Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 797 від 10.11.2014 Про затвердження Порядку моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України

МІНІСТЕРСТВО  ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2014  № 797

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1544/26321


Про затвердження Порядку моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України, що додається.

2. Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр Ю. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
10.11.2014  № 797

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 грудня 2014 р.
за № 1544/26321


ПОРЯДОК
моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України) шляхом виконання допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування ОЕС України.

1.2. Моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України здійснюється щодо роботи суб’єктів (об’єктів) електроенергетики незалежно від форм власності, що працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

моніторинг – система безперервних спостережень за роботою ОЕС України і об’єктів електроенергетики (поточний моніторинг) і комплекс робіт з оцінки технічного стану та організації експлуатації енергетичного обладнання на об’єктах електроенергетики (систематичний моніторинг);

поточний моніторинг – моніторинг, пов’язаний зі здійсненням безперервних спостережень і призначений для забезпечення виконання регулюючих вимог щодо режимів роботи ОЕС України і підтвердження відповідності роботи об’єктів електроенергетики стандартам операційної безпеки функціонування ОЕС України та нормативно-технічних документів з питань забезпечення надійності роботи ОЕС України;

систематичний моніторинг – періодичне проведення оглядів, обстежень та перевірок енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, що працюють в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, з метою визначення відповідності показників їх технічного стану та організації експлуатації вимогам стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС та нормативно-технічних документів з питань забезпечення надійності роботи ОЕС України, а також розробка в межах компетенції та здійснення аналізу виконання паливно-енергетичних балансів суб’єктами електроенергетики;

допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України – комплекс робіт з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання (далі – комплекс робіт), з розроблення нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень.

II. Основні завдання

2.1. Метою здійснення моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки є забезпечення надійного та безперебійного електропостачання споживачів електричної енергії шляхом виконання стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

2.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та здійснення допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування ОЕС України.

2.3. Поточний моніторинг передбачає здійснення безперервних спостережень для забезпечення виконання регулюючих вимог щодо режимів роботи ОЕС України, визначених у Правилах взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364 (із змінами).

2.4. Комплекс робіт з проведення систематичного моніторингу включає:

оцінку технічного стану об’єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, здійснення аналізу виконання правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж, правил улаштування електроустановок та усунення виявлених порушень нормативно-технічних документів з питань надійності роботи ОЕС України;

аналіз виконання профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об’єктів електроенергетики, розслідування технологічних порушень у роботі суб’єктів (об’єктів) електроенергетики;

оцінку стану експлуатаційно-ремонтного обслуговування електричних станцій і мереж;

участь у розробці та здійснення аналізу виконання паливно-енергетичних балансів в ОЕС України;

аналіз стану організації експлуатації систем протиаварійної автоматики і релейного захисту, систем автоматичного регулювання частоти і потужності;

оцінку стану підготовки і готовності до роботи енергетичного обладнання електростанцій і мереж в осінньо-зимовий період, а також у період повені, грозового сезону та високих температур;

оцінку стану організації та періодичності проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування енергообладнання на об’єктах електроенергетики;

аналіз організації та проведення протиаварійних тренувань відповідно до Правил проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 грудня 2013 року № 991, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 328/25105.

2.5. За результатами проведення систематичного моніторингу:

видаються корегуючи заходи керівництву об’єктів (суб’єктів) електроенергетики для усунення зауважень та відхилень від вимог стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС України та інших нормативно-технічних документів щодо забезпечення надійності роботи ОЕС України, які є обов’язковими до виконання;

готуються та надсилаються на об’єкти електроенергетики інформаційні листи з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об’єктів. Повідомлення із зазначених питань розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

складаються аналітичні звіти про проведені заходи щодо відповідності показників технічного стану та організації експлуатації об’єктів електроенергетики вимогам стандартів операційної безпеки функціонування ОЕС та нормативно-технічних документів з питань забезпечення надійності роботи ОЕС України, результати аналізу виконання паливно-енергетичних балансів суб’єктами електроенергетики та пропозиції щодо їх оптимізації;

надаються Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за її запитом матеріали про порушення на об’єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої

діяльності щодо надійності роботи, виявлені під час проведення систематичного моніторингу.

Директор Департаменту
з питань функціонування
та реформування
електроенергетичного
сектору А.В. ОгньовІнші НПА

Наказ Міненерговугілля №680-a від 29.09.2014 ПОРЯДОК оприлюднення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років Наказ Міненерговугілля №680 від 29.09.2014 Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років Наказ Мінінфраструктури №575 від 10.11.2014 Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна Наказ Мінкультури №835 від 09.10.2014 Про затвердження Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України Наказ МФУ №1162-a від 24.11.2014 ПОЛОЖЕННЯ про реєстр страхувальників Наказ МФУ №1162 від 24.11.2014 Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників Наказ МФУ №1139 від 17.11.2014 Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України Наказ Мін'юст №2024/5 від 02.12.2014 Про затвердження Порядку інформування установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України дипломатичних представництв та (або) консульських установ іноземних держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт Рішення НКЦПФР №1511 від 11.11.2014 Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників Рішення НКЦПФР №1498 від 04.11.2014 Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 листопада 2011 року № 1615