Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінжитлокомунгосп № 386 від 08.12.2009 Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном України умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об\'єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення

 
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
08.12.2009 N 386
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 4/17299

 
Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном України умов
конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що
використовуються для здійснення діяльності з централізованого
водо-, теплопостачання та водовідведення
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 230 від 10.10.2011 }

 
Відповідно до статті 7 Закону України "Про концесії" , Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 230 від 10.10.2011 }
 
1. Затвердити Порядок погодження Мінрегіоном України умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (далі - Порядок), що додається.
{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 230 від 10.10.2011 }
 
2. Юридичному управлінню (Крилова І.І.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Міністр О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
08.12.2009 N 386
(у редакції наказу
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
10.10.2011 N 230)

 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 4/17299

 
ПОРЯДОК
погодження Мінрегіоном України умов конкурсу
щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів,
що використовуються для здійснення діяльності
з централізованого водо-, теплопостачання
та водовідведення

 
1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Мінрегіоном України умов конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній та державній власності.
 
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про концесії" .
 
3. Орендо- чи концесієдавець для погодження умов конкурсу має подати до Мінрегіону України такі документи:
лист-звернення щодо погодження умов конкурсу;
інформацію про основні критерії і порядок оцінки пропозицій претендентів та визначення переможця конкурсу;
інформацію, що має міститися у конкурсних пропозиціях претендентів, відповідно до пункту 4 цього Порядку.
 
4. Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях претендентів щодо отримання в концесію об'єктів права державної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, повинна включати:
види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;
перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;
умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);
умови найму, використання праці працівників - громадян України;
умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;
умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх компенсації;
умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;
порядок використання амортизаційних відрахувань;
умови відновлення об'єкта концесії та його повернення;
умови страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію;
відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з проектування, будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії, розрахунки вартості робіт з будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу претендента забезпечити виконання істотних умов концесійного договору.
Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях претендентів щодо отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, повинна включати відомості щодо:
умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
необхідних даних про орендаря чи концесіонера;
основних обов'язків орендаря чи концесіонера;
фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;
особливих вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.
 
5. Подані орендо- чи концесієдавцем умови конкурсу можуть бути (за наявності підстав):
погоджені;
непогоджені.
 
6. Датою надходження документів на погодження умов конкурсу є день реєстрації у Мінрегіоні України листа-звернення з доданими до нього документами, вказаними у пункті 3 цього Порядку.
 
7. Лист-звернення разом з документами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, розглядається у строк не більше ніж 30 календарних днів, а стосовно погодження умов конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, - 10 календарних днів з дня його реєстрації у Мінрегіоні України.
 
8. Зареєстрований лист-звернення передається на опрацювання до структурного підрозділу, до функцій якого належить координація погодження Мінрегіоном України умов конкурсу (далі - відповідальний структурний підрозділ), що заносить його до журналу обліку, та надається на розгляд до юридичної служби та відповідних структурних підрозділів.
 
9. Структурні підрозділи здійснюють опрацювання листа-звернення і доданих до нього документів протягом 5 календарних днів з дати реєстрації листа-звернення та надають відповідальному структурному підрозділу обґрунтований висновок щодо можливості погодження або непогодження умов конкурсу.
 
10. На підставі висновків структурних підрозділів та з урахуванням аналізу наданих документів відповідальний структурний підрозділ готує проект листа щодо погодження умов конкурсу або відмови у їх погодженні з обґрунтуванням причин відмови.
Лист про погодження умов конкурсу або про відмову у їх погодженні підписується Міністром.
 
11. У погодженні умов конкурсу може бути відмовлено лише з мотивів невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.
 
12. Відмова в погодженні умов конкурсу може бути оскаржена орендо- чи концесієдавцем у судовому порядку.
 
13. Оригінал листа щодо погодження (відмови) умов конкурсу надається орендо- чи концесієдавцю, а його копія разом з пакетом документів, поданих для погодження умов конкурсу, зберігається у Мінрегіоні України протягом трьох років. Прийняті згідно із пунктом 3 цього Порядку документи орендо- чи концесієдавцю не повертаються.
 
14. Орендо- чи концесієдавець є відповідальним за достовірність інформації, що міститься у поданих для погодження документах.
 
{ Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 230 від 10.10.2011 }
 
Начальник Юридичного управління І.І.Крилова


Інші НПА

Наказ Мін'юст №3430/5-a від 30.11.2011 ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України Указ Президент №934 від 16.12.2014 Про внесення змін до деяких указів Президента України Указ Президент №892 від 27.11.2014 Про відзначення державними нагородами України Постанова Центрвиборчком №2217 від 16.12.2014 Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів Указ Президент №6 від 09.01.1997 Про надання Міністрові внутрішніх справ України права переведення військовослужбовців внутрішніх військ до органів внутрішніх справ Указ Президент №379 від 14.04.1999 Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України Указ Президент №1402 від 27.10.1999 Про поширення чинності статті 2 Указу Президента України від 14 квітня 1999 року N 379 на військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Указ Президент №567 від 30.03.2005 Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах Указ Президент №815 від 13.08.2010 Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань Указ Президент №917 від 27.09.2010 Про Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань