Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінінфраструктури № 415 від 25.07.2012 Про затвердження Правил плавання та лоцманського проведення суден у зоні дії поста регулювання руху суден \"Маріуполь\"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2012  № 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2012 р.
за № 1479/21791


Про затвердження Правил плавання та лоцманського проведення суден у зоні дії поста регулювання руху суден "Маріуполь"

Відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного мореплавства України, з метою підвищення рівня безпеки судноплавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила плавання та лоцманського проведення суден у зоні дії поста регулювання руху суден "Маріуполь", що додаються.

2. Державному підприємству "Маріупольський морський торговельний порт" привести обов'язкові постанови по порту у відповідність до цих Правил.

3. Державній інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр
інфраструктури УкраїниБ. Колесніков


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

Міністр оборони України

М.Д. Безуглий


В.С. ДроникМ.Ю. Бродський


П.А. Шишолін

Д.А. Саламатін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.07.2012  № 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2012 р.
за № 1479/21791


ПРАВИЛА
плавання та лоцманського проведення суден у зоні дії поста регулювання руху суден "Маріуполь"

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність у зоні дії поста регулювання руху суден "Маріуполь", визначеній у розділі II цих Правил.

1.2. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

АІС - автоматична ідентифікаційна система;

АРЛП - автоматичний радіолокаційний пост;

ДП - державне підприємство;

ЗНО - засоби навігаційного обладнання;

Служба капітана ММП - служба капітана Маріупольського морського порту;

IMO - Міжнародна морська організація (International maritime organization);

МАМС - Міжнародна асоціація маякових служб;

МЛС - морська лоцманська станція;

ММSI - ідентифікаційний номер станції (суднової або берегової) (Maritime Mobile Service Identity);

ММП - Маріупольська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України";

МПЗЗС-72 - Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року;

ПАТ "МК "Азовсталь" - публічне акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь";

ПКВГ - підхідний канал Вугільної гавані;

ПЛС - портова лоцманська служба;

ПРРС - пост регулювання руху суден "Маріуполь";

РЛС - радіолокаційна станція;

РШ - рекомендований шлях;

РЯС - район якірних стоянок;

СРРС - служба регулювання руху суден філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (далі - ДП "Дельта-лоцман");

ТОВ "СРЗ" - товариство з обмеженою відповідальністю "Судноремонтний завод";

УКХ - ультракороткі хвилі;

WGS-84 - Світова геодезична тривимірна система координат (World Geodetic System 1984).

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

диспетчер портової лоцманської служби - черговий диспетчер диспетчерської групи ПЛС ДП "Дельта-лоцман" у місті Маріуполі;

довжина судна, ширина судна та висота борту судна - максимальні габарити (розміри) судна, визначені у суднових документах;

зона дії ПРРС - оголошена в цих Правилах акваторія, у межах якої ПРРС виконує свої функції та надає суднам послуги, визначені цими Правилами;

зона радіолокаційного контролю ПРРС - сектор (район) у зоні дії ПРРС, який збігається із зоною радіолокаційного покриття РЛС самого ПРРС та АРЛП, що входять до складу ПРРС, і в якому здійснюється радіолокаційний контроль за суднами;

інформаційне забезпечення мореплавства - передача на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни в роботі ЗНО, зміщення плавучих ЗНО із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації, а також інформації про стан руху суден у зоні дії ПРРС та про фактори, що ускладнюють плавання;

корабель - військовий корабель (катер, судно, підводний човен у надводному стані тощо), що входить до складу військово-морських сил, здатний вирішувати певні бойові або спеціальні завдання і має зовнішні знаки, що визначають його державну та військову приналежність;

оголошена осадка - величина максимальної осадки суден, що оголошується портом на календарний рік або на навігаційний період;

організація руху суден - планування безпечного руху суден у зоні дії ПРРС на підставі отриманих від агентів або капітанів суден заявок на рух та надання послуг СРРС, складання графіків і планів руху суден та їх коригування відповідно до реальної судноплавної обстановки;

осадка судна - фактична осадка судна (корабля);

послуги СРРС - інформаційні послуги, радіолокаційне проведення (навігаційна допомога), радіолокаційний контроль за рухом і стоянкою суден (кораблів) на якорі, регулювання руху суден;

прохідна осадка - осадка, яка визначається для судна із врахуванням запасу глибини і ширини смуги безпечного руху на судноплавному шляху або акваторії за умови врахування гідрометеорологічної обстановки в період проведення судна і може відрізнятися від оголошеної осадки як у бік зменшення, так і в бік збільшення;

пост регулювання руху суден "Маріуполь" (ПРРС) - структурний підрозділ служби регулювання руху суден, який бере участь у забезпеченні безпеки судноплавства у зоні дії ПРРС шляхом виконання своїх функцій та надання суднам послуг СРРС;

радіолокаційне проведення (навігаційна допомога) - надання судну допомоги у складних гідрометеорологічних умовах або в разі виходу з ладу чи відсутності на судні необхідних навігаційних приладів шляхом передачі інформації, яка сприятиме прийняттю відповідних рішень капітаном судна щодо безпечного плавання цього судна;

радіолокаційний контроль - спостереження за положенням судна (визначення координат і параметрів руху) за допомогою радіолокаційної станції ПРРС та передача попередження про відхилення судна від безпечного маршруту плавання або від точки віддачі якоря, попередження суден у разі виникнення (розвитку) ситуації небезпечного зближення з іншими суднами, об'єктами, небезпечними глибинами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки, попередження судна про порушення МПЗЗС-72 та цих Правил у зоні дії ПРРС;

регулювання руху суден - встановлення режиму руху суден, надання суднам рекомендацій та вказівок, які стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місць якірних стоянок;

судно - будь-який плавзасіб у надводному стані.

1.4. Вимоги цих Правил поширюються на зону дії ПРРС - частину акваторії Азовського моря, яка обмежена:

зі сходу і півдня дугою кола радіусом 12 миль з центром у точці з координатами: Ш=47°02,116'N; Д=037°28,655'Е; у системі координат WGS-84;

із заходу і півночі береговою смугою.

1.5. Порядок плавання на акваторії ММП, порядок входження в порт (вихід з порту) визначаються обов'язковими постановами ММП (далі - обов'язкові постанови), які не повинні суперечити цим Правилам.

За наявності розбіжностей між вимогами обов'язкових постанов ММП і цих Правил слід керуватися останніми.

1.6. Заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів, катерів та суден забезпечення Морської охорони Державної прикордонної служби України в зоні дії ПРРС регулюються наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України.

1.7. Контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України здійснює Морська охорона Державної прикордонної служби України.

1.8. Судна завдовжки менше 20 метрів повинні користуватись прибережними маршрутами і РШ, які визначені для їхнього плавання, і поступатися дорогою іншим суднам.

1.9. ПРРС у зоні своєї дії виконує такі функції:

виявлення суден, що входять у зону дії ПРРС, встановлення зв’язку з ними, отримання та реєстрація необхідних даних про кожне судно;

допомога у встановленні зв'язку між суднами і береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху суден;

інформаційне забезпечення мореплавства;

організація і контроль за рухом суден;

сприяння аварійно-рятувальним, буксирним, днопоглиблювальним та іншим роботам.

1.10. Загальний контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Державний нагляд за дотриманням чинного законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства на акваторії порту в межах своїх функцій здійснює капітан ММП.

ІІ. Зона дії ПРРС

2.1. Зоною дії ПРРС "Маріуполь" (додаток 1) є водний простір, що обмежений:

зі сходу і півдня дугою кола радіусом 12 миль з центром у точці з координатами: Ш=47°02,116'N; Д=037°28,655'Е;

із заходу і півночі береговою смугою.

2.2. У зоні дії ПРРС знаходяться:

2.2.1. Акваторія ММП, що надана в користування державному підприємству "Адміністрація морських портів України" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 406 "Деякі питання акваторій морських портів".

2.2.2. РШ:

№ 30;

№ 31;

№ 32;

№ 52;

№ 53.

2.2.3. РЯС:

№ 457, призначений для стоянки морських суден з осадкою 5 метрів і більше;

№ 458, призначений для стоянки суден типу ріка - море та морських суден з осадкою не більше 5 метрів.

2.3. Використання РЯС, РШ, каналів і підходів до них здійснюється з дозволу ПРРС.

ІІІ. Організація руху суден у зоні дії ПРРС

3.1. У зоні дії ПРРС встановлено цілодобовий регульований порядок руху суден.

3.2. З метою забезпечення безпеки судноплавства у зоні дії ПРРС рух усіх суден незалежно від їх розміру, призначення та належності регулюється ПРРС.

3.3. Жодне судно не має права входити, починати рух або інші маневри у зоні дії ПРРС до моменту встановлення зв'язку з ПРРС та одержання від нього вказівок і рекомендацій.

Рух суден (вхід до зони дії ПРРС, постановка на якір, знімання з якоря, підхід до причалу та відхід від нього, перешвартування та інше) здійснюється з дозволу ПРРС та Служби капітана ММП через канали УКХ-зв’язку. Дозвіл повинен бути отриманий не менше ніж за 30 хвилин до початку зазначеної дії.

Дозвіл анулюється і повинен бути отриманий заново, якщо судно протягом 30 хвилин не розпочало дозволених дій.

Судно, яке розпочало рух, зобов’язане повідомити про це ПРРС.

3.4. Заявка на рух судна у зоні дії ПРРС, на надання послуг ПРРС та послуг з лоцманського проведення судна подається диспетчеру ПЛС капітаном судна безпосередньо або через суднового агента не менше ніж за 24 години до передбачуваного входу судна в зону дії ПРРС (якщо перехід триватиме менше ніж 24 години - одразу після виходу з порту), а для суден, які прямують у море, - не менше ніж за 3 години до початку відшвартування.

3.5. Заявка на рух суден у зоні дії ПРРС та надання послуг СРРС повинна містити такі відомості:

назва суднового агента (оператора);

назва, прапор, тип, власник судна;

ідентифікаційні номери IMO та ММSI;

радіопозивний;

максимальні довжина, ширина і висота борту від кіля;

осадка носом та кормою;

дедвейт-, брутто- та нетто-тоннаж;

назва та кількість вантажу;

назва палубного вантажу та кількість;

кількість пасажирів;

звідки прямує (бухта, причал, порт, країна);

куди прямує (бухта, причал, порт, країна);

час приходу в порт (бухту) та час відходу з порту (бухти);

мета заходу;

наявність робочих каналів зв'язку із ПРРС;

відомості про несправності суднового устаткування, що впливають на безпеку плавання судна (корабля);

підтвердження прийому судна портом;

для суден (кораблів), що буксирують об'єкти, - спосіб буксирування, максимальні розміри каравану, кількість, назва та розміри об’єктів, що буксируються.

Додатково у період льодової кампанії зазначаються:

льодовий клас судна;

потужність головної енергетичної установки;

матеріал гвинта;

швидкість повного маневреного ходу;

кількість палива, води та провізії.

3.6. Заявка на рух уточнюється не менше ніж за 2 години до передбачуваного входу в зону дії (зміст інформації - назва судна, очікуваний час і місце входу в зону дії ПРРС, а також будь-які зміни інформації, переданої раніше).

3.7. ПРРС дає дозвіл на рух суден або встановлює інший час початку руху судна, який може відрізнятись від заявленого, виходячи із загальної судноплавної обстановки у зоні дії.

3.8. Судна, що регулярно здійснюють плавання в межах зони дії ПРРС (буксири місцевого базування, судна портового флоту, судна днопоглиблювальних караванів, що ведуть роботи в зоні дії ПРРС та інші), подають заявку на рух на робочому каналі радіозв'язку ПРРС не менше ніж за 30 хвилин до передбачуваного часу початку руху.

3.9. Судна, що перебувають на якорі в зоні дії ПРРС, не менш ніж за 30 хвилин до початку знімання з якоря повинні запросити на це дозвіл у ПРРС.

3.10. ПРРС обслуговує судна в такій черговості:

аварійні судна і судна, які прямують для надання допомоги;

кораблі, катери та судна забезпечення Морської охорони Державної прикордонної служби України та Військово-Морських сил Збройних Сил України;

гідрографічні судна під час виконання ними своїх обов'язків;

пороми і пасажирські судна, які прямують за розкладом;

судна з швидкопсувним вантажем;

судна з небезпечним вантажем;

лінійні судна;

інші судна - згідно з надходженням заявок та відповідно до встановленого графіка руху.

ІV. Порядок зв'язку та взаємодія ПРРС із суднами

4.1. Взаємодія суден та кораблів із ПРРС є обов’язковою.

4.2. ПРРС здійснює радіозв’язок із суднами на робочих каналах УКХ-зв’язку № 14 та № 67, позивний "Маріуполь трафік-контроль". Резервні канали зв’язку - № 11 і № 73. Канали радіозв’язку та телефони портових служб і ПРРС наведено у додатку 2.

4.3. Судно під час руху або стоянки на якорі у зоні дії ПРРС повинно нести постійну радіовахту на робочому каналі ПРРС № 67 та на каналі № 16, якщо ПРРС не призначив йому іншого каналу зв'язку.

4.4. Під час першого радіоконтакту ПРРС має право отримувати (уточнювати раніше отриману) інформацію про судно, яка визначена у пункті 3.5 розділу III цих Правил.

З метою ідентифікації судна ПРРС має право вимагати від нього повідомлення своїх географічних координат або про своє місце розташування відносно берегового орієнтира.

4.5. Капітан судна відповідає за достовірність наданої ним інформації.

4.6. ПРРС надає суднам інформацію, рекомендації, вказівки щодо безпеки судноплавства та регулювання руху суден за своєю ініціативою або на запит судна.

4.7. Обов’язковими для виконання усіма суднами є вказівки ПРРС, що стосуються заборони руху, часу початку руху, маршруту, черговості, швидкості, інтервалу, місця якірної стоянки та дій для запобігання безпосередній небезпеці. Судно, що одержало вказівки або рекомендації ЦРРС, підтверджує їх одержання та повідомляє про свої наміри і дії.

4.8. На всіх суднах, які рухаються або стоять на якорі у зоні дії ПРРС та на яких встановлено АІС, відповідне обладнання повинно бути увімкнутим.

4.9. Судно у зоні дії ПРРС, яке зазнало впливу негативних природних умов, зобов’язане негайно повідомити про це ПРРС і надалі керуватися його рекомендаціями та вказівками.

4.10. Усі судна під час плавання в зоні дії ПРРС негайно повідомляють його про:

виявлені невідповідності в місцезнаходженні або роботі ЗНО;

виявлені обставини, що негативно впливають на безпеку судноплавства;

несправності суднових механізмів, що впливають на безпеку судноплавства;

дії, що негативно впливають на охорону людського життя або навколишнього природного середовища.

4.11. Під час радіообміну між суднами і ПРРС робочими мовами є українська, російська чи англійська з використанням стандартних фраз IMO для спілкування на морі (IMO STANDART MARINE COMMUNICATION PHRASES), що повинно забезпечувати чітке взаєморозуміння між ПРРС і суднами.

V. Послуги, що надаються ПРРС

5.1. Інформаційні послуги надаються шляхом передачі на судна:

гідрометеорологічної інформації;

відомостей про зміни в роботі ЗНО, місцезнаходження та зсуви плавучих ЗНО з установлених місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації;

інформації про стан судноплавної обстановки і фактори, що ускладнюють плавання;

попереджень у разі небезпечного зближення з іншими суднами і рекомендацій для його запобігання;

попереджень у разі відхилення від безпечного маршруту та рекомендацій щодо повернення до зазначеного маршруту.

Інформаційні послуги є обов’язковими до використання для всіх суден довжиною більше 20 метрів.

5.2. Радіолокаційне проведення (навігаційна допомога) здійснюється шляхом передачі інформації, що сприяє прийняттю капітаном судна рішень щодо безпечного плавання.

Час початку та закінчення радіолокаційного проведення фіксується у вахтовому журналі та технічними засобами документування ПРРС.

До початку радіолокаційного проведення між судном та ПРРС має бути встановлено надійний радіозв'язок.

Капітан судна та лоцман-оператор ПРРС повинні переконатися у тому, що судно правильно ідентифіковано, та погодити між собою порядок надання допомоги.

Під час здійснення радіолокаційного проведення ПРРС передає на судно інформацію про:

позицію судна відносно навігаційних орієнтирів, фарватерів, проміжних пунктів маршруту;

курс та швидкість судна відносно ґрунту;

ідентифікаційні дані, позиції інших суден та стан їх руху;

час і місце зміни курсу та/або швидкості;

час приходу судна в точку постановки на якір.

Під час радіолокаційного проведення судно підтверджує отриману від ПРРС інформацію та повідомляє про всі дії, що ним виконуються.

Капітан судна вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки свого судна у разі раптового виходу з ладу технічних засобів ПРРС або втрати зв'язку з ПРРС.

5.3. Радіолокаційне проведення (навігаційна допомога) є послугою, обов’язковою до використання для:

суден, що рухаються по підхідних каналах ММП та ПАТ "МК "Азовсталь", окрім риболовних суден довжиною до 30 метрів;

танкерів, суден з вибухонебезпечними вантажами та пасажирських суден.

Для всіх інших суден послуга надається на запит капітана судна.

5.4. Радіолокаційний контроль за рухом суден, їх положенням на якірних стоянках у зоні радіолокаційного спостереження надається шляхом передачі попереджень про відхилення суден від безпечного маршруту плавання або про їх небезпечний дрейф на якорях.

Послуга є обов’язковою до використання для всіх суден довжиною понад 20 метрів.

5.5. Регулювання руху суден надається шляхом установлення режиму руху суден, черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки.

Регулювання руху суден є послугою, обов’язковою до використання для всіх суден довжиною понад 20 метрів.

5.6. Збір за послуги, надані ПРРС, стягується відповідно до чинного законодавства.

Кораблі, катери та судна забезпечення Державної прикордонної служби України та Військово-Морських cил Збройних сил України користуються послугами ПРРС безкоштовно.

5.7. Виконуючи дії на підставі інформації, рекомендацій та вказівок, отриманих від ПРРС, капітан судна самостійно приймає рішення щодо безпосереднього керування судном та забезпечення безпеки його плавання, безпеки інших суден та об’єктів у районі плавання і забезпечення захисту навколишнього природного середовища.

VІ. Плавання суден у зоні дії ПРРС

6.1. Плавання у зоні дії ПРРС здійснюється по РШ, підхідних каналах та лініях відповідних створів.

6.2. Розміри суден, які заходять до ММП, ТОВ "СРЗ" та ПАТ "МК "Азовсталь", визначено розпорядчими документами цих підприємств.

6.3. Швидкість руху суден на підхідних каналах не повинна перевищувати 8 вузлів.

6.4. Плавання суден по ПКВГ і підхідному каналу ПАТ "МК "Азовсталь" здійснюється цілодобово. Рух суден - двосторонній.

6.5. За умов, коли швидкість вітру перевищує 14 метрів за секунду або видимість менше 2 миль, під час плавання у льодах, буксирування об’єктів, проходження танкерів, суден довжиною більше 150 метрів та у разі несправності ЗНО, ПРРС оголошує односторонній рух суден по ПКВГ та підхідному каналу ПАТ "МК "Азовсталь". Односторонній рух встановлюється також в інших випадках, що викликані необхідністю забезпечення безпеки судноплавства.

6.6. Судна з осадкою 7,5 метра і більше, що прямують ПКВГ, вважаються суднами, які обмежені своєю осадкою, і повинні виставляти сигнали згідно з Правилом 28 МПЗЗС-72.

6.7. Суднам дозволяється плавання за межами ПКВГ на ділянках між буями:

№ 1 і № 13 - з осадкою менше 4,3 метра;

№ 1 і № 11 - з осадкою до 5,3 метра.

6.8. Судна, що прямують підхідним каналом ПАТ "МК "Азовсталь", повинні поступатися шляхом суднам на ПКВГ.

6.9. Плавання по РШ № 32 на ділянці від світного буя осьової точки (широта - 46°58,6'N; довгота - 037°34,8'E) до входу в аванпорт дозволяється суднам з осадкою не більше 3,5 метра. Судна, що прямують по РШ № 32, повинні поступатися шляхом суднам на підхідному каналі ПАТ "МК "Азовсталь".

6.10. Судна, які прямують на вихід з порту, повинні поступатися шляхом суднам, які прямують на вхід до порту.

6.11. У разі вимушеної зупинки на ПКВГ судно повинно, якщо це можливо, звільнити канал та стати на якір. Про місце та причини зупинки судно повинно негайно повідомити ПРРС. Якщо внаслідок зупинки створено перешкоду для руху інших суден або місце стоянки є небезпечним для самого судна, капітан судна повинен викликати буксири для проведення судна в порт або до найближчого РЯС.

6.12. Встановлення та робота днопоглиблювальних снарядів у зоні дії ПРРС повинні виконуватися лише згідно з технічним завданням, погодженим з ПРРС та капітаном ММП.

6.13. Обгін суден на внутрішньому рейді акваторії ММП заборонено.

6.14. Судна на підводних крилах і на повітряній подушці під час входу і виходу з порту, під час руху біля РЯС і на внутрішньому рейді акваторії ММП зобов’язані перейти у водотоннажний стан і тримати малий хід, а під час зближення із суднами і кораблями дотримуватись особливої обережності.

6.15. Швартовні операції транспортних суден за швидкості вітру понад 14 метрів за секунду, а також швартування суден до танкерів або до борту іншого судна за швидкості вітру понад 11 метрів за секунду забороняються.

6.16. Заведення та виведення суден з ТОВ "СРЗ" та плавучих доків за швидкості вітру понад 8 метрів за секунду забороняється.

VІІ. Плавання суден у льодових умовах

7.1. Плавання суден у льодових умовах здійснюється відповідно до Правил льодового проведення суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 12 березня 2011 року № 14, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2011 року за № 447/19185 (далі - Правила льодового проведення суден).

7.2. Якщо початок або кінець льодової кампанії відповідно до Правил льодового проведення суден не оголошено, а льодові умови на акваторії ММП різко погіршилися або покращилися, капітан ММП має право самостійно оголосити про початок або закінчення льодової кампанії на акваторії ММП.

7.3. З відкриттям льодової кампанії в ММП створюється штаб льодових операцій під керівництвом капітана порту.

7.4. Капітан судна, що прямує до ММП і що виходить з порту, зобов'язаний подати в письмовій формі заявку на льодове проведення на адресу капітана порту, в якій зазначити наявність документів на право плавання у льодових умовах, мореходний стан судна, головні розміри судна, матеріал гребного гвинта, кількість і тип вантажу, осадку, потужність головного двигуна, швидкість на чистій воді, справність РЛС і УКХ-радіостанцій, запаси палива, прісної води і продуктів харчування.

7.5. Заявки на всі види криголамних операцій повинні бути подані за 48 годин до підходу до світного буя № 1 каналу Керч-Єні-Кале і за 24 години до виходу з ММП.

7.6. Формування каравану суден для виходу з ММП здійснюється на акваторії порту згідно з планом, який розробляється штабом льодових операцій.

7.7. Формування каравану для входу суден у ММП проводиться біля кромки льоду в Азовському морі за вказівкою капітана криголама відповідно до плану штабу льодових операцій.

VIII. Правила лоцманського проведення суден

8.1. Лоцманське проведення суден у зоні дії ПРРС, на акваторії ММП та по Азовському морю здійснюється морськими лоцманами.

8.2. Лоцманське проведення суден у ММП є обов'язковим для всіх суден, за винятком суден під Державним прапором України (малих суден, риболовних суден, які належать до групи Е, шаланд, землесосів, суден портового флоту), капітани яких мають дозвіл на право плавання без лоцмана, а також кораблів, катерів та суден забезпечення Морської охорони Державної прикордонної служби України та Військово-Морських сил Збройних Сил України і суден місцевого базування та яхт довжиною до 40 метрів.

8.3. Для суден, що прямують у порт, заявка на лоцманське обслуговування подається згідно з вимогами пункту 3.4 розділу ІІІ цих Правил. Заявка подається виключно у письмовій формі, підтверджується за 6 годин та уточнюється за 2 години. При цьому первинна заявка подається агентами диспетчеру ПЛС факсом, а повторні і уточнюючі заявки можуть передаватися як факсом, так і телефонним зв’язком.

Якщо агентом або капітаном судна не було здійснено уточнення за 2 години до зазначеного у заявці часу, то заявка скасовується і повинна подаватися повторно. При цьому судно забезпечується лоцманом за загальною чергою.

8.4. Заявки на надання послуг з лоцманського проведення суден приймаються диспетчером ПЛС. Заявка на надання послуг з лоцманського проведення одночасно є і заявкою на надання послуг ПРРС.

Судна, що не потребують лоцманських послуг, по УКХ-зв'язку дають усний запит (заявку) на рух у зоні дії ПРРС і надання послуг ПРРС.

8.5. Перед відходом судна з порту письмова заявка на надання послуг з лоцманського проведення подається капітаном судна або його агентом диспетчеру ПЛС (одночасно з оформленням відходу судна в Службі капітана ММП) не менше ніж за 3 години до призначеного часу відходу судна, яке включено до змінно-добового плану порту. В іншому випадку - за 12 годин і з уточненням за 6 годин до повної готовності судна до відходу з порту або зовнішнього рейду.

8.6. Якщо з будь-яких причин судно не готове до відходу в заявлений час, капітан судна або його агент повинен не менше ніж за 2 години до заявленого часу повідомити про новий час відходу.

8.7. Капітан судна, який викликав морського лоцмана і після його прибуття відмовився від лоцманських послуг, зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію і сплатити збір за лоцманське проведення судна, для якого був викликаний лоцман, відповідно до вимог статті 105 Кодексу торговельного мореплавства України на підставі Зборів і плати.

8.8. Якщо лоцман затримується на судні більше однієї години, що спричинено неточною інформацією в заявці, або більше двох годин через потребу довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині, а також інші обставини, якщо вони не спричинені діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний підписати лоцманську квитанцію із зазначенням причини затримки і сплатити лоцманській організації винагороду за затримку лоцмана у розмірах, передбачених пунктом 27 Зборів і плати. При цьому лоцманська організація може відкликати лоцмана із судна, заявка скасовується і повинна бути подана знов у порядку, передбаченому пунктом 3.4 розділу ІІІ цих Правил та пунктами 8.3-8.5 цього розділу.

8.9. Після 6 годин затримки лінійного лоцмана на лоцманській станції через повторне і подальше перенесення заявки та з причин, що названі в пункті 8.8 цього розділу, якщо це не спричинено дією непереборної сили, лоцманська організація може відкликати лоцмана з лоцманської станції, заявка скасовується і повинна бути подана знов у порядку, передбаченому пунктом 3.4 розділу ІІІ цих Правил та пунктами 8.3-8.5 цього розділу.

8.10. Прийом і висадка лоцмана проводяться біля світного буя № 1 ПКВГ, у РЯС № 457 і № 458, у районі воріт аванпорту ММП (на схід від підхідного каналу ПАТ "МК "Азовсталь", праворуч і ліворуч від РШ № 32) за умови, що швидкість вітру не перевищує 14 метрів за секунду, а хвилювання моря - не більше 4 балів.

Зміна лоцманів (прийом і висадка) може відбуватися в районі воріт ММП у таких випадках:

при виведенні судна з порту;

у льодових умовах при заведенні судна у порт.

8.11. У разі неможливості прийому (висадки) лоцмана з причини несприятливих гідрометеорологічних умов капітан судна зобов’язаний стати на якір у РЯС № 457 або № 458 за вказівкою ПРРС.

8.12. При прямуванні суден з РЯС у порт прийом лоцмана проводиться безпосередньо в РЯС. У цьому випадку заявка подається за 2 години до здіймання судна з якоря.

8.13. Під час підходу судна до місця прийому (висадки) лоцмана капітану судна належить завчасно приготувати головну енергетичну установку для маневрування та мати швидкість руху відповідно до рекомендацій капітана лоцманського судна.

Під час прийому (висадки) лоцмана капітан судна зобов'язаний підтримувати зв'язок з лоцманським судном на каналі УКХ № 73 і погоджувати з його капітаном свої дії.

8.14. Якщо капітан судна, яке готується до прийому (висадки) лоцмана, вимушений збільшити узгоджену з лоцманським судном швидкість або змінити курс для збереження безпечного керування судном, він зобов'язаний сповістити про свої дії капітана лоцманського судна.

8.15. Лоцманське проведення по Азовському морю від Керченської протоки до акваторії ММП є обов'язковим. За наявності на борту судна сучасного навігаційного устаткування від лоцманського проведення по Азовському морю звільняються судна під Державним прапором України з осадкою до 5 метрів, капітани яких здійснювали не менше ніж триразове проходження з лоцманом на борту Азовським морем до акваторії ММП і які одержали письмовий дозвіл на право плавання без лоцмана, а також кораблі, катери та судна забезпечення Морської охорони Державної прикордонної служби України та Військово-Морських сил Збройних Сил України і яхти довжиною до 40 метрів.

8.16. На судні під іноземним прапором та судні під Державним прапором України із закритим кордоном можуть знаходитися не більше двох лоцманів. Перебування більше двох лоцманів потрібно узгодити з відповідним підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби України.

Директор
Департаменту безпеки
Міністерства
інфраструктури України
Ю. Гержод


Додаток 1
до Правил плавання та лоцманського
проведення суден у зоні дії поста
регулювання руху суден "Маріуполь"

Додаток 2
до Правил плавання та лоцманського
проведення суден у зоні дії поста
регулювання руху суден "Маріуполь"


КАНАЛИ
радіозв’язку та телефони портових служб і ПРРСПідрозділи

Позивні

Канали радіозв’язку

Час роботи

Телефони (код 0629)

виклик

робочий

1

ПРРС "Маріуполь"

"Маріуполь трафік- контроль"

Основні:
67; 14
Резервні:
11; 73

Основні:
67; 14
Резервні:
11; 73

Цілодобово

40-78-89
40-78-85

2

Черговий диспетчер диспетчерської групи ПЛС ДП "Дельта-лоцман"

"Маріуполь - Дельта-лоцман"

73

73

Цілодобово

40-78-46

3

Черговий берегової станції ГМЗЛБ MMSI 002723650

"Маріуполь Радіо-11"

16 70

22

Цілодобово

40-86-80
40-05-19

4

Служба капітана ММП

"Маріуполь Радіо-19"

14

14

Цілодобово

40-87-28
40-01-97
40-03-06

5

Черговий диспетчер порту

"Маріуполь Радіо-2"

20

20

Цілодобово

40-87-20
40-07-56

6

Диспетчер портофлоту

"Маріуполь Радіо-6"

9

9

Цілодобово

40-87-37


Інші НПА

Наказ Мінтрансзв'язку №115 від 03.02.2009 Про затвердження Правил плавання та лоцманського проведення суден у Феодосійській затоці, на рейдах Феодосійського морського порту та на підходах до нього Наказ Мінтрансзв'язку №721 від 09.10.2002 Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього Наказ Мінтрансзв'язку №626 від 05.09.2002 Про затвердження Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього Розпорядження КМУ №578 від 30.04.2014 Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту Наказ Мінсоцполітики №260 від 10.03.2015 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Міністерства праці України Наказ МФУ №289 від 04.03.2015 Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Наказ Мін'юст №383/5 від 18.03.2015 Деякі питання проведення антикорупційної експертизи Наказ Фонд державного майна України №210 від 17.02.2015 Про затвердження Змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Наказ Фонд державного майна України №1660 від 09.08.2000 Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші Постанова Правління НБУ №194 від 19.03.2015 Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів