Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 823 від 21.11.2014 Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2014  № 823

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2014 р.
за № 1570/26347


Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику", пункту 8 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, та Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, що додається.

2. Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Улиду В.Ю.

Міністр Ю. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
21.11.2014 №  823

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2014 р.
за № 1570/26347


ВИСНОВОК
за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

Затверджую

______________________________

(підпис, прізвище, ім’я  та по батькові
керівника експертної організації)

 

М. П. (за наявності)

 

Висновок за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання  фізичної особи 

                                                                                                                                                                                        

 

Місце розташування силового трансформатора

                                                                                                                                                     

 

 1. Підстава для проведення оцінювання (експертного обстеження):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 1. Мета проведення оцінювання (експертного обстеження):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Загальні відомості про силовий трансформатор:

                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                         

(вказуються такі дані: марка, тип, заводський номер, дата виготовлення, виробник трансформатора, технічні умови, згідно з якими був виготовлений трансформатор, попередні місця встановлення)

 

 1. Відомості про підприємство, установу, організацію та фахівців, що проводили оцінювання (експертне обстеження), вимірювання та випробування:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(вказуються повні найменування підприємств, установ, організацій, місцезнаходження, реквізити дозвільних документів на проведення певних видів робіт, прізвища, імена та по батькові фахівців, які проводили обстеження (оцінювання), ким атестовані, а також реквізити договорів, за якими проводилися роботи)

 

 1. Відомості про розглянуті в процесі проведення оцінювання (експертного обстеження) нормативно-правові акти та нормативні документи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(наводиться перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на відповідність яким проводилося оцінювання (експертне обстеження))

 

 1. Паспортні дані силового трансформатора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(зазначаються паспортні характеристики трансформатора)

 

 1. Програма проведення оцінювання (експертного обстеження) силового трансформатора:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(наводиться програма проведення оцінювання (експертного обстеження) силового трансформатора для встановлення поточного технічного стану, граничний строк експлуатації та залишковий ресурс силового трансформатора)

 

 1. Відомості про відповідність фактичних умов експлуатації силового трансформатора паспортним даним:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(у разі виявлення за результатами аналізу технічних особливостей трансформатора та  умов попередньої його експлуатації невідповідності фактичних умов експлуатації силового трансформатора вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів викладається суть невідповідності з посиланням на відповідні структурні одиниці, статті тощо нормативно-правових актів та нормативних документів)

 

 1. Результати оцінювання (експертного обстеження):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(зазначаються результати випробування та перевірки трансформатора під навантаженням, після відключення та його розшинування та проводиться порівняння отриманих результатів з нормативними показниками)

 

 1. Висновки із зазначенням залишкового ресурсу силового трансформатора, можливості продовження строку його безпечної експлуатації:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(зазначається можливість: продовження експлуатації силового трансформатора згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами або з обмеженням робочих параметрів на визначений строк; необхідність проведення ремонту силового трансформатора; необхідність проведення модернізації або реконструкції силового трансформатора; необхідність виведення силового трансформатора з експлуатації)

 

 1. Рекомендації щодо умов експлуатації силового трансформатора:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(зазначаються рекомендації щодо умов експлуатації за результатами аналізу висновків згідно з пунктом 10 цього висновку)

 

Оцінювання (експертне обстеження)

виконав(ли) експерт(и)                            _______________                                  

(прізвище(а), ініціали, спеціалізація
           експерта(ів), реквізити дозвільних
       документів)

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

____________________               _____________

                   (підпис)                                               (дата)



Заступник директора
Департаменту з питань
функціонування та реформування
електроенергетичного сектора -
начальник відділу
паливно-енергетичних балансів О. Буславець



Інші НПА

Наказ Міноборони №840 від 26.11.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України від 27 березня 2013 року № 198 Наказ Мінрегіон №316 від 18.11.2014 Про внесення змін до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності Наказ МФУ №1154 від 20.11.2014 Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації Наказ МФУ №2386 від 06.10.2014 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України Наказ МОН №1356/831 від 24.11.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України від 16 грудня 2011 року № 1443/779 Наказ МОН №1287 від 10.11.2014 Про затвердження Положення про наукові товариства учнів Розпорядження КМУ №1209 від 10.12.2014 Деякі питання участі делегації Уряду України у засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС Постанова Правління НБУ №750 від 27.11.2014 Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Указ Президент №33 від 25.01.2012 Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов\'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Указ Президент №547 від 05.05.2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації