Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінпраці № 328 від 17.10.2005 Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
17.10.2005 N 328
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2005 р.
за N 1255/11535

 
Про впорядкування умов оплати праці працівників
контрольно-ревізійних відділів, управлінь
(відділів, груп) технічного нагляду за
капітальним будівництвом та ремонтом
приміщень бюджетних установ і організацій,
інших підрозділів, створених при органах
виконавчої влади, їх самостійних управліннях
і відділах та при виконавчих органах рад
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 82 від 13.01.2016 }

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою впорядкування оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити:
 
розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 1 до наказу; { Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 289 від 08.06.2007 - застосовується, починаючи з 1 червня 2007 року }
 
схему тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 2 до наказу.
 
2. Надати право керівникам органів виконавчої влади, їх самостійних управлінь (відділів), виконавчих органів рад, при яких створені зазначені підрозділи, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:
 
1) установлювати:
 
а) керівникам і фахівцям контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних розрядів;
 
б) посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;
 
в) надбавки працівникам:
 
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
 
за високі досягнення у праці;
 
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 
за складність, напруженість у роботі.
 
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
 
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
 
за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 
Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу;
 
- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
 
г) доплати працівникам:
 
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
 
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
 
за суміщення професій (посад);
 
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
 
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад і їх заступникам;
 
у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
 
за науковий ступінь:
 
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
 
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
 
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу.
 
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
 
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
 
3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
 
Преміювання керівників підрозділів, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням відповідного органу у межах наявних коштів на оплату праці. { Абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 921 від 14.09.2015 }
 
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2002 року N 69 "Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2002 року за N 129/6417.
 
4. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.
 
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.Матвійчук

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
17.10.2005 N 328
(у редакції наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України від 27.03.2008 N 160)


 
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці керівних працівників
і фахівців контрольно-ревізійних відділів,
управлінь (відділів, груп) технічного нагляду
за капітальним будівництвом
та ремонтом приміщень бюджетних
установ і організацій, інших підрозділів,
створених при органах виконавчої влади,
їх самостійних управліннях
і відділах та при виконавчих органах рад

 
----------------------------------------------------------------- |Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються | | |----------------------------------------------| | |з 1 червня 2007 року |з 1 вересня 2008 року | |----------------+---------------------+------------------------| | 1 | 1,00 | 1,00 | |----------------+---------------------+------------------------| | 2 | 1,06 | 1,09 | |----------------+---------------------+------------------------| | 3 | 1,12 | 1,18 | |----------------+---------------------+------------------------| | 4 | 1,18 | 1,27 | |----------------+---------------------+------------------------| | 5 | 1,24 | 1,36 | |----------------+---------------------+------------------------| | 6 | 1,30 | 1,45 | |----------------+---------------------+------------------------| | 7 | 1,37 | 1,54 | |----------------+---------------------+------------------------| | 8 | 1,47 | 1,64 | |----------------+---------------------+------------------------| | 9 | 1,57 | 1,73 | |----------------+---------------------+------------------------| | 10 | 1,66 | 1,82 | |----------------+---------------------+------------------------| | 11 | 1,78 | 1,97 | |----------------+---------------------+------------------------| | 12 | 1,92 | 2,12 | |----------------+---------------------+------------------------| | 13 | 2,07 | 2,27 | |----------------+---------------------+------------------------| | 14 | 2,21 | 2,42 | |----------------+---------------------+------------------------| | 15 | 2,35 | 2,58 | |----------------+---------------------+------------------------| | 16 | 2,50 | 2,79 | |----------------+---------------------+------------------------| | 17 | 2,66 | 3 | |----------------+---------------------+------------------------| | 18 | 2,83 | 3,21 | |----------------+---------------------+------------------------| | 19 | 3,01 | 3,42 | |----------------+---------------------+------------------------| | 20 | 3,25 | 3,64 | |----------------+---------------------+------------------------| | 21 | 3,41 | 3,85 | |----------------+---------------------+------------------------| | 22 | 3,50 | 4,06 | |----------------+---------------------+------------------------| | 23 | 3,71 | 4,27 | |----------------+---------------------+------------------------| | 24 | 3,80 | 4,36 | |----------------+---------------------+------------------------+ | 25 | 3,93 | 4,51 | -----------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 13.01.2016 - застосовується з 01 грудня 2015 року }
 
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка), визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 82 від 14.07.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року }
 
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2
до Наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
17.10.2005 N 328

 
СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників і
фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь
(відділів, груп) технічного нагляду за капітальним
будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ
і організацій, інших підрозділів, створених при
органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях
і відділах та при виконавчих органах рад

 
------------------------------------------------------------------ | Посада | Діапазон розрядів | | |--------------------------------------------| | |Автономна |за групами областей |міські, | | |Республіка|---------------------|районні, | | | Крим | поза | перша, |районні в | | | | групою, | друга, |містах (де | | | | м. Київ |м. Севас- |створені | | | | | тополь |ці підроз- | | | | | |діли) | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Начальник | 14 | 14 | - | - | |управління | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Начальник відділу | 11-13 | 11-13 | 11-12 | 10 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Начальник групи | 9-11 | 9-11 | 9-10 | 8 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Головний фахівець | 9-10 | 9-10 | 8-9 | - | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Провідний фахівець | 8-9 | 8-9 | 7-8 | 7-8 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Фахівець 1-ї | 7-8 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | |категорії | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Фахівець | 7 | 7 | 6 | 6 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 82 від 20.03.2006 }
 
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата


Інші НПА

Наказ Мінпраці №326 від 14.10.2005 Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Наказ Мінсоцполітики №921 від 14.09.2015 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства соціальної політики України Наказ Мінагрополітики України №372 від 24.09.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 січня 2004 року № 3 Наказ Мінкультури №732 від 14.09.2015 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України Указ Президент №553 від 22.09.2015 Про відзначення державними нагородами України Указ Президент №547 від 16.09.2015 Про зміни у складі Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні матчу за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок 2016 року Указ Президент №546 від 15.09.2015 Про відзначення державними нагородами України Указ Президент №598 від 21.10.2015 Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту Указ Президент №566 від 01.10.2015 Про делегацію України для участі в заходах у рамках Пленарного засідання Режиму контролю за ракетними технологіями Указ Президент №562 від 25.09.2015 Про призначення О. Данилюка Заступником Глави Адміністрації Президента України