Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 781 від 03.09.2007 Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
03.09.2007 N 781
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2007 р.
за N 1074/14341

 
Про впорядкування умов оплати праці
окремих категорій працівників навчальних
закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі
судна, навчальні літаки (вертольоти)
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 1201 від 21.12.2015 }

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 722 від 21.07.2010 - застосовується з 01.07.2010 }
 
1. Затвердити:
розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1);
схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників плаваючого складу навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, та працівників навчальних закладів, що мають навчальні літаки (вертольоти) (додатки 2,3);
погодинні (тарифні) ставки (додаток 4);
показники для віднесення суден морського та річкового флоту до груп з оплати праці командного складу (додаток 5).
 
2. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), у межах затвердженого фонду заробітної плати, встановити відповідним категоріям працівників цих навчальних закладів конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.
Установити, що у разі, якщо згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
 
3. Установити:
1) що працівникам навчальних закладів, що мають статус національних, може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;
2) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи;
3) доплати працівникам:
а) у розмірі 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством.
 
4. У разі, якщо працівникам навчальних закладів передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.
 
5. Установити, що умови оплати праці даних категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), визначені галузевими угодами між Міністерством транспорту України і Профспілкою працівників морського транспорту України та між Міністерством транспорту України і Профспілкою працівників цивільної авіації України, застосовуються, якщо вони не передбачені умовами оплати праці, визначеними цим наказом.
 
6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 3 червня 2004 року N 446 "Про затвердження розмірів посадових окладів окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні судна або літаки (гелікоптери)", зареєстрований Міністерством юстиції України 23 червня 2004 року за N 774/9373 (із змінами).
 
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Б.М.Жебровського.
 
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників освіти
і науки України Л.С.Сачков

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
03.09.2007 N 781
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
25.12.2008 N 1201


 
РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників навчальних закладів, що мають
навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні
літаки (вертольоти), на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери


 
------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються | | | з 1 вересня 2008 року | |--------------------+-------------------------------------------| | 1 | 1,00 | |--------------------+-------------------------------------------| | 2 | 1,09 | |--------------------+-------------------------------------------| | 3 | 1,18 | |--------------------+-------------------------------------------| | 4 | 1,27 | |--------------------+-------------------------------------------| | 5 | 1,36 | |--------------------+-------------------------------------------| | 6 | 1,45 | |--------------------+-------------------------------------------| | 7 | 1,54 | |--------------------+-------------------------------------------| | 8 | 1,64 | |--------------------+-------------------------------------------| | 9 | 1,73 | |--------------------+-------------------------------------------| | 10 | 1,82 | |--------------------+-------------------------------------------| | 11 | 1,97 | |--------------------+-------------------------------------------| | 12 | 2,12 | |--------------------+-------------------------------------------| | 13 | 2,27 | |--------------------+-------------------------------------------| | 14 | 2,42 | |--------------------+-------------------------------------------| | 15 | 2,58 | |--------------------+-------------------------------------------| | 16 | 2,79 | |--------------------+-------------------------------------------| | 17 | 3,00 | |--------------------+-------------------------------------------| | 18 | 3,21 | |--------------------+-------------------------------------------| | 19 | 3,42 | |--------------------+-------------------------------------------| | 20 | 3,64 | |--------------------+-------------------------------------------| | 21 | 3,85 | |--------------------+-------------------------------------------| | 22 | 4,06 | |--------------------+-------------------------------------------| | 23 | 4,27 | |--------------------+-------------------------------------------| | 24 | 4,36 | |--------------------+-------------------------------------------| | 25 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
 
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 21.12.2015 - застосовується з 1 грудня 2015 року }
 
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Примітку 3 Додатка 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 494 від 26.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року}
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1201 від 26.05.2010 }
 
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
03.09.2007 N 781

 
СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) окремих
категорій працівників плаваючого складу навчальних
закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна

 
Командний склад морських суден

 
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| | (професій) | за групами | | | суден | | |---------------| | |I |II|III|IV|V | |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Капітан |17|18|19 |20|21| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Старший помічник капітана, |15|16|17 |18|19| |1-й помічник капітана, помічник капітана з | | | | | | |наукової частини | | | | | | | | | | | | | |2-й помічник капітана, помічник капітана з |13|14|15 |16|17| |пасажирської частини | | | | | | | | | | | | | |3-й помічник капітана |12|13|13 |14|15| | | | | | | | |4-й помічник капітана з пожежної частини |- |- |10 |12|13| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Начальник радіостанції ( при технічному |- |15|15 |16|17| |обслуговуванні радіонавігаційних приладів) | | | | | | |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Інженер - електрорадіонавігатор |- |- | - |13|14| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Старший боцман |- |13|13 |14|15| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Боцман |- |11|11 |12|13| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Головний (старший) механік |14|16|18 |19|20| | | | | | | | |2-й механік |12|14|16 |17|18| | | | | | | | |3-й механік |10|12|14 |15|16| | | | | | | | |4-й механік |- |10|12 |13|14| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Рефрижераторний механік |13|14|15 |16|18| |------------------------------------------------+--+--+---+--+--| |Електромеханік |13|14|15 |16|18| ------------------------------------------------------------------

Інші члени екіпажів морських суден

 
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад (професій) |Тарифні розряди | | | незалежно від | | | груп суден | |-----------------------------------------------+----------------| |Кухар 1-ї категорії | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Токар-комірник | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Електрогазозварник, токар | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший моторист (машиніст), старший електрик | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Електрорадіонавігатор, старший матрос-тесляр | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший матрос | 7-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Електрик 1-го класу, столяр | 6-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Моторист 1-го класу | 6-8 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач продовольчим складом | 5-6 | |-----------------------------------------------+----------------| |Матрос 1-го класу, кухар 2-ї категорії | 5-6 | |-----------------------------------------------+----------------| |Буфетник | 5-6 | |-----------------------------------------------+----------------| |Матрос 2-го класу | 3-4 | |-----------------------------------------------+----------------| |Матрос, камбузник, днювальний | 2-4 | |-----------------------------------------------+----------------| |Кастелянка | 2-4 | ------------------------------------------------------------------

Командний склад річкових суден

 
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ |Найменування посад (професій) | Тарифні розряди відповідно до | | | груп суден | | |-------------------------------| | |I |II |III |IV |V | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Капітан | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Змінний капітан | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Механік | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Змінний механік | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Помічник механіка | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------------+-----+------+-------+-----+----| |Штурман | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

Інші члени екіпажів річкових суден

 
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад (професій) | Тарифні розряди | | | незалежно від | | | груп суден | |---------------------------------------+------------------------| |Боцман | 8-9 | |---------------------------------------+------------------------| |Кухар | 6-7 | |---------------------------------------+------------------------| |Моторист, електрик | 6-7 | |---------------------------------------+------------------------| |Рульовий | 5-6 | |---------------------------------------+------------------------| |Матрос | 2-4 | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
03.09.2007 N 781

 
СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій
працівників навчальних закладів, що мають
навчальні літаки (вертольоти)

 
Командно-льотний склад

 
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад |Тарифні розряди| |з/п| | | |---+--------------------------------------------+---------------| |1 |Командир авіаційного загону, навчально- | 20-21 | | |тренувального центру | | |---+--------------------------------------------+---------------| |2 |Заступник командира авіаційного загону з | 19-20 | | |організації льотної роботи | | |---+--------------------------------------------+---------------| |3 |Начальник штабу авіаційного загону | 17-18 | |---+--------------------------------------------+---------------| |4 |Командир авіаційної ескадрильї | 17-19 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5 |Заступник командира авіаційної ескадрильї з | 16-18 | | |організації льотної роботи | | |---+--------------------------------------------+---------------| |6 |Старші: штурман, бортовий інженер, бортовий | 15-16 | | |механік авіаційного загону | | |---+--------------------------------------------+---------------| |7 |Командир (пілот, льотчик) повітряного судна-| 14-16 | | |інструктор | | |---+--------------------------------------------+---------------| |8 |Штурман-інструктор | 13-15 | |---+--------------------------------------------+---------------| |9 |Штурмани: авіаційного загону, авіаційної | 12-15 | | |ескадрильї; бортовий інженер авіаційної | | | |ескадрильї | | |---+--------------------------------------------+---------------| |10 |Командир авіаційної ланки, пілот-інспектор з| 14-17 | | |безпеки польотів, старші: пілот-інструктор, | | | |пілот-наставник авіаційного (льотного) | | | |загону | | |---+--------------------------------------------+---------------| |11 |Бортовий інженер, бортовий інженер- | 12-13 | | |інструктор, бортовий механік-інструктор | | |---+--------------------------------------------+---------------| |12 |Старший пілот-інспектор, старший пілот- | 19-20 | | |інспектор з безпеки польотів | | |---+--------------------------------------------+---------------| |13 |Пілот-інспектор, пілот-інспектор з безпеки | 17-18 | | |польотів, старший штурман-інспектор | | |---+--------------------------------------------+---------------| |14 |Штурман-інспектор, бортовий інженер-інспек- | 14-17 | | |тор з безпеки польотів, бортовий інженер- | | | |інспектор, бортовий механік-інспектор | | ------------------------------------------------------------------

Керівники, фахівці і службовці

 
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад |Тарифні розряди| |з/п| | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |---+--------------------------------------------+---------------| | 1 |Керівник вищого навчального закладу III-IV | 23-24 | | |рівнів акредитації | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 2 |Керівник вищого навчального закладу I-II | 20-22 | | |рівнів акредитації | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 3 |Начальники провідних служб (відділів), що | 17-19 | | |забезпечують регулярність польотів: | | | |авіаційно-технічного і наземного | | | |забезпечення, спецтранспорту і аеродромної | | | |механізації | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 4 |Начальники провідних служб, які забезпечують| 17-19 | | |безпеку польотів: електросвітлотехнічного | | | |забезпечення польотів, радіонавігації та | | | |радіолокації, баз експлуатації | | | |радіотехнічного обладнання і зв'язку, | | | |пально-мастильних матеріалів, аеродромної, | | | |метеорологічної | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 5 |Начальники провідних служб і відділів | 16-18 | | |автоматизованого центру з управління | | | |повітряним рухом: радіоелектронних засобів | | | |системи передавання даних, радіоелектронних | | | |засобів районного диспетчерського центру, | | | |експлуатації системних засобів, | | | |радіолокаційного комплексу, системного | | | |диспетчерського тренажера, зв'язку та | | | |передавання даних | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 6 |Начальники основних служб (відділів): | 16-18 | | |технічної, експлуатації наземних споруд, | | | |капітального будівництва, планово- | | | |економічного, фінансового, охорони праці та | | | |техніки безпеки, матеріального забезпечення | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 7 |Начальники інших служб (відділів): | 15-17 | | |електрослужби, сертифікації, пошукового та | | | |аварійно-рятувального забезпечення польотів,| | | |кадрів та ін. | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 8 |Керівник польотів | 17-19 | |---+--------------------------------------------+---------------| | 9 |Старший штурман - начальник служби (бюро) | 14-16 | | |аеронавігаційної інформації | | |---+--------------------------------------------+---------------| |10 |Штурман, черговий штурман служби (групи, | 12-14 | | |бюро) | | |---+--------------------------------------------+---------------| |11 |Старший диспетчер, диспетчер-інструктор | 14 -15 | | |служби руху, виробничо-диспетчерської служби| | |---+--------------------------------------------+---------------| |12 |Диспетчер служби руху, виробничо- | 13-14 | | |диспетчерської служби | | |---+--------------------------------------------+---------------| |13 |Диспетчер | 12-13 | |---+--------------------------------------------+---------------| |14 |Начальник авіаційно-технічної бази | 19-20 | |---+--------------------------------------------+---------------| |15 |Головний інженер, начальник виробництва | 18-19 | | |авіаційно-технічної бази | | |---+--------------------------------------------+---------------| |16 |Головний механік АТБ | 17-18 | |---+--------------------------------------------+---------------| |17 |Начальники основних відділів авіаційно- | 16-17 | | |технічної бази: технічного, технічного | | | |контролю | | |---+--------------------------------------------+---------------| |18 |Начальники відділів авіаційно-технічної | 16-17 | | |бази: матеріально-технічного постачання, | | | |виробничо-диспетчерського | | |---+--------------------------------------------+---------------| |19 |Начальники цехів авіаційно-технічної бази: | | | |I групи | 17-18 | | |II групи | 16-17 | | |III групи | 15-16 | |---+--------------------------------------------+---------------| |20 |Начальники дільниць авіаційно-технічної | | | |бази: | | | |I групи | 15-16 | | |II групи | 14-15 | |---+--------------------------------------------+---------------| |21 |Начальники дільниць, змін інших служб | 12-15 | | |(підрозділів) | | |---+--------------------------------------------+---------------| |22 |Майстер | 11-13 | |---+--------------------------------------------+---------------| |23 |Начальник некласифікованого аеропорту | 14-15 | |---+--------------------------------------------+---------------| |24 |Начальник аеропорту місцевого значення | 13-14 | | |(майданчика) | | |---+--------------------------------------------+---------------| |25 |Начальник тренажерного комплексу | 18-20 | |---+--------------------------------------------+---------------| |26 |Старші інструктори: | | | |комплексних тренажерів повітряних суден, | 14-16 | | |тренажерного центру, пілотажних тренажерів | | | |літаків Ан-12, Іл-18, гелікоптера Мі-8 | | | |пілотажних, диспетчерських, штурманських | 12-14 | | |тренажерів і тренажерів бортінженерів | | |---+--------------------------------------------+---------------| |27 |Інструктори: | | | |комплексних тренажерів повітряних суден, | 12-14 | | |тренажерного центру, пілотажних тренажерів | | | |літаків Ан-12, Іл-18, гелікоптера Мі-8 | | | |пілотажних, диспетчерських, штурманських | 11-12 | | |тренажерів і тренажерів бортінженерів | | |---+--------------------------------------------+---------------| |28 |Начальник служби авіаційної безпеки, | 14-17 | | |пожежної безпеки | | |---+--------------------------------------------+---------------| |29 |Начальник команди (варти) служби авіаційної | 12-14 | | |безпеки | | |---+--------------------------------------------+---------------| |30 |Начальник автоколони | 14-16 | |---+--------------------------------------------+---------------| |31 |Начальники складів: пально-мастильних | 12-14 | | |матеріалів, матеріально-технічного | | |---+--------------------------------------------+---------------| |32 |Начальник першого відділу | 14-15 | |---+--------------------------------------------+---------------| |33 |Начальник штабу - заступник керівника з | 12-14 | | |цивільної оборони | | |---+--------------------------------------------+---------------| |34 |Інженери: електронник, програміст | | | |провідні | 15-16 | | |I категорії | 14-15 | | |II категорії | 12-13 | | |без категорії | 11-12 | |---+--------------------------------------------+---------------| |35 |Інженери: з технічного обслуговування, | | | |ремонту і діагностики авіаційної техніки, з | | | |охорони праці і техніки безпеки, з | | | |радіонавігації і радіолокації, з | | | |експлуатації аеродромів, з пально-мастильних| | | |матеріалів, з світлотехнічного і | | | |електротехнічного забезпечення польотів, | | | |зв'язку, базової повірочно-ремонтної | | | |метеорологічної лабораторії, наукової | | | |організації праці і управління виробництвом,| | | |з організації та нормування праці, | | | |інженери-інспектори, інженери авіаційних | | | |загонів: | | | |провідні | 15-16 | | |I категорії | 14-15 | | |II категорії | 13-14 | | |без категорії | 12-13 | |---+--------------------------------------------+---------------| |36 |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, | | | |юрисконсульт, перекладач | | | |провідні | 14-15 | | |I категорії | 12-13 | | |II категорії | 11-12 | | |без категорії | 10-11 | |---+--------------------------------------------+---------------| |37 |Техніки з радіонавігації, радіолокації, | | | |зв'язку, метрології; електротехнічного і | | | |світлотехнічного забезпечення польотів; | | | |аеродромної служби, тренажерів, | | | |електромеханік зв'язку: | | | |I категорії | 10-12 | | |II категорії | 8-9 | | |без категорії | 7-8 | |---+--------------------------------------------+---------------| |38 |Техніки інших спеціальностей: | | | |I категорії | 8-9 | | |II категорії | 7-8 | | |без категорії | 6-7 | |---+--------------------------------------------+---------------| |39 |Старший механік | 12-14 | |---+--------------------------------------------+---------------| |40 |Механік | 11-12 | |---+--------------------------------------------+---------------| |41 |Інструктори всіх найменувань: | | | |старші інструктори | 11-12 | | |інструктори | 10-11 | |---+--------------------------------------------+---------------| |42 |Інспектори всіх найменувань: | | | |старші інспектори | 10-11 | | |інспектори | 8-9 | |---+--------------------------------------------+---------------| |43 |Збройний майстер | 8-9 | |---+--------------------------------------------+---------------| |44 |Стрілець, пожежний, черговий бюро | 4-8 | | |перепусток, телеграфіст-телефоніст, | | | |радіооператор-телеграфіст | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков

Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
03.09.2007 N 781

 
Погодинні (тарифні) ставки

 
Погодинні ставки за виконання льотної роботи
у відсотках до окладу (ставки)
працівника 1 тарифного розряду

 
------------------------------------------------------------------ |Найменування повітряних суден |Розміри погодинних ставок | | |-----------------------------| | | | |----------------------------------+-----------------------------| |Літаки: | | |III класу | 2,70-3,78 | |IV класу | 2,17-3,24 | |----------------------------------+-----------------------------| |Гелікоптери: | | |I класу | 3,78-7,03 | |II класу | 3,78-4,86 | |III класу | 3,24-4,33 | ------------------------------------------------------------------

Погодинні тарифні ставки для робітників
у відсотках до окладу (ставки)
працівника 1 тарифного розряду

 
%
------------------------------------------------------------------ |Види робіт | Розряди | | |-----------------------------| | | I | II |III | IV | V | VI | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Роботи з ремонту, наладки, |0,65|0,72|0,79|0,89|1,01|1,18| |технічного обслуговування | | | | | | | |повітряних суден | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Інші види |0,59|0,65|0,70|0,79|0,9 |1,05| |експлуатаційних робіт* | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
* В зазначених межах встановлюються розміри погодинних ставок водіїв, які обслуговують аеродроми.
 
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков

Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
03.09.2007 N 781

 
ПОКАЗНИКИ
для віднесення суден морського та річкового
флоту до груп з оплати праці командного складу

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Види флоту| Категорія |Показники віднесення суден |Групи з оплати праці | | | командного складу |до груп | | | | | |--------------------------------------------------| | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | |----------+-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| |Навчально-|Капітан, помічник |Кубічний модуль в кубічних |до 1100|понад |понад |понад 7500 |понад | |виробничі |капітана, начальник |метрах | |1100 |4500 |до 15000 |15000 | |судна |радіостанції, перший і | | |до 4500 |до 7500 | | | | |другий радіооператор, | | | | | | | | |інженер- | | | | | | | | |електрорадіонавігатор | | | | | | | | |-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| | |Головний (старший) |Будівельна індикаторна |до 220 |понад 220|понад 885|понад 1470 |понад 2945| | |механік, механіки (крім|потужність головних двигунів| |до 885 |до 1470 |до 2945 | | | |рефрижераторних), |у кіловатах | | | | | | | |електромеханіки на | | | | | | | | |електроходах | | | | | | | |----------+-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| | |Електромеханіки |Сумарна потужність |до 300 |понад 300|понад 600|понад 1000 |понад 2000| | |на суднах без |електрообладнання, яке | |до 600 |до 1000 |до 2000 | | | |електроруху |обслуговується, в кіловатах | | | | | | |----------+-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| | |Рефрижераторні механіки|Сумарна холодопродуктивність|понад |понад 250|понад 500|понад 850 |понад 1700| | | |рефрижераторної |100 |до 500 |до 850 |до 1700 | | | | |та кліматичної |до 250 | | | | | | | |установки, в тисячах | | | | | | | | |кілокалорій | | | | | | |----------+-----------------------+----------------------------+-------+---------+---------+-----------+----------| |Навчальні |Весь командний склад |Кількість місць |до 100 |понад 100|понад 150|- |- | |судна | |для проживання | |до 150 | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
 
1. Кубічний модуль - добуток довжини (найбільшої), ширини і висоти борта судна. Довжина найбільша - відстань від передньої кромки постійної конструкції, крайньої у носі, до задньої кромки такої самої конструкції, крайньої в кормі. Ширина - найбільша ширина, що виміряна на міделі макду зовнішніми кромками шпангоутів. Висота борту - відстань до вертикалі, що виміряна на міделі від верхньої кромки горизонтального кіля або від точки приєднання внутрішньої поверхні зовнішньої обшивки до брускового кіля до верхньої кромки бімса верхньої палуби у борта.
 
2. Індикаторна потужність головних двигунів встановлюється:
для парових поршневих машин - за індикаторною потужністю, вказаною заводом-будівником;
для парових турбін і двигунів внутрішнього згоряння - за ефективною потужністю, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, вказаний заводом-будівником;
для парових поршневих машин з турбінами відпрацьованого пари - за сумою індикаторної потужності, яка вказана заводом-будівником для поршневої машини і турбіни, а у разі відсутності заводських даних про потужності турбіни відпрацьованого пари - за індикаторною потужністю, вказаною заводом-будівником для поршневої машини, збільшеною на 20 відсотків;
для турбо- і дизель-електричних установок - за ефективною потужністю турбін або двигунів внутрішнього згоряння, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, вказаний заводом-будівником;
у разі відсутності заводських даних про механічний коефіцієнт корисної дії індикаторна потужність головних двигунів визначається діленням ефективної потужності на 0,85.
 
3. При обчисленні сумарної потужності загальносудового електрообладнання враховується за даними формулярів заводів-виробників електрообладнання потужність генераторів судової електростанції, електродвигунів, акумуляторів, силових трансформаторів, стаціонарних електронагрівальних приладів і всіх джерел, споживачів і перетворювачів електроенергії, які є у віданні електромеханіка, крім побутових електроприладів.
 
4. Посадові оклади командного плавскладу парусного судна "Дружба" Одеської державної морської академії встановлюються відповідно до V групи з оплати праці.
 
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліков


Інші НПА

Наказ Міноборони №442 від 27.08.2015 Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.02.2010 № 82 Постанова Вищий спеціалізований суд №6 від 25.09.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Постанова ВАСУ №13 від 18.09.2015 Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року Розпорядження КМУ №1033 від 05.10.2015 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році Постанова КМУ №786 від 30.09.2015 Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Розпорядження КМУ №1071 від 13.10.2015 Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 544 Розпорядження КМУ №1076 від 13.10.2015 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області Розпорядження КМУ №1073 від 13.10.2015 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернівецької області Рішення НКЦПФР №1407 від 08.09.2015 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2010 року № 1946 Рішення ГР при НБУ №14 від 10.09.2015 Щодо змін до правових актів Національного банку України