Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 1578 від 25.11.2014 Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.11.2014  № 1578

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за № 1584/26361


Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини шостої статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та частини першої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), такі зміни:

1) пункт 7 розділу ІІ після слів «Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» доповнити словами та цифрами «та статті 80 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

2) у розділі ІІІ:

підпункт 1.9 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1.9. Зобов’язання за іншими господарськими операціями з активами ПФ, здійснення яких передбачено Законами України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.»;

у підпункті 2.4 пункту 2 слово «недержавного» виключити;

3) в абзаці другому пункту 1 розділу ІV слова «засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою особи, що здійснює діяльність з управління активами,» виключити;

4) у розділі VI:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зберігач підтверджує правильність розрахунку чистої вартості активів ПФ, зазначену у довідці про чисту вартість активів ПФ, не рідше ніж раз на місяць. Строки завірення цієї довідки визначаються договором про обслуговування ПФ зберігачем.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4. Довідка про чисту вартість активів ПФ, яка відповідно до цього Положення подається адміністратором ПФ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, засвідчується печаткою (печатками) у разі її (їх) наявності.».

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 25 листопада 2014  № 57Інші НПА

Постанова НКРЕКП №411 від 27.11.2014 Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2015 рік Постанова ВРУ №42-VIII від 23.12.2014 Про внесення змін до календарного плану проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова ВРУ №41-VIII від 23.12.2014 Про присудження у 2014 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування Постанова ВРУ №38-VIII від 23.12.2014 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Постанова ВРУ №33-VIII від 23.12.2014 Про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проекту Постанови Верховної Ради України Розпорядження Президент №1340 від 23.12.2014 Про звільнення В. Кондика з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області Розпорядження Президент №1339 від 23.12.2014 Про звільнення Ю. Олексійчука з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області Розпорядження Президент №1338 від 23.12.2014 Про звільнення Ю. Кузнюка з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області Розпорядження Президент №1337 від 23.12.2014 Про звільнення О. Бухала з посади голови Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області Розпорядження Президент №1336 від 23.12.2014 Про звільнення Я. Кальки з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області