Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 660 від 24.09.2014 Про затвердження Інструкції з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2014  № 660

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1285/26062


Про затвердження Інструкції з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
24.09.2014  № 660

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1285/26062


ІНСТРУКЦІЯ
з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

І. загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює вимоги щодо порядку проведення реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок на підприємствах вугільної промисловості України.

1.2. Ця Інструкція призначена для працівників підприємств вугільної промисловості України, на яких покладено виконання робіт з реверсування вентиляційного струменя в аварійних умовах і перевірки його ефективності.

II. Визначення термінів, позначень та скорочень

2.1. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, які наведені в Гірничому законі України та Правилах безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 398/17693 (далі - НПАОП 10.0-1.01-10).

2.2. Інші терміни вживаються у таких значеннях:

дегазація гірничих виробок - процес вилучення рудникових газів з їх джерел з метою зниження надходження та попередження раптових виділень у гірничі виробки;

депресійна зйомка - комплекс робіт, що виконуються з метою встановлення розподілу загальношахтної депресії по виробках, отримання даних про значення фактичних опорів гірничих виробок, встановлення причин, що викликають великі втрати тиску повітря;

загальношахтне реверсування вентиляційного струменя - комплекс технологічних процесів для штучного перекидання напрямку руху вентиляційного струменя по виробках всієї шахти;

зональне реверсування струменя - комплекс технологічних процесів для перекидання напрямку руху вентиляційного струменя в мережі дії одного вентилятора головного провітрювання з декількох існуючих;

місцеве реверсування струменів - комплекс процесів і дій для зміни напрямку руху повітря на протилежний тільки в деяких виробках шахти за рахунок зміни аеродинамічного опору окремих виробок при нормальній роботі усіх вентиляторів;

план ліквідації аварій - план узгоджених дій працівників, що потрапили в зону аварії в шахті, адміністрації шахти, Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України.

2.3. У цій Інструкції позначення та скорочення вживаються у такому значенні:

АПК - адміністративно-побутовий комбінат;

ВГП - вентилятор головного провітрювання;

ВМП - вентилятор місцевого провітрювання;

ВТБ - вентиляція і техніка безпеки;

ДВГРС - Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості України;

ЕОМ - електронно-обчислювальна машина;

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛА - план ліквідації аварій.

III. Перевірка загальношахтного реверсивного режиму провітрювання

3.1. Перевірка загальношахтного реверсивного режиму провітрювання проводиться при відсутності працівників, які виконують підземні роботи у шахті, крім тих працівників, що задіяні на роботах з реверсування вентиляційного струменя та на роботах, пов’язаних із життєзабезпеченням шахти. План перевірки реверсивного режиму, перелік посадових осіб та працівників, які беруть участь в реверсуванні, погоджуються командиром воєнізованого гірничорятувального загону (далі - ВГРЗ) та затверджуються відповідальною посадовою особою шахти (далі - технічний керівник). Роботи з реверсування виконуються під керівництвом технічного керівника за участю начальника дільниці ВТБ, головного механіка шахти та представників ДВГРС.

3.2. Відповідно до вимог пункту 3 глави 3 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10 головні вентиляційні установки повинні забезпечувати реверсування вентиляційного струменя в гірничих виробках, що провітрюються за рахунок загальношахтної депресії. Допоміжні вентиляційні установки повинні забезпечувати реверсування вентиляційного струменя, якщо це передбачено ПЛА. Час переведення вентиляційних установок на реверсивний режим роботи не повинен перевищувати 10 хвилин.

3.3. Під час перевірки загальношахтного реверсивного режиму проводити роботи, що не пов’язані з реверсуванням, крім робіт із життєзабезпечення шахти, заборонено.

3.4. Тривалість перевірки можливості реверсування вентиляційного струменя повинна бути не менше часу, необхідного для виведення працівників із найбільш віддаленої ділянки на поверхню.

На шахтах, де тривалість реверсивного режиму провітрювання дорівнює 2 години і більше, а концентрація метану у виробках не перевищує 2 %, час перевірки реверсування вентиляційного струменя може бути скорочено. Для цього технічним керівником розробляються спеціальні заходи щодо скорочення часу виведення всіх працівників, які можуть потрапити в зону аварії, на поверхню.

3.5. Контроль за концентрацією метану та витратою повітря потрібно здійснювати у виробках, в яких ПЛА передбачено реверсування вентиляційного струменя, та у виробках усіх виїмкових дільниць. Контроль здійснюється працівниками дільниці ВТБ та ДВГРС.

3.6. При застосуванні на шахті дегазації з відводом метану на поверхню, під час реверсування з періодичністю не більше ніж 30 хвилин здійснюється контроль концентрації метану та витрати метаноповітряної суміші в дегазаційних трубопроводах виїмкових дільниць та вакуум-насосній станції. При досягненні мінімальної концентрації метану в трубопроводах з дегазаційних трубопроводів проводиться відбір проби для лабораторного аналізу.

3.7. На час перевірки можливості реверсування вентиляційного струменя електроенергія в шахті і надшахтних спорудах відключається.

Під час реверсування дозволяється подача електроенергії для шахтних підіймальних та головних водовідливних установок при відсутності метану небезпечних концентрацій (не більше 0,5 %) у виробках та надшахтних будівлях, де є електрокабелі та інше електрообладнання.

На шахтах, де адміністративно-побутові комбінати пов’язані зі стовбурами галереями, а вихідний реверсивний струмінь повітря рухається в напрямку АПК, контроль за концентрацією метану встановлюється і в приміщеннях АПК. У разі наявності небезпечних концентрацій виконується евакуація працівників та припинення постачання електроенергії до будівлі АПК.

3.8. Після закінчення реверсивного режиму провітрювання і не раніше ніж через 30 хвилин після відновлення нормальної вентиляції працівники дільниці ВТБ перевіряють вміст метану та вуглекислого газу в атмосфері гірничих виробок, у тому числі у виробках, віднесених до небезпечних за місцевими скупченнями метану, а також витрати повітря та його температуру. Якщо вміст вказаних газів є в межах, дозволених пунктом 1 глави 1 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10, то технічний керівник шахти надає згоду щодо включення електроенергії, спуску в шахту працівників для відновлювання гірничих робіт у шахті.

Якщо вміст метану або вуглекислого газу в тупикових виробках перевищує граничнодопустиму концентрацію (пункт 1 глави 1 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10), проводиться їх розгазування, після чого відновлюється проведення гірничих робіт.

3.9. Можливість практичного реверсування вентиляційного струменя в гірничих виробках шахт, де є ізольовані несписані пожежі, відповідно до вимог пункту 4 глави 3 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10 визначається технічним керівником за згодою з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та Центральним штабом ДВГРС. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки аварійного реверсування вентиляційного струменя.

3.10. За результатами реверсування вентиляційного струменя складається акт перевірки загальношахтного реверсивного режиму провітрювання згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

3.11. До ПЛА повинні бути додані схеми вентиляції шахти з нанесеними напрямком руху і кількістю повітря при загальношахтному реверсивному режимі провітрювання, затверджені технічним керівником шахти.

IV. Перевірка зонального та місцевого реверсивних режимів провітрювання

4.1. Перевірка можливості застосування зонального або місцевого реверсування вентиляційних струменів повинна проводитися після прийняття рішення технічним керівником про доцільність застосування цих режимів в ПЛА. Наступні перевірки згідно з вимогами пункту 4 глави 3 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10 проводять не рідше ніж 2 рази на рік (літом і зимою), а також у разі зміни схеми провітрювання.

4.2. Під час перевірки зонального та місцевого реверсування потрібно дотримуватися вимог, зазначених у розділі III цієї Інструкції.

4.3. Перевірку зонального та місцевого реверсування проводять у два етапи:

перший етап - моделювання процесу повітророзподілу на ЕОМ. Початковою інформацією під час моделювання є матеріали депресійної зйомки, результати розрахунків аеродинамічного опору гірничих виробок і вентиляційних споруд, а також результати розрахунків теплової депресії пожежі та природної тяги;

другий етап - перевірка зонального або місцевого реверсування струменів практично. При цьому передбачені заходи виконують безпосередньо в шахтних умовах з одночасним вимірюванням витрат повітря і концентрації метану в окремих заздалегідь визначених виробках.

4.4. Під час виконання робіт з перевірки зонального або місцевого реверсування повинні бути заздалегідь розроблені спеціальні заходи (плани), погоджені з командиром ВГРЗ і затверджені технічним керівником шахти. Перевірку проводять у неробочі зміни, не пов’язані з загальношахтним реверсуванням при відсутності працівників, які виконують підземні роботи у виїмковому полі, панелі.

Заходи передбачають порядок проведення вимірів, час початку та закінчення роботи, час відключення і включення електроенергії, заходи з забезпечення безпеки робіт, визначення працівників, відповідальних за виконання заходів, способи зв’язку з керівником робіт тощо. У заходах також зазначають виробки, у яких буде відкривання вентиляційних дверей або встановлення перемичок, пункти вимірів параметрів і час їх виконання.

4.5. На час перевірки зонального та місцевого реверсування необхідно відключити електроенергію на експериментальній дільниці і по шляху руху вихідного струменя з неї, виставити пости безпеки та знаки заборони відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

4.6. Кількість працівників, потрібних для проведення зонального та місцевого реверсування, та їх місце розташування у виробках шахти визначає технічний керівник згідно з планом такого реверсування. У кожному місці вимірювання параметрів повинно бути два і більше працівники шахти та один представник ДВГРС.

4.7. Концентрація метану в місцях його надходження (вихідний струмінь з лави та дільниці при нормальному режимі провітрювання, сполучення лави з виробкою з вихідним струменем у реверсивному режимі тощо) постійно контролюється з реєстрацією часу вимірів і вмісту метану. У разі зростання концентрації метану до 2 % перевірку припиняють.

Під час застосування на виїмковій дільниці дегазації контроль концентрації метану та витрат метаноповітряної суміші у дегазаційному трубопроводі проводиться так само, як і під час загальношахтного реверсування.

4.8. Після кожного зонального та місцевого реверсування вентиляційного струменя не раніше ніж через 30 хвилин після відновлення нормальної вентиляції працівники дільниці ВТБ перевіряють вміст метану й вуглекислого газу у виробках, в яких проводилась перевірка можливості реверсування, а також у виробках, які потрапили до зони реверсування та віднесені до небезпечних за місцевими скупченнями метану. Якщо вміст цих газів виявиться у межах, дозволених пунктом 1 глави 1 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10, то напругу подають на перевірені підстанції й розподільні пункти, що живлять вентилятори місцевого провітрювання, і за необхідності здійснюють заходи щодо розгазування тупикових виробок згідно з вимогами глави 4 розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10.

4.9. Після закінчення перевірки складається акт перевірки місцевого реверсивного режиму провітрювання струменів згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Зазначене реверсування вважається прийнятним, якщо:

відбулося перекидання струменів в потрібних виробках;

вміст метану та витрати повітря у всіх виробках відповідають вимогам НПАОП 10.0-1.01-10 і забезпечується безпека виконання аварійно-рятувальних робіт.

V. Перевірка справності реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв

5.1. Перевірка справності реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв проводиться при зупинених вентиляторах без пуску їх на реверсивний режим з переходом з одного вентилятора на другий не рідше одного разу в місяць. Тривалість повинна бути не більше 30 хвилин.

5.2. Підтримання в належному стані реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв забезпечує головний механік шахти.

Директор департаменту
фізичного захисту,
промислової безпеки
та охорони праці

О. Онищенко

Додаток 1
до Інструкції з реверсування
вентиляційного струменя
і перевірки дії реверсивних пристроїв
вентиляційних установок
(пункт 3.10)


АКТ
перевірки загальношахтного реверсивного режиму провітрювання
 

Додаток 1

до Інструкції з реверсування
вентиляційного струменя і перевірки
дії реверсивних пристроїв
вентиляційних установок

(пункт 3.10)

 

 

 

АКТ

ПЕРЕВІРКИ ЗАГАЛЬНОШАХТНОГО РЕВЕРСИВНОГО РЕЖИМУ ПРОВІТРЮВАННЯ

 

„____”__________ 20__ р.

 

 

Шахта ___________________________________

 

Юридична особа, до складу якої входить шахта __________________________

___________________________________________________________________

 

Комісія у складі:

технічний керівник шахти         __________________________________

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)    

 

головний механік шахти            __________________________________

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

 

начальник дільниці ВТБ шахти   _________________________________

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

 

представник територіального

органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері

охорони праці

                             _________________________________

                                        (прізвище, ім’я та по батькові)

 

склала цей акт перевірки згідно з вимогами НПАОП 10.0-1.01-10 і встановила:

________________________________________________________________________________

 

 

 

1. Варіант одночасної роботи усіх ВГП у реверсивному режимі.

Параметри роботи вентиляційних установок у нормальному і реверсивному режимах провітрювання

Таблиця 1

 

 

Найменування вентиляторної установки і параметрів

Значення параметрів у режимах

нормальному

реверсивному

співвідношення реверс/норм

 

Вентиляторна установка №

 

Тип вентилятора: робочий

                               резервний

 

Місце установки

 

Подача кількості повітря, м3/хв

 

Депресія вентилятора, даПа

 

Депресія шахти, даПа

 

Спосіб керування реверсивними пристроями

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл повітря по шахтній мережі і вміст газів у виробках при нормальному і реверсивному режимах провітрювання

 

Таблиця 2

 

Місце виміру, найменування виробки і номери вимірювальних станцій*

При нормальній роботі

При реверсивній роботі

витрати повітря,

м3/с

вміст, %

витрати

повітря, м3/с

напрямок

руху 

повітря **

вміст, %

 

СО2

 

сн4

 

СО2

 

СН4

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Вентиляційний         канал ВГП №

(спільна ділянка)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перед  вентилятором

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обвідний канал

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Канал резервного вентилятора

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надшахтна будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Білястовбурний двір (вхідний струмінь)

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перелік виробок, де відбуваються виміри вмісту метану та витрат повітря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Місця виміру параметрів визначаються технічним керівником і начальником дільниці ВТБ.

** Зміна напрямку руху повітря у виробці в порівнянні з нормальним режимом позначається знаком мінус.

 

 

2. Спеціальні аварійні режими провітрювання

 

Таблиця 3

 

Місце виміру,

назва виробки

Режим роботи ВГП

 

Витрати повітря,

м3/с

 

 

Напрямок руху повітря

 

Вміст газів, %

 

СО2

 

сн4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язковими місцями вимірів є: канали вентиляторів і вентиляторні стовбури від поверхні до каналу вентилятора під час аналізу варіантів режимів роботи діючих на шахті ВГП (нормальний, реверсивний, непрацюючий).

 

3. Втрати повітря:

1) зовнішні втрати ___ м3/с, ___ % від подачі конкретного вентилятора:

______________________________________________________________

2) втрати повітря у білястовбурному дворі _____ м3 /с

______________________________________________________________

 

4. Час, необхідний для переведення вентилятора  з:

нормального на реверсивний режим,  ___ хв.,

реверсивного на нормальний режим, ___ хв.

 

5. Кількість працівників, зайнятих при реверсуванні:

в шахті,         _________

на поверхні,  _________

6. Тривалість реверсивного режиму провітрювання __ годин ___хв.

 

7. Час, за який концентрація метану досягає 2% під час реверсування у виробках з вихідним струменем:

шахти,        ______ годин ______ хв.;

горизонту,  _____  годин  ______  хв.;

крила,         ______ годин ______ хв.;

дільниці,    ______ годин ______ хв.

 

8. Час, необхідний для зміни напрямку вентиляційного струменя у найбільш віддаленій дільниці шахти, ___ хв. і для зворотного переходу на  нормальний напрямок ___ хв.

 

 

9. Час, необхідний для виводу працівників на поверхню з найбільш віддаленої дільниці, _____ хв.

 

10. Висновок і пропозиції комісії щодо проведення реверсування:

 

1. У результаті шахтної перевірки реверсивного режиму провітрювання при одночасній роботі усіх ВГП (або №) у реверсивному режимі встановлено, що в основних (усіх) виробках у реверсивному режимі провітрювання витрати повітря відповідають (не відповідають) вимогам НПАОП 10.0-1.01-10.

Не відбулося зміни напрямку руху повітря у виробках: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Витрати повітря не відповідають вимогам НПАОП 10.0-1.01-10 у виробках:________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. ВГП забезпечують (не забезпечують) постачання в шахту необхідної кількості повітря згідно з вимогами НПАОП 10.0-1.01-10. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Під час проведення перевірки реверсування струменів виявлені такі недоліки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Для усунення зазначених недоліків пропонуємо:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підписи членів комісії:

           

 

Технічний керівник шахти

 

 

_________________________________

        (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Головний механік шахти

 

 

________________________________

        (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Начальник дільниці ВТБ

 

 

_________________________________

        (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Представник територіального
органу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
охорони праці

 

 

 

 

 


 

_________________________________

        (прізвище, ім’я та по батькові)

                                                   

Додаток 2
до Інструкції з реверсування
вентиляційного струменя
і перевірки дії реверсивних пристроїв
вентиляційних установок
(пункт 4.9)


АКТ
перевірки місцевого реверсивного режиму провітрювання струменів

Додаток 2

до Інструкції з реверсування
вентиляційного струменя і перевірки
дії реверсивних пристроїв
вентиляційних установок

(пункт 4.9)

 

 

 

 

 

АКТ

ПЕРЕВІРКИ МІСЦЕВОГО РЕВЕРСИВНОГО РЕЖИМУ

ПРОВІТРЮВАННЯ СТРУМЕНІВ

 

Шахта _____________________________________________________________

 

Юридична особа, до складу якої входить шахта __________________________

 

___________________________________________________________________

 

Комісія у складі:

начальник дільниці ВТБ  _____________________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові)
 

представник ДВГРС         _____________________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові)
 

гірничий майстра ВТБ      _____________________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові)

 

у результаті шахтної перевірки відповідно до попередніх розрахунків на ЕОМ можливості місцевого реверсування вентиляційного струменя у ____________________________________________________________________

(назва виробок, де перевіряється можливість місцевого реверсування)
 

встановила:______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Результати перевірки місцевого реверсування струменів

 

Місця вимірів

Нормальний режим

провітрювання

Реверсивний режим провітрювання

Співвідношення

рев/норм,

%

витрати

повітря,

м³/хв

концентрація

метану,%

напрямок

руху

повітря

витрати

повітря,

м³/хв

концентрація

метану,%

напрямок

руху

повітря*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* +  Напрямок руху повітря у виробці залишається без змін.

  -  Напрямок руху повітря у виробці змінюється.

 

Для виконання місцевого реверсування у

____________________________________________________________________

(назва виробки, де перевіряється можливість місцевого реверсування)

 

виконані такі заходи:

 

відкрито вентиляційні двері

____________________________________________________________________

(назва виробки, параметри вентиляційної споруди)

 

закрито вентиляційні двері

 

____________________________________________________________________

(назва виробки, параметри вентиляційної споруди)

 

закрито протипожежні двері

____________________________________________________________________

(назва виробки, параметри споруди)

 

встановлено додаткові тимчасові вентиляційні перемички

____________________________________________________________________

(назва виробки, параметри вентиляційної споруди)

 

інші заходи (у разі потреби)

____________________________________________________________________

 

Під час проведення місцевого реверсування виявлено такі недоліки

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Пропозиції щодо усунення недоліків та забезпечення сталого провітрювання

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок комісії щодо відповідності НПАОП 10.0-1.01-10 кількості повітря, вмісту метана та можливості застосування місцевого реверсування при аварії

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи членів комісії:

 

 

Начальник дільниці ВТБ

 


Представник ДВГРС    

                                    

 

 

___________________________

       (прізвище, ім’я та по батькові)


___________________________

       (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Гірничий майстер ВТБ  

                                         

 

 

__________________________

       (прізвище, ім’я та по батькові)

 Інші НПА

Наказ Мінсоцполітики №752 від 10.10.2014 Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики України від 11 січня 2014 року № 14 Наказ Мінсоцполітики №739 від 08.10.2014 Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації Наказ МФУ №958 від 22.09.2014 Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення Наказ Мін'юст №1725/5 від 20.10.2014 Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України Рішення ФГВФО №104 від 29.09.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами Рішення ФГВФО №94 від 18.09.2014 Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку Постанова Центрвиборчком №1507 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1506 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1505 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1504 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" в одномандатному виборчому окрузі № 184 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року