Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова НБУ № 483 від 14.10.2004 Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
14.10.2004 N 483
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2004 р.
N 1429/10028
 
 
Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
 N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005
 N 572 ( z0096-11 ) від 22.12.2010
 N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011
 N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011
 N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012
 N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 } 
Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), пунктів 4 і 6 статті 5 та пункту 1 статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу (додається).
 
2. У місячний строк з дня набрання чинності цією постановою з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу:
Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) розробити проекти змін до:
Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами);
Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями ( z0787-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами);
Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) розробити проект змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами);
Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) розробити проект змін до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 ( z0245-98 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685 (зі змінами).
 
3. Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних та Операційного управлінь Національного банку України для використання в роботі.
 
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).
 
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови    А.П.Яценюк 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.10.2004 N 483
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2004 р.
N 1429/10028
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ).
 
1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу.
 
1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на випадки використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, які регулюються постановою Правління Національного банку від 24.07.2001 N 293 "Про надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ДК "Укрспецекспорт" та її дочірнім підприємствам".
 
1.4. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:
власник ліцензії - резидент або нерезидент, якому Національний банк видав ліцензію;
використання іноземної валюти як засобу платежу (валютна операція) - використання іноземної валюти на території України для виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються;
дата звернення - дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, обов'язкового документа з переліку, визначеного в пункті 2.1 або 3.2 цього Положення;
дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому оформлена ліцензія;
заявник - резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії);
індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти як засобу платежу (ліцензія) - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту або нерезиденту на здійснення валютної операції протягом визначеного строку;
іноземна валюта - це лише іноземна валюта 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного банку від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами;
податковий орган - податковий орган, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, якщо він таким є; якщо не є платником податків, - Державна податкова адміністрація України;
товар - будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);
управління, на яке покладений контроль, - територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) /за його наявності/ власника ліцензії на території України або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням уповноваженого банку власника ліцензії - якщо власник ліцензії не має місцезнаходження (місця проживання) на території України.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.
 
1.5. Використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється:
якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій); { Абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012 }
якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є іноземний інвестор (ця норма стосується лише операцій, що здійснюються через інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку з метою проведення іноземних інвестицій в Україну і повернення іноземних інвестицій, доходів, прибутків та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення іноземних інвестицій в Україну, у тому числі від спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи); { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 572 ( z0096-11 ) від 22.12.2010 }
у випадках, передбачених законами України.
У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії.
Використання на території України як засобу платежу банківських металів, платіжних документів та інших цінних паперів, виражених в іноземній валюті або банківських металах, дозволяється лише у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.
 
1.6. Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатньої обґрунтованості потреби використання іноземної валюти як засобу платежу.
 
1.7. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення валютної операції.
 
1.8. Строк, який за умовами ліцензії надається її власнику для здійснення валютної операції, не може перевищувати одного календарного року з дати видачі ліцензії.
Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.
 
1.9. Ліцензія надає отримувачу право на повне або часткове повернення ініціатору валютної операції коштів, сплачених останнім за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами валютної операції своїх зобов'язань (повернення здійснюється в безготівковій формі на той рахунок, з якого кошти перераховувались отримувачу).
 
1.10. Одержання ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії.
 
1.11. Валютна операція, на здійснення якої видана (отримана) ліцензія, не може проводитися за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) або купленої за гривні на міжбанківському валютному ринку України.
 
1.12. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.
 
2. Порядок видачі ліцензії
 
2.1. Для отримання ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи:
заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків (для платників податків) або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, - для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і представництв нерезидентів в Україні; { Абзац третій пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011 }
копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять: прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків або документа про відсутність цього номера (для платників податків) - для фізичних осіб, які не є підприємцями;
довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник використовуватиме для здійснення валютної операції;
оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти - юридичні особи та фізичні особи-підприємці подають копію бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зазначені зобов'язання;
висновок територіального управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) заявника про дотримання заявником вимог ліцензій та цього Положення (якщо заявник має місцезнаходження (місце проживання) на території України і якщо такі ліцензії видавалися протягом поточного та попереднього років). Такий висновок управління передає заявнику в письмовій формі протягом двох тижнів з дня отримання письмового звернення від останнього. У висновку має зазначатися інформація про відсутність порушень або про види порушень, допущених заявником, і заходи, що були застосовані у зв'язку з цим до нього.
Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з'ясування обставин щодо проведення валютної операції.
 
2.2. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.
Якщо Національному банку будуть потрібні додаткові документи, то цей строк продовжується ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа.
 
2.3. Усі копії документів, що подаються Національному банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.
Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.
 
{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 }
 
{ Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 }
 
2.4. Ліцензія оформляється (додаток 2) у двох примірниках.
Після подання Національному банку документа, що засвідчує внесення плати за видачу ліцензії, перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному банку.
Копії першого примірника ліцензії надсилаються управлінню, на яке покладений контроль, і податковому органу.
 
2.5. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).
 
2.6. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком була видана ліцензія, зберігаються згідно з установленим Національним банком порядком.
Жоден з цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.
 
2.7. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії.
Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, то власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію.
Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту Положення.
У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, уважається недійсною.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії.
 
3. Порядок зміни умов ліцензії
 
3.1. Умови ліцензії можуть бути змінені за заявою власника ліцензії, якщо:
валютна операція ще не здійснена;
строк, установлений ліцензією для здійснення валютної операції, на дату звернення ще не закінчився;
відсутні підстави для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, що визначені в пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення.
 
3.2. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи:
заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 3);
копію ліцензії;
копії документів, що подавалися власником ліцензії Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який минув з часу їх подання;
будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обґрунтуванням потреби зміни умов ліцензії.
Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо змін умов ліцензії, які просить унести заявник.
 
3.3. Національний банк розглядає документи заявника протягом строку, визначеного в пункті 2.2 цього Положення.
 
3.4. На всі копії документів, що подаються Національному банку, поширюються вимоги пункту 2.3 цього Положення.
 
3.5. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 4) у порядку, установленому пунктом 2.4 цього Положення.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 }
 
3.6. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал змін до ліцензії та їх копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).
 
3.7. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком були змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з установленим Національним банком порядком.
Жоден з цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.
 
3.8. У разі втрати або пошкодження бланка змін до ліцензії видача дубліката змін здійснюється в порядку, установленому пунктом 2.7 цього Положення.
{ Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 }
 
4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії,
анулювання ліцензії
 
4.1. Підставою для відмови у видачі (зміні умов) ліцензії є:
відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного з обов'язкових документів, що зазначені в переліку, визначеному в пункті 2.1 або 3.2 цього Положення;
подання заявником Національному банку документів, які містять недостовірну інформацію;
відмова подати на запит Національного банку додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктами 2.1 та 3.2 цього Положення;
подання заявником Національному банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
 
 
{ Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011 }
 
 
порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення (у разі зміни умов ліцензії);
недостатня обґрунтованість доцільності використання іноземної валюти;
зміни в чинному законодавстві або міжнародних договорах України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.2 цього Положення;
порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо вони раніше надавалися йому Національним банком. У разі прийняття рішення про відмову Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;
порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони валютної операції.
 
{ Абзац одинадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 }
 
4.2. Про відмову у видачі (зміні умов) ліцензії Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.2 цього Положення.
 
4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.
 
4.4. Підставами для анулювання ліцензії є:
звернення в письмовій формі власника ліцензії;
здійснення валютної операції до видачі (зміни умов) ліцензії Національним банком;
порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;
виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії), недостовірної інформації.
 
 
{ Абзац шостий пункту 4.4 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 ( z1345-11 ) від 19.08.2011 }
 
 
4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5). Датою анулювання ліцензії вважається наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.
 
4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання Національний банк повідомляє (додаток 6) власника ліцензії за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та податковий орган.
Засобами електронного зв'язку Національний банк надсилає зазначене вище повідомлення управлінню, на яке покладений контроль, та уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії. Починаючи з часу отримання такого повідомлення банкам забороняється проводити валютну операцію, на здійснення якої Національний банк видав ліцензію, що анульована.
 
5. Контроль за виконанням умов ліцензії
 
5.1. Управління, на яке покладений контроль, здійснює контроль за виконанням власником ліцензії умов ліцензії, а також за виконанням уповноваженими банками, які зазначені в ліцензії, функцій контролю за валютною операцією, на здійснення якої Національний банк видав ліцензію.
Якщо уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, обслуговується в іншому територіальному управлінні Національного банку, то це територіальне управління на письмове звернення управління, на яке покладений контроль, зобов'язане здійснити перевірку дій банку та повідомити про її результати.
 
5.2. Якщо уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, виявить, що місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії змінилося після дати видачі ліцензії, то він протягом тижня з часу виявлення цього факту в письмовій формі зобов'язаний повідомити про це управління, на яке покладений контроль.
Управління, на яке покладений контроль, протягом тижня після отримання такого повідомлення передає територіальному управлінню Національного банку за новим місцезнаходженням (місцем проживання) власника ліцензії копії всіх, якими володіє, документів щодо валютної операції, на здійснення якої Національний банк видав ліцензію. До територіального управління за новим місцезнаходженням (місцем проживання) власника ліцензії також переходять функції контролю, установлені абзацом першим пункту 5.1 цього Положення.
 
5.3. На копії ліцензії, яка залишається на зберіганні в уповноваженому банку, банк робить відмітку, що містить інформацію про валютну операцію, а саме: дату здійснення операції, зміст операції, обсяг операції (відмітка засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком печатки уповноваженого банку).
Таку саму відмітку на оригіналі ліцензії, який зберігається у власника ліцензії, робить зазначений у ліцензії уповноважений банк, що обслуговує власника.
 
5.4. Власник ліцензії зобов'язаний у тижневий строк після фактичного здійснення валютної операції повідомити про це управління, на яке покладений контроль (додаток 7).
 
5.5. У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення управління, на яке покладений контроль, зобов'язане в 10-денний строк з дати його виявлення надіслати листа власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень.
У 10-денний строк з дати отримання цих пояснень або якщо власник ліцензії не надасть їх у письмовій формі протягом 15 календарних днів, то управління, на яке покладений контроль, у письмовій формі надсилає інформацію про допущені власником ліцензії порушення:
податковому органу;
Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку з пропозиціями щодо анулювання ліцензії, надсилання листа-попередження власнику ліцензії тощо (копії пояснень власника ліцензії та листа на адресу податкового органу додаються). { Абзац четвертий пункту 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
{ Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005 }
 
6. Відповідальність за порушення умов ліцензії
та/або вимог цього Положення
 
6.1. Проведення резидентом або нерезидентом валютної операції без ліцензії або після її анулювання тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16 Декрету ( 15-93 ).
 
6.2. Уповноважений банк, який не виконав функцій агента валютного контролю під час здійснення розрахункового обслуговування валютної операції, несе відповідальність згідно із статтею 16 Декрету ( 15-93 ).
 
{ Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 572 ( z0096-11 ) від 22.12.2010 }
 
 В.о. директора Департаменту 
 валютного регулювання М.О.Мельничук 
 
Додаток 1
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
Національний банк України
 
 
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
На підставі  підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету 
Міністрів України від 19.02.93  N  15-93  "Про  систему  валютного 
регулювання і валютного контролю" ________________________________
__________________________________________________________________ 
[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер 
  за ДРФО), за наявності; місцезнаходження або місце проживання 
 (за наявності) заявника]
звертається   до   Національного   банку   України   з   проханням 
дозволити йому використати іноземну валюту на території України як 
засіб платежу в розрахунках (платежах) з _________________________ 
 [повна назва або
__________________________________________________________________ 
   прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код 
 за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
  за наявності; місцезнаходження або місце проживання 
    (за наявності) іншої сторони операції]
у зв'язку із _____________________________________________________ 
  (підстави  для використання іноземної валюти як засобу 
платежу)
на суму __________________. 
Потреба використання іноземної валюти на території України як 
засобу платежу викликана _________________________________________ 
  (докладне обґрунтування потреби використання 
 іноземної валюти на території України 
як засобу платежу)
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку,  з якого 
переказується іноземна валюта: ___________________________________
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку,  на який 
переказується іноземна валюта ____________________________________
Протягом поточного та попереднього років не отримував/отримував індивідуальні ліцензії на використання (зайве не зазначати)
іноземної валюти на території України як засобу платежу __________
__________________________________________________________________ 
   (наводиться перелік номерів і дат видачі ліцензій,
    якщо ліцензії були отримані протягом зазначеного періоду)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: _________________________________________ 
  (перелік документів, кількість сторінок додатків) 
 
 
________ ________________________________ 
 (дата)(підпис заявника або уповноваженої 
   ним особи) 
    М.П. (якщо є) 
 
Додаток 2
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
    ___________________________ 
    (власник ліцензії) 
  Копія: ___________________________ 
 (управління, на яке покладений 
  контроль)
    ___________________________ 
    (податковий орган) 
 
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N _____
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
Національний банк України відповідно до підпункту "г"  пункту 
4  і  пункту  6  статті  5  Декрету Кабінету Міністрів України від 
19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного  регулювання  і  валютного 
контролю" дозволяє _______________________________________________
__________________________________________________________________ 
[повна назваабо    прізвище,    ім'я,    по    батькові; 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер  за  ДРФО), 
за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) 
власника ліцензії] 
використати безготівкову іноземну валюту__________________________ 
 (назва іноземної валюти) 
в сумі ______________________для здійснення розрахунків (платежів) 
  (цифрами та словами)
з ________________________________________________________________ 
[повна назва    або    прізвище,    ім'я,    побатькові; 
ідентифікаційний  код  за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) 
іншої сторони операції] 
на підставі ______________________________________________________ 
  (підстави  для використання іноземної валюти як засобу 
 платежу)
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку,  з якого 
переказується іноземна валюта ____________________________________
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку,  на який 
переказується іноземна валюта ____________________________________
Строк дії ліцензії: з __.__.__ до __.__.__/з дати видачі (дд/мм/рррр) (зайве не зазначати)
ліцензії до _._.__ . 
    (дд/мм/рррр)
Купівля іноземної валюти за гривні з метою здійснення розрахунків (платежів) забороняється.
Власник ліцензії зобов'язаний повідомляти про валютні операції, що проводяться на підставі цієї ліцензії, у порядку, установленому пунктом 5.4 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу.
Без права передавання третім особам.
 
 Голова 
 (уповноважена ним особа)   ____________________________ 
   (підпис, ініціали, прізвище) 
М.П. 
 
Додаток 3
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
Національний банк України
 
 
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на використання іноземної валюти на території  України як засобу платежу
 
 
На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету  Кабінету 
Міністрів  України  від  19.02.93  N  15-93 "Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю"_________________________________
__________________________________________________________________ 
[повна назва    або    прізвище,    ім'я,    побатькові; 
ідентифікаційний  код  за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) 
власника ліцензії] 
звертається   до   Національного  банку України з проханням унести 
до  індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на використання 
іноземної  валюти  на  території  України  як  засобу платежу такі 
зміни:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(зміни,  що  потрібно  внести,  з  обґрунтуванням  потреби їх 
унесення та посиланням на підтвердні документи)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: _________________________________________ 
  (перелік документів, кількість сторінок додатків) 
 
 
________    _____________________________ 
 (дата)  (підпис власника ліцензії 
   або уповноваженої ним особи) 
  М.П. (якщо є) 
Додаток 4
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
__________________________ 
    (власник ліцензії) 
   Копія: __________________________ 
 (управління, на яке покладений 
  контроль)
__________________________ 
    (податковий орган) 
 
ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії
від __.__.____ N _____ на використання
іноземної валюти на території України
як засобу платежу
 
 
Національний банк України відповідно до підпункту "г"  пункту 
4  і  пункту  6  статті  5  Декрету Кабінету Міністрів України від 
19.02.93  N 15-93 "Про систему валютного  регулювання  і валютного 
контролю"  уносить зміни до індивідуальної ліцензії від __.__.____ 
N _________ , виданої ____________________________________________
__________________________________________________________________ 
[повна назва    або    прізвище,    ім'я,    побатькові; 
ідентифікаційний  код  за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) 
власника ліцензії]
До індивідуальної ліцензії вносяться такі зміни:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
    (зміни, що вносяться)
Ці зміни,   починаючи  з  дати  їх  унесення,  є  невід'ємною 
частиноюіндивідуальної   ліцензії  N  __________________ 
(вих. N__________________________  від ___.____._______).
(реєстраційний номер на номерному (дата видачі ліцензії) гербовому бланку Національного банку України)
 
 Голова 
 (уповноважена ним особа)  _____________________________ 
   (підпис, ініціали, прізвище) 
М.П. 
 
Додаток 5
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
___________ N _______ 
  (дата) 
    м. Київ 
 
Про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України
 
 
1. На підставі ______________________________________________ 
 (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому 
 зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення   про   порядок    видачі   Національним  банком України 
індивідуальних   ліцензій  на  використання  іноземної  валюти  на 
території  України  як  засобу  платежу,  затвердженого постановою 
Правління Національного   банку  України  від  ____.____._________ 
N _________,  ____________________________________________________ 
  (зазначаються додаткові підстави для анулювання 
    ліцензії, за наявності)
Національний  банк   України    анулює    індивідуальну   ліцензію 
від __.__.____   N _______   на використання  іноземної  валюти на 
території України як засобу платежу. 
 
2.   Департаменту   контролю,   методології  та  ліцензування 
валютних операцій (_____________________) у  п'ятиденний  строк  з 
   (ініціали та прізвище керівника)
дати  підписання  цього  розпорядження  повідомити  про анулювання 
ліцензії _________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(повна назва   або   прізвище,  ім'я,  по  батькові  власника 
ліцензії;  управління,  на яке покладений  контроль;  уповноважені 
банки,  які  зазначені  в  ліцензії;  податковий  орган,  у  якому 
власника ліцензії взято на облік як платника  податків,  якщо  він 
таким є) 
 
3.  Контроль  за  виконанням  цього розпорядження покласти на 
директора   Департаменту  контролю,  методології  та  ліцензування 
валютних операцій ________________________________________. 
  (ініціали та прізвище керівника) 
 
 Голова 
 (уповноважена ним особа)  _____________________________ 
  (підпис, ініціали, прізвище) 
М.П. 
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005, N 118 ( z0618-11 ) від 26.04.2011 }
 
 В.о. директора Департаменту 
 валютного регулювання М.О.Мельничук 
 
Додаток 6
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
__________________________ 
    (власник ліцензії) 
   Копії: __________________________ 
  (управління, на яке 
   покладений контроль)
__________________________ 
(уповноважений банк, який 
  обслуговує власника ліцензії)
__________________________ 
(уповноважений банк, який 
  обслуговує іншу сторону 
    валютної операції)
__________________________ 
    (податковий орган) 
 
Національний банк України повідомляє таке:
У зв'язку з _________________________________________________ 
  (зазначаються підстави для анулювання ліцензії) 
та на підставі ___________________________________________________ 
 (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому 
зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення    про    порядок   видачі  Національним  банком України 
індивідуальних   ліцензій  на  використання  іноземної  валюти  на 
території  України  як  засобу  платежу,  затвердженого постановою 
Правління Національного   банку    України    від    ___.___._____ 
N ______  ,  згідно  з  розпорядженням Національного банку України 
від ___.___._____N______індивідуальна ліцензія 
від ___.___.______  N  _______ на використання іноземної валюти на 
території України як засобу платежу анульована. 
 
 Голова 
 (уповноважена ним особа)  _____________________________ 
   (підпис, ініціали, прізвище) 
М.П. 
 
Додаток 7
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
 
__________________________ 
    (управління, на яке 
    покладений контроль) 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ
про використання іноземної валюти на території України як засобу платежу
 
Власник ліцензії ____________________________________________ 
 [повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; 
   ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний 
 номер за ДРФО), за наявності; місцезнаходження або 
 місце проживання (за наявності) власника ліцензії]
Рахунок власника ліцензії ___________________________________ 
  (реквізити рахунку)
Уповноважений банк власника ліцензії ________________________ 
    (назва та місцезнаходження)
Інша сторона валютної операції ______________________________ 
 [повна назва або прізвище, ім'я, по 
 батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний номер за ДРФО), за 
    наявності; місцезнаходження або місце 
  проживання (за наявності) іншої сторони 
    операції]
Рахунок іншої сторони _______________________________________ 
   (реквізити рахунку)
Уповноважений банк іншої сторони ____________________________ 
   (назва та місцезнаходження)
Сума валютної операції ______________________________________
Дата здійснення валютної операції ___________________________ 
 
________    __________________________________ 
 (дата)  (підпис власника ліцензії або 
   уповноваженої ним особи) 


Інші НПА

Постанова ВСУ №9 від 06.11.2009 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними Постанова НБУ №168 від 10.05.2007 Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту Рішення КСУ №15-рп/2011 від 10.11.2011 У справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича Рішення КСУ №1-рп/99 від 09.02.1999 У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) Постанова ПВСС №5 від 30.03.2012 Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин Указ Президент №735/2014 від 16.09.2014 Про призначення С. Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Указ Президент №734/2014 від 16.09.2014 Про звільнення О. Петіка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Указ Президент №733/2014 від 16.09.2014 Про звільнення В. Шульги з посади голови Сумської обласної державної адміністрації Указ Президент №730/2014 від 16.09.2014 Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка 2014 року Указ Президент №729/2014 від 16.09.2014 Про призначення В. Губаля головою Закарпатської обласної державної адміністрації