Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 770 від 03.11.2014 Про затвердження Змін до Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2014  № 770

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1480/26257


Про затвердження Змін до Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю)

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 75 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» (зі змінами), Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю), затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 листопада 2010 року № 473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1374/18669 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню забезпечення діяльності Міністра забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр

Ю. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
03.11.2014 № 770

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1480/26257


ЗМІНИ
до Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю)

1. Додатки 9, 10 викласти в такій редакції:


«Додаток 9
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду  (контролю)


ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб’єктів господарювання щодо технічного стану, організації експлуатації джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії

№ з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

Організація експлуатації теплових установок споживачів

I. Загальні питання

1.1

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну роботу устаткування теплових установок і мереж

       

пункт 5.1.1 ПТЕТУ і М, підпункт «г» підпункту 5.1.2.2 пункту 5.1.2 ТЕЕС і МП

1.2

Суб’єкт господарювання має затверджені та введені у дію плани локалізації і ліквідації аварій

       

пункт 5.1.2 ПТЕТУ і М

1.3

Суб’єкт господарювання забезпечує споживачів тепловою енергією відповідно до договірних зобов’язань

       

пункт 5.1.4 ПТЕТУ і М, підпункти «а» та «б» підпункту 5.1.2.2 пункту 5.1.2 ТЕЕС і МП

II. Завдання персоналу

2.1

Власником теплових установок і мереж призначено відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію конкретного устаткування

       

пункт 5.2.4 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 5.5.1 ТЕЕС і МП

2.2

Суб’єктом господарювання організовано розслідування аварій на теплоенергетичних об’єктах підприємства

       

абзац перший пункту 5.4.17 ПТЕТУ і М, абзац п’ятий пункту 5.5.1 ТЕЕС і МП

III. Організація роботи з персоналом

3.1

Суб’єктом господарювання організовано систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який експлуатує теплові установки і мережі

       

пункт 5.3.2 ПТЕТУ і М, абзац перший підпункту 5.3.1.4 пункту 5.3.1 ТЕЕС і МП

3.2

У суб’єкта господарювання передбачено програмою виробничого навчання вивчення правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

       

абзац третій пункту 5.3.6 ПТЕТУ і М

3.3

Суб’єктом господарювання дотримано періодичність перевірки знань у персоналу (працівників)

       

пункт 5.3.16 ПТЕТУ і М, підпункт 5.3.8.8 пункту 5.3.8 ТЕЕС і МП

3.4

Суб’єктом господарювання створено постійно діючу кваліфікаційну комісію з перевірки знань

       

абзац перший пункту 5.3.21 ПТЕТУ і М

IV. Оперативне керування тепловими установками та мережами

4.1

Суб’єктом господарювання визначена організаційна структура і форма оперативного керування тепловим господарством

       

пункт 5.4.2 ПТЕТУ і М, підпункти 5.1.1.10, 5.1.1.11 пункту 5.1.1 ТЕЕС і МП

4.2

Об’єкти суб’єкта господарювання забезпечені:

       

пункт 5.4.6 ПТЕТУ і М абзаци:

інструкціями з експлуатації теплового устаткування

третій

оперативними журналами

       

шостий

оперативними схемами теплових мереж

       

сьомий

оперативними схемами теплових установок

       

восьмий

температурними графіками центрального регулювання системи теплопостачання

       

чотирнад-цятий

режимними картами

       

п’ятнадцятий

4.3

Адміністративно-технічний персонал перевіряє оперативну документацію

       

пункт 5.4.7 ПТЕТУ і М, пункт 5.8.16 ТЕЕС і МП

4.4

Черговий персонал дотримується затвердженого керівником об’єкта графіка чергувань в теплових установках і мережах

       

пункт 5.4.8 ПТЕТУ і М

4.5

Суб’єктом господарювання проводяться протиаварійні тренування

       

пункт 5.4.18 ПТЕТУ і М, абзац десятий підпункту 5.3.2.5 пункту 5.3.2 ТЕЕС і МП

V. Техніко-економічні показники

5.1

Суб’єктом господарювання організовано облік споживання і витрат теплової енергії

       

пункт 5.6.1 ПТЕТУ і М, абзац третій підпункту 5.4.1.1 пункту5.4.1 ТЕЕС і МП

5.2

Суб’єктом господарювання проводяться енергетичні випробування та налагодження тепловикористовувальних і теплофікаційних установок, теплових мереж

       

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

5.3

Суб’єктом господарювання розроблено гідравлічні режими водяних теплових мереж

       

абзац третій пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.37 ТЕЕС і МП

5.4

У суб’єкта господарювання затверджено перелік теплових установок, на яких мають проводитись енергетичні випробування

       

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М

5.5

Суб’єктом господарювання проводяться енергетичні випробування та налагодження тепловикористовувальних установок і мереж згідно з методиками та інструкціями з експлуатації

       

абзац перший пункту 5.6.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.37 ТЕЕС і МП

5.6

Суб’єктом господарювання проводяться заходи щодо економічного використання теплової енергії

       

пункт 5.6.5 ПТЕТУ і М

5.7

Суб’єктом господарювання вживаються заходи щодо збільшення кількості повернення конденсату

       

пункт 5.6.5 ПТЕТУ і М

VI. Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж

6.1

Суб’єктом господарювання закріплено за адміністративно-технічним персоналом теплові установки і мережі, що підлягають ремонту

       

пункт 5.7.2 ПТЕТУ і М, Підпункт 5.6.1.4 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.2

Суб’єктом господарювання організовані контрольні огляди теплових установок і мереж

       

пункт 5.7.3 ПТЕТУ і М

6.3

Суб’єкт господарювання має річні та місячні графіки планово-попереджувальних ремонтів

       

пункт 5.7.4 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.8 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.4

Суб’єкт господарювання виконує підготовчі заходи щодо виводу в капітальний ремонт теплових установок і мереж

       

пункт 5.7.8 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.6 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.5

Суб’єктом господарювання призначена розпорядчим документом робоча комісія з приймання тепловикористовувальних установок або окремого теплотехнічного устаткування з капітального ремонту

       

пункт 5.7.10 ПТЕТУ і М, підпункт 5.6.1.19 пункту 5.6.1 ТЕЕС і МП

6.6

Суб’єкт господарювання має акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту тепловикористовувальних установок і теплового устаткування

       

пункт 5.7.12 ПТЕТУ і М

6.7

Суб’єктом господарювання розроблено технічне рішення та технічна схема консервації конкретного устаткування теплових енергоустановок

       

пункт 5.7.15 ПТЕТУ і М

6.8

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну роботу та експлуатацію електродвигунів

       

пункт 12.2.1 ТЕЕС і МП

6.9

Суб’єктом господарювання нанесені стрілки, які вказують напрям руху обертових частин електродвигунів і механізмів

       

пункт 12.2.3 ТЕЕС і МП

6.10

Суб’єктом господарювання нанесено на електродвигуни і їх пускові пристрої написи з найменуванням агрегату, до якого вони віднесені

       

пункт 12.2.3 ТЕЕС і МП

6.11

У суб’єкта господарювання розподільчі установки оснащено засобами захисту

       

пункт 12.4.2 ТЕЕС і МП

6.12

Суб’єктом господарювання вжиті заходи від проникнення тварин та птахів у приміщення розподільчої установки

       

пункт 12.4.5 ТЕЕС і МП

6.13

У суб’єкта господарювання кабельні канали розподільчих установок закриті негорючими плитами

       

абзац перший пункту 12.4.11 ТЕЕС і МП

6.14

У суб’єкта господарювання складено графік теплового навантаження

       

абзац четвертий пункту 13.2.5 ТЕЕС і МП

6.15

У суб’єкта господарювання на дверях приміщення акумуляторних батарей наявні написи «Акумуляторна», «Вогненебезпечно»

       

пункт 12.5.14 ТЕЕС і МП

6.16

Суб’єкт господарювання дотримується встановлених органами місцевого самоврядування початку і закінчення опалювального сезону

       

пункт 8.13.44 ТЕЕС і МП

6.17

У суб’єкта господарювання плани ліквідації технологічних порушень у теплових мережах погоджені з місцевими органами виконавчої влади

       

абзац другий пункту 13.5.2 ТЕЕС і МП

6.18

Суб’єктом господарювання організовано систематичні спостереження за будівлями і спорудами

       

абзац перший пункту 6.2.3 ТЕЕС і МП

6.19

Суб’єктом господарювання проводиться контроль за режимом ґрунтових вод

       

абзац перший пункту 6.1.12 ТЕЕС і МП

VII. Приймання в експлуатацію устаткування та споруд

7.1

Суб’єктом господарювання отримано дозвіл на початок роботи новозмонтованих тепловикористовувальних установок і трубопроводів

       

пункт 5.8.14 ПТЕТУ і М

VIII. Технічне діагностування теплових установок і мереж

8.1

Суб’єктом господарювання організовано постійний та періодичний контроль технічного стану устаткування

       

пункт 5.9.1 ПТЕТУ і М, пункт 5.5.1 ТЕЕС і МП

8.2

Суб’єктом господарювання організовано технічне діагностування теплових установок і мереж

       

пункт 5.9.4 ПТЕТУ і М

8.3

Суб’єктом господарювання організовано технічне опосвідчення технологічного устаткування

       

пункт 5.5.3 ТЕЕС і МП

8.4

Суб’єктом господарювання створено експертно-технічну комісію або підрозділ відомчого нагляду

       

пункт 5.9.5 ПТЕТУ і М, пункт 5.5.2 ТЕЕС і МП

IX. Джерела теплопостачання

9.1

Суб’єктом господарювання розроблено інструкції з експлуатації котлоагрегатів

       

пункт 6.1.3 ПТЕТУ і М

9.2

Суб’єктом господарювання перед пуском котла після ремонту або тривалого перебування у резерві перевірено справність і готовність допоміжного устаткування, засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), авторегулятори, захисти

       

пункт 6.1.5 ПТЕТУ і М

X. Теплофікаційні установки

10.1

Суб’єкт господарювання має розроблені інструкції з експлуатації теплофікаційних установок

       

пункт 6.2.1 ПТЕТУ і М, абзац дев’ятнадцятий пункту 5.8.1 ТЕЕС і МП

10.2

Суб’єктом господарювання забезпечено режими роботи теплофікаційних установок згідно із завданням диспетчера теплової мережі

       

абзац перший пункту 6.2.2 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.1 ТЕЕС і МП

10.3

Суб’єктом господарювання встановлено втрати напору у водогрійних котлах, трубопроводах і допоміжному устаткуванні теплофікаційної установки за розрахункової витрати мережної води

       

абзац шостий пункту 6.2.3 ПТЕТУ і М

10.4

Суб’єктом господарювання забезпечено регулювання температури води на виході з мережних підігрівачів, на виводах теплової мережі, а також на станціях підмішування

       

пункт 6.2.4 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.3 ТЕЕС і МП

10.5

Суб’єктом господарювання під час роботи мережних підігрівачів забезпечено контроль за рівнем конденсату і роботою пристроїв автоматичного регулювання рівня та нагрівання мережної води і температурним напором

       

абзаци перший та другий пункту 6.2.5 ПТЕТУ і М абзаци перший та другий пункту 8.12.4 ТЕЕС і МП

10.6

Суб’єктом господарювання організовано перевірку і очищення трубної системи теплообмінних апаратів

       

пункт 6.2.6 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.5 ТЕЕС і МП

10.7

Суб’єктом господарювання організовано перевірку за графіком пристроїв автоматичного включення резерву

       

пункт 6.2.8 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.7 ТЕЕС і МП

10.8

Суб’єктом господарювання забезпечено підживлення теплових мереж хімічно очищеною деаерованою водою в робочому режимі і аварійного підживлення необробленою водою із систем господарсько-питного водопроводу

       

пункт 6.2.9 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.8 ТЕЕС і МП

10.9

Суб’єктом господарювання проводиться узагальнений облік усіх випадків підживлення теплової мережі водою

       

пункт 6.2.10 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.9 ТЕЕС і МП

10.10

Суб’єктом господарювання організовано контроль якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах кожного теплофікаційного виводу

       

пункт 6.2.11 ПТЕТУ і М, пункт 8.12.10 ТЕЕС і МП

10.11

Суб’єктом господарювання виконуються заходи по забезпеченню справного стану антикорозійного покриття та теплової ізоляції теплофікаційних трубопроводів

       

абзац другий пункту 6.2.13 ПТЕТУ і М

10.12

Суб’єктом господарювання виконуються графіки огляду теплофікаційних трубопроводів та випробування їх на гідравлічну міцність та щільність

       

абзац третій пункту 6.2.13 ПТЕТУ і М

10.13

Суб’єктом господарювання встановлено межі обслуговування теплофікаційного устаткування джерел теплопостачання та засобів вимірювальної техніки, що належать джерелам теплопостачання

       

пункт 6.2.14 ПТЕТУ і М

10.14

Суб’єкт господарювання дотримується графіка ремонту теплофікаційного устаткування

       

пункт 6.2.15 ПТЕТУ і М

XI. Теплові мережі

11.1

Суб’єктом господарювання забезпечено безперебійне постачання споживачів тепловою енергією

       

пункт 6.3.2 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.1 ТЕЕС і МП

11.2

Суб’єктом господарювання визначено договором межі відповідальності між споживачем і організацією, що постачає теплову енергію, за стан та обслуговування теплових мереж і систем теплопостачання

       

пункт 6.3.3 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.2 ТЕЕС і МП

11.3

Суб’єктом господарювання затверджено розпорядчим документом розподіл внутрішніх теплопроводів та межу відповідальності між підрозділами (об’єктами)

       

абзац перший пункту 6.3.4 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.13.2 ТЕЕС і МП

11.4

Суб’єкт господарювання має паспорти технічного стану теплової мережі та паспорти теплової мережі

       

абзац другий пункту 6.3.4 ПТЕТУ і М

11.5

Суб’єкт господарювання контролює дотримання режимів споживання теплової енергії згідно з договором

       

пункт 6.3.5 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.7 ТЕЕС і МП

11.6

Суб’єктом господарювання підтримуються у справному стані огороджувальні конструкції та здійснюється контроль за підтриманням у належному стані шляхів доступу до об’єктів мережі, а також за дорожніми покриттями та плануванням поверхонь над підземними спорудами

       

абзац перший пункту 6.3.7 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.7

Суб’єкт господарювання має скоригований до фактичного стану план теплової мережі

       

пункт 6.3.9 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.6 ТЕЕС і МП

11.8

У суб’єкта господарювання автоматика і пристрої технологічного захисту забезпечують надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих параметрів

       

пункт 6.3.10 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.7 ТЕЕС і МП

11.9

Суб’єктом господарювання забезпечено нумерацію тепломагістралей, камер (вузлів відгалужень), підкачувальних, підживлювальних і дренажних насосних, вузлів автоматичного регулювання, нерухомих опор, компенсаторів та інших споруд теплової мережі експлуатаційними номерами, якими вони позначаються на планах, схемах і п’єзометричних графіках

       

пункт 6.3.11 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.10

Суб’єкт господарювання має перелік газонебезпечних теплових камер і прохідних каналів та позначення їх на оперативній схемі теплової мережі нанесено

       

пункт 6.3.12 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.9 ТЕЕС і МП

11.11

Суб’єктом господарювання проведено гідравлічні випробування на міцність і щільність теплових мереж, систем теплопостачання та теплоспоживання, обладнання теплових пунктів споживачів після їх монтажу або ремонту

       

пункт 6.3.13 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

11.12

Суб’єктом господарювання забезпечено якість мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах магістралі

       

пункт 6.3.14 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.11 ТЕЕС і МП

11.13

Суб’єктом господарювання забезпечено очищення трубопроводів теплових мереж до введення їх в експлуатацію після монтажу або капітального ремонту

       

пункт 6.3.15 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.12 ТЕЕС і МП

11.14

Суб’єктом господарювання виконано випробування трубопроводів теплових мереж від джерел теплопостачання протягом першого року експлуатації на розрахункову температуру теплоносія

       

пункт 6.3.17 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.14 ТЕЕС і МП

11.15

Суб’єктом господарювання заповнення мережних трубопроводів, їх промивання, дезінфекція, включення системи циркуляції, прогрів, продування паропроводів і операції з пуску водяних або парових теплових мереж проводяться за спеціальною технічною програмою

       

пункт 6.3.18 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.12 ТЕЕС і МП

11.16

Суб’єктом господарювання забезпечено температурний режим заповнення трубопроводів теплових мереж

       

пункт 6.3.19 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.17

Суб’єктом господарювання виконано антикорозійне покриття поверхонь трубопроводів і металевих конструкцій теплових мереж

       

пункт 6.3.20 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.17 ТЕЕС і МП

11.18

Суб’єктом господарювання обладнано тепловою ізоляцією відповідно до проекту трубопроводи теплових мереж, арматуру, компенсатори і фланцеві з’єднання

       

пункт 6.3.21 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.18 ТЕЕС і МП

11.19

Суб’єктом господарювання в зоні дії високих ґрунтових вод і періодичного підтоплення вводяться в експлуатацію теплові мережі з попередньо ізольованих трубопроводів

       

пункт 6.3.22 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.19 ТЕЕС і МП

11.20

Суб’єктом господарювання електроосвітлення (напругою не більше ніж 42 В) в прохідних каналах, а також у великих вузлових камерах, в яких встановлено електроустаткування, встановлено

       

пункт 6.3.23 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.20 ТЕЕС і МП

11.21

Суб’єктом господарювання забезпечено з’єднання стальних труб теплових мереж методом зварювання, за винятком місць установки фланцевої арматури

       

пункт 6.3.24 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.21 ТЕЕС і МП

11.22

Суб’єктом господарювання не здійснюється приєднання до теплових мереж установок гарячого водопостачання з несправними регуляторами перепаду тиску і температури води, а також систем теплоспоживання з несправними приладами обліку

       

пункт 6.3.26 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.23

Суб’єктом господарювання здійснюється контроль стану будівельних конструкцій, устаткування, антикорозійного покриття і теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі

       

пункт 6.3.27 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.25 ТЕЕС і МП

11.24

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за внутрішньою корозією трубопроводів водяних теплових мереж і конденсатопроводів

       

пункт 6.3.28 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.26 ТЕЕС і МП

11.25

Суб’єктом господарювання забезпечено заповнення теплової мережі, що не працює, деаерованою водою

       

пункт 6.3.28 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.26 ТЕЕС і МП

11.26

Суб’єктом господарювання забезпечено відведення конденсату з паропроводів насиченої пари через конденсатовідвідники та встановлено на них зворотні клапани

       

пункт 6.3.29 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.27 ТЕЕС і МП

11.27

Суб’єктом господарювання забезпечено роботу секціонувальних засувок і запірної арматури

       

пункт 6.3.30 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.28 ТЕЕС і МП

11.28

Суб’єктом господарювання забезпечено застосування матеріалів і конструктивних елементів та прокладання теплопроводів

       

пункт 6.3.31 ПТЕТУ і М

11.29

Суб’єктом господарювання забезпечено застосування прокладок з параніту чи інших теплостійких матеріалів для фланцевих з'єднань

       

пункт 6.3.32 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.21 ТЕЕС і МП

11.30

У суб’єкта господарювання відсутні на запірній арматурі протікання та парування через фланцеві з’єднання та сальникові ущільнення

       

абзац сьомий пункту 6.3.33 ПТЕТУ і М

11.31

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення сталевої арматури на виходах трубопроводів теплових мереж від джерел теплопостачання

       

абзац четвертий пункту 6.3.34 ПТЕТУ і М

11.32

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення на теплопроводах розпізнавального забарвлення та маркувальних табличок

       

пункти 6.3.36, 6.3.37 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.33

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення номерів магістралей та умовних позначень на трубопроводах і арматурі теплових мереж

       

пункт 6.3.40 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.8 ТЕЕС і МП

11.34

Суб’єктом господарювання забезпечено надійну компенсацію теплових подовжень теплопроводів

       

пункт 6.3.41 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.43 ТЕЕС і МП

11.35

Суб’єкт господарювання застосовує стальні сальникові компенсатори для трубопроводів з умовним проходом 100 мм і більше в умовах підземного та надземного прокладання за параметрів теплоносія більше ніж 2,5МПа та 300 оС

       

абзац перший пункту 6.3.42 ПТЕТУ і М

11.36

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення на паропроводах з умовним проходом понад 150 мм і температурою пари понад 300 оС покажчиків для контролю за розширенням паропроводів

       

пункт 6.3.43 ПТЕТУ і М

11.37

Суб’єкт господарювання має пристрої для обладнання теплової мережі манометрами та термометрами

       

абзац перший пункту 6.3.44 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.38

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання стаціонарними майданчиками з поручнями та сходами для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті 2,5 м і вище

       

пункт 6.3.47 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.39

Суб’єктом господарювання забезпечено розміщення елементів устаткування, арматури і приладів теплового контролю, дистанційного керування підземних теплопроводів, які потребують періодичного огляду, вздовж траси теплової мережі в спеціальних камерах або підвалах, доступних для обслуговуючого персоналу

       

пункт 6.3.48 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.22 ТЕЕС і МП

11.40

Суб’єктом господарювання обладнано трубопроводи водяних теплових мереж і конденсатопроводи у нижніх точках штуцерами із запірною арматурою для спуску води

       

пункт 6.3.50 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.41

Суб’єктом господарювання обладнано трубопроводи парових теплових мереж дренажними пристроями

       

пункт 6.3.51 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.27 ТЕЕС і МП

11.42

Суб’єктом господарювання спуск води з трубопроводів водяних теплових мереж в дренажні колодязі з відводом води з них самопливом чи насосами у системи каналізації забезпечено

       

пункт 6.3.53 ПТЕТУ і М, абзац другий пункту 8.13.16 ТЕЕС і МП

11.43

У суб’єкта господарювання обладнано перехідними пристроями місця проходу у випадках, коли відстань від ізоляції тепломережі до рівня землі менше ніж 2 метри

       

пункт 6.3.56 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.44

Суб’єктом господарювання обладнано пристрої, що перешкоджають проникненню води та газу в будівлю на вводах трубопроводів теплових мереж в будівлі

       

пункт 6.3.57 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.13.4 ТЕЕС і МП

11.45

Суб’єктом господарювання забезпечено заземлення всіх елементів надземних теплових мереж у місцях їх перетину з повітряними високовольтними лініями електропередач

       

пункт 6.3.58 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.46

У суб’єкта господарювання величина опору заземлювальних пристроїв не перевищує 10 Ом

       

пункт 6.3.58 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.41 ТЕЕС і МП

11.47

Суб’єктом господарювання проведено гідравлічні випробування трубопроводів, запірної і регулювальної арматури після ремонту на міцність і щільність пробним тиском

       

пункт 6.3.59 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.30 ТЕЕС і МП

11.48

Суб’єктом господарювання проведено випробування теплових мереж з визначення теплових і гідравлічних втрат

       

пункт 6.3.64 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.33 ТЕЕС і МП

11.49

Суб’єктом господарювання проведено випробування теплових мереж на потенціал блукаючих струмів

       

пункт 6.3.65 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.34 ТЕЕС і МП

11.50

Суб’єктом господарювання на планах теплової мережі зазначено сусідні підземні та наземні комунікації

       

абзац дев’ятий пункту 6.3.71 ПТЕТУ і М

11.51

У суб’єкта господарювання здійснюється обслуговування теплових мереж закріпленим персоналом

       

пункт 6.3.74 ПТЕТУ і М, підпункт 5.1.1.10 пункту 5.1.1 ТЕЕС і МП

11.52

У суб’єкта господарювання середньорічний виток теплоносія з водяних теплових мереж не перевищує 0,25% на годину від середньорічного обсягу води у тепловій мережі

       

абзац перший пункту 6.3.76 ПТЕТУ і М, пункт 8.13.29 ТЕЕС і МП

11.53

У суб’єкта господарювання заповнення та підживлення теплових мереж виконуються деаерованою, хімічно очищеною водою

       

абзац перший пункту 6.3.77 ПТЕТУ і М

11.54

Суб’єкт господарювання має графік центрального якісного регулювання для двотрубних водяних теплових мереж

       

абзац перший пункту 6.3.78 ПТЕТУ і М

11.55

Суб’єкт господарювання провів налагодження та регулювання теплових мереж систем теплопостачання та теплоспоживання

       

абзац перший пункту 6.3.80 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 8.13.37 ТЕЕС і МП

11.56

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за внутрішньою корозією водяних теплових мереж

       

пункт 6.3.82 ПТЕТУ і М

XII. Теплові пункти

12.1

Суб’єктом господарювання забезпечено нагляд за технічним станом устаткування теплових пунктів

       

пункт 6.4.2 ПТЕТУ і М

12.2

У суб’єкта господарювання нанесені на вхідних дверях теплових пунктів написи «Тепловий пункт №...; Стороннім вхід заборонено; Відповідальний за експлуатацію....; Телефон №....»

       

абзац другий пункту 6.4.3 ПТЕТУ і М

12.3

У суб’єкта господарювання теплові пункти обладнано приладами обліку і ЗВТ

       

пункт 6.4.4 ПТЕТУ і М

12.4

Суб’єкт господарювання має на тепловому пункті технічну та оперативну документацію

       

пункт 6.4.5 ПТЕТУ і М

12.5

Суб’єктом господарювання оснащено теплові пункти контрольно-вимірювальними пристроями

       

пункт 6.4.7 ПТЕТУ і М

12.6

Суб’єктом господарювання забезпечено теплові пункти водопроводом питної води та системою каналізації

       

пункт 6.4.8 ПТЕТУ і М

XIII. Водопідігрівальні установки

13.1

Суб’єктом господарювання встановлено водопідігрівальні установки відповідно до проектної документації

       

пункт 6.5.1 ПТЕТУ і М

13.2

Суб’єктом господарювання забезпечено сумарну продуктивність насосів водопідігрівальної установки для забезпечення передбаченого гідравлічного режиму і продуктивності з урахуванням літнього режиму роботи

       

пункт 6.5.2 ПТЕТУ і М

13.3

Суб’єктом господарювання обладнано водопідігрівальну установку манометрами, термометрами та запобіжними клапанами

       

абзаци другий, третій та четвертий пункту 6.5.3 ПТЕТУ і М

13.4

Суб’єктом господарювання проведено випробування з визначення технічних характеристик водопідігрівників (бойлерів) та встановлено таблички з технічними характеристиками

       

пункт 6.5.4 ПТЕТУ і М

13.5

Суб’єктом господарювання обладнано ємнісні водопідігрівники запобіжними клапанами з боку середовища, що нагрівається, та пробовідбірниками з охолоджувачами для контролю за якістю конденсату за пароводяними підігрівниками

       

пункт 6.5.5 ПТЕТУ і М

13.6

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення періодичного механічного чи хімічного очищення водопідігрівника зі складанням відповідного акта

       

пункт 6.5.6 ПТЕТУ і М

13.7

Суб’єктом господарювання виконано теплові випробування водопідігрівників на продуктивність після проведення їх очищення

       

пункт 6.5.7 ПТЕТУ і М

13.8

Суб’єкт господарювання має акти промивання і перевірки на щільність шляхом гідравлічного випробування водопідігрівників після їх капітального чи поточного ремонту

       

пункт 6.5.8 ПТЕТУ і М

13.9

Суб’єктом господарювання обладнано систему гарячого водопостачання автоматичним регулятором подачі гріючого теплоносія на водопідігрівник

       

пункт 6.5.10 ПТЕТУ і М

XIV. Баки-акумулятори гарячої води

14.1

У суб’єкта господарювання є проектна документація на баки-акумулятори гарячої води (далі - БАГВ)

       

пункт 6.6.1 ПТЕТУ і М

14.2

Суб’єктом господарювання забезпечено влаштування навколо БАГВ охоронної зони і знаків, що забороняють перебування в ній сторонніх осіб

       

пункт 6.6.2 ПТЕТУ і М

14.3

Суб’єктом господарювання нанесено антикорозійний захист на БАГВ

       

пункт 6.6.4 ПТЕТУ і М

14.4

У суб’єкта господарювання забезпечено у приміщеннях, де встановлюються БАГВ, вентиляцію, освітлення та встановлено під баками піддони

       

пункт 6.6.5 ПТЕТУ і М

14.5

У суб’єкта господарювання є паспорти на кожен БАГВ

       

абзац другий пункту 6.6.6 ПТЕТУ і М

14.6

Суб’єктом господарювання обладнано БАГВ допоміжними технічними пристроями та засобами вимірювальної техніки

       

пункт 6.6.8 ПТЕТУ і М

14.7

Суб’єкт господарювання має електроприводи на засувках трубопроводів підведення води до кожного БАГВ

       

пункт 6.6.10 ПТЕТУ і М

14.8

У суб’єкта господарювання є пристрої для відведення поверхневих і ґрунтових вод з-під основи БАГВ

       

пункт 6.6.11 ПТЕТУ і М

14.9

У суб’єкта господарювання є огородження та вимощення навколо БАГВ

       

пункт 6.6.12 ПТЕТУ і М

14.10

Суб’єкт господарювання провів гідравлічні випробування БАГВ

       

абзац перший пункту 6.6.13 ПТЕТУ і М

14.11

Суб’єкт господарювання виконав щорічну перевірку стану БАГВ і визначив їх придатність до подальшої експлуатації з оформленням відповідного акта

       

пункт 6.6.16 ПТЕТУ і М

14.12

Суб’єктом господарювання проведено інструментальне обстеження конструкцій БАГВ з визначенням товщини стінок і днища

       

абзац перший пункту 6.6.17 ПТЕТУ і М

14.13

Суб’єктом господарювання проводиться щоденний зовнішній огляд БАГВ

       

пункт 6.6.18 ПТЕТУ і М

XV. Системи збирання та повернення конденсату

15.1

У суб’єкта господарювання є система збирання та повернення конденсату

       

пункт 6.7.1 ПТЕТУ і М

15.2

Суб’єктом господарювання розроблено пароконденсатні баланси

       

пункт 6.7.2 ПТЕТУ і М

15.3

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості та кількості конденсату, який повертається до джерела теплопостачання

       

пункт 6.7.4 ПТЕТУ і М

15.4

Суб’єктом господарювання обладнано баки для збирання конденсату приладами контролю рівня води та сигналізацією її рівнів . Баки для збирання конденсату обладнуються . Баки для збирання конденсату обладнуються

       

абзаци другий, третій пункту 6.7.7 ПТЕТУ і М

15.5

Суб’єктом господарювання забезпечено наявність на станції двох насосів для перекачування конденсату

       

пункт 6.7.9 ПТЕТУ і М

15.6

У суб’єкта господарювання перекачувальні насоси систем збирання та повернення конденсату мають відповідну нумерацію

       

пункт 6.7.10 ПТЕТУ і М

15.7

Суб’єктом господарювання забезпечено встановлення на всмоктувальних трубопроводах засувок, а на трубопроводах нагнітання зворотних клапанів та засувок на конденсатних насосах, що працюють на спільний конденсатопровід

       

пункт 6.7.12 ПТЕТУ і М

15.8

Суб’єктом господарювання обладнано конденсатні станції та підстанції електричним освітленням, вентиляцією, схемами та інструкціями з експлуатації

       

абзаци другий, четвертий пункту 6.7.13 ПТЕТУ і М

15.9

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль за експлуатацією систем збирання конденсату та засобами вимірювальної техніки

       

пункти 6.7.14, 6.7.15 ПТЕТУ і М

15.10

Суб’єктом господарювання організовано щодекадний контроль за роботою пристроїв відведення конденсату

       

пункт 6.7.18 ПТЕТУ і М

15.11

Суб’єктом господарювання забезпечено капітальний та поточний ремонти устаткування систем збирання та повернення конденсату

       

пункт 6.7.20 ПТЕТУ і М

15.12

Суб’єктом господарювання забезпечено випробування на щільність і міцність баків для збирання конденсату закритого типу, а також відкритих баків

       

пункт 6.7.21 ПТЕТУ і М

XVI. Водопідготовка та водно-хімічний режим

16.1

Суб’єктом господарювання забезпечено компенсацію витрат пари та мережної води підживлювальною водою

       

пункт 6.8.1 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.2.1 пункту 8.8.2 ТЕЕС і МП

16.2

Суб’єкт господарювання забезпечує водно-хімічний режим роботи ДТ без утворення накипу й відкладень на поверхнях теплообміну і трубопроводах

       

пункт 6.8.2 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.1.1 пункту 8.8.1 ТЕЕС і МП

16.3

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення антикорозійного покриття поверхонь устаткування, трубопроводів та арматури установок водопідготовки, які контактують з корозійно-активним середовищем

       

пункт 6.8.3 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.2.4 пункту 8.8.2 ТЕЕС і МП

16.4

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості конденсату, який повертається з виробництва

       

пункт 6.8.7 ПТЕТУ і М, абзац четвертий пункту 8.8.3.1 ТЕЕС і МП

16.5

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості води для підживлення теплових мереж

       

пункт 6.8.8 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.4.2 пункту 8.8.4 ТЕЕС і МП

16.6

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості мережної води

       

пункт 6.8.9 ПТЕТУ і М, підпункт 8.8.1.2 пункту 8.8.1 ТЕЕС і МП

XVII. Загальні вимоги до експлуатації тепловикористовувальних установок

17.1

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання тепловикористовувальних установок запірною арматурою та ЗВТ

       

пункт 7.1.2 ПТЕТУ і М

17.2

У суб’єкта господарювання немає випадків послідовного включення різних систем теплоспоживання

       

пункт 7.1.3 ПТЕТУ і М

17.3

Суб’єктом господарювання забезпечено подачу на тепловикористовувальну установку теплоносія з параметрами, які передбачені технологічними режимами

       

пункт 7.1.4 ПТЕТУ і М

17.4

Суб’єкт господарювання встановив сепаратори перед паропроводами для зменшення вологості пари

       

пункт 7.1.5 ПТЕТУ і М

17.5

Суб’єкт господарювання обладнав тепловикористовувальні установки підвищеної небезпеки пристроями для запобігання травматизму та пошкодженню устаткування або його елементів

       

пункт 7.1.10 ПТЕТУ і М

17.6

Суб’єктом господарювання забезпечено нанесення написів на пускових пристроях, що вказують на їхнє призначення, та стрілки на маховиках основних оперативних та аварійних засувок і вентилях, що вказують напрямок обертання під час їх відкривання чи закривання

       

пункт 7.1.13 ПТЕТУ і М

17.7

Суб’єктом господарювання забезпечено тепло- та гідроізоляцію усіх зовнішніх частин тепловикорис-товувальних установок і теплопроводів

       

пункт 7.1.14 ПТЕТУ і М

17.8

Суб’єктом господарювання забезпечено фарбування у відповідні кольори тепловикористовувальних установок, трубопроводів і допоміжного устаткування

       

пункт 7.1.15 ПТЕТУ і М

17.9

Суб’єктом господарювання нанесені порядкові номери на запірній та регулювальній арматурі, а також стрілки напрямку руху теплоносія чи середовища за технологічним процесом

       

пункт 7.1.16 ПТЕТУ і М

17.10

Суб’єктом господарювання встановлено на кожній тепловикорис-товувальній установці, що працює під тиском, спеціальну табличку з відповідною інформацією

       

пункт 7.1.18 ПТЕТУ і М

17.11

Суб’єктом господарювання не експлуатується тепловикористовувальна установка, на яку відсутній паспорт

       

абзац четвертий пункту 7.1.19 ПТЕТУ і М

XVIII. Тепловимірювальні прилади, автоматика, метрологічне забезпечення

18.1

Суб’єктом господарювання забезпечено зберігання в особи, відповідальної за теплове господарство, проектно-технічної документації на встановлення засобів контролю та вимірювань, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії

       

пункт 7.2.7 ПТЕТУ і М

18.2

Суб’єкт господарювання має паспорти на встановлені засоби контролю та вимірювань, автоматичні пристрої, прилади обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія

       

пункт 7.2.8 ПТЕТУ і М

18.3

Суб’єктом господарювання після заміни обладнання та приладів обліку теплової енергії на прилади інших типів внесено зміни до проектно-технічної документації

       

абзац третій пункту 7.2.9 ПТЕТУ і М

18.4

Суб’єктом господарювання забезпечено закриття та опломбування приладів, що призначені для контролю за роботою агрегатів, а також приладів обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія

       

пункт 7.2.10 ПТЕТУ і М

18.5

Суб’єктом господарювання забезпечено включення засобів автоматичного резервного електро-живлення із світловою та звуковою сигналізацією, автоматичних регуляторів та пристроїв дистанційного керування, що встановлюються на джерелах тепла

       

абзац перший пункту 7.2.13 ПТЕТУ і М

18.6

Суб’єктом господарювання виконується продувка з'єднувальних ліній дифманометрів один раз на тиждень

       

пункт 7.2.15 ПТЕТУ і М

18.7

У суб’єкта господарювання на встановлених манометрах нанесена червона риска для позначення максимально допустимого тиску

       

пункт 7.2.18 ПТЕТУ і М

18.8

Суб’єктом господарювання не використовуються манометри, у яких

       

пункт 7.2.19 ПТЕТУ і М абзаци:

другий

відсутні пломба чи тавро повірника

прострочено строк повірки

       

третій

розбите скло

       

четвертий

відсутня на шкалі червона позначка максимально допустимого тиску або додаткова (контрольна) червона стрілка

       

п’ятий

 

робоча стрілка під час зняття тиску з манометра не повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину мінімально допустимої похибки вимірювання для цього манометра

       

шостий

18.9

Суб’єкт господарювання підтримує гільзи для термометрів у чистому стані та залиті оливою

       

абзац шостий пункту 7.2.21 ПТЕТУ і М

18.10

Суб’єктом господарювання застосовуються прилади для комерційного обліку відпуску і використання теплової енергії, які унесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та/або мають відповідні документи про державну метрологічну атестацію

       

пункт 7.2.26 ПТЕТУ і М

18.11

Суб’єктом господарювання організовано облік теплової енергії зі встановленням на кожній магістралі теплової водяної мережі від джерела тепла вузла обліку теплової енергії

       

пункт 7.2.27 ПТЕТУ і М, підпункт 5.4.2.1 пункту 5.4.2 ТЕЕС і МП

18.12

Суб’єктом господарювання складено акт для допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії джерела тепла

       

абзац перший пункту 7.2.30 ПТЕТУ і М, абзац перший пункту 7.2.31 ПТЕТУ і М

18.13

У суб’єкта господарювання вузли обліку теплової енергії, яка постачається з перегрітою парою, обладнано теплолічильниками

       

пункт 7.2.36 ПТЕТУ і М

18.14

Суб’єкт господарювання заносить дані щодо обсягів споживання теплової енергії до відомості обліку кількості теплової енергії, використаної споживачем за поточний місяць

       

абзац другий пункту 7.2.41 ПТЕТУ і М

18.15

Суб’єктом господарювання здійснюється технічний огляд приладів обліку теплової енергії на тепловому пункті споживача за узгодженим графіком

       

абзац перший пункту 7.2.46 ПТЕТУ і М

XІX. Системи опалення та гарячого водопостачання

19.1

У суб’єкта господарювання відсутні випадки послідовного підключення різних видів навантаження систем: центрального опалення, гарячого водопостачання та технологічних потреб

       

пункт 7.7.2 ПТЕТУ і М

19.2

У суб’єкта господарювання обладнано вузли керування автоматичними регуляторами температури та витрати води

       

абзац десятий пункту 7.7.3 ПТЕТУ і М

19.3

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання вузлів керування ЗВТ

       

пункти 7.7.4, 7.7.5 ПТЕТУ і М

19.4

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання верхніх точок розвідних теплопроводів пристроями для випуску повітря, а всіх нижніх точок – вентилями (кранами) для спускання води та відведення конденсату

       

пункт 7.7.6 ПТЕТУ і М

19.5

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання у вузлових точках внутрішніх теплопроводів та трубопроводів у будинках секційними засувками чи вентилями

       

пункт 7.7.7 ПТЕТУ і М

19.6

Суб’єктом господарювання забезпечено рівномірне нагрівання всіх нагрівальних приладів системи парового опалення

       

абзац другий пункту 7.7.13 ПТЕТУ і М

19.7

Суб’єктом господарювання забезпечено температуру мережної води, що повертається із системи, у межах 3-4 оС

       

абзац другий пункту 7.7.14 ПТЕТУ і М

19.8

Суб’єктом господарювання забезпечено заповнення місцевих систем водяного опалення пом'якшеною, деаерованою водою

       

пункт 7.7.15 ПТЕТУ і М

19.9

Суб’єктом господарювання проведено після опалювального періоду гідропневматичне промивання систем опалення з оформленням відповідного акта, заповнення системи для захисту від внутрішньої корозії хімічно очищеною деаерованою водою

       

пункт 7.7.17 ПТЕТУ і М

19.10

Суб’єктом господарювання враховуються дефекти, виявлені в процесі експлуатації, під час огляду системи опалення вони фіксуються у відповідному журналі дефектів та враховуються під час складання плану ремонтних робіт

       

пункт 7.7.18 ПТЕТУ і М

19.11

Суб’єктом господарювання узгоджено графік поточного та капітального ремонту систем опалення з графіком ремонту опалюваних приміщень

       

пункт 7.7.19 ПТЕТУ і М

19.12

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення гідравлічного випробування на щільність та міцність систем опалення перед початком опалювального періоду

       

пункт 7.7.20 ПТЕТУ і М

19.13

Суб’єктом господарювання проведено випробування на рівномірність прогрівання опалювальних приладів та визначення фактичних теплових втрат, налагодження і регулювання системи зі складанням відповідного акта

       

пункт 7.7.23 ПТЕТУ і М

19.14

Суб’єктом господарювання опломбовано розрахункові шайби та сопла елеваторів з оформленням акта збереження пломб

       

пункт 7.7.24 ПТЕТУ і М

19.15

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення за участю представника організації, що постачає енергію, перевірки щільності систем гарячого водопостачання та вузлів керування тепловими пунктами щодо придатності систем до експлуатації

       

пункт 7.7.27 ПТЕТУ і М

19.16

Суб’єктом господарювання встановлено на трубопроводах холодної води перед водопідігрівником першого ступеня регулятор тиску «після себе»

       

пункт 7.7.29 ПТЕТУ і М

19.17

Суб’єкт господарювання має (промислові підприємства з періодичним та короткочасним використанням гарячого водопостачання) баки-акумулятори чи ємнісні підігрівники

       

пункт 7.7.31 ПТЕТУ і М

XX. Системи вентиляції та агрегати повітряного опалення

20.1

Суб’єкт господарювання обладнав калориферні установки систем припливної вентиляції та повітряного опалення автоматичними регуляторами

       

пункт 7.8.2 ПТЕТУ і М, абзац третій підпункту 5.16.1.9 пункту 5.16.1 ТЕЕС і МП

20.2

Суб’єктом господарювання забезпечено у конструкції камер повітряного опалення та припливної вентиляції цілковиту герметичність з’єднань як між секціями калорифера, так і між калориферами, вентиляторами та зовнішніми огородженнями, а також щільність закриття обвідних каналів

       

пункт 7.8.3 ПТЕТУ і М

20.3

Суб’єктом господарювання забезпечено обладнання калориферних установок термометрами, манометрами та автоматичними регуляторами

       

абзаци сьомий-дев’ятий пункту 7.8.5 ПТЕТУ і М

20.4

Суб’єктом господарювання не допускається робота калориферів, якщо кількість зім’ятих ребер перевищує 10 %, в одноходових калориферах заглушено більше ніж 5 % труб, а у багатоходових - більше ніж 1 %

       

пункт 7.8.6 ПТЕТУ і М

20.5

Суб’єктом господарювання забезпечено підтримку вентиляційних камер у належному стані, ущільнення та замкнення на замок дверей камер

       

пункт 7.8.7 ПТЕТУ і М

20.6

Суб’єктом господарювання забезпечено на ділянках повітропроводів заслінки та дросельні клапани для регулювання витрат повітря

       

пункт 7.8.8 ПТЕТУ і М

20.7

Суб’єктом господарювання проведено випробування установки повітряного опалення, вентиляційних систем перед прийманням в експлуатацію для визначення їх ефективності та відповідності паспортним і проектним даним

       

пункт 7.8.14 ПТЕТУ і М

20.8

Суб’єкт господарювання має на вентиляційну установку припливної дії і систему повітряного опалення паспорти

       

пункт 7.8.17 ПТЕТУ і М

20.9

Суб’єктом господарювання організовано проведення оглядів експлуатаційним персоналом устаткування систем повітряного опалення та вентиляції з перевіркою відповідності припливу і витяжки заданому режиму, положенню заслінок, підігріванню повітря в калориферах, стану теплопроводів

       

пункт 7.8.18 ПТЕТУ і М


Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

1

ПТЕТУ і М

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464

2

ТЕЕС і МП

Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.507-2003, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 13 червня 2003 року № 296

 

 

Додаток 10
до Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду  (контролю)

 

         

ПИТАННЯ,
що підлягають перевірці під час обстеження суб’єктів господарювання стосовно підготовки до опалювального періоду теплових господарств джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотриман- ня вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

І. Організація підготовки теплових господарств до опалювального періоду

1.1

Суб’єктом господарювання видано розпорядчий документ стосовно розробки планів організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період

       

пункт 1 розділу IV ППТГ до ОП

1.2

Суб’єктом господарювання розроблено план організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду

       

абзац перший пункту 2 розділу IV ППТГ до ОП

1.3

Суб’єктом господарювання укомплектовано відповідним персоналом структурні підрозділи, проведено навчання та перевірку знань персоналу, протиаварійні тренування щодо дій в умовах виникнення технологічних порушень та надзвичайних ситуацій

       

пункт 3 розділу IV ППТГ до ОП

1.4

Суб’єктом господарювання проведено пробний пуск системи теплопостачання перед початком опалювального періоду

       

абзац перший пункту 4 розділу IV ППТГ до ОП

1.5

Суб’єктом господарювання закінчено до 01 жовтня планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання

       

пункт 5 розділу IV ППТГ до ОП

ІІ. Підготовка джерел теплової енергії, теплових мереж та теплових пунктів до опалювального періоду

2.1

Суб’єктом господарювання забезпечено розробку планів-графіків відключення джерел теплової енергії для випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання

       

пункт 1 розділу V ППТГ до ОП

2.2

Суб’єктом господарювання розроблено та доведено до відома споживачів та теплопередавальних організацій графіки відключення джерел теплової енергії

       

пункт 2 розділу V ППТГ до ОП

2.3

Суб’єктом господарювання складено до 01 квітня поточного року дефектні відомості ремонту основного та допоміжного обладнання

       

абзац другий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

2.4

Суб’єктом господарювання виконується комплекс робіт з підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період відповідно до планів-графіків

       

пункти 6- 8 розділу V ППТГ до ОП

2.5

Суб’єктом господарювання розроблено графіки проведення ремонтних робіт на теплових мережах

       

абзац третій пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

2.6

Суб’єктом господарювання під час підготовки теплових пунктів до опалювального періоду:

       

пункт 1 розділу VІІ ППТГ до ОП абзаци: другий

до 01 квітня поточного року складено дефектні відомості

розроблено графіки та проведено ремонтно-профілактичні роботи на устаткуванні теплового пункту

       

третій

забезпечено наявність принципової схеми теплового пункту

       

п’ятий

розроблено та затверджено робочі програми з проведення випробування устаткування теплового пункту на гідравлічну щільність

       

шостий

виконано гідравлічні випробування устаткування теплового пункту

       

дев’ятий

проведено промивання устаткування та трубопроводів теплового пункту

       

десятий

виконано ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення

       

одинадцятий

перевірено відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв

       

дванадцятий

2.7

Суб’єктом господарювання заповнено мережі та системи теплоспоживання хімічно очищеною водою з тиском більше на 0,5 кгс/см-2 від статичного

       

пункт 3 розділу VІII ППТГ до ОП

2.8

Суб’єктом господарювання складено перелік заходів, необхідний для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та гарячого водопостачання до експлуатації в наступному опалювальному періоді

       

абзац другий пункту 2 розділу VIII ППТГ до ОП

ІІI. Підготовка будівель і споруд до опалювального періоду

3.1

Суб’єктом господарювання забезпечено належний технічний стан будівель і споруд

       

пункти 6, 7 розділу IX ППТГ до ОП

3.2

Суб’єктом господарювання закріплено за кожним об’єктом підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд

       

пункт 2 розділу IX ППТГ до ОП

3.3

Суб’єктом господарювання проводиться систематичний технічний огляд стану будівель і споруд

       

пункт 3 розділу IX ППТГ до ОП

3.4

Суб’єктом господарювання перевірено стан несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень

       

абзац другий пункту 5 розділу IX ППТГ до ОП

3.5

Суб’єктом господарювання забезпечено проведення під час осіннього технічного огляду перевірки підготовки будівель і споруд до опалювального періоду

       

абзац перший пункту 7 розділу IX ППТГ до ОП

3.6

Суб’єктом господарювання у процесі осіннього технічного огляду перевірено стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон та вхідних дверей

       

абзац четвертий пункту 7 розділу IX ППТГ до ОП

IV. Оцінка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

4.1

У суб’єкта господарювання відповідним розпорядчим документом створено комісію з перевірки готовності господарств до роботи в опалювальний період

       

підпункт 1.1 пункту 1 розділу Х ППТГ до ОП

4.2

Суб’єктом господарювання оформлено акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді

       

підпункт 2.6 пункту 2 розділу Х ППТГ до ОП

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

Нормативно-правовий акт та нормативний документ

1

ППТГ до ОП

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001».

2. Додатки 11, 12 виключити.

У зв’язку з цим додатки 13 - 15 вважати відповідно додатками 11 - 13.

Заступник директора
департаменту з питань
функціонування
та реформування
електроенергетичного сектора

О. Буславець

 Інші НПА

Рішення НКЦПФР №1492 від 04.11.2014 Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж Рішення НКЦПФР №1493 від 04.11.2014 Про внесення змін до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій Рішення НКЦПФР №1455 від 28.10.2014 Про внесення змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1454 від 28.10.2014 Про внесення зміни до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1453 від 28.10.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Рішення НКЦПФР №1452 від 28.10.2014 Про внесення зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1451 від 28.10.2014 Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної Постанова Правління НБУ №758 від 01.12.2014 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Постанова Правління НБУ №755 від 28.11.2014 Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні Наказ Держспецзв'язку №650-a від 28.11.2014 Перелік посад осіб начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які можуть бути заміщені державними службовцями та іншими працівниками згідно зі строковим трудовим договором