Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінекобезпеки № 82 від 30.05.1997 Про затвердження Режиму спеціального використання водних живих ресурсів на акваторії гідрологічного заказника \"Молочний лиман\"

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 Н А К А З
 
N 82 від 30.05.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 вересня 1997 р.
за N 432/2236

Про затвердження Режиму спеціального використання
водних живих ресурсів на акваторії гідрологічного
заказника "Молочний лиман"
 
{ Додатково див. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
N 236 від 17.04.2012 - Наказ скасовано
на підставі Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 258 від 10.05.2012 }

 
Для забезпечення раціонального використання природних ресурсів та посилення режиму охорони території гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Молочний лиман", виконання зобов'язань України по Рамсарській конвенції (Закон Верховної Ради України від 29.10.96 р. N 437/96-ВР) щодо водно-болотних угідь міжнародного значення Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Режим спеціального використання водних живих ресурсів на акваторії гідрологічного заказника "Молочний лиман", що додається.
2. Головному управлінню національних природних парків і заповідної справи (Стеценко М.П.) у десятиденний термін після реєстрації у Мін'юсті довести Режим до зацікавлених міністерств та відомств.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Я.Мовчана.
 
Міністр Ю.Костенко
Затверджено
наказом Мінекобезпеки
від 30.05.97 р. N 82
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 1997 р.
за N 432/2236
 
Режим
спеціального використання водних живих ресурсів
на акваторії гідрологічного заказника
"Молочний лиман"
 
Молочний лиман є унікальним напівзакритим водним об'єктом, розташованим в північно-західній частині Азовського моря.
З метою збереження природного комплексу лиману, згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1974 р. N 500 було створено гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Молочний лиман". Загальна площа його складає 19 000 га (акваторія лиману, острови та прибережна смуга шириною 20 м).
Молочний лиман є місцем поселення багатьох видів водоплавних птахів, місцем нересту та нагулу цінних видів морських риб (перш за все вселеного в Чорне та Азовське моря піленгаса), місцем зростання та проживання рідкісних видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України (14 видів).
Особливе значення має Молочний лиман, як водно-болотне угіддя. Ратифікація Україною Рамсарської конвенції обумовлює необхідність розробки спеціального режиму охорони та використання природних ресурсів лиману, в тому числі водних живих ресурсів, який би дозволив максимально знизити антропогенний вплив на цю територію.
 
Загальні положення
 
1. Спеціальне використання водних живих ресурсів на території заказника здійснюється у відповідності до природоохоронного законодавства: Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" , у відповідності до Положення про заказник та цього Режиму.
2. Спеціально уповноваженими органами державного управління в галузі охорони та використання природних ресурсів гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Молочний лиман", як об'єкта природно-заповідного фонду України, є Мінекобезпеки України та його органи на місцях.
3. Спеціальне використання водних живих ресурсів на акваторії Молочного лиману може здійснюватись в порядку проведення:
- науково-дослідного лову;
- контрольного лову;
- науково-промислового лову;
- лову з метою регулювання чисельності окремих видів водних живих ресурсів (меліоративний лов);
- лову молоді піленгаса для зариблення інших водних об'єктів;
- промислового рибальства;
- любительського і спортивного рибальства.
4. Охорона водних живих ресурсів та державний контроль за дотриманням правил і норм їх використання здійснюється органами Мінекобезпеки України та Мінрибгоспом України.
 
Особливості режиму спеціального використання водних
живих ресурсів на акваторії гідрологічного заказника
"Молочний лиман"
 
5. Науково-дослідний лов
Науково-дослідний лов - вилучення водних живих ресурсів для збору матеріалів при проведенні науково-дослідних робіт. Здійснюється науковими та іншими компетентними установами, організаціями і підприємствами відповідно до затверджених їх Вченими Радами планів та програм наукових досліджень. Об'єми вилучення обгрунтовуються з урахуванням методик, що використовуються при проведенні робіт та оцінок біологічного стану популяцій досліджуваних водних живих об'єктів. Для виконання науково-дослідних ловів можуть залучатись рибодобувні підприємства, установи та організації.
Науково-дослідний лов може бути дозволений уповноваженими державними органами на всій акваторії лиману, у той період року і тими знаряддями лову, які передбачені програмами і методиками наукових досліджень.
 
6. Контрольний лов
Контрольний лов - вилучення водних живих ресурсів для отримання інформації про видовий, статевий, розмірний (і таке інше) склад популяцій водних живих ресурсів з метою регулювання їх промислу або з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану. Лов здійснюється іхтіологічними службами органів рибоохорони, спеціальними підрозділами санітарно-ветеринарних служб відповідно до погоджених Головрибводом Мінрибгоспу планів та графіків. Об'єми вилучення обгрунтовуються організацією, що проводить контрольний лов. Для виконання контрольних ловів можуть залучатись рибодобувні підприємства, установи, організації.
 
7. Науково-промисловий лов
Науково-промисловий лов - вилучення водних живих ресурсів з метою здійснення виробничої перевірки або впровадження в практику результатів наукових розробок після закінчення етапу науково-дослідних робіт. Лов здійснюється рибодобувними підприємствами, установами, організаціями відповідно до затверджених Вченими Радами наукових програм щодо випробування нових знарядь або засобів лову, розробки методів освоєння запасів нових об'єктів лову та інш. Лов проводиться впродовж трьох років в обсягах, обгрунтованих науковими та іншими підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють виробничу перевірку наукової розробки.
Результатом науково-промислового лову є біологічне обгрунтування щодо зміни правил промислового рибальства (включення нових знарядь лову, впровадження нового засобу лову та інш.) або висновки про недоцільність (неможливість) впровадження в практику наукової розробки.
Науково-промисловий лов здійснюється поза межами ділянок, де промислове рибальство заборонене згідно з діючими правилами рибальства або спеціальними режимами, та в строки, передбачені правилами (режимами).
 
8. Меліоративний лов
Меліоративний лов - вилучення водних живих ресурсів з метою регулювання (поліпшення) стану водних екосистем: зміни видового складу іхтіоценозів, співвідношення хижих і мирних риб; відлов масових малоцінних та тугорослих видів з метою створення сприятливих умов для існування цінних видів, відлов риб - переносників, збудників хвороб для покращення санітарно-епідеміологічного стану водного об'єкта, лов у районах задухи для запобігання масової загибелі риб та інш. Лов здійснюється рибодобувними підприємствами, установами, організаціями відповідно до наукових рекомендацій щодо строків, місць та знарядь лову.
У разі виникнення загрози задухи, уповноваженими державними органами може бути дозволений відлов водних живих ресурсів усіма знаряддями лову за будь-якої пори року.
Меліоративний лов малоцінних і тугорослих видів риб та інших водних живих ресурсів (видів, що не охороняються правилами рибальства), за винятком заборонених місць та строків, може здійснюватись знаряддями лову, не передбаченими для промислу цінних видів, що охороняються.
 
9. Лов молоді піленгаса
Лов молоді піленгаса з метою зариблення інших водних об'єктів, здійснення рибництва, а також утримання і відтворення в неволі чи напіввільних умовах з комерційною та іншими цілями здійснюється рибодобувними чи рибницькими підприємствами, установами, організаціями. Обсяги вилучення, а також особливості проведення лову (місця, строки, знаряддя лову) обгрунтовуються науковими підприємствами, установами, організаціями і Мінрибгоспом України. Лов молоді піленгаса здійснюється за плату відповідно до діючих нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
10. Промислове рибальство
Промислове рибальство (промисел водних живих ресурсів) у Молочному лимані - вид спеціального використання водних живих ресурсів, що здійснюється шляхом їх вилучення із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства. Лов здійснюється користувачами водних живих ресурсів за виділеними їм в установленому порядку квотами у відповідності до правил промислового рибальства, що діють на акваторії даного водного об'єкта або спеціального режиму, якщо такий існує для конкретного водного об'єкта, або його частини.
10.1. У Молочному лимані забороняється промислове рибальство на протязі всього року у нижній (південній) частині лиману вздовж східного берега на ділянках:
1) акваторія частини Олександрівської затоки від діючого гирла Молочного лиману на південному березі та від мису Кубек (включно) на північному березі затоки на схід на відстань 3,5 км (до земель, що належать до землекористування КСП "Заповіт Ілліча");
2) озеро Молочне та акваторія, що прилягає до Олександрівської коси з боку Молочного лиману шириною 150 м від урізу води.
10.2. На акваторії лиману, за виключенням ділянок, вказаних в п.10.1, дозволяється промисел:
- Бичків:
- ручними драгами, ятерями і ставними неводами - з 1 серпня по 31 жовтня;
- Камбали-глоси:
- зябровими сітками, закидними неводами, волокушами і ятерями - з 1 вересня по 31 грудня;
- Азово-чорноморських кефалей:
- закидними неводами та ятерями - з 1 вересня по 31 жовтня;
- Піленгаса:
- зябровими сітками, каравками, ятерями, закидними неводами і волокушами - з 1 січня по 15 березня і з 1 серпня по 31 грудня.
 
11. Любительське і спортивне рибальство
Любительське і спортивне рибальство (любительський і спортивний лов) - вилучення водних живих ресурсів громадянами для задоволення власних потреб. Лов здійснюється відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, що діють на акваторії даного водного об'єкта, або у відповідності до спеціального режиму, якщо такий встановлено для водного об'єкта (його частини).
11.1. Любительське і спортивне рибальство в Молочному лимані дозволяється у спеціально визначених місцях у прибережній зоні в межах населених пунктів відповідно до переліку ділянок та схеми, затверджених Держуправлінням екобезпеки України у Запорізькій області та Запорізькою регіональною держрибінспекцією.
11.2. На акваторії Молочного лиману любительське і спортивне рибальство забороняється протягом всього року на ділянках, перерахованих в п.10.1.
11.3. Любительське і спортивне рибальство в період з 16 березня по 31 липня забороняється на ділянках:
1) акваторія та прибережна смуга лиману в районі впадіння р.Тащенак: довжина ділянки вздовж берега на північ - 1,0 км, на південь - 0,4 км, ширина - 150 м від урізу води;
2) острів Довгий та акваторія навколо нього, шириною 150 м від урізу води;
3) острів Підкова та акваторія навколо нього шириною 150 м від урізу води (ширина акваторії вимірюється від зовнішнього радіуса острова);
4) Дальні Кирилівські острови (північні) та акваторія навколо них шириною 150 м від урізу води.
В межах цих ділянок в зазначений термін забороняється пересування і зупинка плавзасобів та висадка громадян на берег, острови, коси (за винятком випадків крайньої необхідності: аварії, туману, шторму).
11.4. При здійсненні любительського та спортивного рибальства забороняється вилов:
- осетрових;
- лосося чорноморського;
- вирезуба;
- горбиля світлого;
- акліматизованих видів: кутума, аральського усача, американського окуня, лосося стальноголового.
11.5. Любительське і спортивне рибальство у визначених місцях здійснюється у відповідності до "Правил любительского и спортивного рыболовства в водоемах бассейна Азовского моря, Пролетарского и Веселовского водохранилищ, водоемах Калмыцкой АССР и Ставропольского края, подведомственных Азоврыбводу" (утверждены Приказом Азоврыбвода N 93/П от 03.10.83 на основании приказа Минрыбхоза СССР N 187 от 18.04.83 с последующими изменениями и дополнениями).
 
12. При здійсненні промислового та любительського і спортивного рибальства на акваторії Молочного лиману забороняється протягом всього року пересування та зупинка плавзасобів, висадка громадян на берег, острови і коси в межах ділянок, зазначених в п.10.1 (за винятком випадків крайньої необхідності: аварії, туману, шторму).
 
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
рибного господарства України В.І.Бондаренко


Інші НПА

Розпорядження Президент №79 від 24.01.2015 Про призначення В. Потапенка головою Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №78 від 24.01.2015 Про призначення О. Ковбасюка головою Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №77 від 24.01.2015 Про призначення С. Бойка головою Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області Розпорядження Президент №76 від 24.01.2015 Про призначення С. Бєліка головою Новопсковскої районної державної адміністрації Луганської області Розпорядження Президент №75 від 24.01.2015 Про призначення І. Семанюка головою Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №74 від 24.01.2015 Про призначення Л. Глушкова головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №73 від 24.01.2015 Про призначення Ю. Мазура головою Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №72 від 24.01.2015 Про призначення В. Буджака головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №71 від 24.01.2015 Про призначення Я. Бартківа головою Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області Розпорядження Президент №70 від 24.01.2015 Про призначення Я. Паранюка головою Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області