Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мін'юст № 1166/5 від 06.08.2012 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2012  № 1166/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1345/21657


Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до абзацу третього пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 394, та з метою врегулювання питань щодо порядку розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в період проходження служби при виконанні службових обов’язків, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Голові Державної пенітенціарної служби України Лісіцкову О.В. довести цей наказ до відома керівників територіальних органів, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 жовтня 2006 року № 203 «Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків (у тому числі поранень) і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за № 1224/13098 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України (Дука О.О.) та начальника департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби України (Пудак В.А.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавринович


ПОГОДЖЕНО:

Міністр надзвичайних ситуацій УкраїниВ.І. Балога


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.08.2012  № 1166/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1345/21657


ПОРЯДОК
розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу) в період проходження служби при виконанні службових обов’язків.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на осіб рядового і начальницького складу апарату Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України), її територіальних органів, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи (установи) кримінально-виконавчої служби).

1.3. Розслідування проводиться у разі раптового або такого, що виникло з плином часу, погіршення стану здоров'я особи рядового і начальницького складу, одержання нею травми, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок аварій, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати особою рядового і начальницького складу працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення її на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, а також у випадку смерті осіб рядового і начальницького складу в органах (установах) кримінально-виконавчої служби (далі - нещасні випадки).

Про настання нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком або групового нещасного випадку, який стався одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, керівництво (посадова особа) органу (установи) кримінально-виконавчої служби негайно повідомляє органи прокуратури.

ІІ. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

2.1. Про кожний нещасний випадок працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен негайно повідомити безпосереднього керівника виконуваних робіт, керівництво або іншу посадову особу органу (установи) кримінально-виконавчої служби та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2.2. Керівництво органу (установи) кримінально-виконавчої служби, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків зі смертельним наслідком та групових випадків травматизму, організовує його розслідування комісією з розслідування нещасного випадку (далі - комісія), строк створення якої становить одну добу, до складу якої входять:

керівник служби охорони праці органу (установи) кримінально-виконавчої служби - голова комісії;

працівник підрозділу по роботі з персоналом органу (установи) кримінально-виконавчої служби;

працівник оперативного підрозділу або відділу з питань запобігання та протидії корупції та внутрішньої безпеки органу (установи) кримінально-виконавчої служби;

керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де працює потерпілий, відповідальний за узагальнення матеріалів, розслідування та підготовку необхідної документації;

представник страхового органу, у якому застрахований потерпілий (за його згодою).

До складу комісії не може входити посадова особа органу (установи) кримінально-виконавчої служби, що безпосередньо керувала проведенням робіт, при виконанні яких стався нещасний випадок.

2.3. Керівництво (посадова особа) органу (установи) кримінально-виконавчої служби у свою чергу зобов'язане(а):

терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, а в разі потреби доставити його до лікувально-профілактичного закладу;

якщо потерпілий є працівником іншого органу (установи) кримінально-виконавчої служби, повідомити керівництво цього органу (установи) про нещасний випадок;

зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку, при якій стався нещасний випадок, у тому стані, у якому вона була на час події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

2.4. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту її утворення зобов’язана:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов служби (праці, навчання) вимогам нормативно-правових актів про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, організації службової діяльності, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам надалі;

з'ясувати, за яких обставин стався нещасний випадок, а саме:

при виконанні службових обов'язків;

при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з безпосередньою участю потерпілого в охороні громадського порядку, громадської безпеки або в боротьбі зі злочинністю;

не пов'язані з виконанням службових обов'язків;

вивчити документацію з питань охорони праці, первинну медичну документацію (звернення потерпілого до закладів охорони здоров’я, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого), а також документацію структурного підрозділу по роботі з особовим складом;

скласти у п’яти примірниках акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5КВС (далі - акт форми Н-5КВС), наведеною у додатку 1 до цього Порядку, акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1КВС (далі - акт форми Н-1КВС), наведеною у додатку 2 до цього Порядку, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВКВС (далі - акт форми НПВКВС), наведеною у додатку 3 до цього Порядку, і передати їх на затвердження керівнику або особі, яка його заміщає, органу (установи) кримінально-виконавчої служби.

За рішенням комісії у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, строк розслідування може бути продовжений керівником органу (установи) кримінально-виконавчої служби, який призначив комісію, але на строк не більше 10 діб.

2.5. Комісією визнаються такими, що сталися при виконанні службових обов'язків, нещасні випадки, які сталися з особами рядового і начальницького складу під час проходження служби, а саме:

перебування на робочому місці, на території органу (установи) кримінально-виконавчої служби або в іншому місці роботи чи служби (далі - робота) протягом робочого часу або за дорученням керівництва (посадової особи) цього (цієї) органу (установи) у неробочий час;

приведення в порядок знарядь праці, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни;

проведення навчання, тренувань, обов'язкових фізичних занять у встановлений час;

використання власного транспорту в інтересах органу (установи) кримінально-виконавчої служби з дозволу або за дорученням керівництва (посадової особи) цього (цієї) органу (установи);

надання органом (установою) кримінально-виконавчої служби шефської допомоги;

провадження дій в інтересах органу (установи) кримінально-виконавчої служби, в якому (якій) проходить службу потерпілий;

перебування в транспортному засобі або на його стоянці на території органу (установи) кримінально-виконавчої служби, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим службових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

прямування до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням керівництва органу (установи) кримінально-виконавчої служби;

службового відрядження або прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження;

проїзду на роботу чи з роботи у транспортному засобі, що належить органу (установі) кримінально-виконавчої служби, або в іншому транспортному засобі, наданому органом (установою);

участі в охороні громадського порядку, громадської безпеки, у боротьбі із злочинністю;

ліквідації аварій, пожеж, стихійних явищ або їх наслідків.

2.6. Комісією визнаються такими, що не пов'язані з виконанням службових обов'язків, нещасні випадки, які сталися з особами рядового і начальницького складу під час проходження служби:

за обставин, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків, зазначених у пункті 2.5 цього розділу;

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин під час виконання службових обов’язків чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи в установленому законодавством порядку;

унаслідок порушення потерпілим службової дисципліни.

2.7. До першого примірника акта форми Н-5КВС долучаються: акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС), пояснення свідків, потерпілого, витяги з нормативних документів, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують місце події (робоче місце), стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо), вид травми, медичний висновок щодо втрати працездатності потерпілим у результаті нещасного випадку, а також висновок щодо наявності в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

2.8. Нещасні випадки, про які складаються акти форми Н-1КВС (або акти форми НПВКВС), реєструються в органах (установах) кримінально-виконавчої служби в журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

2.9. Керівник або особа, яка його заміщає, органу (установи) кримінально-виконавчої служби розглядає і затверджує акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи.

2.10. Затверджені примірники акта форми Н-1КВС (або акта форми НПВКВС) разом з актом форми Н-5КВС не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування направляються потерпілому або його довіреній особі, керівнику структурного підрозділу органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам, долучаються до особової справи потерпілого, а також разом з іншими матеріалами розслідування надсилаються керівництву відповідного органу, працівником якого є потерпілий.

Крім того, один примірник акта форми Н-1КВС надсилається страховику, з яким укладено договір страхування.

На вимогу потерпілого керівництво органу (установи) кримінально-виконавчої служби зобов'язано ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

2.11. Акт форми Н-5КВС та акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) разом з матеріалами розслідування зберігаються в органах (установах) кримінально-виконавчої служби протягом 45 років, а у разі ліквідації органу (установи) кримінально-виконавчої служби акт форми Н-5КВС та акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) передаються його (її) правонаступникові.

2.12. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого або в разі його смерті керівництво органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де взято на облік нещасний випадок, готує повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався (додаток 5), і в десятиденний строк надсилає його посадовим особам, яким надсилався акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС).

Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, долучається до акта форми Н-1КВС (або акта форми НПВКВС) і підлягає зберіганню разом з ним відповідно до вимог пункту 2.11 цього розділу.

2.13. Нещасний випадок, про який безпосереднє керівництво органу (установи) кримінально-виконавчої служби не було своєчасно повідомлено або якщо втрата працездатності від нещасного випадку настала не одразу незалежно від строку, коли він стався, розслідується комісією згідно зцим Порядком протягом місяця після одержання заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта форми Н-1КВС (або акта форми НПВКВС) вирішується комісією, а в разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії - у порядку, передбаченому законодавством.

2.14. Нещасний випадок, що стався в органі (установі) кримінально-виконавчої служби з особами рядового і начальницького складу іншого (іншої) органу (установи) кримінально-виконавчої служби під час виконання ними завдання свого керівництва, розслідується органом (установою) кримінально-виконавчої служби, де стався нещасний випадок, і про нього складається акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) комісією за участю представників органу (установи) кримінально-виконавчої служби, працівником якого (якої) є потерпілий.

Такий нещасний випадок береться на облік органом (установою) кримінально-виконавчої служби, працівником якого (якої) є потерпілий.

Орган (установа) кримінально-виконавчої служби, де стався нещасний випадок, зберігає у себе один примірник затвердженого акта форми Н-1КВС (або акта форми НПВКВС).

2.15. Нещасний випадок, що стався з особами рядового і начальницького складу, які тимчасово були переведені до іншого (іншої) органу (установи) кримінально-виконавчої служби, розслідується і береться на облік органом (установою) кримінально-виконавчої служби, куди цю особу було переведено.

2.16. Нещасний випадок, що стався з особами рядового і начальницького складу, які виконували свої службові обов'язки за наказом керівництва органу (установи) кримінально-виконавчої служби на виділених територіях, об'єктах, дільницях іншого органу, установи, підприємства, організації, розслідується і береться на облік органом (установою) кримінально-виконавчої служби, працівником якого (якої) є потерпілий. У розслідуванні бере участь представник органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де стався нещасний випадок.

2.17. Нещасні випадки, що сталися з особами рядового і начальницького складу, які виконували службові обов'язки у складі зведених загонів, сформованих територіальним органом, розслідуються цим органом за участю представника органу (установи) кримінально-виконавчої служби, що направляв (направляла) осіб рядового і начальницького складу. Такі випадки беруться на облік органом (установою) кримінально-виконавчої служби, працівниками яких є потерпілі.

2.18. Нещасні випадки, що сталися з курсантами (слухачами) навчальних закладів кримінально-виконавчої служби під час проходження ними стажування (практики), виконання службових завдань в органах (установах) кримінально-виконавчої служби, розслідуються і беруться на облік цими органами (установами).

2.19. Нещасні випадки, що сталися з курсантами (слухачами) навчальних закладів кримінально-виконавчої служби під час прямування до місця проходження стажування (практики) або прямування від місця стажування (практики) до навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальними закладами, де вони навчаються.

2.20. Нещасні випадки, що сталися з курсантами (слухачами) навчальних закладів кримінально-виконавчої служби, а також з працівниками під час проходження ними курсового навчання з первинної підготовки та підвищення кваліфікації у навчальних закладах, розслідуються і беруться на облік цими навчальними закладами.

2.21. Нещасні випадки, що сталися з особами рядового і начальницького складу під час відрядження за кордон, розслідуються комісіями відповідно до вимог цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.22. Контроль за своєчасним і об'єктивним розслідуванням нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюють структурний підрозділ ДПтС України, що здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт персоналом органів і установ, та департамент по роботі з персоналом апарату ДПтС України відповідно до своїх повноважень.

Посадові особи цих структурних підрозділів мають право в разі потреби (надходження скарги, незгода з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку тощо) вимагати проведення додаткового (нового) розслідування.

У разі незгоди потерпілого з рішенням комісії він може оскаржити такі рішення до територіального органу ДПтС України або до суду.

ІІІ. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки із смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. У разі якщо смерть особи рядового і начальницького складу настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, спеціальне розслідування здійснюється комісією із спеціального розслідування нещасного випадку, строк створення якої становить одну добу, відповідно до вимог цього розділу з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком та нещасного випадку із тяжким наслідком в органі (установі) кримінально-виконавчої служби здійснюється за наказом керівника органу або особи, яка його заміщає, у підпорядкуванні якого перебувають потерпілі.

До складу комісії із спеціального розслідування нещасного випадку входять:

працівник служби охорони праці органу, у підпорядкуванні якого перебувають потерпілі, - голова комісії;

працівник відділу (сектору) по роботі з персоналом територіального органу;

керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де працював потерпілий, відповідальний за узагальнення матеріалів розслідування та підготовку необхідної документації;

працівник оперативної служби або підрозділу з питань запобігання та протидії корупції та внутрішньої безпеки органу, у підпорядкуванні якого перебувають потерпілі;

представник страховика, з яким укладено договір страхування (на вимогу страховика).

3.4. Спеціальне розслідування в органі (установі) кримінально-виконавчої служби групового нещасного випадку, під час якого загинуло двоє і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка утворюється згідно з наказом ДПтС України.

До складу комісії входять:

посадова особа служби охорони праці апарату ДПтС України - голова комісії;

працівник служби охорони праці територіального органу;

працівник відділу (сектору) по роботі з персоналом територіального органу;

працівник оперативної служби або підрозділу відділу з питань запобігання та протидії корупції та внутрішньої безпеки територіального органу;

керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу органу (установи) кримінально-виконавчої служби, де працювали потерпілі, відповідальний за узагальнення матеріалів розслідування та підготовку необхідної документації;

представник страховика, з яким укладено договір страхування (за згодою).

Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідків нещасного випадку тощо) до складу комісії із спеціального розслідування нещасного випадку можуть входити за їх згодою представники місцевого штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, органів охорони здоров'я та інші.

При груповому нещасному випадку, коли серед потерпілих є працівник, що працює на умовах трудового договору, до складу комісії із спеціального розслідування нещасного випадку входять представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою).

Комісія із спеціального розслідування нещасного випадку, що стався під час виконання оперативно-розшукових (розвідувальних) та інших завдань, які носять таємний характер, за рішенням керівництва ДПтС України або її територіального органу, у підпорядкуванні якого перебувають потерпілі, може мати інший склад.

3.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби встановлений строк може бути продовжений керівництвом ДПтС України або територіального органу, яке призначало розслідування.

3.6. За результатами розслідування складається акт форми Н-5КВС, а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 2.4 розділу ІІ цього Порядку.

В акті форми Н-5КВС, який складається, коли сталася аварія, зазначаються категорія аварії та розмір заподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди.

Акт форми Н-5КВС підписується головою і всіма членами комісії із спеціального розслідування нещасного випадку. У разі незгоди із змістом цього акта член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку і додає до акта як його невід’ємну частину.

Крім акта форми Н-5КВС, складається акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) на кожного потерпілого окремо у двох примірниках, підписується головою та членами комісії із спеціального розслідування нещасного випадку і затверджується керівником ДПтС України або її територіального органу або особою, яка його заміщає, протягом доби після одержання цих документів.

3.7. У разі розходження думок членів комісії із спеціального розслідування нещасного випадку керівник органу, який її призначив, розглядає разом з членами комісії матеріали розслідування і може призначити нове розслідування.

3.8. За рішенням комісії із спеціального розслідування нещасного випадку проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, для встановлення причин нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам органом, який утворив комісію із спеціального розслідування нещасного випадку, утворюється експертна комісія із залученням до її роботи спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів.

Орган (установа) кримінально-виконавчої служби, де працювали потерпілі, відшкодовує витрати, пов'язані з діяльністю експертної комісії та залучених до її роботи експертів.

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог законодавчих актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3.9. Голова комісії із спеціального розслідування нещасного випадку має право подавати запит до лікувально-профілактичних установ, закладів судово-медичної експертизи, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та інших органів та отримувати матеріали та висновки щодо нещасного випадку у визначені законодавством строки, а у разі коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертиз, - після проведення відповідних досліджень.

3.10. Під час спеціального розслідування нещасного випадку керівництво органу (установи) кримінально-виконавчої служби, з особами рядового і начальницького складу якого (якої) стався нещасний випадок, зобов'язане:

забезпечити фотозйомку місця нещасного випадку (у тому числі поранення), пошкоджених об'єктів, транспортних засобів, машин, устаткування, інструментів, засобів індивідуального захисту, а також надати необхідну документацію та інші матеріали;

надати транспорт, засоби зв'язку, комп'ютерну, розмножувальну та копіювальну техніку, службові приміщення для роботи комісії із спеціального розслідування нещасного випадку;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

3.11. Члени комісії із спеціального розслідування нещасного випадку мають право одержувати письмові та усні пояснення від працівників органу (установи) кримінально-виконавчої служби, свідків події, проводити їх опитування.

Члени комісії із спеціального розслідування нещасного випадку повинні зустрітися з потерпілими, членами їхніх сімей, їх представниками, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям, довіреним особам) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до законодавства.

3.12. Керівник органу (установи) кримінально-виконавчої служби в п'ятиденний строк з моменту підписання актів форми Н-5КВС, актів форми Н-1КВС (або актів форми НПВКВС) чи одержання припису посадової особи служби охорони праці щодо взяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і вжити заходів щодо запобігання подібним випадкам надалі.

Про їх здійснення керівник органу (установи) кримінально-виконавчої служби в письмовій формі повідомляє служби, які брали участь у розслідуванні, у строки, зазначені в акті форми Н-5КВС, акті форми Н-1КВС (або акті форми НПВКВС).

3.13. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

копія наказу про організацію спеціального розслідування нещасного випадку;

акт форми Н-5КВС, акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС) на кожного потерпілого окремо;

протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;

ескіз місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку, необхідні плани, схеми, фотознімки місця події, пошкодженого об'єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

протоколи рішень комісії із спеціального розслідування нещасного випадку про розподіл функцій між членами цієї комісії, які беруть участь у розслідуванні, та про призначення експертної комісії;

висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо такі проводилися;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю чи наркотиків (у разі потреби);

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), за формами, наведеними у додатку 8 до цього Порядку;

копії документів про проходження потерпілим інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

витяги із законодавчих актів про охорону праці, особистої безпеки, вимоги яких були порушені;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком (якщо матеріальна шкода була заподіяна);

довідки лікувального закладу, де проходили лікування потерпілі;

довідки про надання потерпілим чи членам їхніх сімей матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога надавалась);

копії наказів керівництва органу (установи) кримінально-виконавчої служби про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб та вжиття заходів щодо недопущення подібних випадків надалі.

3.14. Перший примірник матеріалів розслідування залишається в органі (установі) кримінально-виконавчої служби та зберігається протягом 45 років. Копії акта форми Н-1КВС (або акта форми НПВКВС) та акта форми Н-5КВС долучаються до особових справ потерпілих.

Потерпілому, членам його сім'ї або їх представникам надсилаються затверджені акт форми Н-5КВС, акт форми Н-1КВС (або акт форми НПВКВС).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


Додаток 1
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


АКТ
(спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
(Форма Н-5КВС)


Додаток 2
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


АКТ
про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом
(Форма Н-1КВС)


Додаток 3
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


АКТ
про нещасний випадок на підприємстві, не пов`язаний з виробництвом
(Форма НПВКВС)


Додаток 4
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
_________________________________________________________
(найменування органу (установи) Державної кримінально-виконавчої служби України)

№ з/п

Дата і час події

Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об’єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі акта форми Н-5КВС, акта форми Н-1КВС або акта форми НПВКВС і підпис особи, яка їх одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


__________
Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н-1КВС або форми НПВКВС.


Додаток 5
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку, що стався


Додаток 6
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)


Додаток 7
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЕСКІЗ
місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)


Додаток 8
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків і аварій,
що сталися з особами рядового
і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)


Інші НПА

Наказ МОН №1526 від 26.12.2014 Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання Розпорядження КМУ №242 від 25.03.2015 Про звільнення Стоєцького В.Ф. з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №243 від 25.03.2015 Про призначення Шкіряка З.Н. виконуючим обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №244 від 25.03.2015 Про звільнення Кривопішина О.М. з посади начальника державного територіально-галузевого об’єднання Південно-Західна залізниця Постанова КМУ №129 від 25.03.2015 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року Постанова КМУ №130 від 25.03.2015 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930 Постанова КМУ №131 від 25.03.2015 Про внесення зміни до пункту 2 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями Розпорядження КМУ №220 від 18.03.2015 Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2015 рік Розпорядження КМУ №240 від 18.03.2015 Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади Наказ Мінінфраструктури №80 від 27.02.2015 Про призупинення дії деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства інфраструктури України