Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінкультури № 595 від 24.09.2003 Про затвердження зразків паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.09.2003 N 595
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2003 р.
за N 920/8241

 
Про затвердження зразків паспортів на
смичкові музичні інструменти і смички та
переліку державних установ, яким надається
право проведення державної експертизи смичкових
музичних інструментів і смичків
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв N 15 від 15.04.2013 }
 
Відповідно до п. 2.1 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України , затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 N 258 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2002 N 571/6859), та з метою врегулювання питання видачі паспортів на смичкові музичні інструменти та смички Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити такі, що додаються:
- зразок паспорта на смичковий музичний інструмент (додаток 1);
- зразок паспорта на смичок (додаток 2).

 


 
2. Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України:
- забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
- у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управлінь культури обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління культури та мистецтва Київської міської державної адміністрації, уповноважених Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- забезпечити до 01.01.2004 виготовлення паспортів на смичкові музичні інструменти та смички друкарським способом з обов'язковою нумерацією кожного примірника.
 
3. Уповноваженим Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України в Автономній Республіці Крим, мм. Дніпропетровську, Києві, Львові, Одесі організувати роботу щодо заміни паспортів на смичкові інструменти та смички старого зразка на паспорти, що затверджені цим наказом.
Кінцевий термін проведення зазначених робіт - 1 липня 2004 року.
 
4. Державну експертизу та видачу паспортів на смичкові музичні інструменти та на смички здійснюють державні установи, заклади культури, навчальні заклади, яким надано право проведення державної експертизи музичних інструментів згідно з переліком, наведеним у пункті 12 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15.11.2002 N 647
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра культури і мистецтв України у зв'язках з Верховною Радою України Новохатька Л.М., Голову Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Федорука О.К.
 
Міністр Ю.П.Богуцький


 
Додаток 1
до наказу
 
Зразок

 
Міністерство культури України
Ministry of culture of Ukraine
________________________________________________________________
(найменування державної установи, закладу культури,
іншої організації, що видає паспорт)

ПАСПОРТ N 000000
 
PASSPORT
 
на смичковий музичний інструмент
(скрипка, альт, віолончель, віола, контрабас)
on bow instruments
(violin, viola, violoncello, contrabass)

 
Назва інструмента
Instrument_______________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце виготовлення/майстер/фабрика
Production place/Author__________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Час виготовлення
Production time__________________________________________________ _________________________________________________________________
Етикетка в транскрипції оригіналу
Label____________________________________________________________ _________________________________________________________________
Лак (загальний кольоровий фон)
Color____________________________________________________________ _________________________________________________________________
Особливі прикмети
Special notes____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Орієнтовна вартість
Cost_____________________________________________________________
Розміри
Sizes
Розміри (в мм) 1. Ширина верхнього овалу_______________
нижньої деки по 2. Ширина мінімальна____________________
зводу (+/-0,2) 3. Ширина максимальна___________________
(Sizes of lower deca) 4. Довжина без п'ятки___________________
Розміри (в мм) 5. Мінімальна відстань між ефами
верхньої деки по (Between Afs)___________________________
зводу (+/-0,2) 6. Відстань від верхнього краю до нижніх
(Sizes of upper deca) зарубок ефів____________________________
Розміри (в мм) 7. Висота біля ґудзика__________________
обичайок (+/-0,2) 8. Висота біля правого нижнього кута____
(Sizes of obychaykes) 9. Висота біля правого верхнього кута___
10. Висота біля основи шийки справа_____
Розміри (в мм) 11. Мінімальна ширина___________________
головки (+/-0,2) 12. Максимальна ширина__________________
(Sizes of bulb) 13. Ширина п'ятки головки_______________
Висновок: _______________________________________________________
(зазначається належність інструмента
до культурних цінностей) _________________________________________________________________
(підпис посадової особи державної установи, закладу
культури, іншої організації, що видала паспорт,
її П.І.Б.)
(signature, name and surname)

Дата видачі М.П.
Date
"___"________20__

Власник інструмента
 
------------------------------------------------------------------ | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1. Фото верхньої деки
Photography of upper deca
 
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 2. Фото обичайки
Photography of obychaykes
 
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 3. Фото нижньої деки
Photography of lower deca
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 308 від 15.04.2013 }
 
Голова Державної служби контролю
за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон
України О.К.Федорук

Додаток 2
до наказу
 
Зразок

 
Міністерство культури України
Ministry of culture of Ukraine
________________________________________________________________
(найменування державної установи, закладу культури,
іншої організації, що видає паспорт)

ПАСПОРТ N 000000
 
PASSPORT

 
на смичок
on bow

 
Смичок
Bow______________________________________________________________
Тростина Головка
Cane_________________________ Bulb______________________________
Колодка з гвинтом (матеріал, техніка, при наявності дорогоцінних
металів і каменів зазначити пробу, вагу і кількість)_____________ _________________________________________________________________
Block with screw (material, technics, hallmark, weight and
quantity)________________________________________________________ _________________________________________________________________
Маркування (клеймо, знак майстра, літери, цифри, монограми)
Marking__________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розміри (в мм): довжина смичка з гвинтом_______________________
Sizes без гвинта______________________
Особливі прикмети
Special notes____________________________________________________
Місце виготовлення/майстер/фабрика
Production place/Author__________________________________________
Час виготовлення
Production time__________________________________________________
Орієнтовна вартість
Cost______________________________
Висновок: _______________________________________________________
(зазначається належність інструмента
до культурних цінностей) _________________________________________________________________
(підпис посадової особи державної установи, закладу
культури, іншої організації,що видала паспорт,
її П.І.Б.)
(signature, name and surname)

Дата видачі М.П.
Date
"___"________20__

------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 1. Фото частини тростини з голівкою
Photography of cane with bulb
 
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 2. Фото частини тростини з колодкою і гвинтом збоку
Photography of cane with block and screw sideways
 
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ 3. Фото частини тростини з колодкою і гвинтом знизу
Photography of cane with block and screw from below
 
Власник смичка
 
------------------------------------------------------------------ | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | П.І.Б. | | | Name, surname_________________ | М.П. | | ______________________________ | | | ______________________________ | | | ______________________________ | Печатка державної установи, | | | закладу культури, | | | іншої організації, | | | що видала паспорт | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 308 від 15.04.2013 }
 
Голова Державної служби контролю
за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон
України О.К.Федорук


Інші НПА

Рішення НКЦПФР №862 від 21.05.2013 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності Рішення НКЦПФР №817 від 14.05.2013 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії Рішення НКЦПФР №431 від 08.04.2014 Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Наказ УДО України №349 від 09.08.2010 Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України Розпорядження Президент №1267 від 29.11.2014 Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Кредитної угоди (Україна: модернізація магістрального газопроводу \"Уренгой - Помари - Ужгород\") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку Розпорядження Президент №1266 від 29.11.2014 Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди (Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород) між Україною та Європейським інвестиційним банком Постанова КМУ №698 від 10.12.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 148 Наказ МВС №1246 від 18.11.2014 Про внесення зміни до наказу МВС України від 23 липня 2014 року № 719 Наказ Мінприроди №380 від 27.11.2014 Про втрату чинності наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13 січня 2012 року № 8 Наказ Міненерговугілля №797 від 10.11.2014 Про затвердження Порядку моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України