Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінтрансзв'язку № 721 від 09.10.2002 Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього

 
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
09.10.2002 N 721
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2002 р.
за N 973/7261

 
Про затвердження Правил плавання суден
Керч-Єнікальським каналом і підхідними
каналами до нього
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 905 від 27.02.2015 }
 
З метою забезпечення безпеки судноплавства та упорядкування руху суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього у відповідності до статей 3, 10 і 110 Кодексу торговельного мореплавства України Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Правила плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього (далі - Правила), що додаються.
 
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Скворцов Г.П.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. Керченському морському торговельному порту (Котовський О.В.) у двомісячний термін після державної реєстрації привести Обов'язкові постанови по Керченському морському торговельному порту і порту Крим у відповідність до зазначених Правил.
 
4. ДУ "Держгідрографія" (Корякін А.В.) забезпечити у встановленому порядку опублікування у "Повідомленнях мореплавцям" цих Правил і змін до Обов'язкових постанов по Керченському морському торговельному порту і порту Крим, внесених відповідно до п. 3 цього наказу.
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Симоненка С.В.
 
Т.в.о. міністра Е.Абдуллаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
09.10.2002 N 721
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2002 р.
за N 973/7261
 
{ Дію Правил призупинено на час дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 N 578-р від 27.02.2015 }
 
ПРАВИЛА
плавання суден Керч-Єнікальським каналом
і підхідними каналами до нього
 
{ у тексті Правил та додатку: скорочення "КМТП" замінено скороченням "КМП"; скорочення "ІДПН" замінено словами "Служба капітана КМП"; слово "Мінтрансу" замінено словами "Мінінфраструктури
України"
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5
від 13.01.2014 }

 
1. Загальні положення
 
1.1 Правила плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього (далі - Правила) встановлюють порядок плавання суден незалежно від прапора і форми власності з метою забезпечення безпеки судноплавства в Керченській протоці, охорони людського життя на морі і попередження забруднення довкілля.
 
1.2 Правила поширюються на:
- акваторію Керч-Єнікальського каналу (далі - КЄК) з охоронними зонами;
- акваторію Керченського підхідного каналу (далі - КПК) Керченського морського порту (далі - КМП) з охоронними зонами; { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
- внутрішній рейд і акваторію КМП, акваторію порту Крим;
- райони місць якірних стоянок N 450, 452 (перевантажувальний рейд) та N 453, 471;
- зону поромної переправи (далі - ЗПП);
- фарватери N 28, 50, 52;
- рекомендовані шляхи N 12, 45;
- район забрівкового плавання.
На акваторіях Керченської протоки, зазначених у цьому пункті, діє регульований порядок руху суден.
 
1.3 Правила не поширюються на маломірні судна, що використовують для руху райони прибережного плавання.
 
1.4 Правила розроблені відповідно до:
- Кодексу торговельного мореплавства України ;
- Правил плавання і перебування в територіальному морі, у внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 N 529 ;
- Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 447 від 13.01.2014 }
- Положення про морських лоцманів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 8 травня 2013 року N 292 від 13.01.2014 }
- Типового положення про службу регулювання руху суден, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2001 N 340 та зареєстрованого в Мін'юсті 25.06.2001 за N 545/5736;
- Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ;
- Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі 1972 року (далі - МППЗС-72);
- Рекомендацій з лоцманської служби, прийнятих Резолюцією ІМО А.159 (IV);
- Керівництва для служб управління рухом суден, прийнятого Резолюцією ІМО А.857 (20);
- Загальних правил плавання і стоянки суден у морських портах СРСР і на підходах до них, затверджених Міністерством морського флоту СРСР і Міністерством рибного господарства СРСР 20.02.1990.
 
1.5 Контроль за виконанням суднами Правил у районах, зазначених у пункті 1.2, здійснює Центр регулювання руху суден (далі - ЦРРС) КМП.
 
1.6 ЦРРС у залежності від гідрометеорологічних умов і інших обставин установлює порядок руху суден каналами, фарватерами і рекомендованими шляхами Керченської протоки, здійснює регулювання руху суден і контроль за виконанням суднами встановленого режиму плавання.
 
Судна, що плавають у районах, зазначених у пункті 1.2 Правил, повинні керуватися:
- Міжнародними правилами попередження зіткнень суден у морі (МППЗС - 72) ;
- Загальними правилами плавання і стоянки суден у морських портах СРСР і на підходах до них;
- Обов'язковими постановами по Керченському морському порту і порту Крим. { Абзац п'ятий пункту 1.6 глави 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
1.7 За порушення Правил Укрморрічінспекція або капітан КМП в межах своїх повноважень мають право притягти порушника до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
{ Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487 від 01.11.2011 }
 
2. Інформація і зв'язок
 
2.1 Інформація про підхід судна до Варзовського буя при проходженні судна транзитом з Азовського моря або до буя N 1 при проходженні судна з боку Чорного моря подається на адресу ЦРРС капітаном судна або судновим агентом за 48 годин до підходу, повторно - за 24 години і остаточно уточнюється за 4 години до підходу.
 
У разі зміни часу підходу інформація повинна бути передана не пізніше ніж за 2 години до підходу до вказаних буїв.
 
При тривалості переходу менше 48 годин інформація про підхід повинна бути передана не пізніше 2 годин після виходу судна з порту.
 
У разі відсутності інформації про підхід або її затримки дозвіл на прохід судна КЄК надає ЦРРС, виходячи з фактичної обстановки у каналі; лоцман надається в останню чергу.
 
Інформація про підхід до приймальних буїв Керченської протоки суден, що прямують у порти Керченської протоки, подається до ЦРРС за 48 годин, повторно - за 24 години і остаточно уточнюється за 4 години до підходу до КЄК.
 
У разі зміни часу підходу інформація повинна бути передана не пізніше ніж за 2 години до підходу до приймальних буїв. При тривалості переходу менше 48 годин інформація про підхід повинна бути подана не пізніше 2 годин після виходу судна з порту.
 
У разі відсутності інформації про підхід або її затримки дозвіл на прохід судна Керч-Єнікальським каналом надає ЦРРС виходячи з фактичної обстановки у каналі; лоцман надається в останню чергу.
 
2.2 Інформація про підхід судна повинна містити такі дані:
- тип, назву судна, його позивний і номер ІМО;
- прапор судна та назву судновласника;
- назву агентської фірми, її адресу;
- запланований час і місце підходу до приймальних буїв або до зони дії ЦРРС;
- найбільшу довжину, ширину, висоту борту, місткість (брутто, нетто), фактичні осадки носом і кормою;
- мету заходу;
- назву і кількість вантажу (кількість пасажирів);
- порт відходу (останній порт заходу) і порт призначення;
- стан суднової радіолокаційної станції (далі - РЛС) і засобів зв'язку;
- наявні обмеження в управлінні судном і несправності, які перешкоджають безпеці судноплавства;
- швидкість судна в маневровому режимі.
 
При буксируванні капітан судна, що буксирує, повідомляє основні розміри об'єкта, який буксирується.
 
Капітан судна несе відповідальність за достовірність переданої інформації у встановленому порядку.
 
2.3 При проходженні транзитом, за 30 хвилин до підходу до приймальних буїв або до зони регулювання руху суден, капітан судна повинен установити радіозв'язок по УКХ-радіостанції на відповідному робочому каналі ЦРРС і дати уточнювальну інформацію. Надалі капітан судна керується вказівками лоцмана-оператора ЦРРС (інформація про канали радіозв'язку ЦРРС, підприємств та портів Керченської протоки, а також їхні позивні, зазначені в додатку).
 
2.4 Для суден, які прямують у порти і підприємства Керченської протоки, відповідальність за узгодження часу підходу судна до причалу покладається на капітана судна або його суднового агента і диспетчера відповідного порту або підприємства.
 
Заявка і інформація на відхід суден із портів і підприємств Керченської протоки подається до ЦРРС капітаном (агентом) судна через диспетчера підприємства до 12 години доби, яка передує відходові, для упорядкування добового графіка порядку і часу виходу суден, що погоджується капітаном (агентом) судна з Службами капітана порту (далі - Служба капітана КМП) і диспетчерами підприємств. { Абзац другий пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
У разі незапланованого виходу судна з порту заявка подається не пізніше ніж за 2 години до виходу.
 
2.5 В інформації на відхід судна повинні бути зазначені:
- назва судна, прапор, позивні, номер ІМО;
- назва і кількість вантажу (кількість пасажирів);
- осадка носом і кормою, довжина, ширина, висота борту;
- судновласник, агент;
- порт призначення;
- заявка на лоцмана і буксири (у разі необхідності);
- стан РЛС і засобів зв'язку;
- наявні обмеження в управлінні судном і несправності, які перешкоджають безпеці судноплавства;
- при буксируванні - основні розміри об'єкта, який буксирується;
- швидкість у маневровому режимі.
 
2.6 Про вихід із КМП, Керченського морського рибного порту, порту Крим, бухти Камиш-Бурун капітан судна (агент) зобов'язаний повідомити ЦРРС та Службу капітана КМП телефоном або по УКХ-радіозв'язку не пізніше ніж за 6 годин до часу передбаченого виходу і уточнити час виходу за 30 хвилин. Якщо інформація, що уточнює час виходу, не надійшла, заявка анулюється.
 
2.7 Капітани суден, суднові агенти, чергові інспектори Служби капітана КМП і диспетчери підприємств відповідають за достовірність переданої інформації, а ЦРРС - за свої розпорядження і передану інформацію у відповідності до чинного законодавства України.
 
2.8 Аудіо - і відеоінформація про поточну радіолокаційну обстановку записується технічними засобами ЦРРС, запис зберігається не менше трьох діб. У випадку, якщо сталися які-небудь події, - термін зберігання запису не менше 1 року.
 
2.9 Під час радіообміну між судном і лоцманом-оператором ЦРРС робочими мовами є українська, російська або англійська із використанням Стандартного морського словника - розмовника ІМО.
 
3. Плавання суден у зоні регулювання руху суден
 
3.1 Судно до початку руху в зоні дії ЦРРС повинне встановити зв'язок із ЦРРС і одержати дозвіл на перехід КЄК. При несправній судновій УКХ-радіостанції або відсутності необхідних для зв'язку з ЦРРС радіоканалів здійснюється обов'язкове лоцманське проведення судна з використанням переносної УКХ-радіостанції.
 
Для суден, що здійснюють плавання каналами і фарватерами Керченської протоки, на всьому протязі діє регульований порядок руху.
 
3.2 Лоцман-оператор ЦРРС, залежно від обставин, дає дозвіл на відхід судна від причалу або зняття з якоря. Без зазначеного дозволу рух суден забороняється. Якщо протягом 30 хвилин після призначеного часу судно не почало рухатись, то дозвіл на відхід анулюється.
 
Після отримання дозволу на відхід від причалу або зняття з якоря капітан судна зобов'язаний сповістити ЦРРС про початок руху на відповідному каналі УКХ-радіозв'язку.
 
3.3 Судно під час руху Керченською протокою повинно постійно нести радіовахту на робочому каналі ЦРРС, якщо йому не наданий інший канал.
 
3.4 КЄК є каналом із двостороннім рухом. ЦРРС у залежності від навігаційної, гідрометеорологічної обстановки в каналі, технічних особливостей судна, наявності караванів у каналі або інших причин, що перешкоджають безпечному плаванню суден, може встановлювати односторонній рух або припиняти рух суден.
 
3.5 Для плавання КЄК допускаються судна довжиною до 215 метрів і судна з осадкою не більше 8 метрів (при проходженні судна з боку Азовського моря). Для суден, що рухаються до КМП з боку Чорного моря, допускається осадка до 8,3 метра.
 
Можливість входу в КЄК суден, що перевищують зазначені розміри, розглядається капітаном Керченського морського порту в кожному конкретному випадку в залежності від стану судна, можливості забезпечення буксирними суднами на супровід, гідрометеорологічних та інших умов.
 
Осадка суден дозволяється:
а) на КПК - не більше 8,3 метра;
б) на Чушкінському і частині Єнікальського колін КЄК (від місця сполучення Чушкінського коліна з Єнікальським до перетинання осі Єнікальського коліна з віссю КПК) - не більше 8 метрів;
в) на Павловському, Бурунському і частині Єнікальського колін КЄК (від місця сполучення Бурунського коліна з Єнікальським коліном до перетинання з віссю КПК) - не більше 8,3 метра.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.6 { Абзац перший пункту 3.6 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 146 від 11.03.2013 }
 
Плавання суден каналами при обмеженій видимості дозволяється:
а) у світлий час доби - при видимості не менше 2 миль;
б) у темний час доби - при видимості головних створних знаків, які забезпечують плавання Керч-Єнікальським каналом;
в) суднам, оснащеним апаратурою сучасних супутникових радіонавігаційних систем, при видимості менше зазначеної в підпунктах "а" і "б", плавання каналами може бути дозволено ЦРРС за згодою капітана судна за узгодженням із лоцманом;
г) при обмеженій видимості за згодою капітана і лоцмана може здійснюватися радіолокаційне проведення суден з осадкою до 4,5 метра.
 
Вхід суден у КЄК і рух підхідними каналами при несприятливих гідрометеорологічних умовах, а також при швидкості вітру більше 14 м/с забороняється.
 
3.7 Швидкість руху суден не повинна перевищувати:
а) на всьому протязі КЄК - 10 вузлів, для суден з осадкою 5,0 метра і менше - 12 вузлів;
б) на КПК - 7 вузлів;
в) на акваторії порту - 3 вузли.
 
3.8 Дистанція між суднами, що входять у Керч-Єнікальський канал і рухаються ним в одному напрямку, повинна бути не менше 1 милі.
 
Обгін суден на каналах:
а) дозволяється за узгодженням із ЦРРС при осадці суден до 4,5 метрів;
б) на КПК і на поворотах - обгін суден заборонений;
в) заборонений також обгін судна двома суднами одночасно.
 
3.9 Малотоннажні судна повинні здійснювати плавання за брівками каналів Керченської протоки (крім періоду льодової кампанії) і можуть входити в габарити каналів тільки на ділянках, де забрівкові глибини перешкоджають їхньому безпечному плаванню при узгодженні з ЦРРС і отриманні від нього дозволу.
 
Малотоннажними суднами в Правилах вважаються:
а) самохідні судна тоннажем до 300 умовних одиниць (у.о.);
б) несамохідні судна тоннажем до 500 у.о.
 
Судна країн СНД (крім суден із небезпечними вантажами) з осадкою до 3,5 метрів можуть використовувати для плавання район забрівкового плавання.
 
3.10 При плаванні каналами Керченської протоки дозволяється буксирування на буксирному тросі тільки одного об'єкта. Довжина буксирного тросу не повинна перевищувати 50 метрів. Питання про буксирування двох об'єктів "лагом" до буксиру і буксирування плавучих бурових установок (далі - ПБУ) вирішується в кожному окремому випадку капітаном порту.
 
Капітани суден, що буксируються, відповідають за пошкодження і зміщення із своїх штатних місць плавучих попереджувальних знаків навігаційного обладнання каналів.
 
3.11 З метою регулювання руху суден канали Керченської протоки розділяються на:
головний канал - Керч-Єнікальський канал;
бічні канали відносно КЄК - підхідний канал Керченського морського порту (далі - КПК); підхідний канал Камиш-Бурунської бухти - Аршинцевський підхідний канал (далі - АПК); усі фарватери (далі - ФВ) і рекомендовані шляхи (далі - РШ) Керченської протоки;
підхідний канал Керченського морського рибного порту (далі - КМРП) є бічним каналом відносно КПК.
{ Пункт 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.12 Судна, що рухаються бічними каналами, звільняють дорогу суднам, що рухаються головним каналом.
 
3.13 При одночасному наближенні до місця повороту з протилежних напрямків судна повинні керуватися таким:
а) якщо жодне із суден не несе сигналів, передбачених правилом 28 МППЗС-72 , або обидва судна несуть такі сигнали, то право першочергового проходу повороту має судно, що рухається Єнікальським або Бурунським колінами КЄК у Чорне море, а також судно, що рухається Єнікальським коліном КЄК в Азовське море;
б) всі судна, що не несуть сигналів, передбачених правилом 28 МППЗС-72 , незалежно від напрямку руху звільняють дорогу і надають право першочергового проходу повороту суднам, які несуть такі сигнали;
в) судна, які зобов'язані дати право першочергового проходу повороту, повинні розрахувати свій маневр таким чином, щоб на відстані не менше 0,5 милі до початку повороту пропустити зустрічне судно;
г) судна, що виходять із КЄК, мають переважне право перед суднами, що повинні ввійти в КЄК;
ґ) при складних гідрометеорологічних умовах або інших обставинах плавання першочерговість проходу повороту визначається ЦРРС за узгодженням із лоцманом.
 
3.14 Жодне судно не має права входити в канали, на фарватери і рекомендовані шляхи Керченської протоки, у порти Керченської протоки і виходити з них або починати рух у зоні дії ЦРРС, не отримавши дозволу ЦРРС і відомостей про обставини на каналах. Дозвіл анулюється і повинен бути запитаний знову, якщо судно протягом 30 хвилин не починає дозволені дії.
 
3.15 Судно до початку руху в зоні дії ЦРРС повинно встановити радіозв'язок із ЦРРС і одержати дозвіл на перехід КЄК.
 
Судно, що не одержало дозвіл ЦРРС на вхід у зону його дії, або не встановило зв'язок із ним, повинно стати на якір у дозволених для постановки місцях, указаних на карті, або лягти в дрейф до встановлення зв'язку, одержання дозволу і рекомендацій ЦРРС, повідомити своє місце і дії по власній УКХ-радіостанції, через радіоцентр порту або інші судна.
 
Після одержання дозволу від ЦРРС капітан судна зобов'язаний сповістити про початок руху судна чергового лоцмана-оператора ЦРРС, чергового капітана Служби капітана КМП або диспетчера підприємства.
 
3.16 Обов'язковими для виконання як капітанами суден, так і лоцманами, незалежно від їхньої приналежності, є вказівки ЦРРС, що стосуються:
а) заборони руху каналами КЄК і КПК;
б) входу в КЄК, КПК і виходу з них, входу на фарватери і рекомендовані шляхи Керченської протоки і виходу з них;
в) черговості руху;
г) плану переходу і його змін у разі потреби (шляху, швидкості, дистанції між суднами, часу і черговості проходу поворотів і т.ін.);
ґ) визначення місця якірної стоянки, постановки і зняття із якірної стоянки, швартування або затримки біля причалу;
д) радіолокаційного проведення суден;
е) дій щодо запобігання безпосередній небезпеці або її загрозі;
є) інші вказівки, що стосуються безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі, попередження забруднення довкілля.
 
3.17 Судно повинно повторити розпорядження лоцмана-оператора, що стосуються безпосередньо його, а в разі неможливості виконання переданої вказівки - повідомити причину, а також свої наміри.
 
3.18 У разі неможливості з будь-яких причин зв'язатися з ЦРРС судно повинно повідомити своє місцезнаходження і дії через радіоцентр порту або інші судна.
 
3.19 У разі неприйняття судна портом з будь-яких причин судно зобов'язане стати на якір або лягти в дрейф у місці, визначеному лоцманом-оператором ЦРРС.
 
3.20 Усі судна, що є на підході до зони Керченської протоки, зобов'язані вийти на радіозв'язок на 16-му каналі-УКХ (156, 800 МГц) із черговою службою найближчого підрозділу Прикордонних військ України (радіопозивний "Лебідь"), з наступним переходом на радіоканал Прикордонних військ для розпізнання і передачі інформації про судно і маршрут прямування.
 
3.21 ЦРРС визначає черговість руху суден Керч-Єнікальським каналом, керуючись такими пріоритетами:
а) аварійні судна;
б) судна, що виходять для надання допомоги, а також судна з важкохворими на борту;
в) кораблі й судна Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Морської охорони Прикордонних військ України, що виконують спеціальні завдання;
г) гідрографічні судна, що використовуються для відновлення засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО);
ґ) пасажирські судна і пороми, що рухаються за розкладом, судна з швидкопсувними вантажами та рибною продукцією;
д) судна з небезпечними вантажами;
е) лінійні судна або судна довжиною більше 160 метрів;
{ Підпункт "е" пункту 3.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 146 від 11.03.2013 }
є) інші судна відповідно до черговості надходження заявок і відповідно до графіка.
 
3.22 Судна, які прямують до зони дії ЦРРС і перебувають на ділянці з погіршеною видимістю, повинні негайно сповістити про це лоцмана-оператора ЦРРС і надалі керуватися його рекомендаціями і розпорядженнями.
 
3.23 Забороняється самостійне плавання суден із несправними якірними і рульовим пристроями, із диферентами на ніс (якщо це не обумовлено конструктивними особливостями судна, зазначеними в суднових документах), із диферентом на корму більше 3 метрів, із креном більше 5 градусів, а при обмеженій видимості - також суден із несправними РЛС, гірокомпасом і магнітним компасом.
 
3.24 У разі виникнення непередбачених обставин (вихід із ладу головного двигуна, рульового пристрою, падіння людини за борт, погіршення видимості і т.ін.) при проходженні в зоні дії ЦРРС капітан судна зобов'язаний негайно довести це до відома лоцмана-оператора ЦРРС і надалі усі свої дії погоджувати з ним.
 
3.25 У разі посадки судна на брівку каналу зняття з брівки самостійно забороняється.
 
3.26 При запиті лоцмана-оператора ЦРРС із метою упізнання капітан судна зобов'язаний повідомити своє місцезнаходження відносно якого-небудь орієнтира або виконати пізнавальний маневр.
 
3.27 Надання СРРС послуг судну не знімає з капітана судна відповідальності за безпеку його плавання і захист довкілля. При виконанні дій на підставі інформації, розпоряджень, отриманих від СРРС, рішення щодо безпосереднього керування судном і забезпечення безпеки його плавання залишаються за капітаном судна.
 
3.28 Судно, яке перетинає канал, повинне звільняти дорогу судну, що прямує каналом.
 
Судно повинне, наскільки це практично можливо, уникати перетинання смуг руху. Якщо воно змушене перетинати смугу руху, то повинне робити це, наскільки можливо, під прямим кутом до загального напрямку потоку руху.
 
Розходження суден на КПК і АПК дозволяється тільки з дозволу ЦРРС при сприятливих гідрометеорологічних умовах і розмірах суден, що відповідають габаритам каналів.
 
Суднам при перетинанні каналів, фарватерів і рекомендованих шляхів Керченської протоки забороняється перешкоджати руху суден, що йдуть ними, і перетинати їхні курси по носу на відстані менше 0,5 милі.
 
3.29 Односторонній рух для суден, що йдуть Керч-Єнікальським каналом, установлюється за таких умов:
а) для суден шириною більше 25 метрів і для суден довжиною більше 165 метрів;
б) для суден, стиснених своєю осадкою, при поганій керованості судна, при великому куті дрейфу;
в) для суден з небезпечними вантажами, крім небезпечних вантажів 1 і 2 підкласів класу 4 та 8, 9 класів, які перевозяться у закритих вантажних приміщеннях;
{ Підпункт "в" пункту 3.29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 146 від 11.03.2013 }
г) при обмеженій видимості - менше 2 миль удень, уночі - при відсутності видимості головних створних знаків;
ґ) при інших особливих обставинах за попередньою, обґрунтованою заявкою капітана судна і за рішенням капітана порту.
 
КПК, підхідний канал рибного порту і підхідний канал бухти Камиш-Бурун (далі - АПК) вважаються каналами одностороннього руху.
 
3.30 Судна на підводних крилах можуть здійснювати плавання каналами згідно з умовами і обставинами плавання, але виходити і входити на внутрішню акваторію порту (буй N 14 КПК) вони повинні у водотоннажному положенні, маючи при цьому швидкість, яка відповідає технічним характеристикам і переважним умовам плавання.
 
3.31 При вході в КЄК і при проходженні каналом судно повинно повідомляти ЦРРС про фактичний судновий час проходу траверзу таких буїв: N 1, 19, 24 (траверз КМП), 41, 51.
 
У разі виходу з каналу судно повинно повідомити ЦРРС про час і місце виходу з каналу, свій подальший передбачуваний маршрут проходження. Для зв'язку з ЦРРС протягом усього часу перебування судна в зоні дії ЦРРС, капітан судна зобов'язаний забезпечити ретельне несення радіовахти на робочому 14-му каналі УКХ-радіостанції.
 
3.32 У зв'язку з гідрометеорологічними особливостями і складними умовами плавання, для забезпечення безпеки повороту судна з осадкою більше ніж 6,5 метра із КЄК у КПК і в зворотному напрямку, встановлюється обов'язкове використання буксирних суден, мінімальна кількість і потужність яких визначаються таким чином:
а) для суден довжиною від 100 метрів до 130 метрів - 1 буксир 1200 к.с.;
б) для суден довжиною від 130 метрів до 160 метрів - 2 буксири по 1200 к.с. або 1 буксир 1200 к.с. і 1 буксир 600 к.с.;
в) для суден довжиною від 160 метрів і більше - 3 буксири по 1200 к.с.
 
Для суден довжиною 160 метрів і більше встановлюються такі обов'язкові умови - захід у КМП і вихід із порту здійснюється тільки у світлий час доби, при сприятливих гідрометеорологічних умовах та достатньому буксирному забезпеченні.
 
Порядок використання буксирів і їхня кількість у залежності від маневрових характеристик судна, розмірів судна, навігаційної обстановки і складності умов плавання можуть бути змінені капітаном порту.
 
3.33 Усім суднам, що рухаються, забороняється тримати виваленими за борт стріли, крани, парадні трапи, шлюпки та інші предмети й пристрої до постановки судна на якір або до причалу, за винятком лоцманських трапів.
 
Ця заборона поширюється також на судна, що стоять біля причалів.
 
3.34 Постановка суден на якір у Керченській протоці дозволена тільки в межах районів якірних стоянок N 450, 452 (перевантажувальний рейд), 453 і в чотирьох точках району якірної стоянки N 471.
 
На внутрішній акваторії Керченського морського порту забороняється:
а) одночасна постановка на якір більше 2 суден довжиною до 120 метрів;
б) постановка на якір судна довжиною більше 140 метрів.
 
Постановка суден на якір у габаритах каналів, їхніх охоронних зонах, фарватерах і рекомендованих шляхах Керченської протоки заборонена.
 
Райони якірних стоянок N 450, 453, що доступні для суден з осадкою 8 метрів, обмежені колами з радіусами 6 кабельтових. Координати центрів районів:
N 450 - широта 45 град. 11'18" N, довгота 036 град. 29'12" E;
N 453 - широта 45 град. 28'06" N, довгота 036 град. 37'07" E.
 
У районі якірної стоянки N 452, доступному для суден з осадкою не більше 6 метрів, рекомендується віддавати якір у точках 1-6, обмежених колами з радіусом 100 метрів.
 
Район якірної стоянки N 471 (зовнішній перевантажувальний рейд (ЗПР)), доступний одночасно для 4 суден у 4 точках (по одному судну в точці) з осадкою до 10 метрів у точках 1 і 2 та з осадкою до 12 метрів у точках 3 і 4:
точка 1 - широта 45 град. 09'01" N, довгота 036 град. 29'46" E;
точка 2 - широта 45 град. 09'01" N, довгота 036 град. 31'16" E;
точка 3 - широта 45 град. 08'35" N, довгота 036 град. 30'09" E;
точка 4 - широта 45 град. 08'35" N, довгота 036 град. 30'54" E.
{ Пункт 3.34 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.35 У місці сполучення КЄК із КПК є розширення, що примикає до правої (зеленої) брівки КЄК, від буя N 21 КЄК до буя N 25 КЄК, зазначене на картах, призначене для забезпечення безпечного повороту суден із КЄК на КПК в зворотному напрямку.
 
У зоні розширення постановка суден на якір заборонена.
 
3.36 Плавання маломірних суден на акваторіях КЄК, КПК, у їхніх охоронних зонах і на внутрішній акваторії КМП забороняється.
 
3.37 Для заходу в КМП можуть мати дозвіл судна довжиною до 200 метрів (як з боку Чорного, так і Азовського морів) і осадкою до 8,3 метра при проходженні судна з боку Чорного моря; при проходженні судна з боку Азовського моря дозволена осадка до 8 метрів.
 
Можливість заходу суден, довжина яких перевищує 200 метрів, розглядається капітаном КМП у кожному конкретному випадку.
 
3.38 У період путини представники судновласників рибопромислових організацій України зобов'язані дотримуватись ОП і цих Правил для уникнення перешкоди з боку риболовних суден руху суден каналами та погоджувати режим плавання своїх суден у Керченській протоці з капітаном КМП.
 
3.39 Диспетчерські чергові служби портового флоту, Морської аварійно-рятувальної системи Мінінфраструктури України та її підрозділів, технічного флоту "Керчморшлях", рибопромислових і інших організацій зобов'язані стежити за дотриманням установленого режиму плавання суднами, що належать їм, і узгоджувати режим плавання своїх суден із Службою капітана КМП і ЦРРС.
{ Пункт 3.39 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
3.40 Транзитний прохід суден Керч-Єнікальським каналом здійснюється при обов'язковому агентуванні по транзитному проходу судна агентськими організаціями, які розташовані в м. Керч.
 
4. Плавання суден і поромів у зоні поромної переправи
 
4.1 Суднам, незалежно від їхньої осадки і тоннажності в ЗПП дозволяється плавання тільки Керч-Єнікальським каналом і фарватерами N 50, 28.
 
Судно з осадкою до 4 метрів і більше або судно довжиною 90 метрів і більше при проходженні ЗПП повинно додатково виставляти на видному місці за 0,5 милі до входу в зону і нести до виходу з неї:
а) удень - чорну кулю;
б) уночі і при обмеженій видимості - червоний круговий вогонь, дальність видимості якого повинна бути не менше 3 миль.
 
Пороми зобов'язані звільняти дорогу суднам, що виставляють такі сигнали, суднам, що виставляють сигнали згідно з правилом 28 МППЗС - 72 , а також усім суднам, що йдуть у складі каравану.
 
Судна з осадкою менше 4 метрів або судна довжиною менше 90 метрів зобов'язані звільняти дорогу поромам.
 
4.2 В умовах обмеженої видимості пороми зобов'язані:
- використовувати суднову радіолокаційну станцію (далі - РЛС) та здійснювати плавання під контролем ЦРРС;
- звільняти дорогу всім суднам, що йдуть Керч-Єнікальським каналом.
 
При обмеженій видимості пороми і судна, що є в ЗПП, що перетинають або входять у КЄК, повинні звільняти дорогу всім суднам, які прямують Керч-Єнікальським каналом.
 
4.3 Пороми, що є в ЗПП, виставляють додатково два зелених кругових вогні, розташовані нижче топових вогнів, вертикально один над іншим і видимі по всьому горизонту на відстані не менше 3 миль.
 
Під час виходу порому за межі ЗПП зазначені зелені вогні повинні бути негайно виключені.
 
Пороми, що є за межами ЗПП, при перетинанні Керч-Єнікальського каналу зобов'язані звільняти дорогу суднам, що рухаються каналом.
 
У зоні поромної переправи судна повинні розходитися між собою на відстані не менше 0,5 милі. Пороми повинні розходитися між собою на відстані не менше 0,1 милі.
 
4.4 Пором, що входить у порт Крим, зобов'язаний пропустити пором, що виходить із порту.
 
4.5 Вхід суден у порт Крим і вихід з порту допускається тільки з дозволу диспетчера поромної переправи.
 
Судно, що одержало дозвіл на вхід у порт і вихід із порту Крим, зобов'язане:
а) виходити за межі КЄК і фарватеру N 50 (або входити в них) тільки по фарватеру поромної переправи N 28;
б) звільняти дорогу поромам та розходитись із ними на відстані не менше 0,1 милі.
 
4.6 У зоні поромної переправи забороняється:
- постановка суден на якір;
- зайняття полюванням і ловлею риби;
- здійснення морських прогулянок.
 
4.7 При вітрах північних напрямків (від північного заходу до північного сходу) швидкістю понад 17 м/с плавання пасажирських поромів забороняється.
 
При швидкості вітру понад 12 м/с плавання залізничних поромів забороняється. { Пункт 4.7 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 905 від 13.10.2004 }
 
5. Плавання суден у льодових умовах
 
5.1 Початок і закінчення льодової кампанії в Керченській протоці визначається адміністрацією КМП виходячи з фактичної льодової обстановки в Керченській протоці.
 
5.2 До плавання в льодах допускаються тільки судна, що мають клас льодових посилень не нижче Л3 або відповідний льодовий клас іноземного класифікаційного товариства.
 
5.3 Протягом оголошеної льодової кампанії в Керченській протоці судна (при намірах йти в льоду), крім інформації відповідно до п. 2.2 цих Правил, додатково надають ЦРРС інформацію про:
- наявну категорію льодових посилень, підтверджену судновими документами;
- кількість і потужність головних двигунів;
- матеріал і кількість гвинтів, огородження гвинтів (насадка);
- автономність плавання за судновими запасами (не менше 10 діб);
- дані щодо технічного стану судна і радіонавігаційних приладів і систем;
- швидкість судна на чистій воді;
- фактичну льодову обстановку.
 
5.4 При наявності льоду і оголошеної льодової кампанії одиночне плавання суден Керченською протокою без категорії льодових посилень і криголамного супроводу забороняється.
 
5.5 При відсутності на підхідних каналах портів і КЄК навігаційної обстановки (при зсуві плавучого навігаційного огородження кригою) проведення суден здійснюється у світлий час доби.
 
5.6 У період льодової кампанії судна приймаються до проведення Керч-Єнікальським каналом і Азовським морем тільки за наявності підтвердження капітана або начальника порту призначення в Азовському морі.
 
5.7 Заявки на всі види криголамного забезпечення мають подаватися капітанами суден (агентами) на адресу власника криголама і порту призначення.
 
5.8 Оперативне керівництво криголамами і льодовим проведенням суден у зоні Керченської протоки здійснює капітан КМП через старшого лоцмана-оператора ЦРРС.
 
5.9 При наявності льоду в протоці можливі рухи важких крижин на каналах через постійну зміну течії і напрямку вітру. Плавання суден при просуванні льоду дозволяється в кожному окремому випадку ЦРРС з урахуванням результатів льодової розвідки і особливостей району роботи криголамів.
 
5.10 У період льодової кампанії постановка суден на якір на перевантажувальному рейді можлива тільки з дозволу ЦРРС.
 
5.11 Формування каравану суден для проведення Керч-Єнікальським каналом проводиться ЦРРС.
 
5.12 При плаванні в льодах капітан судна повинен керуватися спеціальною інформацією, яка надається в Повідомленнях мореплавцям.
 
5.13 Судна, що плавають у льодах Керченською протокою самостійно, повинні постійно інформувати ЦРРС про умови плавання судна і його стан.
 
5.14 Плавання суден у районі забрівкового плавання в період оголошеної льодової кампанії забороняється.
 
6. Радіолокаційне обслуговування суден
 
6.1 На акваторіях Керченської протоки, визначених пунктом 1.2 Правил, діє регульований порядок руху суден і судноплавство здійснюється відповідно до цих Правил.
 
У Керченській протоці діє служба регулювання руху суден, до якої входять Центр регулювання руху суден на мисі Зміїний (позивний - "Керч-радіо-4" на 14-му (частота-156,700 МГц) каналі УКХ-радіозв'язку) та виносні берегові РЛС у Керч-Фортеці (м. Білий) і на Єнікальському маяку (м. Фонар).
 
6.2 ЦРРС здійснює такі види обслуговування:
- радіолокаційний контроль за безпекою судноплавства, а також за місцезнаходженням суден на якірних стоянках;
- регулювання руху суден;
- радіолокаційне проведення суден;
- надання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних операцій;
- інформування про рух суден, стан засобів навігаційного обладнання, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку судноплавства.
 
6.3 При складних гідрометеорологічних умовах і видимості менше 2 миль у світлий час доби та якщо не видимі головні створні знаки у темний час доби, або в інших особливих обставинах, а також за заявкою капітана судна або лоцмана, ЦРРС здійснює радіолокаційне проведення судна.
 
Під радіолокаційним проведенням слід розуміти надання навігаційної допомоги для сприяння процесу прийняття навігаційних рішень на борту судна шляхом передачі необхідної інформації і контролю їх виконання. При наданні навігаційної допомоги ЦРРС надає суднам таку інформацію:
- курс і швидкість судна відносно ґрунту;
- положення судна відносно осі каналу, фарватеру і шляхових точок;
- ідентифікація, положення і параметри руху інших суден;
- попередження окремим суднам;
- гідрометеорологічна і гідрологічна інформація;
- відомості про стан ЗНО на КЄК і КПК.
 
6.4 При радіолокаційному проведенні може встановлюватися односторонній рух суден. Радіолокаційне проведення суден Керч-Єнікальським каналом в умовах обмеженої видимості здійснюється тільки в режимі одностороннього руху. Кількість одночасних радіолокаційних проведень установлюється ЦРРС.
 
Радіолокаційне проведення суден із небезпечним вантажем, пасажирських суден обов'язкове. При цьому встановлюється односторонній рух.
 
6.5 Порядок радіолокаційного проведення погоджується з капітаном судна і лоцманом, лоцманом-оператором ЦРРС до початку проведення судна.
 
Про початок і закінчення радіолокаційного проведення судна повідомляє лоцман-оператор ЦРРС і підтверджує капітан судна.
 
6.6 Під час радіолокаційного проведення капітан судна зобов'язаний:
а) продублювати отримані від лоцмана-оператора ЦРРС розпорядження щодо режиму плавання і регулювання руху судна, а також рекомендації та інформацію з проведення судна;
б) повідомляти лоцмана-оператора ЦРРС про дії, які здійснюються на підставі відомостей, отриманих як від лоцмана-оператора ЦРРС, так і з інших джерел;
в) бути готовим ужити необхідних заходів для забезпечення безпеки свого судна в разі раптового виходу з ладу РЛС, ГД або втрати зв'язку з лоцманом-оператором ЦРРС;
г) підтвердити лоцману-оператору ЦРРС час і місце закінчення радіолокаційного проведення і повідомити якість проведення.
 
6.7 Радіолокаційний контроль за рухом суден, а також за розташуванням суден на якірних місцях здійснюється постійно.
 
6.8 За всіма суднами, що здійснюють плавання в зоні дії ЦРРС, ведеться постійне радіолокаційне спостереження і здійснюється регулювання руху суден.
 
При відхиленні судна, що рухається каналами Керченської протоки під радіолокаційним спостереженням, від осі каналу на відстань 20 метрів і більше, лоцманом-оператором ЦРРС здійснюється оповіщення цього судна про його наближення до брівки каналу.
 
6.9 При радіолокаційному проведенні суден лоцман-оператор ЦРРС надає інформацію з частотою, що потрібна за даних умов видимості. Інформація містить відстань до найближчого об'єкта на шляху проходження та відхилення судна від осі каналу. Величина відстані надається із похибкою не більше 10 метрів.
 
6.10 Для суден, що рухаються із портів/у порти Керченської протоки і транзитом КЄК, користування послугами ЦРРС обов'язкове.
 
Збір за регулювання руху суден стягується із суден відповідно до чинного законодавства.
 
7. Лоцманське обслуговування суден
 
7.1 Районами обов'язкової лоцманського проведення для суден є:
- Керч-Єнікальський канал від світного буя N 1 західного (широта 45 град. 12'0 сек. N, довгота 036 град. 27'9 сек. E) до Варзовського буя осьового (широта 45 град. 27'4 сек. N, довгота 036 град. 41'7 сек. E);
- Керченський підхідний канал;
- внутрішня акваторія КМП.
 
7.2 При несправній судновій УКХ-радіостанції або відсутності радіоканалів, необхідних для роботи з ЦРРС, виконується обов'язкове лоцманське проведення з використанням переносної УКХ-радіостанції.
 
7.3 Приймальними лоцманськими буями Керченської протоки є:
- з боку Чорного моря - світний буй N 1 західний КЄК;
- з боку Азовського моря - буй Варзовський КЄК.
 
За несприятливих метеоумов, які перешкоджають безпечному прийняттю лоцмана на борт судна або висадці лоцмана із судна, за згодою капітана, судно може бути прийняте до лоцманського проведення методом лідирування до району, де прийняття лоцмана і його висадка будуть безпечні.
 
При несприятливих гідрометеорологічних умовах, у разі неможливості лоцманського проведення судна методом лідирування, а також приймання/висадки лоцмана у районі приймальних лоцманських буїв, місце приймання/висадки лоцманів може бути змінене за узгодженням із капітаном судна і лоцманом-оператором ЦРРС.
 
У штормових і льодових умовах, для уникнення простою судна, лоцман може бути доставлений або знятий із судна морськими буксирами порту або криголамними автопоромами ДСК "Керченська поромна переправа" за рахунок судновласника.
 
7.4 Керівництво діяльністю портових лоцманських служб здійснює капітан порту.
 
7.5. Лоцманські послуги надаються виключно морськими лоцманами КМП - громадянами України, що відповідають вимогам Положення про морських лоцманів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 8 травня 2013 року N 292 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 року за N 920/23452.
{ Пункт 7.5 глави 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
7.6 Заявки на лоцмана надаються ЦРРС одночасно з інформацією про підхід судна; при відході з порту - за 2 години до відходу судна з наступним уточненням.
 
У разі відсутності інформації про підхід судна або її затримки дозвіл на прохід судна Керч-Єнікальським каналом надає ЦРРС виходячи з фактичної обстановки на КЄК, лоцман при цьому надається в останню чергу.
 
7.7 Якщо заявка на лоцманське забезпечення не була уточнена за 30 хвилин до заявленого часу, вона анулюється. У цьому випадку судно забезпечується лоцманом у порядку черговості.
 
При підході судна до місця приймання лоцмана з запізненням більше 2 годин, воно обслуговується при наявності вільних лоцманів.
 
Якщо лоцман прибув на судно в підтверджений капітаном судна або агентом термін, а відхід судна з порту затримується на термін більше 2 годин з причин, що не викликані форс-мажорними обставинами, капітан судна зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію для сплати лоцманського збору, а заявка на лоцманське проведення судна анулюється.
 
7.8 ЦРРС надає дозвіл судну на підхід до місця приймання лоцмана за узгодженням із диспетчерами портів і підприємств, до яких прямує судно.
 
При транзитному проході судна Керч-Єнікальським каналом ЦРРС вирішує це питання самостійно.
 
7.9 Лоцманське проведення суден каналами Керченської протоки здійснюється цілодобово лоцманами КМП, якщо за умовами ОП або цих Правил не встановлені обмеження руху або проведенню суден перешкоджають гідрометеоумови, при яких не забезпечується безпека приймання/висадки лоцмана.
 
Лоцманське проведення від приймальних буїв (п. 7.3) до межі внутрішньої акваторії порту (світний буй N 13 КПК західний) вважається зовнішньопортовим.
 
Лоцманське проведення внутрішньою акваторією порту вважається внутрішньопортовим.
 
7.10 У разі виникнення обставин, що загрожують життю і здоров'ю екіпажу, безпеці судна, береговим об'єктам або екологічній безпеці, заявка на лоцманські послуги судна приймається в першу чергу і лоцман направляється на судно негайно.
 
7.11 При підході судна до місця приймання (висадки) лоцмана капітан судна повинен завчасно підготувати головну енергетичну установку для маневрування судна і встановити швидкість руху, яка забезпечує надійне управління судном.
 
У разі змушеного збільшення швидкості руху для запобігання небезпечному дрейфу або для зберігання управління судном, необхідно негайно оповістити про це лоцманське судно і ЦРРС.
 
7.12 Обов'язкове лоцманське проведення по КЄК встановлюється:
- для всіх суден під іноземним прапором, крім яхт довжиною до 40 метрів; { Абзац другий пункту 7.12 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
- для суден СНД з осадкою понад 4,5 метра або довжиною 120 метрів і більше;
- для всіх суден, що є в аварійному стані;
- для нафтоналивних суден і суден, що перевозять небезпечні вантажі;
- для суден із ядерною енергетичною установкою;
- для суден незалежно від прапора та відомчої належності, що рухаються каналом КПК;
- при буксируванні нестандартних об'єктів;
- за рішенням капітана КМП - в інших випадках, якщо обов'язкове лоцманське проведення необхідне з метою забезпечення безпеки судноплавства Керч-Єнікальським каналом, цілості плавучих попереджувальних знаків (далі - ППЗ).
 
7.13 Звільняються від обов'язкового лоцманського проведення Керч-Єнікальським каналом і каналом КПК:
- допоміжні судна і кораблі Військово-Морських Збройних Сил України (далі - ВМС ЗС України) і Морської охорони Прикордонних військ України (далі - МОПВУ);
- судна Морської аварійно-рятувальної системи Мінінфраструктури України та її підрозділів, технічного флоту "Керчморшлях" і Керченського району Держгідрографії;
- судна портового флоту КМП;
- пороми, що здійснюють регулярні рейси в порт Крим під Державним Прапором України або прапором іноземної держави, капітани або змінні капітани яких є громадянами України або Російської Федерації, які мають досвід роботи на цих регулярних рейсах не менше одного року та не менше ніж раз на шість місяців здійснюють рейси на цій лінії; { Пункт 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 1075 від 30.12.2013 }
- яхти довжиною до 40 метрів. { Пункт 7.13 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 5 від 13.01.2014 }
 
7.14 Судна, що підходять до місця приймання лоцмана і проходять під його проведенням, повинні постійно нести радіовахту на 14-му каналі УКХ.
 
7.15 Усі швартувальні операції із суднами на відведених КМП акваторіях здійснюють тільки лоцмани КМП. Для забезпечення швартувань, перешвартувань на цих акваторіях капітан судна або судновий агент замовляє буксирні судна портового флоту КМП відповідно до вимірів судна. Лоцмани інших відомств, крім лоцманів КМП, не мають права на лоцманське проведення суден акваторіями КМП.
 
7.16 Для забезпечення безпеки судноплавства Керч-Єнікальським каналом і каналом КПК, зберігання в робочому стані ППЗ КЄК і КПК лоцманські проведення всіх суден, що прямують у Керченський морський рибний порт від місць приймання лоцманів в Азовському і Чорному морях до повороту на підхідний канал КМРП, здійснюються лоцманською службою КМП. Поворот на підхідний канал КМРП виконує лоцман КМП, а подальше проведення судна в рибний порт підхідним каналом КМРП здійснює лоцман КМРП.
 
Аналогічно, судна, що прямують на вихід із рибного порту до виходу на КПК, повинні прямувати під проведенням лоцмана КМРП. Поворот на КПК і подальше проведення судна здійснює лоцман КМП.
 
Лоцманське проведення суден, що прямують у бухту Камиш-Бурун, здійснюється лоцманами КМП Керч-Єнікальським каналом до траверзу буя N 12 Бурунського коліна КЄК. Лоцманське проведення суден, що прямують із Камиш-Бурунської бухти, здійснюється лоцманами КМП Керч-Єнікальським каналом від траверзу буя N 12 Бурунського коліна КЄК до виходу судна в Чорне або Азовське море.
 
8. Особливості плавання кораблів
ВМС ЗС України і МОПВУ
 
8.1 Кораблі ВМС ЗС України і МОПВУ при плаванні каналами і фарватерами Керченської протоки керуються Загальними правилами плавання і стоянки суден у морських портах СРСР і на підходах до них і цими Правилами (у частині, що їх стосується).
 
8.2 Кораблі ВМС ЗС України і МОПВУ при перебуванні в зоні дії ЦРРС здійснюють плавання під контролем ЦРРС.
 
8.3 Кораблям ВМС ЗС України і МОПВУ вхід у порт і вихід із нього надається в першу чергу.
 
8.4 При необхідності екстреного виходу кораблів ВМС ЗС України і МОПВУ із портів Керченської протоки інформація і заявка на вихід повинна надійти до ЦРРС завчасно до виходу, з метою припинення руху суден Керч-Єнікальським каналом за складеним добовим графіком і звільнення КЄК, КПК, підхідних каналів рибного порту і бухти Камиш-Бурун від суден.
 
8.5 Кораблі ВМС ЗС України і МОПВУ, що здійснюють звичайне плавання, з осадкою, яка дозволяє здійснювати забрівкове плавання або плавання фарватерами N 50, 52, не повинні перешкоджати руху суден із граничною осадкою, що рухаються Керч-Єнікальським каналом.
 
8.6 Кораблям ВМС ЗС України і МОПВУ за їхньою вимогою ЦРРС у Керченській протоці дозволяється односторонній рух Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами українських портів Керченської протоки.
 
8.7 Кораблі ВМС ЗС України і МОПВУ послугами ЦРРС і лоцманським забезпеченням користуються безкоштовно.
 
Заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового транспорту І.Горобець

Додаток
до п. 2.3 Правил плавання
суден Керч-Єнікальським
каналом і підхідними
каналами до нього

 
КАНАЛИ РАДІОЗВ'ЯЗКУ
 
------------------------------------------------------------------ | Пости | Радіопозивний | Номери радіоканалів УКХ | | управління | | | |--------------+---------------------+---------------------------| |1. ЦРРС | "Керч-радіо-4" або | Робочий канал - 14 | | | "KERCH - TRAFFIC | Додаткові канали - 67, 71| | | CONTROL" | | |--------------+---------------------+---------------------------| |2. Радіоцентр | "Керч - радіо" або | Викличний канал - 16 | |КМП | "KERCH - RADIO" | Робочий канал - 27 | |--------------+---------------------+---------------------------| |3. Капітан | "Залив - порт" | Робочий канал - 12 | |дочірнього | | | |виробничо- | | | |комерційного | | | |підприємства | | | |"Залив-порт" | | | |--------------+---------------------+---------------------------| |4. Капітан | "Камиш-Бурун порт" | Робочий канал - 12 | |ЗАО | | | |"Камиш-Бурун" | | | |--------------+---------------------+---------------------------| |5. Керченський| "Океан" | Робочий канал - 6 | |морський | | | |рибний порт | | | |--------------+---------------------+---------------------------| |6. ДСК | "Крим - радіо - 1" | Робочий канал - 97 | |"Керченська | | | |поромна | | | |переправа" | | | |--------------+---------------------+---------------------------| |7. Оперативний| "Лиман" | Викличний канал - 16 | |черговий | | | |в/ч 1472 | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового транспорту І.Горобець


Інші НПА

Наказ Мінтрансзв'язку №626 від 05.09.2002 Про затвердження Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього Розпорядження КМУ №578 від 30.04.2014 Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту Наказ Мінсоцполітики №260 від 10.03.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Міністерства праці України Наказ МФУ №289 від 04.03.2015 Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Наказ Мін'юст №383/5 від 18.03.2015 Деякі питання проведення антикорупційної експертизи Наказ Фонд державного майна України №210 від 17.02.2015 Про затвердження Змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Наказ Фонд державного майна України №1660 від 09.08.2000 Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Постанова Правління НБУ №194 від 19.03.2015 Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління НБУ №496 від 12.11.2003 Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Розпорядження Голова ВРУ №452 від 24.03.2015 Про затвердження складу Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи