Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 818 від 14.05.2013 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013  № 818

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 856/23388


Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37-7 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 347 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за № 974/12848 (із змінами).

3. Професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, протягом двох років після набрання чинності Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» зобов'язані подати НКЦПФР інформацію, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статті 27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу четвертого пункту 1 та абзацу шостого пункту 4 розділу ІІ цих Ліцензійних умов протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього проекту рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський


Р.І. Кузьмін


С.Г. ГуржійПротокол засідання Комісії
від 14 05 2013 р. № 23


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
14.05.2013  № 818

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 856/23388


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 17,37-7 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 20 - 27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про адміністративні послуги», «Про торгово-промислові палати в Україні» з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні.

2. Вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами (фондовими біржами) протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

ІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Фондова біржа повинна провадити професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та у ліцензії, виданій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

При цьому виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за цим місцезнаходженням.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат), а також графіка роботи.

Приміщення фондової біржі (її відокремленого підрозділу) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

Електронна торговельна система фондової біржі повинна мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення у разі зникнення електричного струму в електромережі.

2. У разі призначення на посаду нового керівника фондова біржа повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Кандидатура керівника фондової біржі повинна бути погоджена відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (далі - Порядок погодження кандидатур керівників).

3. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

4. Фондова біржа повинна дотримуватись таких вимог:

розмір статутного капіталу фондової біржі повинен бути не меншим, ніж установлений законом щодо цінних паперів;

розмір власного капіталу фондової біржі за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 11 розділу ІІІ цих Ліцензійних умов, за підсумком року, повинен бути не меншим, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законом для професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився);

розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, має становити не менш як 25 мільйонів гривень за даними фінансової звітності;

частка статутного капіталу фондової біржі, що належить одному торговцю цінними паперами, не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі;

фондова біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, крім часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж;

активи фондової біржі не можуть бути сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій депозитарію, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), клірингової установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж;

частка середньострокових та довгострокових державних цінних паперів в активах фондової біржі не може перевищувати 30 відсотків;

частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію не може становити більш як 5 відсотків;

прибуток фондової біржі має спрямовуватися на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками);

кількість членів фондової біржі не може бути менше 20.

5. Фондова біржа для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, загальною площею не менше ніж 100 кв. м та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі відповідної копії ліцензії, загальною площею не менше ніж 50 кв. м.

6. Фондова біржа повинна забезпечувати своєчасне інформування про проведення торгів цінними паперами та доступ до торгів під час їх проведення державного представника Комісії, створення сприятливих умов для його присутності на торгах або шляхом забезпечення такого доступу через окремий канал у режимі он-лайн.

7. Фондова біржа повинна дотримуватись:

Цивільного кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

8. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, у процесі провадження ним діяльності з організації торгівлі така особа повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців відновити особу, на яку буде покладено зазначені обов’язки.

9. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів при провадженні професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії (далі - Порядок та умови видачі ліцензії).

У разі виникнення у фондової біржі (у тому числі у відокремлених підрозділах) при провадженні діяльності факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії), але не менше ніж до двох фахівців, така фондова біржа повинна протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Для відокремленого підрозділу фондової біржі в процесі провадження діяльності кількість сертифікованих фахівців повинна становити не менше трьох (у тому числі керівні посадові особи).

Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів) не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

10. Керівник ліцензіата повинен відповідати вимогам, установленим Порядком погодження кандидатур керівників.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконуватиме його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих працівників ліцензіата.

У разі звільнення керівника ліцензіата уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний до затвердження кандидатури керівника призначити особу, яка виконуватиме його обов’язки, на строк не більше трьох місяців. Така особа повинна мати відповідний сертифікат, стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років та відповідати вимогам щодо ділової репутації, установленим Комісією.

Фондова біржа не пізніше трьохмісячного строку перебування на посаді такої особи повинна вчинити дії, передбачені Порядком погодження кандидатур керівника.

11. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата повинна відповідати вимогам, установленим Порядком та умовами видачі ліцензії.

12. Фондова біржа зобов'язана забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

13. Правила фондової біржі складаються відповідно до статті 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

14. Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з дати включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

15. Фондова біржа повинна мати електронну торговельну систему, яка відповідає таким вимогам:

забезпечує відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» конфіденційність трансакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи;

забезпечує відповідність її операційних можливостей Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072;

забезпечує електронний документообіг у системі;

має комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами учасників депозитарної системи України.

16. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

17. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління фондової біржі створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів фондової біржі.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

18. Ліцензіат зобов’язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власному веб-сайті з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.

19. Фондова біржа може провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, відповідно до її правил.

20. Фондова біржа для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, повинна:

створити (визначити) відповідний структурний підрозділ біржі для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів). Усі працівники такого підрозділу повинні мати сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (у тому числі керівник підрозділу), при цьому мінімальна кількість фахівців, виключною функцією яких буде здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), у такому підрозділі повинна бути не менше 2 осіб;

мати автоматизовані системи, які забезпечують здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), зокрема надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.

Фондова біржа створює гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами щодо похідних (деривативів), стосовно яких біржею здійснюються кліринг та розрахунки, у разі якщо відсутнє повне забезпечення виконання зобов'язань.

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії

1. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії.

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає документи, передбачені пунктом 1 цього розділу, протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.

6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та документи відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

7. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, згідно з отриманою ліцензією ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 6 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311.

8. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.

9. Ліцензіат, з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни.

1) засвідчену нотаріально або органом, який видав документи, копію змін до статуту (нову редакцію) ліцензіата, зареєстрованого в установленому порядку.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);

3) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, у разі якщо частка статутного капіталу фондової біржі, що належить одному власнику, досягне або перевищить 25 або 50 відсотків, такий власник повинен подати копію документа, що підтверджує отримання ним дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання;

4) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, із відповідними змінами, яка подається до заяви про видачу ліцензії;

5) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

7) ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію;

8) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

9) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, зі змінами, відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), із зазначенням способів здійснення такої охорони ((телевідеоконтроль), встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

10) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові для фізичної особи та найменування, ідентифікаційного коду для юридичної особи і дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата;

11) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи і прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на дату прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в той самий строк;

12) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки;

13) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення) (біржової ради), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

14) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому, яка додається до заяви про видачу ліцензії в частині розділу І «Структура власності заявника (ліцензіата)» (крім пункту 3);

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

10. Ліцензіат зобов’язаний повідомити Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.

Ліцензіат повинен повідомити Комісію протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких обставин:

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

арешт банківських рахунків організатора торгівлі;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

припинення діяльності фондової біржі у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом.

11. Фондова біржа зобов’язана щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 01 травня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером, та копію фінансової звітності за звітний квартал (рік), яка відображає баланс та фінансові результати ліцензіата.

12. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 квітня подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії:

довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому з доданням схематичного зображення такої структури.

13. Фондова біржа зобов'язана протягом сорока п'яти робочих днів з дати отримання ліцензії подати до Комісії списки членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі.

14. Фондова біржа зобов'язана протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у процесі її професійної діяльності, подати до Комісії у письмовій формі інформацію про:

зміни до списків членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі;

укладені договори з кліринговими установами (із зазначенням їх повного найменування, місцезнаходження та номера телефону).

15. У разі внесення змін до правил фондова біржа зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил фондової біржі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою фондової біржі.

Реєстрація правил фондової біржі до отримання нею ліцензії здійснюється у порядку та строки, передбачені пунктами 17, 20 - 26 цього розділу.

Реєстрація змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834.

У разі внесення змін до правил фондової біржі на реєстрацію до Комісії подається нова редакція правил з урахуванням внесених змін.

16. За реєстрацію правил та змін до правил фондової біржі справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

17. Для реєстрації змін до правил фондова біржа надає до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) такі документи:

заяву про реєстрацію змін до правил фондової біржі;

обґрунтування причин внесення змін до правил фондової біржі;

правила в новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою фондової біржі, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.

18. Фондова біржа до державної реєстрації статуту (змін до статуту) (крім випадку, якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту) повинна подати до Комісії на погодження статут (зміни до статуту) та такі документи:

заяву про реєстрацію статуту фондової біржі (змін до статуту);

обґрунтування причин унесення змін до статуту;

примірник оригіналу рішення про внесення змін до статуту;

статут (зміни до статуту) у трьох примірниках, оформлений відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій статуту. в паперовій та електронній формах.

19. Статут фондової біржі повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та враховувати особливості, установлені нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють функціонування фондових бірж.

20. У разі подання для реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження до Комісії (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи).

21. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію змін до правил/погодження статуту (змін до статуту) Комісією не пізніше тридцяти днів з дня одержання документів, передбачених пунктами 17, 18 цього розділу, приймається одне з таких рішень:

про реєстрацію змін до правил або про погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі;

про відмову в реєстрації змін до правил або про погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі.

22. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на реєстрацію змін до правил/погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до Комісії відповідно до пунктів 17, 18 цього розділу.

23. Підставою для відмови в реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі можуть бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

24. У рішенні про відмову в реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням.

25. Якщо Комісією прийнято рішення про відмову в реєстрації змін до правил, то фондова біржа не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх.

26. Повідомлення про прийняте Комісією рішення в письмовій формі та копія відповідного рішення надсилаються заявнику не пізніше тридцяти днів з дня одержання заяви та документів на реєстрацію змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі.

27. У разі прийняття Комісією рішення про реєстрацію змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) на всіх примірниках відповідних змін до правил або статуту (змін до статуту) один з яких залишається в Комісії, інші повертаються заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

28. Фондова біржа має право почати здійснювати діяльність з урахуванням внесених змін до правил, якщо Комісією прийнято рішення про реєстрацію змін до правил.

29. Фондова біржа зобов'язана надавати адміністративні дані відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050.

30. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

31. У разі якщо у ліцензіата закінчується строк дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії), він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят днів до закінчення такого строку повідомити Комісію про намір припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку або про намір отримати нову ліцензію на провадження цієї діяльності.

32. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, який засвідчується підписом керівника та печаткою ліцензіата, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата.

У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку, для друкування використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

IV. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку здійснюють центральний апарат Комісії та відповідні територіальні органи Комісії відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку, розглядаються центральним апаратом Комісії. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Устенко


Інші НПА

Закон України ВРУ №4336-VI від 13.01.2012 Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки Наказ Фонд державного майна України №1718 від 17.08.2000 Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі Наказ Фонд державного майна України №1718-a від 17.08.2000 ПОЛОЖЕННЯ про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу Наказ МВС №72 від 23.01.2015 Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України Наказ Мін'юст №1707/5 від 23.06.2011 Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України Наказ Мін'юст №1707/5-a від 23.06.2011 ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції Постанова Правління НБУ №333 від 12.08.2003 Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-a від 12.08.2003 ТАРИФИ на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України Постанова Правління НБУ №333-b від 12.08.2003 ТАРИФИ на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України Наказ Мін'юст №1228/5 від 19.06.2013 Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя