Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінпраці № 132 від 21.12.1993 Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
Н А К А З
 
N 132 від 21.12.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 лютого 1994 р.
за N 20/229

Про Порядок опрацювання і затвердження
власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві

 
На виконання Закону України "Про охорону праці" N 2694-12, постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (додається).
 
2. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету вжити заходів щодо видання Порядку необхідним тиражем та забезпечення ним заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій.
 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С. П.

 
Голова Комітету А.Ф.Дюба

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці
від 21 грудня 1993 р. N 132

 
ПОРЯДОК
опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці,
що діють на підприємстві
 
I. Загальні положення
 
1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" N 2694-12 і встановлює порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі підприємство).
1.3. Нормативні акти про охорону праці, що затверджуються власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
1.4. Нормативні акти про охорону праці, що підлягають затвердженню трудовим колективом (Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, тощо) опрацьовуються власником разом з відповідними громадськими організаціями.
1.5. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник.
Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта про охорону праці для потреб групи підприємств, установ, організацій, власники приймають рішення про об'єднання на пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним власником окремо.
 
2. Опрацювання, узгодження, затвердження і скасування
нормативних актів підприємства
 
2.1. Опрацювання нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до наказу власника підприємства, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.
Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.
2.2. До опрацювання проекту нормативного акта залучаються фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших громадських об'єднань, уповноважені трудового колективу та члени комісії з питань охорони праці підприємства.
У разі необхідності власник може на договірній основі залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій.
2.3. Посадова особа, яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта, готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом, складає план опрацювання нормативного акта. План затверджується власником.
2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта передує підготовча робота (збір необхідних матеріалів, вивчення державних нормативних актів про охорону праці, типових документів та раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання, узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки тощо).
2.5. Структура, побудова, оформлення і викладання змісту нормативного акта повинні відповідати вимогам стандарту про оформлення документів, інших нормативних актів з цих питань та забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.
2.6. Власник зобов'язаний врахувати при опрацюванні і затвердженні нормативного акта підприємства вимоги типових нормативних актів з відповідних питань.
2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта виникає необхідність перегляду, зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних документів підприємства, то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування чинних нормативних актів про охорону праці.
2.8. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.
На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.
2.9. Затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється наказом власника (за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).
2.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці тощо.
2.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється власником, не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства.
Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду (або скасуванню), якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства, державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів.
2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта або прийняття нового акта за результатами перегляду чинного здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього положення.
2.13. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства, здійснюються в порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством.

 
Голова Державного комітету по
нагляду за охороною праці А.Ф.Дюба


Інші НПА

Розпорядження КМУ №1011 від 30.09.2015 Про призначення Малашкіна М.А. заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - керівником апарату Указ Президент №565 від 01.10.2015 Про відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті Постанова КМУ №784 від 30.09.2015 Про внесення змін до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України Постанова КМУ №780 від 30.09.2015 Про внесення зміни до пункту 2 Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій Постанова КМУ №775 від 30.09.2015 Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Постанова КМУ №771 від 30.09.2015 Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2015-2016 роках Постанова КМУ №770 від 30.09.2015 Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689 Постанова КМУ №689 від 18.09.2013 Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня Постанова КМУ №769 від 30.09.2015 Про внесення змін до переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил Постанова КМУ №781 від 23.09.2015 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України