Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 386 від 14.06.2004 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2004 N 386
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 820/9419
 
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
     Відповідно до Указу Президента України від 26.05.2003 N 434/2003 ( 434/2003 ) "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади", Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 N 1344-IV ( 1344-15 ), наказу Міністерства фінансів України від 30.03.2004 N 233 ( vr233486-04 ) "Про внесення змін в організаційну структуру центрального апарату Міністерства фінансів" та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 N 549 ( 549-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ" Н А К А З У Ю:
     1. Внести зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, виклавши її у новій редакції, що додається.
     2. Внести зміни до форми кошторису (у тому числі зведеного), плану асигнувань із загального фонду бюджету (у тому числі зведеного), зведення показників спеціального фонду кошторису, плану використання бюджетних коштів, лімітної довідки про бюджетні асигнування, виклавши їх у новій редакції, що додається.
     3. Затвердити форму плану надання кредитів із загального фонду бюджету (у тому числі зведеного), що додається.
     4. Департаменту зведеного бюджету (Рибак С.О.): забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і довести цей наказ до розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
     5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету у місячний термін.
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мярковського А.І.
 Перший віце-прем'єр-міністр України, 
 Міністр фінансів України                               М.Я.Азаров 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.06.2004 N 386
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 820/9419
 
ІНСТРУКЦІЯ
про складання і виконання розпису
Державного бюджету України
 
1. Загальні положення
     1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.
     1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі - розпис) включає:
     розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
     розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету;
     розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету;
     розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
     річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
     1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
     1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.
     Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти населенню (код 1340). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".
     1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, кодами економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування).
     Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.
     1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, та затверджується Міністром фінансів України в місячний термін після набрання чинності цим законом.
     Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період наступного року.
     1.7. Кошториси за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації 351 (у частині міжбюджетних трансфертів, за бюджетними програмами, за якими здійснюється передача бюджетних призначень головним розпорядникам коштів та за бюджетними програмами "Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу" і "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду"), не затверджуються.
2. Складання розпису
     2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до державного бюджету.
     2.2. Розпис доходів складається Управлінням доходів Мінфіну за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних розпорядників.
     2.3. Розпис фінансування складається Департаментом фінансової політики та управління державним боргом за участю Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності Мінфіну та за погодженням з Управлінням організації бюджетного процесу Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету.
     2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
     2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету Управління організації бюджетного процесу Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду державного бюджету за відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із роз'ясненнями.
     Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та разом із лімітними довідками надають їх Управлінню організації бюджетного процесу Мінфіну, яке зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.
     Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають відповідним структурним підрозділам Мінфіну зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають Управлінню організації бюджетного процесу Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
     Управління організації бюджетного процесу Мінфіну зводить отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів України.
     2.6. Оригінал затвердженого розпису державного бюджету передається на паперових та електронних носіях Державному казначейству України, одна копія передається Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, інша - залишається в Управлінні організації бюджетного процесу Мінфіну.
     2.7. Помісячний розподіл повернення кредитів до загального та спеціального фондів до затвердженого розпису державного бюджету надається Державному казначейству України у розрізі областей.
     2.8. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами до затвердженого розпису державного бюджету надається Державному казначейству України (на паперових та електронних носіях), Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій.
     2.9. Державне казначейство України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних коштів.
3. Унесення змін до розпису
     3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
     необхідності перерозподілу видатків за економічною та програмною класифікаціями;
     прийняття нормативного акта про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника до іншого;
     прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;
     необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;
     необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
     унесення змін до закону про Державний бюджет України.
     3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
     3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Управління організації бюджетного процесу Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно додати обгрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державного казначейства України.
     3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника може бути здійснено перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл бюджетних призначень за функціональною структурою здійснюється за погодженням із постійною комісією місцевої ради з питань бюджету та на основі положень рішення про затвердження відповідного бюджету.
     У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.
     Відповідний структурний підрозділ Мінфіну детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття рішення про доцільність внесення запропонованих ним змін, готує листа Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням погодити пропозицію головного розпорядника щодо перерозподілу його бюджетних призначень у межах їх загального обсягу. Проект листа в обов'язковому порядку візується в Управлінні організації бюджетного процесу Мінфіну.
     У разі отримання дозволу Комітету Верховної Ради з питань бюджету відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.
     3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
     бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
     не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України;
     враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
     проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;
     відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
     вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами 3 та 7 пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).
     3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал та три її копії Управлінню організації бюджетного процесу Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального фонду державного бюджету за наявності письмового доручення першого заступника або заступника Міністра довідки реєструються до кінця місяця.
     Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається Державному казначейству України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Управлінні організації бюджетного процесу Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державному казначейству передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).
     Копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних бюджетів Міністерством фінансів України надається Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій.
     Управління організації бюджетного процесу Мінфіну надсилає Державному казначейству України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
     3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
     підписуються начальником Управління організації бюджетного процесу Мінфіну і начальником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особами, що виконують їхні обов'язки;
     затверджуються першим заступником Міністра або заступником Міністра;
     реєструються за номером та датою;
     доводяться до Державного казначейства України.
     Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державного казначейства України готує доповідну записку на ім'я першого заступника Міністра або заступника Міністра, який затверджував довідку, і візує її в Управлінні організації бюджетного процесу Мінфіну. Після погодження із першим заступником Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до Управління організації бюджетного процесу Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державного казначейства України.
     У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державним казначейством України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
     3.8. Державне казначейство України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
     Головні розпорядники в триденний термін подають Державному казначейству України довідки про внесені зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
     3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про Державний бюджет України не встановлено інше.
     Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки на підставі кошторисів з урахуванням унесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.
     Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України) на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.
     За наявності на рахунку головного розпорядника залишків коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.
     У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.
4. Тимчасове обмеження асигнувань загального
фонду державного бюджету
     4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, то Міністр фінансів України приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету.
     4.2. Управління доходів Мінфіну, Департамент фінансової політики та управління державним боргом разом із Управлінням фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності Мінфіну розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Управлінню організації бюджетного процесу Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.
     4.3. Управління організації бюджетного процесу Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України. Міністерство фінансів України видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету.
     4.4. Державне казначейство України, керуючись наказом Міністерства фінансів України про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету, у триденний термін повідомляє головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.
     4.5. Розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність із бюджетними асигнуваннями, встановленими кошторисами, з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету.
5. Виконання та звітність
     5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
     5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державним казначейством України:
     щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
     щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
     щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
     щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.
     5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державне казначейство України проводить з Управлінням організації бюджетного процесу Мінфіну звірку розпису за загальним фондом державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін.
     5.4. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
     Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
Додаток 1
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
         про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва бюджетної установи __________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн., грн.)
-----------------------------------------------------------------
|   Код     |Найменування показників|     Сума змін (+, -)      |
|           |                       |---------------------------|
|           |                       |загальний|спеціальний|разом|
|           |                       |  фонд   |   фонд    |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|     1     |           2           |    3    |     4     |  5  |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |НАДХОДЖЕННЯ - усього   |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |у тому числі:          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |доходи (розписати за   |         |           |     |
|           |кодами класифікації    |         |           |     |
|           |доходів)               |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |фінансування (розписати|         |           |     |
|           |за кодами класифікації |         |           |     |
|           |фінансування за типом  |         |           |     |
|           |боргового зобов'язання)|         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |повернення кредитів до |         |           |     |
|           |бюджету (розписати за  |         |           |     |
|           |кодами програмної      |         |           |     |
|-----------|класифікації видатків  |---------+-----------+-----|
|           |та кредитування,       |         |           |     |
|           |класифікації           |         |           |     |
|           |кредитування)          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |                       |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     |         |           |     |
|           |КРЕДИТІВ - усього      |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |у тому числі:          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |видатки (розписати за  |         |           |     |
|           |кодами економічної     |         |           |     |
|           |класифікації видатків) |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |надання кредитів       |         |           |     |
|           |з бюджету (розписати   |         |           |     |
|           |за кодами класифікації |         |           |     |
|           |кредитування)          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |                       |         |           |     |
----------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/ начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
           про зміни до помісячного розпису асигнувань 
             (за винятком надання кредитів з бюджету) 
            загального фонду бюджету (плану асигнувань 
             (за винятком надання кредитів з бюджету) 
                    загального фонду бюджету) 
                        на __________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва бюджетної установи __________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн, грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ |  Найменування видатків  |                                  Сума змін                                                          |
|     |                         |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                      у тому числі за місяцями:                                               |разом |
|     |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік|
|     |                         |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1110 |Оплата праці працівників |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |бюджетних установ        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1120 |Нарахування на заробітну |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |плату                    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1132 |Медикаменти та           |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |перев'язувальні матеріали|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1133 |Продукти харчування      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1160 |Оплата комунальних послуг|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |та енергоносіїв          |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1340 |Поточні трансферти       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |населенню                |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|5000*|Інші видатки             |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|     |УСЬОГО                   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------
     * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 3
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
       про зміни до помісячного розпису повернення кредитів 
           до загального фонду бюджету/надання кредитів 
            із загального фонду бюджету (плану надання 
              кредитів із загального фонду бюджету) 
                        на ___________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва бюджетної установи __________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн, грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККК|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |            |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 4
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
                 про зміни до помісячного розпису 
                 доходів загального фонду бюджету 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККД|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |  доходів   |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |            |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
 
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 5
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
                 про зміни до помісячного розпису 
              фінансування загального фонду бюджету 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККФ|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |фінансування|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | за типом   |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   | боргового  |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |зобов'язання|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
 
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 6
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
       про зміни до помісячного розпису спеціального фонду 
        бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних 
           установ та відповідних видатків)/помісячного 
          плану спеціального фонду бюджету (за винятком 
               власних надходжень бюджетних установ 
                     та відповідних видатків) 
                        на __________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва бюджетної установи __________________________________ 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн., (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування показників |                                  Сума змін                                                         |
|   |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                      у тому числі за місяцями:                                               |разом|
|   |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |                         |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |                         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |у тому числі:            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |доходи (розписати        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |доходів)                 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |фінансування (розписати  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |фінансування за типом    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |боргового зобов'язання)  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |повернення кредитів      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |до бюджету (розписати    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---|за кодами програмної     |------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |класифікації видатків    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |та кредитування)         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |КРЕДИТІВ - усього        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |у тому числі:            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |видатки (розписати       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами економічної    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |класифікації видатків)   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |надання кредитів         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |з бюджету (розписати     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |кредитування)            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Начальник Управління               Начальник відповідного 
 організації бюджетного процесу     управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
Додаток 7
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386)
 
ДОВІДКА
про підтвердження надходжень на спеціальні
реєстраційні рахунки, що відкриті в органах
Державного казначейства, станом
на "____"________ 200__ року
 
КВК ______________________________________________________________ 
                     (код відомчої класифікації) 
 
КПКВ _____________________________________________________________ 
        (код програмної класифікації видатків та кредитування) 
(грн.)
----------------------------------------------------------------
|     Код     |              Найменування                 |Сума|
| класифікації|                                           |    |
|   доходів,  |                                           |    |
|фінансування,|                                           |    |
|  повернення |                                           |    |
|   кредитів  |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |Залишки коштів, що склалися на початок року|    |
|             |(01.01.200____)                            |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |                                           |    |
|-------------+-------------------------------------------+----|
|             |Усього                                     |    |
---------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Управління 
 консолідованої звітності 
 з виконання бюджетів 
 Державного казначейства 
 України                         __________  _____________________ 
                                  (підпис)   (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік)                                         М.П. 
Додаток 8
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                              РЕЄСТР 
               довідок про внесення змін до розпису 
                    Державного бюджету України 
                    "____"___________ 200__ р. 
 
----------------------------------------------------------
|    N з/п     |      Номер довідки      |     Дата      |
|--------------------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до річного розпису бюджету    |
|--------------------------------------------------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
|--------------------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету|
|--------------------------------------------------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
---------------------------------------------------------- 
 
 Передав          ________           _____________________ 
                  (підпис)           (ініціали і прізвище) 
 
 Отримав          ________           _____________________ 
                  (підпис)           (ініціали і прізвище) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                         ЛІМІТНА ДОВІДКА 
             про бюджетні асигнування та кредитування 
                        на __________ рік 
 
     Видана ______________________________________________________ 
                (назва установи, яка видала лімітну довідку)
__________________________________________________________________ 
         (назва установи, якій видається лімітна довідка) 
 
     Підстава: ___________________________________________________ 
 
     1) З ________________________________________________ бюджету 
 
за _______________________________________________________________ 
          (код та назва програмної класифікації видатків
__________________________________________________________________ 
    та кредитування державного бюджету/тимчасової класифікації
__________________________________________________________________ 
           видатків та кредитування місцевих бюджетів) 
 
виділено _______________________________________, у тому числі на: 
 
------------------------------------------------------------
|    Назва видатків за     | Разом | Загальний |Спеціальний|
|економічною класифікацією |       |    фонд   |    фонд   |
|     та класифікацією     |       |           |           |
|       кредитування       |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|поточні видатки - разом,  |       |           |           |
|з них:                    |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|оплата праці працівників  |       |           |           |
|бюджетних установ         |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|оплата комунальних послуг |       |           |           |
|та енергоносіїв           |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|капітальні видатки        |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|повернення кредитів       |       |           |           |
|до бюджету                |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|надання кредитів          |       |           |           |
|із бюджету                |       |           |           |
|--------------------------+-------+-----------+-----------|
|усього                    |       |           |           |
------------------------------------------------------------ 
 
     2) У  сумі  асигнувань  загального  фонду  бюджету  враховано 
витрати на утримання: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     3) Помісячні обсяги* асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:
--------------------------------------------------------------
| січень |  лютий  | березень | квітень | травень  | червень |
|--------+---------+----------+---------+----------+---------|
|        |         |          |         |          |         |
|--------+---------+----------+---------+----------+---------|
| липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
|--------+---------+----------+---------+----------+---------|
|        |         |          |         |          |         |
-------------------------------------------------------------- 
 
     4) Проекти  кошторису,  плану  асигнувань  загального  фонду, 
плану  надання  кредитів  загального  фонду  бюджету,  помісячного 
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та  відповідних  видатків),  штатного 
розпису установи на ______ рік із зведеними даними та розрахунками 
повинні бути подані на затвердження до __________________________. 
                                          (число, місяць, рік) 
 
 Керівник                           ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.                                         ____________________ 
                                              (число, місяць, рік) 
 
---------------
     * Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                                    Затверджений у сумі __________
                                    _________________________ грн. 
                                    (сума літерами і цифрами)
                                    ______________________________ 
                                             (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                    ____________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                             КОШТОРИС 
                         на _________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
                (код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
 
(грн.)
-----------------------------------------------------------------
|         Показники          | Код  |   Усього на рік     |РАЗОМ|
|                            |      |---------------------|     |
|                            |      |Загальний|Спеціальний|     |
|                            |      |  фонд   |   фонд    |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|              1             |  2   |    3    |     4     |  5  |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|   НАДХОДЖЕННЯ - усього     |  х   |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надходження коштів          |  х   |         |     х     |     |
|із загального               |      |         |           |     |
|фонду бюджету               |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надходження коштів          |  х   |         |           |     |
|із спеціального фонду       |      |         |           |     |
|бюджету, у т.ч.             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- плата за послуги,         |250100|    х    |           |     |
|що надаються бюджетними     |      |         |           |     |
|установами                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|(розписати за підгрупами)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші джерела власних      |250200|    х    |           |     |
|надходжень бюджетних        |      |         |           |     |
|установ                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|(розписати за підгрупами)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші надходження, у т.ч.  |      |    х    |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші доходи (розписати    |      |    х    |           |     |
|за кодами класифікації      |      |         |           |     |
|доходів)                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- фінансування (розписати   |      |    х    |           |     |
|за кодами класифікації      |      |         |           |     |
|фінансування за типом       |      |         |           |     |
|боргового зобов'язання)     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- повернення кредитів       |      |    х    |           |     |
|до бюджету (розписати       |      |         |           |     |
|за кодами програмної        |      |         |           |     |
|класифікації видатків       |      |         |           |     |
|та кредитування,            |      |         |           |     |
|класифікації                |      |         |           |     |
|кредитування)               |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|                            |      |    х    |     *     |  *  |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|   ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ       |   х  |         |           |     |
|   КРЕДИТІВ - усього        |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|      Поточні видатки       | 1000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата праці працівників    | 1110 |         |           |     |
|бюджетних установ           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Заробітна плата             | 1111 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Грошове утримання           | 1112 |         |           |     |
|військовослужбовців         |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Нарахування                 | 1120 |         |           |     |
|на заробітну плату          |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання предметів         | 1130 |         |           |     |
|постачання і матеріалів,    |      |         |           |     |
|оплата послуг та інші       |      |         |           |     |
|видатки                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Предмети, матеріали,        | 1131 |         |           |     |
|обладнання та інвентар      |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Медикаменти                 | 1132 |         |           |     |
|та перев'язувальні          |      |         |           |     |
|матеріали                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Продукти харчування         | 1133 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|М'який інвентар             | 1134 |         |           |     |
|та обмундирування           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата транспортних         | 1135 |         |           |     |
|послуг та утримання         |      |         |           |     |
|транспортних засобів        |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оренда та експлуатаційні    | 1136 |         |           |     |
|послуги                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточний ремонт             | 1137 |         |           |     |
|обладнання, інвентарю       |      |         |           |     |
|та будівель; технічне       |      |         |           |     |
|обслуговування              |      |         |           |     |
|обладнання                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Послуги зв'язку             | 1138 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших послуг         | 1139 |         |           |     |
|та інші видатки             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Видатки на відрядження      | 1140 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Матеріали, інвентар,        | 1150 |         |           |     |
|будівництво, капітальний    |      |         |           |     |
|ремонт та заходи            |      |         |           |     |
|спеціального призначення,   |      |         |           |     |
|що мають загальнодержавне   |      |         |           |     |
|значення                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата комунальних послуг   | 1160 |         |           |     |
|та енергоносіїв             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата теплопостачання      | 1161 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата водопостачання       | 1162 |         |           |     |
|і водовідведення            |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата електроенергії       | 1163 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата природного газу      | 1164 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших комунальних    | 1165 |         |           |     |
|послуг                      |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших енергоносіїв   | 1166 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Дослідження і розробки,     | 1170 |         |           |     |
|державні програми           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Виплата процентів (доходу)  | 1200 |         |           |     |
|за зобов'язаннями           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Субсидії і поточні          | 1300 |         |           |     |
|трансферти                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Субсидії та поточні         | 1310 |         |           |     |
|трансферти підприємствам    |      |         |           |     |
|(установам, організаціям)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1320 |         |           |     |
|органам державного          |      |         |           |     |
|управління інших рівнів     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1340 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Виплата пенсій і допомоги   | 1341 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Стипендії                   | 1342 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Інші поточні трансферти     | 1343 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1350 |         |           |     |
|за кордон                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|     Капітальні видатки     | 2000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання основного         | 2100 |         |           |     |
|капіталу                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання обладнання        | 2110 |         |           |     |
|і предметів                 |      |         |           |     |
|довгострокового             |      |         |           |     |
|користування                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальне будівництво      | 2120 |         |           |     |
|(придбання)                 |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Будівництво (придбання)     | 2121 |         |           |     |
|житла                       |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Будівництво (придбання)     | 2122 |         |           |     |
|адміністративних об'єктів   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Інше будівництво            | 2123 |         |           |     |
|(придбання)                 |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт,         | 2130 |         |           |     |
|реконструкція               |      |         |           |     |
|та реставрація              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2131 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|житлового фонду             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2132 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|адміністративних            |      |         |           |     |
|об'єктів                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2133 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|інших об'єктів              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Реставрація пам'яток        | 2134 |         |           |     |
|культури, історії           |      |         |           |     |
|та архітектури              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Створення державних         | 2200 |         |           |     |
|запасів і резервів          |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання землі             | 2300 |         |           |     |
|і нематеріальних активів    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2400 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2410 |         |           |     |
|підприємствам (установам,   |      |         |           |     |
|організаціям)               |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2420 |         |           |     |
|органам державного          |      |         |           |     |
|управління інших рівнів     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2430 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2440 |         |           |     |
|за кордон                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|   Нерозподілені видатки    | 3000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
| Надання внутрішніх кредитів| 4110 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання кредитів органам    | 4111 |         |           |     |
|державного управління       |      |         |           |     |
|інших рівнів                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання кредитів            | 4112 |         |           |     |
|підприємствам, установам,   |      |         |           |     |
|організаціям                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання інших внутрішніх    | 4113 |         |           |     |
|кредитів                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 |         |           |     |
----------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
---------------
     * Сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                                    Затверджений у сумі __________
                                    _________________________ грн. 
                                    (сума літерами і цифрами)
                                    ______________________________ 
                                              (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                    ____________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                         ПЛАН АСИГНУВАНЬ 
             (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) 
                     ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
                        на ___________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
        (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
 
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Показники        |КЕКВ |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
|                        |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           1            |  2  |  3   |  4  |    5   |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |  12   |   13   |  14   |  15  |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці працівників|1110 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|бюджетних установ       |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування             |1120 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|на заробітну плату      |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти             |1132 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|та перев'язувальні      |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|матеріали               |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування     |1133 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних      |1160 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|послуг та енергоносіїв  |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти      |1340 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|населенню               |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки            |5000*|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО                  |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
---------------
     * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.06.2004 N 386
 
                                    Затверджений у сумі __________
                                    _________________________ грн. 
                                    (сума літерами і цифрами)
                                    ______________________________ 
                                              (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                    ____________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                               ПЛАН 
           надання кредитів із загального фонду бюджету 
                        на ___________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
        (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
 
(грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |ККК|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|     1     | 2 |  3   |  4  |    5   |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |  12   |   13   |  14   |  15  |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО     |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
-----------------
 * Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.06.2004 N 386
 
                                    Затверджений у сумі __________
                                    _________________________ грн. 
                                    (сума літерами і цифрами)
                                    ______________________________ 
                                              (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                    ____________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                               ПЛАН 
              спеціального фонду державного бюджету 
            (за винятком власних надходжень бюджетних 
                 установ та відповідних видатків) 
                        на __________ рік 
 
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _________________
__________________________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
 
(грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Показники        |Код|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом на рік|
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|           1             | 2 |  3   |  4  |   5    |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |  12   |   13   |  14   |     15     |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього|   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|у тому числі:            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|доходи (розписати        |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|доходів)                 |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|фінансування (розписати  |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|фінансування за типом    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|боргового зобов'язання)  |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|повернення кредитів      |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|до бюджету (розписати    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами програмної     |---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|класифікації видатків    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|та кредитування та кодами|   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|класифікації             |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|кредитування)            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ       |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|КРЕДИТІВ - усього        |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|у тому числі:            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|видатки (розписати       |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами економічної    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|класифікації видатків)   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|надання кредитів         |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|з бюджету (розписати     |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|кредитування)            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
-----------------
     * Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                                    Затверджений у сумі __________
                                    _________________________ грн. 
                                    (сума літерами і цифрами)
                                    ______________________________ 
                                              (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                    ____________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
 ПОГОДЖЕНО
 ______________________________ 
           (посада)
 ______________________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)
 ____________________ 
 (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                               ПЛАН 
                  використання бюджетних коштів 
                        на ___________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
                    (код та назва одержувача)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та  назва  тимчасової класифікації видатків  та  кредитування 
місцевих бюджетів _______________________________________________) 
 
код економічної     класифікації     видатків/код     класифікації 
кредитування _____________________________________________________ 
(грн.)
---------------------------------------------------------------
|N з/п|             Показники                | Бюджетні кошти |
|-----+--------------------------------------+----------------|
|  1  |                 2                    |       3        |
|-----+--------------------------------------+----------------|
|  1  | ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього |                |
|-----+--------------------------------------+----------------|
| 1.1 |          Поточні видатки             |                |
|-----+--------------------------------------+----------------|
| 1.2 |        Капітальні видатки            |                |
|-----+--------------------------------------+----------------|
| 1.3 |   Надання внутрішніх кредитів        |                |
|-----+--------------------------------------+----------------|
| 1.4 |    Надання зовнішніх кредитів        |                |
|-----+--------------------------------------+----------------|
|  *  |                                      |                |
--------------------------------------------------------------- 
 
---------------
     * Форма плану використання бюджетних коштів одержувачами заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                       ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 
                   СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ 
                        на ___________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
          (код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
 
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Показники      | Код|  Разом, |Плата за послуги, що надаються бюджетними|  Інші джерела власних |Інші надходження |
|                      |    |спеціаль-|              установами                 |      надходжень *     |                 |
|                      |    |ний фонд |-----------------------------------------+-----------------------+-----------------|
|                      |    |         |разом|        у т.ч. за підгрупами       |разом|    у т.ч. за    |назва інших над- |
|                      |    |         |     |                                   |     |    підгрупами   |ходжень за видами|
|                      |    |         |     |-----------------------------------|     |-----------------+-----------------|
|                      |    |         |     |25010100|25010200|25010300|25010400|     |25020100|25020200|        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|           1          |  2 |    3    |  4  |   5    |   6    |   7    |   8    |  9  |   10   |   11   |   12   |   13   |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|НАДХОДЖЕННЯ - усього  |  х |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надходження коштів    |  х |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|до спеціального фонду |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|бюджету               |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ    |  х |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|КРЕДИТІВ - усього     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
| Поточні видатки      |1000|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата праці          |1110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|працівників бюджетних |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|установ               |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Заробітна плата       |1111|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Грошове утримання     |1112|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|військовослужбовців   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Нарахування           |1120|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|на заробітну плату    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Придбання предметів   |1130|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|постачання            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і матеріалів, оплата  |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|послуг та інші видатки|    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Предмети, матеріали,  |1131|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|обладнання та         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|інвентар              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Медикаменти           |1132|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та перев'язувальні    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|матеріали             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Продукти харчування   |1133|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|М'який інвентар       |1134|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та обмундирування     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата транспортних   |1135|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|послуг та утримання   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|транспортних засобів  |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оренда                |1136|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та експлуатаційні     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|послуги               |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Поточний ремонт       |1137|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|обладнання, інвентарю |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та будівель; технічне |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|обслуговування        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|обладнання            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Послуги зв'язку       |1138|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата інших послуг   |1139|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та інші видатки       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Видатки на відрядження|1140|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Матеріали, інвентар,  |1150|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|будівництво,          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|капітальний ремонт    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та заходи спеціального|    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|призначення, що мають |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|загальнодержавне      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|значення              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата комунальних    |1160|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|послуг                |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та енергоносіїв       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата теплопостачання|1161|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата водопостачання |1162|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і водовідведення      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата електроенергії |1163|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата природного газу|1164|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата інших          |1165|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|комунальних послуг    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Оплата інших          |1166|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|енергоносіїв          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Дослідження           |1170|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і розробки, державні  |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|програми              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Виплата процентів     |1200|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(доходу)              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|за зобов'язаннями     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Субсидії і поточні    |1300|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|трансферти            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Субсидії та поточні   |1310|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|трансферти            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|підприємствам         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(установам,           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|організаціям)         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти    |1320|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|органам державного    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|управління інших      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|рівнів                |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти    |1340|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|населенню             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Виплата пенсій        |1341|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і допомоги            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Стипендії             |1342|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Інші поточні          |1343|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|трансферти населенню  |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти    |1350|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|за кордон             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні видатки    |2000|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Придбання основного   |2100|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|капіталу              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Придбання обладнання  |2110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і предметів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|довгострокового       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|користування          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальне будівництво|2120|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(придбання)           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Будівництво           |2121|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(придбання) житла     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Будівництво           |2122|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(придбання)           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|адміністративних      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|об'єктів              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Інше будівництво      |2123|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(придбання)           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт,   |2130|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|реконструкція         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та реставрація        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт    |2131|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та реконструкція      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|житлового фонду       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт    |2132|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та реконструкція      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|адміністративних      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|об'єктів              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт    |2133|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та реконструкція      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|інших об'єктів        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Реставрація пам'яток  |2134|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|культури, історії     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|та архітектури        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Створення державних   |2200|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|запасів і резервів    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Придбання землі       |2300|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|і нематеріальних      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|активів               |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2400|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2410|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|підприємствам         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|(установам,           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|організаціям)         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2420|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|органам державного    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|управління інших      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|рівнів                |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2430|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|населенню             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2440|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|за кордон             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надання внутрішніх    |4110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|кредитів              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надання кредитів      |4111|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|органам державного    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|управління інших      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|рівнів                |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надання кредитів      |4112|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|підприємствам,        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|установам,            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|організаціям          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надання інших         |4113|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|внутрішніх кредитів   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|----------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+--------|
|Надання зовнішніх     |4210|         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
|кредитів              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------
     * Плануються за наявності підстави.
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на ________ рік
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
код    економічної   класифікації   видатків/   код   класифікації 
кредитування _____________________________________________________ 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------
|         Показники          | Код  |    Усього на рік    |РАЗОМ|
|                            |      |---------------------|     |
|                            |      |загальний|спеціальний|     |
|                            |      |  фонд   |   фонд    |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|              1             |  2   |    3    |     4     |  5  |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|   НАДХОДЖЕННЯ - усього     |  х   |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надходження коштів          |  х   |         |     х     |     |
|із загального               |      |         |           |     |
|фонду бюджету               |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надходження коштів          |  х   |         |           |     |
|із спеціального фонду       |      |         |           |     |
|бюджету, у т.ч.             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- плата за послуги,         |250100|    х    |           |     |
|що надаються бюджетними     |      |         |           |     |
|установами                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|(розписати за підгрупами)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші джерела власних      |250200|    х    |           |     |
|надходжень бюджетних        |      |         |           |     |
|установ                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|(розписати за підгрупами)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші надходження, у т.ч.  |      |    х    |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- інші доходи (розписати    |      |    х    |           |     |
|за кодами класифікації      |      |         |           |     |
|доходів)                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- фінансування (розписати   |      |    х    |           |     |
|за кодами класифікації      |      |         |           |     |
|фінансування за типом       |      |         |           |     |
|боргового зобов'язання)     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|- повернення кредитів       |      |    х    |           |     |
|до бюджету (розписати       |      |         |           |     |
|за кодами програмної        |      |         |           |     |
|класифікації видатків       |      |         |           |     |
|та кредитування,            |      |         |           |     |
|класифікації                |------+---------+-----------+-----|
|кредитування)               |      |    х    |     *     |  *  |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ          |  х   |         |           |     |
|КРЕДИТІВ - усього           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|      Поточні видатки       | 1000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата праці працівників    | 1110 |         |           |     |
|бюджетних установ           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Заробітна плата             | 1111 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Грошове утримання           | 1112 |         |           |     |
|військовослужбовців         |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Нарахування на заробітну    | 1120 |         |           |     |
|плату                       |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання предметів         | 1130 |         |           |     |
|постачання і матеріалів,    |      |         |           |     |
|оплата послуг та інші       |      |         |           |     |
|видатки                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Предмети, матеріали,        | 1131 |         |           |     |
|обладнання та інвентар      |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Медикаменти                 | 1132 |         |           |     |
|та перев'язувальні          |      |         |           |     |
|матеріали                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Продукти харчування         | 1133 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|М'який інвентар             | 1134 |         |           |     |
|та обмундирування           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата транспортних         | 1135 |         |           |     |
|послуг та утримання         |      |         |           |     |
|транспортних засобів        |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оренда та експлуатаційні    | 1136 |         |           |     |
|послуги                     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточний ремонт             | 1137 |         |           |     |
|обладнання, інвентарю       |      |         |           |     |
|та будівель; технічне       |      |         |           |     |
|обслуговування              |      |         |           |     |
|обладнання                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Послуги зв'язку             | 1138 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших послуг         | 1139 |         |           |     |
|та інші видатки             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Видатки на відрядження      | 1140 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Матеріали, інвентар,        | 1150 |         |           |     |
|будівництво, капітальний    |      |         |           |     |
|ремонт та заходи            |      |         |           |     |
|спеціального призначення,   |      |         |           |     |
|що мають загальнодержавне   |      |         |           |     |
|значення                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата комунальних послуг   | 1160 |         |           |     |
|та енергоносіїв             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата теплопостачання      | 1161 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата водопостачання       | 1162 |         |           |     |
|і водовідведення            |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата електроенергії       | 1163 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата природного газу      | 1164 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших комунальних    | 1165 |         |           |     |
|послуг                      |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Оплата інших енергоносіїв   | 1166 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Дослідження і розробки,     | 1170 |         |           |     |
|державні програми           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Виплата процентів (доходу)  | 1200 |         |           |     |
|за зобов'язаннями           |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Субсидії і поточні          | 1300 |         |           |     |
|трансферти                  |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Субсидії та поточні         | 1310 |         |           |     |
|трансферти підприємствам    |      |         |           |     |
|(установам, організаціям)   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1320 |         |           |     |
|органам державного          |      |         |           |     |
|управління інших рівнів     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1340 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Виплата пенсій і допомоги   | 1341 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Стипендії                   | 1342 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Інші поточні трансферти     | 1343 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Поточні трансферти          | 1350 |         |           |     |
|за кордон                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|    Капітальні видатки      | 2000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання основного капіталу| 2100 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання обладнання        | 2110 |         |           |     |
|і предметів                 |      |         |           |     |
|довгострокового             |      |         |           |     |
|користування                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальне будівництво      | 2120 |         |           |     |
|(придбання)                 |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Будівництво (придбання)     | 2121 |         |           |     |
|житла                       |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Будівництво (придбання)     | 2122 |         |           |     |
|адміністративних об'єктів   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Інше будівництво            | 2123 |         |           |     |
|(придбання)                 |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт,         | 2130 |         |           |     |
|реконструкція               |      |         |           |     |
|та реставрація              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2131 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|житлового фонду             |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2132 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|адміністративних            |      |         |           |     |
|об'єктів                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальний ремонт          | 2133 |         |           |     |
|та реконструкція            |      |         |           |     |
|інших об'єктів              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Реставрація пам'яток        | 2134 |         |           |     |
|культури, історії           |      |         |           |     |
|та архітектури              |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Створення державних         | 2200 |         |           |     |
|запасів і резервів          |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Придбання землі             | 2300 |         |           |     |
|і нематеріальних активів    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2400 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2410 |         |           |     |
|підприємствам (установам,   |      |         |           |     |
|організаціям)               |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2420 |         |           |     |
|органам державного          |      |         |           |     |
|управління інших рівнів     |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2430 |         |           |     |
|населенню                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Капітальні трансферти       | 2440 |         |           |     |
|за кордон                   |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|   Нерозподілені видатки    | 3000 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання внутрішніх кредитів | 4110 |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання кредитів органам    | 4111 |         |           |     |
|державного управління       |      |         |           |     |
|інших рівнів                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання кредитів            | 4112 |         |           |     |
|підприємствам, установам,   |      |         |           |     |
|організаціям                |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
|Надання інших внутрішніх    | 4113 |         |           |     |
|кредитів                    |      |         |           |     |
|----------------------------+------+---------+-----------+-----|
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 |         |           |     |
----------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
---------------
 * сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386)
 
                     ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН АСИГНУВАНЬ 
             (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) 
                     ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
                        на ___________ рік 
 
 Вид бюджету _____________________________________________________ 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
__________________________________________________________________ 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
 
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Показники        | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| разом|
|                        |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           1            |  2  |  3   |  4  |   5    |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |   12  |   13   |  14   |  15  |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці працівників|1110 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|бюджетних установ       |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування             |1120 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|на заробітну плату      |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти             |1132 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|та перев'язувальні      |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|матеріали               |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування     |1133 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних      |1160 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|послуг та енергоносіїв  |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти      |1340 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|населенню               |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки            |5000*|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|------------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО                  |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
---------------
     * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.06.2004 N 386
 
                          ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН 
           надання кредитів із загального фонду бюджету 
                        на ___________ рік 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та  назва  програмної класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |ККК|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|     1     | 2 |  3   |  4  |    5   |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |  12   |   13   |  14   |  15  |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО     |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
 
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.06.2004 N 386
 
                          ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН 
              спеціального фонду державного бюджету 
            (за винятком власних надходжень бюджетних 
                 установ та відповідних видатків) 
                         на _________ рік 
 
 Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ________________
_________________________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
 
(тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Показникі        |Код|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом на рік|
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|           1             | 2 |  3   |  4  |   5    |   6   |   7   |   8   |  9   |  10   |   11   |  12   |   13   |  14   |     15     |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього|   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|у тому числі:            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|доходи (розписати        |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|доходів)                 |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|фінансування (розписати  |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|фінансування за типом    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|боргового зобов'язання)  |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|повернення кредитів      |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|до бюджету (розписати    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами програмної     |---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|класифікації видатків    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|та кредитування та кодами|   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|класифікації             |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|кредитування)            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ       |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|КРЕДИТІВ - усього        |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|у тому числі:            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|видатки (розписати       |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами економічної    |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|класифікації видатків)   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|-------------------------+---+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|надання кредитів         |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|з бюджету (розписати     |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|за кодами класифікації   |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|кредитування)            |   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)                  __________      _______________________ 
                            (підпис)        (ініціали і прізвище) 
 
 ____________________ 
 (число, місяць, рік) 
 
 М.П. 
{ Зведений план із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
 Управління організації 
 бюджетного процесу                                  В.П.Лозицький
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308