Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013 Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013  № 737

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2013 р.
за № 822/23354


Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Відповідно до статті 3, пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення порядку скасування реєстрації випусків акцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок скасування реєстрації випусків акцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року № 222 «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 березня 1999 року за № 180/3473 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
О.Г. ОсауленкоПротокол засідання Комісії
від 23.04.2013 № 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23.04.2013  № 737

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2013 р.
за № 822/23354


ПОРЯДОК
скасування реєстрації випусків акцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм вчинення дій з метою скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій у разі:

припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетворення, або приєднання до акціонерного товариства, яке є власником акцій товариства, що припиняється, або власником яких є інше товариство, що приєднується (зокрема порядок зупинення обігу акцій; порядок відновлення обігу акцій; порядок скасування реєстрації випусків акцій);

нерозміщення, відмови від розміщення (крім нерозміщення, відмови від розміщення акцій під час створення акціонерних товариств) або незатвердження результатів розміщення акцій.

2. Зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій здійснюються відповідно до цього Порядку центральним апаратом або територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до делегованих повноважень, у тому числі в разі, якщо випуск акцій зареєстровано Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим або обласним фінансовим управлінням.

У разі зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та у разі відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій оформлюються відповідні розпорядження (додатки 1-6).

3. Реєструвальний орган:

а) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу відповідних документів, зазначених у розділах ІІ - ІV цього Порядку, видає розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій;

б) повертає у передбачений підпунктом «а» цього пункту строк документи акціонерному товариству без розгляду.

4. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для розгляду документів строку реєструвальний орган може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих акціонерним товариством для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій.

5. Відмова в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій складається у разі:

а) невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

б) внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено цим Порядком;

в) порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства;

г) виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта.

6. Підставами для повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, або відновлення обігу акцій, або скасування реєстрації випусків акцій, є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

7. За письмовим зверненням акціонерного товариства, отриманим реєструвальним органом до зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій або відмови у зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій, реєструвальний орган повертає всі подані документи на доопрацювання. Після доопрацювання емітент подає документи у загальному порядку.

8. У разі отримання повідомлення державного реєстратора про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення акціонерного товариства шляхом його ліквідації реєструвальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 5) (якщо реєстрацію випуску акцій такого товариства не було скасовано раніше) і надсилає державному реєстратору довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів акціонерного товариства (крім випадку, коли в акціонерного товариства наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

9. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що було ліквідоване, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, реєструвальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює скасування реєстрації випуску акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 5).

При цьому скасування реєстрації випуску акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства або отримання від органів державної статистики інформації про припинення акціонерного товариства у зв’язку з його ліквідацією.

10. У разі отримання реєструвальним органом інформації про акціонерне товариство, що припинилося шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку, реєструвальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства або отримання від органів державної статистики інформації про припинення акціонерного товариства у зв’язку з його перетворенням.

11. У разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення суду щодо визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або її копії, засвідченої судом, та заяви про зупинення обігу акцій, підписаної головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) і засвідченої печаткою товариства або заявником-позивачем, за заявою якого прийнято відповідне судове рішення (далі - позивач) (додаток 7).

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, поданих ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєструвальний орган залишає без розгляду документи, подані позивачем, про що повідомляє його письмово.

12. У разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення акціонерного товариства, що не пов’язано з банкрутством акціонерного товариства, реєструвальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов’язано з банкрутством акціонерного товариства/рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов’язано з банкрутством акціонерного товариства, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом, та заяви про зупинення обігу акцій, підписаної головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) і засвідченої печаткою товариства або позивачем (додаток 7).

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, поданих ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєструвальний орган залишає без розгляду документи, подані позивачем, про що повідомляє його письмово.

13. Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій направляє його емітенту (крім випадку видачі розпорядження відповідно до пункту 9 цього розділу) та Центральному депозитарію цінних паперів, реєстроутримувачу, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску (при документарній формі існування акцій).

Реєструвальний орган протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій направляє його емітенту.

14. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

15. Наступного робочого дня з дати надходження до Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про зупинення обігу акцій певного випуску Центральний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску (крім спадкування акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом) та станом на дату здійснення такої операції складає реєстр власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

16. Починаючи з дати здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку, забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на акції, обіг яких зупинено (крім спадкування акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

17. На підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску відповідно до законодавства про депозитарну діяльність в Україні, реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

18. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

19. У разі відмови в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу (оригіналів) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій, який (які) направляється (направляються) акціонерному товариству одночасно з розпорядженням про відмову.

II. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом його ліквідації

1. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

б) копію рішення про ліквідацію акціонерного товариства і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія такого рішення, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності, визначеним Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подається копія такого рішення, оформленого рішенням, розпорядженням, наказом, постановою тощо;

{Абзац пятий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014}

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014}

у разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається копія такої постанови.

У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів або єдиним акціонером банку рішення про його ліквідацію додатково подається копія рішення Національного банку України про надання згоди на ліквідацію банку та про відкликання банківської ліцензії, засвідчена підписом ліквідатора і печаткою банку.

{Абзац восьмий підпункту "б" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014}

У разі прийняття рішення про ліквідацію і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);

д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

є) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства.

{Пункт 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276  від 04.03.2014}

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства (у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом десяти робочих днів після набрання ним законної сили) товариство має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

б) копію рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності подається копія такого рішення;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також копія виконавчого документа, засвідчена судом;

у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі, якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);

д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

є) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства.

3. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 9);

б) копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності, визначеним Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подається копія такого рішення, оформленого рішенням, розпорядженням, наказом, постановою тощо;

у разі прийняття рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження ліквідаційного балансу та звіту уповноваженої особи про завершення ліквідаційної процедури подається копія такого рішення.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, додатково подається копія завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності повноважному представнику держави на загальних зборах. Зазначена копія подається у разі, якщо особа, визначена у дорученні на представництво, зареєструвалась для участі у загальних зборах акціонерів;

в) копію затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства/копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);

г) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

д) довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);

е) копію повідомлення про внесення запису до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства;

є) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

ж) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

з) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства;

и) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

III. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення

1. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

б) копію рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зазначене рішення має містити, зокрема:

інформацію про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства (організаційно-правова форма, найменування, місцезнаходження);

порядок та умови обміну акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) товариства, що створюється шляхом перетворення;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

б) копію рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.

3. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 9);

б) копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

г) копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

д) копію повідомлення про внесення запису до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

е) копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

є) копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою акціонерного товариства, що припиняється;

ж) копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника, підписаних його засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально.

Перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника).

Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну;

з) копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення;

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта, -

або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;

и) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

і) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

ї) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

й) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення;

к) довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу акціонера - юридичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріально;

заяву акціонера - фізичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

Документи, передбачені цим підпунктом, подаються у разі прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в командитне товариство.

IV. Скасування реєстрації випусків акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або інше товариство, що приєднується

1. У разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання, такі акції не підлягають конвертації та анулюються шляхом скасування реєстрації їх випуску.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) копію рішення акціонерного товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується).

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) або відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства) та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

ґ) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів.

3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

б) копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

в) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

г) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів.

4. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 9);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

ґ) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

д) копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

е) копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

є) копію повідомлення про прийняте рішення про припинення товариства шляхом приєднання, опублікованого згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

ж) довідку про повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

з) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

и) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

і) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.

V. Скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з нерозміщенням акцій, відмовою від розміщення або незатвердженням результатів розміщення

1. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій у день реєстрації звіту про результати розміщення акцій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додаток 10).

2. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій протягом трьох робочих днів з дати його видачі направляється емітенту та Центральному депозитарію цінних паперів.

3. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка


Додаток 1
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №     - З

м. _________

«___» ____________ 20__ року


Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі _______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
   (найменування емітента)

_____________________________________________________________________________
     (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією/перетворенням акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг акцій ___________________________________________________________
(найменування емітента)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 2
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № - ВО

м. _________

«___» ____________ 20__ року


Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
  (найменування емітента)

_____________________________________________________________________________
  (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на відновлення обігу акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відновити обіг акцій ___________________________________________________________
    (найменування емітента)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 3
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № - С - А

м. _________

«___» ____________ 20__ року


Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
(найменування емітента)

____________________________________________________________________________
    (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією/перетворенням акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ____________________________________________
     (найменування емітента)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ________________________________________
(найменування емітента)

_____________________________________________________________________________
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)

анулювати.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 4
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №     В

м. _________

«___» ____________ 20__ року


Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________
_____________________________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______________ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
  (найменування емітента цінних паперів)

_____________________________________________________________________________
   (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на зупинення обігу акцій/відновлення обігу акцій/скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій,

установила:

_____________________________________________________________________________
  (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________
     (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________
  (найменування емітента цінних паперів)

у зупиненні обігу акцій/відновленні обігу акцій/скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 5
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 9 розділу І)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 6
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій
(пункт 10 розділу І)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 7
до Порядку скасування
реєстрації випусків акційНаціональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку


ЗАЯВА
про зупинення обігу акцій

«___» ____________ 20__ року № _______
     (дата подання заяви)

Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 8
до Порядку скасування
реєстрації випусків акційНаціональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку


«___» ____________ 20__ року № _______
     (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про відновлення обігу акцій

Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 

Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження

 


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.

Додаток 9
до Порядку скасування
реєстрації випусків акційНаціональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку


«___» ____________ 20__ року № _______
     (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску акцій

Повне найменування акціонерного товариства

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження, телефон, факс

 

Розмір статутного капіталу

 

Кількість акцій за типами та класами

 

Номінальна вартість акції

 

Реквізити депозитарію (реєстроутримувача): найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, факс

 

Дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та реєстраційний номер

 

Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження

 


___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.
{Додаток 10 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 276 від 04.03.2014}

Додаток 10
до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___ - СТ - А

м. Київ

«___» ____________ 20__ року


Уповноважена особа реєструвального органу
_____________________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до ______, на підставі пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743, пункту 1 розділу IV Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за № _____ , та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного)/відкритого (публічного) розміщення акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ____________________________________________
  (найменування емітента)

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій _______________________________
    (найменування емітента)

від «___» ____._____ року № ___/1/20___-Т, видане
_____________________________________________________________________________,
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)

анулювати.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П.


Інші НПА

Рішення Держкомісціннихпаперів №572 від 16.06.2009 Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії Рішення НКЦПФР №2998 від 27.12.2013 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Рішення НКЦПФР №1692 від 22.11.2012 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України Рішення Держкомісціннихпаперів №363 від 04.09.2003 Про стандартну (типову) форму бланка заставної Постанова КМУ №677 від 26.11.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 Постанова КМУ №676 від 26.11.2014 Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Постанова КМУ №675 від 26.11.2014 Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ №673 від 26.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1174 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік Розпорядження КМУ №1173 від 26.11.2014 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству освіти і науки України комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України