Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Лист МОНмолодьспорт № 839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
16.07.2014  № 839
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 серпня 2014 р. 
за № 899/25676
 
Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
 
Відповідно до статті 18 Закону України «Про вищу освіту», з метою вдосконалення процедури конкурсного відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, що додаються.
 
2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
 
3. Управлінню взаємодії з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.
 
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.
 
Тимчасово виконуючий 
обов’язки Міністра
 
І.Р. Совсун
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
16.07.2014  № 839
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 серпня 2014 р. 
за № 899/25676
 
ЗМІНИ 
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
 
1. У розділі VI:
 
1) абзац перший пункту 2 після слів «а також бакалавра» доповнити словами «(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)»;
 
2) в абзаці третьому пункту 4 друге речення виключити.
 
2. Абзац другий пункту 1 розділу ІХ викласти в такій редакції:
 
«військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу та службу за контрактом, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;».
 
3. Розділ ХХІ доповнити після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:
 
«6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією.».
 
У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.
 
4. Розділ ХХІІ доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:
 
«2. Приймальні комісії вищих військових навчальних закладів та відбіркові комісії військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;
 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 130 балів з профільних конкурсних предметів.».
 
У зв’язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 3-6.
 
Директор департаменту 
вищої освіти
 
Ю.М. Коровайченко


Інші НПА

Наказ МОНмолодьспорт №1510 від 29.10.2013 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Наказ МОНмолодьспорт №809 від 09.07.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766 Наказ МОНмолодьспорт №811 від 10.12.2003 Про затвердження Положення про ІВС ОСВІТА та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка Наказ МОНмолодьспорт №766 від 02.07.2012 Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення Наказ МОНмолодьспорт №805 від 09.07.2014 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2007 року № 781 Постанова КМУ №110-2014-п від 25.03.2014 Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери Наказ МОНмолодьспорт №806 від 09.07.2014 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 Наказ МОНмолодьспорт №912 від 13.08.2012 Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" Наказ МОНмолодьспорт №804 від 09.07.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912 Наказ МОНмолодьспорт №2213/798 від 07.07.2014 Про затвердження форм Свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та Особистої картки спортсмена