Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 811-a від 18.11.2014 ПОРЯДОК взяття на облік укладених договорів оренди об\'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
18.11.2014  № 811

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1526/26303


ПОРЯДОК
взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік Міністерством енергетики та вугільної промисловості України укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

3. Для взяття на облік укладеного договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, орендар протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає до Міненерговугілля України такі документи:

1) заяву про взяття на облік укладеного договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, у довільній формі;

2) оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - договір);

3) інформацію про концесіонера, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Усі документи мають бути викладені державною мовою.

5. Документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються до служби документообігу Міненерговугілля України, де протягом робочого дня реєструються та передаються до Департаменту майнових відносин та реформування власності Міненерговугілля України (далі - Департамент).

6. Департамент протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації в Міненерговугілля України документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, бере на облік договір шляхом здійснення відповідного запису в журналі ведення обліку договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - Журнал ведення обліку договорів), за формою, встановленою згідно з додатком до цього Порядку.

Журнал ведення обліку договорів зберігається в Департаменті.

7. Протягом п'яти робочих днів з дня взяття на облік договору Міненерговугілля України листом за підписом першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України або особи, яка його заміщає, надсилає орендарю та орендодавцю підтвердження із зазначенням облікового номера договору та дати взяття його на облік.

8. Департамент протягом десяти робочих днів з дня припинення або розірвання договору вносить відповідний запис до Журналу ведення обліку договорів.

Директор
Департаменту майнових
відносин та реформування
власності І. Дроздов

Додаток
до Порядку взяття на облік
укладених договорів оренди об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній власності
(пункт 6)


ЖУРНАЛ
ведення обліку договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

№ з/п

Дата надходження документа, вхідний номер

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Дата реєстрації та реєстраційний номер орендодавця

Об'єкт оренди

Обліковий номер договору

Дата реєстрації

Підпис відповідаль-ної особи, що взяла на облік договір

Дата припинення (розірвання) договору

Примітки

орендодавець

орендар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 Інші НПА

Наказ Міненерговугілля №811 від 18.11.2014 Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об\'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об\'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Наказ Мінкультури №991 від 17.11.2014 Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури Наказ Міноборони №782 від 03.11.2014 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України Наказ МФУ №1142 від 18.11.2014 Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Наказ МФУ №1013 від 07.10.2014 Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера Наказ Мін'юст №2079/5 від 09.12.2014 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану Наказ Мін'юст №2070/5 від 05.12.2014 Про внесення зміни до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Наказ Мін'юст №2046/5 від 03.12.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 Наказ Мін'юст №2025/5 від 02.12.2014 Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України Постанова Правління НБУ №795 від 04.12.2014 Про формат приміток до фінансової звітності банків України