Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінжитлокомунгосп № 396 від 16.12.2009 Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

 
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
16.12.2009 N 396
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за N 109/17404

 
Про затвердження Положення
про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян

 
Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду" , та з метою приведення у відповідність до законодавства власних нормативно-правових актів Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, що додається.
 
2. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д.Судникова) та Юридичному управлінню (І.І.Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 
3. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 N 56 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.08.94 за N 201/411) визнати таким, що втратив чинність.
 
4. Департаменту стратегічного розвитку та житлової політики (Ю.Д.Судникова) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І.В.Запатріну.
 
Міністр О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник виконавчого директора
Асоціації міст України В.В.Кравченко
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України Д.В.Ісаєнко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
16.12.2009 N 396
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за N 109/17404

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

 
1. Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян (далі - Положення) визначає порядок передачі квартир багатоквартирних будинків, одноквартирних будинків (далі - квартири (будинки)), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі - кімнати у комунальних квартирах), які використовуються громадянами на умовах найму, у власність громадян.
 
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
гуртожиток коридорного типу - гуртожиток, поверх якого складається з жилих кімнат, які мають вихід безпосередньо до загального коридору (без тамбурів), та загальнодоступних приміщень призначених для побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування його мешканців (кухні, санвузла, душової, пральні, кладової тощо);
допоміжні приміщення у гуртожитку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування його мешканців (душові, пральні, кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, коридори (що знаходяться за межами кімнат у гуртожитках коридорного типу та за межами жилого блоку (секції)), колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення через які прокладені мережі комунікацій, приміщення теплопунктів, котелень, а також приміщення, які використовуються для розміщення обслуговуючого гуртожиток персоналу, складські приміщення тощо), якими користуються всі мешканці гуртожитку;
жилий блок (секція) у гуртожитку - жиле приміщення, яке складається із декількох жилих кімнат, мешканці яких користуються спільними підсобними приміщеннями. Належність приміщень до жилого блоку (секції) визначається відповідно до проектної документації на гуртожиток;
жилі приміщення у гуртожитку - приміщення гуртожитку, призначені для проживання громадян (кімнати, жилі блоки, секції);
нежилі приміщення у гуртожитку - приміщення адміністративного, господарського та іншого призначення (для проведення культурно-масових заходів та навчання, спортивних занять, відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин;
підсобні приміщення - приміщення квартир, комунальних квартир, жилих блоків (секцій), призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо.
Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків" "Житлові будинки. Основні положення".
 
3. Не підлягають приватизації об'єкти, визначені Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та іншими законами.
 
4. Передача займаних квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цих квартирах (будинках), жилих приміщеннях у гуртожитку, кімнатах у комунальній квартирі, у тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника.
 
5. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю).
 
6. Визначення загальної площі об'єктів приватизації, що передаються у власність громадян:
 
6.1. Загальна площа квартири (будинку), що передається у власність, визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири, веранд, вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з використанням коефіцієнтів, визначених розділом 6 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127 , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773.
Таким же чином визначається загальна площа жилого блоку (секції) у гуртожитку у разі проживання в ній однієї родини.
 
6.2. У комунальній квартирі, жилому блоці (секції) у гуртожитку, де мешкають два і більше наймачі, загальна площа, що передається у власність громадян, визначається як сума площ займаних наймачами жилих кімнат (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих у них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів, лоджій та терас) та площі підсобних приміщень, яка розподіляється між всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат.
Приклад обчислення загальної площі комунальної квартири, жилого блоку (секції) у гуртожитку, в якій (якому) мешкають два і більше наймачі, наведено у додатку 1.
 
6.3. При приватизації жилих приміщень у гуртожитку коридорного типу у власність мешканцям передаються тільки кімнати (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів та терас), яким надаються відповідні номери.
 
7. Допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
 
8. Якщо загальна площа квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах, що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 5 цього Положення, зазначені квартири (будинки), жилі приміщення в гуртожитках, кімнати в комунальних квартирах передаються у власність наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.
 
9. Якщо загальна площа квартири (будинку), жилих приміщень в гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, у наймача та членів його сім'ї залишаються на приватизаційних депозитних рахунках невикористані житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.
Номінальна вартість житлового чека підлягає періодичній індексації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 N 248 "Про індексацію номінальної вартості житлових чеків".
 
10. Якщо загальна площа квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальних квартирах, що підлягають приватизації, перевищує площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату. Сума доплати визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.
 
11. Оплата вартості надлишкової загальної площі приватизованого житла може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми вартості, що залишається несплаченою.
 
12. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян об'єкти, визначені статтею 6 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" .
 
13. Приватизація квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд (далі - орган приватизації).
 
14. Передача квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках які на момент набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" перебували у комунальній власності, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.
Передача жилих приміщень в гуртожитках, які на момент набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" перебували у державній власності, у власність громадян здійснюється на підставі рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина (після передачі/прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади). При цьому орган місцевого самоврядування відповідно до статті 5 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" має прийняти рішення щодо залишення цілісного майнового комплексу (будівлі, будинку) у статусі "гуртожиток" та дозволити приватизацію його жилих та нежилих приміщень.
Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій, утворених у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно і тривалий час (не менше п'яти років).
 
15. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства) (далі - орган з оформлення документів).
 
16. Передача квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках кімнат у комунальних квартирах у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.
 
17. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію. Зразок бланка заяви наведено у додатку 2.
 
18. Громадянином до органу приватизації подаються:
оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитку);
документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;
заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.
За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.
Форму журналу реєстрації заяв та прийнятих документів наведено у додатку 3.
 
19. Довідка про склад сім'ї та займані приміщення (далі - довідка) береться громадянином на підприємстві (організації), що обслуговує жилий будинок, гуртожиток.
У довідці вказуються члени сім'ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло.
У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що передається безкоштовно.
Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу заповнюють згідно з інвентаризаційними матеріалами, які зберігаються на підприємстві (організації) по обслуговуванню житла. При відсутності інвентаризаційних матеріалів або невідповідності їх інформації фактичному стану, що викликано проведенням ремонту чи реконструкцією будинку (гуртожитку), при необхідності уточнення даних для приватизації (у тому числі нумерації кімнат у гуртожитку) підприємство (організація) по обслуговуванню житла відновлює інвентаризаційні матеріали через бюро технічної інвентаризації.
Зразок довідки про склад сім'ї наймача квартири (одноквартирного будинку) та займані ними приміщення наведено у додатку 4.
Зразок довідки про склад сім'ї наймача квартири (будинку), житлового блоку (секції) в гуртожитку, де мешкають двоє і більше наймачів, та займані ними приміщення наведено у додатку 5.
Зразок довідки про склад сім'ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні у гуртожитку, та займані ними приміщення наведено у додатку 6.
 
20. Документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду.
 
21. Орган приватизації, у разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири, жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, оформляє відповідні розрахунки та видає розпорядження органу приватизації щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах чи готує проект рішення органу місцевого самоврядування щодо жилих приміщень у гуртожитках.
Додатком до розпорядження органу приватизації (рішення органу місцевого самоврядування) затверджується розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується.
Зразок розпорядження органу приватизації (щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах), рішення органу місцевого самоврядування (щодо жилих приміщень у гуртожитках) наведено у додатку 7.
Розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується, наведено у додатку 8.
При створенні органу з оформлення документів ця робота виконується вказаним органом (крім оформлення розпорядження та рішення).
 
22. На підставі розпорядження органу приватизації (щодо квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах), рішення органу місцевого самоврядування (щодо жилих приміщень у гуртожитках) орган приватизації готує та/або замовляє в бюро технічної інвентаризації відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445, свідоцтво про право власності на житло та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.
Зразок книги реєстрації квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності, наведено у додатку 9.
У свідоцтво про право власності на житло вносяться господарські будівлі (приміщення), які є у користуванні осіб, що приватизують житло, а саме сараї, гаражі, комори і таке інше, які розташовані на прибудинковій території та не є самовільно збудованими. Вказані господарські будівлі (приміщення) передаються у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
Органам приватизації рекомендується проводити видачу свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках, зразки та описи яких затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.04.2003 N 39/5 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за N 318/7639.
 
23. Свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі підлягає обов'язковій реєстрації в бюро технічної інвентаризації.
Для здійснення державної реєстрації прав власності на приватизоване житло орган приватизації або орган з оформлення документів подає до бюро технічної інвентаризації розпорядження органу приватизації (для квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах), рішення органу місцевого самоврядування (для жилих приміщень в гуртожитках), технічний паспорт на квартиру, жиле приміщення в гуртожитку, а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на домоволодіння та два примірники свідоцтва про право власності на житло.
 
Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та житлової політики Ю.Д.Судникова

Додаток 1
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
ПРИКЛАД
обчислення розміру загальної площі комунальної
квартири, жилого блоку (секції) в гуртожитку,
в якій (якому) мешкають два і більше наймачі

 
У комунальній квартирі, жилому блоці (секції) в гуртожитку мешкають (наприклад) три наймачі і займають кімнати таких розмірів: перший - дві кімнати сумарною житловою площею 30 кв. м, другий - три кімнати сумарною житловою площею 40 кв. м і третій - одну кімнату житловою площею 20 кв. м. Площа підсобних приміщень жилого блоку (секції) становить 45 кв. м.
За цих умов загальна площа наймачів буде становити:
 
першого:
45 х 30
П1 = 30 + ------------ = 30 + 15 = 45, 30 + 40 + 20
другого:
45 х 40
П2 = 40 + ------------ = 40 + 20 = 60 30 + 40 + 20
і третього:
45 х 20
П3 = 20 + ------------ = 20 + 10 = 30. 30 + 40 + 20
З урахуванням, що загальна площа блоку (секції) дорівнює 135 кв. м, яка прирівняна до одиниці,частки приватизованої площі кожного співвласника становлять:
 
45 3
першого власника ---, тобто - частки, 135 9
60 4
другого власника ---, тобто - частки, 135 9
30 2
третього власника ---, тобто - частки. 135 9

Додаток 2
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян
 
Керівнику органу
приватизації
____________________________
від наймача, що проживає
за адресою _________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)
____________________________
(телефон)

ЗАЯВА

 
Прошу оформити передачу в приватну (спільну сумісну, спільну
часткову) власність квартири, жилого приміщення в гуртожитку,
кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити), що займаю
я ________________________________________________________________ _________________________ разом із членами сім'ї на умовах найму.
Згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" моя сім'я має право на безоплатну приватизацію житла.
 
При оформленні квартири (будинку), жилого приміщення у
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі(необхідне підкреслити)
у спільну часткову власність прошу передати у приватну власність
членам сім'ї у рівних частках: ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Уповноваженим власником житла визначено _____________________ __________________________________________________________________
До заяви додаю:
 
1. Довідку про склад сім'ї та займані приміщення;
 
2. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
 
3.______________________________________________;
4._______________________________________________
Підпис наймача _____________________
"___" ______________ 20 __ року
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла _________________
М.П. (підпис)

Додаток 3
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
заяв та прийнятих документів

 
---------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Дата | Прізвище, | Перелік | Підпис |Прізвище, |Примітки| | номер |реєстрації|ім'я та по |документів,|громадянина| ініціали | | | | | батькові | що | |та підпис | | | | |громадянина| прийняті | |особи, що | | | | | | | |здійснила | | | | | | | |реєстрацію| | |-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | |-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | |-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
ДОВІДКА
про склад сім'ї наймача квартири
(одноквартирного будинку) та займані
ними приміщення

 
У квартирі (будинку) (необхідне підкреслити) за адресою
___________________________ постійно мешкають і мають право на
приватизацію житла

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я| Родинні |Рік народження| Дата | |з/п |та по батькові| відносини | | реєстрації | | |зареєстрованих| | | осіб | | | у квартирі | | | | | | (будинку) | | | | | | членів сім'ї | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Квартира (будинок) складається з _______ кімнат жилою площею
_______ кв. м, кухні площею _____ кв. м, ванни площею _____ кв. м,
вбиральні площею _____ кв. м, коридору площею _____ кв. м, веранди
площею _____ кв. м, вбудованого приміщення площею _____ кв. м. Квартира (будинок) обладнана балконом, лоджією, терасою
площею _____ кв. м (наявне підкреслити).
Загальна площа квартири (будинку) _______ кв. м.
За наймачем квартири (будинку) закріплена комора площею
_____ кв. м, що розташована у підвалі (цокольному поверсі), сарай
площею ____ кв. м, _______________________________________________
(інші будівлі та споруди) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для одноквартирних будинків наводяться відомості __________________________________________________________________
про господарські будівлі і споруди та прибудинкову територію)
Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається
виконати в ___________ році.
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла ______________________
М.П. (підпис)

Додаток 5
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
ДОВІДКА
про склад сім'ї наймача квартири (будинку),
жилого блоку (секції) в гуртожитку,
де мешкають _______ наймачів,
та займані ними приміщення

 
Квартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне
підкреслити) N _______ за адресою ________________________________ __________________________________________________________________
є жилими приміщенням спільного заселення сім'ями-наймачами, які
займають такі приміщення:
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я| Кількість | Кількість | Наявність | |з/п |та по батькові|займаних жилих| інших | лоджії, | | | наймача | кімнат та їх | закріплених | балкона та | | | | площа | приміщень та | тераси, їх | | | | | їх площа | площа | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |1 | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |2 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Квартира (будинок), жилий блок (секція) (необхідне підкреслити) має такі підсобні приміщення спільного користування:
кухня площею ______ кв. м, ванна площею ______ кв. м,
вбиральня площею ______ кв. м, коридор площею _________ кв. м, __________________________________________________________________
(інші приміщення та їх площа)
Площа підсобних приміщень квартири (будинку), жилого блоку (секції) (необхідне підкреслити) спільного користування становить
_____ кв. м.
Члени сім'ї наймача, що мають право на житло __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я| Родинні |Рік народження| Дата | |з/п |та по батькові| відносини | | реєстрації у | | |зареєстрованих| | | кімнаті | | | у квартирі, | | | (кімнатах) | | | жилому | | | осіб | | | приміщенні | | | | | | (кімнаті, | | | | | | кімнатах) | | | | | | гуртожитку | | | | | |членів сім'ї | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |1 | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |2 | | | | | ------------------------------------------------------------------
За наймачем __________________ закріплені: комора площею ________ кв. м, що знаходиться у підвалі, сарай площею _________ кв. м, _________________________________________________ _________________________________________________________________.
(інші будівлі та споруди)
Реконструкція будинку планом не передбачена.
 
Керівник підприємства
по обслуговуванню житла ______________________
М.П. (підпис)

Додаток 6
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
ДОВІДКА
про склад сім'ї громадянина, що мешкає
у жилому приміщенні (кімнаті, кімнатах)
у гуртожитку, та займані ними приміщення

 
У кімнаті (кімнатах) гуртожитку за адресою
___________________________ постійно мешкають і мають право на
приватизацію житла на момент набрання чинності Законом України
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я| Родинні | Рік | Дата | |з/п |та по батькові| відносини | народження | реєстрації у | | |зареєстрованих| | | кімнаті | | | у жилому | | | (кімнатах) | | | приміщенні | | | осіб | | | (кімнаті, | | | | | | кімнатах) | | | | | | гуртожитку | | | | | | членів сім'ї | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Кімната (кімнати) N _____ жилою площею ______ кв. м, обладнана балконом, лоджією, терасою площею _____ кв. м (наявне підкреслити).
Загальна площа кімнати (кімнат) _______ кв. м.
 
Керівник підприємства
по обслуговуванню гуртожитку ____________________
М.П. (підпис)

Додаток 7
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ (РІШЕННЯ)
органу приватизації
(органу місцевого самоврядування)*

 
Від наймача _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
надійшла заява на приватизацію квартири (будинку), жилого
приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі(необхідне
підкреслити), що знаходиться за адресою: _____________________,
яка (яке) використовується ним та членами його сім'ї на умовах
найму. Мешканці квартири (будинку), жилого приміщення в
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (необхідне підкреслити)
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків" мають (не мають) (необхідне підкреслити) пільгу на
безоплатну передачу у власність квартири (будинку), жилого
приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі. Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
 
1. Прохання наймача _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) щодо приватизації квартири (будинку), жилого приміщення в
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі(необхідне
підкреслити),в якій (якому) він мешкає, що знаходиться за адресою _______________________, задовольнити і передати вказану квартиру
(будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату у комунальній
квартирі, (необхідне підкреслити) в приватну (спільну сумісну,
спільну часткову) власність (необхідне підкреслити).
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення в гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі затвердити (додається).
 
3. Суму в розмірі ____ грн. за надлишки загальної площі
гр. ________________ сплачує на розрахунковий рахунок N ____ в ___________.
(При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується
необхідність оформлення зобов'язання про погашення несплаченої
суми).
4. __________________________________________________________
(назва підрозділу, на який покладено обов'язки
по оформленню документів)
оформити свідоцтво про власність на житло у десятиденний термін і
(за необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям
квартири (будинку) житлових чеків на суму ________ грн.
5. __________________________________________________________
(назва підприємства по обслуговуванню жилих будинків)
у десятиденний строк укласти договір з гр. ___________ на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження (наказу)
покласти на ______________________________________________________
Керівник органу приватизації
(органу місцевого самоврядування) ____________________
(підпис)
* Має рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування.

 
Додаток 8
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
РОЗРАХУНОК
вартості надлишкової загальної площі
квартири (будинку), жилого приміщення
у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі,
що приватизується

 
1. Загальна площа квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (П) _____ кв. м.
 
2. Кількість зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні у гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі осіб (М)
_______.
3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі згідно з законом:
 
Пб = М х 21 + 10 = _____ кв. м.
 
4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:
 
Пн = (П - Пб) = ____ кв. м.
 
5. Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується (розмір доплати за надлишкову площу):
 
Д = Пн х 0,18 = _____ грн.
 
Підпис відповідальної за
розрахунок особи _________________
Підпис наймача, що приватизує
квартиру (будинок),
житлове приміщення у гуртожитку,
кімнату у комунальній квартирі _________________

Додаток 9
до Положення про порядок
передачі квартир (будинків),
жилих приміщень
у гуртожитках у власність
громадян

 
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах,
що належать громадянам на праві приватної
(спільної сумісної, спільної часткової) власності

 
------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Адреса | Прізвище, ім'я| Підстава | Дата |Прізвище, |Примітки| | номер | квартири | та по батькові| для |реєстрації| ініціали | | | |(будинку), | власника |реєстрації| |та підпис | | | | жилого |(співвласників)| | |особи, що | | | |приміщення | | | |здійснила | | | | у | | | |реєстрацію| | | |гуртожитку,| | | | | | | | кімнати у | | | | | | | |комунальній| | | | | | | | квартирі | | | | | | |-------------+-----------+---------------+----------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-----------+---------------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | |-------------+-----------+---------------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | |-------------+-----------+---------------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------Інші НПА

Указ Президент №828/2014 від 27.10.2014 Про внесення зміни до пункту 7 Положення про порядок підготовки документів щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації Указ Президент №827/2014 від 27.10.2014 Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України Розпорядження Президент №1179/2014-рп від 25.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1178/2014-рп від 25.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1177/2014-рп від 25.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1176/2014-рп від 25.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1175/2014-рп від 25.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Золочівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1174/2014-рп від 25.10.2014 Про звільнення І. Стецьковича з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1173/2014-рп від 25.10.2014 Про звільнення Р. Филипіва з посади голови Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області Розпорядження Президент №1172/2014-рп від 25.10.2014 Про звільнення В. Дидика з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області