Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 683 від 10.10.2005 Про умови оплати праці працівників Державного гемологічного центру України

 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
10.10.2005 N 683
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2005 р.
за N 1252/11532

 
Про умови оплати праці працівників
Державного гемологічного центру України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 281 від 16.05.2016 }
 
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
1. Встановити:
 
1.1. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), визначені за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державного гемологічного центру України, згідно з додатком 1 до цього наказу;
 
1.2. Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, фахівців та інших працівників Державного гемологічного центру України згідно з додатком 2 до цього наказу.
 
2. Надати право директору Державного гемологічного центру України у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання установи:
 
2.1. Встановлювати працівникам Державного гемологічного центру України розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до тарифних розрядів, зазначених у додатку 2 до цього наказу.
У разі, якщо посадові оклади (ставки заробітної плати) за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці окремих категорій працівників Державного гемологічного центру України збільшуються порівняно з посадовими окладами (ставками заробітної плати) цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (ставка заробітної плати) (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
Посадові оклади заступників директора Державного гемологічного центру України, заступників керівників структурних підрозділів встановлюються - на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; { Абзац третій пункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1025 від 11.08.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року }
 
2.2. Встановлювати надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) :
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
 
2.3. Встановлювати доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються директору, його заступникам, керівникам основних структурних підрозділів Державного гемологічного центру України та їх заступникам;
 
2.4. Встановлювати доплати працівникам за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам Державного гемологічного центру України, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Державного гемологічного центру України.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника Державного гемологічного центру України визначається Міністерством фінансів України.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
 
2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
 
2.6. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
 
3. Преміювання керівника Державного гемологічного центру України, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Міністерства фінансів України у межах наявних коштів на оплату праці.
{ Пункт 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 476 від 23.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року }
 
4. Державному гемологічному центру України (Індутний В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11.07.2001 N 337 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Державного гемологічного центру України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 625/5816 (із змінами і доповненнями).
 
6. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.
 
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.І.Тьоткін

Додаток 1
до наказу Міністерства
фінансів України
10.10.2005 N 683
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 07.10.2008 N 1225


 
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників Державного
гемологічного центру України

 
------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | |------------------------------+---------------------------------| | 1 | 1,00 | |------------------------------+---------------------------------| | 2 | 1,09 | |------------------------------+---------------------------------| | 3 | 1,18 | |------------------------------+---------------------------------| | 4 | 1,27 | |------------------------------+---------------------------------| | 5 | 1,36 | |------------------------------+---------------------------------| | 6 | 1,45 | |------------------------------+---------------------------------| | 7 | 1,54 | |------------------------------+---------------------------------| | 8 | 1,64 | |------------------------------+---------------------------------| | 9 | 1,73 | |------------------------------+---------------------------------| | 10 | 1,82 | |------------------------------+---------------------------------| | 11 | 1,97 | |------------------------------+---------------------------------| | 12 | 2,12 | |------------------------------+---------------------------------| | 13 | 2,27 | |------------------------------+---------------------------------| | 14 | 2,42 | |------------------------------+---------------------------------| | 15 | 2,58 | |------------------------------+---------------------------------| | 16 | 2,79 | |------------------------------+---------------------------------| | 17 | 3,00 | |------------------------------+---------------------------------| | 18 | 3,21 | |------------------------------+---------------------------------| | 19 | 3,42 | |------------------------------+---------------------------------| | 20 | 3,64 | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року – 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року – 1185 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 16.05.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року }
 
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 281 від 07.10.2008 - застосовується з 1 вересня 2008 року }
 
Начальник Управління з питань
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами
та дорогоцінним камінням В.П.Мельник

Додаток 2
до наказу Міністерства
фінансів України
10.10.2005 N 683

 
СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних наукових працівників,
фахівців та інших працівників Державного
гемологічного центру України

 
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Діапазон тарифних розрядів | |---------------------------------+------------------------------| |Директор |16-20 | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник основного структурного |14-18 | |підрозділу | | |---------------------------------+------------------------------| |Головний фахівець в основному |15-18 | |відділі | | |---------------------------------+------------------------------| |Провідний фахівець |9-14 | |---------------------------------+------------------------------| |Фахівець |8-13 | |---------------------------------+------------------------------| |Діловод, секретар-друкарка |4-5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління з питань
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами
та дорогоцінним камінням В.П.Мельник


Інші НПА

Наказ Мін'юст №2265/5 від 11.11.2015 Про внесення зміни до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт Наказ Мін'юст №2204/5 від 04.11.2015 Про внесення змін до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі Наказ Мін'юст №2163/5 від 02.11.2015 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів Постанова Правління НБУ №788 від 16.11.2015 Про затвердження Змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників Постанова Правління НБУ №189 від 27.06.2008 Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників Постанова НКРЕКП №2585 від 15.10.2015 Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках Наказ Держкомтелерадіо №329 від 28.10.2015 Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188 Наказ Держкомтелерадіо №188 від 16.07.2012 Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами) Наказ Держкомтелерадіо №324 від 23.10.2015 Про внесення зміни до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188 Наказ Мінмолодьспорт №3878 від 22.10.2015 Про затвердження Типових штатних нормативів шкіл вищої спортивної майстерності