Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 912 від 13.08.2012 Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу \"Золотий ключик\"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2012  № 912

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2012 р.
за № 1447/21759


Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1);

схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" (додаток 2).

2. Надати право Генеральному директору Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" в межах затвердженого фонду оплати праці:

2.1 установлювати:

а) працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до схем, затверджених цим наказом;

б) посадові оклади заступників Генерального директора на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків, помічників керівника - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затверджених цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику закладу, його заступникам, керівникам структурних підрозділів навчального закладу, їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

2.2 надавати працівникам Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, при наданні щорічної відпустки, у сумі не більше посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.3 здійснювати преміювання працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників у межах коштів на оплату праці

3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги Генеральному директору Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик" здійснюються за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у межах наявних коштів на оплату праці.

4. Посадові оклади (ставки заробітної плати) та інші умови оплати праці працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик", які не передбачені цим наказом, встановлюються на рівні посадових окладів (ставок заробітної плати) та інших умов оплати праці відповідних категорій працівників навчальних закладів галузі освіти.

5. У штатному розписі установи установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 грудня 2015 року відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1414 гривень;

5 тарифного розряду - 1514 гривень;

6 тарифного розряду - 1614 гривень;

7 тарифного розряду - 1714 гривень;

8 тарифного розряду - 1825 гривень;

9 тарифного розряду - 1925 гривень;

10 тарифного розряду - 2026 гривень;

11 тарифного розряду - 2193 гривні;

12 тарифного розряду - 2360 гривень;

13 тарифного розряду - 2527 гривень;

14 тарифного розряду - 2693 гривні;

15 тарифного розряду - 2872 гривні;

16 тарифного розряду - 3105 гривень;

17 тарифного розряду - 3339 гривень;

18 тарифного розряду - 3573 гривні;

19 тарифного розряду - 3806 гривень;

20 тарифного розряду - 4051 гривня;

21 тарифного розряду - 4285 гривень;

22 тарифного розряду - 4519 гривень;

23 тарифного розряду - 4753 гривні;

24 тарифного розряду - 4853 гривні;

25 тарифного розряду - 5020 гривень.

6. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Кулікова П. М.

Міністр

Д.В. Табачник


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників освіти
і науки України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України
В.І. Надрага

С.О. РибакГ.Ф. ТрухановО. МірошниченкоГ.В. Осовий


Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
13.08.2012  № 912


РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51


__________
Примітки:


  1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень.
  Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
  2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.


Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
13.08.2012  № 912


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик"

Керівні працівники, художній та артистичний персонал

Таблиця 1

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Генеральний директор

17

Директор-розпорядник

16

Головний адміністратор

15

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності (начальник відділу дитячої молодіжної моди, начальник декораційного цеху, начальник кравецького цеху, начальник технічної служби, начальник бутафорського цеху, начальник костюмерного цеху)

13-15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень (начальник ремонтної майстерні, начальник механічної майстерні)

13-14

Керівник художній

15-16

Головний режисер

15-16

Головний художник

15-16

Режисер-постановник, художник-постановник, балетмейстер-постановник

14-15

Художники всіх спеціальностей

13-14

Завідуючий художньо-постановочної частини

13-14

Керівник музичної частини

13-14

Керівник літературно-драматургічної частини

13-14

Репетитор з вокалу, балету

12

Звукорежисер:
вищої категорії
І категорії
ІІ категорії


13-14
12-13
12


Фахівці, технічні службовці, робітники

Таблиця 2

Костюмер, реквізитор, електрик
1 кваліфікаційного розряду
2 кваліфікаційного розряду
3 кваліфікаційного розряду
4 кваліфікаційного розряду
5 кваліфікаційного розряду
6 кваліфікаційного розряду


2
2
2
3
4
5

Адміністратор

4-5

Старший касир

4-6

Касир квитковий

4-5

Машиніст сцени
3-го розряду
4-го розряду
5-го розряду


3-4
4-5
5-6

Контролер квитків

4

Садівник (квітникар)

1-3

Робітник сцени

1-3

Швейцар

1-2

Гардеробник

1-2

Монтувальник сцени

1-2

Підсобний робітник

1-2

Двірник

1-2


Інші НПА

Наказ МОН №1057 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781 Наказ МОН №781 від 03.09.2007 Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти) Наказ Міноборони №442 від 27.08.2015 Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.02.2010 № 82 Постанова Вищий спеціалізований суд №6 від 25.09.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Постанова ВАСУ №13 від 18.09.2015 Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року Розпорядження КМУ №1033 від 05.10.2015 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році Постанова КМУ №786 від 30.09.2015 Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Розпорядження КМУ №1071 від 13.10.2015 Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 544 Розпорядження КМУ №1076 від 13.10.2015 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області Розпорядження КМУ №1073 від 13.10.2015 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернівецької області