Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінтрансзв'язку № 115 від 03.02.2009 Про затвердження Правил плавання та лоцманського проведення суден у Феодосійській затоці, на рейдах Феодосійського морського порту та на підходах до нього

 
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
03.02.2009 N 115
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2009 р.
за N 280/16296

 
Про затвердження Правил плавання та лоцманського
проведення суден у Феодосійській затоці,
на рейдах Феодосійського морського
порту та на підходах до нього
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 5 від 27.02.2015 }

 
Відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного мореплавства України та з метою забезпечення безпеки судноплавства та впорядкування руху суден у Феодосійській затоці, на рейдах Феодосійського морського торговельного порту та на підходах до нього Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Правила плавання та лоцманського проведення суден у Феодосійській затоці, на рейдах Феодосійського морського порту та на підходах до нього, що додаються.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Верещака М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. ДП "Феодосійський морський торговельний порт" (Очкуренко В.А.) привести в установленому порядку обов'язкові постанови по порту у відповідність до цих Правил.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового транспорту Работньова В.Г.
 
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
закордонних справ України О.М.Купчишин
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України М.М.Литвин
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Голова Державного комітету
рибного господарства України М.М.Шведенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
03.02.2009 N 115
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2009 р.
за N 280/16296
 
{ Дію Правил призупинено на час дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 N 578-р від 27.02.2015 }
 
ПРАВИЛА
плавання та лоцманського проведення суден
у Феодосійській затоці, на рейдах
Феодосійського морського порту та на підходах до нього
 
{ У заголовку та тексті Правил слово "торговельного" виключено; у тексті Правил та додатку скорочення "ФМТП" та "ІДПН" замінено відповідно скороченням та словами "ФМП" та "Служба капітана ФМП" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }

 
1. Загальні положення
 
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного мореплавства України .
 
1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
 
зона дії поста регулювання руху суден - оголошена в цих Правилах та/або в обов'язкових постановах портів акваторія, у межах якої пост регулювання руху суден здійснює контроль за безпекою судноплавства за допомогою технічного обладнання та надає суднам послуги з регулювання руху суден;
 
зона радіолокаційного контролю поста регулювання руху суден - сектор (район) у зоні дії поста регулювання руху суден, який збігається із зоною радіолокаційного покриття радіолокаційних станцій та автоматизованих радіолокаційних постів, що входять до складу поста регулювання руху суден, і в якому здійснюється радіолокаційний контроль за суднами;
 
інформаційні послуги - інформаційне забезпечення мореплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни в роботі засобів навігаційного оснащення, про зміщення плавучих засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО) із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації, а також інформації про стан руху суден у зоні дії служби регулювання руху суден (далі - СРРС) та про фактори, що ускладнюють плавання. Інформація надається з ініціативи СРРС або на запит суден;
 
маломірне судно - самохідне судно з головними двигунами потужністю менш як 55 кВт і несамохідні судна та вітрильні судна валовою місткістю менш як 80 реєстрових тонн (далі - р.т.), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів або валовою місткістю не більш як 10 р.т. та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів);
 
оголошена осадка - осадка, яка визначається та оголошується капітаном порту з урахуванням гідрометеорологічних умов, прийнятих під час проектування або експлуатації підхідного каналу, існуючих глибин і передбачає безпечний рух суден з обчислюваними для цього каналу головними розмірами. Визначення та оголошення осадки здійснюється за поданням портів та інших організацій, відповідальних за підтримання навігаційних глибин;
 
організація руху суден - планування безпечного руху суден у зоні дії поста регулювання руху суден на базі отриманих від агентів або капітанів суден заявок на рух і надання послуг СРРС, розроблення графіків та планів руху суден і їх коригування відповідно до реальної судноплавної обстановки;
 
осадка судна - фактична осадка судна відповідно до обмірного свідоцтва при повному навантаженні незалежно від обсягу фактичного завантаження;
 
послуги СРРС - інформаційні послуги, навігаційна допомога (радіолокаційне проведення), радіолокаційний контроль за рухом і стоянкою суден на якорі, організація руху та регулювання руху суден;
 
прохідна осадка - осадка, яка визначається для конкретного судна та враховує запас глибини і ширини смуги безпечного руху на судноплавному шляху або акваторії за умови врахування гідрометеорологічної обстановки в період проведення судна і може відрізнятись від оголошеної осадки як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Прохідна осадка визначається капітаном порту та доводиться до відома судноводіїв у Повідомленнях мореплавцям;
 
пост регулювання руху суден (далі - ПРРС) - структурний підрозділ служби регулювання руху суден, який забезпечує безпеку мореплавства у зоні дії ПРРС;
 
радіолокаційний контроль - спостереження за положенням судна (визначення координат і параметрів руху) за допомогою радіолокаційної станції ПРРС та передача попередження про відхилення судна від безпечного маршруту плавання або від точки віддачі якоря;
 
радіолокаційне проведення (навігаційна допомога) - послуга, що надається службою (постом) регулювання руху суден у складних гідрометеорологічних умовах або в разі виходу з ладу чи відсутності на судні необхідних навігаційних приладів шляхом передачі інформації, яка сприятиме прийняттю відповідних рішень капітаном судна щодо безпечного плавання цього судна;
 
регулювання руху суден - організація руху та відповідний контроль за рухом суден, що передбачає встановлення режиму руху суден, надання суднам рекомендацій та вказівок, які стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місць якірних стоянок, а також попереджень про порушення цих Правил у зоні дії служби (поста) регулювання руху суден, попередження суден у разі виникнення (розвитку) ситуації небезпечного зближення з іншими суднами, об'єктами, небезпечними глибинами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки, попередження судна в разі відхилення його від безпечного маршруту плавання та повернення до зазначеного маршруту.
 
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на частину акваторії внутрішніх вод Феодосійської затоки і територіального моря, яка обмежена:
 
на півночі - паралеллю захисного молу великого ковша суднобудівного заводу "Море" ((фі)=45 град. 06,9'N);
 
на сході меридіаном ((ламбда)=35 град. 33,5'E);
 
на південному сході лінією, яка проходить через мис Ілля і точку (фі)=44 град. 57,4'N, (ламбда)=35 град. 32,68'E, та включно на морські судноплавні шляхи, які проходять у зазначеній зоні.
 
1.4. Вимоги цих Правил не поширюються на:
 
кораблі та катери Морської охорони Державної прикордонної служби України, що виконують завдання з охорони Державного кордону України;
 
акваторії, які передані Військово-Морським Силам Збройних Сил України (далі - ВМС України), Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба України);
 
акваторії, які передані Російській Федерації у тимчасове використання для розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - ЧФ РФ) на території України відповідно до двосторонніх міжнародних угод.
 
Регулювання руху військових кораблів здійснюється спільно ПРРС "Феодосія" та органами управління рухом кораблів і суден ВМС України та Держприкордонслужби України з урахуванням потреб ЧФ РФ.
 
1.5. Кораблі (судна) Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Держприкордонслужби України під час плавання та лоцманського проведення у Феодосійській затоці, на рейдах Феодосійського морського портах та на підходах до нього (далі - зона дії цих Правил) взаємодіють з ПРРС "Феодосія" відповідно до чинного законодавства України.
 
Кораблі (судна) ЧФ РФ під час плавання в зазначеній зоні дотримуються вимог міжнародних угод.
 
1.6. Державний нагляд за виконанням міжнародних і національних вимог з безпеки судноплавства у межах функцій здійснює капітан морського порту.
 
Питання щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів та катерів Морської охорони Держприкордонслужби України в зоні дії цих Правил регулюються відповідними актами, за виконання яких відповідальним є командир корабля (катера).
 
1.7. Порядок плавання на акваторії та в портових водах зазначеного регіону визначається обов'язковими постановами по порту, якщо вони не суперечать цим Правилам. У разі наявності розбіжностей між вимогами обов'язкових постанов і цих Правил слід керуватися цими Правилами.
 
1.8. Порядок лоцманського обслуговування на акваторії порту визначається обов'язковими постановами, що видаються відповідно до статті 78 Кодексу торговельного мореплавства України .
 
1.9. Контроль за дотриманням торговельними суднами та військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України здійснюють підрозділи Держприкордонслужби України.
 
1.10. ПРРС "Феодосія" у зоні своєї дії виконує такі функції:
 
виявлення суден на підходах до зони дії ПРРС, встановлення зв'язку з ними, отримання та реєстрація необхідних даних про кожне судно;
 
надання інформаційних послуг суднам;
 
радіолокаційний контроль руху суден;
 
надання навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення) суднам;
 
регулювання руху суден;
 
сприяння аварійно-рятувальним, буксирним, днопоглиблювальним та іншим спеціальним роботам, що провадяться в зоні дії ПРРС "Феодосія";
 
допомога у встановленні зв'язку між суднами і береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху суден.
 
2. Правила плавання суден у зоні дії ПРРС "Феодосія"
 
2.1. Зоною дії ПРРС "Феодосія" є водний простір Феодосійської затоки і підходів до неї, який обмежено береговою смугою, напрямком 117 градусів з точки з координатами (фі)=45 град. 01,5'N; (ламбда)=35 град.24,7'E і дугою кола радіусом 14 миль, проведеною з цієї самої точки.
 
2.2. До складу ПРРС "Феодосія" входить автоматизований радіолокаційний пост (далі - АРЛП) "Феодосія", розташований у точці з координатами (фі)=45 град.01,5'N; (ламбда)=35 град. 24,7'Е. Зона радіолокаційного контролю ПРРС "Феодосія" збігається із зоною дії ПРРС "Феодосія".
 
2.3. До зони дії ПРРС "Феодосія" не входить акваторія внутрішньої гавані, причали Військово-Морських Сил Збройних Сил України, судномеханічного заводу, а також причали, які передані Російській Федерації у тимчасове використання для розміщення ЧФ РФ на території України відповідно до міжнародних договорів України.
 
2.4. У зоні дії ПРРС "Феодосія" знаходяться:
 
район N 667: акваторія Північного і Південного рейдових нафтових причалів;
 
створні навігаційні знаки нафтового термінала;
 
рейдове швартове обладнання;
 
підходи до причалів Феодосійського морського порту (далі - ФМП) N 1, 2, 3, 14, 15, "Золотий пляж", пасажирського пірса в гирлі річки Байбуга, внутрішній рейд;
 
причал заводу "Буддеталь";
 
підходи до входу у великий ківш суднобудівного заводу "Море";
 
підхід і вхід у внутрішню гавань;
 
якірні стоянки N 400, 401;
 
райони N 630, 635 - райони очікування для суден водотоннажністю до 5000 р.т., у яких судна маневрують, не кидаючи якір, до одержання дозволу на вхід у ФМП;
 
рекомендовані шляхи (далі - РШ) : РШ - 9, 21, 23, створна лінія підходу до причалів порту і внутрішньої гавані;
 
обмежені райони N 26, 114;
 
місце зустрічі лоцмана;
 
зона Феодосійського підхідного буя.
 
2.5. Використання зазначених причалів, якірних стоянок, районів, РШ, підходів до них і відходів від них здійснюється з дозволу ПРРС "Феодосія", який приймає рішення на основі дозволу служб, що відповідають за експлуатацію цих причалів і районів.
 
3. Порядок плавання суден
 
3.1. Судна довжиною менше 50 метрів повинні користуватись прибережними маршрутами і РШ, які визначені для їх плавання. Такі судна взаємодіють з ПРРС "Феодосія" на добровільних засадах. Збір за надані послуги ПРРС "Феодосія" з таких суден не стягується.
 
3.2. У зоні дії цих Правил рух суден цілодобово регулюється СРРС, до складу якої входить ПРРС "Феодосія".
 
Рух суден у зоні дії ПРРС "Феодосія", вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу виконуються суднами тільки з дозволу ПРРС "Феодосія", одержаного від чергового капітана Служби капітана Феодосійського морського порту (далі - Служба капітана ФМП)). Дозвіл повинен бути отриманий не менш як за 30 хвилин до початку зазначеної дії. Дозвіл анулюється і повинен бути одержаний знову, якщо судно не почне зазначені дії протягом 30 хвилин. { Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.3. ПРРС "Феодосія" виконує закріплені за ним функції в зоні дії цих Правил. Взаємодія з ПРРС усіх суден довжиною більше 50 метрів є обов'язковою. Такі судна сплачують збір за послуги СРРС згідно з чинним законодавством. Збори сплачуються на підставі квитанції ПРРС "Феодосія" і рахунка.
{ Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.4. Усі судна, які проходять через зону дії ПРРС "Феодосія", отримують відповідну інформацію, виконують рекомендації та вказівки ПРРС "Феодосія".
 
3.5. ПРРС надає суднам такі послуги: інформаційні, з навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення), з регулювання руху суден.
 
ПРРС "Феодосія" зобов'язаний надавати суднам інформацію, рекомендації, вказівки щодо безпеки судноплавства та регулювання руху суден.
 
Для кораблів і суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Держприкордонслужби України послуги ПРРС "Феодосія" надаються безкоштовно.
 
3.6. ПРРС "Феодосія" надає вказівки щодо:
 
черговості руху;
 
маршруту та швидкості руху;
 
місць якірних стоянок;
 
заходів щодо запобігання безпосередній небезпеці судноплавству.
 
Ці вказівки є обов'язковими для виконання всіма суднами. Судно повинно підтвердити засобами ультракороткохвильового зв'язку отримання вказівок ПРРС "Феодосія", які безпосередньо його стосуються, а в разі неможливості їх виконати - повідомити причину, а також проінформувати про подальші свої наміри.
 
3.7. Судна довжиною менше 50 метрів повинні прямувати поза системою розподілу руху суден та на відстані не менш як 5 кабельтових від РШ. Залежно від інтенсивності руху й фактичних судноплавних обставин ПРРС "Феодосія" може дозволити рух таких суден за системою розподілу руху та РШ.
 
4. Інформація та зв'язок
 
4.1. Кожне судно за 30 хвилин до входу в зону дії цих Правил повинно встановити радіозв'язок з ПРРС "Феодосія" на каналах радіозв'язку та за телефонами портових служб і ПРРС згідно з додатком 1.
 
4.2. Судно, яке стоїть біля причалу чи на якорі, за 30 хвилин до початку руху повинно встановити радіозв'язок з ПРРС "Феодосія" та зробити запит про дозвіл на рух.
 
4.3. Судна, які здійснюють плавання в зоні дії цих Правил, повинні мати ультракороткохвильову радіостанцію, яка працює у діапазоні частот морської рухомої служби.
 
4.4. Під час встановлення першого радіозв'язку з ПРРС "Феодосія" судно повідомляє:
 
тип і назву судна;
 
радіопозивний;
 
номер Міжнародної морської організації (далі - IMO);
 
порт призначення;
 
час підходу до зони дії ПРРС "Феодосія";
 
найменування морського агента судна;
 
прапор судна та найменування судновласника;
 
брутто-регістровий тоннаж та дедвейт;
 
максимальну довжину, ширину і висоту борту;
 
фактичну осадку носом та кормою;
 
назву та кількість вантажу;
 
обмеження в управлінні судном та несправності, які можуть загрожувати безпеці судноплавства.
 
Капітан судна відповідає за достовірність наданої ним інформації.
 
4.5. Під час руху або стоянки на якорі судно повинно нести постійне чергування на робочому каналі ПРРС "Феодосія" (додаток 1) та на 16 каналі ультракороткохвильової радіостанції, якщо йому не призначено іншого каналу зв'язку.
 
4.6. Робочими мовами радіообміну між суднами і ПРРС "Феодосія" є українська, російська чи англійська мови з використанням стандартних фраз IMO для спілкування на морі (IMO STANDART MARINE COMMUNICATION PHRASES).
 
5. Радіолокаційне обслуговування суден
 
5.1. ПРРС "Феодосія" здійснює такі види обслуговування:
 
радіолокаційний контроль за місцезнаходженням суден на якірних місцях в очікуванні транзитного проходу або проведення перевантажувальних операцій;
 
радіолокаційне проведення суден (надання навігаційної допомоги);
 
надання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних операцій;
 
інформування про рух суден, стан засобів навігаційного облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку судноплавства.
 
5.2. Радіолокаційний контроль за рухом суден та стоянкою суден на якорі здійснюється постійно.
 
5.3. Радіолокаційне проведення в зоні дії ПРРС "Феодосія" (надання навігаційної допомоги) здійснюється за заявкою капітана судна. При видимості двох миль і менше радіолокаційне проведення суден є обов'язковим. Радіолокаційне проведення газовозів, хімовозів, танкерів, суден з вибухонебезпечними вантажами та пасажирських суден, а також інших суден, що перебувають на цей час у зоні руху вищезазначених суден, є обов'язковим незалежно від видимості.
 
5.4. ПРРС "Феодосія" обслуговують судна в такій черговості:
 
аварійні судна та судна, які йдуть для надання допомоги;
 
кораблі та судна Держприкордонслужби України та Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 
гідрографічні судна під час виконання ними своїх обов'язків;
 
пасажирські судна, які ходять за розкладом;
 
судна з швидкопсувним вантажем;
 
судна з небезпечним вантажем;
 
інші судна згідно з часом подання заявки.
 
5.5. ПРРС "Феодосія" передає судну поточну навігаційну чи іншу інформацію за своєю ініціативою або на запит судна.
 
5.6. Порядок взаємодії судна з ПРРС "Феодосія" під час радіолокаційного проведення узгоджується між капітаном і лоцманом-оператором ПРРС "Феодосія" до початку проведення судна. Під час радіолокаційного проведення судно має повторювати одержану від ПРРС "Феодосія" інформацію і повідомляти про свої дії. Початок і кінець радіолокаційного проведення судна повідомляється лоцманом-оператором ПРРС "Феодосія" і підтверджується капітаном судна.
 
5.7. Радіообмін ПРРС "Феодосія" із суднами, а також поточні навігаційні обставини документально фіксуються автоматичними засобами реєстрації аудіопереговорів та радіолокаційної інформації.
 
5.8. ПРРС "Феодосія" відповідає за передану на судна інформацію відповідно до чинного законодавства.
 
6. Контроль за рухом та стоянкою суден за допомогою автоматичної ідентифікаційної системи
 
6.1. ПРРС "Феодосія" здійснює у зоні своєї дії постійний контроль за суднами за допомогою берегового обладнання автоматичної ідентифікаційної системи (далі - АІС).
 
6.2. Усі судна, обладнані АІС, які рухаються або стоять на якорі в зоні дії ПРРС "Феодосія", повинні тримати суднове обладнання АІС увімкнутим.
 
6.3. Під час стоянки суден біля причалів суднове обладнання АІС може бути вимкнутим.
 
7. Правила плавання та організація руху суден
 
7.1. Навігаційне обладнання підходів та акваторії порту, терміналів, заводів та інших підприємств усіх форм власності плавучими застережними знаками повинно відповідати системі Міжнародної асоціації маячних служб - регіон А.
 
Плавання суден на підходах до ФМП здійснюється РШ і за світними Феодосійськими створними знаками, які визначають головний судновий хід у порту.
 
У разі виявлення порушень режиму дії ЗНО або пошкодження ЗНО, у тому числі іншим судном, капітани суден зобов'язані негайно доповісти про зазначені обставини на ПРРС "Феодосія" та в Службу капітана ФМП.
 
7.2. Головним фарватером на зовнішньому рейді ФМП є судновий хід від воріт внутрішнього рейду до точки "б" РШ N 9 ((фі)=45 град 01,98'N; (ламбда)=35 град. 24,16'E) і далі ділянкою РШ N 9 по підхідному створу (57,7 град.-237,7 град.) до точки "в" ((фі)=45 град. 04,94'N; (ламбда)=35 град. 30,66'E).
 
7.3. Бічними фарватерами на внутрішньому рейді є відгалуження РШ N 9 від точки "в" до точки "д" з напрямком 335,7 град.-155,7 град.
 
Усі судна, що прямують з бічних фарватерів на головний, зобов'язані в усіх випадках поступатися дорогою танкерам, які маневрують на зовнішньому рейді.
 
7.4. У разі вимушеної зупинки на фарватері судно повинно зійти з фарватеру та стати на якір. Про місце та причини зупинки судно повинно негайно повідомити ПРРС "Феодосія".
 
Якщо внаслідок зупинки створено перешкоду для руху інших суден або місце стоянки є небезпечним для самого судна, капітан судна повинен викликати буксири для проведення судна в порт або до найближчого місця якірної стоянки.
 
7.5. Швидкість руху суден по акваторії ФМП і на фарватерах не повинна перевищувати 8 вузлів. Перевищення встановленої швидкості дозволяється тільки для запобігання аварійній ситуації.
 
7.6. В умовах обмеженої видимості тільки капітан ФМП приймає рішення про можливість судноплавства в портових водах.
 
7.7. Заборонено обгін:
 
танкерів, які йдуть на швартування, здійснюють маневрування під час швартування або відшвартування з рейдових нафтопричалів;
 
суден, які йдуть на якірну стоянку внутрішнього рейду ФМП.
 
В інших випадках обгін може бути виконаний з дозволу ПРРС "Феодосія" та згідно з Міжнародними правилами запобігання зіткненню суден у морі 1972 року (далі - ПЗЗС-72).
 
7.8. Судна на підводних крилах і на повітряній подушці під час входу і виходу з порту, під час руху біля якірних стоянок суден і на внутрішньому рейді зобов'язані перейти у водотоннажний стан і тримати малий хід, а під час зближення з іншими суднами та кораблями дотримуватись особливої обережності.
 
7.9. Усі малі судна, спортивні судна повинні здійснювати плавання поза фарватером та поза межами якірних стоянок.
 
Ці судна у разі необхідності перетнути фарватер повинні виконувати маневр перетинання у найкоротший час, здійснювати його під прямим кутом до осі фарватеру та за візуальної відсутності поблизу суден, які виконують плавання по фарватеру.
 
8. Організація руху суден
 
8.1. ПРРС "Феодосія" у зоні своєї дії організовує безпечний рух суден шляхом завчасного планування руху суден. Кожне судно, яке прямує до акваторії ФМП, повинно одержати дозвіл на плавання в зоні дії ПРРС "Феодосія".
 
8.2. Заявка на рух судна в зоні дії ПРРС "Феодосія" та на надання послуг СРРС подається вахтовому лоцману-оператору ПРРС "Феодосія" через суднового агента не менш як за 4 години до передбачуваного входу судна в зону дії, а для суден, які прямують у море, - за 30 хвилин до початку операції відшвартування.
 
Для суден, яким потрібен лоцман, заявка на рух суден та надання послуг СРРС може бути подана одночасно з заявкою на лоцманське обслуговування.
 
8.3. Заявка на рух суден у зоні дії ПРРС "Феодосія" та надання послуг СРРС повинна містити такі відомості:
 
назву судна, радіопозивний, прапор судна, судновий ідентифікаційний номер IMO;
 
найбільшу довжину, ширину, висоту борту, тип судна, брутто-регістровий тоннаж, дедвейт (для суден, що буксирують об'єкти, зазначаються спосіб буксирування (на буксирі, лагом, штовханням) і найбільші розміри каравану);
 
фактичну найбільшу осадку носом і кормою (в метрах);
 
назву судновласника (оператора) і морського агента;
 
порт відходу;
 
порт призначення;
 
найменування та кількість вантажу (вказується наявність палубного вантажу);
 
відомості про будь-які обмеження в керуванні судном та несправності суднового устаткування, що можуть вплинути на безпеку плавання судна.
 
8.4. Заявка на рух уточнюється не менш як за 2 години до передбачуваного входу в зону дії СРРС (зміст інформації - назва судна, очікуваний час і місце входу в зону дії СРРС, а також будь-які зміни інформації, переданої раніше).
 
8.5. Не менш як за 30 хвилин до передбачуваного входу в зону дії ПРРС "Феодосія" судно повинно встановити ультракороткохвильовий зв'язок з ПРРС "Феодосія" та одержати дозвіл на рух.
 
8.6. Дозвіл на рух діє протягом 30 хвилин. Якщо протягом 30 хвилин після призначеного часу судно не розпочало рух, дозвіл на рух анулюється і повинен бути одержаний знову. У цьому випадку у зв'язку зі зміною судноплавної обстановки ПРРС "Феодосія" може перенести час входу судна в акваторію та запропонувати змінений план плавання.
 
ПРРС "Феодосія" дає дозвіл на рух суден виходячи із загальної судноплавної обстановки в зоні дії або встановлює час початку руху судна, який може відрізнятись від заявленого.
 
8.7. Судна, що постійно здійснюють плавання в межах зони дії ПРРС "Феодосія" (буксири місцевого базування, судна портового флоту, судна днопоглиблювальних караванів, що ведуть роботи в зоні дії ПРРС "Феодосія", та ін.), подають заявку на рух на робочому каналі радіозв'язку ПРРС "Феодосія" не менш як за 30 хвилин до передбачуваного часу початку руху.
 
8.8. Судна, що перебувають на якорі в зоні дії ПРРС "Феодосія", не менш як за 30 хвилин до передбачуваного початку руху повинні запитати у ПРРС "Феодосія" дозвіл на рух.
 
Постановка транзитних суден на рейдових стоянках ФМП дозволяється черговим капітаном Служби капітана ФМП через лоцмана-оператора ПРРС.
 
9. Плавання суден у льодових умовах
 
9.1. Під час оголошеної льодової кампанії плавання суден здійснюється тільки за згодою капітана порту та під проведенням криголамів або буксирів льодового супроводження у складі караванів. Каравани формуються на рейді або в порту.
 
Судна, які мають відповідний льодовий клас, за погодженням з капітаном порту - координатором з проведення льодових операцій можуть здійснювати плавання самостійно.
 
9.2. Судна, які рухаються з моря, подають заявку на льодове проведення капітану порту і на ПРРС "Феодосія" за 4 години до підходу до місця прийому лоцмана.
 
Додатково до відомостей, що надаються відповідно до підпункту 8.3 цих Правил, у заявці повинні бути зазначені:
 
льодовий клас судна згідно з класифікаційним свідоцтвом;
 
тип і потужність головної суднової енергетичної установки;
 
матеріал гребного гвинта;
 
запас палива на борту (ходових діб).
 
Капітан судна відповідає за достовірність інформації, що надається.
 
9.3. Судна, які виходять із порту, за 24 години до виходу подають капітану порту та на ПРРС "Феодосія" заявку на льодове проведення у письмовій формі за підписом капітана судна або його морського агента.
 
9.4. Під час проведення суден у льодах капітани цих суден повинні керуватися спеціальною інформацією, яка оголошується у Повідомленнях мореплавцям.
 
9.5. Судна, які здійснюють самостійне плавання без проведення криголамами або буксирами льодового супроводження, зобов'язані на запит ПРРС "Феодосія" повідомляти своє місцезнаходження, швидкість та льодову обстановку в районі плавання.
 
9.6. Вхід у порт і рух на акваторії заборонено:
 
під час переміщення крижаних полів та/або при швидкості вітру понад 10 м/с;
 
у разі відсутності на штатних місцях ЗНО та/або відсутності видимості створів.
 
10. Район обов'язкового лоцманського проведення суден та організація лоцманського обслуговування
 
10.1. Район обов'язкового лоцманського проведення суден визначається відповідно до таблиці протяжності обов'язкового лоцманського проведення (додаток 2).
 
10.2. Лоцманські послуги в районі обов'язкового лоцманського проведення суден надаються виключно морськими лоцманами України, які входять до складу філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (далі - ДП "Дельта-лоцман").
{ Пункт 10.2 глави 10 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
10.3. Межі району обов'язкового лоцманського проведення суден, організація, порядок подання та виконання лоцманських заявок визначаються в обов'язкових постановах ФМП.
{ Пункт 10.3 глави 10 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
10.4. Кораблі та судна Держприкордонслужби України і Військово-Морських Сил Збройних Сил України, судна місцевого базування і яхти довжиною до 40 метрів від обов'язкового лоцманського проведення звільняються. У разі необхідності лоцманське проведення для таких кораблів і суден надається безкоштовно.
{ Пункт 10.4 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
10.5. Судна, які прямують до (з) акваторії порту, приймають (висаджують) лоцмана ДП "Дельта-лоцман" у районі світного буя "Феодосійський".
 
10.6. Місцезнаходження морської лоцманської станції - ФМП.
 
11. Порядок подання лоцманської заявки
 
11.1. Для суден, які прямують у ФМП, подання лоцманської заявки визначається обов'язковими постановами по порту.
 
11.2. Заявка подається лоцману ДП "Дельта-лоцман" через морського агента судна за 4 години, підтверджується за 2 години та уточнюється за 30 хвилин до підходу судна до місця прийому лоцмана.
 
Якщо морським агентом або капітаном судна не було здійснено уточнення за 30 хвилин до зазначеного в заявці часу, то заявка скасовується. У такому разі це судно забезпечується лоцманом у загальній черзі.
 
У разі підходу судна до місця прийому лоцмана із запізненням більш як на 2 години це судно обслуговується за наявності вільних лоцманів.
 
11.3. Заявки та уточнення, що визначені в підпункті 11.2 цих Правил, надаються в морську лоцманську станцію (далі - МЛС) ДП "Дельта-лоцман" капітаном судна або морським агентом виключно у письмовій формі.
 
11.4. Якщо з будь-яких причин судно не готове до відходу в заявлений час, капітан судна або його агент повинні не менш як за 1 годину до заявленого часу повідомити новий час відходу.
 
11.5. Капітан судна, який викликав морського лоцмана і після його прибуття відмовився від лоцманських послуг, зобов'язаний сплатити повністю лоцманський збір за проведення судна, для якого був викликаний лоцман.
 
Якщо морський лоцман затримується на судні більше двох годин через необхідність довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині та інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний сплатити організації, де працює морський лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому згідно з чинним законодавством. { Абзац другий пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
{ Пункт 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
11.6. У заявці на лоцманське обслуговування зазначаються: найбільші довжина, ширина, висота борту, швидкість повного маневрового ходу, фактична осадка носом і кормою.
 
У період льодової кампанії в заявці додатково зазначаються льодовий клас судна, потужність головної енергетичної установки, матеріал гвинта та запас палива на борту (ходових діб).
 
12. Порядок лоцманського обслуговування
 
12.1. Лоцманське обслуговування суден здійснюється цілодобово, якщо обов'язковими постановами по порту і цими Правилами не встановлено обмежень руху суден або через гідрометеорологічні умови не забезпечено безпечний прийом (висадку) лоцмана.
 
12.2. У районах обов'язкового лоцманського проведення, якщо безпечному проходу судна перешкоджають гідрометеорологічні умови або інші особливі обставини, виконання вказівок капітана порту щодо заборони руху судна для капітана і лоцмана є обов'язковим.
 
У разі виникнення надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров'ю екіпажу, пасажирів судна, а також безпеці судна, берегових споруд, навколишнього природного середовища, заявка на лоцманське проведення приймається негайно і лоцман направляється на судно в першу чергу.
 
12.3. Дозвіл на підхід судна до місця прийому лоцмана надає ПРРС "Феодосія" за погодженням з МЛС.
 
У разі закриття руху у зв'язку з метеорологічними умовами чи з інших особливих причин або відмови від прийому судна портом призначення судно повинно стати на якір у районі якірної стоянки, яка буде призначена ПРРС.
 
Залежно від погодних умов за вказівкою ПРРС і за погодженням з лоцманом місце прийому (висадки) лоцмана може бути змінено.
 
12.4. Якщо лоцман не може безпечно висадитись на борт судна з метеорологічних або з інших особливих причин, за погодженням з капітаном судна та капітаном порту лоцманське проведення судна може бути виконано методом лідирування за лоцманським судном.
 
Судно, яке проведене методом лідирування, не звільняється від сплати лоцманського збору. Капітан такого судна зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію.
 
12.5. Під час підходу судна до місця прийому (висадки) лоцмана капітану судна належить завчасно підготувати головну енергетичну установку для маневрування та мати швидкість руху відповідно до рекомендацій капітана лоцманського судна.
 
Під час прийому (висадки) лоцмана капітан судна зобов'язаний підтримувати зв'язок з лоцманським судном і погоджувати з ним свої дії.
 
12.6. Якщо капітан судна, яке готується до прийому/висадки лоцмана, вимушений збільшити погоджену з лоцманським судном швидкість або змінити курс для збереження безпечного управління судном, він зобов'язаний повідомити про свої дії капітана лоцманського судна та ПРРС.
 
Перший заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового
транспорту М.Верещака

Додаток 1
до Правил плавання
та лоцманського проведення
суден у Феодосійській
затоці, на рейдах
Феодосійського морського
порту та на підходах до нього

 
КАНАЛИ
радіозв'язку та телефони портових служб і ПРРС

 
------------------------------------------------------------------------- | N | Підрозділи | Канали | Позивні | Телефони | |з/п| |радіозв'язку| | (код 065-62) | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |1 |Черговий | 16 | "Феодосія, | - | | |центральної | | Радіо" | | | |портової | | | | | |радіостанції | | | | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |2 |Черговий | 16 | "Феодосія, | 21823 | | |берегової станції| | Радіо-1" | 80676290974 | | |ГМЗЛБ | 70 | | | | |MMSI | | | | | |002723663 | | | | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |3 |Інспектор Служби | 10 | "Феодосія, | 30506 | | |капітана ФМП | | Радіо-2" | | | | | | (порто- | | | | | | контроль) | | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |4 |Диспетчер | 14 | "Феодосія, | 31257 | | |нафторайону | | Радіо-3" | | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |5 |МЛС | 11 |"Дельта-лоцман" | 21461 | |---+-----------------+------------+----------------+-------------------| |6 |ПРРС | | "Феодосія, | 21823 | | |основний | 67 |Трафік-контроль"| | | |резервний | 62 | | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Правил плавання
та лоцманського проведення
суден у Феодосійській
затоці, на рейдах
Феодосійського морського
порту та на підходах до нього

 
ТАБЛИЦЯ
протяжності обов'язкового лоцманського проведення

 
------------------------------------------------------------------ | N | Маршрути |Відстань проведення в милях| | з/п | | | |-------+----------------------------+---------------------------| |1 |Від точки зустрічі лоцмана | 5 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 02,1'N | | | |внутрішнього рейду порту | | |-------+----------------------------+---------------------------| |2 |Від точки зустрічі лоцмана | 5 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 02,9'N | | | |пасажирського пірса | | | |у гирлі річки Байбуга | | |-------+----------------------------+---------------------------| |3 |Від точки зустрічі лоцмана | 5 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 03,9'N водного| | | |ковша заводу "Буддеталь" | | |-------+----------------------------+---------------------------| |4 |Від точки зустрічі лоцмана | 3 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 06,9'N | | | |акваторії водного ковша | | | |заводу "Море" | | |-------+----------------------------+---------------------------| |5 |Від точки зустрічі лоцмана | 3 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 03,0N | | | |району N 401 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |6 |Від точки зустрічі лоцмана | 4 | | |(фі)=45град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до лінії, що з'єднує | | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 02,7'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,3'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)= 35 град. 24,9'E | | | |району N 400 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |7 |Від точки зустрічі лоцмана | 5 | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 03,5'N | | | |району N 667 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |8 |Від паралелі | 2 | | |(фі)=45 град. 03,0'N | | | |району N 401 до паралелі | | | |(фі)=45 град. 02,1'N | | | |внутрішнього рейду порту | | |-------+----------------------------+---------------------------| |9 |Від лінії, що з'єднує | 1 | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 02,7'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,3'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 400 до | | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |02,1'N внутрішнього рейду | | | |порту | | |-------+----------------------------+---------------------------| |10 |Від лінії, що з'єднує | 2 | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 03,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 27,4'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 401 | | | |до паралелі | | | |(фі)=45 град. 03,5'N | | | |району N 667 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |11 |Від лінії, що з'єднує | 2 | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 03,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 27,4'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 401 до паралелі | | | |(фі)=45 град. 02,9'N | | | |пасажирського пірса | | | |у гирлі річки Байбуга | | |-------+----------------------------+---------------------------| |12 |Від лінії, що з'єднує | 2 | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 03,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 27,4'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 401 до паралелі | | | |(фі)=45 град. 03,9'N | | | |пасажирського пірса (ківш | | | |заводу "Буддеталь") | | |-------+----------------------------+---------------------------| |13 |Від лінії, що з'єднує | 5 | | |координати точок | | | |(фі)=45 град. 03,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 27,4'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град.24,9'E | | | |району N 401 до | | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |06,9'N акваторії водного | | | |ковша заводу "Море" | | |-------+----------------------------+---------------------------| |14 |Від паралелі | 2 | | |(фі)=45 град. 02,1'N | | | |внутрішнього рейду порту | | | |до паралелі (фі)=45 град. | | | |03,0'N району N 401 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |15 |Від паралелі | 1 | | |(фі)=45 град. 02,1'N | | | |внутрішнього рейду порту до | | | |лінії, що з'єднує координати| | | |точок (фі)=45 град. 02,7'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,3'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 400 | | |-------+----------------------------+---------------------------| |16 |На вихід з порту: від | 4 | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |02,1'N внутрішнього рейду | | | |порту до точки зустрічі | | | |лоцмана | | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | |-------+----------------------------+---------------------------| |17 |На вихід з порту: від | 4 | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |03,5'N району N 667 до | | | |точки зустрічі лоцмана | | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. 30,0'E | | |-------+----------------------------+---------------------------| |18 |На вихід з порту: від | 4 | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |02,9'N пасажирського | | | |пірса у гирлі річки | | | |Байбуга до точки | | | |зустрічі лоцмана | | | |(фі)=45 град. 04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. | | | |30,0'E | | |-------+----------------------------+---------------------------| |19 |На вихід з порту: від | 4 | | |паралелі (фі)=45 град. | | | |03,9'N водного ковша | | | |заводу "Буддеталь" | | | |до точки зустрічі | | | |лоцмана (фі)=45 град. | | | |04,0'N; | | | |(ламбда)=35 град. | | | |30,0'E | | |-------+----------------------------+---------------------------| |20 |Від паралелі | 1 | | |(фі)=45 град. 03,0'N | | | |району N 401 до лінії, | | | |що з'єднує координати точок | | | |(фі)=45 град. 02,7'N; | | | |(ламбда)=35 град. 24,3'E; | | | |(фі)=45 град. 02,5'N ; | | | |(ламбда)=35 град. 24,9'E | | | |району N 400 | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. У разі входу в порт та виходу з порту суден валовою місткістю менш як 500 р.т., які є власністю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, розрахункова протяжність лоцманського проведення дорівнює одній морській милі.


Інші НПА

Наказ Мінтрансзв'язку №721 від 09.10.2002 Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього Наказ Мінтрансзв'язку №626 від 05.09.2002 Про затвердження Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього Розпорядження КМУ №578 від 30.04.2014 Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту Наказ Мінсоцполітики №260 від 10.03.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Міністерства праці України Наказ МФУ №289 від 04.03.2015 Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Наказ Мін'юст №383/5 від 18.03.2015 Деякі питання проведення антикорупційної експертизи Наказ Фонд державного майна України №210 від 17.02.2015 Про затвердження Змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Наказ Фонд державного майна України №1660 від 09.08.2000 Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Постанова Правління НБУ №194 від 19.03.2015 Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління НБУ №496 від 12.11.2003 Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів