеса,
 вул. Старопортофранківська, 26, 
 т.: (067) 731-59-13 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
національний університет ім. І.І.Мечникова,
Дрогобицький державний університет імені Івана Франка,
Київський національний лінгвістичний університет
82 Збереження здоров’я молоді – збереження нації                                                               Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61077,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-53-78 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
83 Підвищення надійності машин і обладнання Кіровоградський національний технічний університет
25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8,  т.: (0522) 39-05-19, 39-04-73, 39-04-33 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
84 Діяльність суб’єктів господарювання в умовах модернізації економіки і міжнародної інтеграції Національний університет водного господарства та природокористування
33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11,
 т.: (0362) 22-34-85 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Київський національний економічний  університет ім. В.Гетьмана, Полтавський університет споживчої кооперації України, Тернопільський національний економічний  університет, Рівненська обласна державна податкова адміністрація, Регіональне відділення Аудитор¬ської палати України, Рівненська обласна організація «Спілка економістів України»
 
 
1 2 3 4 5 6
85 Менеджмент підприємницької діяльності Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського
95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,
т:. (067) 989-81-77,  e-mail:[email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
86 Досягнення та перспективи галузі  сільськогоспо-дарського виробництва Кіровоградський національний технічний університет
25006,  м. Кіровоград, пр. Університетський, 8,  т.: (0522) 39-04-72 Квітень
105 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
87 Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук в дослідженнях студентської молоді Черкаський національний університет 
Імені Богдана Хмельницького
18031 , м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,
т.: (0472) 37-55-57, 37-30-27, 
факс: (0472) 35-44-63,
 e-mail: [email protected]. Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
88 Актуальні питання сучасної економіки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
32300,  м. Кам’янець-Подільський,
 вул. Суворова, 2,  т.: (03849) 2-44-74 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
89 Перспективи освоєння підземного простору ДВНЗ «Національний гірничий університет»
49005, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса , 19, 
т.: (056) 373-07-69 Квітень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Російська Федерація
90 Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи Львівський інститут економіки і туризму
79007,  м. Львів, вул. Менцинського, 8,
т.: (032) 294-95-78 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівська асоціація розвитку туризму, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 
91 Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі Херсонський національний технічний університет
73008,  м. Херсон, Бериславське шосе, 24,
т.: (0552) 32-69-10 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Херсонський міський центр німецької культури, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Херсонський державна морська академія, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Херсонський державний  морський інститут, Херсонський державний університет
 
92 Формування компетентнос¬тей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін Херсонський державний університет
73000,  м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,
т.: (0552) 32-67-69 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
93 Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі Чернігівський державний технологічний університет 
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,   
т.: (04622) 3-16-51 Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
1 2 3 4 5 6
94 Людська гідність та сучасна держава Український католицький університет
79011,  м. Львів, вул. Свенціцького, 17,
т.: (032) 240-99-40 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
95 Інтернет-конференція «Комп'ютери у навчальному процесі»
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28,  т.: (04744) 5-31-62, [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Київська державна академія житлово-комунального господарства
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
96 Електротехнічні і електромеханічні системи Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь,  вул. Університетська,  33,
т.:.(0692) 43-52-72
Квітень
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Донецький національний технічний університет, 
Запорізький національний технічний університет, Національний   універси¬тет кораблебудування  ім. С.О. Макарова,  Одеський національний полі-технічний університет, Національний технічний університет «ХПІ» 
97 Vivat akademia:  Українська філологія - історія, теорія, методологія Львівський національний університет
імені Івана Франка
79000,  м. Львів, вул. Університетська, 1,
т.: (032) 239-41-58 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
98 Наукові розробки молоді
на сучасному етапі Київський національний університет технологій та дизайну
01011,  м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, т.: (044) 256-84-27 Квітень
900 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство промислової політики України, Асоціація підприємств легкої промисловості України
99 Формування здорового способу життя студентів ПВНЗ«Київський медичний університет УАНМ»
01004,  м. Київ, вул. Л. Толстого, 9,
 т.: (044) 564-44-42, 067-239- 40- 23 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я  України, Асоціація  приватних закладів освіти, Київський міський центр здоров’я, Всеукраїнська громадська організація «Українська серцева фундація»
100 Готельно-ресто¬ран¬ний бізнес: сучасний стан та пріоритети розвитку Державна академія житлово-комунального господарства
01042,  м. Київ, вул. Глазунова, 2/4,
т.: (044) 521-17-21, 540-74-37, 
e-mail: [email protected] Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації, Київський технікум готельного господарства  
101 Інформаційні та керуючі системи в промисловості , економіці та екології
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету  імені  Володимира Даля
93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський,  59-а,
т.: (06452) 70-22-92, email: [email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
ПрАТ «Азот», НВО»Імпульс»
Російська Федерація
102 Інтернет - конференція
«Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, вул. Артема 44,
т.: (057) 716-41-54 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Львівський національний аграрний університет 
 
 
1 2 3 4 5 6
103 Актуальні питання створення нових лікарських засобів Національний фармацевтичний університет
61002,  м. Харків, вул. Пушкінська, 53
т.: (057) 706-35-81,706-30-71 Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
104 Актуальні питання сучасної науки і освіти Слов’янський державний педагогічний  університет 
84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19,
т.: (06262) 3-97-87 Квітень
600 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Рада  з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і  молодих учених
105 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Київський університет імені Бориса Грінченка
04053 м. Київ, вул. Воровського, 18/2,
т./факс:акс: (044) 272-19-02,
 e-mail: kmpu @ kmpu.edu.ua Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
106 Інтернет - конференція
«Удосконалення обліку та аналізу в системі управління підприємництвом» Київський національний торговельно-економічний університет
02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19,
т.: (044) 531-48-52 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, міжнародна організація «ІССА», Українська асоціація бухгалтерів та аудиторів, Спілка орендарів і підприємців України
107 Актуальні проблеми товарознавства і торговельного підприємництва Київський національний торговельно-економічний університет
02156,  м. Київ, вул. Кіото, 19,
т.: (044) 513-77-63 Квітень
450 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 
108 Науково-технічні досягнення студентів – будівельно-архітектурній галузі України Донбаська національна академія будівництва та архітектури,
86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,
т.: (062) 221-41-59 Квітень
650 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації 
 
109 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
40030,  м. Суми, вул. Петропавловська, 57,
т.: (0542) 61-91-79 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Університет банківської справи Національ¬ного банку України (м. Київ), Севастопольський національний технічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського 
110 Законодавство України: погляд молодих правників Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
76018, м. Івано-Франківськ,
 вул. Шевченка, 44а,  
т.: (0342) 59-60-09, e-mail: lawdept @pu.if. ua Квітень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
111 Каразінські читання: історичні науки Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
61022,  м. Харків, майдан Свободи, 4,
т.: (057) 707-56-68,
e-mail: [email protected] Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація
 
 
1 2 3 4 5 6
112 Екологічна безпека держави Національний авіаційний університет,
03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1,
т.:(044)406-74-52, (067)214-15-54 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Всеукраїнська екологічна ліга
113 Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
76018, м. Івано-Франківськ,
 вул. Шевченка, 44а,  
т.: (0342) 59-60-09, e-mail: lawdept @pu.if. ua Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
114 Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46001,  м. Тернопіль, вул. Руська, 56,
т.: (0352) 25-35-09, 
e-mail: [email protected] Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів  та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Луцький національний технічний університет, Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича,  Донбаська державна машинобудівна академія
115 Актуальні питання розвитку спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін у закладах освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 08401  м. Переяслав - Хмельницький.,      
 вул. Сухомлинського, 30, 
т.: (04567) 5-46-44 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
116 Фізична культура, фізична  активність різних груп населення
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського,
65020,  м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, т.:(048)723-40-98   Квітень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціація фахівців лікувальної фізкультури та спортивної медицини України
117 Генії України і світу Хмельницький національний університет
29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11, 
т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,
e-mail [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
118 Інтернет-конференція 
«Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
08401  м. Переяслав - Хмельницький,         вул. Сухомлинського, 30,  т.: (04567) 5-46-44 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
119 СК-12. Системи безпроводових телекомунікацій Національний технічний університет України   
 «Київський політехнічний інститут», 
 03056,  м. Київ, пров. Індустріальний 2, 
т.: (044) 406-83-13, е-mail: [email protected], сайт: http://its.kpi.ua
Квітень
105 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Державна адміністрація звязку Міністерства транспорту та звязку України, Міжнародний науково-технічний журнал «Telecommunication Sciences»
 
 
1 2 3 4 5 6
120 Студентська наукова діяль-ність в умовах входження України в європейський та світовий простір Харківський інститут управління
61013,  м. Харків, вул. Шевченка, 24,
т.: (057) 714-23-41, 720-21-91 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Конфедерація недержавних ВНЗ України,  Харківська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів, Харківська облдержадміністрація
121 Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України
61050,  м. Харків, пр. Московський, 75,
т.: (057) 732-32-55, 732-32-42 Квітень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський, Дніпропетровський, Львівський регіональні інститути державного управління при Президентові України
122 Тенденції розвитку економіки і права в сучасному світі Донецький університет економіки та права 
83087, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12,
т.: (062) 253-36-68 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Університет сучасних знань, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
123 Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства Донецький університет економіки та права 
83087, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12,
т.: (062) 253-36-68 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Університет сучасних знань, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
124 Землеустрій та геоінформатика
Національний університет водного господарства та природокористування
33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11,
 т.: (0362) 22-34-85 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний аграрний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки
125 Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному довкіллі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28,  т.: (04744) 3-45-33,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
126 Сучасні проблеми будівництва і архітектури та шляхи їх вирішення Національний університет водного господарства та природокористування
33028,  м. Рівне, вул. Соборна, 11,
 т.: (0362) 22-34-85 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Київський національний  університет будівництва  та архітектури, Луцький національний технічний   університет, Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський національний технічний   університет імені Юрія Кондратюка, Харківський державний університет будівництва  та архітектури
127 Інтернет – конференція «Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи» Херсонський державний університет
73000,  м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,
т.: (0552) 32-67-83, e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
128 Актуальні проблеми математики та інформатики ДВНЗ «Запорізький національний університет»
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,
 т.: (061)764-39-92 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Комітет у справах сім’ї та молоді Запорізької міської ради,Запорізька державна інженерна академія, Таврійський національний університет  імені В.І.Вернадського, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту
 
 
1 2 3 4 5 6
129 Україна у світовому інтегра-ційному просторі: економічні, соціальні, політичні, екологіч-ні та правові проблеми Донецький державний університет управління
83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,
т.: (062) 300-24-37 Квітень 
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
130 Бухгалтерський облік, аналіз і контроль у системі управління підприємництвом Львівська комерційна академія  
79013, м. Львів, вул. Туган-Барановського,10, 
т.: (032) 240-34-39, 295-81-84, 295-81-29 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут економіки та фінансів
 
131 Сучасні проблеми хімії Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64,
т.: (044) 239-33-67,
e-mail: [email protected]. Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
132 Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
т.: (057) 704-92-38 Квітень,
листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
133 Філософія і право Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
т.: (057) 704-92-84 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 
134 Наука в сучасному суспільстві: інноваційні підходи Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
61000,  м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,
т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88, 2-54, 2-93
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
135 Стан та перспективи розвитку управлінського обліку на аграрних підприємствах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ,
т. 371-62-31, 371-32-21 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
136 Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України
 м. Рівне, вул. Короленка, 5,
т.: (0362) 62-05-89 Квітень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права  ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Київський  університет права Національної академії наук України
137 Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи Державна льотна академія України
25005,  м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1,  т.: (0522) 39-44-22, 39-47-95, 
тел/факс: (0522) 34-40-26 Квітень
720 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний авіаційний університет
 
138 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв Харківський державний університет харчування та торгівлі
61051,  м. Харків, вул. Клочківська, 333,
т.: (057) 336-74-92, 349-45-87   Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
139 Проблеми і перспективи розвитку транспорту: технологія, управління, економіка, логістика, право Одеський національний морський університет
65029,  м. Одеса, вул. Мечникова, 34,
т.: (0482)23-25-33 Квітень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень  Національної академії наук України              
140 Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології Одеська державна академія холоду
65082,  м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Сумський державний університет, Національний університет харчових технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Наці¬о¬нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
141 Еколого-енергетичні проблеми сучасності Одеська державна академія холоду
65082,  м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Наці¬о¬нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський державний екологічний університет, Одеський національний  політехнічний університет 
142 Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-08-29 Квітень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій обл., Донецький національний університет, Державна екологічна інспекція Донецької обл.
143 Стан, досягнення  і перспективи інформаційних систем і технологій Одеська державна академія холоду
65082,  м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,
e-mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Одеський національний політехнічний університет, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки, Наці¬о¬нальний університет «Львівська політехніка»
144 Філософія здоров’я, Проблеми здоров’я здорових людей Національний університет фізичного виховання і спорту України, 
03680,  м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
 т.: (044) 287-64-05 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Олімпійська академія України
145 Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка
40002,  м. Суми, вул. Роменська, 87,
т.: (0542) 65-27-12 Квітень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Управління фізичної культури і спорту Сумської облдержадмініст-рації та Сумської міської ради, Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова, Слов’янський державний педагогічний університет 
Республіка Білорусь
146 Україна: історія, культура, пам'ять Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37,
 т.: (044) ) 454-90-23, [email protected]
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
147 Соціальні та гуманітарні ас-пекти співробітництва між Україною та ЄС в кон¬тексті Східного Партнер¬ства та стратегії «Європа-2020» Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,
т.:(062) 312-58-26, 335-23-77 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Донецька облдержадміністрація, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація європейських студій»
148 Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» 03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1
т.: (044) 277-43-28, 277-43-29 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
149 Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,  т.: (0412) 37-27-63,  37-40-42, 37-14-04 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
150 Нові матеріали, технології і конструкції для будівництва промислових, цивільних, гідротехнічних та транспортних споруд Одеська державна академія будівництва та архітектури
65029,  м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,
т.: (048)723-23-85, 723-85-82,
 e-mail:[email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
151 Сучасні можливості стоматології ДЗ «Луганський державний  медичний університет» 
91045,  м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г,  т.: 0502753664 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство охорони здоров’я  України
152 Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології
01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,
т.: (044) 239-33-02, факс: (044)239-31-13,
Квітень 620 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
153 Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору Хмельницький національний університет
29016, Хмельницький,
вул. Інститутська 11, т.: (0382) 70-83-36,
е-mail: kafе[email protected]еt
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
154 Металургія ХХІ століття очима молодих Донецький національний технічний університет
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-08-97 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
155 Науковий потенціал молоді-прогрес медицини майбутнього Ужгородський національний університет
88000, пл. м.Ужгород Народна 1,
т.: (0312) 61-24-36 Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України
156 Забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів Харківський національний університет внутрішніх справ
61080,  м. Харків, пр.. 50-річчя СРСР, 27,
т.: (057) 739-83-45,  739-81-39 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Російська Федерація
 
 
1 2 3 4 5 6
157 Двадцять років  незалежності  України: підсумки і перспективи Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь,  вул. Університетська, 33,
т.:.(0692) 43-51-58 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
158 Використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013,  м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля,139,  
т.: (0382) 79-59-45, 
е:mail: [email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України? Хмельницька обласна рада
 
159 Наука. Студентство. Сучасність Миколаївський національний університет
ім. В.О.Сухомлинського
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,
т.: (0512) 37-88-28 Квітень
160 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут української мови НАН України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,  Херсонський державний університет, Криворізький державний педагогічний університет
160 Правозахисний рух: історія і сучасність Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
т.: (05322) 7-29-27
Квітень
125 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Східноукраїнський націона¬льний університет імені В. Даля, Полтавський факультет Київського націона¬льного університету культури і мистецтв та Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Полтавська державна аграрна академія
161 Історія науки – майбутньому вчителеві – 2012 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл. вул.Садова, 28,  т.: (04744) 5-90-84
Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Вінницький державний педагогічний університет 
ім. М. Коцюбинського, Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
162 Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку Запорізька державна інженерна академія
69006,  м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,
т.: (061) 223-83-56, 223-82-70
Квітень
100 Міністерство у справах сім’ї та молоді України, Всеукраїнська студентська рада,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Запорізька облдержадміністрація, Запорізька міська рада
163  Наука. Молодь. Екологія. Екологічна ситуація в регіонах України та шляхи її поліпшення Житомирський національний агроекологічний університет 
10008, м. Житомир, бульв. Старий , 7, 
т.: (0412) 22-27-24 Квітень 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України
164 Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
т.: (0532) 56-31-58 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Воронізький державний педагогічний університет, Курський державний університет 
Російська Федерація
1 2 3 4 5 6
165 Молодь у світі сучасних інформаційних технологій Херсонський національний технічний університет
73008,  м. Херсон, Бериславське шосе, 24,
т.: (0552) 326-994, 32-69-10 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Управління економічного розвитку виконкому Херсонської міської ради, Херсонська торгово-промислова палата, Південне регіональне відділення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
166 Здобутки, проблеми та пер-спективи педагогічної науки та практики в умовах іннова-ційної перебудови украї¬нської національної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28,  т.: (04744)3-23-23,
0971153217, e-mail: [email protected] Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
167 Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
84626,  м. Горлівка, Донецька обл.,
 вул. Рудакова, 25, т.: (06242) 4-69-80,
 050-627-12-44, e-mail:[email protected] Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
168 Соціально-економічний розвиток України: досвід та перспективи Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
01601, м. Київ вул. Леся Курбаса, 2-а,
т.: (044) 403-81-70 Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Хмельницький національний університет, Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди
169 Актуальні проблеми фінансової системи України Черкаський державний технологічний університет 
18006 м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,
т.: (0472) 71-10-57 Квітень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Фінансове управління Черкаського міськвиконкому
170 Прикладна лінгвістика - 2012: проблеми та рішення Національний університет кораблебуду¬вання імені адмірала Макарова 
54025, м. Миколаїв, пр-т  Героїв, 9, 
т.: (0512) 39-73-76, 39-77-24 Квітень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук суднобудування України, Миколаївський державний університет  ім. В. Сухомлинського
171 Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави Національний університет «Львівська політехніка»
79013,  м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 261-33-25 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
172 Раціональне використання екосистем очима молодих учених ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
73000,  м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23,
т./факс: (0552) 41-62-16 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України
173 Сучасні інформаційні технології Одеський національний  політехнічний університет
65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,
т.: (048)734-85-28, e-mail:[email protected] Квітень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Харківський національний  університет  радіоелектроніки, Тернопільський національний економічний університет
 
 
1 2 3 4 5 6
174 Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут,
 (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 81,
т.: (044) 259-04-28, e-mail: [email protected])
Квітень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
175 Сталий розвиток міст Харківська національна академія міського господарства
61002,  м. Харків, вул. Революції, 12
т.: (057) 707-33-60, 
e-mail:[email protected], Квітень
900 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
176 Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві Вінницький  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
т.: (0432) 26-52-40, 
e-mail: [email protected] Квітень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
 
177 Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,
т.:(062) 312-56-65 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Донецьке управління державної служби
178 Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: стан, досягнення і перспективи Одеська державна академія технічного регулювання та якості
65020,  м. Одеса, вул. Ковальська, 15,
т.: (048)726-76-95 Квітень
140 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міжнародна Академія стандартизації, ВГО "Союз споживачів України", Міжнародна Академія інформаційних технологій,
Асоціація "Укрінтерстандарт"
 
179 Вдосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах Хмельницький університет управління та права 
29013, м. Хмельницький, 
вул. Театральна,  8, 
т.: (0382) 71-80-00
Квітень,
травень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, Лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу
Російська Федерація, Республіка Білорусь
180 Сучасні проблеми економіки Київський  славістичний університет 
03150,  м. Київ, вул. Ентузіастів, 13 Б,
т.: (044) 294-35-95, 295-41-63 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький національний університет, Нікопольський економічний університет
181 Студент і спортивна наука Національний університет фізичного виховання і спорту України, 
03680,  м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 
 т.: (044) 287-64-05 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Олімпійська академія України, Національний олімпійський комітет України
182 Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті Білоцерківський національний  аграрний університет
09117, Київська обл., м. Біла Церква,
пл. Соборна, 8/1,  т./факс: (0443) 5-12-88 Травень
160 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Російська Федерація, Республіка Білорусь
 
 
1 2 3 4 5 6
183 Проектування та технологія побудови суден та засобів океанотехніки Національний університет кораблебуду¬вання імені адмірала Макарова 
54025, м. Миколаїв, 
пр-т  Героїв Сталінграда , 9, 
т.: (0512) 39-73-93 Травень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук суднобудування України, Миколаївська облдержадміністрація, Одеський національний  морський університет, Севастопольський національний технічний університет
184 Прикладні методики як засіб реабілітації в сучасній соціально-педагогічній роботі Херсонський державний університет
73000,  м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,
т.: (0552) 32-67-60 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
185 Молода академія - 2 012. Соціально-економічні проблеми гірничо-металургійного комплексу Національна металургійна академія України
49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,
т.: (0562) 47-45-10 Травень
600 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Інститут чорної металургії НАН України, Запорізька державна інженерна академія, Донбаська державна машинобудівна академія,  Приазовський державний технічний університет, Криворізький технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Донецький національний технічний університет
186 Впровадження інноваційних ідей у новій декаді ХХІ століття Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 36601,  м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,
т.:(05322) 2-98-75,  (066) 965-82-63 Травень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Обласне наукове студентське товариство, Донецький національний технічний університет, Харківський національний економічний університет, Киівський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка
187 Проблеми економіки та управління у промислових регіонах Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Приазовський державний технічний університет
 36601,  м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,
т.:(05322) 2-98-75 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Національна академія наук України,  Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет, Харківський національний економічний університет, Одеський національний економічний університет, Киівський національний економічний університет
188 Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні : Історія і сучасність Національний університет «Львівська політехніка»
79013,  м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 261-33-25 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Міжнародна асоціація істориків права, Фонд «Историческая пам'ять» (м. Москва)
189
Інноваційні технології для EURO-2012
Хмельницький національний університет
29016, Хмельницький, вул. Інститутська 11, 
т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,
e-mail: [email protected] Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Тернопільський інститут агропро-мислового виробництва
190 Енергетика. Екологія. Людина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
03056,  м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3, корп. 22,  т.: (044) 454-96-90, 406-82-50,
e-mail: [email protected], сайт: http://iee.kpi.ua
Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство палива та енергетики України 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
191 За здоровий спосіб життя Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
192 Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді Миколаївський національний університет
ім. В.О.Сухомлинського
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,
т.: (0512) 37-88-06 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук вищої школи України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
193 Глобальні цивілізаційні процеси в Україні: соціально-комунікаційний, інформацій-ний та економічний аспекти ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»
43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,
т.: (0332) 72-94-49 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Волинська облдержадміністрація, Волинська торгово-промислова палата, Волинська спілка економістів, Луцька міська рада, Корпус Миру (США), Волинська обласна державна телерадіокомпанія, Національна спілка журналістів
194 Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі Чернігівський державний технологічний університет 
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,   
т.: (04622) 3-16-51 Травень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
195 Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки й перспективи розвитку Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського 65020,  м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26,
 т.:(067) 107-42-88 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Кам’янець-Подільський національний університет імені  І. Огієнка
196 Сучасні досягнення  в хімічному синтезі, ідентифікації хімічних сполук Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,
т.: (056) 771-29-74,  760-93-54
е-mail: [email protected] Травень 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут органічної хімії НАН України, Науково-виробнича фірма «Отава», Український державний хіміко-технологічний університет, Приватне науково-виробниче підприємство «Регіон»
197 Мистецтво і дизайн: традиції,  пошук, перспективи Мистецький інститут художнього моделю-вання та дизайну імені Сальвадора Далі
04074, м. Київ, вул. Бережанська, 5,
т.: (044) 495-17-77, 331-88-77 Травень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія дитинства, Конфедерація дизайнерів та стилістів України, Інститут екології, економіки і права, Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну
198 Творча інтерпретація знань у процесі виконавської діяльності Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-984 Травень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
199 Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів Черкаський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
 м. Черкаси, пр. Енгельса, 164,
т.: (0472) 71-99-45, (044)425-96-11,
e-mail: samorodov @khibs.edu.ua Травень
180 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний банк України, Поліський державний університет,  Брестський державний технічний університет,  Кубанський державний технічний університет
 
 
1 2 3 4 5 6
200 Проблеми ринку та розвитку регіонів України Одеський національний  політехнічний університет
65044,  м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,
т.: (048)734-84-31, 
e-mail: [email protected] Травень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Донецький національний університет, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла  ІІ, Бургаський університет ім. Ассена Златарова, Державний інститут міжнародних відносин Молдови
Російська Федерація, Польща
201 Україна і Польща - трудне братерство: історичний вимір Вінницький  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
т.: (0432) 26-71-33, 
e-mail:[email protected] Травень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет імені кардинала Вишинського
202 Сучасні проблеми геологічних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90,
факс: (044) 521-33-38,
Травень 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
203 Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України Національний університет кораблебуду¬вання імені адмірала Макарова 
54025, м. Миколаїв, пр-т  Героїв Сталінграда, 9, 
т.: (0512) 39-73-87 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Спілка економістів України, Торгово-промислова палата України, Академія економічних наук України, Миколаївська філія АТ«Українська фінансова біржа», Миколаївське регіональне  управління Приватбанку
204 Сучасні підходи до управління якістю ілюстрацій Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
205 Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129а,   т.: (0629) 53-22-49,
e-mail: [email protected] Вересень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
206 Зварювання та споріднені процеси і технології Національний університет кораблебуду¬вання імені адмірала Макарова 
54025, м. Миколаїв, пр-т  Героїв Сталінграда , 9,  т.: (0512) 39-77-46, 39-73-48 Вересень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук суднобудування України, Суднобудівний навчальний центр зварювальної техніки
 
207 Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь,  вул. Університетська, 33,
т.:.(0692) 54-70-49
Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Філія  Російського  державного гуманітарного  університету  в  
м.  Домодєдово (Російська Федерація), Севастопольська міська державна адміністрація, Філія МГУ ім. М.В.Ломоносова в
 м. Севастополі, Севастопольська філія Донецького національного університету  економіки і торгівлі ім. М.Туган-Боронівського;
Кримський інститут економіки і господарського права
 
 
1 2 3 4 5 6
208 Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції Миколаївський державний  аграрний університет
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,   т.: (0512) 34-30-57, 
e-mail: [email protected] Вересень 110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Міністерство аграрної політики та продовольства України Російська Федерація, Республіка Білорусь
209 Проблеми науково-дослідної роботи студентів
Київський національний університет технологій та дизайну
01011,  м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, т.: (044) 280-07-74 Вересень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Український незалежний фонд інноваційного розвитку
210 Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, проблеми і перспективи Хмельницький університет управління та права, 
29013, м. Хмельницький, 
вул. Театральна,  8, 
т.: (0382) 71-80-00 Жовтень
125 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут проблем виховання НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький національний університет
211 Графіка ХХI століття. Інженерна і комп’ютерна графіка Севастопольський національний технічний  університет
99053, м. Севастополь, Університетська, 33,
т.:(0692)  43-53-00 Жовтень
90 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут  сучасних  технологій і інновацій СевНТУ-ФЕСТО, Донецький національний технічний університет, Львівська академія друку, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, Луцький державний технічний університет, Придніпровська академія будівництва і архітектури
212 Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному бізнесовому середовищі Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 234-00-81, 287-94-14 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики України, ДВНЗ «Київсь-кий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний торговельно-економічний університет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України
213 Інтернет – конференція «Українознавство у технологічному ВНЗ: досвід та перспективи розвитку Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 289-77-13, 287-91-17 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Національний авіаційний університет 
214 Здобутки проблеми та перспективи готельно-ресторанного бізнесу- очима молодих Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 287-90-05 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Національний авіаційний університет 
215 Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика та перспективи розвитку Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,      
т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
216 Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013,  м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля,139,  
т.: (0382) 79-59-45, 
е:mail: kgpa_ [email protected] Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України? Хмельницька обласна рада, Житомирський державний університет імені Івана Франка
 
217 Інтернет-конференція «Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку регіону»
Східноукраїнський національний університет  імені  Володимира Даля
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,
т.: (0642) 41-95-53,
е-mail кафедри  [email protected]
 
Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Московський державний університет імені М. В. Ломоносова,
Східноказахський державний технічний  університет
 ім. Д.Серикбаєва
Російська Федерація, Казахстан
218 Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграції України в міжнародне економічне співтовариство Севастопольський національний технічний університет
99053,  м. Севастополь,  вул. Університетська, 33,
т.:.(0692) 54-13-55, 54-62-88
Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Таврійський національний університет  ім.  В.І.Вернадського,
Київський національний економічний  університет ім. В. Гетьмана,
Херсонський національний технічний університет,
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Боронівського, Кримський інститут економіки і господарського права
219 Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансової системи України Севастопольський національний технічний  університет
99053, м. Севастополь, Університетська, 33,
т.: (0692)  54-22-22 Жовтень
130 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Тернопільський національний економічний університет,  Харківський національний економічний університет,  Донецький національний технічний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
220 Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності Одеська національна  академія харчових технологій
65039,  м. Одеса, вул. Канатна, 112,
т.: (048)712-41-30, 712-41-79, 712-40-05, т/факс: 724-86-72, 722-01-27,
e-mail: [email protected] Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Управління освіти  і наукової діяльності  Одеської облдержадміністрації 
221 Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму ДВНЗ «Запорізький національний університет»
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,
 т.: (061)228-75-54 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Запорізька облдержадміністрація, Класичний приватний університет, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту
222 Актуальні проблеми фундаментальної та клінічної медицини ДЗ «Луганський державний  медичний університет» 
91045,  м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г,  т.: (0642)63-02-53, 0952112681 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство охорони здоров’я  України
 
 
1 2 3 4 5 6
223 Автоматизація, технологія і якість у машинобудуванні ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-08-05 Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таганрозький технологічний інститут, Брянський державний  технічний університет
224 Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи Луцький національний технічний університет, 
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
т.: (0332) 74-61-46, 74-61-09 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний університет «Львівська політехніка»,  Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка та Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, Львівський національний університет імені Івана Франка
 
225 Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва Луцький національний технічний університет, 
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
т.: (0332) 76-73-96 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний університет  водного господарства і природокористування, Національний транспортний університет, Національний університет «Львівська політехніка»,  Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
226 Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих систем
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету  імені  Володимира Даля
93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський, 
 59-а,
т.: (06452) 4-34-23, 063-4078682,
email: [email protected] Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
НВО «Імпульс», Харківський національний університет радіоелектроніки
 
 
227 Формування здорового способу життя та безпечної поведінки студентської молоді Харківський національний економічний університет
61001,  м. Харків, пр. Леніна, 9а,
т.: (057) 758-77-26 дод. 4-51,
e-mail: turizm @hneu.edu.ua   Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Фонд народонаселення ООН в Україні, Головне управління освіти і науки та Управління у справах сім’ї та молоді Харківської облдержадміністрації
228 Транспорт і логістика Донецька академія автомобільного транспорту
83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського,7
т.:(062) 345-21-90, 345-41-77, 
факс: (062) 345-32-40
 
Жовтень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Донецька облдержадміністрація, Приазовський державний технічний університет, Східноукраїн¬ський національний університет ім. В. Даля,  національний транспортний університет, Донецький інститут залізничного транспорту
229 Автоматизація та інформаційні технології: стан досягнення перспективи розвитку Бердянський університет менеджменту і бізнесу
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Свободи, 117-А,  т./факс: (06153) 6-44-01, 6-44-02, e-mail: bumib @ukr.net   Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
230 Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях  студентів і молодих учених Бердянський університет менеджменту і бізнесу
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Свободи, 117-А,  т./факс: (06153) 6-44-01 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький юридичний інститут, Національна  академія внутрішніх справ
 
231 Створення , експлуатація і ремонт машин та обладнання  для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 36601,  м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,
т.:(05322) 7-06-41, 
e-mail: [email protected]   Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Донецький національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Курський державний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет водного господарства та природокористування, Кременчуцький національний університет Імені Михайла Остроградського, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківський національний автомобільно- дорожній університет
232 Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології Державна академія житлово-комунального господарства
01042,  м. Київ, вул. Глазунова, 2/4,
т.: (044) 521-17-21, 540-74-37, 
e-mail: [email protected] Жовтень
170 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо¬дарства України, Донбаська національна академія будівництва і архі¬тектури, Луганський національний університет імені Тараса Шевчен¬ка, Інститут педагогіки НАПН України, Академія муніципального управління
233 Актуальні питання сучасного філософського знання. Читання пам’яті Георгія Флоровського Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова
65082,  м. Одеса, вул. Новосельського, 64,
т.: (048)726-35-13 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
234 Біологічні дослідження молодих учених в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ “Інститут біології”
03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2,
факс: (044) 522-08-28, e-mail: [email protected].
Жовтень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
235 Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики Національний авіаційний університет,
03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1
т.:(044)406-76-03 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України
236 Правові реформи в Україні: реалії сьогодення Національна академія внутрішніх справ
02121, м. Київ, вул. Кудряшова, 8,
т.: (067) 7878456 Жовтень 200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз юристів України, Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Український молодіжний правничий союз»
237 Розвиток міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності за сучасних умов Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108,
т.:(062) 338-42-96, 305-45-36 Жовтень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Донецький національний університет
 
 
1 2 3 4 5 6
238 Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв Національний університет харчових технологій
01033,  м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,
т.: (044) 289-72-33 Листопад
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України 
239 Проблеми права власності  та інших речових прав в українській правовій системі Бердянський університет менеджменту і бізнесу
71118,  м. Бердянськ, Запорізької обл., 
вул. Свободи, 101,  т./факс: (06153) 6-44-01 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
240 Проблеми сучасного будівництва Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 36601,  м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,
т.:(05322) 2-98-75
Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Донецький національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Курський державний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
241 Історична пам'ять українського народу Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,      т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація,  Республіка Білорусь
242 Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні Національна академія внутрішніх справ
02121, м. Київ, вул. Кудряшова, 8,
т.: (067) 7878456 Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз юристів України, Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Український молодіжний правничий союз»
243 Українська державність: історія і сучасність Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129, т.: (0629) 34-62-00 Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут історії НАН України,  Федерація грецьких товариств України
244 Теорія та практика розвитку банківської справи Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
79005,  м. Львів, пр. Шевченка , 9, 
т./факс:акс: (032) 297-72-07, 297-72-26 Листопад
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України
245 Проблеми розвитку фінансових послуг Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis [email protected] Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Харківський національний економіч-ний університет, Національний  аерокосмічний університет імені Н.Е.Жуковського «ХАЇ», Національний  технічний університет «ХПІ», Харківське регіональне відділення спілки економістів України, Харківська спілка страховиків, Харківська товарна біржа
246 Техногенно-екологічна безпека держави: стан та перспективи розвитку Національний університет державної податкової служби  України
08201  м. Ірпінь, Київської обл., 
вул. Карла Маркса, 31, 
т.: (04597) 55-516,
e-mail: [email protected] Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна податкова служба України, Науково - методична  рада з питань БЖД та ЦЗ в Україні, Національний університет харчових технологій, Національний університет біоресурсів та природокористування, Національний технічний університет України «КПІ», Київський економічний інститут менеджменту
 
 
1 2 3 4 5 6
247 Формування ефективних фінансових механізмів дер-жавного управління економі-кою України Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108,
т.:(062) 304-80-96 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Управління  у справах сім’ї та молоді,  Донецька міська рада
248 Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а,
т.: (044)259-71-82, факс 521-35-78,
Листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
249 Медична наука-2012. Інтеграційні процеси у світі та Україні у галузі охорони здоров’я ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
36024,  м. Полтава, вул. Шевченка, 23,
т.: (05322) 2-69-66, 7-44-11,7-05-39, 
сайт www.umsa.edu.ua Листопад
220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
 
250 Інтернет-конференція «Глухівські наукові читання – 2012» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 41400,  м. Глухів, Сумської обл.,
 вул. Києво-Московська 24,
 т.: (05444) 2-33-06, факс: (05444) 2-34-74, 
e-mail: [email protected] Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Чернігівський національний  педагогічний університет
 імені Т.Г. Шевченка, Курський державний університет, Мозирський державний університет
251 Проблеми профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІД Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця
01601,  м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,
т.: (044) 234-60-63 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я  України
 
252 Актуальні проблеми в праві та м їх вирішення Донецький державний університет  управління
83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,
т.:(062) 312-57-66, 312-55-43 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Донецьке управління державної служби
253 Проблеми формування здорового способу життя у молоді Одеська національна  академія харчових технологій
65039,  м. Одеса, вул. Канатна, 112,
т.: (048)712-41-30, 712-41-79, 712-40-05, т/факс: 724-86-72, 722-01-27,
e-mail: [email protected] Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Управління освіти  і наукової діяльності  Одеської облдержадміністрації, Одеська державна академія холоду 
254 Інвестиційно – інноваційна стратегія розвитку підприємства Житомирський державний технологічний університет
10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,
т.: (0412) 24-14-21 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут природокористування і сталого розвитку НАН України,
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Вінницький національний технічний університет
 
 
1 2 3 4 5 6
255 Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства Херсонська державна морська академія
73000,  м. Херсон, проспект Ушакова, 20,
т.: (0552) 22-35-69 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
256 Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів ДВНЗ «Запорізький національний університет»
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,
 т.: (061)228-76-17 Листопад
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
257 Наукова творчість   молоді  в індустрії  гостинності
Донецький   національний університет  економіки і торгівлі  імені  Михайла Туган-Барановського
83050  м.Донецьк, вул.Щорса, 31,
 т.: (062) 304 - 50 -52 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
258 Молоді таланти в інформатизації суспільства
 
Хмельницький національний університет 29016, м.Хмельницький, вул. Інститутська, 11, т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,
e-mail: [email protected] Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Військовий інститут Київського національного університету
 ім. Тараса Шевченка, Тернопільський інститут агропромислового виробництва, Хмельницький університет економіки і підприємництва
259 Інформатика і комп’ютерні технології ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,
т.: (062) 301-07-53 Листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таганрозький технологічний інститут
260 Пріоритети нової економіки знань XXI століття ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Чернишевського, 24-а, 
 т.: (0562) 46-10-61 Листопад
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Економіко-технологічний інститут Ризького технологічного університету
261 Українська культура ХХ-ХХІ століття: компаративний, екзистенцій ний та гендерний аспект
Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського,
65020,  м. Одеса, вул. Старопорто-франківська, 26,
т.: (048) 723-40-98 Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
262 Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03680, м. Київ, Львівська площа 14,
т.: (044) 537-07-39, 537-07-38 Листопад 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
263 Автоматика та електротехніка Національний університет кораблебуду¬вання ім. адмірала Макарова 
54021, м. Миколаїв, пр-т  Леніна , 3, 
т.: (0512) 47-70-95 Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук суднобудування України, Науково-дослідний центр Збройних Сил України, Державний океанаріум, Севастопольський національний технічний університет,Західно-Поморський технологічний університет (Польща)
 
 
1 2 3 4 5 6
264 Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні Національний університет кораблебуду¬вання ім. адмірала Макарова 
54021, м. Миколаїв, 
пр-т  Героїв Сталінграда , 9, 
т.: (0512) 42-48-00, 70-91-04 Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Академія наук суднобудування України, Інститут проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
 
265 Голодомор 1932-1933 року у джерелах та історіографії Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Леніна, 10, т.: (06192) 6-92-36 Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Запорізький національний університет, Національний педагогічний університеті мені М, П. Драгоманова, Всеукраїнське товариство «Просвіта»
266 Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
т.: (05322) 7-90-34 Листопад 100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Полтавський університет економіки і торгівлі
267 Товарознавство  та ринок споживчих  товарів: реалії  та перспективи
Донецький   національний університет  економіки і торгівлі  імені  Михайла Туган-Барановського
83050  м.Донецьк, вул. Щорса, 31, 
т.: 295 -33- 86 Листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
268 Теорія держави та права Хмельницький університет управління та права, 
29013, м. Хмельницький, 
вул. Театральна,  8,  т.: (0382) 71-80-00 Листопад
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Республіка Білорусь
269 Здоров’я – зберігаючі технології у фізичній реабілітації та рекреації у вищих навчальних закладах Харківська державна академія фізичної культури
61022,  м. Харків, вул. Клочківська, 99,
т.: (057) 336-89-60   Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 
270 Розвиток науки та освіти в контексті Болонського процесу
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету  імені  Володимира Даля
93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський,  59-а,
т.: (06452) 2-89-81, 4-40-97, 
email: [email protected] Листопад
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
271 Конкурентоспроможна Україна: економіка, фінанси, право Севастопольський інститут  банківської справи  Української академії банківської справи Національного банку України
99057, м. Севастополь, вул. Паркова, 6, 
т.: (0692) 53-96-16, 050-88-51-00 Листопад
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Українська академія банківської справи Національного банку України 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6
272 Сучасні проблеми збалансованого природокористування Подільський державний аграрно-технічний університет
 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,
т.:( 03849) 6-83-91 Листопад
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
273 Євроінтеграційні аспекти України Київський  славістичний університет 
03150,  м. Київ, вул. Ентузіастів, 13 Б,
т.: (044) 294-35-95, 295-41-63,
е:mail: [email protected] Грудень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
274 Вдосконалення проектування і експлуатації морських суден і споруд Севастопольський національний технічний  університет
99053, м. Севастополь, Університетська, 33,
т.: (0692)  54-30-86 Грудень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Військово-морська академія ім. П.С. Нахімова, Київська  державна академія водного  транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Одеська національна морська академія, Одеський національний морський університет, Національний університет кораблебудування ім. С.О. Макарова, Керченський морський технологічний  університет, ТОВ «Брізе-Сваллоу Севастополь»
275 Україна і світ: політичні, політичні, економічні та культурологічні питання ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»
61039,  м. Харків, пр. Постишева, 4,
т.: (057) 719-60-88, 098-2381721 Грудень
110 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 
276 Інтеграція України у світовий економічний та політико-правовий простір Маріупольський державний університет
87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 129-а, т.: (0629) 53-22-59,
 e-mail: [email protected] Грудень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Департамент економіки Маріупольської міської ради, Маріупольське відділення Донецької торгово-промислової палати
277 Інтернет-конференція 
«Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 08401  м. Переяслав - Хмельницький.,     
  вул. Сухомлинського, 30, 
т.: (04567) 5-46-44, факс: (267) 5-63-94 Грудень
120 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
278 Актуальні проблеми філософії та науки Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,     т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 42-10-79 Грудень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
279 Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
61022,  м. Харків, вул. Шота Руставелі, 7,
т.: (057) 732-38-30,732-81-33   Грудень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
ДНУ«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», 
Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміні-страції, Тернопільський національний педагогічний університет  імені В.Гнатюка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
280 Наукова діяльність як шлях формування професійних компетенцій майбутнього фахівця Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
40002,  м. Суми, вул. Роменська, 87,
т.: (0542) 68-59-72 Грудень
300 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
 Інститут прикладної фізики Національної академії наук України
281 Формування сталого розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації Луганський національний аграрний університет 
91008, м. Луганськ, 
 т.: (0642)96-71-90, 96-71-07,
e-mail: [email protected],ua Грудень
350 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Луганська, Донецька облдержадміністрації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Академія економічних наук України, Санкт - Петербургзький державний університет,  Кубанський державний аграрний університет
Йорданія, Словакія, Російська Федерація,  Польща, Республіка Білорусь
 
 
Семінари
 
1 2 3 4 5 6
1 Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: макро- та мікрорівень Національний університет „Києво-Могилянська академія”
04070,  м. Київ, вул. Волоська, 10,
 т.: (044) 425-60-59 Січень
40 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
2 Проблеми управління закладами освіти в сучасних умовах ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 08401  м. Переяслав - Хмельницький.,   
вул. Сухомлинського, 30, т.: (04567) 5-46-44 Січень
150 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Центральний інститут післядипломної освіти, Інститут психології ім.. Г.С. Костюка
3 Актуальні питання  розвитку сучасної студентської науки Одеський національний морський університет
65029,  м. Одеса, вул. Мечникова, 34,
т.: (0482)23-25-33 Лютий 40 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень  Національної академії наук України              
4 Колірні системи в поліграфії та взаємозв’язок між ними Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща
5 Органічна продукція: виробництво та сертифікація Миколаївський державний  аграрний університет
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,   т.: (0512) 34-61-60, e-mail: [email protected] Лютий
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Міністерство аграрної політики та продовольства України Італія, Австрія, Польща, Латвія, Республіка Білорусь
6 Системи PROCESS AUTOMATION: застосування в навчальному процесі й виробництві Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська , 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis [email protected] Березень
105 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
ТОВ «Альтера», ДП «Фестон», ПФ «Золотий переріз», ЗАТ «Інститут Укроргверстатінпром», Національний  технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Російська Федерація, Німеччина
7 Використання результатів психологічних і системних досліджень для покращення управління в освіті Національний університет «Львівська політехніка»
79013,  м. Львів, вул. С.Бандери, 12,
т.: (032) 258-26-23 Березень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський  національний університет імені Івана Франка
 
8 Участь України в глобалізаційних процесах Кримський економічний інститут КНЕУ
95015,  АРК м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21/4,  
т.: (0652) 25-94-74 Березень
200 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія економічних наук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
9 Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова
65082,  м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12,
т.: (048)723-62-87 Березень
40 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація, Молдова
10 Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,   т.: (0462) 67-74-14 Березень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 
 
 
1 2 3 4 5 6
11 Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізованих процесів у лісовому комплексі Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський, 45,
т.: (057) 732-79-22 Березень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
12 Методичні аспекти комплексної лабораторної діагностики респіраторних хвороб свиней Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25, т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,е-mail: [email protected] Березень
 
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
13 Історія, теорія, та практика музично-естетичного виховання Дрогобицький державний педагогічний університет  імені Івана Франка
82100,  м. Дрогобич, Львівської обл.,
 вул. Франка, 24,  т.: (03244) 2-15-24, 2-16-14 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
14 Рільке та Україна.
Актуальні проблеми сучасного рількезнавства Дрогобицький державний педагогічний університет  імені Івана Франка
82100,  м. Дрогобич, Львівської обл.,
 вул. Франка, 24,  т.: (03244) 2-12-83 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Німеччина, Австрія, Польща
15 Розквітання. Розвиток особистості: теоретичні та практичні проблеми дослідження Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова
65082,  м. Одеса, вул. Дворянська, 2,
т.: (048)731-71-51 Квітень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
16 Сучасна музика в сучасному світі Житомирський державний університет імені Івана Франка
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,      т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 33-10-14 Квітень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Російська Федерація,  Латвія, Іран, Ізраіль, Республіка Білорусь
17 Ніжинська філологічна школа у ХХІ столітті Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-977 Квітень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
18 Ресурсозберігаючі технології в металургії та ливарному виробництві Кіровоградський національний технічний університет
25006,  м. Кіровоград, пр. Університетський, 8,  т.: (0522) 39-04-88, 39-04-55, 39-05-91 Квітень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
19 Удосконалення виробництва палива та вуглецевих мате-ріа¬лів, як чинник розвитку металургії та енергетики Національна металургійна академія України
49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,
т.: (056) 374-83-97 Квітень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
 
 
1 2 3 4 5 6
20 Винахідницька діяльність-шлях до реалізації інноваційного потенціалу молоді Національний університет  біоресурсів і природокористування України
01601,  м. Київ,  вул. Героїв Оборони, 15,
т.: (044) 527-88-96 Квітень
 
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
21 Польща та поляки в дослідженнях молодих учених: сучасний вимір ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
87500,м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,
т.: (0629)44-65-93 Травень
40 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  
Генеральне консульство Польщі в м. Харкові, Польсько-українське культурне товариство в Маріуполі, Фонд «Спільнота Польська»
Польща
22 Проблеми формування здорового способу життя у молоді Миколаївський державний  аграрний університет
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,   т.: (0512) 34-30-57 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського
 
23 Сучасні методи лабораторної діагностики респіраторних та метаболічних хвороб великої рогатої худоби Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25,  т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: [email protected] Травень
 
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
24 Сучасні комп’ютерні інформаційні технології Тернопільський національний економічний університет
46020,  м. Тернопіль, вул. Юності, 9,
т.: (0352) 43-52-41 Травень
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут космічних досліджень НАНУ, Вінницький національний  технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка»
25 Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи Волинський національний університет імені Лесі Українки 
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,
т.: (0332) 24-89-57, 24-70-97 Травень
50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації 
 
26 Енергетика. Екологія. Людина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 
03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37
т.: (044) 406-82-25, 406-82-50
e-mail: [email protected], сайт: http://iee.kpi.ua
Травень
35 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний технічний університет, Донбаський державний технічний університет, Криворізький технічний університет, Тульський державний університет, Шахтинський інститут Південно - Російського державного університету, Національний гірничий університет Всеукраїнська асоціація молодих науковців
Російська Федерація, Республіка Білорусь
27 Статистична оцінка соціально-економічного розвитку Хмельницький університет управління та права, 
29013, м. Хмельницький, вул. Театральна,  8, 
т.: (0382) 71-80-00 Травень
60 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
28 Ерделівські читання. Мистецтво та культураЗакарпаття Закарпатський художній інститут
88015, м. Ужгород, вул. Волошина, 37,
т.: (03122) 61-62-16 Травень
40 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління культурита Управління освіти Закарпатської облдержадміністрації, Національна спілка художників України
Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія
 
 
1 2 3 4 5 6
29 Податковий облік у структур-ах видавничо-поліграфічно¬го комплексу з участю фахів¬ців галузі і податкових служб Українська академія друкарства
79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,
т.: (032) 242-23-40 Жовтень
80 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
30 Новітні методи бактеріологічної діагностики інфекційних хвороб органів травлення поросят Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25,
т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,
е-mail: [email protected] Жовтень
 
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
31 Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,
т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis [email protected] Жовтень
250 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національна академія наук України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Харківське обласне територіальне відділення академії будівництва України, Державний комітет України по водному господарству
Російська Федерація, Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, США
32 Особливості формування іншомовної комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів Харківський національний автомобільно-дорожній університет
61002,  м. Харків, вул. Петровського, 25,
т.: (057) 752-88-87, 700-38-66 Листопад
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Бєлгородський державний технологічний університет 
ім. В. Г. Шухова, Американська благодійна урядова організація
« Корпус миру»
Російська Федерація, Китай,  США, Німеччина, Нова Зеландія
33 Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
61002,  м. Харків, пр. Московський,45
т.: (057) 716-1-45 Листопад 50 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
 Міністерство аграрної політики та продовольства України
Російська Федерація
34 Комплексна діагностика хвороб дрібних свійських тварин із застосуванням сучасних молекулярних методів досліджень Дніпропетровський державний  аграрний університет 
49010, м. Дніпропетровськ,
  вул. ім. Ворошилова, 25,
т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,
е-mail: [email protected] Грудень
 
100 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерство аграрної політики та продовольства України
 
Директор Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»                            О.А. Удод    


Інші НПА

Лист МОНмолодьспорт №1/9-31 від 16.01.2012 Про проведення семінару для працівників кадрових служб Лист МОНмолодьспорт №1/9-9 від 10.01.2012 Щодо передачі вищих навчальних закладів та установ МОНмолодьспорту Лист МОНмолодьспорт №1/9-1 від 04.01.2012 Щодо подання інформаційної довідки про вищий навчальний заклад Лист МОНмолодьспорт №1/9-927 від 30.12.2011 Щодо поліпшення умов проживання у студентських гуртожитках Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників