Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міноборони № 483 від 14.09.2015 Про затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2015  № 483

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2015 р.
за № 1173/27618


Про затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України в Дитячому оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковникС.Т. Полторак


ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

Міністр соціальної політики України


Д.Т. Мірошниченко

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
14.09.2015  № 483

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2015 р.
за № 1173/27618


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна.

Дитячий оздоровчий табір імені Юрія Гагаріна (далі - дитячий оздоровчий заклад) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, у якому діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України.

2. У цій Інструкції нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини;

путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку - документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі.

3. Оздоровлення та відпочинок дітей в дитячому оздоровчому закладі здійснюються відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

4. До дитячого оздоровчого закладу за відсутності медичних протипоказань направляються діти віком від 8 до 15 років.

5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, перелік яких встановлено частиною першою статті 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (далі - діти пільгових категорій), здійснюється за рахунок бюджетних коштів Міністерства оборони України.

6. Вартість путівки до дитячого оздоровчого закладу визначається з урахуванням тривалості оздоровчої зміни та витрат на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

7. Путівки до дитячого оздоровчого закладу реалізуються на пільгових умовах, за плановою собівартістю та за ринковою вартістю.

8. Путівки на пільгових умовах надаються дітям пільгових категорій безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 25 або 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством.

9. Дитина військовослужбовця та працівника Збройних Сил України має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету путівкою до дитячого оздоровчого закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

10. Особам, діти яких не мають права на оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах, путівки реалізуються за плановою собівартістю. За наявності вільних місць дозволяється реалізація путівок за укладеними договорами між адміністрацією закладу та юридичними особами (суб’єктами господарювання) за ринковою вартістю.

11. Строк оздоровлення та відпочинку у дитячому оздоровчому закладі зазначається в путівці.

ІІ. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку в дитячому оздоровчому закладі та їх оплати

1. Безоплатні путівки до дитячого оздоровчого закладу надаються дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а саме:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань, здатним до самообслуговування;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаного у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітям із малозабезпечених сімей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу цих сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не перевищує сукупного розміру прожиткового мінімуму всіх членів сім’ї, встановленого законодавством);

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу цих сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не перевищує сукупного розміру прожиткового мінімуму всіх членів сім’ї, встановленого законодавством).

2. Путівки до дитячого оздоровчого закладу з частковою оплатою в розмірі 25 відсотків їх планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, надаються:

дітям військовослужбовців, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітям із багатодітних сімей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, за винятком дітей, вказаних в абзаці дев’ятому пункту 1 цього розділу;

дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які перебувають на диспансерному обліку, за винятком дітей, вказаних в абзаці одинадцятому пункту 1 цього розділу.

3. Путівки до дитячого оздоровчого закладу з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків їх планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, надаються дітям, які не зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу зазначеної сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Путівки до дитячого оздоровчого закладу з оплатою їх планової собівартості надаються:

дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які в поточному році використали своє право на отримання путівки до дитячого оздоровчого закладу, що зазначені в пунктах 1 - 3 цього розділу;

дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які не мають права на отримання путівки до дитячого оздоровчого закладу, на умовах, зазначених у пунктах 1 - 3 цього розділу.

5. З дозволу керівника дитячого оздоровчого закладу дозволяється перебування дитини в оздоровчому закладі понад строк, зазначений у путівці, але не більше двох діб через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин. Зазначений час перебування дитини в дитячому оздоровчому закладі оплачується батьками (особами, які їх замінюють) додатково, з урахуванням кількості днів затримки та планової собівартості путівки.

6. Вартість путівок оплачується батьками дітей (особами, які їх замінюють) до початку оздоровчої зміни шляхом перерахування коштів на рахунок дитячого оздоровчого закладу, відкритий в органах Державного казначейства України, або у касу зазначеного закладу.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до дитячого оздоровчого закладу

1. Для надання безоплатних путівок подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до дитячого оздоровчого закладу (для дітей із малозабезпечених сімей);

довідки про доходи членів сім’ї (для дітей з багатодітних сімей та для дітей, які перебувають на диспансерному обліку).

2. Для надання путівки з частковою оплатою в розмірі 25 відсотків її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

копія квитанції про часткову оплату вартості путівки.

3. Для надання путівки з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

копія квитанції про часткову оплату вартості путівки;

довідки про доходи членів сім’ї за попередні шість місяців, які передують місяцю заїзду до дитячого оздоровчого закладу.

4. Для надання путівки з оплатою її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія квитанції про оплату вартості путівки.

5. Зазначені в пунктах 1 - 4 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються командиром (начальником) військової частини, закладу та установи Збройних Сил України, де проходять військову службу або працюють батьки дитини.

6. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", затверджену наказом МОЗ від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (зі змінами).

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на використання за потреби персональних даних дитини та занесення їх до бази даних дитячого оздоровчого закладу.

ІV. Перевезення дітей до дитячого оздоровчого закладу та їх прийом

1. До дитячого оздоровчого закладу діти повинні прибувати у супроводі батьків (осіб, які їх замінюють) або у складі організованих груп.

2. Відправлення та супроводження організованих груп покладаються:

з числа дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, - на Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України (далі - Головне управління);

з числа дітей, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, - на обласні військові комісаріати.

3. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) мають право відправити дитину до дитячого оздоровчого закладу у складі організованої групи, попередньо поінформувавши про це командира військової частини, через яку розповсюджуються путівки.

4. Командир військової частини у строк, визначений розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, але не пізніше ніж за 45 днів до початку відповідної оздоровчої зміни (дати від’їзду дітей до дитячого оздоровчого закладу) письмово повідомляє відповідний обласний військовий комісаріат, у межах територіальної відповідальності якого розташована військова частина, про необхідність перевезення дітей до дитячого оздоровчого закладу і у зворотному напрямку у складі організованої групи.

Разом зі списком дітей, які будуть (плануються) направлятися до дитячого оздоровчого закладу, командир військової частини надає пропозицію щодо особи, яка супроводжуватиме організовану групу дітей, з числа військовослужбовців або працівників Збройних Сил України (одного з батьків тих дітей, які включені в групу).

5. Для супроводження організованих груп дітей призначаються керівники груп із розрахунку один дорослий на 10 - 15 дітей (групу).

6. Персональний склад осіб, які супроводжуватимуть організовану групу дітей (у тому числі керівник групи), визначається обласним військовим комісаром за погодженням з командирами (начальниками) військових частин, установ і організацій, від яких надавалися пропозиції щодо осіб, які супроводжуватимуть організовану групу дітей, та затверджується наказом начальника гарнізону.

7. Персональний склад осіб, які супроводжуватимуть групу дітей гарнізону міста Києва (у тому числі керівник групи), затверджується начальником Головного управління на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

8. На кожну групу чисельністю від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.

9. Медичний працівник призначається з найближчого до обласного центру військово-медичного закладу за заявкою обласного військового комісара, а в гарнізоні міста Києва - за заявкою начальника Головного управління.

Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та відповідають за життя і здоров’я дітей за весь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передачі їм дітей працівниками дитячого оздоровчого закладу при від’їзді до передачі їх батькам (особам, які їх замінюють).

10. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, проводиться інструктаж представниками обласного військового комісара, а в гарнізоні міста Києва - представником Головного управління.

11. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) у визначений відповідальними за відправлення та супроводження організованих груп дітей строк, але не пізніше ніж за один день до дати від’їзду групи до дитячого оздоровчого закладу, передають особі, яка супроводжуватиме дітей (керівнику групи), документи, зазначені в пунктах 1 - 4, 6 розділу ІІІ цієї Інструкції.

12. Органи військових сполучень Збройних Сил України за поданням обласного військового комісара здійснюють попереднє замовлення проїзних документів для перевезення груп дітей та осіб, які їх супроводжують, до місць відпочинку та у зворотному напрямку.

13. Оплата проїзду дітей до дитячого оздоровчого закладу і назад здійснюється за рахунок коштів їхніх батьків (осіб, які їх замінюють) та інших джерел, не заборонених законодавством.

14. Відшкодування витрат, пов’язаних зі службовим відрядженням осіб, які супроводжують групу дітей, проводиться за рахунок і в межах лімітів бюджетних коштів, установлених на ці цілі відповідним органам військового управління, військовим частинам, що направляють у службове відрядження військовослужбовців і працівників.

15. Дитячий оздоровчий заклад приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

16. Головне управління та обласні військові комісаріати у письмовій формі повідомляють адміністрацію дитячого оздоровчого закладу про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона за 5 днів до приїзду.

17. Адміністрація дитячого оздоровчого закладу забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до дитячого оздоровчого закладу під час приїзду та від’їзду дітей. Прийом дітей здійснюється безпосередньо на території дитячого оздоровчого закладу з обов’язковим медичним оглядом лікарем цього закладу.

18. Прибувши до дитячого оздоровчого закладу, керівник групи повинен надати особі, яка є відповідальною за проведення заїзду на зміну, списки дітей та належним чином оформлені путівки і медичні довідки та документи, зазначені в пунктах 1 - 4, 6 розділу ІІІ цієї Інструкції.

19. Дитячий оздоровчий заклад забезпечує проживання осіб, які супроводжують групу дітей, на базі дитячого оздоровчого закладу в день прибуття та в день вибуття відповідної групи дітей.

20. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до дитячого оздоровчого закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в путівці віку) така дитина до дитячого оздоровчого закладу не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує. Путівка вилучається, про що відповідальною за проведення заїзду на зміну особою та керівником групи складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Головного управління.

За фактом видачі путівки не за призначенням призначається службове розслідування, за результатами якого приймається відповідне рішення, у тому числі щодо відшкодування завданих державі збитків.

21. Дитина, яка прибула до дитячого оздоровчого закладу із запізненням з об’єктивних причин на строк, що не перевищує п’яти днів, розміщується в дитячому оздоровчому закладі без відновлення зазначеного в путівці строку відпочинку. При цьому сплата коштів здійснюється за весь період відпочинку, зазначений у путівці.

22. Відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу здійснюється за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

23. Негайне відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу здійснюється на підставі рішення педагогічної ради дитячого оздоровчого закладу в разі порушення вимог внутрішнього розпорядку цього закладу. Відправлення дитини до місця постійного проживання здійснюється за рахунок коштів її батьків (осіб, які їх замінюють).

V. Організація роботи дитячого оздоровчого закладу

1. Кількість змін у дитячому оздоровчому закладі визначається з урахуванням можливостей цього закладу та доводиться до військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

2. Перерва між змінами не має бути менше 2 днів.

3. У дитячому оздоровчому закладі створюються з урахуванням віку та інтересів дітей групи.

4. Чисельність групи повинна становити 25-30 дітей.

5. Харчування дітей у дитячому оздоровчому закладі здійснюється відповідно до Норм харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591.

6. Безпосереднє керівництво дитячим оздоровчим закладом здійснює директор закладу.

7. До початку роботи працівники дитячого оздоровчого закладу повинні пройти обов’язковий медичний огляд.

8. Сезонні працівники дитячого оздоровчого закладу, які безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи забезпечуються помешканням для проживання і харчуванням у порядку, передбаченому Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

9. Наказом керівника дитячого оздоровчого закладу встановлюються:

перелік сезонних працівників, які безпосередньо працюють з дітьми та забезпечуються помешканням для проживання і харчуванням;

розмір плати за харчування сезонним працівникам, які безпосередньо працюють з дітьми.

10. Працівники дитячого оздоровчого закладу відповідно до законодавства в межах своїх повноважень відповідають за безпеку життя і здоров’я дітей, які оздоровлюються і відпочивають у цьому закладі, за якість і повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізовуються в цьому закладі.

11. У дитячому оздоровчому закладі путівки разом з документами, що підтверджують право дитини на отримання путівки на пільгових умовах, підшиваються в окремі справи і зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Директор дитячого оздоровчого закладу після завершення оздоровчого сезону подає до Головного управління звітні матеріали щодо результатів проведення зазначеного сезону.

Начальник
Головного управління
по роботі з особовим складом
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

І.М. ЧубенкоІнші НПА

Наказ Мінприроди №428 від 06.11.2015 Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 травня 2012 року № 263 Наказ Мінприроди №422 від 30.10.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 26 лютого 2008 року № 54 Наказ МВС №1452 від 09.11.2015 Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції Наказ МВС №1395 від 07.11.2015 Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі Постанова КМУ №1178 від 11.11.2015 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році Постанова КМУ №929 від 11.11.2015 Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки Розпорядження КМУ №1446 від 19.11.2008 Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки Постанова КМУ №940 від 28.10.2015 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787 Розпорядження КМУ №1182 від 18.11.2015 Про підписання Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі “Креативна Європа”: програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі “Медіа” програми “Креативна Європа” Постанова КМУ №932 від 11.11.2015 Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів