Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 57 від 28.01.2002 Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
 N 57 від 28.01.2002                  Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      1 лютого 2002 р. 
                                      за N 86/6374 
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002 N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004 N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
 
{ У тексті наказу слова "Управління організації бюджетного процесу" в усіх відмінках замінено словами "Департамент державного бюджету" у відповідних відмінках; слова "Управління доходів" у всіх відмінках замінено словами "Департамент доходів" у відповідних відмінках; слова "Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності" в усіх відмінках замінено словами "Департамент фінансів державних підприємств" у відповідних відмінках; слова "фінансової політики та управління державним боргом" у всіх відмінках замінено словами "державного боргу" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 }
{ У формах кошторису, зведеного кошторису, зведення показників спеціального фонду кошторису слова "плата за послуги, що надаються бюджетними установами" замінено словами "надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
 
     З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Н А К А З У Ю:
     1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 N 6 ( z0065-01 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 65/5256, вважати таким, що втратив чинність.
     2. Затвердити форми кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування, що додаються.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
     3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України, що додається.
     4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
     5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.
 Міністр                              І.О.Юшко 
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за N 86/6374
ІНСТРУКЦІЯ
про складання і виконання розпису
Державного бюджету України
{ У тексті Інструкції слова "Департамент фінансів державних підприємств" в усіх відмінках замінено словами "Департамент фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
{ У тексті Інструкції слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
 
1. Загальні положення
     1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.
     1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати: { Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
     розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов'язання; { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету загального і спеціального фондів державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету); { Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
     річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
     1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
{ Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.
     Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (1172), поточні трансферти населенню (код 1340). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки". ( Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 ) 
     1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). { Абзац перший пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.
     1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у законі про Державний бюджет України, та затверджується Міністром фінансів України в місячний термін з дня прийняття цього закону. { Абзац перший пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. { Абзац другий пункту 1.6 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ). { Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів та бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії коштів та мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. { Абзац перший пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), закону про Державний бюджет України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів. { Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
{ Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }
2. Складання розпису
     2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до державного бюджету.
     2.2. Розпис доходів складається Департаментом доходів Мінфіну за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних розпорядників. { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 }
     2.3. Розпис фінансування складається Департаментом державного боргу за участю Департаменту фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну та за погодженням з Департаментом державного бюджету Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету.
     2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
     2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету Департаменту державного бюджету Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду державного бюджету за відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із роз'ясненнями.
     Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та разом із лімітними довідками надають їх Департаменту державного бюджету Мінфіну, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями. { Абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів та наукових установ - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, та подають відповідним структурним підрозділам Мінфіну зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до розпису. { Абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005, N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     Департамент державного бюджету Мінфіну зводить отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів України у двох примірниках. { Абзац четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
     2.6. Один примірник оригіналу затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державній казначейській службі України, другий примірник оригіналу залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, примірник затвердженого розпису передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.
{ Пункт 2.6 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
 
{ Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }
 
     2.7. Міністерство фінансів України надає Державній казначейській службі України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, крім міжбюджетних трансфертів, розподіл яких здійснюється відповідно до окремого рішення відповідного органу. Державна казначейська служба України доводить його до територіальних органів Державної казначейської служби України, які в свою чергу доводять до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.
{ Пункт 2.7 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007, N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
     2.8. Державна казначейська служба України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів та наукових установ.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
3. Унесення змін до розпису
     3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
     необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
     прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;
     прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
     прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;
     прийняття рішення щодо перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
     необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;
     необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;
     унесення змін до закону про Державний бюджет України.
{ Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
     3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обгрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Департаменту державного бюджету Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно додати обгрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби України.
{ Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007, N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл видатків за функціональною ознакою здійснюється за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад, погоджених відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради. { Абзац перший пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.
     У разі прийняття рішення Кабінету Міністрів України відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.
{ Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
     3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
     бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
     не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України;
     враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
     проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків, бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань; { Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
     відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
     вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами 3 та 7 пункту 3.1 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).
     3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал та три її копії Департаменту державного бюджету Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету за наявності письмового доручення першого заступника або заступника Міністра довідки реєструються до кінця місяця. { Абзац перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
     Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається Державній казначейській службі України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державній казначейській службі передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).
     Копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних бюджетів Міністерством фінансів України надається Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій.
     Департамент державного бюджету Мінфіну надсилає Державній казначейській службі України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
     Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 цієї Інструкції. { Пункт 3.6 глави 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
     3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
     підписуються директором Департаменту державного бюджету Мінфіну і начальником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особами, що виконують їхні обов'язки; { Абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 }
     затверджуються першим заступником Міністра або заступником Міністра;
     реєструються за номером та датою;
     доводяться до Державної казначейської служби України.
     Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державної казначейської служби України готує доповідну записку на ім'я першого заступника Міністра або заступника Міністра, який затверджував довідку, і візує її в Департаменті державного бюджету Мінфіну. Після погодження із першим заступником Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до Департаменту державного бюджету Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державної казначейської служби України.
     У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державною казначейською службою України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
     3.8. Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для наукових установ та вищих навчальних закладів - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
     Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Державній казначейській службі України реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а наукові установи та вищі навчальні заклади - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції. { Абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005, N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше. { Абзац перший пункту 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України (додаток 7), та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи Державної казначейської служби України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів. { Абзац другий пункту 3.9 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007, N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008, N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Мінфіну детальні обгрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України) на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.
     За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться. { Абзац четвертий пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.
 
4. Скорочення видатків і кредитування загального
фонду державного бюджету
{ Заголовок глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.
{ Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     4.2. Департамент доходів Мінфіну, Департамент державного боргу разом із Департаментом фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду державного бюджету і подають Департаменту державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних запозичень або надходжень від приватизації державного майна на фінансування державного бюджету.
     4.3. Департамент державного бюджету Мінфіну за участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень від приватизації державного майна на фінансування загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням інформації Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає на розгляд Міністру фінансів України.
{ Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     4.4. На підставі наданої інформації Міністр фінансів України приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
{ Пункт 4.4 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
     4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.
{ Пункт 4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
5. Виконання та звітність
     5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
     5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державною казначейською службою України:
     щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
     щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
     щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
     щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з початку року.
     5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державна казначейська служба України проводить з Департаментом державного бюджету Мінфіну звірку розпису за загальним фондом державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін.
     5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є наукові установи та вищі навчальні заклади, щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним, подають Міністерству фінансів України виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін. ( Інструкцію доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
     5.5. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
     Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).
( Інструкція в редакції Наказу Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
 Начальник Департаменту 
 по бюджету                           А.І.Мярковський 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845
( z0057-05 )
 
Затверджений у сумі ________
                                      _______________________ грн. 
                                      (сума літерами і цифрами)
                                      ____________________________ 
                                                (посада)
                                      ____________________________ 
                                      (підпис)     (ініціали 
                                                  і прізвище)
                                      ______________________ 
                                      (число, місяць, рік) 
М.П.
 
КОШТОРИС
на ____ рік
 
__________________________________________________________________ 
        (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
Вид бюджету _____________________________________________________, 
 
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування
_________________________________________________________________, 
 
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|             Показники             |  Код |Усього на рік  |Разом|
|                                   |      |---------------|     |
|                                   |      |зага-|спеціаль-|     |
|                                   |      |льний|ний фонд |     |
|                                   |      |фонд |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|                 1                 |   2  |  3  |    4    | 5   |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|        НАДХОДЖЕННЯ - усього       |  х   |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із загального   |  х   |     |    х    |     |
|фонду бюджету                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із спеціального |  х   |     |         |     |
|фонду бюджету, у т. ч.             |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- надходження від плати за послуги,|250100|  х  |         |     |
|що надаються бюджетними установами |      |     |         |     |
|згідно із законодавством           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші джерела власних надходжень  |250200|  х  |         |     |
|бюджетних установ                  |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші надходження, у т. ч.        |      |  х  |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - інші доходи (розписати за      |      |  х  |         |     |
|кодами класифікації доходів)       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - фінансування (розписати за     |      |  х  |         |     |
|кодами класифікації фінансування за|      |     |         |     |
|типом боргового зобов'язання)      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - повернення кредитів до бюджету |      |  х  |         |     |
|(розписати за кодами програмної    |      |     |         |     |
|класифікації видатків та           |------+-----+---------+-----|
|кредитування, класифікації         |      |  х  |    *    |  *  |
|кредитування)                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - |      |     |         |     |
|                усього             |  х   |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|          Поточні видатки          |  1000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата праці працівників бюджетних |  1110|     |         |     |
|установ                            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Заробітна плата                  |  1111|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Грошове утримання                |  1112|     |         |     |
|військовослужбовців                |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Нарахування на заробітну плату     |  1120|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання товарів і послуг         |  1130|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Предмети,  матеріали, обладнання |  1131|     |         |     |
|та інвентар, у  тому числі м'який  |      |     |         |     |
|інвентар та обмундирування         |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Медикаменти та перев'язувальні   |  1132|     |         |     |
|матеріали                          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Продукти харчування              |  1133|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата послуг (крім комунальних) |  1134|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інші видатки                     |  1135|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Видатки на відрядження             |  1140|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Матеріали, інвентар, будівництво,  |  1150|     |         |     |
|капітальний ремонт та заходи       |      |     |         |     |
|спеціального призначення, що мають |      |     |         |     |
|загальнодержавне значення          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата комунальних послуг та       |  1160|     |         |     |
|енергоносіїв                       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата теплопостачання           |  1161|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата водопостачання і          |  1162|     |         |     |
|  водовідведення                   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата електроенергії            |  1163|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата природного газу           |  1164|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата інших комунальних послуг  |  1165|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата інших енергоносіїв        |  1166|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Дослідження і розробки, видатки    |  1170|     |         |     |
|державного (регіонального)         |      |     |         |     |
|значення                           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Дослідження і розробки, окремі   |  1171|     |         |     |
|заходи розвитку по реалізації      |      |     |         |     |
|державних (регіональних) програм   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Окремі заходи по реалізації      |  1172|     |         |     |
|державних (регіональних) програм,  |      |     |         |     |
|не віднесені до заходів розвитку   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Виплата процентів (доходу) за      |  1200|     |         |     |
|зобов'язаннями                     |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії і поточні трансферти      |  1300|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії та поточні трансферти     |  1310|     |         |     |
|підприємствам (установам,          |      |     |         |     |
|організаціям)                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти органам         |  1320|     |         |     |
|державного управління інших рівнів |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти населенню       |  1340|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Виплата пенсій і допомоги        |  1341|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Стипендії                        |  1342|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інші поточні трансферти населенню|  1343|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти за кордон       |  1350|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|         Капітальні видатки        |  2000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання основного капіталу       |  2100|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання обладнання і предметів   |  2110|     |         |     |
|довгострокового користування       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальне будівництво (придбання) |  2120|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Будівництво (придбання) житла    |  2121|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інше будівництво (придбання)     |  2123|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальний ремонт                 |  2130|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Капітальний ремонт житлового     |      |     |         |     |
|фонду                              |  2131|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Капітальний ремонт інших об'єктів|  2133|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Реконструкція та реставрація       |  2140|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реконструкція житлового фонду    |  2141|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реконструкція інших об'єктів     |  2143|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реставрація пам'яток культури,   |  2144|     |         |     |
|історії та архітектури             |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Створення державних запасів і      |  2200|     |         |     |
|резервів                           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання землі і нематеріальних   |  2300|     |         |     |
|активів                            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти              |  2400|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти підприємствам|  2410|     |         |     |
|(установам, організаціям)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти органам      |  2420|     |         |     |
|державного управління інших рівнів |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти населенню    |  2430|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти за кордон    |  2440|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|        Нерозподілені видатки      |  3000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     Надання внутрішніх кредитів   |  4110|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів органам державного|  4111|     |         |     |
|управління інших рівнів            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів підприємствам,    |  4112|     |         |     |
|установам, організаціям            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання інших внутрішніх кредитів  |  4113|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     Надання зовнішніх кредитів    |  4210|     |         |     |
------------------------------------------------------------------ 
 
 Керівник                         ________________________________ 
                                  (підпис)  (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово- 
 фінансового відділу)             ________________________________ 
                                  (підпис)  (ініціали і прізвище) 
 
                   ____________________ 
                   (число, місяць, рік) 
     М. П.
_______________ 
     * Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації 
кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - 
усього".
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
 Начальник Управління державного 
 бюджету та бюджетної політики                           С.Л.Фещук 
{ Кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845
( z0057-05 )
 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік
 
Вид бюджету _____________________________________________________, 
 
код  та  назва   відомчої   класифікації  видатків та кредитування
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________),
код економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
__________________________________________________________________ 
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|             Показники             |  Код |Усього на рік  |Разом|
|                                   |      |---------------|     |
|                                   |      |зага-|спеціаль-|     |
|                                   |      |льний|ний фонд |     |
|                                   |      |фонд |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|                 1                 |   2  |  3  |    4    | 5   |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|        НАДХОДЖЕННЯ - усього       |  х   |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із загального   |  х   |     |    х    |     |
|фонду бюджету                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надходження коштів із спеціального |  х   |     |         |     |
|фонду бюджету, у т. ч.             |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- надходження від плати за послуги,|250100|  х  |         |     |
|що надаються бюджетними установами |      |     |         |     |
|згідно із законодавством           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші джерела власних надходжень  |250200|  х  |         |     |
|бюджетних установ                  |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|(розписати за підгрупами)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|- інші надходження, у т. ч.        |      |  х  |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - інші доходи (розписати за      |      |  х  |         |     |
|кодами класифікації доходів)       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - фінансування (розписати за     |      |  х  |         |     |
|кодами класифікації фінансування за|      |     |         |     |
|типом боргового зобов'язання)      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  - повернення кредитів до бюджету |      |  х  |         |     |
|(розписати за кодами програмної    |      |     |         |     |
|класифікації видатків та           |------+-----+---------+-----|
|кредитування, класифікації         |      |  х  |    *    |  *  |
|кредитування)                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - |      |     |         |     |
|                усього             |  х   |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|          Поточні видатки          |  1000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата праці працівників бюджетних |  1110|     |         |     |
|установ                            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Заробітна плата                  |  1111|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Грошове утримання                |  1112|     |         |     |
|військовослужбовців                |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Нарахування на заробітну плату     |  1120|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання товарів і послуг         |  1130|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Предмети, матеріали, обладнання  |  1131|     |         |     |
|та інвентар, у тому числі м'який   |      |     |         |     |
|інвентар та обмундирування         |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Медикаменти та перев'язувальні   |  1132|     |         |     |
|матеріали                          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Продукти харчування              |  1133|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата послуг (крім комунальних) |  1134|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інші видатки"                    |  1135|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Видатки на відрядження             |  1140|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Матеріали, інвентар, будівництво,  |  1150|     |         |     |
|капітальний ремонт та заходи       |      |     |         |     |
|спеціального призначення, що мають |      |     |         |     |
|загальнодержавне значення          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Оплата комунальних послуг та       |  1160|     |         |     |
|енергоносіїв                       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата теплопостачання           |  1161|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата водопостачання і          |  1162|     |         |     |
|  водовідведення                   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата електроенергії            |  1163|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата природного газу           |  1164|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата інших комунальних послуг  |  1165|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Оплата інших енергоносіїв        |  1166|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Дослідження і розробки, видатки    |  1170|     |         |     |
|державного (регіонального)         |      |     |         |     |
|значення                           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Дослідження і розробки, окремі   |  1171|     |         |     |
|заходи розвитку по реалізації      |      |     |         |     |
|державних (регіональних) програм   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Окремі заходи по реалізації      |  1172|     |         |     |
|державних (регіональних) програм,  |      |     |         |     |
|не віднесені до заходів розвитку   |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Виплата процентів (доходу) за      |  1200|     |         |     |
|зобов'язаннями                     |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії і поточні трансферти      |  1300|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Субсидії та поточні трансферти     |  1310|     |         |     |
|підприємствам (установам,          |      |     |         |     |
|організаціям)                      |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти органам         |  1320|     |         |     |
|державного управління інших рівнів |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти населенню       |  1340|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Виплата пенсій і допомоги        |  1341|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Стипендії                        |  1342|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інші поточні трансферти населенню|  1343|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Поточні трансферти за кордон       |  1350|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|         Капітальні видатки        |  2000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання основного капіталу       |  2100|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання обладнання і предметів   |  2110|     |         |     |
|довгострокового користування       |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальне будівництво (придбання) |  2120|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Будівництво (придбання) житла    |  2121|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Інше будівництво (придбання)     |  2123|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальний ремонт                 |  2130|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Капітальний ремонт житлового     |      |     |         |     |
|фонду                              |  2131|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Капітальний ремонт інших об'єктів|  2133|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Реконструкція та реставрація       |  2140|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реконструкція житлового фонду    |  2141|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реконструкція інших об'єктів     |  2143|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|  Реставрація пам'яток культури,   |  2144|     |         |     |
|історії та архітектури             |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Створення державних запасів і      |  2200|     |         |     |
|резервів                           |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Придбання землі і нематеріальних   |  2300|     |         |     |
|активів                            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти              |  2400|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти підприємствам|  2410|     |         |     |
|(установам, організаціям)          |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти органам      |  2420|     |         |     |
|державного управління інших рівнів |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти населенню    |  2430|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Капітальні трансферти за кордон    |  2440|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|        Нерозподілені видатки      |  3000|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     Надання внутрішніх кредитів   |  4110|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів органам державного|  4111|     |         |     |
|управління інших рівнів            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання кредитів підприємствам,    |  4112|     |         |     |
|установам, організаціям            |      |     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|Надання інших внутрішніх кредитів  |  4113|     |         |     |
|-----------------------------------+------+-----+---------+-----|
|     Надання зовнішніх кредитів    |  4210|     |         |     |
------------------------------------------------------------------ 
 
 Керівник                         ________________________________ 
                                  (підпис)  (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово- 
 фінансового відділу)             ________________________________ 
                                  (підпис)  (ініціали і прізвище) 
 
                   ____________________ 
                   (число, місяць, рік) 
     М. П.
_______________ 
     * Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації 
кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - 
усього". 
 
 Начальник Управління державного 
 бюджету та бюджетної політики                           С.Л.Фещук 
{ Зведений кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86
( z0252-05 )
 
                     ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН АСИГНУВАНЬ 
             (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) 
                     ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
                        на ___________ рік 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________, 
 код та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
 (код та  назва  тимчасової  класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів ______________________________________________). 
(тис.грн., грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Показники          | КЕК  |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
|                       |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           1           |  2   |  3   |  4  |    5   |  6    |  7    |  8    |  9   |  10   |  11    |  12   |  13    |  14   |  15  |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці           | 1110 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|працівників бюджетних  |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|установ                |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування на         | 1120 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|заробітну плату        |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти та         | 1132 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|перев'язувальні        |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|матеріали              |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування    | 1133 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних     | 1160 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|послуг та енергоносіїв |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Дослідження і розробки,| 1171 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|окремі заходи розвитку |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|по реалізації державних|      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|(регіональних) програм |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Окремі заходи по       | 1172 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|реалізації державних   |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|(регіональних) програм,|      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|не віднесені до заходів|      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|розвитку               |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти     | 1340 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|населенню              |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки           |5000* |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО                 |      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------
     * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 Керівник                      ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового відділу)  ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.       ______________________ 
             (число, місяць, рік) 
 
 Начальник Управління державного 
 бюджету та бюджетної політики                           С.Л.Фещук 
( Зведений план в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86
( z0252-05 )
Затверджений у сумі ________
                                      ________________________грн. 
                                      (сума літерами і цифрами)
                                      ____________________________ 
                                      (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                      ____________________________ 
                                      (число, місяць, рік)   М.П. 
 
                         ПЛАН АСИГНУВАНЬ 
             (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) 
                     ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
                        на ___________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
        (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________, 
 код та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
 (код та назва тимчасової класифікації  видатків  та  кредитування 
місцевих бюджетів _______________________________________________) 
(грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Показники          |КЕКВ |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
|                       |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |на рік|
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|           1           |  2  |  3   |  4  |    5   |  6    |  7    |  8    |  9   |  10   |  11    |  12   |  13    |  14   |  15  |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці           |1110 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|працівників бюджетних  |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|установ                |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування на         |1120 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|заробітну плату        |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти та         |1132 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|перев'язувальні        |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|матеріали              |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування    |1133 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних     |1160 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|послуг та енергоносіїв |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Дослідження і розробки,|1171 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|окремі заходи розвитку |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|по реалізації державних|     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|(регіональних) програм |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Окремі заходи по       |1172 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|реалізації державних   |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|(регіональних) програм,|     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|не віднесені до заходів|     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|розвитку               |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти     |1340 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|населенню              |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки           |5000*|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО                 |     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------
     * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 Керівник                      ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового відділу)  ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.       ______________________ 
             (число, місяць, рік) 
 
---------------
     ** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
 
 Начальник Управління державного 
 бюджету та бюджетної політики                           С.Л.Фещук 
{ План асигнувань в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86
( z0252-05 )
Затверджений у сумі ________
                                      ________________________грн. 
                                      (сума літерами і цифрами)
                                      ____________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище)
                                      ____________________________ 
                                      (число, місяць, рік)    М.П. 
 
 ПОГОДЖЕНО**
 _______________________________ 
           (посада)
 ______________________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)
 ______________________________ 
 (число, місяць, рік) М.П. 
 
                               ПЛАН 
                  ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
                        НА __________ РІК 
 
_________________________________________________________________ 
  (код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи)
_________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________, 
 код та  назва  програмної  класифікації  видатків та кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
 (код та  назва  тимчасової  класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів _______________________________________________, 
код економічної     класифікації     видатків/код    класифікації 
кредитування______________________________________________________ 
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |             Показники          |Загальний|Спеціальний|Разом|
|з/п|                                |   фонд  |    фонд   |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
| 1 |                 2              |    3    |        4  |  5  |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
| 1 |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ              |         |           |     |
|   |КРЕДИТІВ - усього               |         |           |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|1.1|Поточні видатки                 |         |           |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|1.2|Капітальні видатки              |         |           |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|1.3|Надання внутрішніх кредитів     |         |           |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
|1.4|Надання зовнішніх кредитів      |         |           |     |
|---+--------------------------------+---------+-----------+-----|
| * |                                |         |           |     |
------------------------------------------------------------------ 
 
---------------
     * Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
     ** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
 Керівник**                    ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового відділу)  ___________________________________ 
                                  (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.       ______________________ 
             (число, місяць, рік) 
 
-----------------
     *** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
 
 Начальник Управління 
 державного бюджету 
 та бюджетної політики                С.Л.Фещук 
{ План в редакції Наказів Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
29.12.2004 N 845
( z0057-05 )
 
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на ____ рік
__________________________________________________________________ 
 (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
Вид бюджету _____________________________________________________, 
 
код  та  назва   відомчої   класифікації  видатків та кредитування
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету _______________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Показники      |Код | Разом,  | Надходження від плати за послуги, що    | Інші джерела власних  |   Інші    |
|                   |    |спеціаль-|надаються бюджетними установами згідно   |      надходжень*      |надходження|
|                   |    |ний фонд |          із законодавством              |                       |           |
|                   |    |         |-----------------------------------------+-----------------------+-----------|
|                   |    |         |разом|      у т. ч. за підгрупами        |разом|    у т. ч. за   |назва інших|
|                   |    |         |     |                                   |     |    підгрупами   | надходжень|
|                   |    |         |     |                                   |     |                 | за видами |
|                   |    |         |     |-----------------------------------|     |-----------------+-----------|
|                   |    |         |     |25010100|25010200|25010300|25010400|     |25020100|25020200|    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|        1          | 2  |   3     |  4  |    5   |    6   |    7   |    8   |  9  |   10   |   11   | 12 |  13  |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|    НАДХОДЖЕННЯ -  | х  |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|      усього       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Надходження        | х  |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|коштів до          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|спеціального       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|фонду бюджету      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|    ВИДАТКИ ТА     | х  |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|     НАДАННЯ       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|    КРЕДИТІВ -     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|     усього        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|     Поточні       |1000|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|    видатки        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Оплата праці       |1110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|працівників        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|бюджетних          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|установ            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Заробітна        |1111|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|плата              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Грошове          |1112|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|утримання          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|військовослужбовців|    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Нарахування на     |1120|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|заробітну          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|плату              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Придбання          |1130|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|товарів і послуг   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Предмети,        |1131|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|матеріали,         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|обладнання та      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інвентар, у  тому  |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|числі м'який       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інвентар та        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|обмундирування     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Медикаменти та   |1132|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|перев'язувальні    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|матеріали          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Продукти         |1133|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|харчування         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата послуг    |1134|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(крім комунальних) |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Інші видатки     |1135|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Видатки на         |1140|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|відрядження        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Матеріали,         |1150|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інвентар,          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|будівництво,       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|капітальний        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|ремонт             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|та заходи          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|спеціального       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|призначення,       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|що мають           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|загальнодержавне   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|значення           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата           |1160|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|комунальних        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|послуг та          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|енергоносіїв       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата           |1161|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|теплопостачання    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата           |1162|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|водопостачання     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|і водовідведення   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата           |1163|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|електроенергії     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата           |1164|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|природного         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|газу               |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата інших     |1165|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|комунальних        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|послуг             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Оплата інших     |1166|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|енергоносіїв       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Дослідження і      |1170|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|розробки,          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|видатки            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державного         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(регіонального)    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|значення           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Дослідження і    |1171|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|розробки,          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|окремі заходи      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|розвитку по        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|реалізації         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державних          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(регіональних)     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|програм            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Окремі заходи    |1172|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|по реалізації      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державних          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(регіональних)     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|програм, не        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|віднесені до       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|заходів            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|розвитку           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Виплата            |1200|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|процентів          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(доходу) за        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|зобов'язаннями     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Субсидії і         |1300|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|поточні            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Субсидії та        |1310|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|поточні            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|підприємствам      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(установам,        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|організаціям)      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Поточні            |1320|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|органам            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державного         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|управління         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інших рівнів       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Поточні            |1340|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|населенню          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Виплата пенсій   |1341|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|і допомоги         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Стипендії        |1342|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Інші поточні     |1343|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|населенню          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Поточні            |1350|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти за      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|кордон             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|      Капітальні   |2000|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|       видатки     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Придбання          |2100|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|основного          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|капіталу           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Придбання          |2110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|обладнання і       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|предметів          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|довгострокового    |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|користування       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальне         |2120|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|будівництво        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(придбання)        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Будівництво      |2121|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(придбання)        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|житла              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Інше             |2123|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|будівництво        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(придбання)        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальний        |2130|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|ремонт             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Капітальний      |2131|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|ремонт             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|житлового          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|фонду              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Капітальний      |2133|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|ремонт інших       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|об'єктів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Реконструкція      |2140|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|та реставрація     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Реконструкція    |2141|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|житлового          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|фонду              |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Реконструкція    |2143|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інших об'єктів     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|  Реставрація      |2144|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|пам'яток           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|культури,          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|історії та         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|архітектури        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Створення          |2200|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державних          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|запасів і          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|резервів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Придбання землі    |2300|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|і нематеріальних   |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|активів            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальні         |2400|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальні         |2410|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|підприємствам      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|(установам,        |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|організаціям)      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальні         |2420|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|органам            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державного         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|управління         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інших рівнів       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальні         |2430|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|населенню          |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Капітальні         |2440|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|трансферти за      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|кордон             |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|      Надання      |4110|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|    внутрішніх     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|     кредитів      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Надання            |4111|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|кредитів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|органам            |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|державного         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|управління         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|інших рівнів       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Надання            |4112|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|кредитів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|підприємствам,     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|установам,         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|організаціям       |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|Надання інших      |4113|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|внутрішніх         |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|кредитів           |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|-------------------+----+---------+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+----+------|
|      Надання      |4210|         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|     зовнішніх     |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
|     кредитів      |    |         |     |        |        |        |        |     |        |        |    |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
_______________ 
     * Плануються за наявності підстави. 
 
 Керівник                         ________________________________ 
                                  (підпис)   (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово- 
 фінансового відділу)             ________________________________ 
                                  (підпис)   (ініціали і прізвище) 
 
     ____________________
(число, місяць, рік)
 М. П. 
 
 Начальник Управління державного 
 бюджету та бюджетної політики                           С.Л.Фещук 
{ Зведення показників в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009 }
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
                   Затверджую 
                   штат у кількості ______________ штатних одиниць 
                   з місячним фондом заробітної плати ____________ 
                   гривень
                   _______________________________________________ 
                                       (посада)
                   _______________________________________________ 
                   (підпис керівника)        (ініціали і прізвище)
                   ________________________ 
                     (число, місяць, рік)     М.П. 
 
              Типовий штатний розпис на ________ рік
   ___________________________________________________________ 
                          (назва установи) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва       |Кількість|Посадовий|Надбавки (грн.)|Доплати (грн.)|Фонд      |Фонд       |
|з/п|структурного|штатних  |оклад    |---------------+--------------|заробітної|заробітної |
|   |підрозділу  |посад    |(грн.)   | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |плати на  |плати на   |
|   |та посад    |         |         | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |місяць    |______ рік |
|   |            |         |         | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |(грн.)    |(грн.)     |
|---+------------+---------+---------+-+--+--+--+--+-+-+--+--+--+-+-+----------+-----------|
|   |            |         |         | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |          |           |
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник ________________________________________________________ 
                (підпис)                   (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово-фінансового відділу)
          ________________________________________________________ 
                (підпис)                   (ініціали і прізвище) 
 М.П. 
 
 Начальник Управління 
 державного бюджету 
 та бюджетної політики                С.Л.Фещук 
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
                                   Затверджую 
                                   штат у кількості ______________ 
                                   штатних одиниць з місячним 
                                   фондом заробітної плати за 
                                   посадовими окладами ___ гривень
                                   _______________________________ 
                                            (посада)
                                   _______________________________ 
                                        (підпис керівника)
                                   _______________________________ 
                                       (ініціали і прізвище)
                                   ______________________ 
                                    (число, місяць, рік)      М.П. 
 
                  Штатний розпис на ________ рік
         _______________________________________________ 
                         (назва установи) 
 
---------------------------------------------------------------------
| N  |Назва        |Кількість     |Посадовий оклад |Фонд заробітної |
|з/п |структурного |штатних посад |(грн.)          |плати на місяць |
|    |підрозділу   |              |                |(грн.)          |
|    |та посад     |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
| 1  |     2       |      3       |      4         |       5        |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
| 1  |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
|    |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
| 2  |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
|    |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
| 3  |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
|    |             |              |                |                |
|----+-------------+--------------+----------------+----------------|
|    |Усього за    |              |                |                |
|    |посадовими   |              |                |                |
|    |окладами     |              |                |                |
--------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник         ________________________________________________ 
                         (підпис)         (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово-фінансового 
 відділу)         ________________________________________________ 
                         (підпис)         (ініціали і прізвище) 
 М.П.
______________ 
     Примітка. Складається   органами   державного  управління  та 
місцевого самоврядування. 
 
 Начальник Управління 
 державного бюджету 
 та бюджетної політики                С.Л.Фещук 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86
( z0252-05 )
 
ЛІМІТНА ДОВІДКА
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на ______ рік
 
     Видана ______________________________________________________ 
           (назва установи, яка видала лімітну довідку)
__________________________________________________________________ 
         (назва установи, якій видається лімітна довідка) 
 
     Підстава: ___________________________________________________ 
 
     1) З ________________________________________________ бюджету 
за _______________________________________________________________ 
          (код та назва програмної класифікації видатків 
          та кредитування державного бюджету/тимчасової
     класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
виділено _______________________________________, у тому числі на: 
 
------------------------------------------------------------------
|    Назва видатків за     |    Разом   | Загальний  |Спеціальний|
|економічною класифікацією |            |    фонд    |   фонд    |
|     та класифікацією     |            |            |           |
|       кредитування       |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|видатки споживання -      |            |            |           |
|разом, з них:             |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|оплата праці працівників  |            |            |           |
|бюджетних установ         |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|оплата комунальних послуг |            |            |           |
|та енергоносіїв           |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|видатки розвитку          |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|повернення кредитів до    |            |            |           |
|бюджету                   |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|надання кредитів із       |            |            |           |
|бюджету                   |            |            |           |
|--------------------------+------------+------------+-----------|
|усього                    |            |            |           |
------------------------------------------------------------------ 
 
     2) У  сумі  асигнувань  загального  фонду  бюджету  враховано 
витрати на утримання: ____________________________________________
__________________________________________________________________ 
     3) *Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:
------------------------------------------------------------------
|  січень  |  лютий   | березень | квітень  | травень  | червень |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|          |          |          |          |          |         |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  липень  | серпень  | вересень | жовтень  | листопад | грудень |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|          |          |          |          |          |         |
------------------------------------------------------------------ 
     4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на
_____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути  подані 
на затвердження до _______________________________________________ 
                                 (число, місяць, рік) 
 
 Керівник              ___________________________________________ 
                              (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.                           _____________________ 
                                (число, місяць, рік) 
 
---------------
     * Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.
 Начальник Управління 
 державного бюджету 
 та бюджетної політики                С.Л.Фещук 
{ Лімітна довідка в редакції Наказів Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1581 ( z0071-09 ) від 30.12.2008 }
 
Додаток 1
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386
( z0820-04 )
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
         про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _________________
_________________________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн., грн.)
-----------------------------------------------------------------
|   Коди    |Найменування показників|     Сума змін (+, -)      |
|           |                       |---------------------------|
|           |                       |загальний|спеціальний|разом|
|           |                       |  фонд   |   фонд    |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|     1     |           2           |    3    |     4     |  5  |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |НАДХОДЖЕННЯ - усього   |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |у тому числі:          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |Доходи (розписати за   |         |           |     |
|           |кодами класифікації    |         |           |     |
|           |доходів)               |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |Фінансування (розписати|         |           |     |
|           |за кодами класифікації |         |           |     |
|           |фінансування за типом  |         |           |     |
|           |боргового зобов'язання)|         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |Повернення кредитів до |         |           |     |
|           |бюджету (розписати за  |         |           |     |
|           |кодами програмної      |         |           |     |
|-----------|класифікації видатків  |---------+-----------+-----|
|           |та кредитування,       |         |           |     |
|           |класифікації           |         |           |     |
|           |кредитування)          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |                       |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ     |         |           |     |
|           |КРЕДИТІВ - усього      |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |у тому числі:          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |Видатки (розписати за  |         |           |     |
|           |кодами економічної     |         |           |     |
|           |класифікації видатків) |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |Надання кредитів       |         |           |     |
|           |з бюджету (розписати   |         |           |     |
|           |за кодами класифікації |         |           |     |
|           |кредитування)          |         |           |     |
|-----------+-----------------------+---------+-----------+-----|
|           |                       |         |           |     |
----------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.* 
 
---------------
     *Зазначений реквізит заповнюється лише в довідці про зміни до кошторису та проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86
( z0252-05 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      ____________________________ 
                                             (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
                                                      М.П. 
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету (плану асигнувань
(за винятком надання кредитів з бюджету)
загального фонду бюджету)
на _______ рік
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ________________
 ________________________________________________________________, 
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________, 
 код та  назва  програмної  класифікації  видатків та кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
 (код та  назва  тимчасової  класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів ______________________________________________). 
 
 Відділ-виконавець _______________________________________________ 
 
 Підстава ________________________________________________________ 
(тис.грн., грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ | Найменування видатків |                                            Сума змін                                                |
|     |                       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом |
|     |                       |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік|
|     |                       |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|      |
|     |                       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1110 |Оплата праці           |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |працівників            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |бюджетних установ      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1120 |Нарахування на         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |заробітну плату        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1132 |Медикаменти та         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |перев'язувальні        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |матеріали              |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1133 |Продукти харчування    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1160 |Оплата комунальних     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |послуг та енергоносіїв |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1171 |Дослідження і розробки,|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |окремі заходи          |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |розвитку по реалізації |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |державних              |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |(регіональних) програм |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1172 |Окремі заходи по       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |реалізації державних   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |(регіональних)         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     | програм, не віднесені |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |до заходів розвитку    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1340 |Поточні трансферти     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|     |населенню              |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|5000*|Інші видатки           |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|     |УСЬОГО                 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------
     * Це технічний код , який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ___________________________        ______________________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.**
___________________ 
     ** Проставляється   розпорядниками   нижчого   рівня,   крім 
головних розпорядників та національних вищих навчальних  закладів, 
яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
Додаток 3
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
       про зміни до помісячного розпису повернення кредитів 
           до загального фонду бюджету/надання кредитів 
            із загального фонду бюджету (плану надання 
              кредитів із загального фонду бюджету) 
                        на ___________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 
 код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ________________
_________________________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис.грн., (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККК|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |            |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.*
_____________________ 
     *  Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних 
розпорядників  та  національних  вищих  навчальних закладів,  яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 
{ Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
Додаток 4
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386
( z0820-04 )
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
                 про зміни до помісячного розпису 
                 доходів загального фонду бюджету 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККД|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |  доходів   |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   |            |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |            |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
 
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
( Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
Додаток 5
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
14.06.2004 N 386
( z0820-04 )
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
                             ДОВІДКА 
                 про зміни до помісячного розпису 
              фінансування загального фонду бюджету 
                         на _________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ККФ|Найменування|                                    Сума змін                                                       |
|   |фінансування|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | за типом   |                            у тому числі за місяцями:                                         |разом|
|   | боргового  |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |зобов'язання|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |УСЬОГО      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
 
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
( Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
 
Додаток 6
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                    ______________________________ 
                                               (посада)
                                    ______________________________ 
                                    (підпис) (ініціали і прізвище) 
М.П.
 
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису спеціального фонду
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків)/помісячного
плану спеціального фонду бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ
                     та відповідних видатків) 
                        на __________ рік 
 
                                      Номер ______________________ 
                                      Дата  ______________________ 
 
 Вид бюджету ____________________________________________________, 
 
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи _________________
_________________________________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та назва  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________ 
 
Підстава _________________________________________________________ 
(тис. грн., (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування показників |                                  Сума змін                                                         |
|   |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                      у тому числі за місяцями:                                               |разом|
|   |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------| на  |
|   |                         |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |                         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |у тому числі:            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |Доходи (розписати        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |доходів)                 |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |Фінансування (розписати  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |фінансування за типом    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |боргового зобов'язання)  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |Повернення кредитів      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |до бюджету (розписати    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---|за кодами програмної     |------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |класифікації видатків    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |та кредитування)         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |КРЕДИТІВ - усього        |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |у тому числі:            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |Видатки (розписати       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами економічної    |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |класифікації видатків)   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----|
|   |Надання кредитів         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |з бюджету (розписати     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |за кодами класифікації   |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
|   |кредитування)            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Начальник Департаменту             Начальник відповідного 
 державного бюджету                 управління 
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу)
 ________ _____________________     ________ _____________________ 
 (підпис) (ініціали і прізвище)     (підпис) (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.*
___________________ 
     *  Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних 
розпорядників  та  національних  вищих  навчальних закладів,  яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 
{ Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009, N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
Додаток 7
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
 
ДОВІДКА
про підтвердження надходжень
на спеціальні реєстраційні рахунки,
що відкриті в органах Державної
казначейської служби України,
              станом на "___" ____________ 200_ року 
 
     КВК _________________________________________________________ 
                         (код відомчої класифікації) 
 
     КПКВ _______________________________________________________* 
           (код програмної класифікації видатків та кредитування) 
 
---------------
     * Заповнюється для підтвердження власних надходжень бюджетних установ.
(грн)
------------------------------------------------------------------
|     Код      |            Найменування             |   Сума    |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |Залишки коштів, що склалися на       |           |
|              |початок року (01.01.200_)            |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |                                     |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |                                     |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |                                     |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |                                     |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |                                     |           |
|--------------+-------------------------------------+-----------|
|              |Усього                               |           |
------------------------------------------------------------------ 
 
 Керівник органу 
 Державної казначейської служби 
 України/Директор 
 Департаменту бухгалтерського 
 обліку операцій державного 
 бюджету Державної казначейської 
 служби України                  __________  _____________________ 
                                  (підпис)   (ініціали і прізвище)
 ____________________ 
 (число, місяць, рік)                                 М.П. 
{ Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }
 
Додаток 8
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 14.06.2004 N 386
( z0820-04 )
 
                              РЕЄСТР 
               довідок про внесення змін до розпису 
                    Державного бюджету України 
                    "____"___________ 200__ р. 
 
----------------------------------------------------------
|    N з/п     |      Номер довідки      |     Дата      |
|--------------------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до річного розпису бюджету    |
|--------------------------------------------------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
|--------------------------------------------------------|
|довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету|
|--------------------------------------------------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
|--------------+-------------------------+---------------|
|              |                         |               |
---------------------------------------------------------- 
 
 Передав          ________           _____________________ 
                  (підпис)           (ініціали і прізвище) 
 
 Отримав          ________           _____________________ 
                  (підпис)           (ініціали і прізвище) 
( Інструкцію доповнено додатком 8 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
 
Додаток 9
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      ____________________________ 
                                                (посада) 
 
                                      ____________________________ 
                                      (підпис)        (ініціали 
                                                     і прізвище) 
М.П.
 Погоджено**
 _____________________________ 
          (посада) 
 
 _____________________________ 
 (підпис)         (ініціали 
                 і прізвище) 
 
 ____________________     М.П. 
 (число, місяць, рік) 
ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік
                                      Номер ________________ 
                                      Дата _________________ 
 
Вид бюджету _____________________________________________________, 
код  за  ЄДРПОУ  та  найменування  бюджетної  установи/одержувача, 
найменування міста, району, області
_________________________________________________________________, 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
код та  назва  програмної  класифікації  видатків  та кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та  назва  тимчасової  класифікації  видатків та кредитування 
місцевих бюджетів) ______________________________________________, 
підстава ________________________________________________________, 
код  економічної  класифікації  видатків  бюджету/код класифікації 
кредитування бюджету _____________________________. 
 
------------------------------------------------------------------------
| N  |            Показники*              |    Сума змін (+,-), грн.   |
|з/п |                                    |----------------------------|
|    |                                    |Загальний|Спеціальний|Разом |
|    |                                    |  фонд   |   фонд    |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|  1 |               2                    |    3    |     4     |  5   |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|    |                                    |         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|  1 |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього|         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|1.1 |Поточні видатки                     |         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|1.2 |Капітальні видатки                  |         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|1.3 |Надання внутрішніх кредитів         |         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|1.4 |Надання зовнішніх кредитів          |         |           |      |
|----+------------------------------------+---------+-----------+------|
|  * |                                    |         |           |      |
------------------------------------------------------------------------ 
 
 Керівник**          _____________________________________________ 
                        (підпис)          (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)            _____________________________________________ 
                        (підпис)          (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.***             ______________________ 
                      (число, місяць, рік) 
 
_______________ 
     * Форма  довідки  про  зміни  до плану використання бюджетних 
коштів заповнюється за повною економічною  класифікацією  видатків 
та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може 
бути доповнена іншими показниками.
     ** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
     *** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ Інструкцію доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010, N 4 ( z0107-11 ) від 05.01.2011 }
 
Додаток 10
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      ____________________________ 
                                                (посада) 
 
                                      ____________________________ 
                                       (підпис)        (ініціали 
                                                      і прізвище) 
М.П.
 Погоджено**
 ____________________________ 
        (посада) 
 
 ____________________________ 
 (підпис)        (ініціали 
                і прізвище) 
 
 ____________________    М.П. 
 (число, місяць, рік) 
ДОВІДКА
про зміни до помісячного плану
використання бюджетних коштів
на _______ рік
                                      Номер ________________ 
                                      Дата _________________ 
 
Вид бюджету _____________________________________________________, 
 
код  за  ЄДРПОУ  та  найменування бюджетної установи, найменування 
міста, району, області __________________________________________, 
 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______
_________________________________________________________________, 
 
код та  назва  програмної  класифікації  видатків  та кредитування 
державного бюджету ______________________________________________, 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________________________________________,
назва фонду бюджету _____________________________________________, 
 
підстава _________________________________________________________ 
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                           Сума змін  (+,-)                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       у тому числі за місяцями                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Показники            |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом на рік|
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|       1                |  2   |  3  |    4   |   5   |   6   |   7   |  8   |   9   |   10   |  11   |   12   |  13   |     14     |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Оплата праці працівників|      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|бюджетних установ       |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Нарахування на          |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|заробітну плату         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Медикаменти та          |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|перев'язувальні         |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|матеріали               |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Продукти харчування     |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Оплата комунальних      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|послуг та енергоносіїв  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Поточні трансферти      |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|населенню               |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|Інші видатки            |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
|------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------------|
|УСЬОГО                  |      |     |        |       |       |       |      |       |        |       |        |       |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник*            ____________________________________________ 
                       (підпис)             (ініціали і прізвище) 
 
 Головний бухгалтер 
 (начальник 
 планово-фінансового 
 відділу)             ____________________________________________ 
                       (підпис)             (ініціали і прізвище) 
 
 М.П.**               ____________________ 
                      (число, місяць, рік) 
 
_______________ 
     * Для  вищих  навчальних закладів та наукових установ довідка 
про зміни  до  помісячного  плану  використання  бюджетних  коштів 
підписується  керівником  установи  та  затверджується  у порядку, 
встановленому для затвердження кошторисів.
     ** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
{ Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1512 ( z1272-09 ) від 24.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 268 ( z0364-10 ) від 19.05.2010 }
 
Додаток
до кошторису
Розшифрування
     Кредитування з вирахуванням погашення  на _________ рік 
 
__________________________________________________________________ 
                (код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________ 
              (найменування міста, району, області) 
 
     код та  назва  відомчої   класифікації   видатків   головного 
розпорядника коштів ______________________________________________
     код та  назва  програмної  класифікації  видатків  державного 
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
(грн.)
---------------------------------------------------------------
|Показники               |КЕК  |    Усього на рік      |РАЗОМ |
|                        |     |-----------------------|      |
|                        |     |Загальний |Спеціальний |      |
|                        |     |  фонд    |   фонд     |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|           1            |  2  |     3    |       4    |  5   |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Кредитування з          |     |          |            |      |
|вирахуванням погашення  |4000 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання внутрішніх      |     |          |            |      |
|кредитів з вирахуванням |     |          |            |      |
|погашення               |4100 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання внутрішніх      |     |          |            |      |
|кредитів                |4110 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання кредитів        |     |          |            |      |
|органам державного      |     |          |            |      |
|управління інших рівнів |4111 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання кредитів        |     |          |            |      |
|підприємствам,          |     |          |            |      |
|установам, організаціям |4112 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання інших           |     |          |            |      |
|внутрішніх кредитів     |4113 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Повернення внутрішніх   |     |          |            |      |
|кредитів                |4120 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Повернення кредитів     |     |          |            |      |
|органами державного     |     |          |            |      |
|управління інших рівнів |4121 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Повернення кредитів     |     |          |            |      |
|підприємствами,         |     |          |            |      |
|установами,             |     |          |            |      |
|організаціями           |4122 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Повернення інших        |     |          |            |      |
|внутрішніх кредитів     |4123 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання зовнішніх       |     |          |            |      |
|кредитів з вирахуванням |     |          |            |      |
|погашення               |4200 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Надання зовнішніх       |     |          |            |      |
|кредитів                |4210 |          |            |      |
|------------------------+-----+----------+------------+------|
|Повернення зовнішніх    |     |          |            |      |
|кредитів                |4220 |          |            |      |
--------------------------------------------------------------- 
 
 Керівник ________________________________________________________ 
                (підпис)                (ініціали і прізвище) 
 Головний бухгалтер 
 (начальник планово-фінансового відділу)
          ________________________________________________________ 
                (підпис)                (ініціали і прізвище)
 _____________________________ 
  (число, місяць, рік) 
 
 М.П.
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308