Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінпраці № 234 від 22.09.2004 Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2004  № 234

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за № 1277/9876


Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

Відповідно до пункту 1.10 Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.12.2003 № 331 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.12.2003 за № 1206/8527, з метою вдосконалення системи забезпечення населення України технічними засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату (додається).

2. Начальнику Управління політики соціального захисту інвалідів О. Поляковій забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Міністр

М. Папієв


ПОГОДЖЕНО:

Міністерство охорони здоров'я України
Перший заступник Міністра -
керівник апарату

О.М. Орда


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України
22.09.2004  № 234
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
04.08.2014 № 524)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за № 1277/9876


ПОЛОЖЕННЯ
про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

1. Це Положення визначає порядок здійснення індивідуальних реабілітаційних заходів щодо первинного та складного протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату - інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення.

Первинне та складне протезування і ортезування здійснюються переважно у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування) або стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичних підприємств або стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

2. Первинне протезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення інваліда першим протезом після проведення ампутації (реампутації) та загоювання рани.

При первинному протезуванні призначається протез з метою формування кукси, адаптації особи до протезу та освоєння навичок користування ним з можливістю подальшої заміни куксоприймача, комплектувальних виробів протеза або самого протеза за медичними показаннями.

3. Первинне ортезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальних реабілітаційних заходів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення першим ортезом, який виготовляють після обстеження, виявлення патології опорно-рухового апарату та встановлення відповідного діагнозу.

При первинному ортезуванні призначається ортез з метою корекції або компенсації виявлених вад опорно-рухового апарату, адаптації особи до ортезу та освоєння навичок користування ним.

4. Складне протезування або ортезування - комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій опорно-рухового апарату, ускладнених супутніми захворюваннями.

4.1. Основні етапи складного протезування та ортезування визначаються згідно з індивідуальним планом реабілітації і встановлюють:

підготовку кукси до протезування або кінцівки (хребта) до ортезування;

визначення або розробку конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу;

виготовлення протезно-ортопедичного виробу та соціально-побутову адаптацію.

Складними у протезуванні та ортезуванні можуть бути як увесь процес, так і окремі його етапи.

4.2. Підставою для проведення складного протезування або ортезування є наявність ускладнень стану опорно-рухового апарату, до яких належать:

множинні й сполучені ампутаційні дефекти або вади кінцівок;

вроджені вади кінцівок;

вади та захворювання кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування, а саме:

рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси (у разі неможливості застосування типорозмірних вкладишів з силіконової композиції (тощо);

кукси булавоподібної форми;

надкороткі кукси;

відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини тазу;

порушення функції суміжного до кукси суглоба, а саме:

виражена контрактура суміжного суглоба (повна або часткова);

виражена деформація суміжного суглоба або хребта;

ожиріння 3-го ступеня та вище;

двосторонній коксартроз або гонартроз III-IV ступенів.

наявність сколіотичної або кіфотичної деформації хребта IV ступеня.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

4.3. Складне протезування та ортезування здійснюються у випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового апарату інваліда виготовлення протеза або ортеза виконується:

з відхиленням від типових технологічних процесів виготовлення протезно-ортопедичних виробів шляхом застосування технологічних процесів, передбачених для випадків складного протезування (ортезування) за наявності особливих вимог до розміщення кукси або кінцівки в куксоприймачі (куксоприймачах) або нетипового просторового розташування вузлів протеза (ортеза);

з відхиленням від типових конструкцій протезно-ортопедичних виробів шляхом використання в складі протеза (ортеза) додаткових або спеціальних комплектуючих виробів та матеріалів за наявності особливих вимог до функції протезно-ортопедичного виробу;

шляхом створення оригінальної конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності.

У разі здійснення складного протезування та ортезування заповнюється анкета особи з вадами опорно-рухового апарату (додаток).

5. Первинне і складне протезування та ортезування передбачають збільшення об’єму реабілітаційних заходів, часу роботи лікарів, реабілітологів і техніків-протезистів, строку перебування інваліда в стаціонарному (реабілітаційному) відділенні первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичного підприємства, клініки УкрНДІпротезування або закладів охорони здоров’я, додаткових витрат матеріалів, збільшення вартості виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Начальник управління політики соціального захисту інвалідівО. Полякова

Додаток
до Положення про первинне
та складне протезування
та ортезування осіб з вадами
опорно-рухового апарату
(підпункт 4.3 пункту 4)ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора з медичної роботи
_____ ________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ___________ 20__ р.


АНКЕТА
особи з вадами опорно-рухового апарату

(у випадку ускладнення функціонального стану кінцівки або хребта, у тому числі за наявності малофункціональних кукс та суглобів)

Дата заповнення анкети ________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

Причини ускладнення функцій опорно-рухового апарату

Найменування

Відмітка про наявність

1. Наявність пороків та захворювань кукс:
рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси
кукси булавоподібної форми (різниця параметрів більше 4 см)
відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини таза
2. Порушення функції суміжного суглоба:
Виражена контрактура суміжного суглоба:
а) у колінному > 30-0;
б) у тазостегновому > 20-0;
в) у ліктьовому > 20-0;
г) у плечовому > 20-0;
виражена деформація колінного суглоба, тазостегнового суглоба або хребта
3. Множинні та сполучені ампутаційні дефекти або вади кінцівок
4. Вроджені вади кінцівок
5. Ожиріння ІІІ ступеня та вище
6. Двосторонній коксартроз або гонартроз ІІІ-ІV ступенів
7. Наявність сколіотичної або кіфотичної деформації хребта ІV ступеня

_____________________
(підпис)

_______________________________
(лікар) (ініціали та прізвище)
Директор
Департаменту соціального
захисту інвалідівО. Полякова


Інші НПА

Наказ Мінекономрозвитку №1283 від 08.10.2015 Про внесення змін до Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами Наказ МОН №1082 від 13.10.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 року № 26 Наказ МФУ №858 від 02.10.2015 Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Наказ МФУ №866 від 25.07.2012 Про затвердження Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Рішення НКЦПФР №1707 від 13.10.2015 Щодо виконання учасниками фондового ринку рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Наказ Держспецзв'язку №570 від 22.09.2015 Про затвердження Змін до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100 Розпорядження Нацкомфінпослуг №2201 від 15.09.2015 Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами Постанова НКРЕКП №2561 від 08.10.2015 Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 10 січня 2014 року № 7 Постанова НКРЕКП №1009 від 23.07.2013 Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання Постанова НКРЕКП №2562 від 08.10.2015 Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб\'єктів природних монополій у сфері електроенергетики